Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

International økonomi

Her finder du spændende bøger om International økonomi. Nedenfor er et flot udvalg af over 52 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som International finans og handel, handelsaftaler osv.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (52)
 • (3)
 • (1)
Format
 • (20)
 • (20)
 • (10)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (12)
 • (40)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Serie
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (11)
 • (10)
 • (10)
 • (9)
 • (8)
 • (6)
 • (6)
 • (6)
 • (4)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Benjamin Asmussen
  219,95 - 258,95 kr.

  PRAGTUDGIVELSE OM DEN DANSKE KINAHANDEL, STORKØBMÆND, SVIMLENDE RIGDOMME OG KULTURMØDET I KINA. I 1700-tallet blomstrede en ny handel i Danmark. Den første direkte rejse til Kina i 1730 åbnede for handel med de kinesiske købmænd i Canton, hvor man kunne købe te, silke og porcelæn. De eftertragtede varer kunne sælges med stor fortjeneste i Europa, og Det Danske Asiatiske Kompagni blev stiftet og fik monopol på al handel i Asien. Handelen fik enorm betydning for Danmark, og ikke mindst storkøbmændene i København tjente store formuer på at levere sølvet, der skulle bruges til at købe de kinesiske varer, på at forsyne skibene, på at købe og videresælge de kinesiske luksusvarer og endelig ved at have aktier i Asiatisk Kompagni, der gav store afkast. Dertil kommer hundredevis af handelsbetjente, som tog den lange rejse mellem København og Kina og forestod handlen på tværs af kulturforskellene. Handelen på Asien var den mest indbringende virksomhed i hundredevis af år, og handelsbetjente og købmænd fik systemet til at fungere og bragte store rigdomme hjem. Danmark havde ikke egentlige kolonier i Kina, men kinahandelen indgik som en integreret del af det store kolonialesystem. Kina udgives til belysning af den økonomisk set måske vigtigste del af den danske kolonialisme.

 • - Making and Taking in the Global Economy
  af Mariana Mazzucato
  0,00 kr.

 • - Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt.
  af Bjarke Møller
  403,95 kr.

  Håbets politik fører læseren på en spændende rejse gennem Europas stormfyldte historie og den viser, hvordan en række muterende megakriser i de sidste årtier har skabt dybe rystelser i samfundet, der helt ændrer spillereglerne for europæisk politik og økonomi. I en dybtgående og levende journalistisk analyse på 826 sider undersøger den fhv. direktør for Tænketanken EUROPA, Bjarke Møller, hvordan frygten og vredens psykologi overvindes, og hvordan der kan skabes nyt håb med en offensiv europæisk politik: EU kan i 2020´erne forandres til en grøn supermagt og en demokratisk styret netværksstat med egne skattekilder, der kan sikre velfærdssamfundet i en æra med hård global konkurrence. Bogen rummer opdaterede analyser af coronakrisen, finanskrisen, terrorkrigene, migrationskrisen, nationalismens nye nostalgi og tillidskrisen mellem politikere og borgere. Samtidig er den fyldt med referencer til filosofi, historie, psykologi, populære film, musik og kulturliv, der kaster nyt lys ind over europæernes brydningsfyldte jagt efter en ny identitet i det 21. århundrede.Det siger eksperterne om bogen:"Bjarke Møllers mammutværk er en kraftpræstation. Som modvægt til Danmarks indadskuende debat er det forfriskende med Møllers ukuelige tro på det europæiske samarbejdes potentiale.” Connie Hedegaard, fhv. EU-klimakommissær (K)"Bjarke Møller har skrevet en fantastisk bog. Med passion, direkte til ungdommen. Både en vældig lærd analyse, baseret på facts og meget stor viden og samtidig både letlæst og aktuel. Bogen er et markant vendepunkt i vores alt for snævre og vitaminfattige diskussion om Europa." Steen Gade, initiativtager til foreningen Nyt Europa og fhv. MF for SF"Bjarke Møller har gravet dybere end de fleste og viser sammenhængen i tingene – historisk og kulturelt. Mere end otte hundrede sider er en stor mundfuld, men man bliver inspireret af læsningen og grebet af Bjarkes vision – håbet som drivkraft. Han har leveret et uvurderligt bidrag til den kommende Europadebat”. Poul Skytte Christoffersen, Danmarks fhv. EU-ambassadør"Bjarke Møller har forfattet en velskrevet mursten af en Europabog - meget personlig, modig og hæsblæsende. Den forsvarer håbet og troen på Europa trods splittelse og demokratisk tilbagegang." Marlene Wind, professor, Københavns Universitet."Jeg blev fuldstændig opslugt af bogen. Jeg fik mindelser om Thomas Pikettys metodik ift. den brede og dybdegående brug af filosofi, historie, politik og økonomi for til sidst at fremføre nogle konkrete løsningsforslag på skuldrene heraf. Sjældent man ser en så ambitiøs bog på dansk. Det fortjener debatten om EU." Johannes Sartou, i chefredaktionen for Ræsons historiemagasin, ÆRA

 • - økonomisk teori og global virkelighed
  af Karen Helveg Petersen
  274,95 kr.

  Økonomer forstår alt – undtagen kapitalismen. Sådan lyder det fra cand.polit. Karen Helveg Petersen. I 'Rentekapitalismen' undersøger hun, hvad der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, de politiske institutioners rolle i processen og om globaliseringen er ved at være nået en grænse i vækstens og profitjagtens navn.Den kapitalistiske økonomi har muliggjort frihed fra tvang og materiel nød, men bliver ved med at trampe naturgrundlaget og autonome sociale strukturer under fode og skabe nye former for fattigdom og elendighed.Helveg Petersen ser på den moderne, globale kapitalisme, og hun giver et indblik i den moderne imperialistiske situation: Råvarer hentes i Det Globale Syd, industriproduktionen er flyttet til Øst- og Sydasien, og de vestlige konsumsamfund bæres oppe af stadig mere hektiske finansmarkeder.Med udgangspunkt i klassisk-marxistiske grundbegreber analyserer Karen Helveg-Petersen de modsætninger og kriser, der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, og de politiske institutioners rolle i processen.Karl Marx' og John Maynard Keynes' teorier kombineres med neoklassisk teori og stilles kritisk op mod hinanden. Og forfatteren dykker ned i, hvordan de økonomiske hovedskoler begriber den virkelighed, de er sat i verden for at forklare og forudsige.Første del gennemgår konkrete udviklingstendenser i verden – ikke kun i Vesten. Anden del behandler grundbegreber i økonomisk teori, vare, værdi, pris, penge og kapital i alle dens mange former. Tredje del stiller skarpt på, hvordan grundrente, prisfastsætning på jord og naturressourcer kan forstås i sammenhæng ud fra arbejdsværditeorien. Fjerde og sidste del diskuterer krisen i 2007-2008 som et finansielt udtryk for underliggende dårligdomme, modsætninger i ’realøkonomien’ samt den nye imperialisme, hvor Vesten dominerer verdens produktion og råstofudvinding og skaber marginalisering og arbejdsløshed.Bogen giver en troværdig forbindelse mellem teori og virkelighed. Målet er – forhåbentlig – at bibringe læseren en bedre forståelse af det kapitalistiske samfund.Karen Helveg Petersen er ph.d. i økonomi fra State University of New York og har haft talrige konsulentopgaver i energi og offentlige finanser i ikke mindst Afrika. Hun har tidligere undervist på RUC samt været programrådgiver for FN’s Udviklingsprogram i Kenya, EU’s udviklingsprogram i Congo-Brazzaville og Den Interamerikanske Udviklingsbank.

 • af Hjarn von Zernichow Borberg
  234,95 kr.

 • af Alan M. Taylor & Robert C. Feenstra
  1.945,95 kr.

 • af Matthew Campbell & Kit Chellel
  212,95 kr.

 • af John Ghazvinian
  249,95 kr.

 • af Noreena Hertz
  197,95 kr.

 • - Hvordan corona rystede verdensøkonomien
  af Adam Tooze
  174,95 - 240,95 kr.

  Rystelserne fra pandemiens start i 2020 har været store og små. De har skabt forstyrrelser i internationale relationer og i dagligdagen. Verdensmarkedet er skrumpet i et tempo uden fortilfælde. Hundredvis af millioner har mistet deres job. Og sygdommens spøgelse lurer stadig. I Nedlukket går Adam Tooze til pandemien som en økonomisk og politisk begivenhed, der blotlagde det globale systems styrke og skrøbelighed. Med indsigt i realpolitiske beslutninger, afdækning af sammenhænge mellem forskellige institutioner og aktører samt koblinger til de store idepolitiske linjer viser han, hvor uforberedt verden var til at bekæmpe krisen. Virussen har angrebet vores helbred, men også det økonomiske og politiske system, som vores sundhed afhænger af – uden at der er en vaccine på vej til at kurere det.

 •  
  261,95 kr.

 • af Warren Pezé & Daniel E. Rojas
  637,95 kr.

 • af Clive Hamilton & Mareike Ohlberg
  166,95 kr.

 • af Andreas Behr & Götz Rohwer
  213,95 kr.

  Die Autoren diskutieren verschiedene Formen des Finanzkapitals und zeigen mithilfe einfacher Modelle deren Funktionsweisen auf. Daran anknüpfend entwickeln sie einen formalen Rahmen, der dabei hilft, die relativ zur Realwirtschaft überproportionale Expansion und zunehmend ungleiche Verteilung des finanziellen Reichtums zu verstehen.The authors consider different forms of financial capital and discuss their functioning by using simple models. They then develop a formal framework that helps to understand the dramatic expansion of financial wealth (both money and financial capital) and its increasingly unequal distribution.Englischsprachiges Lehrbuch

 • af Stefan Frohlich & Jurgen Gebhardt
  268,95 kr.

  The post-World War II order of an Atlantic West based on common values emerged from a complex, conflict-ridden Atlantic history and established itself as a powerful actor in world politics.This volume critically addresses the topics, processes, and problems of transatlantic relations from a multi-disciplinary angle, and marked by a worldwide pandemic. It thematizes the political, economic, and cultural dimensions from the seventeenth century to today and reflects them in categories of order and disorder, cooperation and conflict, convergence and divergence to get a deeper understanding of the present critical state of transatlanticism: the American retrenchment and the vanishing American vision of 'world leadership' in terms of 'America First' politics, the respective consequences impacting on the political and military development of the NATO alliance, and the Euro-American relations.

 • af European Horizons
  194,95 kr.

  Wie können digitale Technologien die Integration und den Wohlstand in Europa fördern? Seit Jahrzehnten ist die Digitalisierung die Speerspitze der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Entwicklungen. Es ist klar geworden, dass ihre Auswirkungen die Gesellschaft umgestalten können - die Digitalisierung wirkt sich auf alle Bereiche der globalen Wirtschaft aus und verändert radikal die Art und Weise, wie z.B. Finanztransaktionen durchgeführt werden, wie Regierungen mit ihren Bürgern und die Menschen untereinander interagieren Angesichts des globalen Ausmaßes dieser digitalen Revolution wollen sich die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten den Herausforderungen der Digitalisierung stellen und ihre Vorteile fördern. Initiativen und Regelungen wie GDPR, SEPA, Horizont 2020 und der digitale Binnenmarkt sind nur einige der laufenden Projekte auf europäischer Ebene. Es bleibt jedoch klar, dass weitere Arbeit und Engagement in diesen Bereichen unerlässlich sind, um die Entwicklung innovativer Lösungen für die Probleme zu gewährleisten, die sich aus dem bedeutendsten globalen Wandel seit der industriellen Revolution ergeben.Mit Beiträgen vonShireen Al-Chalabi; Michael Schroeder; Jana Stehlíková; Javier Cifuentes Faura; Lucia Lombardo, Jana Stehlíková and Martin Vokálek; Philipp G. Rombach; Martina Svibic; Anders Viemose; Elissa Nakajima Wickham

 • af Hariati Sinaga
  284,95 kr.

  While the link between trade liberalisation and labour rights has been mostly studied at a national level, this book analyses this relation at a sectoral level. It draws on case studies of oil palm plantations and the automobile sector in Indonesia. Two main research questions guide the book:1. How do labour- and capital-intensive sectors in Indonesia respond to competitive pressures brought about by trade liberalisation?2. What are the implications of such responses on labour rights in the two sectors?Employing the Global Production Network approach, the book analyses power relations between the state, firms, and labour. It shows how competitive pressures brought about by trade liberalisation have different impacts on labour rights in the automobile and the oil palm plantation sectors. While sectoral characteristics (e.g., capital- or labour-intensity, capital mobility, skill requirements) shape the diverse impacts, they are actually products of power interplays between the state, firms, and labour.

 • af Hans Jörg Schrötter
  236,95 kr.

  Was ist der Unterschied zwischen Europäischem Rat und Europarat? Wo liegen die Ursachen für die zahlreichen Krisen, die Europa gemeistert - oder noch vor sich - hat? In seiner 3., überarbeiteten und aktualisierten Auflage erklärt das Buch, wie unser neues Europa funktioniert, welche ungeahnten Freiheiten und Chancen es uns bietet - und warum es mitunter nicht funktioniert. Anschaulich analysiert der Autor das gesamte Spektrum aktueller Themen - von den Turbulenzen um den Euro, die Flüchtlingspolitik, den Brexit und Fridays for Future bis hin zur Diskussion um "Corona-Bonds". Europa ist kein Elite-Projekt. Dieses bewährte, leicht lesbare Taschenlexikon lädt Einsteiger wie Europa-Kenner gleichermaßen ein, mitzumachen, zu kritisieren und zu diskutieren. Europa ist zugegeben unperfekt, aber es ist das Erstaunlichste, was wir auf unserem Kontinent in den letzten Jahrhunderten auf die Beine gestellt haben.

 • af Agnieszka Pufelska, Aleksandra Lipinska & David Feest
  403,95 kr.

  Die in diesem Band versammelten dreizehn Beiträge erforschen, wie Bankiers und Banken in das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben Europas eingebunden waren. Dabei bilden die geographischen und sozio-politischen Besonderheiten sowie die regionalen Erfahrungen der nordosteuropäischen Regionen den Schwerpunkt. In quellennahen Fallstudien werden die dynamische Entwicklung und die internationale Dimension des Bankwesens genauso beleuchtet wie die Strategien und Instrumente der Selbstrepräsentation von Bankiers und Banken. Es sind Geschichten der politischen und gesellschaftlichen Integration, aber auch des Konflikts. So regen die Untersuchungen, die einen großen Bogen von der Frühen Neuzeit bis zum Kalten Krieg des 20. Jahrhunderts schlagen, immer wieder zu Querverweisen und neuen Perspektiven an.

 • af Peter-Christian Müller-Graff
  923,95 kr.

  Der Auftrag an die Beiträger des 100. Bandes der Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V., war es, den Zusammenhalt der Europäischen Union in ausgewählten Einzelfacetten zu reflektieren. Der Band vermittelt im Ergebnis die lebendige multi- und interdisziplinäre Vielfalt, deren sich der Arbeitskreis als älteste und größte europawissenschaftliche Vereinigung in Deutschland in seinen Diskursen über die europäische Integration verpflichtet weiß.Den ersten Teil bilden die Grunddimensionen der Gemeinschaftlichkeit der Union, mithin die Fragen nach der politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gemeinschaftlichkeit ebenso wie nach der Organisations- und Handlungsgemeinschaft und der Geschichtlichkeit des Integrationsprozesses in seiner Herkunft und Perspektive. Der zweite Teil umfasst die Beiträge zu den Elementen der von Artikel 3 Abs. 1 des Unionvertrages der Europäischen Union vorgegebenen Leitzieltrias, "den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern." Der dritte Teil enthält die Texte zu ausgewählten Elementen der vier operativen Hauptziele der Union (Errichtung eines Binnenmarkts im Ordnungsrahmen; Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion; Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Verfolgung gemeinsamen auswärtigen Handelns).Mit Beiträgen vonHartmut Aden, Ansgar Belke, Fritz Breuss, Marc Bungenberg, Friedrich Heinemann, Rudolf Hrbek, Ulrich Hufeld, Mathias Jopp, Friedemann Kainer, Beate Kohler-Koch, Michèle Knodt, Frédéric Krumbein, Barbara Lippert, Wilfried Loth, Andreas Peter Maurer, Peter-Christian Müller-Graff, Beate Neuss, Christian Raphael, André Schmidt, Jana Schubert, Richard Senti, Eckart D. Stratenschulte, Werner Josef Weidenfeld und Wolfgang Theodor Wessels.

 • af Krisztina Arany
  406,95 kr.

  The study of Florentine-Hungarian economic relations in the first half of the fifteenth century provides a challenging opportunity to survey late medieval social and economic strategies and their adjustment to a specific regional situation. Florentine merchants were actively present with their trading and banking activity in medieval Europe whereas medieval Hungary played a notable role in the political and economic landscape of East-Central Europe during the reign of King Sigismund of Luxemburg (1387-1437).Based on a prosopographic database the study investigates these businessmen's economic and social background in Florence via in-depth case studies and quantitative research. Concentrating further on the community of foreign traders in Buda as a royal seat in formation, the study reviews also the competition between South German and Florentine traders.An appendix includes the complete prosopographic database compiled for this research, being a collective biography of Florentine merchants and investors working in Hungary in the first half of the fifteenth century. Secondly it includes a list of business partners and transactions in Hungary in the debtors lists of the Florentine Catasto Records.

 • af Clive Hamilton & Mareike Ohlberg
  224,95 kr.

  Gefährlicher Rivale statt unverzichtbarer Partner: Mit welchen Strategien China die Welt erobertChinas Aufstieg zur Weltmacht ist unaufhaltsam. Lange erwartete man, dass sich das Land mit zunehmendem Wohlstand demokratisieren würde. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Kommunistische Partei Chinas will sich mit allen Mitteln an der Macht halten. Dafür werden Wirtschaft und Gesellschaft im eigenen Land auf Linie gebracht und ein weitreichendes Programm wurde entwickelt, mit dem China die westlichen Demokratien unterwandert und eine neue Weltordnung etablieren will. Dabei setzt es nicht nur seine Wirtschaftsmacht als Waffe ein, sondern die gesamte Bandbreite seiner Politik. Wie vielfältig der chinesische Einfluss auch bei uns bereits ist, enthüllen die beiden Autoren an zahlreichen Beispielen - ein Anstoß zu einer dringend notwendigen Debatte: Wie soll Deutschland, wie Europa mit der neuen Weltmacht China umgehen?

 • af Branko Milanovic
  218,95 kr.

  Zum ersten Mal in der Geschichte dominiert ein einziges Wirtschaftssystem den Globus. Von Peking bis Porto Alegre: Ob es uns gefällt oder nicht, heute sind wir alle Kapitalisten. Das Mantra der Alternativlosigkeit gehört längst zum rhetorischen Standardrepertoire von Politikern jeder Couleur. Warum konnte sich der Kapitalismus gegen den Kommunismus durchsetzen? Wie steht es um die Aussichten auf eine gerechtere Welt, nun, da seine Vorherrschaft ohne Konkurrenz ist?Spätestens seit der Finanzkrise zeichnet sich ab, dass zwei Ausprägungen im Wettstreit miteinander liegen: ein liberaler Kapitalismus, der mit rechtsstaatlichen Prinzipien und Demokratie einhergeht, und ein autoritärer, in dem Vetternwirtschaft und politische Willkür an der Tagesordnung sind. Wenn es nicht gelingt, so Milanovic, Herausforderungen und Probleme wie Ungleichheit, Migration oder Korruption zu meistern, ist nicht nur die liberale Wirtschaftsordnung, sondern auch die Demokratie in Gefahr. Aber der Kapitalismus ist ein von Menschen gemachtes System: Unsere Entscheidungen bestimmen, welche Form er in Zukunft annimmt.

 • af Zelha Altinkaya & Jamaal Tunu Gobena
  395,95 kr.

  This study makes an assessment on women's entrepreneurial activities with emphasis to street coffee business. Entrepreneurs contribute for countries economic development and economic progress as well as by creating jobs. In addition to this, being entrepreneur, women play a great role in the economy in all community women have great duties in the family and outside they have great duties in the family. Women have profound and pervasive effect on the health and happiness of their families, communities and local ecosystem in their economies. Ethiopian women entrepreneurs play more important role in their economy than the other countries economy since their products and services contribute GDP growth in under developing. Ethiopian economy. Women mainly participates in small and micro scale enterprise for self dependence and empowerment. Concerning about women entrepreneurs of Asella Town more than 50 percent of women are participating in small and micro enterprises of these street coffee business. This offers opportunities for unemployed people, unemployment reduction, poverty reduction and self-independent.

 • af Tom Burgis
  156,95 kr.

  A Washington Post Notable Book of the Year • An Economist Book of the Year"A must-read for anyone wanting to better understand what has already happened here in America and what lies ahead if Trump is reelected in November.... A magisterial account of the money and violence behind the world's most powerful dictatorships.” -Washington PostIn this shocking, meticulously reported work of narrative nonfiction, an award-winning investigative journalist exposes "capitalism's monster”—global kleptocracy—and reveals how it is corrupting the world around us.They are everywhere, the thieves and their people. Masters of secrecy. Until now we have detected their presence only by what they leave behind. A body in a burned-out Audi. Workers riddled with bullets in the Kazakh Desert. A rigged election in Zimbabwe. A British banker silenced and humiliated for trying to expose the truth about the City of London.They have amassed more money than most countries. But what they are really stealing is power.In this real-life thriller packed with jaw-dropping revelations, award-winning investigative journalist Tom Burgis weaves together four stories that reveal a terrifying global web of corruption: the troublemaker from Basingstoke who stumbles on the secrets of a Swiss bank, the ex-Soviet billionaire constructing a private empire, the righteous Canadian lawyer with a mysterious client, and the Brooklyn crook protected by the CIA.Glimpses of this shadowy world have emerged over the years. In Kleptopia, Burgis connects the dots. He follows the dirty money that is flooding the global economy, emboldening dictators, and poisoning democracies. From the Kremlin to Beijing, Harare to Riyadh, Paris to the White House, the trail shows something even more sinister: the thieves are uniting. And the human cost will be great.

 • af Parag Khanna
  204,95 kr.

  Das 19. war das europäische, das 20. das amerikanische Jahrhundert - und das 21. wird das asiatische Jahrhundert sein. Asien heißt heute: viereinhalb Milliarden Menschen, zwei Drittel der Megacitys unseres Planeten, zwei Drittel des weltweiten Wirtschaftswachstums, Tendenz weiter steigend. Die Verschiebung der globalen Machtverhältnisse wird die Welt verändern und, wo es nicht schon so weit ist, bald alle Bereiche unseres Lebens beeinflussen. Dennoch haben wir, wie Parag Khanna zeigt, weder eine Vorstellung davon, was das konkret fu¿r uns bedeutet, noch kennen wir u¿berhaupt diesen riesigen, vielfältigen Kontinent, der nicht nur aus China und Japan besteht - es sind nicht zuletzt die technologisch längst fu¿hrenden Länder Su¿dostasiens, etwa Indonesien oder Singapur, von denen wesentliche Impulse ausgehen werden.Parag Khanna schildert, wie sich die Welt gegenwärtig neu ordnet und was uns im asiatischen Jahrhundert erwartet. Deutschland und Europa mu¿ssen ihre Chancen erkennen und nutzen, und das nicht nur wirtschaftlich. Auf längere Sicht geht es, so Khanna, um eine kulturelle und politische Synthese von West und Ost: von Liberalismus und Holismus, Demokratie und Technokratie. Ein oft u¿berraschender, geopolitisch wie kulturell weitsichtiger Blick in unsere asiatische Zukunft.

 • af Kai-Fu Lee
  233,95 kr.

  Kai-Fu Lee: China, USA und die künstliche IntelligenzWer wissen will, wie sich in der Welt die Gewichte verschieben, muss sich die Künstliche-Intelligenz-Industrie (AI-Industrie) anschauen. Kai-Fu Lee, Ex-Google-China-CEO, milliardenschwerer Start-up-Investor und einer der weltweit renommiertesten AI-Experten, bietet in seinem Buch erstmals die chinesisch-amerikanische Perspektive. Er berichtet aus erster Hand- wie die Business-Kulturen aufeinanderprallen,- warum die Silicon-Valley- Strategien in China scheitern mussten,- wie ein chinesisches Google (Baidu), Facebook (WeChat) und Amazon (Alibaba) sowie tausende kleine AI-Unternehmen längst Maßstäbe setzen und sich ungebremst an die Weltspitze arbeiten.Lee fordert, dass die Weltmächte gemeinsam die Verantwortung für die sich neu formierende Wirtschaft übernehmen.

 • af Quinn Slobodian
  261,95 kr.

  Nachdem Handelspolitik lange eine Sache spezialisierte Juristen war, ist sie heute ein Feld heftiger politischer Auseinandersetzungen: Beim Brexit steht der freie Warenverkehr auf dem Spiel, Donald Trump droht deutschen Autobauern mit Schutzzöllen.In seinem Buch, das in der englischsprachigen Welt für Furore sorgt, wirft Quinn Slobodian einen neuen Blick auf die Geschichte von Freihandel und neoliberaler Globalisierung. Im Mittelpunkt steht dabei eine Gruppe von Ökonomen um Friedrich von Hayek und Wilhelm Röpke. Getrieben von der Angst, nationale Massendemokratien könnten durch Zölle oder Kapitalverkehrskontrollen das reibungslose Funktionieren der Weltwirtschaft stören, bestand ihre Vision darin, den Markt auf der globalen Ebene zu verrechtlichen und so zu schützen. Slobodian begleitet seine Protagonisten durch das 20. Jahrhundert. Er zeigt, wie sie auf neue Herausforderungen - die Entkolonialisierung etwa oder die europäische Integration - reagierten und aus einer Außenseiterposition heraus die Deutungshoheit eroberten.

 • af Hartmut Marhold & Matthias Waechter
  174,95 kr.

  Was sind die gegenwärtigen Herausforderungen der Europäischen Union? Wie reagiert sie auf internationale Veränderungen und Krisen? Wie gelingt es ihr, auf ihre Kritiker in den Mitgliedsstaaten zu reagieren? 16 Beiträge von internationalen Experten geben auf diese Fragen eine Antwort.

 • af Jean-Vasile Andrei, Luminita Chivu, Constantin Ciutacu & mfl.
  1.074,95 kr.

  The book contains researchers' scientific opinions and ideas focused on Romanian Academy Strategy 2020. The authors consider economic structures, trends and possible responses to globalisation and European integration challenges.This volume is dedicated to the recently deceased research fellow professor Constantin Ciutacu who was one of the initiators of the > (ESPERA) conference and a personality of the Romanian economic research. ESPERA is initiated annually by the National Institute for Economic Research > of the Romanian Academy. It aims to present and evaluate the economic scientific research portfolio and to argue and substantiate development strategies, including European and global best practices. ESPERA intend to become a scientific support for conceptualisation and the establishment of policies and strategies to provide a systematic, permanent, wide and challenging dialogue within the European area of economic and social research.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.