Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

International økonomi

Her finder du spændende bøger om International økonomi. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.184 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som International finans og handel, handelsaftaler osv.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Shoshana Zuboff
  220,95 - 310,95 kr.

  Enorm rigdom og magt er i dag koncentreret i nye markeder, hvor overvågning af og forudsigelser om vores adfærd bliver købt og solgt. Shoshana Zuboff betegner fænomenet overvågningskapitalisme og kalder det for en lige så stor omvæltning af den menneskelige tilværelse i dag, som den industrielle revolution var det i det 20. århundrede. Der er tale om en hidtil uset magtkonstellation karakteriseret ved ekstreme koncentrationer af viden uden demokratisk tilsyn – og prisen er vores frihed. Med begrænset modstand fra lovgivning og samfund truer overvågningskapitalismen vores nutid og vil dominere vores fremtid – hvis vi tillader det. Anmeldelser “Læs den – den er fremragende!” ★★★★★★ - Altinget ”Det hidtil mest ambitiøse forsøg på at tegne det store billede og forklare baggrunden for digitaliseringens følger, som vi oplever dem som individer og som samfundsborgere ... En fortsættelse af traditionen fra Adam Smith, Max Weber, Karl Polanyi og – tør man sige det – Karl Marx.” – The Observer ”En tilbundsgående researchet, fængende skrevet fortælling om overvågningskapitalismens opståen og dens skadelige virkninger for vores samfund... – New York Times Book Review ”... alle bør læse denne bog som et digitalt selvforsvar. Med stort klarsyn og moralsk mod demonstrerer Zuboff ikke alene, hvordan vores hjerner støvsuges for data, men også hvordan de ændres undervejs, hurtigt og radikalt.” – Naomi Klein, forfatter til Intet bliver som før og No Logo Om forfatteren Shoshana Zuboff er amerikansk socialpsykolog, filosof og professor emerita på Harvard Business School samt ekspert i den digitale revolution. Hun har udgivet en lang række bøger i spændingsfeltet mellem teknologi, psykologi, filosofi og økonomi, og i 1988 skrev hun The age of the Smart Machine: the Future of Work and Power, som blev et skelsættende hovedværk om computeriseringen af vores arbejde og liv.

 • af Mariana Mazzucato
  182,95 kr.

  Introducing 'The Big Con', a riveting masterpiece written by the renowned author, Mariana Mazzucato. Published in the year 2023, this book has quickly become a must-have on every reader's list. The genre of this book is not just confined to one category but transcends boundaries making it a unique read. The story unfolds with gripping suspense and keeps you hooked until the very last page. Mariana Mazzucato, with her exquisite storytelling, takes you on a journey that is both intriguing and enlightening. Published by Penguin Books Ltd (UK), 'The Big Con' is a testament to the author's prowess and creativity. If you are looking for a book that will keep you on the edge of your seat and make you ponder, then 'The Big Con' is the one for you.

 • - Making and Taking in the Global Economy
  af Mariana Mazzucato
  113,95 kr.

 • - How Covid Shook the World's Economy
  af Adam Tooze
  127,95 kr.

 • - Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt.
  af BJARKE MØLLER
  437,95 kr.

  Håbets politik fører læseren på en spændende rejse gennem Europas stormfyldte historie og den viser, hvordan en række muterende megakriser i de sidste årtier har skabt dybe rystelser i samfundet, der helt ændrer spillereglerne for europæisk politik og økonomi. I en dybtgående og levende journalistisk analyse på 826 sider undersøger den fhv. direktør for Tænketanken EUROPA, Bjarke Møller, hvordan frygten og vredens psykologi overvindes, og hvordan der kan skabes nyt håb med en offensiv europæisk politik: EU kan i 2020´erne forandres til en grøn supermagt og en demokratisk styret netværksstat med egne skattekilder, der kan sikre velfærdssamfundet i en æra med hård global konkurrence. Bogen rummer opdaterede analyser af coronakrisen, finanskrisen, terrorkrigene, migrationskrisen, nationalismens nye nostalgi og tillidskrisen mellem politikere og borgere. Samtidig er den fyldt med referencer til filosofi, historie, psykologi, populære film, musik og kulturliv, der kaster nyt lys ind over europæernes brydningsfyldte jagt efter en ny identitet i det 21. århundrede.Det siger eksperterne om bogen:"Bjarke Møllers mammutværk er en kraftpræstation. Som modvægt til Danmarks indadskuende debat er det forfriskende med Møllers ukuelige tro på det europæiske samarbejdes potentiale.” Connie Hedegaard, fhv. EU-klimakommissær (K)"Bjarke Møller har skrevet en fantastisk bog. Med passion, direkte til ungdommen. Både en vældig lærd analyse, baseret på facts og meget stor viden og samtidig både letlæst og aktuel. Bogen er et markant vendepunkt i vores alt for snævre og vitaminfattige diskussion om Europa." Steen Gade, initiativtager til foreningen Nyt Europa og fhv. MF for SF"Bjarke Møller har gravet dybere end de fleste og viser sammenhængen i tingene – historisk og kulturelt. Mere end otte hundrede sider er en stor mundfuld, men man bliver inspireret af læsningen og grebet af Bjarkes vision – håbet som drivkraft. Han har leveret et uvurderligt bidrag til den kommende Europadebat”. Poul Skytte Christoffersen, Danmarks fhv. EU-ambassadør"Bjarke Møller har forfattet en velskrevet mursten af en Europabog - meget personlig, modig og hæsblæsende. Den forsvarer håbet og troen på Europa trods splittelse og demokratisk tilbagegang." Marlene Wind, professor, Københavns Universitet."Jeg blev fuldstændig opslugt af bogen. Jeg fik mindelser om Thomas Pikettys metodik ift. den brede og dybdegående brug af filosofi, historie, politik og økonomi for til sidst at fremføre nogle konkrete løsningsforslag på skuldrene heraf. Sjældent man ser en så ambitiøs bog på dansk. Det fortjener debatten om EU." Johannes Sartou, i chefredaktionen for Ræsons historiemagasin, ÆRA

 • - økonomisk teori og global virkelighed
  af Karen Helveg Petersen
  313,94 kr.

  Økonomer forstår alt – undtagen kapitalismen. Sådan lyder det fra cand.polit. Karen Helveg Petersen. I 'Rentekapitalismen' undersøger hun, hvad der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, de politiske institutioners rolle i processen og om globaliseringen er ved at være nået en grænse i vækstens og profitjagtens navn.Den kapitalistiske økonomi har muliggjort frihed fra tvang og materiel nød, men bliver ved med at trampe naturgrundlaget og autonome sociale strukturer under fode og skabe nye former for fattigdom og elendighed.Helveg Petersen ser på den moderne, globale kapitalisme, og hun giver et indblik i den moderne imperialistiske situation: Råvarer hentes i Det Globale Syd, industriproduktionen er flyttet til Øst- og Sydasien, og de vestlige konsumsamfund bæres oppe af stadig mere hektiske finansmarkeder.Med udgangspunkt i klassisk-marxistiske grundbegreber analyserer Karen Helveg-Petersen de modsætninger og kriser, der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, og de politiske institutioners rolle i processen.Karl Marx' og John Maynard Keynes' teorier kombineres med neoklassisk teori og stilles kritisk op mod hinanden. Og forfatteren dykker ned i, hvordan de økonomiske hovedskoler begriber den virkelighed, de er sat i verden for at forklare og forudsige.Første del gennemgår konkrete udviklingstendenser i verden – ikke kun i Vesten. Anden del behandler grundbegreber i økonomisk teori, vare, værdi, pris, penge og kapital i alle dens mange former. Tredje del stiller skarpt på, hvordan grundrente, prisfastsætning på jord og naturressourcer kan forstås i sammenhæng ud fra arbejdsværditeorien. Fjerde og sidste del diskuterer krisen i 2007-2008 som et finansielt udtryk for underliggende dårligdomme, modsætninger i ’realøkonomien’ samt den nye imperialisme, hvor Vesten dominerer verdens produktion og råstofudvinding og skaber marginalisering og arbejdsløshed.Bogen giver en troværdig forbindelse mellem teori og virkelighed. Målet er – forhåbentlig – at bibringe læseren en bedre forståelse af det kapitalistiske samfund.Karen Helveg Petersen er ph.d. i økonomi fra State University of New York og har haft talrige konsulentopgaver i energi og offentlige finanser i ikke mindst Afrika. Hun har tidligere undervist på RUC samt været programrådgiver for FN’s Udviklingsprogram i Kenya, EU’s udviklingsprogram i Congo-Brazzaville og Den Interamerikanske Udviklingsbank.

 • af Johan Norberg
  145,95 - 195,95 kr.

 • af James Rickards
  187,95 kr.

  "Our global economy faces unprecedented challenges in the next few months. But whether we sink or swim depends on how prepared we are - and what we do now to thwart the coming collapse"--

 • af Naomi Klein
  195,95 kr.

  The most important book yet from the author of the international bestseller The Shock Doctrine, a brilliant explanation of why the climate crisis challenges us to abandon the core "free market" ideology of our time, restructure the global economy, and remake our political systems.In short, either we embrace radical change ourselves or radical changes will be visited upon our physical world. The status quo is no longer an option. In This Changes Everything Naomi Klein argues that climate change isn't just another issue to be neatly filed between taxes and health care. It's an alarm that calls us to fix an economic system that is already failing us in many ways. Klein meticulously builds the case for how massively reducing our greenhouse emissions is our best chance to simultaneously reduce gaping inequalities, re-imagine our broken democracies, and rebuild our gutted local economies. She exposes the ideological desperation of the climate-change deniers, the messianic delusions of the would-be geoengineers, and the tragic defeatism of too many mainstream green initiatives. And she demonstrates precisely why the market has not?and cannot?fix the climate crisis but will instead make things worse, with ever more extreme and ecologically damaging extraction methods, accompanied by rampant disaster capitalism. Klein argues that the changes to our relationship with nature and one another that are required to respond to the climate crisis humanely should not be viewed as grim penance, but rather as a kind of gift?a catalyst to transform broken economic and cultural priorities and to heal long-festering historical wounds. And she documents the inspiring movements that have already begun this process: communities that are not just refusing to be sites of further fossil fuel extraction but are building the next, regeneration-based economies right now. Can we pull off these changes in time? Nothing is certain. Nothing except that climate change changes everything. And for a very brief time, the nature of that change is still up to us.

 • af Susanne Fehlings
  1.342,95 - 1.406,95 kr.

  The book is about the economic practices of traders and businesspeople from the Caucasus and China who work in local bazaars in Tbilisi and Beijing. It describes their activities, their motivations, their socio-cultural backgrounds, their work environments, and their interactions with one another. Contributing to a broader debate on the nature and role of informal economic practices in the post-Soviet periphery and processes of "e;globalization from below"e;, the book aims at providing a thick description of the embeddedness of bazaar traders' economic behaviors and strategies in local and global political, economic, and cultural contexts, markets and supply chains.

 • af Elio Endless
  331,95 kr.

  Conformity of Indian Commercial Banks to Anti-Money Laundering Policies and ProceduresUnveil the Hidden Dimensions of Money Laundering in India with "Conformity of Indian Commercial Banks to Anti-Money-Laundering Policies and Procedures."Discover a comprehensive and in-depth exploration of India's battle against money laundering through the lens of its banking sector. This insightful book delves into the heart of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA), unraveling its history, amendments, and the significant impact it has had on the country's financial landscape.Key Highlights:Money Laundering Demystified: Gain a profound understanding of money laundering, its tactics, and the consequences of this criminal activity.PMLA Unveiled: Explore the ins and outs of the Prevention of Money Laundering Act, 2002, from its inception to the latest amendments.The Role of Indian Banks: Dive deep into the role of Indian commercial banks in combating money laundering, understanding their obligations and responsibilities.Enforcement and Conviction Rates: Examine the startling statistics behind convictions under PMLA, revealing a conviction rate of less than 0.5% and the implications of this phenomenon.The FIU-IND: Learn about the central national agency, the Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND), and its crucial role in the fight against money laundering.Impact on Individuals: Discover how PMLA affects individuals, as well as the challenges and concerns surrounding its implementation.Why You Need This Book:"Conformity of Indian Commercial Banks to Anti-Money-Laundering Policies and Procedures" is an indispensable resource for professionals in the financial sector, law enforcement, legal experts, and anyone interested in understanding the complexities of money laundering in India. This book sheds light on the intricacies of the PMLA and the challenges faced in its enforcement.If you aim to comprehend the nuances of money laundering, the legal landscape, and the role of commercial banks in India, this book is your essential guide.Order your copy today and embark on a journey to unravel the mysteries of anti-money laundering in India.Get ready to uncover the hidden truths and make informed decisions in the fight against financial crime.

 • af Rafeal Mechlore
  268,95 kr.

  The book "Financial Growth: The Impact of Trading in India" is an engrossing investigation into the significant impact that trading has had on the general state of India's economy. This book explores the complex network of financial markets, economic development, and the transformational force of trading, illuminating the essential role that trading plays in determining the future of the nation. The history of trade in India extends back centuries, beginning with the crowded bazaars of ancient civilizations and continuing into the stock exchanges and internet trading platforms of the modern day. Trading is more than just a transactional activity; rather, it is a force that helps drive economic progress, generates job opportunities, and gives individuals and communities more agency. The first part of the book is an overview of Indian history, during which the author traces the development of trading in India from its traditional beginnings to the establishment of formal markets. It emphasizes the deep-rooted connection between trading practices and the socio-economic fabric of the nation by highlighting major milestones that have characterized the history of India's trading. The importance of commerce to the expansion of India's economy is investigated in depth as one of the book's primary themes. It digs into the manner in which commerce plays a significant role in the Gross Domestic Product (GDP) and encourages the establishment of new businesses and the growth of existing ones. The stock markets, as essential participants in the trade environment, are examined to demonstrate the crucial role that they play in the formation of capital, investment, and the financing of corporations. The transforming impact of trade on both a large and a small scale is demonstrated by case studies and examples taken directly from real life.The article "Financial Growth: The Impact of Trading in India" goes beyond the realm of economics to investigate the function that trading plays in the progression of society. It investigates the role that trading plays in India's progress toward reaching the Sustainable creation Goals as well as in the creation of infrastructure projects, education and skill development, and charitable giving. As the book draws to a close, it provides the reader with helpful tips for navigating the dynamic world of trading in India as well as insights into future trends and potential. Anyone interested in understanding the revolutionary force of trade and its lasting impact on India's financial prosperity should read this detailed guide. This book is a monument to the critical function trading plays in defining India's future, presenting a panoramic view of the intricate relationship between India's financial markets, economic growth, and societal advancement. This book is a testament to the important role trading plays in creating India's future. The book "Financial Growth: The Impact of Trading in India" should be required reading for anyone interested in the economic development of India, including policymakers, businesspeople, and economists.

 • af Alan Nevin
  201,95 - 255,95 kr.

 • af Bei Jin
  1.331,95 - 1.657,95 kr.

  This book explores the dynamic process of International Division of Labor with constant development and changes. The process reflects not only the development level of productivity, but also relations between countries. What would be the evolution path for the International Division of Labor? How to improve China's and emerging economies' competitiveness to meet the new industrial revolution? The book aims to answer the questions under the global context. China would explore the innovation in new economic forms to strengthen international cooperation and avoid the intensified trade frictions brought about by its industrial upgrading.

 • af Mustafa Cüneyt Öz¿ahin
  1.130,95 - 1.464,95 kr.

 • af Rafeal Mechlore
  287,95 kr.

  Execution measurements for EXIM (Product Import) organizations are essential for evaluating their adequacy in working with worldwide exchange, advancing monetary development, and guaranteeing the effective trade of labor and products across borders. These establishments assume a fundamental part in supporting a nation's exchange exercises and can essentially affect a country's harmony between installments and by and large financial wellbeing. One key execution metric for EXIM foundations is exchange volume. This measurement estimates the complete worth of commodities and imports handled through these organizations. A higher exchange volume frequently demonstrates expanded worldwide exchange exercises and monetary combination, which can be a positive sign for a country's economy. Effectiveness and speed are additionally basic measurements. The time taken for customs leeway, documentation handling, and other exchange related benefits straightforwardly influences the intensity of a nation's products. Lower lead times work on the engaging quality of a country's items in global business sectors and upgrade exchange execution. Risk the board is one more fundamental part of EXIM organizations' exhibition measurements. This includes evaluating how well these foundations handle issues like extortion, consistence with worldwide guidelines, and moderation of exchange related gambles. Compelling gamble the executives advances a protected and stable exchanging climate. Another huge presentation metric is exchange balance. This measurement mirrors the contrast between a nation's commodities and imports. A positive exchange balance shows that a country trades more than it imports, adding to financial development and a better equilibrium of installments. Development and mechanical progression are progressively pertinent in the advanced universe of global exchange. EXIM foundations that integrate computerized arrangements and trend setting innovations into their activities can fundamentally work on their presentation. Measurements connected with innovation reception and development can give experiences into an establishment's seriousness. At last, consumer loyalty is a subjective exhibition metric that ought not be ignored. A positive standing for unwavering quality, straightforwardness, and simplicity of carrying on with work can improve an EXIM foundation's viability and draw in additional organizations and brokers to utilize its administrations. In synopsis, execution measurements for EXIM foundations envelop exchange volume, proficiency, risk the executives, exchange equilibrium, advancement, and consumer loyalty. These measurements are imperative for assessing the job these organizations play in advancing worldwide exchange, monetary development, and in general success in a globalized world.

 • af David Procházka
  1.632,95 - 2.117,95 kr.

  This edition provides a mix of research perspectives to examine the economic and non-economic outcomes of global developments in financial regulation, monetary and fiscal measures, or sustainable development, with a tailored focus on specifics in emerging and transitioning countries. The volume combines a mix of approaches to investigate relevant newly emerged topics (e.g., economics of emissions, corporate social responsibility reporting) as well as traditional issues requiring new approaches (e.g., exchange rate mechanisms, investment strategies, the impact of corporate reporting on economic fundamentals). Such a comprehensive view of contemporary economic phenomena makes the volume attractive not only to academia, but also to regulators and policymakers, when deliberating on the potential outcomes of competing regulatory mechanisms.

 • af Asian Development Bank
  370,95 kr.

  This publication explores how data from ships' Automatic Identification System (AIS) can be used to produce near real-time, granular statistics for analyzing maritime activities and detecting disruptions to port operations. Recent global supply chain disruptions have underscored the need for more timely and accurate data. This publication shows how indicators from AIS data can be used to supplement official statistics. Highlighting how AIS data can swiftly capture the impact of events on major ports and maritime highways, it outlines a framework to leverage this data and support a broader understanding of maritime activities from major hubs and cases of disruptions.

 • af Narinder Kumar
  928,95 kr.

  The Framework for Resilient Industry examines the historical background, current status, and future opportunities and challenges of the Indian industry, delving into region-specific issues such as micro, small, and medium enterprises (MSMEs), economic policy, risk management and sustainable industries.

 • af Wiley-VCH
  307,95 kr.

  Die International Financial Reporting Standards (IFRS) sind auf Grund einer Verordnung EU-weit von allen börsennotierten Unternehmen verbindlich anzuwenden. In Deutschland besteht für Konzernabschlüsse nicht-kapitalmarktorientierter Konzerne und für spezielle Jahresabschlüsse die Möglichkeit einer freiwilligen Bilanzierung nach IFRS.Diese Textausgabe enthält alle International Financial Reporting Standards (IFRS) bzw. International Accounting Standards (IAS) sowie alle Interpretationen (SICs, IFRICs), die von der Europäischen Union (EU) gebilligt und so für kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtend anzuwenden sind.Die Standards werden in englischer und deutscher Sprache synoptisch gegenübergestellt. Auf diese Weise wird ein Vergleich mit dem englischen Ursprungstext ermöglicht. Dieser hat besondere Bedeutung, da er in Auslegungsfragen herangezogen werden muss.Die Textausgabe enthält ein Vorwort und eine Einführung von Professor Dr. Henning Zülch, HHL-Leipzig Graduate School of Management, und Prof. Dr. Matthias Hendler, Münster.Die Ausgabe 2024 berücksichtigt alle Änderungen, die von der Europäischen Union bis zum circa 15. Januar 2024 übernommen wurden.

 • af Wanshan Wang
  1.130,95 - 1.406,95 kr.

 • af Mohammad Rasikh Wasiq
  905,95 kr.

  Dans un monde géopolitique complexe, le Conseil de sécurité des Nations unies représente une lueur d'espoir pour la paix mondiale. Des fondements historiques aux pratiques contemporaines, il dévoile la mission du Conseil qui consiste à maintenir la stabilité dans cette région charnière. Cet ouvrage examine l'interaction complexe entre les pouvoirs et les pratiques du Conseil de sécurité et sa mission résolue de maintien de la paix en Asie. Il retrace l'évolution des efforts de sécurité collective, examine minutieusement la dynamique des membres et dissèque les mécanismes de maintien de la paix. Avec un accent particulier sur l'Afghanistan, cet ouvrage met en lumière le rôle vital du Conseil dans la poursuite de la paix. À travers des études de cas et des analyses, il met en lumière l'interaction complexe entre la souveraineté des États et l'impératif de sauvegarde des droits de l'homme.

 • af Mohammad Rasikh Wasiq
  905,95 kr.

  Num mundo de complexidades geopolíticas, o Conselho de Segurança das Nações Unidas é um farol de esperança para a paz global. Desde as fundações históricas às práticas contemporâneas, o livro desvenda a missão do Conselho de manter a estabilidade nesta região crucial. Este livro investiga a intrincada interação entre os poderes e as práticas do Conselho de Segurança e a sua resoluta missão de manter a paz na Ásia. Traça a evolução dos esforços de segurança colectiva, analisa a dinâmica dos membros e disseca os mecanismos de manutenção da paz. Com um enfoque especial no Afeganistão, este livro lança luz sobre o papel vital do Conselho na prossecução da paz. Através de estudos de casos e análises, destaca a complexa interação entre a soberania do Estado e o imperativo de salvaguardar os direitos humanos.

 • af Mohammad Rasikh Wasiq
  905,95 kr.

  In un mondo di complessità geopolitiche, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rappresenta un faro di speranza per la pace globale. Dai fondamenti storici alle pratiche contemporanee, il libro svela la missione del Consiglio di sostenere la stabilità in questa regione cruciale. Questo libro approfondisce l'intricata interazione tra i poteri e le pratiche del Consiglio di sicurezza e la sua risoluta missione di mantenere la pace in Asia. Traccia l'evoluzione degli sforzi di sicurezza collettiva, esamina le dinamiche dei membri e analizza i meccanismi di mantenimento della pace. Con un'attenzione particolare all'Afghanistan, questo libro fa luce sul ruolo vitale del Consiglio nel perseguire la pace. Attraverso casi di studio e analisi, evidenzia la complessa interazione tra la sovranità dello Stato e l'imperativo di salvaguardare i diritti umani.

 • af Mohammad Rasikh Wasiq
  905,95 kr.

  In einer Welt der geopolitischen Komplexität ist der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein Leuchtturm der Hoffnung für den globalen Frieden. Von den historischen Grundlagen bis hin zu den heutigen Praktiken wird die Aufgabe des Rates, die Stabilität in dieser Schlüsselregion aufrechtzuerhalten, beleuchtet. Dieses Buch befasst sich mit dem komplizierten Zusammenspiel zwischen den Befugnissen und Praktiken des Sicherheitsrats und seiner entschlossenen Mission, den Frieden in Asien zu erhalten. Es zeichnet die Entwicklung der kollektiven Sicherheitsbemühungen nach, untersucht die Dynamik der Mitgliedschaft und analysiert die Mechanismen der Friedenssicherung. Mit einem besonderen Augenmerk auf Afghanistan beleuchtet dieses Buch die entscheidende Rolle des Rates bei der Friedenssicherung. Anhand von Fallstudien und Analysen wird das komplexe Zusammenspiel zwischen staatlicher Souveränität und dem Gebot, die Menschenrechte zu schützen, beleuchtet.

 • af Mohammad Rasikh VASIYa
  416,95 kr.

  V mire geopoliticheskih slozhnostej Sowet Bezopasnosti OON qwlqetsq maqkom nadezhdy na mir wo wsem mire. Ot istoricheskih osnow do sowremennyh praktik - takowa missiq Soweta, naprawlennaq na podderzhanie stabil'nosti w ätom wazhnejshem regione. V knige rassmatriwaetsq slozhnaq wzaimoswqz' mezhdu polnomochiqmi Soweta Bezopasnosti, ego praktikoj i reshitel'noj missiej po podderzhaniü mira w Azii. V nej proslezhiwaetsq äwolüciq usilij po obespecheniü kollektiwnoj bezopasnosti, tschatel'no analiziruetsq dinamika chlenstwa w Sowete, rassmatriwaütsq mehanizmy podderzhaniq mira. Osoboe wnimanie udelqetsq Afganistanu, poätomu kniga proliwaet swet na zhiznenno wazhnuü rol' Soweta w podderzhanii mira. Na konkretnyh primerah i w analiticheskih materialah osweschaetsq slozhnaq wzaimoswqz' mezhdu gosudarstwennym suwerenitetom i imperatiwom zaschity praw cheloweka.

 • af Boubacar Dolo
  692,95 kr.

  Die regionale Wirtschaftsintegration hat Anfang der 1990er Jahre in Afrika eine starke Dynamik entwickelt. Sie ist durch die Durchführung von Strukturreformen und den Abschluss zahlreicher Freihandelsabkommen gekennzeichnet. Die regionale Wirtschaftsintegration hatte einen bedeutenden Effekt auf die strategische Tiefe unserer Länder. Das Hauptziel unserer Studie ist es, den Beitrag der Handelsöffnung zum Wirtschaftswachstum zu analysieren. Die Analysen wurden für sieben Länder der EAWU über den Zeitraum 1990-2015 durchgeführt. Das geschätzte Modell ist das Fehlerkorrekturmodell (ECM) von Hendry. Die Handelsöffnung spielt eher eine katalytische Rolle, ohne notwendigerweise eine ultimative Determinante des Wachstums zu sein. Dafür ist es notwendig, eine Politik der selektiven Öffnung zu fördern, um bestimmte Sektoren zu schützen.

 • af Boubacar Dolo
  692,95 kr.

  L'integrazione economica regionale in Africa ha preso slancio all'inizio degli anni Novanta. È caratterizzata dall'attuazione di riforme strutturali e dalla conclusione di numerosi accordi di libero scambio. L'integrazione economica regionale ha avuto un forte impatto sulla profondità strategica dei nostri Paesi. L'obiettivo principale del nostro studio è analizzare il contributo dell'apertura commerciale alla crescita economica. Le analisi sono state condotte su sette Paesi dell'UEMOA nel periodo 1990-2015. Il modello stimato è il modello di correzione degli errori (ECM) di Hendry. L'apertura al commercio agisce più che altro come catalizzatore, senza essere necessariamente la determinante ultima della crescita. A tal fine, è necessario promuovere una politica di apertura selettiva per proteggere alcuni settori.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.