Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Politisk økonomi

Her finder du spændende bøger om Politisk økonomi. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.510 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Thomas Piketty
  187,95 - 247,95 kr.

  Man bliver let pessimistisk på lighedens vegne. Over de seneste to generationer er uligheden steget dramatisk i mange dele af verden. Et problem, som Thomas Piketty har belyst i sin forskning og bøger. I "En kort historie om lighed" minder verdens førende ulighedsøkonom om, at historiens store svingninger giver grund til optimisme. Han viser, hvordan vi gennem århundrederne har bevæget os mod større lighed. Piketty guider læseren igennem de store bevægelser, der har skabt den moderne verden på godt og ondt, og argumenterer for, at vi skal føre kampen mod uretfærdighed videre ved at forpligte alle politiske og sociale systemer på lighed.Vi ved, at vi kan gøre det bedre, skriver Piketty. Fortiden viser os hvordan. Fremtiden er op til os. Thomas Piketty (f. 1971) er professor ved École d’économie de Paris, som han i 2006 var med til at etablere. Han er forfatter til bestsellerne "Kapitalen i det 21. århundrede" (2013) og "Kapital og ideologi" (2019) og essaysamlingen "Mod en ny socialisme" (2021)

 • - En liberal strategi
  af Anders Fogh Rasmussen
  297,95 kr.

  Lever tanken om en minimalstat stadig videre i Anders Fogh Rasmussens bevidsthed? Og hvordan ser han på liberalismen som ideologi anno 2017? Det svarer han selv på i et helt nyt forord til ?Fra socialstat til minimalstat?. Bogen vakte ved dens udgivelse i 1993 stærke følelser overalt i det politiske landskab. Den er blevet et klassisk værk indenfor nyere, dansk politisk litteratur og handler om meget mere end blot penge og betalingsbalance. Nemlig om holdninger. Den tidligere statsminister (2001 - 2009) og generalsekretær for NATO (2009-2014) gennemgår liberalismens historie fra pionerer som Adam Smith til nyliberalisme som F.A Hayek og Robert Nozick. Og i bogen fremlægger han en lang række forslag til, hvordan det liberale livssyn kan omsættes i praksis til glæde for Danmark og danskerne.

 • af Peter Hummelgaard Thomsen
  72,95 - 86,95 kr.

  Peter Hummelgaard, folketingsmedlem for socialdemokraterne, viser i sin bog om finanskrisen og dens følgevirkninger, hvordan kapitalismen er blevet syg. Det er ikke en del af naturens orden, at uligheden stiger, og at mennesker i globaliseringens navn efterlades på perronen med skuffede håb. Det handler om politiske valg. Politiske valg, hvis konsekvenser er den populisme, der blomstrer i alt fra Danmark til USA.Der er brug for et nyt kompromis og en ny social kontrakt mellem de grupper, der faktisk ønsker sociale fremskridt og et mere retfærdigt samfund, hvis ikke middelklassen skal udhules og populismen fortsætte sin fremmarch. Den syge kapitalisme er en analyse af den aktuelle situation og et bud på, hvordan den kontrakt kunne se ud.

 • - Making and Taking in the Global Economy
  af Mariana Mazzucato
  113,95 kr.

 • af Ha-Joon Chang
  127,95 kr.

  Har du nogensinde spurgt dig selv om, hvorfor det store økonomiske kollaps i 2008 tog næsten hele verden med bukserne nede? Ha-Joon Chang giver os 23 svar: Det skyldes de ting, som vi ikke får at vide om kapitalismen.Med underfundig humor viser Chang, at alle økonomiske valg også er politiske valg, og at det nu er på tide at tale ærligt om dem. 23 ting man fortier om kapitalismen giver os en forståelse af, hvordan den globale kapitalisme fungerer – og ikke fungerer Chang er med årene blevet en af verdens mest toneangivende økonomer i traditionen fra John Kenneth Galbraith og Joseph Stiglitz. “Jeg er ikke modstander af kapitalismen, men den er verdens mest elendige økonomiske system – bortset fra alle de andre!”Ha-Joon Chang

 • af Ha-Joon Chang
  107,95 - 165,95 kr.

 • - How Covid Shook the World's Economy
  af Adam Tooze
  127,95 kr.

 • af Nancy Fraser
  162,95 - 172,95 kr.

 • af Susanne Hegelund
  117,95 - 269,95 kr.

  Som departementschef i Finansministeriet og som en af frontfigurerne bag den grønne omstilling har Anders Eldrup sat et kæmpe aftryk på indretningen af det danske samfund. Fra han var ganske ung, har han følt det kald, at han vil efterlade et bedre samfund til kommende generationer, end det han selv overtog. Ved i mere end en generation at være en af landets mest indflydelsesrige topembedsmænd og erhvervsspidser har han levet op til sit kald.Anders Eldrup var i 28 år ansat i Finansministeriet. Senere blev han direktør i DONG Energy (det nuværende Ørsted), hvorfra han under stort postyr i 2012 blev fyret, efter at have omlagt selskabet fra sort til grøn energiproduktion. I dag udfylder han stadig en lang række poster inden for klimaområdet og spillede en afgørende rolle ved indførelsen af elbiler.Bogen er ikke bare et portræt af en usædvanlig, indflydelsesrig person, som tog skridtet fra at være budgetbisse til at blive klimafrontløber. Det er også fortællingen om det moderne Danmark, som det har udviklet sig fra krigen til i dag. Fra landbolivet i 1950’erne til magtens maskinrum i København. Der er baggrundsberetninger fra både arbejds- og privatliv, et liv, der undervejs tog en ny retning, da han efter et langt ægteskab faldt for en af sin unge medarbejder, hans nuværende kone Merete Eldrup.

 • af Ian Bremmer
  175,95 - 296,95 kr.

  New York Times BestsellerRenowned political scientist Ian Bremmer draws lessons from global challenges of the past 100 years—including the pandemic—to show how we can respond to three great crises unfolding over the next decade.

 • af James Dale Davidson
  187,95 kr.

  The Sovereign Individual, penned by the renowned author James Dale Davidson, is a must-read for anyone interested in exploring the concept of personal freedom and sovereignty. Published by Simon + Schuster Inc. in 1999, this book stands as a testament to Davidson's insightful understanding of the socio-economic landscape. The book, belonging to the genre of socio-political literature, delves into the idea of individual sovereignty in the face of the modern world's complexities. It challenges the readers to question the norms and encourages them to take control of their own lives. The Sovereign Individual is a thought-provoking journey that continues to remain relevant even after two decades of its publication. It's a compelling read, brought to you by the esteemed publishers, Simon + Schuster Inc.

 • af Bernie Sanders
  164,95 kr.

  "A progressive takedown of the uber-capitalist status quo that has enriched millionaires and billionaires at the expense of the working class, and a blueprint for what transformational change would actually look like. It's OK to be angry about capitalism. Reflecting on our turbulent times, Senator Bernie Sanders takes on the billionaire class and speaks blunt truths about our country's failure to address the destructive nature of a system that is fueled by uncontrolled greed and rigidly committed to prioritizing corporate profits over the needs of ordinary Americans. Sanders argues that unfettered capitalism is to blame for an unprecedented level of income and wealth inequality, is undermining our democracy, and is destroying our planet. How can we accept an economic order that allows three billionaires to control more wealth than the bottom half of our society? How can we accept a political system that allows the super rich to buy elections and politicians? How can we accept an energy system that rewards the fossil fuel corporations causing the climate crisis? Sanders believes that, in the face of these overwhelming challenges, the American people must ask tough questions about the systems that have failed us and demand fundamental economic and political change. This is where the path forward begins. It's OK to Be Angry About Capitalism presents a vision that extends beyond the promises of past campaigns to reveal what would be possible if the political revolution took place, if we would finally recognize that economic rights are human rights, and if we would work to create a society that provides a decent standard of living for all. This isn't some utopian fantasy; this is democracy as we should know it"--

 • af Adam Smith
  492,95 kr.

  The Wealth of Nations offers one of the first collected descriptions of what builds nations' wealth, and is a fundamental work in classical economics. Smith explores such broad topics as the division of labour, productivity, and free markets.

 • af Eric Lonergan & Mark (Brown University) Blyth
  175,95 - 232,95 kr.

  A book for anyone anxious, worried - or angry - about the mismatch between how they experience the world with its increasing day to day pressures, and the model used by economics to explain and justify it.

 • af Walter Benjamin, Mikkel Bolt, Giorgio Agamben, mfl.
  147,95 kr.

  Kapitalismen er at forstå som en religion. Den er ikke blot et ‘etos’ med rødder i den protestantiske etik, ikke blot en af kristendommen begunstiget samfundsformation, men langt snarere selv et essentielt religiøst fænomen.indholdForord: Mikkel Bolt & Dominique RouthierWalter Benjamin: Kapitalisme som religionRobert Kurz: Offeret og den perverse genkomst af det arkaiskeGiorgio Agamben: En kommentar, i dag

 • - økonomisk teori og global virkelighed
  af Karen Helveg Petersen
  313,94 kr.

  Økonomer forstår alt – undtagen kapitalismen. Sådan lyder det fra cand.polit. Karen Helveg Petersen. I 'Rentekapitalismen' undersøger hun, hvad der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, de politiske institutioners rolle i processen og om globaliseringen er ved at være nået en grænse i vækstens og profitjagtens navn.Den kapitalistiske økonomi har muliggjort frihed fra tvang og materiel nød, men bliver ved med at trampe naturgrundlaget og autonome sociale strukturer under fode og skabe nye former for fattigdom og elendighed.Helveg Petersen ser på den moderne, globale kapitalisme, og hun giver et indblik i den moderne imperialistiske situation: Råvarer hentes i Det Globale Syd, industriproduktionen er flyttet til Øst- og Sydasien, og de vestlige konsumsamfund bæres oppe af stadig mere hektiske finansmarkeder.Med udgangspunkt i klassisk-marxistiske grundbegreber analyserer Karen Helveg-Petersen de modsætninger og kriser, der driver det kapitalistiske verdenssystem fremad, og de politiske institutioners rolle i processen.Karl Marx' og John Maynard Keynes' teorier kombineres med neoklassisk teori og stilles kritisk op mod hinanden. Og forfatteren dykker ned i, hvordan de økonomiske hovedskoler begriber den virkelighed, de er sat i verden for at forklare og forudsige.Første del gennemgår konkrete udviklingstendenser i verden – ikke kun i Vesten. Anden del behandler grundbegreber i økonomisk teori, vare, værdi, pris, penge og kapital i alle dens mange former. Tredje del stiller skarpt på, hvordan grundrente, prisfastsætning på jord og naturressourcer kan forstås i sammenhæng ud fra arbejdsværditeorien. Fjerde og sidste del diskuterer krisen i 2007-2008 som et finansielt udtryk for underliggende dårligdomme, modsætninger i ’realøkonomien’ samt den nye imperialisme, hvor Vesten dominerer verdens produktion og råstofudvinding og skaber marginalisering og arbejdsløshed.Bogen giver en troværdig forbindelse mellem teori og virkelighed. Målet er – forhåbentlig – at bibringe læseren en bedre forståelse af det kapitalistiske samfund.Karen Helveg Petersen er ph.d. i økonomi fra State University of New York og har haft talrige konsulentopgaver i energi og offentlige finanser i ikke mindst Afrika. Hun har tidligere undervist på RUC samt været programrådgiver for FN’s Udviklingsprogram i Kenya, EU’s udviklingsprogram i Congo-Brazzaville og Den Interamerikanske Udviklingsbank.

 • af Steven Levitsky
  165,95 kr.

  An urgent follow-up to international bestseller HOW DEMOCRACIES DIE. In this razor-sharp analysis of one of the most important issues facing us today, leading Harvard professors Steven Levitsky and Daniel Ziblatt draw on their combined expertise of over 40 years to offer a dire warning about right-wing efforts to undermine multiracial democracy.

 • af Kate Tarling
  189,95 kr.

  All organizations are becoming service organizations. But most weren't built to deliver services successfully end-to-end, and the human, operational and financial impacts are abundantly clear. In the digital era the stakes are even higher, given how rapidly services change. Yet default working practices (governance, planning, funding, leadership, reporting, programme and team structures) inside large organizations haven't changed. Rather than modernize just one service at a time, it's the underlying organizational conditions that need to be transformed - anything less is futile. The Service Organization is the result of years of research and consulting, as well as dozens of interviews with executives. It explores significant challenges that leaders will recognize, and turns them into solvable puzzles by providing practical advice and tools that reimagine what the organization does from the perspective of its customers - and it organizes the activity needed to deliver the best outcomes. This book is for everyone involved, from designers to technologists and from operational staff to policymakers and leaders. It includes surprisingly simple and doable, but non-obvious, steps that don't depend on seniority or pay band and that are typically overlooked by even the most progressive professions, teams and companies. Kate Tarling sets a bold, ambitious and practical agenda for all service organizations. Her book is full of behind-the-scenes examples from the global companies, public sector bodies and non-profits that are now delivering and leading successful services. It shows how to reinvent organizations so they rely not just on 'transforming technology' but on putting the success of their services at the heart of how they operate.

 • af Ben S Bernanke
  210,95 kr.

  In response to the economic impact of the COVID-19 pandemic, the US Federal Reserve and central banks worldwide have deployed tools that past policymakers and economists might have considered radical. Programmes like large-scale securities purchases and a new policy framework remain a source of confusion for investors, journalists and ordinary citizens alike.Twenty-First Century Monetary Policy demystifies these opaque techniques to reveal how economic ideas, historical events and political forces have transformed the Fed's policies over several decades. From the stagflation of the 1970s to the Great Recession and the recent pandemic, Ben S. Bernanke masterfully examines how the Fed's policies-and the institution itself-may change as it grapples with persistently low interest rates, systemic financial risk, rapid technological change and polarised politics. With unparalleled depth of expertise and robust historical sweep, Twenty-First Century Monetary Policy is a must-read for anyone interested in understanding modern finance, investments or US economic policy.

 • af Odd Arne Westad
  188,95 - 287,95 kr.

 • af Olivier Blanchard
  391,95 kr.

  "A guide for fiscal policymakers in advanced economies to understand the appropriate policy response to an environment of high national debt and low interest rates"--

 • - En aftegning af den gradualistiske position
  af Reinout Bosch & Christian Gorm Hansen
  117,95 kr.

  Pelle Dragsteds bog Nordisk socialisme har antændt socialismediskussionen i Danmark.Bogen blev udsolgt på udgivelsesdatoen, og forfatteren har siden rejst fra Aalborg til Rønnefor at præsentere sine visioner for »en ny vej«til socialistisk samfundsforandring.Men hvad er egentligt det nye ved den vision, som Pelle Dragsted præsenterer? I Kritik af Nordisk socialisme kritiserer bogensforfattere forestillingen om, at socialisme og kapitalisme eksisterer som sidestillede sektorer i det nuværende samfund – og viser hvordanmanglende metodisk og teoretisk stringensleder Pelle Dragsted til at kunne definere en række fritsvævende kamppladser, hvor »demokratiskelommer« kan formere sig og styrke»en allerede eksisterende socialisme«.Særligt kritiseres Dragsted for – i sin bestræbelse på at overbevise et flertal i befolkningen om hans projekts spiselighed – at undgå de egentlige magtspørgsmål, hvilket efterladerNordisk socialisme som et uforløst forsøg på at definere en socialistisk strategi på ny.

 • af Brett Christophers
  195,95 kr.

  All hail the new masters of Capitalism: How asset managers acquired the world

 • af Naomi Klein
  195,95 kr.

  The most important book yet from the author of the international bestseller The Shock Doctrine, a brilliant explanation of why the climate crisis challenges us to abandon the core "free market" ideology of our time, restructure the global economy, and remake our political systems.In short, either we embrace radical change ourselves or radical changes will be visited upon our physical world. The status quo is no longer an option. In This Changes Everything Naomi Klein argues that climate change isn't just another issue to be neatly filed between taxes and health care. It's an alarm that calls us to fix an economic system that is already failing us in many ways. Klein meticulously builds the case for how massively reducing our greenhouse emissions is our best chance to simultaneously reduce gaping inequalities, re-imagine our broken democracies, and rebuild our gutted local economies. She exposes the ideological desperation of the climate-change deniers, the messianic delusions of the would-be geoengineers, and the tragic defeatism of too many mainstream green initiatives. And she demonstrates precisely why the market has not?and cannot?fix the climate crisis but will instead make things worse, with ever more extreme and ecologically damaging extraction methods, accompanied by rampant disaster capitalism. Klein argues that the changes to our relationship with nature and one another that are required to respond to the climate crisis humanely should not be viewed as grim penance, but rather as a kind of gift?a catalyst to transform broken economic and cultural priorities and to heal long-festering historical wounds. And she documents the inspiring movements that have already begun this process: communities that are not just refusing to be sites of further fossil fuel extraction but are building the next, regeneration-based economies right now. Can we pull off these changes in time? Nothing is certain. Nothing except that climate change changes everything. And for a very brief time, the nature of that change is still up to us.

 • af David Harvey
  117,95 kr.

  Bogen er et røntgenbillede af kapitalen. Harvey dissekerer kapitalens indre for at afdække, hvordan den virker. Han viser i velskrevne essays, hvordan kapitalens modsætninger på mange områder fører fra krise til krise. Vi skal dog ikke tro, at kapitalismen bryder sammen af sig selv. Kapitalen kan fortsat finde veje til at overleve en tid men: ”det afgørende er ikke, om kapitalen kan overleve sine modsætninger, men at omkostningerne, ved at den gør det, bliver uacceptable for det store flertal.” Derfor skitserer han også principper for, hvilke ændringer i samfundet der er nødvendige.Harvey siger om sine to mål med bogen: ”Det første er at definere, hvad anti-kapitalisme kan indebære ... Selvom mange påstår, at de har en anti-kapitalistisk position, er det slet ikke klart, hvad de måske eller måske ikke mener med det. Det andet er at give rationelle grunde til at blive anti-kapitalistisk i lyset af den nuværende tingenes tilstand. ”

 • af Ronan de Calan
  72,95 - 86,95 kr.

  Karl Marx’ genfærd er en billedbog om en af vor tids mest indflydelsesrige skikkelser. I bogen følger vi Karl Marx’ genfærd gennem hans søgen på en lykkelig slutning på klassekampen.Om serienKarl Marx’ genfærd er den første danske oversættelse i en serie på 15 illustrerede filosofibøger for alle mellem 9 og 99 om de mest betydningsfulde tænkere gennem tiden. De øvrige bind tæller blandt andet Kant, Descartes og Einstein. Karl Marx’ genfærd er også velegnet til undervisning i for eksempel dansk, historie og samfundsfag. Bogen kan blandt andet bruges som temamateriale om en af de væsentligste tænkere i vor tid eller som en alternativ indføring i teori om arbejde, værdi og marked.

 • af Nathalie Lévy
  1.342,95 - 1.464,95 kr.

 • af Camilla Casonato
  1.268,95 - 1.726,95 kr.

  This book summarizes work being undertaken within the School Activates Resources-stitching the lost heritage of the suburbs (ScAR) project, which addressed cultural heritage in a broad sense, as a system of values identified by the populations and in constant evolution. This tangible and intangible heritage fuels the promotion of intergenerational and intercultural dialogue and represents an opportunity for resilient social and territorial development. The book ponders the experience gained and the points of view of the different disciplines involved, examines issues such as children and youth participation in civil life or education in cultural heritage and landscape, and presents real-world experiences of heritage education in everyday landscape in difficult contexts and/or concerning poorly recognized and valued cultural heritage.

 • af Steven Pressman
  1.587,95 - 1.726,95 kr.

  This edited volume presents the key unresolved debates in monetary macroeconomics, covering the five topics of budget, trade, taxes, exchange rates and monetary policy. For each topic, there are two authors - one arguing for a certain policy and one against. The book takes an approach eschewing mathematics or econometrics, instead presenting arguments in the spirit of political economy - while incorporating the most recent thinking in macroeconomics. This approach, combined with the objective of encouraging debate, makes the book ideal reading for students of monetary macroeconomics, researchers seeking alternative views, and the general public.

 • af Dimitri Gvindadze
  379,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.