Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Virksomhedsøkonomi

Her finder du spændende bøger om Virksomhedsøkonomi. Nedenfor er et flot udvalg af over 117 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - fra omkostningscenter til profitcenter
  af Bo Foged, Henriette Fynsk & Anders Liu-Lindberg
  582,95 kr.

  Økonomifunktionen har i stigende grad succes med at effektivisere og automatisere traditionelle kerneopgaver indenfor compliance og kontrol. Det efterlader os groft sagt med to udgangsmuligheder: 1: Vi kan overflødiggøre os selv eller 2: Vi kan udnytte de ressourcer, automatiseringen frigiver, på anden vis Vi mener, at en virksomhed, der har fokus på værdiskabelse, bør vælge det sidste. Økonomifunktionens faglige og analytiske kompetencer har potentiale til at skabe langt mere værdi, end tilfældet er i mange virksomheder i dag. I denne bog giver vi en komplet guide til, hvordan økonomifunktionen bliver en uvurderlig partner for forretningen og ultimativt går fra at være et omkostningscenter til at blive et profitcenter. Vejen dertil går gennem en systematisk opbygning af det, vi kalder forretningspartnertankegang. Det indebærer blandt andet at alle medarbejdere i økonomifunktionen udvikler en stærk forretningsforståelse og begynder at se kolleger og chefer i hele virksomheden som kunder, der skal serviceres med værdiskabende og partnerskabsfokuseret rådgivning. Ved bogens afslutning er læseren klar til at indlede en stille revolution af økonomifunktionens rolle og værdiskabelsen i virksomheden.

 • af Jørgen Ravn Elkjær & Kristian Hjulsager
  507,95 kr.

  Lær at læse og vurdere en årsrapport Årsrapporten er en af de centrale kilder til information om en virksomhed, og det er derfor væsentligt at kende årsregnskabsreglerne og regnskabsvæsenets opgaver. Denne bog er skrevet som en hjælp til ledere med overordnet ansvar for en organisations årsregnskab, men som ikke har regnskabsmæssig baggrund. Bogen giver en overkommelig og alligevel grundig indføring i årsregnskab, årsrapport og virksomhedsanalyse. Bogens 1. del beskriver de enkelte elementer i en årsrapport med fokus på virksomhedsregnskabets opbygning. Bogens 2. del handler om virksomhedsanalyse og giver eksempler på modeller og metoder, ud fra hvilke virksomhedens regnskab kan analyseres. Bogen giver en viden, som er nyttig ved f.eks.:Forhandling om f.eks. kreditgivningKøb af ejerandele i virksomhederAflønning af ledelsenÅrsrapporten som middel til at informere virksomhedens samarbejdspartnereFremskaffelse af informationer om en virksomheds økonomi, som ikke er tilgængelige i årsrapportenMålgruppe Bogen henvender sig til personer uden forkundskaber i regnskabsvæsen, der i kraft af deres job har behov for kunne vurdere, formidle – og ikke mindst varetage ledelsesansvaret for – en virksomheds årsrapport. Desuden kan bogen med fordel læses af folk, der har et vist kendskab til regnskab, da man trænes i at bruge og forstå de relevante ordvalg, metoder og begreber, der anvendes ved udarbejdelse, læsning og analyse af årsrapporter. Bogen har fokus på beslutningstagere og studerende på de videregående uddannelser. Nyt i 6. udgave Siden 5. udgave i 2008 har flere lovændringer nødvendiggjort en ny udgave af bogen. Foruden den nødvendige opdatering er der foretaget væsentlige ændringer i bogen, og flere afsnit om virksomhedsanalyse er blevet udvidet, herunder ved at inddrage flere metoder og beskrive metodernes begrænsninger. Om forfatterne Forfatterne er Jørgen Ravn Elkjær, lektor ved RUC, cand.polit., cand.merc. med revision som speciale, HD og Ph.D., og Kristian Hjulsager, kontorchef, cand.polit., redaktør af økonomiske lærebøger og censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser.

 • af Hermann Simon, Nicolai Broby Eckert & Søren Leth
  181,95 - 203,95 kr.

  Hvordan prissætter man som virksomhed en vare eller ydelse, så man tjener mest muligt? Det giver denne bog svaret på. Den dokumenterer, at de virksomheder, der sætter sig ind i prissætningens psykologi og derefter lægger den rigtige prisstrategi, kan få en slagkraftig konkurrencefordel og opnå et markant højere overskud. Bogens forfattere, Hermann Simon, Nicolai Broby Eckert og Søren Leth fra det førende pris- og markedsføringskonsulentfirma, Simon-Kucher & Partners, beskriver, hvordan man finder en vares værdi, og hvordan man prissætter på baggrund af denne viden – i stedet for at tage udgangspunkt i virksomhedens omkostninger. De giver også svaret på, hvorfor kunderne nogle gange bliver forargede over en pris, mens de andre gange knapt nok bemærker den. Med eksempler fra danske og internationale virksomheder viser forfatterne på en lettilgængelig måde, hvordan man med en gennemtænkt prisstrategi og adfærdsvidenskabelig indsigt kan nå kunderne mere effektivt – både digitalt og fysisk – og frem for alt få bundlinjen til at vokse.

 • - Wealth Managers and the One Percent
  af Brooke Harrington
  193,95 kr.

  How do the one percent keep getting richer despite financial crises and the myriad of taxes on income, capital gains, and inheritance? Brooke Harrington interviewed professionals who specialize in protecting the fortunes of the world's richest people: wealth managers. To gain access to their tactics and mentality, she trained to become one of them.

 • af Jonathan Berk & Peter DeMarzo
  678,95 kr.

  For MBA/graduate students taking a course in corporate finance. This Global Edition has been edited to include enhancements making it more relevant to students outside the United States Using the unifying valuation framework based on the Law of One Price, top researchers Jonathan Berk and Peter DeMarzo set the new standard for corporate finance textbooks. Corporate Finance blends coverage of time-tested principles and the latest advancements with the practical perspective of the financial manager. With this ideal melding of the core with modern topics, innovation with proven pedagogy, Berk and DeMarzo establish the new canon in finance. For programs and professors who would like a streamlined book that is specifically tailored to the topics covered in the first one-semester course, Corporate Finance: The Core is also available by Jonathan Berk and Peter DeMarzo.

 • - In Six Months or Less
  af Bob Fifer
  188,95 kr.

  One of the nations' foremost financial consultants shares 78 proven ways to cut costs dramatically, send productivity through the roof, and, in just six months, double profits.

 • af Sarah Ophelia Møss & Jane Ibsen Piper
  163,95 kr.

  Dette er en bog til dig, der er den lille nystartede solo-iværksætter såvel som dig, der er den mere erfarne selvstændige. Her får du al den hjælp, du har brug for, når du skal starte og din virksomhed. TV-programmer som Løvens Hule har sat iværksætteri på dagsordenen. Med bogen får du som iværksætter serveret den fulde palette af viden, det kræver for at komme godt i gang. Bogen afmystificerer reglerne om iværksætteri, og med den i hånden bliver du klogere og mere sikker i den videre drift af din drømmevirksomhed. Bogen indeholder opdateret viden om alt fra oprettelse af CVR, regnskab, forsikringer, indbetaling af pension, og hvordan du bedst undgår de psykologiske benspænd, som frygten for at fejle kan stille op for dig. Som en ekstra bonus indeholder bogen også en gennemgang af de seks typiske iværksættertyper og seks interview med succesfulde og ærlige iværksættere, der fortæller deres egen historie om op- og nedture og giver dig bedste tips. Om forfatterneSarah Ophelia Møss er kommunikatør, sociolog og bestsellerforfatter. Hendes passion er via inkluderende kommunikation at udbrede kendskabet til nye områder, på en måde som alle kan forstå. I 2019 blev Sarah valgt af Berlingske som en af landets 100 mest indflydelsesrige kvinder og bliver ofte anvendt som ekspert i finansiel inklusion af de store danske medier. Jane Ibsen Piper er uddannet jurist og har de seneste 12 år arbejdet inden for den finansielle sektor. Jane har haft CVR-nummer i flere år ved siden af sit lønmodtagerjob. Hun har skrevet flere bøger, ligesom hun driver blog, podcast og Facebook-fællesskabet ‘Minimalisme og købestop’ med 40.000 medlemmer.

 • af Dan McCrum
  148,95 kr.

 • af Michael O'Leary & Warren Valdmanis
  148,95 - 198,95 kr.

 • af Michael Andersen, Carsten Rohde & Jytte Grambo Larsen
  152,95 kr.

  Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.MICHAEL ANDERSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring i bred forstand. Denne er opbygget dels gennem rollen som virksomhedsrådgiver, dels gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejder. Michael Andersen er en hyppigt anvendt kursus- og foredragsholder både inden for uddannelsessektoren og i den private og offentlige sektor.JYTTE GRAMBO LARSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hun har publiceret flere artikler om design af økonomistyringssystemer i teori og praksis. Hendes interesser omfatter dels økonomistyring, dels design og anvendelse af incitaments- og kontrolsystemer til at fremme virksomhedens strategiimplementering og drift. Interessen fokuserer på kombinationen af teori og praksis. Indenfor såvel økonomistyring som kontrolsystemer underviser hun på CBS og andre videregående uddannelsesinstitutioner.CARSTEN ROHDE, Ph.d., er professor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomistyringsmetoder og -systemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde en lang række kurser og seminarer inden for regnskab og økonomistyring. Herudover arbejder han tæt sammen med danske virksomheder og institutioner som rådgiver samt i forbindelse med konkrete erhvervsrettede forskningsprojekter.IndholdForordOpgaver til kapitel 1 – Økonomistyringens idé og formålOpgaver til kapitel 2 – Virksomhedens økonomiske strukturOpgaver til kapitel 3 – Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styringOpgaver til kapitel 4 – Budgettering som styreform – virksomhedens budgetprocedureOpgaver til kapitel 5 – Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauerOpgaver til kapitel 6 – Standardomkostningsregnskab for de variable omkostningerOpgaver til kapitel 7 – Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostningerOpgaver til kapitel 8 – Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger Opgaver til kapitel 9 – BudgetkontrollenOpgaver til kapitel 10 – Likviditetsbudgettering

 • af Michael Forsythe & Walt Bogdanich
  148,95 kr.

 • af Yong Shi, Alexander M. Karminsky, Mikhail I. Stolbov & mfl.
  1.541,95 kr.

  This book describes various approaches in modelling financial risks and compiling ratings. Focusing on emerging markets, it illustrates how risk assessment is performed and analyses the use of machine learning methods for financial risk assessment and measurement. It not only offers readers insights into the differences between emerging and developed markets, but also helps them understand the development of risk management approaches for banks. Highlighting current problems connected with the evaluation and modelling of financial risks in the banking sector of emerging markets, the book presents the methodologies applied to credit and market financial risks and integrated and payment risks, and discusses the outcomes. In addition it explores the systemic risks and innovations in banking and risk management by analyzing the features of risk measurement in emerging countries. Lastly, it demonstrates the aggregation of approaches to financial risk for emerging financial markets, comparing the experiences of various countries, including Russia, Belarus, China and Brazil.

 • af Mikio Ishiwatari
  1.047,95 kr.

  As the population is growing and urbanization is progressing, higher numbers of people are exposed to disaster risks, especially in the developing countries. Climate change is further worsening the impacts of existing risks and introducing new ones. It is imperative that countries need to invest more in disaster risk reduction (DRR) as well as climate change adaptation (CCA) not only to minimize their impacts but also to build resilience.To date, various international arenas have recommended increasing investment in DRR. The Sendai Framework for DRR, adopted by the UN member states in 2015 during the Third UN World Conference on DRR, emphasizes investment as a priority for decreasing disaster risks and losses. The Yangon Declaration set the goal of doubling investment to address water-related disasters. However, most countries are not able to proactively invest enough in DRR. Understanding the current scale and estimate of investment and its effects is crucial for promoting DRR investment, but such information and estimates are rarely available.This book examines the current investment trends and issues in DRR and CCA. Based on specific case studies, field data and evidence, the book identifies challenges in increasing investment and recommends various investment policies and innovative approaches to sustainable progress towards a resilient future.Chapter 12  is available open access under a Creative Commons Attribution 4.0 International License via link.springer.com.

 • af Serena Gallo
  1.210,95 kr.

  The terms venture capital and private equity may differ across countries. This book discusses venture capital not only as risk capital toward unlisted companies with the aim to enhance the investee firm, but also analyses broader forms of entrepreneurial investment: from early stage financing to buyout and turnaround transaction. This book is divided into four sections. The first section aims to shed light on the terminology and offers a comparison between private equity/venture capital, and the traditional banking sector as financing sources. The second section details the differences between private equity and venture capital transactions on the basis of firm life cycle, and summarizes the main characteristics of both private equity and venture capital investors and investee firms. The third section illustrates the evolution of the private equity and venture capital industry before and after the financial crisis by looking at three fundamental aspects: fundraising, investment and divestment, all in terms of volume and trends. The last section discusses the basic elements of corporate valuation applied to private equity and venture capital industry, with some practical examples.

 • af Uwe Wehrspohn
  384,95 kr.

  This book provides the statistical basis for quantitative risk management by presenting and explaining the most important distributions. Distributions describe the occurrence and impact of a risk. They are a prerequisite for risk aggregation, risk analysis and risk assessment as required by the German revision standards IDW PS 340, StaRUG and FISG.This book portrays the distributions that are fundamental for enterprise risk management and shows when and how they are used. These include the Bernoulli distribution, the binomial distribution, the Poisson distribution, the uniform distribution, the triangular distribution, the PERT distribution, the modified PERT distribution, the trapezoidal distribution, the custom distribution, the normal distribution, the lognormal distribution, the Weibull distribution, the expert distribution, the poly distribution and the compound distribution. Furthermore, the book explains how the parameterisation of the distributions can be done via expert estimates or algorithmic calibration. 

 • af Shame Mugova
  1.210,95 kr.

  This book addresses key issues in corporate finance and explores them from financial development and financial stability perspectives in emerging markets. Emerging economies are susceptible to rapidly changing financial sectors and products as well as financial upheavals. In this light, the growing interdependence of states and capital markets, and the risk of crises have an impact on the financing of firms. The chapters in this book highlight how companies and policies in emerging markets are affected and deal with the current post-crisis world. By combining academic and industry insights, the critical issues in corporate finance, financial development, and the preparedness of emerging markets are explored.

 • af Hasan Dinçer
  1.302,95 kr.

  This contributed volume analyses and discusses how atmospheric carbon emissions can be prevented using carbon capture and removal technology and how renewable energies can be used to reduce carbon emissions. Both approaches have their disadvantages. First of all, both involve high costs. Secondly, both require the use of advanced technology. As a result, many countries continue to use fossil fuels. The book seeks to address these problems by identifying strategies to increase countries' use of clean energy. The authors discuss the dilemmas of zero emission and competition in the energy industry and illustrate cross-country applications of the current trends in the form of zero-emission business projects.

 • af Maximilian Dreher
  715,95 kr.

  Mergers & acquisitions are an essential instrument of strategic corporate management for companies of all sizes. The success of an M&A project highly depends on an optimal transaction preparation, fast execution and the experience of all parties involved. Due to numerous endogenous and exogenous influences, no two M&A transactions are alike at the detailed level.This book is designed as a practical M&A guide for students and professionals alike. In addition to dealing with important basics of mergers & acquisitions, the focus is on a structured and in-depth examination of the individual process steps of a typical company sale. At various points in this book, specific differences between a company sale of medium-sized companies (mid-caps) and large companies (large-caps) are discussed in detail.

 • af Ibrahim Mert
  1.210,95 kr.

  The book describes the historical evolution and development of accounting theories and principles. Value and valuation have been reviewed extensively. The author provides a detailed comparison between historic and fair value accounting. A comprehensive review of the literature and researchers' opinions about measurement, fair value, and historical cost value will enable the readers to understand the concepts in detail. Additionally, the book includes case studies evaluating the accounting practices in Turkey and Romania to illustrate how these concepts are implemented in practice. The reader will obtain a good understanding of the local nationalized accounting systems, and up to what extent countries have adapted to IFRS. The books discusses the usage of IT tools in accounting and analyses the impact of information technology such as big data, artificial intelligence, and data analytics in the field of accounting.

 • af David Jamieson Bolder
  990,95 kr.

  How might one determine if a financial institution is taking risk in a balanced and productive manner? A powerful tool to address this question is economic capital, which is a model-based measure of the amount of equity that an entity must hold to satisfactorily offset its risk-generating activities. This book, with a particular focus on the credit-risk dimension, pragmatically explores real-world economic-capital methodologies and applications. It begins with the thorny practical issues surrounding the construction of an (industrial-strength) credit-risk economic-capital model, defensibly determining its parameters, and ensuring its efficient implementation. It then broadens its gaze to examine various critical applications and extensions of economic capital; these include loan pricing, the computation of loan impairments, and stress testing. Along the way, typically working from first principles, various possible modelling choices and related concepts are examined. The end result is a useful reference for students and practitioners wishing to learn more about a centrally important financial-management device.

 • af Robert A. Schwartz
  1.210,95 kr.

  In 1975, the U.S. Securities Acts Amendments were enacted by Congress, which amongst other measures, officially mandated development of a National Market System (NMS). Since that time, the competitive map has been redrawn, technological changes have been huge and pervasive in scope, and the landscape is ever-changing. This book looks at the evolution of NMS and the factors that have influenced it since its development. Titled after the Baruch College Financial Markets Conference, 40 Years of Experience with the National Market System (NMS): Who Are the Winners and What Have We Learned, the book examines the following questions: What is liquidity and how is it best measured and provided? Has NMS-Induced competition delivered? What is technology's challenge to regulators? Are fair and level playing fields a good regulatory goal? What is the buyside's view?The Zicklin School of Business Financial Markets Series presents the insights emerging from a sequence of conferences hosted by the Zicklin School at Baruch College for industry professionals, regulators, and scholars. The transcripts from the conferences are edited for clarity, perspective and context; material and comments from subsequent interviews with the panelists and speakers are integrated for a complete thematic presentation. Each book is focused on a well delineated topic, but all deliver broader insights into the quality and efficiency of the U.S. equity markets and the dynamic forces changing them.

 • af Richard Marney & Timothy Stubbs
  458,95 kr.

 • af Rob (Sheffield Hallam University Wilson & Daniel (Sheffield Hallam University Plumley
  427,95 kr.

 • af Robert A. Schwartz, Bruce W. Weber, Deniz Ozenbas & mfl.
  363,95 kr.

 • af Hasan Dinçer & Serhat Yüksel
  1.541,95 kr.

 • af Roberto Savona & Umberto Sagliaschi
  1.210,95 kr.

 • af Giuseppe Galloppo
  1.431,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.