Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Budgettering og økonomistyring

Her finder du spændende bøger om Budgettering og økonomistyring. Nedenfor er et flot udvalg af over 95 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Bliv mere effektiv med mindfulness
  af Rasmus Hougaard
  236,95 kr.

  Når Google, Sony, McKinsey, Carlsberg og mange andre virksomheder tilbyder mindfulness-træning til deres ledere og medarbejdere, gør de det for at øge de ansattes velvære og performance. Vi føler os ofte under pres på grund af en stresset og kompleks arbejdsdag, og vi bliver hele tiden afbrudt og distraheret af mails, telefoner og møder. Derfor har vi brug for metoder til at skabe ro og koncentration, og her er mindfulness et fantastisk værktøj.Bogens forfatter har i samarbejde med forskere, ledere og mindfulness-eksperter fra hele verden udviklet programmet Corporate-Based Mindfulness Training, som her for første gang præsenteres i bogform. Forskere fra Cambridge og Rigshospitalet har dokumenteret, at programmet øger arbejdsglæde, work-life balance, fokus og performance og mindsker stress. Programmet bruges i over tyve lande, bl.a. af Nike, American Express, Google, General Electric, Sony og Carlsberg.

 • - erhvervsøkonomisk teori og analyse
  af Henrik Sornn-Friese
  236,95 kr.

  Hvad er en virksomhed? Hvorfor findes der virksomheder? Disse spørgsmål er relevante og interessante af flere grunde. Det er interessant at forstå en virksomhed - især for den person der er ansat i en sådan, og som skal træffe beslutninger på virksomhedens vegne. Det er svært at beskrive og forstå en virksomhed. Svaret afhænger nemlig af, hvilke specifikke teorier om virksomheden, man baserer sin forståelse på, eller af hvilke elementer ved virksomheden, man vælger at fokusere på. Derfor har vi brug for værktøjer til at beskrive og forstå virkelighedens ofte meget forskelligartede virksomheder.Denne bog henvender sig til alle, der ønsker at forstå økonomiske teorier om fænomenet virksomheden. Henrik Sornn-Friese tager udgangspunkt i ovennævnte spørgsmål og giver en grundig indføring i en række centrale økonomiske teorier om virksomheden. Udover at give en grundig indføring i neoklassisk teori om virksomheden, introducerer bogen adfærdsbaseret virksomhedsteori, transaktionsomkostningsteori, agentteori samt evolutionær og ressourcebaseret virksomhedsteori

 • af Peter Lynggaard
  505,95 kr.

  Bogen giver en indføring i centrale dele af driftsøkonomien og indeholder bl.a. følgende emner: Virksomhedsformer, målsætninger, Balanced Scorecard, produktions- og omkostningsteori, markedsformer, optimering, logistik og supply chain management, informationsteknologi og vidensøkonomi, produktion under miljøhensyn, priskalkulation og innovation.Fremstillingen er illustreret med mange eksempler.

 • af Christian Knudsen
  342,95 kr.

  Bogen er en introduktion til økonomisk psykologi som erhvervsøkonomisk perspektiv. Den kan desuden med fordel læses parallelt med Christian Knudsens Erhvervsøkonomi, også fra Samfundslitteratur.

 • af Sejr Steen Steensen, Helle Borup Jakobsen, Mette Bregendahl Kristensen & mfl.
  48,95 kr.

  Trojkas undervisningsmateriale til ”Erhvervsøkonomi E+D” er i overensstemmelse med fagplan og lærervejledning til stofområdet erhvervsøkonomi på de merkantile grunduddannelser, HG.Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:Lærebog Opgavesamling Vejledning til online regnskabsprogram e-conomic E-læringsmaterialer på iTrojka.Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsøkonomi E+D er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse, som gælder fra den 1. juli 2011, og fagplaner til faget Erhvervsøkonomi på handelsskolernes merkantile grunduddannelse (HG).Ny lærebog og opgavesamling tilpasset niveau E+D Nyt design, farvefotos og et læsevenligt layout Mange figurer og eksempler Gennemgående virksomhed: SportsMagasinet Ordforklaring er placeret sidst i hvert kapitel Trojka introducerer et nyt webbaseret regnskabsprogram: e-conomic, som er tilgængelig på alle platforme. Se www.e-conomic.dk Lærebøger og opgavesamlinger udkommer også som onlinebøger

 • af Michael Andersen, Carsten Rohde & Jytte Grambo Larsen
  152,95 kr.

  Denne opgavesamling er udviklet med henblik på at træne de metoder og ræsonnementer, som er behandlet i 5. udgave af lærebogen Virksomhedens Økonomistyring.MICHAEL ANDERSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring i bred forstand. Denne er opbygget dels gennem rollen som virksomhedsrådgiver, dels gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejder. Michael Andersen er en hyppigt anvendt kursus- og foredragsholder både inden for uddannelsessektoren og i den private og offentlige sektor.JYTTE GRAMBO LARSEN, Ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Hun har publiceret flere artikler om design af økonomistyringssystemer i teori og praksis. Hendes interesser omfatter dels økonomistyring, dels design og anvendelse af incitaments- og kontrolsystemer til at fremme virksomhedens strategiimplementering og drift. Interessen fokuserer på kombinationen af teori og praksis. Indenfor såvel økonomistyring som kontrolsystemer underviser hun på CBS og andre videregående uddannelsesinstitutioner.CARSTEN ROHDE, Ph.d., er professor ved Institut for Regnskab & Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomistyringsmetoder og -systemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde en lang række kurser og seminarer inden for regnskab og økonomistyring. Herudover arbejder han tæt sammen med danske virksomheder og institutioner som rådgiver samt i forbindelse med konkrete erhvervsrettede forskningsprojekter.IndholdForordOpgaver til kapitel 1 – Økonomistyringens idé og formålOpgaver til kapitel 2 – Virksomhedens økonomiske strukturOpgaver til kapitel 3 – Det erhvervsøkonomiske marginalræsonnement som strukturmodel for økonomisk styringOpgaver til kapitel 4 – Budgettering som styreform – virksomhedens budgetprocedureOpgaver til kapitel 5 – Aktivitetsstyringens budgetmetoder og styringsniveauerOpgaver til kapitel 6 – Standardomkostningsregnskab for de variable omkostningerOpgaver til kapitel 7 – Budgettering af kapacitet og kapacitetsomkostningerOpgaver til kapitel 8 – Regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger Opgaver til kapitel 9 – BudgetkontrollenOpgaver til kapitel 10 – Likviditetsbudgettering

 • - med supplerende noter
  af Ove Hedegaard & Michael Havsteen
  212,95 kr.

 • af Bent Schack
  462,95 kr.

  Bogen indeholder en samlet fremstilling af metoder og teknikker til analyser af virksomhedens regnskaber og budgetter. Endvidere redegøres der i bogen for de forhold i regnskaberne, som analytikere bør være opmærksom på ved bedømmelsen af analysens nøgletal. I bogen redegøres for regnskabsanalysens strategiske baggrund. Det vises, hvorledes analysen af regnskaber og budgetter må suppleres med en strategisk analyse, der omfatter en vurdering af de samfundsmæssige og branchemæssige forhold samt en vurdering af virksomheders ressourcer og kompetencer. Endvidere vises hvorledes faktorerne fra den strategiske analyse kan sammenfattes i virksomhedens styrkeprofil. Indholdsfortegnelse:IndholdForord Kapitel 1. Regnskabsanalysens interessenterKapitel 2. Regnskabsanalysens idé og grundlagKapitel 3. Analyse af rentabilitet og indtjeningsevneKapitel 4. Analyse af finansiering og likviditetKapitel 5. Analyse af soliditet og risikoKapitel 6. Rentabilitet, finansiering og vækstKapitel 7. Shareholder value og virksomhedens værdiKapitel 8. Regnskabet som grundlag for regnskabsanalysenKapitel 9. Den strategiske analyse - virksomhedens styrkeprofilKapitel 10. Vurdering af budgettetKapitel 11. Analyse af koncernerLitteratur Stikordsregister

 • - Virksomheden i organisatorisk, økonomisk og strategisk belysning
  af Christian Knudsen
  368,95 kr.

  Denne introduktion til erhvervsøkonomi præsenterer teorier og metoder, som kan bruges til at analysere en virksomhed med. Bogen fokuserer på de dele af erhvervsøkonomien, der giver en helhedsopfattelse af virksomheden - og på at koble teori og praksis. Alle bogens kapitler afsluttes med en række opgaver, så de studerende får mulighed for selv at arbejde med en case-virksomhed.

 • af Dirk Maierhafer
  269,95 kr.

  You CAN be successful at managing your money and reach your dreams. Your Dreams are waiting for you, why not reach them sooner with a finance guide.Imagine having a financial guide that's easy to follow, easy to understand and helps you make better financial decisions throughout your life. Would your life be better now if you could have avoided the mistakes you've already made? Better yet, what if you could avoid the mistakes haven't made yet? The most common financial missteps lead to anxiety, high stress, and in some cases financial disaster.What if you had a path that you could follow, one that could lead you to the life you desired and allowing you to reach your financial dreams? Stop struggling so you can enjoy your life. There's one sure way to help you reach your financial dreams and start enjoying life, and that's with The Quick-Start Guide to Financial Success.Are you looking for help but you're not sure who to ask? Having a guide to help you along your financial journey are the basics to build your confidence Are you looking for simple, straightforward game plan for completely rethinking how to make good financial decisions. It's based on real life results, not academic theories. With The Quick-Start Guide to Financial Success, you'll be able to: Find quick financial wins that will save you money (Fatter Wallet!) Develop a Winning Mindset about money Reach your financial dreams, enjoy life and retire without the stress of needing to work unless you want to.Includes side notes referencing relevant real life examples throughout the book as well as nutshells that summarize chapters as a quick reference for the reader, and more. It also includes forms to get you on the right track and make your Financial Success a reality.

 • - 5 pasos para tu armonia financiera
  af Elaine King
  103,95 kr.

  Un plan estratrégico que ayuda a la parejas a fortalecer su relación por medio de una administración financiera inteligente y planificada. Vivir en pareja es un paso muy importante en la vida de todo ser humano, es suficientemente misterioso comprendernos a nosotros mismos, imagi?nate lo interesante que será entender a tu pareja. Cada persona posee una base de datos, depo?sitos de valores, experiencias, tendencias y actitudes hacia la vida y el dinero. Se dice que el 50% de las parejas que se casan terminan divorciándose, y el 70% de las parejas que se divorcian, lo hacen debido a algo que empezo? con un manlentendido financiero. Es imprescindible romper ese ciclo y prevenir que más parejas se separen por algo que puede mejorarse. Es por eso que las parejas de hoy deben tener un kit de sobrevivencia para enfrentar cualquier situación. Con preparacio?n y capacitacio?n adecuada, las parejas pueden incrementar las probabilidades de permanecer juntos por muchos años con un entendimiento mutuo del propo?sito del dinero de acuerdo a los valores de ambos. Living as a couple is a very important step in the life of any human being, it is mysterious enough to understand ourselves, imagine how interesting will be to understand your partner. Each person brings along a database, values, experiences, trends and attitudes toward life and money.About 50% of all marriages end in divorce, and 70% of those couples got divorced due to something that started with a financial misunderstanding. It is essential to break this cycle and prevent that more couples are separated by something that can be improved. That is why couples should have a survival kit for facing any situation, with the right tools, couples may increase their chances of staying together longer with a mutual understanding of the purpose of money according to the values of both.

 • af Julie Brown
  172,95 - 253,95 kr.

 • af Nicholas S. Katko
  354,95 - 1.284,95 kr.

 • af Shelbi Threet-White
  287,95 kr.

 • af Rich A. Gaines
  617,95 kr.

 • af Luke M. Froeb, Brian T. McCann & Michael R. Ward
  870,95 kr.

 • af Sule Digital
  136,95 - 164,95 kr.

 • af Malte Stockert
  171,95 - 243,95 kr.

 • af Dominik Mikulaschek
  171,95 kr.

 • af Adrienne S. Young
  186,95 kr.

  Do you have a desire for high fashion looks, but lack the budget to shop in expensive stores? Are you interested in redecorating your home, but need to find great pieces for low prices? Do you simply love the excitement of a great deal? If you answered yes, "Don't Go Thrifting Without Me" is THE book for you! Packed full of years of shopping tips and inside secrets of the trade, this debut release by Adrienne S. Young demystifies the process of thrifting while highlighting all of the benefits. Covering topics from what you should wear, to when you should shop, Adrienne gives step by step practical advice to thrift any look or transform any room! Learn directly from this gifted Thrifting Queen and other popular thrifters she's brought along to share their best kept secrets! Get ready to expand your wardrobe and upcycle your home's style!

 • af Michael Hedegaard
  398,95 kr.

  Strategisk investering og finansiering er en grundlæggende lærebog inden for investering, finansiering og virksomhedsstrategi. Bogen præsenterer alle de klassiske teorier og modeller på området og betragter investeringsanalysen i et strategisk perspektiv. I denne 5. udgave af Strategisk investering og finansiering er bogen især opdateret i forhold til emner som internationalisering, udviklingen i renteniveau og inflation, crowdfunding, bæredygtighed og Environment samt Social and Governance (ESG)-investering. Der er også tilført endnu flere eksempler og cases, der gennem hele bogen bruges til at illustrere anvendelsen i praksis. Der er lagt stor vægt på det sproglige udtryk, så de faglige emner bliver forklaret så enkelt som muligt. Om forfatteren: Michael Hedegaard, har over 25 års erfaring i international finansiering og forretningsudvikling på vækstmarkeder. Han er desuden lektor ved DTU og ekstern lektor ved bl.a. CBS.

 • af Camille Desalme & Diane Em Tegarden
  226,95 kr.

 • af Paxton S. Finnegan
  291,95 kr.

 • af Dave Baldwin
  228,95 kr.

  This book provides a roadmap to financial freedom by educating the reader on ways to understand why they spend what they do and how to modify their spending habits. The reader will learn to improve their personal finances and gain financial freedom by building a balance between what they need and what they have.While most people think more money is the path to financial freedom, research shows that is not the case. Instead, human nature, marketers, and readily-available credit work to make us quickly adapt to every increase in income, then ratchet up our lifestyle and spending. Short-term gratification overpowers long-term goals. As a result, only about 46% of Americans are thriving financially.Research also shows that financial stress can negatively affect our decision-making capacity, leaving us susceptible to poor financial decisions and even more financial stress. Reducing this stress can improve many areas of our lives, our physical and mental health, as well as our relationships with others.The Balancing Act shows us the way to financial freedom, reducing the stress of not having enough and finding contentment, rather than being caught up in the rat race of continually striving for more.Readers will learn how the science of behavioral economics is important to understanding their spending behaviors, and methods to overcome their tendency towards irrational decisions. The book includes a number of techniques and tools to help the reader manage their spending, eliminate debt, and stay on track to reach their goals.Through the prioritize and compromise process, readers can create a budget that builds a margin between what they have and what they spend. This margin then becomes a positive feedback loop, building wealth that can be used to achieve their goals, further reduce stress and-with the continued discipline of living below their means-sustainably increase their lifestyle. Ultimately, readers will be empowered to manage their spending in ways that are most meaningful to them, achieve their long-term goals, reduce stress and create financial freedom.

 • af Paxton S. Finnegan
  349,95 kr.

 • af Dirk Maierhafer
  249,95 kr.

  You CAN be successful at managing your money and reach your dreams. Your Dreams are waiting for you, why not reach them sooner with a finance guide.Imagine having a financial guide that's easy to follow, easy to understand and helps you make better financial decisions throughout your life. Would your life be better now if you could have avoided the mistakes you've already made? Better yet, what if you could avoid the mistakes haven't made yet? The most common financial missteps lead to anxiety, high stress, and in some cases financial disaster.What if you had a path that you could follow, one that could lead you to the life you desired and allowing you to reach your financial dreams? Stop struggling so you can enjoy your life. There's one sure way to help you reach your financial dreams and start enjoying life, and that's with The Quick-Start Guide to Financial Success.Are you looking for help but you're not sure who to ask? Having a guide to help you along your financial journey are the basics to build your confidence Are you looking for simple, straightforward game plan for completely rethinking how to make good financial decisions. It's based on real life results, not academic theories. With The Quick-Start Guide to Financial Success, you'll be able to: Find quick financial wins that will save you money (Fatter Wallet!) Develop a Winning Mindset about money Reach your financial dreams, enjoy life and retire without the stress of needing to work unless you want to.Includes side notes referencing relevant real life examples throughout the book as well as nutshells that summarize chapters as a quick reference for the reader, and more. It also includes forms to get you on the right track and make your Financial Success a reality.

 • af Michael Andersen & Carsten Rohde
  270,95 kr.

  Virksomhedens økonomistyring giver en grundig indføring i, hvordan man tilrettelægger den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet og kapacitet. Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur gennemgås de forskellige elementer, der indgår i moderne økonomistyring. Der fokuseres især på de to væsentlige opgaver, der vedrører budgettering som styringsværktøj samt omkostningsregnskabet til måling af effektivitet og omkostningskontrol.Bogen foreligger nu i en 5. revideret udgave med nyt indhold og opdateret materiale. Som noget nyt i forhold til de tidligere udgaver behandles nu også likviditetsbudgettering som selvstændigt element. Endvidere er bogens øvrige kapitler stærkt revideret ligesom strukturen er ændret.Bogens teoretiske ståsted er erhvervsøkonomiens modeller og ræsonnementer. På baggrund heraf er igennem en lang årrække udviklet en særlig faglighed inden for økonomistyring tilpasset forskellige virksomhedskarakteristika, hvor ræsonnementerne er overført til konkrete metoder og værktøjer til brug i såvel private som offentlige virksomheder.Til lærebogen findes Opgavesamling til Virksomhedens Økonomistyring. Opgavesamlingen indeholder dels en række mindre opgaver, der primært sigter på at træne de studerende i at kunne argumentere for valg af metoder og værktøjer til økonomisk styring. Dels indeholder den et antal større opgaver, der sigter på at træne i opbygning og anvendelse af forskellige styrings- og opfølgningsværktøjer.

 • af DeForest B Soaries Jr.
  153,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.