Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Produktionsstyring og kvalitetsledelse

Her finder du spændende bøger om Produktionsstyring og kvalitetsledelse. Nedenfor er et flot udvalg af over 175 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Kvalitetskontrol.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Henrik Schelde Andersen & Katrine Raae Søndergaard
  222,95 - 266,95 kr.

  En hjælp til projektledere til at kunne navigere i komplekse sammenhænge, hvor standardiserede processer oftest langt fra er løsningen. Forfatterne bidrager med teori, tanke- og handleværktøjer som gør projektledere i stand til: - At forholde sig reflekteret til de værktøjer, som projektledere har adgang til- At klæde projektledere på til at kunne facilitere de nødvendige processer i og omkring projektet. Det er ikke de enkelte værktøjer og tilgange som er afgørende for om en projektleder lykkes. Det er i højere grad den måde man som projektlederen og projektorganisation ser på disse værktøjer og bringer dem i spil, der er afgørende. Formålet med denne bog er at skærpe projektlederens opmærksomhed på og refleksion over de værktøjer, der nu engang er til rådighed, samt at skabe refleksion over, hvordan man kan tænke og arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for projektledelse.

 • - Brugerfokuseret design
  af Lene Nielsen
  244,95 kr.

  Mennesker forholder sig helst til andre mennesker, ikke til groft forenklede typer eller segmenter. Så enkel er sandheden bag "Persona", en brugerfokuseret designmetode, som nu breder sig fra interaktion i it til andre områder.Aktører i fremtidens udviklingsprojekter må tidligt kunne se modtagerne af deres produkter for sig, hvad enten det drejer sig om en internetportal eller en møbelfabrik. Udviklere må kunne beskrive nye brugere in persona, i et livagtigt design, som om de med deres forskellige holdninger, ønsker og vaner allerede var godt i gang med at føre et produkts muligheder ud i livet.Inspirationen til at lave en brugerbeskrivelse findes bl.a. i karakterdrevne beretninger som filmen "Thelma & Louise", der analyseres, så man forstår, hvordan udviklingsarbejde også kan blive en engagerende fortælling i forskellige professionelle sammenhænge.Med solid ballast i sit eget forskningsprojekt og fem års erfaring med at løse opgaver for erhvervslivet gør Danmarks førende ekspert i persona nu sin egen tilgang til metoden praktisk tilgængelig. Udviklere af it, kommunikationsløsninger og innovative produkter af enhver art inviteres til at studere processen trin for trin.

 • - Særudgave af kvalitetsstyringsdelen af Kvalitetsstyring og måleteknik
  af Torben Jul Jensen m.fl.
  113,95 kr.

  Dette er en særudgave af kvalitetsstyringsdelen af bogen Kvalitetsstyring og måleteknik.Kvalitetsstyring og måleteknik giver et samlet billede af de vigtigste elementer i kvalitetsbegrebet. Kvalitetsstyring har stadig stigende betydning i moderne industrielle virksomheder og medvirker til at fastholde kundernes kvalitetsopfattelse, reducere produktionsomkostninger, sætte fokus på aktiviteter i forsyningskæden hos leverandører og kunder samt internt i virksomheden.Måleteknikken gør det muligt at måle de egenskaber, som er relevante for produktets funktion, med en kendt usikkerhed.

 • - Nye vilkår for ledelse og organisering
  af Carsten Greve & Anne Reff Pedersen
  198,95 kr.

  Den offentlige sektor er under konstant forandring, og reformer presser sig på. Opgaven for de offentlige ledere og medarbejdere er at gennemføre de reformer og forandringer, som politikerne vedtager, bedst muligt. Også når der er modvilje og skepsis, og når ressourcerne er knappe. Det handler om at skabe værdi for borgerne i nye rammer og på nye måder.Bogen præsenterer den seneste internationale forskning i, hvordan offentlige ledere håndterer komplekse forandringsprocesser. Og illustrative cases viser, hvordan offentlige organisationer har opnået gode resultater med at gennemføre reformer.

 • - Særudgave af måleteknikdelen af Kvalitetsstyring og måleteknik
  af m.fl. & Torben Juul Jensen
  113,95 kr.

  Dette er en særudgave af Måleteknikdelen af bogen Kvalitetsstyring og måleteknik.Kvalitetsstyring og måleteknik giver et samlet billede af de vigtigste elementer i kvalitetsbegrebet. Kvalitetsstyring har stadig stigende betydning i moderne industrielle virksomheder og medvirker til at fastholde kundernes kvalitetsopfattelse, reducere produktionsomkostninger, sætte fokus på aktiviteter i forsyningskæden hos leverandører og kunder samt internt i virksomheden.Måleteknikken gør det muligt at måle de egenskaber, som er relevante for produktets funktion, med en kendt usikkerhed.

 • - Styr på udviklingen
  af Andreas Munk-Madsen
  237,95 kr.

  En projektleder skal have styr på projektets helhed. Projektlederen skal koncentrere sig om det væsentligste i projektet. Ambitionen med denne bog er at fortælle, hvad projektlederens væsentligste opgaver er, og hvordan de løses.Ved undervisning af projektledere har jeg mærket behovet for en sådan bog. Der er skrevet talrige bøger om projektledelse, og de fleste er gode at få forstand af. Når jeg alligevel vil bidrage med endnu en bog, er det fordi de fleste andre forfattere efter min mening er for forsigtige. De tør ikke skære fra. Af frygt for at udelade en teknik, som i en sjælden situation kunne hjælpe en projektleder, overlæsser de projektlederen med en mængde teknikker. Den projektleder, der anvender dem alle, ville blive så overvældet af detaljer, at projektets helhed ville glide af syne. Den praktiske konsekvens af de detaljerede anvisninger er, at man i stedet for at anspore projektlederen til at koncentrere sig om projektets helhed giver projektlederen dårlig samvittighed over ikke at have styr på alle detaljer. Denne bog tager det modsatte standpunkt. Bogens hovedbudskab er, at der er fire forhold, som projektlederen skal sørge for er på plads og i orden: Organisation, strategi, aftaler og styring - hverken mere eller mindre.Projektlederens vigtigste opgave er at sørge for, at projektet har en sund strategi. Dette er udtrykt i titlen "Strategisk projektledelse".Bogens anvendelsesområde er i undertitlen afgrænset til udviklingsprojekter, og den primære inspirationskilde har været edb-systemudviklingsprojekter. Mange af bogens principper og metoder kan bruges i andre typer projekter og inden for andre fag. Enkelte principper og metoder er dog knyttet til systemudviklingens aktuelle teknologi. Man må ikke bevidstløst kalkere bogens principper i enhver situation; man skal kombinere dem med sin egen viden og erfaring. Hvis man vælger at tolke undertitlen derhen, at projekter er den strategiske 1øsning på, hvordan en organisation får styr på udviklingen, bliver vi ikke uenige.Bogens formål er at bidrage til bedre ledede udviklingsprojekter. Man bliver ikke en god projektleder bare ved at læse en bog. Det bliver man kun gennem lang tids vekselvirkning mellem praksis og teoretisk eftertanke over denne praksis. Læsning af bøger og deltagelse i kurser udgør gode anledninger til eftertanke.Bogen henvender sig ikke kun til projektledere, men også til projektdeltagere, styregruppemedlemmer og brugere. Disse personer bør kende til projektledelsesmetoder, idet de i et eller andet omfang skal medvirke i udførelsen af projektledelsesaktiviteter.

 • af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen
  269,95 kr.

  Balanced scorecard er et strategisk ledelsesværktøj, der giver ledelsen overblik over virksomhedens processer, kunder og markeder samt de organisatoriske kompetencer. Ved at sætte konkrete mål og fokusere på kritiske succesfaktorer kan virksomheden opnå excellente resultater. Per Nikolaj Bukh og Karina Skovvang Christensen giver en grundig gennemgang af, hvordan man arbejder med balanced scorecard, og de vejleder gennem bogen læseren i, hvilke processer det er vigtigt at fokusere på. Organisationer og virksomheder er forskellige, og derfor skal hver enkelt organisation eller virksomhed arbejde forskelligt med balanced scorecard. Forfatterne giver råd og inspiration til dette arbejde. Med mere end 15 års praktisk erfaring med teknikkerne har forfatterne bistået et stort antal offentlige og private virksomheder med at udvikling og implementere nye ledelses- og styringsmodeller baseret på balanced scorecard.

 • af Alexander Osterwalder & David J. Bland
  308,95 kr.

  Når vi skal føre nye ideer ud i livet, bliver vi ofte ramt af usikkerhed og frygt for fiasko. Men hvis du vænner dig til altid at teste dine ideer, minimerer du risikoen for, at det, du troede skulle blive genialt, falder til jorden. Test dine ideer viser, hvordan du gør dine ideer skudsikre. Du lærer at anvende eksperimenter og at sætte dine undersøgelser i system, så det med at teste altid bare er noget, man gør i din virksomhed.Bogens 44 enkle eksperimenter er værdifulde, fordi de reducerer risikoen og usikkerheden ved en idé og giver dig et bevis for, om dine hypoteser skal støttes eller afvises.

 • - fra kaos til resultat
  af Preben Melander
  484,95 kr.

  Bogens formål er at give billeder af, hvad projektledelse kan være, og hvordan projektstyring lader sig praktisere i en kompleks og ufuldkommen verden. Hver artikel har sit budskab om projektledelsens mission, mulighedsrum og metier. Bogens indlæg om lederens opgaver, roller og adfærd er i høj grad egnet til debat og vurdering set ud fra mulighedernes uendelige rum i praksis.Bogens 15 artikler er fordelt på 6 kapitler med hver sit fokus: angrebsvinkler, værktøjer og metoder, modelvalg, ledelsesformer, ledelsesroller, virkelighedens styringsproblemer og videnledelse i praksis. Bortset fra 4 artikler har de 11 artikler tidligere været publiceret i fagtidsskriftet Økonomistyring og Informatik. Bogen er tænkt som et værdifuld supplement til den konventionelle, rationelle projektplanlægningslitteratur.Bogen er redigeret af Preben Melander, professor og direktør ved Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, Copenhagen Business School.

 • af Nigel Slack, Alistair Brandon-Jones & Robert Johnston
  641,95 - 664,95 kr.

  Essentials of Operations Management is a brand new concise version of the market-leading text Operations Management. It has been developed forstudents on short courses in operations management for example, doing an initial course at undergraduate, postgraduate or post-experience level. In these books the author team have set the standards in Operations Management which other textbooks seek to emulate: Expert authorship, an engaging writing style, and an interesting collection of cases combine to communicate the importance of managing operations and processes within a successful organisation.

 • af Frank T. Piller
  660,95 kr.

  Manufacturing companies have just begun to implement the concepts of the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0) on a larger scale. Still, this area is characterized by a rapid pace of technological change, blurring boundaries between physical, digital, and biological systems, and a quickly changing growing political, economic, and social environment -- leading to high uncertainty in decision making and many questions about the future development in this field. To provide guidance and inspiration for managers and academics on the future of digital manufacturing systems, this book presents the results of an extensive Delphi study on next-generation manufacturing systems, with a projection period of up to 2030. We analyzed almost 2000 quantitative estimations and more than 600 qualitative arguments from a large panel of industrial and academic experts from Europe, North America, and Asia. The book describes each of the 24 projections in detail, offering current case study examples and related research, as well as implications for policymakers, firms, and individuals. The empirical results also allowed us to build scenarios for the most probable future along the dimensions of governance, organization, capabilities, and interfaces from both a company-internal and an external (network) perspective.

 • af Alp Ustundag
  660,95 kr.

  This book explains concepts and techniques for business analytics and demonstrate them on real life applications for managers and practitioners. It illustrates how machine learning and optimization techniques can be used to implement intelligent business automation systems. The book examines business problems concerning supply chain, marketing & CRM, financial, manufacturing and human resources functions and supplies solutions in Python.

 • af Mike Paton
  228,95 kr.

 • - A Comprehensive Treatment in Discrete Time
  af Giuseppe Campolieti & Roman N. Makarov
  1.039,95 kr.

  This book is a comprehensive, self-contained, and unified treatment of the main theory and application of mathematical methods behind modern-day financial mathematics.

 • - Application of Work Study
  af Charles Mbohwa, Thomas Thinandavha Munyai & Boysana Lephoi Mbonyane
  366,95 - 843,95 kr.

  This book focuses on the application of workstudy in productivity of manufacturing SMEs locally and abroad and also explores various industrial problems which face manufacturing SMEs in developing and underdeveloped countries in the rest of the world.

 • af William J. Rothwell, Behnam Bakhshandeh & Sohel M. Imroz
  476,95 - 1.406,95 kr.

 • af Natalya (The Bartlett School of Construction and Project Management Sergeeva & Johan (Civil Engineering Ninan
  525,95 - 1.467,95 kr.

 • af Mark C. West & Jr. Georgulis
  366,95 kr.

 • af Christian Terwiesch & Gerard Cachon
  721,95 kr.

 • af David G. Carmichael
  525,95 - 1.467,95 kr.

 • af Ed Henshall
  378,95 - 1.467,95 kr.

 • af Nicholas S. Katko
  354,95 - 1.284,95 kr.

 • af Philip J. Gisi
  476,95 - 1.406,95 kr.

 • af William B. Rouse
  354,95 - 1.223,95 kr.

 • af Alin Posteuca
  427,95 - 1.406,95 kr.

 • af Alissa Stavig & Robert Stavig
  329,95 - 835,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.