Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Distributionsledelse og logistikledelse

Her finder du spændende bøger om Distributionsledelse og logistikledelse. Nedenfor er et flot udvalg af over 57 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - cases og opgaver
  af Poul Erik Christiansen & Lene Buhl
  169,95 - 430,95 kr.

  Logistik & Supply Chain Management, 3. udgave - CASES & OPGAVERTrojkas undervisningsmaterialer til Logistik & Supply Chain Management, 3. udgave, består af en lærebog, en opgavesamling med cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website via ONLINE TROJKA og iTrojka på www.trojka.dk.Cases og opgaver følger lærebogens kapitelopbygning. Som den sidste opgave til hvert kapitel følger en repetitionsopgave, der fokuserer på et bredt spektrum af kapitlets begreber, modeller og teorier. I samlingen findes også en sektion med cases der går på tværs af allerede læste kapitler. Bagest i opgavesamlingen er gengivet en række tidligere eksamensopgaver i logitik/Supply Chain Management på AU-uddannelserne.Logistik og Supply Chain Management er forbundne begreber. Logistik er “blæksprutten” der samler informationerne for de produkter og serviceydelser, som kunden har bestilt, og koordinerer forskellige funktioner internt i virksomheden, således at kundens behov tilfredsstilles samtidigt med at omkostningerne holdes til et minimum. Logistik har overordnet set til formål at skabe den “rigtige” balance mellem leveringsservice og tilsvarende logistikomkostninger formuleret gennem et mål for logistisk effektivitet, der giver virksomheden vedvarende konkurrencefordele. I dette perspektiv bliver demand management, lagerstyring, produktionsstyring og kvalitetsstyring vigtige elementer.Den stigende globalisering har medført, at virksomheder for at klare sig i konkurrencen vælger at outsource de opgaver, der ligger uden for virksomhedens kernekompetence og derved reducere omkostninger ved at vælge leverandører, der enten er billigere eller bedre til at udføre disse opgaver. Derved udvides logistikopgaven fra en interfunktionel koordinering til en interorganisatorisk koordinering, der omfatter flere aktører i form af transportører, leverandører, kunder, servicevirksomheder m.fl. i den såkaldte forsyningskæde. Dette har ført til implementering af nye SCM-styringskoncepter, der indebærer integration af logistikprocesser på tværs af virksomheder drevet af avancerede informationssystemer under overskriften Supply Chain Management. I dette perspektiv bliver sourcingstrategier, styring af relationer til leverandører og kunder, præstationsmåling, Corporate Social Responsibility og miljøstyring vigtige elementer.Logistik & Supply Chain Management, 3. udgave, fokuserer desuden på innovation og design af logistik- og SCM-koncepter i relation til produktudvikling og beskriver, hvordan virksomheder kan implementere disse koncepter gennem forandringsledelse. Bogen er baseret på relevante og anvendelsesorienterede teorier, modeller og styringsværktøjer. Der fokuseres på såvel det ledelsesmæssige som det operationsanalytiske aspekt. Hvert kapitel indeholder flere praktiske cases/box-historier og eksempler, der kobler teori og praksis sammen. Efter hvert kapitel er der flere afsluttende diskussionsspørgsmål. Det er tilstræbt at anvende original litteratur baseret på den nyeste forskning. Hvor der ikke er angivet kilde i figurer, er det egen tilvirkning.E-læringsmateriale findes på bogens website, hvorfra lærebogens figurer frit kan downloades. Der er desuden udarbejdet vejledende løsninger til Cases og opgaver, som undervisere kan få udleveret loginkoder til ved personlig henvendelse til forlaget via telefon eller mail.

 • af Jens Lassen, Thomas Lindholm Uth, Jesper Gudman Frederiksen & mfl.
  316,95 kr.

  Supply Chain Management and Marketing er engelsk udgave af Supply chain management og marketing - organisering og optimering af forsyningskæden. Det er en praksisnær lærebog om forsyningskæden, der gennemgår optimeringsmuligheder både upstream og downstream i forsyningskæden.Læseren bliver i stand til at planlægge og gennemføre valg af distributionskanaler og anvendelse af mellemhandlere og agenter i både dansk og international distribution. Endvidere gør bogen læseren i stand til at optimere de væsentligste kanaler på BtB- og BtC-markederne, herunder detailleddets fysiske og webbaserede butikker samt integrationen mellem kanaler i form af omnichannel.Bogen gør ligeledes læseren i stand til at træffe valg om sortimentsstyring, håndtere relationer og fastlægge de planlægningsprincipper, der skal styre forsyningskædens aktiviteter på baggrund af viden om kædens målgruppe. Endelig gennemgås også indkøb samt styring af lagre og fysisk distribution i forsyningskæden. Udgangspunktet for bogen er SCM-tankegangen, hvor der tænkes i logistisk effektivitet og optimal logistisk strategi.Bogen er rettet mod praksisorienterede erhvervsrettede uddannelser og passer fx til 2. semester på markedsføringsøkonomuddannelsen.Som underviser kan du få adgang til forlagets undervisersite, hvor du kan finde lektionsplaner, cases, opgaver og PowerPoints til brug i undervisningen. Kontakt hrf@hansreitzel.dk for at få adgang til sitet og de mange ekstra ressourcer, der knytter sig til bogen.

 • - Om Korsør og omegns posthistorie, poststempler og postkort
  af Thomas Lykke Sørensen
  140,95 kr.

  Den 24. december 1624 udsendte Christian IV "Forordning om Post-Budde". En forordning, som senere skulle blive kendt som det danske postvæsens fødselsattest. I samme øjeblik som den daværende kong Christians forordning udsendtes, startede også beretningen om Korsørs og omegnens posthistorie.Korsørs posthistorie er ikke kun spændende frimærker, mystiske stempler og postkort med interessante motiver. Posthistorie er i lige så høj grad lokalhistoriske beretninger om en række af byens og omegnens personligheder, gader og bygninger.At postvæsenet i Korsør igennem tiden har opereret både til lands og til vands, kommer vel bag på de færreste, men at også verdens første luftpostrute havde destination i Korsør, er måske en større overraskelse. Denne og flere andre historier omtales i nærværende bog, som er en gennemgang af snart 400 års lokal posthistorie, helt fra 1600-tallets spæde begyndelse og frem til det nye årtusinde.

 • af Xianliang Shi, Shifeng Liu, Gábor Bohács, mfl.
  2.202,95 kr.

  This book contains the proceedings of the 10th International Conference on Logistics, Informatics and Service Sciences (LISS 2020), which is co-organized by Beijing Jiaotong University, Budapest University of Technology and Economics, in July 25-28 2020. This book focuses on the "AI and data-driven technical and management innovation in logistics, informatics and services" and aims to provide new research methods, theories and applications from various areas of management and engineering. In detail the included scientific papers analyse and describe communication processes in the fields of logistics, informatics, service sciences and other related areas. The variety of papers delivers added value for both scholars and practitioners. Information and communication technologies have been providing an effective network infrastructure and development platform for logistics and service operations.

 • af Alexander Nowroth
  588,95 kr.

  This book shows how logistics service providers can develop viable strategies for sustainable growth and thus position themselves for the future. The logistics industry is changing rapidly, and in this one of the most fiercely competitive industries, predominantly stationary distribution organizations are helping to keep their own companies on track for success. However, the existence of these companies has never been more at risk than it is today, as most not only have outdated IT, but also a deficient distribution structure. Especially during the high rate increases of recent years, most companies fell far short of their earnings potential. In terms of volume, they are no longer growing at a sufficient rate or are even risking their continued existence.The author explains the new rules for success in the logistics industry using examples and shows step by step which trends the future will bring and which strategies must be used to meet these demands today. The book also makes clear how logistics companies can establish a lasting high-performance culture in their sales department and how they can succeed in winning over sales staff and retaining them in the long term.

 • af Antonio Rizzi
  831,95 kr.

  The book examines the supply chain from different perspectives: the physical structure which it is composed of (actors, roles, infrastructures and processes), the organizational structure of the people involved (business functions and related interactions and integrations), and the manifold flows that characterize it (product flows, information flows, service flows and monetary flows). For each of these dimensions, the text thoroughly illustrates how to design and manage it, aligning supply chain performance and competitive strategies through an integrated approach, which is key to generate competitive advantage. The book covers the different topics by combining a quantitative approach typical of engineering disciplines and adopted particularly in the operational parts, with a qualitative approach which fits in the more strategic parts. This combination makes the volume suitable for both under- and post-graduate students in industrial engineering and management, as well as undergraduates or masters students confronting supply chain management from different cultural backgrounds. Industry operators and practitioners can also find useful insights, since it thoroughly describes industry best practices, especially in the food and consumer goods, fashion and apparel, pharmaceutical and healthcare sectors, stemming from author's real life experiences in these fields.

 • af Alp Ustundag
  660,95 kr.

  This book explains concepts and techniques for business analytics and demonstrate them on real life applications for managers and practitioners. It illustrates how machine learning and optimization techniques can be used to implement intelligent business automation systems. The book examines business problems concerning supply chain, marketing & CRM, financial, manufacturing and human resources functions and supplies solutions in Python.

 • af Andreas Holtschulte
  825,95 kr.

  The concepts for Industry 4.0 and the Industrial Internet of Things (IIoT) will fundamentally change supply chains, production processes and industries. Intelligent technologies such as IoT, edge and cloud computing, big data, artificial intelligence and digital assistance systems are drivers of this change.  This book provides a comprehensive overview of IoT use cases with illustrative practical examples of how digitization or innovation projects can be successfully implemented. It takes into consideration that processes are getting more flexible and efficient, and new digital technologies allow seamless, location-independent communication in near real time between things, processes and people through the digitization of physical objects and processes. Considering these changes, the book provides a guideline on how companies should position themselves for the future with industrial IoT in order to still play a decisive role in the industry in a few years' time. The book is aimed at both decision-makers and practitioners who, on the one hand, recognize the opportunities and possibilities for their company and, on the other hand, want to learn how to use the appropriate technologies. With this in mind it will be valuable for entrepreneurs, managers, architects and also developers in the field of Industry 4.0.

 • af Stephen Pettit & Yingli Wang
  416,95 kr.

 • af Hendrith Vanlon Smith Jr & Mayflower-Plymouth
  201,95 - 483,95 kr.

 • af Bernard Gendron, Michel Gendreau & Teodor Gabriel Crainic
  1.541,95 kr.

 • af Marcus Q. Wood
  350,95 - 484,95 kr.

 • af Marius Beckermann, Jonas Behland, Sloan Connerly & mfl.
  73,95 kr.

 • af Sophia Hoge
  164,95 kr.

  Seminar paper from the year 2021 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: 1,2, Cologne University of Applied Sciences, language: English, abstract: The paper first gives a general overview of the drivers of uncertainty in supply chains (SC) and its consequences. To emphasize the current relevance of the topic, the uncertainties caused by the Covid-19 pandemic are ensuing explained using the SC of the food industry as an example. Additionally, the aim of the thesis is to present potential solution approaches to minimize uncertainties in order to improve the overall bottom-line performance.First the definition and the meaning of the term uncertainty will be analysed. Secondly, a closer look will be taken on the various causes of uncertainty and the possibility to cluster them. This is followed by possible courses of action for companies in dealing with uncertain events. Next, the food logistic industry and its challenges (especially with regard to Covid) will be described. In the last chapter of the paper, a conclusion is given how all participants of SCN should handle uncertainties right now and in the future.

 • af Ayse Akbulut
  164,95 kr.

  Seminar paper from the year 2018 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: 1,0, University of Applied Sciences Dortmund, language: English, abstract: In the context of this term paper various robot solutions for the optimization of intra logistic processes shall be presented. The objective is to present the possibilities of optimization by robot systems for logistical applications as well as to show the potentials and challenges of the intelligent systems. In addition, a comparison is made between the five main markets - China, Japan, South Korea, USA and Germany - to provide an overview of the world's advanced robot technology and to illustrate possible differences. The present work is divided into four chapters. The first chapter deals with the thematic introduction. In order to gain a sufficient understanding of intralogistics, the second chapter defines the terms intralogistics, robots, robotics and cyber-physical systems. The third chapter is devoted to the subject of "robotics". After the detailed description of the structure of a robot system in the first sub-chapter of chapter three the application areas for robots in intralogistics as well as their optimization possibilities are explained in the next subchapter. The following subchapter then compares both the positive and negative effects of robotic technologies. In order to gain a global overview of the differently advanced robot implementation, the five main markets are compared as well.Finally, a practical insight into the use of intelligent robot systems is presented and a focus put on possible trends and requirements for intra logistics 4.0. The last chapter, then concludes the topic. This chapter offers a brief, forward-looking look into the future, supported by literature. In addition, the current state of the art in the robotics segment is briefly described here and a conclusion is then drawn.

 • af Patrick Wiget
  157,95 kr.

  Essay from the year 2019 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: 62, University of Salford, language: English, abstract: This paper evaluates the relationship and the supply chain between a UK organization importing food and a Greek organization exporting food. The economic risks, issues of sustainability, environmental problems and scarcity of raw materials will be discussed regarding the concept of a procurement management network. The main question is how such a network can be managed on a global scale, while looking at possible risks and case studies dealing with specific parts of the subject.The paper is structured linearly to give a clear representation of the important aspects of procurement and supplier relationship management (SRM). The important aspects will be assessed individually with a focus on how a sustainable relationship can be built considering that the economic situation could change rapidly in a cross-border relation. Firstly, it is essential to look at the SRM as a basis of the process of procurement. This is followed by an assessment of how the authorities should be involved and how a contractual concept can support a supply chain relation network. Furthermore, possible economic risks will be taken into consideration. These economic risks are in juxtaposition to a potential scarcity of raw materials and the difficulties that international trade has to deal with in order to show responsibility for an increasing environmental threat. Finally, it will be discussed, how sustainability can be ensured. All of those various aspects of procurement management will be supported by case studies.

 • af Aerospace and Defence A
  103,95 kr.

  The S-series of Integrated Product Support (IPS) specifications is a suite of international transatlantic specifications that address different aspects related to the provision of support by means of an integrated process. The main characteristic of these specifications that that they use interoperable processes and full interoperable data exchanges, which allow to share information across different domains and specifications.The S-Series of IPS specifications goes beyond the traditional Integrated Logistic Support (ILS) and addresses not only the preparation for the service, but also the support during the in-service phase. Even more, it adds a feedback loop in order to perform in-service optimization of the traditional ILS.

 • af Sanchay Roy
  660,95 kr.

  This book analyses and proposes solutions to one of the core challenges faced in the Maintenance, Repair and Operations (MRO) supply chains in the oil and gas industry, a field that is currently impacted by low oil prices, emerging technologies and a societal transition to cleaner energies. It describes the end-to-end nature of the oil and gas supply chain, and challenges paradigms and accepted ways of working within the industry - such as wastes driven by broken interfaces, naivete regarding supply chains, and the practice that considers re-organisation to be the answer to these challenges - and identifies opportunities to shift this paradigm towards reliability and value. Moreover, the book shares the authors' front-line experience and encourages readers to consider deploying the solutions presented in their own contexts. The insights from the book's 12 modules are based on personal experiences and are industry-generic, allowing them to be transferred to other MRO supply chains. Readers are encouraged to use this book as a reference for their own supply chain transformations.The book is primarily intended for practitioners, including chief operating officers, chief financial officers, chief supply chain officers, engineers and heads of procurement, purchasing, operations, and materials management.

 •  
  164,95 kr.

  Seminar paper from the year 2019 in the subject Business economics - Trade and Distribution, grade: 1,7, University of applied sciences Frankfurt a. M., course: Handel, language: English, abstract: Multi-channel distribution, hereafter referred to as the larger literary spread of the term multi ¿ channel retailing (¿MCR¿), is a marketing strategy that is indispensable in today¿s retail landscape. At the same time, the linking of different distribution channels is not a new phenomenon and in practice has been practiced long before the invention of the Internet, e.g. in the form of catalog shipping and stationary sales, successfully practiced. (cf. Rittinger, 2014) The topic has first through the commercialization of the Internet gained new relevance and has become the explosive proliferation of smartphones ultimately one of the key topics of today¿s sales development history. (cf. Schramm ¿ Klein, 2012) In the present elaboration of this topic, the phenomenon from the manufacturer¿s and the customer¿s point of view will be examined disadvantages of this distribution system concept. First of all, the fundamentals necessary for understanding, beginning with the definition of the term and its conceptual delineation are explained and in the course of this, the difference between the integration and the separation of the distribution channels in an ¿MCR¿ system is discussed. In addition to the possible manifestations of such a distribution channel layout, the two development paths to the ¿MCR¿ should take place. The explanation of the basics ends with the presentation of the Sales channel selection determinants. In the third chapter, according to the objective given to this work presented the advantage and disadvantage of an ¿MCR¿ system after having presented the general condition to be observed in sales today. Chapter four discusses the concept of cross ¿ channel management and how it benefits consumers and entrepreneurs by integration distribution channels. In particular, one of the most important trends in the sales landscape will be discussed the ¿Omni Channel Sales¿. (cf. n.p., 2015a) To conclude this term paper, a conclusion is drawn in Chapter five.

 • af Franklin Atadja
  157,95 kr.

  Research Paper (undergraduate) from the year 2019 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: A, Walden University (Business Administration and Technology), course: Global Supply Chain Management, language: English, abstract: The supply chain management process improvement elements of six sigma, benchmarking, reengineering and process mapping can serve as a tool for the identification, recovery from root causes of problems, and inefficiencies in the global organizations. Process improvement optimizes production, cost, and efficiencies in organizations pursuits of production, distribution, and sales. Process improvement for the next five years will be geared towards shorter time of product development, cost reduction, quality, and e- business. The e- business will improve customer services, information quality, planning collaboration, and the supply network activities. Successful process improvement management can lead to businesses operated internationally, thus more profits and giving backs to the communities in which they operate in the form of libraries, hospitals, clinics, and schools.

 • af Jean-Marie Chris Bwemo
  374,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2014 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: 4.2, University of Dar es Salaam (UDBS), course: Master of International Business, language: English, abstract: This study aimed at examining the factors influencing imported metal packaging supply chain management in the manufacturing industry in Tanzania: A Case of Tinplate Packaging in Dar Es Salaam Region. Data were collected using Self-administered questionnaires, interviews and documentary review from 65 respondents, who yielded a 100% percent return rate. The data collected were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20.0; particularly in cross tabulation. In consequence, the findings were tabulated and summarized, with frequencies, percentages, tables and figures obtained.The study result shows that, the company was satisfied with the regular mentoring of its employees to improve the production quality, recruiting qualified employees and securing them to enhance quality production. Also, the company considered education or technical skills as factors for an employee to be recruited. In addition, it was revealed that the company was not satisfied with the qualification of the employees, the quality of employees¿ training gained before to deliver the desired level of the company¿s production.Looking at the technology employed, the study revealed that the adopted technology by the company is suitable for production in Tanzaniäs context though lack of human capital made the company not to operate optimally as they fail to operate available machines for production. Moreover, the study results found that the prices of raw materials do not vary much and not significant because of the arrangement and strategy used by the firm to buy raw materials in collective way and in bulk to lower cost and increase negotiation power.The availability of raw material being limited because of the few producers and long period of production. Based on the study findings, it is recommended that policy makers of production should take into account that metal packaging firms depend on imported raw materials and therefore try to smoothen importation procedures and tax rates so as to stimulate development of that sector in the packaging industry. Also, policy makers should try to convince the government to start educational courses on metal packaging supply chain. Moreover, firms in the industry should keep enough raw materials because business environment is very dynamic.

 • af Timothy Mwangi Nduru
  157,95 kr.

  Seminar paper from the year 2019 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: A, Dedan Kimathi University of Technology, course: MSC supply Chain Management, language: English, abstract: Conflict is an inevitable part of the human interaction that occurs at all levels in the society such as interpersonal, intragroup, international and international. However, it is clear that conflict can be healthy or unhealthy for the parties involved. Notably, it is a common phenomenon experienced in every society on a day to day basis, therefore, it is important for the relevant parties to address it at an early stage. The purchasing and supplies functions involve a lot of human interaction thus making conflict among the involved parties inevitable. Purchasing and supplies functions often experience conflict which has to be addressed to ensure the function/department is able to perform its function effectively. This paper focuses on conflict management in purchasing and supplies function within organizations.

 • af Louis Jansen Van Rensburg
  410,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2012 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, , course: MComPM, language: English, abstract: Team leadership has always been at the epicentre, the heart of any company wishing to meet strategy objectives. Working in an environment where teams function cross-functionally, functional centricity can become the turf and playground that obstruct and eliminate objectives for strategic intent. To enable a shared vision which meet strategy objectives this research study has examined a core sample of team leaders who provided leadership of their various teams. Given a competency to which level all leaders conformed in their managerial capacity to lead teams, eleven team leaders were evaluated with regard to key competency characteristics involving empathy, feedback, leadership capacity, commitment, performance, empowerment, communication, motivation and influence. The respondent teams were assessed on their maturity level and a Tuckman plot was compiled to measure each team¿s maturity level in the organisation as well as each team¿s competency characteristic dimensions which consisted of the following:- Absence of trust.- The fear of conflict.- The lack of commitment. -The avoidance of accountability; and- Inattention to results.To move from a good to even a great team performance, characterising a high-performance team with an impressive team leader, measurement is needed to pin-point the level at which the assessed company is currently performing, in order to validate and plan future long-term, winning strategies.

 • af Caroline Mutuku
  157,95 kr.

  Polemic Paper from the year 2018 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: 1, , language: English, abstract: Shanghai appears to be facing enormous challenges in developing into a global logistics center in East Asia owing to the steep competition from Singapore, Hong Kong and Busan. These cities share geographical features primarily with regard access, and they are known to host the top five international seaports in the Asian continent. Their strategic location has been found to be one of the most significant features which have enabled the Asia-Pacific Region, primarily East Asia to experience extensive expansion in global logistics and business leaders in the Asian continent. For instance, Singapore¿s logistic capabilities have enabled it to become a global hub for foreign multinational corporations. It has also experienced logistic development in transportation, financial, commercial and telecommunication sectors. On the other hand, Hong Kong has been experiencing extensive economic development owing to the impacts of globalization and urbanization which seem to have enhanced its logistic capabilities. It is believed that Busan, Koreäs second largest city does not pose great competition to Shanghai as it is the case with Singapore and Hong Kong. However, its rapid expansion in the recent years implies the advancement of its logistic capabilities, so it may become a significant competitor as a global logistics center in the region. Economic models indicate that Shanghai possess a competitive advantage in global logistics, owing to its expansion in the hospitality industry which seem to have attracted foreign multinational corporations. It is predicted that Shanghai will win in competition with Busan, Hong Kong and Singapore as a global logistics center if its logistic strategies are implemented. It is also favored by the current wave of globalization because it has seemingly become one of the most preferred destinations by foreign investors.Therefore, this research paper will discuss several ways on how Shanghai can win in competition with Singapore, Hong Kong and Busan as a global logistics center in the next decade.

 • af Hendrik Wilz
  337,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2017 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: 1,7, University of Groningen (Economics and Business), language: English, abstract: Pull systems can be simple but effective production control systems. However, most pull systems do not perform well with random processing times and have a limited applicability for the MTO sector. The systems do not achieve a decent reduction of total throughput times (TTT) or only under special conditions. The unsolved problem is how to design a load-based system that is able to perform well with random processing times.To overcome this problem a load-based pull system with an adapted release mechanism is proposed. Pull systems need to balance the workload effectively over the different routes and stations in order to reduce TTT. By prioritizing orders regarding their size, the adapted release mechanism balances the workload within the routes and between the different routes. A discrete event simulation with several sets of experiments was conducted to test this release mechanism in a load-based system and compare it to various other pull systems. The results show an improved performance of the proposed system compared to the other systems. The magnitude of this performance improvement strongly depends on the used ratio of large to small orders.

 • af Philipp Ottenstein
  157,95 kr.

  Seminar paper from the year 2016 in the subject Business economics - Supply, Production, Logistics, grade: 1,0, , course: IT-Based Logistics, language: English, abstract: The emergence of eCommerce and changed customer needs for faster delivery demand increased levels of logistics excellence and productivity. The need for express deliveries in less than one day represents only one of numerous potential application fields in which robot manufacturers promise that robotization of logistics will make the difference for a competitive advantage.Critics argue that IT-based and connected systems might increase process efficiency and substitute workplaces. Simple, repetitive jobs are hit earlier than specialized production or service processes. Momentously, consumers are accelerating the development of using sophisticated technology to benefit from cheaper, faster and more powerful solutions. Yet, there is little doubt that robotics will rise to prominence in logistics, but rather when.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.