Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Retssystemer

Her finder du spændende bøger om Retssystemer. Nedenfor er et flot udvalg af over 336 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - De religiøse årsager til ufrihed, stagnation og vold
  af Ruud Koopmans
  234,95 kr.

  Den islamiske verden er i stigende grad præget af krig, terror, økonomisk misvækst og manglende demokrati. Kvinder, homoseksuelle og religiøse mindretal undertrykkes og forfølges. Stadig flere muslimer flygter derfor til Vesten, hvor integrationen af dem ofte fører til nye konflikter. Hvad er grunden til den elendige forfatning, ”Islams Hus” befinder sig i? Den hollandske sociolog Ruud Koopmans fremlægger i bogen resultaterne af den mest omfattende indsamling hidtil af statistisk materiale og andre facts og foretager den første sammenligning på empirisk grundlag af muslimske og ikke-muslimske lande og migrantgrupper verden over. Han når frem til, at en stor del af problemerne skyldes de fundamentalistiske strømninger i islam, som har bredt sig de seneste 40 år og i dag holder en stor del af den islamiske verden i et kvælertag. Koopmans mener ikke, at problemerne er uløselige, men det vil kræve et opgør med fundamentalismen, hvis udviklingen i de islamiske lande skal vendes. Bogen er derfor en forfriskende modvægt til såvel dem, der mener, at islam ikke kan reformeres, og som ser alt islamisk som problematisk, som dem, der på den anden side giver Vesten skylden for problemerne på grund af imperialisme, racisme og de krige, vestlige lande har været involveret i.Sagt om bogen:Netmediet Pio:"Bogen er datatung, men velskrevet og flydende i sproget. Den bør være pligtlæsning for alle, der for alvor ønsker at beskæftige sig med drøftelsen af integration i Europa."Fagbladet Religion:"Bogen er et must for alle religionslærere - og den er fyldt med statistikker, som er lige til at bruge ..."Ayaan Hirsi Ali:”Et standardværk for alle, der beskæftiger sig med udfordringerne i den islamiske verden og integrationen af muslimer i Europa.”

 • af Preben Wilhjelm
  73,95 - 197,95 kr.

  Preben Wilhjelm bygger i Kampen for retsstaten videre på sit kerneområde - den jura, som er grundlaget for, at et demokratisk samfund kan fungere. Bogen udkommer i anledning af 100-året for Retsreformen af 1919. I bogen argumenterer Wilhjlem for, at vi er ved at sætte de fundamentale dyder, som vores samfund bygger på over styr, i en moderne verden hvor vi har glemt hvad retssikkerhed betyder. Kampen for retsstaten er et personligt og brændende forsvar for vores retskulturelle arv. Preben Wilhjelm er dansk fysiker og lic.jur. og venstrefløjspolitiker, medstifter af partierne SF og VS. Som forfatter er han vedblevet med at bevare sin aktualitet med udgivelser som Krisen og den udeblevne systemkritik (2012) og Man kan sagtens være bagklog (2015). Tidligere udkom også Vor retskulturelle arv og hvordan vi forvalter den (1991).

 • af Torsten Iversen & Bernhard Gomard
  627,95 kr.

  Denne 5. udgave af 1. del af Obligationsret er søgt ført ajour med ny lovgivning, retspraksis og litteratur. Teksten er ikke gennemskrevet på ny, men der er foretaget adskillige tekstmæssige ændringer, bl.a. som følge af ajourføringen af fremstillingen samt elimeringen af fodnoterne. Der er ikke taget hensyn til materiale fremkommet efter den 1. juni 2016. IndholdsoversigtForord AFSNIT I Kapitel 1. Grundbegreber og grundregler AFSNIT. II Indholdet af hovedforpligtelsen Kapitel 2. Risikoen for vederlag og ydelse Kapitel 3. Tiden og stedet for opfyldelsen. Forsinkelse Kapitel 4. Faktiske mangler Kapitel 5. Vanhjemmel og andre retsmangler Litteraturfortegnelse Domsregister Lovregister Stikordsregister

 • - Et levende hus
  af Jon Stokholm
  167,95 kr.

  Billedrig udgivelse om Højesterets første 100 år på det tredje Christiansborg. Tine Hardens imponerende fotografier står side om side med tekststykker fra 25 af landets fremmeste kulturpersonligheder og forfattere.

 • - Min rejse fra muslim til ateist og hvad der kom ud af det
  af Waleed al-Husseini
  211,95 - 217,95 kr.

  Allahs fængsel er en dramatisk selvbiografi om en ung muslims vej væk fra islam til at blive ateist – og den høje pris, han måtte betale. Det er den første bog på dansk om emnet, og en af de første i det hele taget. 26-årige palæstinensiske Waleed al-Husseini er i dag en fri mand. Men friheden har kostet ham dyrt. I 2010 blev han fængslet af det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden, anklaget for at forlade islam og blive ateist. Han sad fængslet i over 7 måneder og blev tortureret. Som blogger havde al-Husseini siden teenageårene skrevet religionskritiske tekster med fordømmelser af, hvad han ser som tilbagestående, voldelige og kvindefjendske måder at praktisere islam på. Men i de palæstinensiske selvstyreområder kan man ikke bare forlade Islam. al-Husseini blev dæmoniseret og fremstillet som "Offentlighedens Værste Fjende". I Allahs fængsel fortæller han om sin vej væk fra islam, om at blive udstødt af familie og venner og om sit langvarige, smertefulde ophold i palæstinensiske fængsler, hvor han blev udsat for både fysisk og psykisk tortur, før han efter internationalt pres fik asyl i Frankrig. Allahs fængsel, der længe lå på de franske bestsellerlister, er et stærkt og reflekteret personligt vidnesbyrd fra en trodsig og uforfærdet rebel. Waleed al-Husseini fortæller levende om livet i et samfund, der er paralyseret af indre og ydre konflikter, et korrupt magtapparat og en religion, der spiller en altdominerende rolle i hverdagen. Bogen er samtidig et flammende forsvar for oplysningstidens idealer fra en ung mand, der trods omgivelsernes overvældende modstand insisterer på at være fritænker og på at fastholde sin kamp for retten til ytringsfrihed og religionskritik.

 • - I hælene på Morten Messerschmidt
  af Anne Sofie Kragh
  187,95 - 231,95 kr.

  I denne anderledes biografi er Anne Sofie Kragh fulgt i fodsporene på politikeren Morten Messerschmidt, mens hans liv på dramatisk vis blev vendt på hovedet. Igen og igen.Om morgenen gør han rent ved radiobilerne på Bakken, om eftermiddagen forhandler han på Christiansborg, og om aftenen drikker han årgangsrødvin og hører opera i palæet i Charlottenlund. Den 42-årige formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt har allerede oplevet flere op- og nedture, end de fleste nogensinde kommer i nærheden af. Han er den politiker i Danmark, der har opnået flest personlige stemmer ved et valg, da han i 2014 slog alle rekorder med knapt en halv million stemmer til Europa-Parlamentet. Otte år senere kæmpede han som partileder mod spærregrænsen.Journalist og forfatter Anne Sofie Kragh har haft unik adgang til den usædvanlige politiker i en af de mest dramatiske perioder i hans liv: Fra dommen i byretten for EU-svindel og dokumentfalsk til frifindelsen på Frederiksberg. Undervejs blev han også valgt som leder for et parti i nedsmeltning.Showbiz er en insider-fortælling om en af dansk politiks mest særprægede karakterer. Om hvad den syv år lange retssag gjorde ved Morten Messerschmidt, om krigene på Christiansborg, drabet på hans søster og hans plan for en genrejsning af partiet.

 • af Peer Schaumburg-Müller & Line Budtz Pedersen
  803,95 kr.

  Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten.Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejledninger og forslag til forretningsgange.Bogen giver en præcis, konkret og brugbar gennemgang af de nye regler, uden at læseren skal kaste sig ud i nærmere studier af et meget kompliceret retsområde.Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis er et praktisk værktøj, der henvender sig til medarbejdere i virksomheder, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med persondataretten.Om forfatterneLine Budtz Pedersen er advokat og sektionschef i TDC Group. Hun har mange års erfaring med compliance og har i de seneste år indgående beskæftiget sig med inkorporeringen af databeskyttelsesforordningen.Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC Group, ekstern lektor på CBS og adjungeret professor på Aalborg Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger bl.a. inden for arbejdsret.

 • - Teori og praksis
  af Trine Baumbach, Linda Kjær Minke & Tine Søberg
  477,95 kr.

  Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retsvæsenet behandler. Samtidig er det en sagskategori, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Det er veldokumenteret, at retsvæsenet generelt er udfordret i forhold til håndteringen af voldtægtssager på en lang række parametre. Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl bidrager med ny viden og refleksion over, hvordan retsvæsenet kan professionalisere behandlingen af disse komplekse sager yderligere. Antologien er den første bog i en dansk kontekst, der samler en række bidrag med fokus på retssystemets behandling af sagen, og den behandler en række forskellige emner relateret til voldtægtssagen. Dels traditionelle kriminologiske, politividenskabelige og strafferetlige temaer, såsom motiv, retsmedicin, afhøring, efterforskning og lovgrundlag, dels andre perspektiver og fænomener, som har indvirkning på håndteringen af voldtægtssagen i retsvæsenet, såsom samtykke og voldtægtsmyter. Antologien er bygget op med udgangspunkt i sagens behandling i retsvæsenet, og kapitlerne følger dermed de spor, sagen betræder på sin vej her igennem.Antologien henvender sig til professionelle i retsvæsenet og studerende inden for politi, jura, kriminologi, retspsykologi, sociologi samt andre professioner, der kommer i kontakt med parterne i en voldtægtssag. Men antologien er også for den interesserede læser, der gerne vil vide mere om voldtægtssagens mange aspekter.

 • - Ydelsen. Beføjelser.
  af Mads Bryde Andersen
  696,95 kr.

  Den velkendte Lærebog i Obligationsret, bind I, som præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse, kommer nu i en omarbejdet 5. udgave. Forfatter, professor ved Københavns Universitet, Mads Bryde Andersen, har overtaget den fulde forfatterrolle, og flere af bogens kapitler fremtræder i denne udgave i ny skikkelse. Bogen kan suppleres med et bind II skrevet af Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen med titlen Lærebog i Obligationsret II – Personskifte i skyldforhold, Fordringers ophør, Hæftelsesformer (4. udgave, 2014).

 • - I civile sager
  af Erik Hørlyck
  477,95 kr.

  Hvem skal løfte bevisbyrden i en civil sag? I udgangspunktet er det den, der fremsætter krav, der har bevisbyrden - men der afviges ofte fra denne almindelige bevisbyrderegel.Bevisbyrden i civile sager undersøger nogle betydningsfulde procesretlige problemstillinger, der er helt uomtalt i retsplejeloven: Navnlig hvornår den almindelige bevisbyrderegel fraviges ved omvendt eller delt bevisbyrde på grundlag af præsumptioner eller formodninger. Bogen vurderer desuden modbevis, herunder hvilken forskel der er på modbevis og omvendt bevisbyrde, ligesom den analyserer bevisstyrkekravet i dansk retspraksis. Endelig påpeger bogen det bemærkelsesværdige forhold, at domstolene som alternativ til omvendt bevisbyrde til dels ud fra de samme synsvinkler kan lempe de almindelige bevisstyrkekrav.Erik Hørlyck er advokat og fungerer ofte som voldgiftsdommer. Han blev i 2015 æresdoktor ved Aarhus Universitet.

 • af Andreas Bloch Ehlers
  727,95 kr.

  Ny lærebog i erstatningsret Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget ”Erstatning og kontrakt” på jurauddannelsens 2. semester ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Formålet med den erstatningsretlige del af dette fag er at introducere de studerende til de grundlæggende erstatningsbetingelser, hvorfor bogen fokuserer herpå. MålgruppeBogen henvender sig først og fremmest til jurastuderende, men kan også anvendes af viderekomne, der arbejder med erstatningsretlige spørgsmål. Om forfatteren Andreas Bloch Ehlers er dr.jur., ph.d. og professor MSO ved Det Juridisk Fakultet på Københavns Universitet.

 • - Advokat på de svages side
  af Birgitte Vestermark & Mads Pramming
  219,95 - 230,95 kr.

  Mads Pramming er – med egne ord – Danmarks nok mest tabende advokat. Han tager sagerne, som andre advokater for alt i verden vil undgå, fordi de er tidskrævende og besværlige, og fordi succesraten er lav. Men han kan ikke lade være, drevet som han er af en god portion social indignation og en utæmmelig nysgerrighed efter at flytte juraens hegnspæle. Og når han vinder, rydder det forsider og får betydning for masser af hårdtprøvede mennesker.Mads Pramming igennem årene ført en stribe højtprofilerede sager, der har givet genlyd både i jurakredse og i medierne. Han har blandt andet ført sager mod myndighederne på vegne af:• Drengene fra børnehjemmet Godhavn• Flere hundrede danske krigsveteraner• De grønlandske eksperimentbørn• De forældreløse søstre Sapran, Nanna og Amal, som kommunen anbragte i familiepleje hos en pædofil• De mange syge borgere, der kan fremlægge læge­erklæringer på, at de ikke har nogen arbejdsevne, men alligevel tvinges i aktiveringSom advokat kæmper Mads Pramming utrætteligt for at afprøve lovgivningens grænser og for at sikre retfærdighed for en stribe udsatte borgere, som har fået deres helt rimelige krav tilsidesat af myndighederne. Dette er fortællingen om en utraditionel advokat og en række af de svære sager, han har ført – og som har været med til at gøre det danske retssystem en lille smule mere retfærdigt.

 • - Kompendium i Familie og Arveret
  af Michelle Pedersen & Charlotte Glerup Sørensen
  247,95 kr.

  Kompendiet er udarbejdet til at give læseren et kortfattet og systematisk overblik over fagene familieret og arveret. Bogen gennemgår de forskellige emner indenfor familieretten og arveretten, ligesom bogen henvender sig primært til jurastuderende og kan anvendes af andre med interesse i faget. Bogen dækker kernepensum ved de forskellige universiteter og ajourført med nyeste lovændringer. Det primære formål med udgivelsen af kompendiet er at hjælpe den enkelte studerende med eksamenslæsningen. Kompendiet er forfattet og udarbejdet af Michelle Pedersen fra Københavns Universitet og Charlotte Glerup Sørensen fra Aarhus Universitet.

 • - Foretagelse, ændring og genoptagelse efter skatteforvaltingslovens §§ 26-27 OG 34 B
  af Kaspar Bastian & Maria Wessel Lindberg
  527,95 kr.

  SKATTEANSÆTTELSE behandler fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27 og 34 b, der sætter rammerne for skattemyndighedernes og borgernes adgang til at få ændret forkerte skatteansættelser. Bogen indeholder en detaljeret beskrivelse af reglernes indhold og den retspraksis og administrative praksis, der knytter sig hertil, og søger samtidig at sættereglerne ind i en større sammenhæng i det skatteprocessuelle system.Bogen henvender sig i første række til advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med skatteproces og skatterådgivning, men vil også være interessant for andre, der beskæftiger sig med skatteret.KASPAR BASTIAN er advokat med stor og mangeårig erfaring med skatteprocessuelle spørgsmål. Han fører et stort antal skatte- og afgiftssager ved domstolene, Landsskatte-retten og øvrige skattemyndigheder. Han er forfatter til en bog om omgørelse og artikler om skatteretlige og skatteprocessuelle emner i fagtidsskrifter m.v.MARIA WESSEL LINDBERG er advokatfuldmægtig og beskæftiger sig til daglig med skatte-processuelle spørgsmål.

 • af Anne Mørk
  397,95 kr.

  Denne bog er med få tilpasninger udgivelsen af ph.d.-afhandlingen ”Børns processuelle rettighederi tvangsanbringelsessager”, som forfatteren modtog ph.d.-graden på baggrund af i efteråret 2018. Afhandlingen afdækker børns processuelle retsstilling i den administrative sagsbehandling af tvangsanbringelsessager, og det udledes heraf – særligt med inddragelse af forvaltningsretten,socialretten, menneskeretten og andre relevante retsområder – hvilke hensynog retlige værdier der må indgå i vurderingen af, hvorvidt der i visse tilfælde bør fraviges frabarnets parts-inhabilitet i relation til processuelle rettigheder, således at barnet selvstændigt kan udnytte sine partsrettigheder uafhængigt af forældremyndighedsindehaveren.Afhandlingen er delt op i fire analysedele. Del 1 omhandler forældremyndighed og rettighedsbegreber.I del 2 analyseres den Europæiske Menneskerettighedskonventions art. 8 og Børnekonventionensart. 3, 9 og 12 med det formål at udlede, hvilke processuelle rettigheder børn erblevet tildelt som følge af henholdsvis inkorporeringen og ratifikationen af konventionerne. Endvidereanalyseres praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med samme formål. Iafhandlingens del 3 analyseres de processuelle rettigheder, som børn er blevet tildelt i serviceloveni relation til tvangsanbringelsessager. Analysen af de enkelte rettigheder er inddelt efterkategorierne; inddragelse og høring, repræsentation og bistand, aktindsigt og klageadgang. Del4 indeholder en perspektivering, der tager udgangspunkt i børns processuelle retsstilling indenfor andre relevante retsområder, og resultaterne heraf inddrages i besvarelsen af spørgsmålet om børns partshabilitet, som i konklusionen bl.a. præsenteres ved formuleringen af retsgrundsætningen om børns partshabilitet.

 • af Jan Pedersen
  777,95 kr.

  "Skatte- & afgiftsstrafferet" er en hånd- og lærebog om strafansvaret ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen.Bogen indeholder en almindelig del omhandlende strafansvarets grundbetingelser, således som de aktualiseres i skatte- og afgiftsstrafferetten, samt en speciel del omhandlende en gennemgang af straffebestemmelserne i skattekontrolloven, kildeskatteloven, opkrævningsloven, arbejdsmarkedsfondsloven og momsloven. Gennemgangen suppleres med en indgående behandling af praksis.Bogen henvender sig til advokater, revisorer, myndigheder og andre, som i praksis beskæftiger sig med skatte- og afgiftsstrafferet. Derudover er bogen anvendelig som lærebog på universiteter og højere læreanstalter.

 • af Mathias Navneet Gørup
  183,99 kr.

  Med kompendiet SELSKABSSKATTERET får du indblik i, hvilke skattemæssige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i kapitalselskabsregi. Kompendiet behandler selskabsskatteret på både dansk og internationalt niveau. Du får således også indblik i, hvilke skatteregler, som gælder for selskaber med grænseoverskridende dispositioner – særligt med henblik på at undgå international dobbeltbeskatning.Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de selskabsskatteretlige regler i komprimeret form – enten som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen. Kompendiet udmærker sig særligt ved ikke at være skrevet over et bestemt stykke faglitteratur – eller forudsætte kendskab hertil. Værket fungerer som et selvstændigt redskab, som læseren kan bruge til at opbygge en basal viden på området selskabsskatteret. Kompendiet kan derfor bruges på tværs af landets universiteter.Kompendiet er skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for området, kan således også have glæde af at læse bogen.

 • - Fire veje til en mere engageret menighed
  af Claus Due
  117,95 - 482,95 kr.

  Bogen er skrevet for at hjælpe menighedsråd, præster og kirkens medarbejdere med at blive bedre til at kommunikere med sogn og menighed. Og dermed bidrage til, at flere mennesker deltager i kirkens kirkelige handlinger og øvrige aktiviteter. Bogen er praktisk orienteret og er bygget op over fire temaer:1) Hvad vil du med sognet? Kend dit sogn, prioritér dine ressourcer og læg din strategi for, hvordan du vil servicere sognet.2) Websiden som afsæt for alt. Få mest mulig glæde af hjemmesiden og gør den til omdrejningspunktet for din dialog med sognet.3) Effektiv dialog med sognet. Få mere ud af mediebudgettet og bliv bedre til at opbygge annoncer, der kommunikerer og profilerer din kirke.4) Få mest muligt ud af forandringerne. Forstå, hvorfor forandringer møder modstand og bliv bedre til at gennemføre forandringer. Helt konkret bliver det nemmere at implementere tankerne beskrevet i bogens første tre temaer.

 • - en indføring
  af Tamm D
  287,95 kr.

 • af Katherine Lemons
  162,95 kr.

 • af Lihong Zhang
  1.618,95 - 2.117,95 kr.

 • af Khalid Saifullah Rahmani
  233,95 kr.

  Giving Muslims direction on how to practice their faith correctly and morally is the main goal of fiqh. It is founded on the Hadith, the teachings of the Qur'an, and the views of Islamic scholars. Islamic jurisprudence is an ongoing body of legal rulings that address the practical applications of Islamic law in daily life. Fiqh has developed throughout a long and rich period of time, starting in the early Islamic era and continuing to the present. This book presents selection of a few research papers published in the quarterly religious magazine 'Behas-o-Nazar' Hyderabad.

 • af Lina Luyken
  897,95 kr.

  Dieses Buch widmet sich dem von der Rechtsprechung geschaffenen Institut der sekundären Darlegungslast, welches in der Praxis von enormer Relevanz ist. Basierend auf einer umfangreichen Analyse der Entscheidungen des Bundesgerichtshofs werden Voraussetzungen und Rechtsfolgen der sekundären Darlegungslast umfassend dargestellt und deren Stellung im Gefüge des Zivilprozessrechts erörtert.

 • af Jens Lund
  247,95 kr.

  ”Cum satis furore ipso puniatur”, er romerrettens grundprincip ved afgørelsen af sager om sindssyge lovovertrædere. Oversat betyder det at ”galskaben bærer straffen i sig selv”. I dansk lovgivning har det samme princip været gældende, men praktiseret på den måde, at retten starter med at afgøre om den sigtede er skyldig og derefter fastslår straffrihed, hvis den skyldige var sindssyg på gerningstiden. Den straffri vil oftest blive idømt en særforanstaltning i form af anbringelse eller behandling, med det formål at nedsætte risikoen for yderligere kriminelle handlinger. Anbringelse og behandling som strafferetlig særforanstaltning indeholder en gennemgang af den historiske udvikling af de retsregler der afgrænser straffriheden og anvendelsen af andre retsfølger end straf. De aktuelt gældende paragraffer i straffeloven og retsplejeloven uddybes og organisationen og regelsættet for gennemførelse af mentalundersøgelser bliver gennemgået. Varigheden og effekten af idømte særforanstaltninger belyses. Baggrunden for beskrivelsen er forfatterens kliniske erfaring, der b.la. omfatter ansættelser som overlæge ved retspsykiatriske afdelinger, medlemskab af Retspsykiatrisk Interessegruppe og 25 års virke som voterende i Retslægerådet. Resultater fra 5 videnskabelige undersøgelser, udført af forfatteren, inddrages som dokumentation.

 • af Alexander Oberdiek
  897,95 kr.

  ¿Eine Stiftung darf sich nach den §§ 80 ff. BGB grundsätzlich an einer KG als Komplementärin beteiligen, um diese KG zu leiten. Umstritten ist allerdings die Zulässigkeit des Ausmaßes dieser Beteiligung, also wie die Satzung einer solchen Gestions-Stiftung und wie der Gesellschaftsvertrag der KG gestaltet sein muss, damit die Beteiligung der Stiftung als Komplementärin rechtskonform ist. Das vorliegende Buch gibt Antworten auf diese Rechtsfragen.Der AutorAlexander Oberdiek war zunächst in der Justiz des Landes Baden-Württemberg als Staatsanwalt tätig und ist vom Justizministerium an die Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der EU in Brüssel als Ressortbeauftragter abgeordnet.

 • af Christopher Gerhard Tiede
  959,95 kr.

  Die Staatsanwaltschaft und die Polizei sind äußerst wichtige Akteure im Strafprozess, sowohl in Deutschland als auch in Schottland. Aus diesem und weiteren Gründen befasst sich diese rechtsvergleichende Untersuchung mit dem Aufbau und den Aufgaben dieser Ermittlungsorgane in den beiden Ländern und mit deren Beziehungen zueinander. Es werden ferner die Beziehung der Staatsanwaltschaft zur Ministerialebene und die Kontrollmöglichkeiten der Ermittlungsorgane durch die Gerichte behandelt. Weitere Untersuchungsgegenstände sind insbesondere die Alternativen, die den Ermittlungsorganen neben der Anklageerhebung zur Verfügung stehen, und die Rolle der Staatsanwaltschaft bei Abspracheverfahren.Der AutorChristopher Gerhard Tiede studierte Rechtswissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Es schloss sich ein Aufbaustudium (Master of Laws (LL.M.)) in Criminal Justice an der University of Aberdeen (Vereinigtes Königreich) an. Nach dem Rechtsreferendariat am Landgericht Gießen arbeitete er zunächst als Rechtsanwalt im Wirtschaftsstrafrecht. Heute ist er als Referent im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport tätig.

 • af Benjamin Elias Jacob Colaco Belmonte
  168,95 - 197,95 kr.

 • af Bogus¿aw Przywora
  504,95 kr.

  One of the constitutional obligations of states is the defence of human rights. Such state activities encompass providing free pre-litigation legal aid. In search for solutions allowing to improve Polish model, the authors employed a comparative method. As a result, they analysed solutions adopted in international law, Sweden, Ukraine, and the United Kingdom.Swedish law is an example of a system with a rich legislative history in the area of free legal aid and contemporary solutions based on the model of legal aid with a ¿discount¿. The choice of Ukraine was based on the fact that its regulations are very modern, elastic and put to the ultimate test of war. The United Kingdom was chosen as an example of a country with a common law system, where pre-litigation-free legal aid has its unique form based on grant financing.In the summary of the book, the authors strive for presenting the proposal of a model of free pre-litigation legal aid for the polish legal system based on the experience of compared legal systems.

 • af Dorota Pudzianowska
  504,95 kr.

  This book discusses the fundamental issues of public law in the area of statelessness from the perspectives of comparative law and international law standards. The author proposes an approach in which statelessness is not a homogeneous concept but is best analysed and responded to through the lens of different categories of statelessness. This accounts not only for the existence of different categories of stateless persons (e.g., voluntary or involuntary) but also for different assessments and needs of their respective situations for purposes such as prevention mechanisms. The book demonstrates the conceptual and regulatory relevance of this important differential aspect of the international law on statelessness (with implications for domestic legal systems).

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.