Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Folkeret: menneskerettigheder

Her finder du spændende bøger om Folkeret: menneskerettigheder. Nedenfor er et flot udvalg af over 128 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Børn og unge
  af Nina Von Hielmcrone, Trine Schultz, John Klausen & mfl.
  492,95 kr.

  Bogens formål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge.IndholdForordKapitel 1. Børn og unge i socialrettenKapitel 2. Organisering, kompetence og kontrolKapitel 3. Det familieretlige udgangspunktKapitel 4. Offentlige ydelser til børnKapitel 5. Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsatsKapitel 6. Opsporing og beredskabKapitel 7. Undersøgelse og oplysning af børnesagerKapitel 8. HandleplanerKapitel 9. ForanstaltningerKapitel 10. AnbringelseKapitel 11. Forhold under anbringelsenKapitel 12. MagtanvendelseKapitel 13. Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigtKapitel 14. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantierKapitel 15. TvangsadoptionKapitel 16. Efterværn og opretholdelse af anbringelseKapitel 17. Hjælp til handicappede børn og ungeKapitel 18. Finansiering mv.LovoversigtLitteraturDomme mv.Stikordsregister

 • - Jeg håber, jeg har gjort en forskel
  af Anne Knudsen & Steen Valgreen-Voigt
  119,95 - 236,95 kr.

  Jeg håber, jeg har gjort en forskel er et nærværende portræt af Danmarks første kvindelige juraprofessor. Eva Smith er datter af tidligere justits- og indenrigsminister Hans Hækkerup, men allerede som ung besluttede hun sig for, at hun ville kendes som sig selv, og ikke som ministerdatter. Derfor tog hun navnet Smith, da hun blev gift første gang som 22-årig i Tel Aviv med amerikaneren Ranny Smith.Alle kvinder i hendes slægt er døde i en tidlig alder af kræft. Derfor regnede Eva Smith heller ikke med, at hun ville blive særligt gammel. Men hun er her endnu, med sin mand Ole, sine seks egne børn, to delebørn og 20 børnebørn. Som mangeårig formand for Det Kriminalpræventive Råd og Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance, ECRI, har hun utrætteligt kæmpet for, at vi i Danmark og Europa lever op til menneskerettighedernes bestemmelse om, at alle er født frie og lige og derfor skal sikres de samme rettigheder og muligheder. Hun er stadig aktiv i medierne, når hun står fast på, at retssikkerhed handler om at beskytte den enkelte borger mod overgreb fra myndighederne og ikke – som mange politikere tror – om at beskytte folk mod dem, vi ikke bryder os om.

 • af Dorte Nguyen
  78,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt og kort overblik over faget statsforfatningsret(menneskerettigheder) på jurastudiet. Den er særlig relevant til eksamen og kan benyttes som opslagsværk.

 • - For praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.518,95 - 2.087,95 kr.

  DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det er derfor let at orientere sig og få overblik over praksis på et bestemt område.Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.Bogen er systematisk opdateret til og med 30. september 2022 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser til og med 30. november 2022, herunder domme fra Storkammeret.Forfatteren har været dommer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil november 2022, hvor han var sektionspræsident og vicepræsident. Frem til april 2014 var han landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har haft orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

 • af David Harris, Ed Bates, Michael O'Boyle & mfl.
  546,95 - 611,95 kr.

 • af Despoina Anagnostopoulou
  1.210,95 kr.

  This interdisciplinary book consists of three parts which examine the European Union policies on research and innovation, education and life-long learning, as well as the European Union Pillar on social rights and youth policies. In the first part, high-level experts analyze the European Research Area and its current enhancement, with emphasis on mobility and employability of researchers, especially in times of crises.In the second part, the governance architecture of the European Education Area(s) is explored and the new objectives of the Bologna Process, as well as the EU institutional framework of the recognition of skills and qualifications, are analyzed. Life-long learning is also important for the individual development of human capital especially for socially vulnerable people who could also benefit from literacy policies and skills development. The second part concludes with the evaluation of the EU education and training policy based on social indicators in the framework of the EU 2020 Strategy.In the third part, the book turns to Social Europe and the balancing between ordo-liberalism and ordo-socialism. It examines the EU Pillar of Social Rights and its impact on youth policies. It analyzes the EU youth policies e.g. on youth credit and their interaction with young people's employment and education possibilities, with emphasis on the young people "e;not in education, employment or training"e; (NEETs).

 •  
  1.467,95 kr.

  This book collects various contributions on the principle of solidarity in international law. It reconstructs the foundations of solidarity in law and investigates the origins of the principle. It then seeks to ascertain whether solidarity exists as a principle in international law and, if so, what its scope is.

 • af Andrea (Gabriele d'Annunzio University of Chieti Monti
  366,95 - 1.467,95 kr.

 • af Kriangsak Kittichaisaree
  427,95 - 1.467,95 kr.

 • af Scott Veitch
  207,95 - 574,95 kr.

 • af Matthias (Universitat Zurich) Mahlmann
  439,95 - 1.345,95 kr.

 • af Noorhaidi Hasan & Irene Schneider
  553,95 kr.

  This volume contains contributions from three conferences held within the framework of the project "Law between Dialogue and Translation (The Example of Palestine)", funded by the German Academic Exchange Service (DAAD). The conferences were hosted by the project partners from the Department for Arabic and Islamic Studies of the University of Göttingen (Germany) and the Faculty of Law from Al-Quds University (Palestine) in 2019 and 2020, and the School of Graduate Studies of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta (Indonesia) in 2021. The project aimed to analyze how international law and human rights norms are implemented or "translated" into national legislation, with a special focus on the role of Islamic law and institutions in these processes. The volume provides a theoretical introduction on the concepts of "translation" of law and of "legal pluralism" and continues to discuss four main areas in which different practical aspects of these concepts can be observed: 1) the dealing of German and Palestinian judicial institutions with the relation between state, religion and rights of the individual, 2) achievements and challenges of women's rights implementation in Indonesia, 3) the entanglement of Sharia, Customary and State law in Palestine, and 4) recent developments in international criminal and humanitarian law in the Palestinian context.

 • af Andrew G. Reiter & Brett J. Kyle
  452,95 - 1.467,95 kr.

 • af Michael Smith
  427,95 kr.

 • af Cassandra (Senior Lecturer Wiener
  427,95 kr.

 • af Kerry (Queensland University of Technology O'Halloran
  452,95 kr.

 • af Robert (Open University Herian
  244,95 - 599,95 kr.

 • af Dennis (University of Illinois Baron
  198,95 kr.

 • af Tomasz Milej, Joanna Markiewicz-Stanny & Agnieszka Wedel-Domaradzka
  774,95 kr.

 • af Kofi Kyere Asante
  142,95 kr.

  Essay from the year 2020 in the subject Politics - International Politics - Topic: Public International Law and Human Rights, grade: 4.0, , language: English, abstract: The legal status of the UDHR in International law has engendered great debate and discourse. For years, scholars and authors alike have posited a myriad of theories regarding what many have described as a highly contentious subject. The purpose of this paper is to bring clarity to an issue that has befuddled and continues to befuddle students of law. The paper offers an intriguing and a multi-faceted approach to the enforceability of the UDHR on both the world domestic Ghanaian stages. It takes the reader through a refreshing description of basic concepts that encapsulate human rights and expatiates in conjunction with case law the legal effects of the UDHR from the Ghanaian perspective against an international backdrop.

 • af Francesca Ceserani
  157,95 kr.

  Essay from the year 2019 in the subject Politics - International Politics - Topic: Public International Law and Human Rights, grade: 80/100, Birkbeck, University of London (Law), course: Human Rights, language: English, abstract: This paper is about the instant divorce "triple talaq" as well as India's Supreme Court judgment on it. Did the verdict build a real momentum for gender equality?In the pages that follow, it will be firstly illustrated the complex legal system of India, in which personal laws are applied to specific religious groups and communities. Thereafter, the paper will focus on the course of the sentence and finally, it will critically take into consideration various contradictions arisen from the Court¿s discussions and conclusions.

 • af Markus Preslmayr & Liam Quinn
  157,95 kr.

  Essay from the year 2019 in the subject Politics - International Politics - Topic: Public International Law and Human Rights, grade: 10/12, University of Copenhagen (iCourts - the Danish National Research Foundation's Centre of Excellence for International Courts), language: English, abstract: The rise of religious, cultural and ethnic diversity in Europe has led to widespread political and social debates concerning integration, migration and freedom of religion. This phenomenon is especially visible in recent debates and subsequent legal developments regarding the ban of wearing the Islamic face-veil in public. The veil has become an object of discussion about gender equality, religion in the public sphere, immigration, integration and related issues. Laws in several countries banning the veil have been subject to heated debates. This paper aims to critically examine selected laws in the light of International Human Rights Law.

 • af Jean Atabong Fomeni
  374,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2019 in the subject Politics - International Politics - Topic: Public International Law and Human Rights, grade: 2.3, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, course: Master of Arts in Human Rights, language: English, abstract: The research seeks to provide answers to the following questions: Does the ICC have jurisdiction over crimes allegedly committed in the former Southern Cameroons? Do victims of the alleged crimes have the right to reparation? If yes, against whom? Is there any justification under international law for incitement to violence, extra-judicial killings, torturing, kidnapping, destruction, etc. as a means of self-defence?Besides being an eyewitness, this work has benefited from the works of others. First, I identified and studied a large volume of relevant documents, texts, images, videos, etc. on the subjects. This approach is qualitative, and it has been supported by Bridget and Darko. To them, the qualitative research method is a "systematic collection, organization and interpretation of textual information (also images/video)". I equally sought information from libraries, where I read books, law journals, reports, journal articles, research papers and/or academic write-ups, etc. The research was equally assisted with information from the social media, including the Facebook pages of journalists and official authorities, WhatsApp groups, etc. Online sources, especially the official websites of international human rights organizations (The UN, for example) are also a great source upon which this research work benefitted. To this end, I explored the World Law Guide (https://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, official website of the International Criminal Court (https://www.icc-cpi.int/) and a host of others relevant to the work. According to Polkinghorne, ¿qualitative data are gathered primarily in the form of spoken or written language rather than in the form of numbers¿. As such, this project has benefitted largely from interviews with some lawyers, teachers, human rights activists, journalists, university professors, judges, members of parliament, selected institutional respondents and the man on the streets in both the South-West and North-West regions.

 • af Ulrike Kahbila Mbuton
  337,95 kr.

  Master's Thesis from the year 2017 in the subject Law - European and International Law, Intellectual Properties, grade: A, University of Pretoria (Centre for Human Rights), course: LLM Human Rights and Democratisation in Africa, language: English, abstract: The African Union (AU) has put in place a robust and comprehensive framework for the promotion and protection of Children¿s rights in Africa. This was achieved in 1990 with the adoption of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child (African Children¿s Charter). The African human rights system is the only regional system that has a child rights instrument. The African Children¿s Charter addresses issues that are specific to the African child. The African Children¿s Charter entered into force on 29 November 1999. As at the time of conducting this study, the African Children¿s Charter had been ratified by 48 African states, whiles even others are yet to ratify same. The African states that are yet to ratify the Charter are: Democratic Republic of Congo, Kingdom of Morocco, Sahrawi Arab Democratic Republic, Republic of Somalia, Republic of São Tomé and Príncipe, Republic of South Sudan, and Republic of Tunisia.

 • af Aydin Pakdaman
  142,95 kr.

  Academic Paper from the year 2018 in the subject Politics - International Politics - Topic: Public International Law and Human Rights, grade: A, Urmia University (Urmia Azad University), course: International Law, language: English, abstract: The determination of the international community to combat non-criminality and the fight against international crime has prompted the international community to find ways to address the legal vacuum existing in international criminal law. Due to the temporary nature of the courts established since World War II, as well as the absence of major crimes such as terrorism and human trafficking in the Statute of the International Criminal Court, the international community is inclined towards domestic courts and plans for actions such as global jurisdiction and commitment to extradition or trial. Due to differences arising from the obligation to perform an extradition or trial, it is necessary to examine the principles governing this obligation.Meanwhile, the judiciary and international bodies' opinions on these actions are of great importance. The International Court of Justice is one of the most prominent legal entities in the international community in terms of its distinctive and important role in the development of international law. In the present article, the Tribunal's judgments on the obligation to extradite or trial and the effect of the Court on the development of this commitment have been examined.

 • af Emmanuel David Togba
  142,95 kr.

  Essay from the year 2016 in the subject Politics - International Politics - Topic: Peace and Conflict Studies, Security, grade: 73, Coventry University, course: Trafficking of Human, language: English, abstract: Human trafficking is the worst kind of crime that is committed against humanity and shames us all. While there are issues with imprinting an exact deffinition on Human Trafficking, there is reliable definition enshrined in International Law for the purpose of dealing with human trafficking issues around the World. As per UN protocol, trafficking in persons would entail the recruitment, transportation, transfer, and harbouring or receipt of person with the help of threats or force of one kind or another. As it stands, this definition is used across the world to determine incidents of trafficking. However, there remain a confusion in identifying trafficking cases from others siminar crimes like smuggling of persons.

 • af Timea Drinoczi & Agnieszka Bien-Kacala
  476,95 - 1.467,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.