Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Folkeret: menneskerettigheder

Her finder du spændende bøger om Folkeret: menneskerettigheder. Nedenfor er et flot udvalg af over 165 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Børn og unge
  af Nina von Hielmcrone, Trine schultz, John Klausen & mfl.
  547,95 kr.

  Bogens formål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge.IndholdForordKapitel 1. Børn og unge i socialrettenKapitel 2. Organisering, kompetence og kontrolKapitel 3. Det familieretlige udgangspunktKapitel 4. Offentlige ydelser til børnKapitel 5. Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsatsKapitel 6. Opsporing og beredskabKapitel 7. Undersøgelse og oplysning af børnesagerKapitel 8. HandleplanerKapitel 9. ForanstaltningerKapitel 10. AnbringelseKapitel 11. Forhold under anbringelsenKapitel 12. MagtanvendelseKapitel 13. Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigtKapitel 14. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantierKapitel 15. TvangsadoptionKapitel 16. Efterværn og opretholdelse af anbringelseKapitel 17. Hjælp til handicappede børn og ungeKapitel 18. Finansiering mv.LovoversigtLitteraturDomme mv.Stikordsregister

 • - Jeg håber, jeg har gjort en forskel
  af Anne Knudsen & Steen Valgreen-Voigt
  117,95 - 235,95 kr.

  Jeg håber, jeg har gjort en forskel er et nærværende portræt af Danmarks første kvindelige juraprofessor. Eva Smith er datter af tidligere justits- og indenrigsminister Hans Hækkerup, men allerede som ung besluttede hun sig for, at hun ville kendes som sig selv, og ikke som ministerdatter. Derfor tog hun navnet Smith, da hun blev gift første gang som 22-årig i Tel Aviv med amerikaneren Ranny Smith.Alle kvinder i hendes slægt er døde i en tidlig alder af kræft. Derfor regnede Eva Smith heller ikke med, at hun ville blive særligt gammel. Men hun er her endnu, med sin mand Ole, sine seks egne børn, to delebørn og 20 børnebørn. Som mangeårig formand for Det Kriminalpræventive Råd og Europarådets Kommission mod Racisme og Intolerance, ECRI, har hun utrætteligt kæmpet for, at vi i Danmark og Europa lever op til menneskerettighedernes bestemmelse om, at alle er født frie og lige og derfor skal sikres de samme rettigheder og muligheder. Hun er stadig aktiv i medierne, når hun står fast på, at retssikkerhed handler om at beskytte den enkelte borger mod overgreb fra myndighederne og ikke – som mange politikere tror – om at beskytte folk mod dem, vi ikke bryder os om.

 • - For praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.347,95 - 2.081,95 kr.

  DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det er derfor let at orientere sig og få overblik over praksis på et bestemt område.Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.Bogen er systematisk opdateret til og med 30. september 2022 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser til og med 30. november 2022, herunder domme fra Storkammeret.Forfatteren har været dommer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil november 2022, hvor han var sektionspræsident og vicepræsident. Frem til april 2014 var han landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har haft orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

 • - Escaping North Korea
  af Jihyun Park & Seh-lynn Chai
  112,95 - 172,95 kr.

 • af Dorte Nguyen
  77,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt og kort overblik over faget statsforfatningsret(menneskerettigheder) på jurastudiet. Den er særlig relevant til eksamen og kan benyttes som opslagsværk.

 • af Vjollca Krasniqi
  1.007,95 kr.

  This book, grounded in a human rights framework, takes a close look at social work approaches and practices in Southeast Europe. Human rights are central in today's understanding of social work as an academic discipline and as a professional practice. Looking at social work through a human rights lens unmasks inequality and discrimination, promotes ethical engagements, and contributes to the social, political, and economic betterment of society. Moreover, human rights and social work are interdependent and have far-reaching implications at macro, mezzo, and micro levels both in the realm of social policy and in professional practice.This collection of eight chapters provides an overview of human rights practices in social work in Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Romania, and Slovenia. It presents state-of-the-art research on human rights and social work through individual country-focused chapters. In addition, it includes an integrative introductory chapter that identifies and discusses the commonalities and differences across the region as well as future directions.The book takes an integrated approach with conversations among the contributors on three main questions:What is the state of human rights in social work?How are human rights practiced in social work? What are the prospects for an integrated approach to human rights in social work in contemporary Southeast Europe?Human Rights in this Age of Uncertainty is essential reading for social work academics and practitioners in Southeast Europe due to its geographic focus and standpoints from the specific countries of the region. The book also should appeal to a wider European audience (especially as the book features chapters from both inside and outside of the European Union), as well as to an international audience of social work scholars. In addition, policy-makers may find the book a useful resource because human rights discourse features prominently in the international approaches to welfare systems across Southeast Europe as part of the Europeanisation processes currently at play. 

 • af Dennis Ratschkowski
  742,95 kr.

  Seit Beginn der COVID-19-Pandemie ist das Arbeiten von zu Hause aus der Arbeitswelt in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Für die damit einhergehenden Kontrollen von Leistung oder Verhalten der Arbeitnehmer arbeitet der Verfasser die spezifischen Anforderungen heraus. Schwerpunkt der Untersuchung bildet die Darstellung von Persönlichkeitsrechten und Datenschutz sowie ihre Anwendung auf technische Kontrollen wie Videoüberwachung und auf Zutrittsrechte. Ein Mehr an Handlungssicherheit lässt sich durch die Einhaltung bestimmter Grundsätze für technische Kontrollen bei häuslicher Telearbeit erreichen, die der Verfasser herausarbeitet. Zudem geht der Verfasser auf die Rechte des Betriebsrates sowie auf die tarifvertragliche Gestaltung von Leistungs- und Verhaltenskontrollen ein.

 • af Shami Chakrabarti
  175,95 kr.

  A powerful and urgent explanation and vindication of our human rights and freedomsAfter the devastation of World War Two, the international community came together to enshrine fundamental rights to refuge, health, education and living standards, for privacy, fair trials and free speech, and outlawing torture, slavery and discrimination. Their goal was greater global justice, equality, and peace. That settlement is now in danger, attacked by opponents from across the political spectrum and populist and authoritarian movements worldwide. We are threatened by wars, inequality, new technologies and climate catastrophe, and we need our human rights now more than ever. In this powerful, accessible book, Shami Chakrabarti, lawyer, parliamentarian and leading British human rights defender, shows us why human rights are essential for our future.Outlining the historic national and international struggles for human rights, from the fall of Babylon, to the present day, Chakrabarti is an indispensable guide to the law and logic underpinning human dignity and universal freedoms. Her intervention will engage both sceptics and supporters, equipping believers in the battle of ideas and persuading doubters to think again. For human rights to survive, they must be far better understood by everyone.

 • af Ilias Bantekas
  426,95 - 1.026,95 kr.

 •  
  458,95 kr.

  This book examines the nexus between political borders, pastoral nomadism, and human security in Africa. It uses a host of applied interdisciplinary insights to showcase the human security crisis in the context of climate change, inter-group relations, leadership strategies, institutions, and governance within the region.

 •  
  1.463,95 kr.

  This book examines the significance of the rights of the Sámi people and analyses the issues raised by the recognition and implementation of these rights in the Nordic countries.

 •  
  436,95 kr.

  This volume elucidates and explores the interrelationships and direct causal connection between serious international crimes, serious breaches to fundamental human rights and gross affronts to human dignity, that lead to mass forced migration.

 •  
  458,95 kr.

  This collection discusses the concept of fraternity and examines the issue of its role in law. The book will be of interest to academics and researchers working in the areas of Comparative Law, Legal History and Legal Philosophy.

 •  
  458,95 kr.

  This book provides a comparative analysis of how judgments from the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Inter-American Court of Human Rights (IACtHR) affect political participation and electoral justice at the national level.

 • af Raymond Kwun-Sun Lau
  458,95 - 1.589,95 kr.

 •  
  473,95 kr.

  This book offers an overview of the history and development of civil society in three major nations of South Asia ¿ Pakistan, India and Bangladesh ¿ from colonial times to the present.

 • af Sophie Henderson
  458,95 - 1.589,95 kr.

 •  
  458,95 kr.

  This book studies the relation between the two key paradigms, redistribution and recognition, in the contemporary discourse on justice.

 • af Nedim Begovic
  458,95 - 1.589,95 kr.

 •  
  458,95 kr.

  This book deals with the complex and challenging relationship between economic policy and human rights. In the context of the COVID-19 pandemic crisis, the need to address the conceptual and methodological (dis)connects between these two areas is more pressing than ever.

 • af Daniel Wang
  458,95 kr.

  This book analyses the impact of courts and litigation on the way health systems set priorities and make rationing decisions. It focuses on how the judicial protection of the right to healthcare can impact the institutionalization, functioning and centrality of Health Technology Assessment (HTA) for decisions about the funding of treatment.

 • af Erica (Middlesex University Howard
  1.394,95 kr.

  This book examines the Islamic headscarf cases of the Court of Justice of the European Union and places these in context of the Islamophobia existing across Europe. It assesses how EU law can best protect women who want to wear headscarves at work for religious reasons and why this protection is important not only for the women but also for the EU.

 •  
  436,95 kr.

  This book presents an exploration of a wide range of issues in law, regulation and legal rights in the sectors of information protection, the creative economy and business activities following COVID-19.

 •  
  436,95 kr.

  This book presents an international and comparative exploration of how the COVID-19 global pandemic has affected and impacted on issues of human rights, security and law.

 •  
  1.394,95 kr.

  This book presents a novel and insightful examination of gender-based violence, considering this topic from various perspectives. It encompasses various conceptual discussions and international regulations and trends, while emphasising the legal regulations and practices of select Central and Eastern European (CEE) countries.

 • af Shalu Nigam
  458,95 - 1.587,95 kr.

 •  
  458,95 kr.

  This book explores recent developments pointing towards a `domestic institutionalisation of human rights¿, composed of converging international trends prescribing the setting-up of domestic institutions, and the need for a national human rights systems approach.

 •  
  2.025,95 kr.

  This book offers a thorough academic investigation on the importance of cultural heritage to sustainable development and cultural rights from an international law perspective.

 • af Bashir Mobasher
  1.394,95 kr.

  This book explores whether the legal and political institutions of Afghanistan have been able to incorporate diverse ethnic groups into the political process

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.