Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Folkeret: menneskerettigheder: arbejde og sociale rettigheder

Her finder du spændende bøger om Folkeret: menneskerettigheder: arbejde og sociale rettigheder. Nedenfor er et flot udvalg af over 6 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Børn og unge
  af Nina von Hielmcrone, Trine Schultz, John Klausen & mfl.
  547,95 kr.

  Bogens formål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge.IndholdForordKapitel 1. Børn og unge i socialrettenKapitel 2. Organisering, kompetence og kontrolKapitel 3. Det familieretlige udgangspunktKapitel 4. Offentlige ydelser til børnKapitel 5. Kommunens generelle ydelser, vejledning og forebyggende indsatsKapitel 6. Opsporing og beredskabKapitel 7. Undersøgelse og oplysning af børnesagerKapitel 8. HandleplanerKapitel 9. ForanstaltningerKapitel 10. AnbringelseKapitel 11. Forhold under anbringelsenKapitel 12. MagtanvendelseKapitel 13. Tvangsmæssige foranstaltninger i øvrigtKapitel 14. Særlige sagsbehandlingsregler og retssikkerhedsgarantierKapitel 15. TvangsadoptionKapitel 16. Efterværn og opretholdelse af anbringelseKapitel 17. Hjælp til handicappede børn og ungeKapitel 18. Finansiering mv.LovoversigtLitteraturDomme mv.Stikordsregister

 • - For praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.338,94 - 2.086,95 kr.

  DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det er derfor let at orientere sig og få overblik over praksis på et bestemt område.Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.Bogen er systematisk opdateret til og med 30. september 2022 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser til og med 30. november 2022, herunder domme fra Storkammeret.Forfatteren har været dommer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil november 2022, hvor han var sektionspræsident og vicepræsident. Frem til april 2014 var han landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har haft orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

 • af Dorte Nguyen
  77,95 kr.

  Håndbogen giver et hurtigt og kort overblik over faget statsforfatningsret(menneskerettigheder) på jurastudiet. Den er særlig relevant til eksamen og kan benyttes som opslagsværk.

 • af Ole Terkelsen & Louise Halleskov
  897,95 kr.

  Denne dybdegående indføring i folkeretten og menneskerettigheder udkommer nu i en ny og opdateret 2. udgave!Folkeret og Menneskerettigheder giver en indføring i folkeretten og de internationale menneskerettigheder med fokus på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder.Bogen er opdelt i følgende to dele: Del I: Folkeretten Del II: Menneskerettigheder Nyt i 2. udgaveDenne nye, reviderede 2. udgave er ført ajour med nye domme m.v., og kapitlerne om menneskerettigheder er flere steder gennemskrevet på ny. Bogens første del (kapitel 1-7) om folkeretten er skrevet af Ole Terkelsen, og bogens anden del (kapiel 8-14) om menneskerettigheder er skrevet af Louise Halleskov. MålgruppeBogen er først og fremmest skrevet til brug i undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse, men den kan også være til nytte for praktikere og andre, som har behov for viden om folkeret og den internationale beskyttelse af menneskerettigheder.Om forfatterneOle Terkelsen er lektor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han bl.a. underviser i folkeret. Louise Halleskov er professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor hun bl.a. underviser i menneskeret.

 • af Ceren Kas¿m
  1.482,95 kr.

  Das Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über das Verhältnis von Antidiskriminierungsrecht und Kündigungsschutzrecht zu geben und hierbei vor allem das deutsche das türkische Recht in den Blick zu nehmen. Dazu werden zunächst die theoretischen Grundlagen dargestellt, indem die Entwicklung, Ziele und Kritikpunkte des Antidiskriminierungs- und des Kündigungsschutzrechts analysiert werden. Es folgt eine Untersuchung des internationalen und supranationalen Arbeitsrechts im Hinblick auf den Schutz vor diskriminierenden Arbeitgeberkündigungen. Den Schwerpunkt der Arbeit bilden der Vergleich der Rechtsordnungen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik der Türkei in Bezug auf das Antidiskriminierungs- und das Kündigungsschutzrecht sowie die spannungsreiche Wechselbeziehung der beiden Rechtsgebiiete, zu der es bei diskriminierenden Kündigungen kommt.

 • - A human rights-based strategy to development
  af Christian Friis Bach
  194,95 kr.

  The international human rights have created monumental changes in the world. They express, more beautifully than anything else, the vision that all citizens deserve a life in dignity, freedom, and security. This vision should be the foundation for both foreign policy, development policy, international cooperation and for day-to-day leadership and management. Then I would like a dishwasher, please is an academic review and a practitioner’s guide to a human rights-based strategy with stories from places and people from all over the world. It demonstrates how the international human rights can be used not only as goals, but also as an approach based on the human rights principles: Accountability, transparency, participation, and equality. The book argues that a human rights-based strategy can and should be used at all levels and everywhere in both governments, private companies and in civil society organisations.Excerpt from the book:When we were about to sit down, I pulled out her chair as good manners in our part of the world demands. It visibly made her very confused. She looked slightly embarrassed but then pulled herself together and said loudly: “It is my chair”. When I explained that it was a common Western custom that men hold the chair for ladies at dinner parties, she and the rest of the Afghans laughed loudly. “Here in Afghanistan, men still take the chair from the women,” they said. There are many cultural differences. But she, impressively, stood up for her rights even in front of a Danish minister. It was her chair. About the author Christian Friis Bach is director of warfair.org, author, and lecturer. He has been Danish Minister for Development Cooperation; UN Under-Secretary-General (UNECE); Secretary-General for the Danish Refugee Council; International Director in DanChurchAid; Chairman of MS/Action Aid; and Associate Professor at the University of Copenhagen (KVL).

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.