dk-flag   Stort fødselsdagsudsalg   dk-flag
dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag   Vi fejrer 11 års fødselsdag med stort udsalg   dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag

Privatret: generelt

Her finder du spændende bøger om Privatret: generelt. Nedenfor er et flot udvalg af over 341 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (320)
 • (23)
Format
 • (292)
 • (164)
 • (13)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
Sprog
 • (19)
 • (221)
 • (91)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (6)
 • (6)
 • (6)
 • (5)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
Vis mere
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Hans Viggo Godsk Pedersen & Anitta Godsk Pedersen
  758,95 - 805,95 kr.

  Få overblik over familie- og arveretten.Med Familie- og arveret får du et godt grundlag for at foretage velovervejede økonomiske dispositioner, når formuen skal placeres mellem en families medlemmer. Bogen gennemgår civilrettens grundlæggende regler om familien, herunder formueforholdet. Det omfatter særlig:Indgåelse og opløsning af ægteskabFormueforholdet mellem ægtefællerFormueforholdet mellem samlevendeForældreskabBørns formueretlige stillingArveretten og de skifteretlige regler.Hertil skitseres de tilknyttede skatte- og afgiftsretlige regler samt de internationale privatretlige regler. Bogen har omfattende henvisninger til domspraksis og er forsynet med sags-, doms-, og lovregister, hvilket gør den til et praktisk redskab, når konkrete problemstillinger skal behandles.Nyt i 8. udgaveFamilie- og arveretsområdet har i de seneste par år undergået en betydelig udvikling. Siden 7.-udgaven fra 2010 er der sket en række ændringer i lovgrundlaget, som er behandlet i denne bog. Eksempelvis er det blevet muligt for personer af samme køn at indgå ægteskab, det er blevet nemmere at opnå umiddelbar skilsmisse, og fra december 2013 bliver det muligt at opnå status som medmor. Derudover er der kommet ny lov om ægtefælleskifte.MålgruppeBogen vil være af interesse for advokater, revisorer og andre praktikere.Om forfatterneAnitta Godsk Pedersen er fuldmægtig, cand.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

 • - Opgøret med de store danske godser 1919
  af Ditlev Tamm & John Erichsen
  328,95 kr.

  Det var store værdier, staten tilegnede sig fra godser og herregårde ved den såkaldte lensafløsning i 1919. Af ejerne blev den opfattet som konfiskation og overgreb, og den vakte både bitterhed og vrede i vide kredse; og året efterkom loven – som en af de få overhovedet - for Højesteret for at få prøvet, om dens bestemmelser var forenelige med Grundloven. Det er en sag med mange såvel juridiske og politiske som historiske og sociale aspekter. Denne bog er skrevet af en jurist, som også er historiker, og en historiker som også er kunsthistoriker. Den giver som den første en samlet fremstilling af det politiske flertals forsøg på at opnå en socialt mere retfærdig jordfordeling og den deraf følgende indimellem ganske hårdhændede afvikling af gamle privilegier og særordninger, herunder inddragelse af et utal af kunstværker, som blev fjernet fra herregårdene og senere kom de danske museer – og dermed den danske offentlighed - til gode.

 • af Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Hans Henrik Edlund, mfl.
  358,95 - 421,95 kr.

  Dette er en studieudgave af ”Dansk Privatret”, som nu foreligger i en revideret og ajourført 19. udgave.Denne udgave til studiebrug er primært tænkt som undervisningsgrundlag i de obligatoriske erhvervsjuridiske fag på HA og HD-uddannelserne. Den omfatter kapitlerne 1 til 17 fra den samlede udgave.Manuskriptet til bogen er afleveret i maj 2016, og materiale fremkommet efter den 1. maj 2016 er ikke inddraget. Indholdsoversigt Forord Oversigt over lovforkortelser DEL 1. Introduktion til retssystemet Kapitel 1. Retssystemet og retskilderne Kapitel 2. EU-retten Kapitel 3. Oversigt over retsplejen Kapitel 4. International privatret Kapitel 5. Skatteret – Grundlæggende principper DEL 2. Aftaler og erstatning Kapitel 6. Aftaler Kapitel 7. Mellemmandsret Kapitel 8. Erstatning uden for kontraktforhold Kapitel 9. Produktansvar Kapitel 10. Forsikring DEL 3. Køb og transportaftaler Kapitel 11. Køb Kapitel 12. Internationale køb Kapitel 13. Køb af fast ejendom DEL 4. Fordringer Kapitel 14. Fordringer Kapitel 15. Personskifte i skyldforhold Kapitel 16. Negotiable fordringer DEL 5. Kreditret Kapitel 17. Kreditaftaler Stikordsregister

 • af Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen & Eva Naur
  447,95 kr.

  Med bogen "Familieret" har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Meget er sket siden 2.-udgaven af denne bog. Den nye ægtefællelov er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2018, og bogen er udarbejdet efter de nye regler. Der er desuden sket en række ændringer på forældreansvarslovens område, der har medført ændringer i bogens første kapitler.Der er primært tale om en lærebog, men bogen vil også være anvendelig for praktikere. IndholdsfortegnelseForordFortegnelse over anvendte forkortelserKapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn - af Caroline AdolphsenKapitel 2. Ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab - af Caroline AdolphsenKapitel 3. Separations- og skilsmissegrundene - af Caroline AdolphsenKapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 5. Ændring af aftaler om vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 6. Familieformueretten og den legale formueordning - af Eva NaurKapitel 7. Særeje og ægtepagter - af Irene NørgaardKapitel 8. Begrænsninger i rådigheden - af Irene NørgaardKapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner mv. - af Irene NørgaardKapitel 10. Gaver og aftaler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 12. Indledning om skifte - af Irene NørgaardKapitel 13. Skiftets aktiver og passiver - af Irene NørgaardKapitel 14. Den kvantitative deling - af Irene NørgaardKapitel 15. Den kvalitative fordeling af aktiver - af Irene NørgaardKapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige - af Irene NørgaardKapitel 17. Beløb i henhold til ægtefællelovens §§ 41 og 42 - af Caroline AdolphsenKapitel 18. Ugifte parforhold - af Eva NaurDomsregisterLovregisterStikordsregister

 • af Linda Nielsen
  256,95 kr.

  Familieretten omfatter en gennemgang af regler og praksis om ægtefæller, børn og ugifte samlevende samt en mere grundlæggende behandling af reglerne om familieformueretten, herunder formueforholdene under samlivet og ved samlivsophør, separation og skilsmisse. Bogen er skrevet til brug for undervisningen i faget Familieret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og ajourført til d. 1. oktober 2016.

 • - Kompendium
  af Jesper Stig Andersen, Camilla Dalum Madsen, Rune Hørby & mfl.
  250,95 kr.

  5. og opdaterede udgave af kompendiet i faget familie- og arveret på grunduddannelsen ved Københavns Universitet. Kompendiet bygger på: ”Familieretten”, 9. udg., 2019, af Linda Nielsen og Ingrid Lund-Andersen”Arveretten”, 6. udg., 2018, af Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda NielsenKompendiet dækker for så vidt muligt hele pensum og skaber overblik over stoffet ved at lægge sig tæt op ad lærebøgernes systematik og gengive fagets væsentligste elementer. Der er tale om en kortfattet gennemgang, som kan bruges til støtte, når du læser fagets lærebøger, og til repetition. Om forfatterne Jesper Stig Andersen arbejder i Udenrigsministeriet. Rune Hørby arbejder som politisk chef i medicinalvirksomheden MSD. Camilla Dalum Madsen arbejder som direktør i ROOF Management A/S.Julie Appelby Kallehave er stud.jur. ved Københavns Universitet.

 • - Køn og ret i dansk ægteskabs- og sædelighedslovgivning i det 18. århundrede
  af Nina Javette Koefoed
  235,95 kr.

  Bogen tager udgangspunkt i den strenge sædelighedslovgivning under den tidlige danske enevælde, hvor førægteskabelig seksualitet og ægteskabsbrud efter Bibelens anvisninger blev straffet med åbenbar skrifte, bøde, fængsel, landsforvisning eller døden. Men hvor den religiøse synd i begyndelsen af 1700-tallet var det centrale, blev det i slutningen af 1700-tallet vigtigere for styret at sætte de ugifte forældre i stand til at forsørge de uægte børn. Det ledte til en afkriminalisering af ugiftes første og andet seksuelle forhold i 1812, der i bogen kobles med en generel sekularisering af den enevældige konges politiske legitimitet.

 • - Kompendium
  af Jesper Stig Andersen, Camilla Dalum Madsen & Rune Hørby
  198,95 kr.

  4. og opdaterede udgave af kompendiet i faget familie- og arveret på grunduddannelsen ved Københavns Universitet.Kompendiet bygger på: - ”Familieretten”, 5. udg., 2009, af Linda Nielsen- ”Arveretten”, 2. udg., 2010, af Linda Nielsen og Rasmus Kristian FeldthusenKompendiet dækker for så vidt muligt hele pensum og skaber overblik over stoffet ved at lægge sig tæt op ad lærebøgernes systematik og gengive fagets væsentligste elementer.Der er tale om en kortfattet gennemgang, som kan bruges til støtte, når du læser fagets lærebøger, og til repetition. Om forfatterne Jesper Stig Andersen arbejder som Programme Manager ved EU's Rule of Law mission EULEX i Kosovo.Rune Hørby er cand. jur. og fuldmægtig i Udenrigsministeriet.Camilla Dalum Madsen arbejder som advokatfuldmægtig hos ACCURA Advokatpartnerselskab.

 • af Rasmus Kristian Feldthusen
  299,95 kr.

  Familie- og arveretlig Domssamling Denne domssamling er bygget op om de enkelte kapitler i lærebøgerne Familieretten, Gjellerup 2006, og Arveretten, Gjellerup 2007. Indeholder et kronologisk og et systematisk register over hhv. de familieretlige og de arveretlige domme. Domssamlingen indeholder desuden andet materiale end domme: herunder paradigme til testamente og ægtepagt.

 • af Alexander Fuchs
  600,95 - 867,95 kr.

  Beschrankungen des Internetvertriebs stellen aufgrund der hohen wirtschaftlichen Bedeutung des Onlinehandels oftmals eine starke Beeintrachtigung fur den Wettbewerb dar. In vielen Bereichen verlaufen die Interessen von Herstellern und Handlern inkongruent. Vor diesem Hintergrund befasste sich der Autor mit der Frage, inwieweit Hersteller den Internetvertrieb im Vertikalverhaltnis einschranken konnen und Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung des Vertriebs nehmen konnen. In diesem Zusammenhang analysierte der Autor die Vereinbarkeit von herstellerseitigen Vertriebsvorgaben - insbesondere unter dem Blickwinkel des Selektivvertriebs - auf ihre Vereinbarkeit mit Art. 101 AEUV. Der Band zeigt zudem auf, inwieweit Qualitatsvorgaben an den Internetvertrieb mit denen an den stationaren Handel gleichlaufen mussen. Weiter stellt das Buch heraus, dass die Kriterien der Metro-Rechtsprechung auch auf den heutigen Internetvertrieb Anwendung finden. Auch wird festgestellt, dass ein Produktimage ein mit Art. 101 AEUV vereinbares selektives Vertriebssystem bedingen kann, sowohl aufgrund eines Luxusimages als auch aufgrund eines hochwertigen Markenimages.

 • af Wang Liming
  380,95 kr.

  This volume is a collection of up-to-date, authoritative essays on China's Law of Personality Rights, its impact in practice and its legal background.The Law of Personality Rights was enacted in China in May 2020, the first time that the Law has been legislated as an independent part of the Civil Code of the People's Republic of China, marking an unprecedented step in protecting the personality rights of citizens. As the first volume of a two-volume set that elucidates the theory, practice and codification experience of the Law in China, the book examines the basis for the Law as a standalone part of the Civil Code, its overall framework and the delimitation and formation of the Law. In terms of practical aspects, the contributors delve into institutional arrangements, the relationship between human rights and personality rights, and the relationship with laws on tort liability, as well as those pertaining to marriage and the family.The book will be an essential reference to scholars and students studying civil law, continental law, Chinese law and the legal protection of personality rights.

 • - te wei guo ji xue sheng zhuan xie. yuan zhu: ka luo lin gao ni xi / kang si tan ci. fan yi: zheng hao / zhu hai mi
  af Gilbert Gornig
  260,95 kr.

  ??????????????????????????,?????????????????????????????????????????,????,?????????????

 • af Yaell Emerich
  302,95 kr.

 • af Gregory C. Cook
  1.654,95 kr.

  As class actions have evolved, they have become larger and more complex, requiring mastery of and compliance with ever-evolving case law. Authors and editors Gregory Cook and Jocelyn Larkin, master class action strategists and litigators, worked with other seasoned class action lawyers to produce this essential practice guide for lawyers, judges, and advocates and decision makers at every level.This book provides practical guidance to lawyers on how to conduct a class action, including both the plaintiff and defense perspective on the key decisions during the class action battle. It looks at each major phase of the action, from the filing of the action to settlement decisions and mechanisms. The thorough, comprehensive, and sophisticated treatment and discussion of all aspects of class action litigation makes this text a vital and necessary addition to the libraries of class action veterans and newbies alike.

 • af Mark Edward Herrmann
  352,95 kr.

  The "e;Curmudgeon"e; has been practicing law for just a little too long, and he may be too jaded for his own good. Beneath his crusty exterior, however, lies a fount of wisdom. The Curmudgeon knows everything about the legal profession, and now hes updated his previous ABA bestseller for our current times.This is everything you ever wanted to know about law practice but were afraid to ask. The Curmudgeon offers practical and honest, if blunt, advice for surviving and thriving in a law firm. He tells you what you need to know about billing, managing your assistant, drafting internal memos, dealing with clients, and building your law practice. Read The Curmudgeon's Guide to Practicing Law, Second Edition and learn how to make yourself valuable, prove to your firm that you are indispensable, and open the door to opportunity.

 • af Kerri L. Ruttenberg
  1.564,95 kr.

  Packed with hundreds of full-color graphics, Images with Impact: Design and Use of Winning Trial Visuals is a must-have for trial lawyers to help turn trial themes into visual images that juries are more likely to understand, believe, and remember.The book analyzes key visual communication tools such as maps, timelines, graphs and photos, addressing what works and why, and teaches graphic design basics to help presenters improve their own visuals. It also offers strategic tips for high and low-tech presentations, provides advice on spotting misleading visuals, and surveys federal and state law on demonstrative evidence across the country.

 • af Perry Keller
  2.367,95 kr.

  This volume concerns several aspects of China's changing market based economy. These include commercial contract enforcement, corporate structures, competition law and other issues related to China's membership in the WTO. In the past two decades, the rapid integration of China's economy into the global marketplace has created obligations and expectations of non-discrimination and regulatory transparency in domestic markets. The Chinese government has responded by demanding better governance within major companies, market sectors and public administration generally. However, as the articles in this volume show, it has struggled to find a corporate structure capable of absorbing external equity investment and participation but still amenable to direct and indirect state guidance. It has also moved cautiously in creating legal controls over unfair competition. Moreover, the protection of state owned enterprises, which serve as vehicles for domestic economic, social and political policy, has been a recurring issue in China's WTO trade disputes.

 • af Hanoch Dagan
  237,95 kr.

  Property enhances autonomy for most people, but not for all. Because it both empowers and disables, property requires constant vigilance. A Liberal Theory of Property addresses key questions: how can property be justified? What core values should property law advance, and how do those values interrelate? How is a liberal state obligated to act when shaping property law? In a liberal polity, the primary commitment to individual autonomy dominates the justification of property, founding it on three pillars: carefully delineated private authority, structural (but not value) pluralism, and relational justice. A genuinely liberal property law meets the legitimacy challenge confronting property by expanding people's opportunities for individual and collective self-determination while carefully restricting their options of interpersonal domination. The book shows how the three pillars of liberal property account for core features of existing property systems, provide a normative vocabulary for evaluating central doctrines, and offer directions for urgent reforms.

 • - The Rule of Law and Legal Institutions
  af Kanishka Jayasuriya
  371,95 - 502,95 kr.

  A challenging and provocative book that contests the liberal assumption that the rule of law will go hand in hand with a transition to market-based economies and even democracy in East Asia. Using case studies from Hong Kong, China, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Japan and Vietnam, the authors argue that the rule of law is in fact more likely to provide political elites with the means closely to control civil society. It is essential, therefore, to locate conceptions of judicial independence and the rule of law more generally within the ideological vocabulary of the state.

 • af Stefan Grundmann
  963,95 - 1.027,95 kr.

  New Private Law Theory opens a new pathway to private law theory through a pluralistic approach. Such a theory needs a broad and stable foundation, which the authors have built here through a canon of nearly seventy texts of reference. This book brings these different texts from different disciplines into conversation with each other, grouping them around central questions of private law and at the same time integrating them with the legal doctrinal analysis of example cases. This book will be accessible to both experienced and early career scholars working on private law.

 • af Mark Gibney
  380,95 kr.

  What role can US domestic courts play in the worldwide enforcement of human rights? When international courts deny hearings to individual plaintiffs who cannot obtain the sponsorship of their own government (which may well be the defendant), these plaintiffs are finding US courts increasingly willing to hear their cases. This volume considers the implications of this de facto extension of the jurisdiction of US courts, the problem of enforcing the decisions of the courts, the relationship between human rights law and foreign policy and the emerging consensus on the primacy of human rights over the sovereign rights of states.

 • af Franco Ferrari
  0,00 - 1.156,95 kr.

  This book offers an updated article-by-article commentary of the Rome I Regulation, applicable in the courts of nearly all European countries to identify the law applicable to international contracts. The commentary is authored by an international group of academics and practitioners, who all have practical experience with international contracts and, thus, were able to focus on the needs of practice. This volume will be not only a reference guide for judges and practitioners alike, but also a crucial resource for academics and researchers.

 • af Gerber
  240,95 kr.

  Seldom has American law seen a more towering figure than Chief Justice John Marshall. Indeed, Marshall is almost universally regarded as the "e;father of the Supreme Court"e; and "e;the jurist who started it all."e; Yet even while acknowledging the indelible stamp Marshall put on the Supreme Court, it is possible--in fact necessary--to examine the pre-Marshall Court, and its justices, to gain a true understanding of the origins of American constitutionalism. The ten essays in this tightly edited volume were especially commissioned for the book, each by the leading authority on his or her particular subject. They examine such influential justices as John Jay, John Rutledge, William Cushing, James Wilson, John Blair, James Iredell, William Paterson, Samuel Chase, Oliver Ellsworth, and Bushrod Washington. The result is a fascinating window onto the origins of the most powerful court in the world, and on American constitutionalism itself.

 • af James Gordley
  440,95 kr.

  Civil law and common law systems are held to enforce promises differently: civil law, in principle, will enforce any promise, while common law will enforce only those with 'consideration'. In that respect, modern civil law supposedly differs from the Roman law from which it descended, where a promise was enforced depending on the type of contract the parties had made. This 2001 volume is concerned with the extent to which these characterizations are true, and how these and other differences affect the enforceability of promises. Beginning with a concise history of these distinctions, the volume then considers how twelve European legal systems would deal with fifteen concrete situations. Finally, a comparative section considers why legal systems enforce certain promises and not others, and what promises should be enforced. This is the second completed project of The Common Core of European Private Law launched at the University of Trento.

 • af Vogtmeier Thomas Georg Josef Vogtmeier
  815,95 kr.

 • af Luz M. Martinez Velencoso
  247,95 kr.

  The transfer of immovables in Europe creates a series of challenges and questions in practice. The increase in cross-border transactions of immovable property within the European Union has created a demand for knowledge of the system of land registration across a range of jurisdictions. This volume compares and contrasts the different legal processes of seventeen countries and includes a comprehensive analysis of the transfer of immovables and the Land Register in Europe. With fifteen case studies, it provides both theoretical and practical information on the applicable contract and land law. This volume encourages the reader to evaluate legal issues by using the wider European legal sources available. For this very purpose, it is an important research tool for comparative study in the field.

 • - A Commentary
  af Alfonso-Luis Calvo Caravaca
  1.252,95 kr.

  The European Succession Regulation is a landmark in the field of EU private international law. It unifies the conflicts of laws, jurisdiction and recognition of foreign judgments and some other legal instruments in the field of succession and wills. This volume provides an article-by-article commentary on the individual provisions of the Regulation, introduced by an overview of its general framework and underlying principles. As a reference tool for the Regulation, this book is intended to promote a high standard of interpretation and application. With contributions from leading scholars in the field, it uses a comparative approach in its analysis to enrich the academic debate and highlight the problems likely to arise in the practical application of the Regulation.

 • af Michael Faure
  247,95 kr.

  Civil Liability and Financial Security for Offshore Oil and Gas Activities provides insights into the liability and compensation regime for offshore-related damage. The book analyses the legal regime in a variety of states (including the US and the UK) as well as the EU regime. In addition, the various compensation mechanisms and amounts available today to compensate offshore-related damage are described and critically analysed. Moreover, the book is based on in-depth interviews with a wide variety of relevant stakeholders including insurers, representatives from supervisory authorities, and oil and gas producers. This volume also provides a variety of policy recommendations, formulated to provide an optimal compensation regime for offshore-related damage.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.