Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Filter
Filter
Bogtype
 • (2.000+)
 • (73)
Format
 • (2.000+)
 • (1.000+)
 • (27)
 • (25)
 • (16)
 • (5)
Sprog
 • (56)
 • (1.000+)
 • (510)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (60)
 • (23)
 • (21)
 • (17)
 • (16)
 • (16)
 • (15)
 • (14)
 • (14)
Vis mere
Tag
 • (8)
 • (5)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • af Mette Gade & Inge Kramer
  446,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 1. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2018. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer. Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.

 • af Mette Gade & Inge Kramer
  446,95 kr.

  ERHVERVSRET – Finans, 2. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Denne nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. juni 2020. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.Juni 2020Mette Gade og Inge Kramer

 • af Erik Werlauff
  1.790,95 kr.

  En teoretisk og praktisk gennemgang af retsforholdene for erhvervsdrivende juridiske personer efter selskabsreformerne i 2010 og 2013.Bogen giver en grundig gennemgang af retsforholdene for selskaber og andre juridiske personer, som følges gennem alle relevante faser:Valg af retsformStiftelseInterne regelsætKapitalforholdLedelseSammenlægning og overtagelseKoncernforholdÅrsrapport og evt. revisionOpløsning mv.Fremstillingen omfatter både det lille anpartsselskab og det store aktieselskab, der evt. opererer internationalt. Relevante internationale og EU-retlige aspekter inddrages i fremstillingen. Hovedvægten ligger på aktie- og anpartsselskaberne, men også andre retsformer behandles, herunder interessentskaber, kommanditselskaber, partnerselskaber, andelsvirksomheder, foreninger og fonde.Nyt i 9. udgaveBogen er ajour med reformerne i 2013, herunder indførelsen af iværksætterselskabet (IVS) med et kapitalkrav på 1 krone, muligheden for hjemstedsflytning til og fra Danmark samt en lang række forenklinger ved fusion, spaltning og andre transaktioner.MålgruppeBogen henvender sig til teoretikere, praktikere og studerende.Om forfatterenAdvokat (H), professor, dr. jur. Erik Werlauff forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han har sin egen specialiserede advokatpraksis og er desuden dommer i danske og internationale sager om erhvervsretlige forhold. (www.werlauff.com).

 • af Benoit Mayer
  269,95 kr.

  Global climate change is a topic of continuously growing interest. As more international treaties come into force, media coverage has increased and many universities are now starting to conduct courses specifically on climate change laws and policies. This textbook provides a survey of the international law on climate change, explaining how significant international agreements have sought to promote compliance with general norms of international law. Benoit Mayer provides an account of the rules agreed upon through lengthy negotiations under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and multiple other forums on mitigation, geoengineering, adaptation, loss and damage, and international support. The International Law on Climate Change is suitable for undergraduate and graduate students studying climate, environmental or international law. It is supported by a suite of online resources, available at www.internationalclimatelaw.com, featuring regularly updated lists of complementary materials, weblinks and regular updates for each chapter.

 • af Johannus Egholm Hansen & Christian Lundgren
  1.137,95 kr.

  Køb og salg af virksomheder er den mest omfattende samlede fremstilling af de juridiske forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser i Danmark. Fremstillingen fokuserer på den praktiske håndtering af de problemstillinger, som ledere såvel som advokater og andre rådgivere møder i denne type af transaktioner.Blandt de berørte emner er overdragelsesformer, aktørerne og deres roller, auktionssalg, transaktionsdokumenter, risikoafdækning og valg af rådgivere såvel som specifikke juridiske forhold, inkl. skatte-, ansættelses-, miljø-, kapitalmarkeds- og konkurrenceretlige forhold, af relevans for virksomhedsoverdragelser. Der er medtaget et righoldigt katalog af praktiske eksempler og paradigmer, herunder i lyset af international praksis.Køb og salg af virksomheder er tiltænkt praktikere og rådgivere såvel som jurastuderende og andre med særlig interesse for virksomhedsoverdragelser.

 • - Immaterialret
  af Madsen P
  649,95 kr.

  Markedsret Del 3 foreligger nu i en 6. udgave, som har fokus på nogle af de mest erhvervsrelevante dele af immaterialretten, dvs. de lovbestemte enerettigheder som er knyttet til fremstilling og salg af produkter (i bred forstand) samt – ikke mindst – til brug af særlige forretningskendetegn, hvilket først og fremmest vil sige varemærker.Fremstillingen knytter sig til "Markedsret Del 1" om konkurrencebegrænsningsretten, som udkom i 6. udgave i 2014, og "Markedsret Del 2" om markedsføringsret og konkurrenceværn, som udkom i 6. udgave i 2015.Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er nummereret fortløbende, således at denne Del 3 starter med kapitel 5. Fremstillingerne i de enkelte dele kan dog også læses og benyttes hver for sig - som praktiske opslagsbøger eller som undervisningsgrundlag på de respektive områder. Indholdsoversigt:Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse1. Indledende om immaterialrettens lovbestemte enerettigheder2. Det internationale aspekt3. Ophavsret4. Patentret5. Brugsmodelret6. Topografiret – halvledere (chips)7. Designret8. Varemærkeret9. Retshåndhævelse og sanktioner10. Særligt om virksomhedsnavneretForkortelseslisteLitteraturlisteDomsregisterStikordsregister

 • af Nina Holst-Christensen & Morten Broberg
  636,95 kr.

  EU-Domstolen afsiger til stadighed et stort antal betydningsfulde EU domme, der bidrager til EU-rettens hastige udvikling. Mange af disse EU domme er imidlertid særdeles svære at forstå, medmindre de ledsages af forklarende bemærkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål indeholder over hundrede væsentlige EU domme inden for den fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, personer og kapital. Alle domme ledsages af bemærkninger og spørgsmål, således at læseren bringes til at reflektere over den enkelte dom og dens virkninger. EU-domme med bemærkninger og spørgsmål er udarbejdet til brug for undervisningen i »Videregående EU-ret (fri bevægelighed)«, men kan anbefales alle, som er interesseret i at få et kvalificeret indblik i EU-Domstolens praksis i relation til EUF-traktatens regler om de fire friheder. IndholdsoversigtOm at læse EU-dommeÆkvivalenstabelEU domme - Kapitel 1. Gennemførelse af EU-reglerneEU domme - Kapitel 2. Varernes fri bevægelighedEU domme - Kapitel 3. UnionsborgerskabetEU domme - Kapitel 4. Arbejdskraftens fri bevægelighedEU domme - Kapitel 5. Den fri etableringsretEU domme - Kapitel 6. Den fri udveksling af tjenesteydelserEU domme - Kapitel 7. Kapitalens fri bevægelighedDOMSREGISTER (kronologisk)DOMSREGISTER (alfabetisk)

 • - Med kommentarer
  af Jacob Pinborg & Kristian Helge Straton-Andersen
  2.039,95 kr.

  Konkurrenceloven med kommentarer giver dig et gennemgribende og opdateret indblik i konkurrenceloven. Bogen er et uundværligt opslagsværk for fagfolk, der arbejder med eller ønsker at arbejde med konkurrence¬loven i alle dens mange facetter. Siden 4.-udgaven er der sket en omfattende ændring af håndhævelsesreglerne i konkurrenceloven som følge af EU-harmoniseringen i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1/2019 om styrkelse af de nationale konkurrence-myndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne effektivt og sikring af et velfungerende indre marked (ECN+-direktivet).Derudover er EU-Kommissionen er samtidig midt i et servicetjek af både de horisontale og de vertikale gruppefritagelser og retningslinjer, ligesom markedsafgrænsningsmeddelelsen er under revision. Herudover er der særregulering på vej i forhold til digitale markeder, ligesom en række medlemsstater har indført FDI-regler, som virksomhederne skal samtænke med bl.a. fusionsreglerne. Endelig er EU-Domstolen, EU-Kommissionen og de nationale domstole og konkurrencemyndigheder leveringsdygtige i et væld af afgørelser, som hele tiden er med at udvikle og raffinere de grundlæggende materielle regler i konkurrenceretten. Det betyder, at denne udgave på mange områder har været genstand for en omfattende revision i forhold til 4.-udgaven. Det efter bedste evne at forfatterne har søgt at indarbejde alle relevante regelændringer og den mest relevante praksis på en måde, som giver en dækkende beskrivelse af retsstillingen, og som samtidig er praktisk anvendelig for både praktikere og mere videnskabeligt interesserede.

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  1.626,95 kr.

  Betalingsformidlingsområdet er i rivende udvikling. Anvendelsen af forskellige former for elektroniske betalingsløsninger, f.eks. betalingskort og betalingsapps, er støt stigende, både i den fysiske handel og i forbindelse med nethandel. Hertil kommer, at teknologien konstant giver nye muligheder, og nye betalingsløsninger udvikles som følge deraf. Den retlige regulering af betalingsformidlingsområdet har været under stadig forandring, siden den første betalingskortlov blev vedtaget i Danmark i 1984. Denne fremstilling indeholder en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af betalingsloven med udgangspunkt i betalingstjenestedirektivet, lovens forarbejder, praksis fra danske domstole og ankenævn (primært Det finansielle ankenævn, tidligere Pengeinstitutankenævnet) og praksis fra EU-Domstolen.

 • af Kardo Filip Georgiev
  205,95 kr.

  Kompendium i Konkurrence- og Markedsføringsret er primært baseret på Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret (1. udgave, 2008) af Caroline Heide-Jørgensen. Kompendiets indhold er selvstændigt systematiseret og kan derfor benyttes af studerende, uafhængigt af lærebogsgrundlaget. Kompendiet indeholder en kortfattet, overskuelig og letlæselig gennemgang af Konkurrence- og Markedsføringsretten. Kompendiet er inddelt i to dele. Den første del behandler konkurrenceretten og redegør bl.a. for reglerne om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, forbuddet mod misbrug af dominerende stilling og fusionsreglerne. Den anden del omhandler markedsføringsretten og gennemgår bl.a. reglerne om god markedsføringsskik, reklamereglerne, regler om prisforhold samt retsstridig markedsfortrængning. Kompendiets formål er at give de studerende et bedre overblik over pensum og sammenhængen mellem de forskellige emner inden for Konkurrence- og Markedsføringsretten. Af den grund vil det være et godt supplement og redskab til forståelsen af et ellers kompliceret retsområde. Kompendiet er først og fremmest rettet mod de juridiske uddannelser. Derudover vil kompendiet også kunne benyttes på handelshøjskoler samt på andre universitetsuddannelser end jurastudiet.

 • - Med kommentarer
  af Erik Hørlyck
  705,95 kr.

  Det nye regelgrundlag for totalentreprise, ABT 18, er trådt i kraft, og det har medført denne 5. udgave af Totalentreprisemed kommentarer, der gennemgår de nye totalentreprisevilkår. Al retspraksis og retslitteratur, der er fremkommet siden forrige udgave, er grundigt indarbejdet. Totalentreprise – ABT 18 og Entreprise – AB 18, som Erik Hørlyck også er forfatter til, bygger på hver sit regelgrundlag og særligt Totalentreprise er udarbejdet med sigte på at belyse problemstillinger, hvor totalentreprise afviger fraden generelle AB-entreprise.

 • af Dorte Dittmann
  273,95 kr.

  ERHVERVSRET – Handel & marketing, 1. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom, merkonom, og andre videregående merkantile uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser. Bogen tager højde for de seneste lovændringer pr. juni 2018. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer. Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

 • - Med kommentarer
  af Erik Hørlyck
  1.119,95 kr.

  I de næsten 50 år der er forløbet siden denne bogs første udgave fra 1973, har entrepriseretten udviklet sig kolossalt. 8. udgave af denne bog blev hurtigt udsolgt, og det er derfor fundet hensigtsmæssigt at udsende nærværende reviderede 9. udgave frem for et uændret optryk. Den omfattende retspraksis genererer løbende ny viden om entrepriseret. Ud over at ny retspraksis og litteratur er indarbejdet, er hele teksten genskrevet. De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. 8. udgave og den nu foreliggende 9. udgave bygger på AB 18.

 • - Med kommentarer
  af Susanne Karstoft
  613,95 kr.

  Flere og flere, både forbrugere og erhvervsdrivende, bruger internettet til forskelligartede formål, herunder på tværs af landegrænser, og teknologien, der bruges, forandrer sig til stadighed.Fokus i fremstillingen ligger på e-handelslovens bestemmelser, som implementerer e-handelsdirektivet, om end der også er »afstikkere« til andre regelsæt og retsområder. Der gives en omfattende, opdateret og videnskabelig gennemgang og analyse af e-handelsloven med udgangspunkt i e-handelsdirektivet, lovens forarbejder og praksis fra danske domstole og EU-Domstolen. Fremstillingen følger lovens systematik og er dels problemorienteret, dels knyttet til de konkrete, sproglige udtryk i lovens enkelte bestemmelser. Indholdet af kommentarerne til lovbestemmelserne fremgår af en oversigt underhver enkelt paragraf. Det har kun i begrænset omfang været muligt at tage hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. oktober 2020.

 • af Erik Werlauff & af Peer Schaumburg-Müller
  533,95 kr.

  Bogen giver i sin 4. gennemreviderede udgave svar på alle de væsentligste spørgsmål om udarbejdelse af vedtægter for aktieselskaber og anpartsselskaber og om aftaler mellem selskabets ejere: ejeraftaler. Ejeraftaler kan ikke binde selskabet eller dets generalforsamling, og bogen gennemgår konsekvenserne heraf. Det påvises, at ejeraftaler er højaktuelle, men siden selskabsreformen fra 2010 har skullet nytænkes og reformuleres, ligesom de skal koordineres med vedtægterne. Bogen redegør for faldgrupper i sammenhængen mellem vedtægter og ejeraftaler og ved formuleringen af særligt ejeraftaler.Bogen er forsynet med talrige formuleringseksempler, og indeholder tjeklister og paradigmer til udarbejdelse af vedtægter og ejeraftaler. Alle bogens 14 paradigmaer kan gratis downloades som word-dokumenter (docx) af abonnenter på jurabibliotek.dk og let tilpasses.Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør, adjungeret professor på Aalborg Universitet, ekstern lektor ved CBS, og censor bl.a. på de juridiske uddannelser på universiteterne. Han er forfatter til en lang række bøger inden for bl.a. selskabsret.Erik Werlauff er professor, dr.jur., forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han rådgiver selskaber og er dommer i danske og internationale voldgiftssager om bl.a. selskabsretlige spørgsmål. www.werlauff.com

 • - Joint ventures, koncerner og grænseoverskridendeomstruktureringer
  af Karsten Engsig Sørensen
  705,95 kr.

  Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer:joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomhederkoncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelsegrænseoverskridende omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv.Bogens sigte er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til.Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.Fremstillingen er en samskrivning, opdatering og udbygning af forfatteren hidtidige forskning på området.

 • af Furmston MP
  591,95 kr.

  Cheshire, Fifoot & Furmston's Law of Contract remains one of the leading textbooks on contract law more than 70 years after the publication of its first edition. It combines a clear and authoritative account of the principles of the law of contract with thought-provoking analysis and insights. - The clarity of the narrative and lucid writing style helps to bring understanding of complex issues to a wider readership- Each topic is clearly signposted with summaries, introductory text and sub-headings for ease of navigation throughout the book- Numerous references to additional primary and secondary sources take the reader even further into the subject

 • - Udviklingslinjer i ledelsesansvaret
  af Carsten Fode
  447,95 kr.

  Bestyrelsesarbejdet har ændret sig væsentligt de senere år og er blevet mere omfattende og komplekst. Samtidig er der kommet større fokus på bestyrelsesansvaret, og antallet af ansvarssager stiger. Frygten for ansvar kan være ødelæggende for gode initiativer, gøre det sværere at rekruttere kvalificerede bestyrelsesmedlemmer og lægge en dæmper på den forretningsmæssige udvikling. Det gælder, hvad enten frygten er berettiget eller ej. Hvem har lyst til at blive mødt med ruinerende personlige erstatningskrav og langvarige retssager? Men hvad er baggrunden for stigningen i ansvarssager? Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger beskriver de seneste års udviklingstendenser, herunder påvirkningen fra udlandet. Udviklingen er bl.a. påvirket af muligheden for gruppesøgsmål, for inddragelse af såkaldt litigation funding, øget aktionæraktivisme samt helt nye sagstyper. Det øgede fokus på bestyrelsesansvaret rejser spørgsmålet, om bestyrelsen har mulighed for at blive friholdt fra ansvar i forhold til selskabet og kapitalejerne. I bogen diskuteres behovet for konkret at kunne indgå en aftale om friholdelse for ansvaret, ligesom de konkrete muligheder analyseres. Der synes at være langt større muligheder for sådanne friholdelsesaftaler end normalt antages. Bogen sætter desuden fokus på de ikke uvæsentlige faldgruber i bestyrelsesansvarsforsikringerne. Ledelsesansvaret og ansvarsbegrænsninger henvender sig til erhvervsadvokater, virksomhedsjurister og bestyrelsesmedlemmer. Carsten Fode er adjungeret professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet og advokat med speciale i selskabsret. Han har ført eller som faglig rådgiver været involveret i en lang række af de sager om ansvarspådragelse, der har været de seneste år.

 • - Aftaleretten ll
  af Mads Bryde Andersen
  511,95 kr.

  Denne bog er opdateret i forhold til ny lovgivning, bl.a. om offentlige indkøb og databeskyttelse (GDPR), ligesom der er taget højde for ny retspraksis og nye standardaftaler (bl.a. AB18, ABR18 og Incoterms 2020). Bogen redegør for, hvordan parterne i en kommerciel transaktion bedst udmønter deres enighed i en passende aftaleregulering. Først gennemgås det, hvordan aftaler forhandles og konciperes. Derpå behandles de reguleringstemaer, der går igen i ethvert aftaleforhold – fra indgåelse til ophør. Blandt andet omtales de problemer, der knytter sig til aftaleslutning og partsbenævnelse, parternes ydelse, misligholdelse, ophør, genforhandling og konfliktløsning. Bogen, der er forsynet med omfattende registre og ordforklaringer, benyttes i universitetsundervisningen i København. Den udgør andel del af trebindsværket Aftaleretten: Bind 1 Grundlæggende aftaleret (4. udgave 2013) Bind 2 Praktisk aftaleret (5. udgave 2019) Bind 3 Enkelte transaktioner (3. udgave 2016)

 • af Hanne Søndergaard Birkmose, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (Red.)
  447,95 kr.

  Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift afselskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

 • af Erik Werlauff
  498,95 kr.

  Kontrakter, nu i 4. udgave med professor Erik Werlauff som forfatter, er et praktisk værktøj til udfærdigelse af kontrakter. Den er hverken en lærebog eller en paradigmasamling, men en udvidet tjekliste til, hvad den gode og gennemtænkte kontrakt bør tage højde for. Forfatteren skriver ud fra et mangeårigt erfaringsgrundlag inden for kontraktkoncipering, rådgivning og voldgift.

 • af David Kjær Hermansen
  148,95 kr.

  Denne bog omhandler reglerne for, hvornår byggeriets parter kan rette krav mod hinanden i anledning af fejl ved de anvendte materialer. Det undersøges med andre ord, hvilke betingelser rets- og voldgiftspraksis stiller til indrømmelse af mangels- og produktansvarskrav mellem byggeriets parter i anledning af tingsskade opstået i forbindelse med anvendelse af formålsuegnede eller fejlbehæftede (defekte) byggematerialer i entrepriseforhold. Ved byggeriets parter forstås bygherrer og entreprenører samt producenter og mellemhandlere af byggematerialer. Derudover omtales rådgiverens retsforhold, dog mindre udførligt. Bogen er inddelt i følgende hovedemner: - Materialeydelsen - Materialemangler - Mangelsundtagelser - Produktansvar - Produktansvarsfrihed Afslutningsvist indeholder bogen teoretiske overvejelser om den gældende retsstilling i forhold til ansvarsgrundlaget for materialefejl (mangler og defekter), retsgrundsætningen om byggetidens viden, udviklingssvigt og udviklingsskade. Endvidere anføres diskussioner af forholdet mellem mangelshæftelse og produktansvar, entreprenørens muligheder for videreførsel af mangelskrav fra bygherren mod tidligere culpøse omsætningsled, samt forslag til entrepriseretlige undtagelser til selvbeskadigelseslæren. Formålet med bogen er at give et samlet overblik over et væsentligt emne inden for entrepriseretten, og bogen henvender sig til alle byggeriets parter samt interesserede jurister. Bogen er tilstræbt ajourført pr. december 2017.

 • - Kapitalselskaber
  af Mathias Navneet Gørup
  188,95 kr.

  Med kompendiet Selskabsret – Kapitalselskaber får du indblik i de civil- og skatteretlige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i kapitalselskabsregi. Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de kapitalselskabsretlige regler i komprimeret form – eksempelvis som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen.I modsætning til andre kompendier, udmærker dette kompendium sig ved ikke at være skrevet over en bestemt lærebog eller forudsætte et dybere kendskab til fagets primære litteratur. Kompendiet fungerer således som et selvstændigt værk og kan derfor bruges på tværs af studier på landets universiteter.Derudover er kompendiet karakteriseret ved at være skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for selskabsret kan således også have glæde af at læse bogen.

 • - Personselskaber
  af Mathias Navneet Gørup
  188,95 kr.

  Med kompendiet Selskabsret – Personselskaber får du indblik i de civil- og skatteretlige regler og pligter, der er forbundet med dét at drive virksomhed i personselskabsregi. Kompendiet henvender sig primært til studerende, der ønsker en gennemgang af de personselskabsretlige regler i komprimeret form – eksempelvis som supplement til undervisningen eller eksamenslæsningen. I modsætning til andre kompendier om personselskaber, udmærker dette kompendium sig ved ikke at være skrevet over en bestemt lærebog eller forudsætte et dybere kendskab til fagets primære litteratur. Kompendiet fungerer således som et selvstændigt værk og kan derfor bruges på tværs af studier på landets universiteter. Derudover er kompendiet karakteriseret ved at være skrevet i et let forståeligt sprog og forudsætter ikke, at læseren nødvendigvis har en juridisk baggrund. Iværksættere og andre med almindelig interesse for selskabsret kan således også have glæde af at læse bogen.

 • af Thierry Bonneau
  522,95 - 826,95 kr.

  La question de la regulation bancaire et financiere n'est pas recente. Elle a toutefois pris une ampleur nouvelle depuis la crise de septembre-octobre 2008, suivie peu de temps apres par l'affaire Madoff et, en 2010-2011, par la crise de la dette souveraine. Ces evenements ont affecte nombre de pays et ont conduit a revoir et a approfondir les regles applicables au secteur bancaire et financier, cela afin de preserver, dans un monde sans frontiere, la securite et la stabilite des marches, des acteurs et des Etats. Etant observe que l'on se demande si l'on est mieux protege aujourd'hui qu'en 2008 : la reponse est controversee !La securite est l'un des themes majeurs de la regulation, mais il n'est pas le seul : l'integrite et la transparence en sont d'autres. On pourrait encore citer la protection des clients, les nouvelles technologies et le developpement durable, themes qui montent, depuis plusieurs annees, en puissance. L'emergence des crypto-actifs, la crise sanitaire de la Covid-19 (2020-2021) et le rechauffement climatique l'illustrent. Cela explique que la seule reponse nationale est insuffisante : une reponse europeenne et internationale est indispensable.Les acteurs de l'encadrement europeen et international sont peu connus. Aussi est-il important d'y consacrer des developpements - sont notamment etudies les autorites europeennes de surveillance (AES), l'Union bancaire et les differents G tels que le G 20 - meme si les reponses apportees par les autorites europeennes et internationales constituent l'essentiel de l'ouvrage, celui-ci mettant en lumiere tant les travaux du Comite de Bale, de l'OICV, du GAFI et du FSB que les textes europeens des niveaux 1 (Parlement europeen et Conseil), 2 (Commission europeenne) et 3 (AES).

 • af Michael Karpenschif
  635,95 - 826,95 kr.

  Le droit des aides d'Etat a longtemps ete le parent pauvre du droit de la concurrence qui s'est surtout focalise sur des matieres connues dans les Etats membres : le controle des ententes, des abus de positions dominantes et le droit des concentrations. Si le controle des comportements anticoncurrentiels des entreprises est finalement chose aisee, il n'en va pas de meme a l'egard de ceux commis par la puissance publique ; un tel controle ne pouvant s'effectuer que dans un cadre supranational.Institue des le Traite CECA, le versement d'aides d'Etat est passe d'un principe absolu d'interdiction en 1951 a un examen encadre de compatibilite a partir de 1957. Depuis lors, la pratique decisionnelle de la Commission, la jurisprudence constructive des juges europeens conjuguees a l'augmentation exponentielle du nombre de cas a traiter (consecutivement a l'apparition de crises multiples puis durables de l'economie europeenne) ont conduit a donner des contours precis a la notion d'aide d'Etat, a forger des regles de procedure a cet examen de compatibilite, a impliquer les autorites nationales dans la discipline des aides d'Etat, a inventer des sanctions specifiques en cas d'allocation d'aides illegales et incompatibles avec le traite.Ce manuel entend definir les principaux concepts (Qu'est-ce qu'une aide d'Etat ? Qu'est-ce qu'une compensation d'obligation de service public ? Qu'est-ce qu'une aide de minimis ?...), detailler les regles en vigueur (Qu'est-ce qu'une aide existante, une aide nouvelle ? Qu'est-ce qu'une aide illegale et/ou incompatible ?), restituer le role de chacun des acteurs de cette matiere (Quels pouvoirs/devoirs pour la Commission, les juges europeens, les autorites et les juges nationaux ?) et exposer les enjeux propres a cette matiere (A quoi sert le droit des aides d'Etat ? Celui-ci est-il instrumentalise a d'autres fins que l'etablissement d'une concurrence pure et parfaite ?...).A jour des dernieres reformes legislatives (RGEC 2017 modifie, reglement de procedure 2015, legislation Covid) et des jurisprudences de la Cour de justice (tous les arrets de fevrier 1961 a juin 2021) comme des juridictions nationales, ce manuel interessera les avocats specialises en droit public et en droit de la concurrence, les magistrats administratifs, les juristes des collectivites locales et des administrations centrales ainsi que les universitaires.

 • af Rene Barents
  1.904,95 kr.

  European Monographs Series, Volume 9This second and much-revised edition of the pre-eminent work on European Union (EU) agricultural law emphasises the sweeping changes that have led to the gradual expansion of the common agricultural policy to encompass the food chain as a whole. Although the new edition's purpose and methodology remain the same, the author presents a completely new overview of the field as it now exists, including the effects of the latest reform measures up to 2021 and their implications for the future.Imparting in-depth awareness of the multifunctional character of agriculture today - its importance for environmental protection, preservation of biodiversity, public health, mitigation of climate change, and rural development, as well as its international obligations - the book provides matchless insight and clarifications on such critical legal details as the following:analysis of the Green Deal, the Farm to Fork Strategy, and the Biodiversity Strategy for 2030;extensive treatment of the TFEU provisions on agriculture and the impact of international legal instruments;clear and easily accessible treatment of the legislation on market and price policy, competition, and the agri-food chain;thorough analysis of administrative law aspects, in particular, the rights and obligations of operators in the framework of numerous subsidy arrangements and related topics such as sanctions and force majeure; andin-depth treatment of the importance of the general principles of EU law for legal protection.Given that about one-third of the EU's budget is spent on agriculture - and that European legislation on agriculture is voluminous and complicated and case law is abundant - this well-organised and lucid exposition will be of immeasurable value to any practitioner asked to deal with a case involving agriculture anywhere in the EU. Academics aware of the growing intricacy of the field will welcome the author's reflections on the meaning and significance of EU agricultural law.

 • af Fevzi Toksoy
  1.071,95 - 1.133,95 kr.

  As a country on the way to integration with the European Union (EU), Turkey has been following EU principles in establishing and improving its merger control regime, as well as overall competition law, keeping pace with changes in relevant EU legislation and case law. This book presents, for the first time, a description and analysis of the relationship between the EU and Turkish merger control law and practice. The second edition of the book considers the legislative changes that occurred in 2020-2021, including the reform of the Turkish Competition Law which introduced the significant impediment to effective competition (SIEC) test into the Turkish concentration control.The authors-all three, both practicing lawyers and academicians in Turkey-focus on comparing substantive, procedural and jurisdictional issues and draw parallels on their regulation in the two jurisdictions. These matters include the following:determining whether a transaction shall be regarded as a notifiable merger, hence be subject to control;financial thresholds used for allocating jurisdictions;extraterritoriality of merger control;relationship between the SIEC test and the dominance test;determination of the relevant market;techniques used for assessment of horizontal and non-horizontal mergers;notification requirements;procedural duties of competition authorities in relation to remedies;third-party rights;gun-jumping fines and other sanctions for failure to comply with merger control requirements; andpeculiarities of assessment of mergers in the Big Data world.Each chapter provides an overview of the respective issues in the EU and Turkey, projecting a clear understanding of the main similarities and differences in the two regimes. A notable feature is an in-depth analysis of applicable case law concerning each issue, with most of the Turkish decisions available in English for the first time.The book's comparative approach will prove to be of great value. With its clear answers to questions about what transactions are subject to merger control, what criteria are used in assessing those transactions, and the main issues that a foreign company should be aware of while merging with another foreign company with effect in Turkey and/or EU, the book will be of immeasurable value for lawyers and their business clients dealing with multijurisdictional merger cases. Interested academics and policymakers will also find much here to attract their attention.

 • af Bernard Taverne
  2.213,95 - 2.336,95 kr.

  The grave concern of governments for the negative impact on the world climate caused by the release into the atmosphere of CO2 resulting from human activity, and under human control, such as the burning and combustion of oil products from the refinery, of natural gas and coal (the fossil fuels) made it possible for the international community to agree to and establish a global climate agreement, viz. The Paris Agreement of 1915. In order to meet the objectives of this Agreement, governments will try (among other measures) to curb the consumption of fossil fuels. This will not be easy since, in particular in less advanced economies, fossil fuels are for the coming decades indispensable. In more advanced economies, there are alternatives available, but as long as a possible switching to nuclear fission energy meets with public opposition, even the more advanced economies will remain dependent on fossil fuels for the coming decades.In its deeply informed discussion of the involvement of industry and governments with the production and use of petroleum, the prodigious scope of the coverage encompasses the following and much more:technical and environmental aspects of the production of oil and natural gas;position and function of petroleum and natural gas in the economy;government policies and attitudes towards fossil fuels, particularly with respect to climate change;national and international regulation of onshore or offshore petroleum operations;how oil and natural gas markets work;old and new forms and manifestations of political risk;distinction between licence-based and contract-based petroleum legislation;production sharing agreements; andpetroleum taxation.The author draws on laws, contracts, government policy documents, trade journals, and statistical data available from international organizations and institutes and international oil companies. Underlying much of the review and discussion are governmental concerns with the prospects for economic alternatives and control of CO2 emissions. The often conflicting policy options open to governments and the consequences, if any, for both oil and natural gas and the petroleum industry are reviewed and discussed. All statistics and projections regarding reserves, production and consumption of oil and natural gas have been updated.Because so much continues to happen in the realm covered by this book, all who depend on its previous editions will need this updated and significantly rewritten edition. An indispensable resource for petroleum policymakers at every level, this book is of special importance and interest to petroleum venture managers, as well as for lawyers, independent consultants, and other professionals who are required to give advice with respect to the economic, regulatory, and cooperative aspects of petroleum operations.

 • af Jon Moorhouse
  953,95 kr.

  Intellectual property has always played a key role supporting the protection and exploitation of technology and brands of businesses operating in the energy sector. The management of IP is arguably more important than ever as we transition to more renewable energy sources and reduced emissions, and see an energy market increasingly disrupted by start-ups challenging the dominance of the traditional oil and gas majors. This Special Report looks at the challenges and opportunities that intellectual property issues present for different areas of this broad and rapidly changing sector, including:Upstream: exploration and production of hydrocarbons across the full lifecycle of oil and gas fields. Downstream: oil and gas processing technology and resulting differentiated fuel and lubricant products. Renewables: a look at the role of IP in supporting renewables businesses, with a spotlight on a solar start-up. Digitalisation: the transformational impact of artificial intelligence and machine learning on the sector as a whole and how IP rights underpin this. Standard Essential Patents: how patents on wireless interoperability, at one time solely the domain of the telecoms industry, are increasingly applicable in the energy sector, and the licensing challenges this raises. Brand and reputation: how energy businesses seek to protect and exploit their brands and reputations as well as their technology, in order to differentiate themselves in an intensely competitive market. This report is essential reading for legal advisers and anyone in a commercial role dealing with the energy sector who is seeking a deeper understanding of the vital role intellectual property plays in shaping and achieving business objectives.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.