Udvidet returret til d. 31. januar 2024

Menneskerettigheder og borgerrettigheder (jura)

Her finder du spændende bøger om Menneskerettigheder og borgerrettigheder (jura). Nedenfor er et flot udvalg af over 165 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Åndsfrihed under pres
  af Ingrid Ank & Daniel Toft Jakobsen
  187,95 - 247,95 kr.

  Der tales meget om truslerne mod vores demokrati og frie samfund. Men hvor bange skal vi være for disse trusler, og hvordan skal vi forholde os til dem? Er vi i gang med at forsvare friheden på en måde, der i virkeligheden indskrænker den – fx når vi diskuterer adgangen til statsborgerskab, øget overvågning og religion i det offentlige rum?I Danmark har vi en lang tradition for åndsfrihed, men traditionen er under pres. Fra religiøse ekstremister, men også fx fra internationale tech-giganter og danske religionsforskrækkede politikere. Åndsfriheden trænger derfor til at blive genopdaget. Bogens første del indeholder en lettilgængelig introduktion til begrebet ’åndsfrihed’, dets implikationer og historie med foregangsmænd som N.F.S. Grundtvig og Hal Koch. I anden del diskuteres aktuelle emner som friskolestramninger, indfødsretskrav, forskningsfrihed, identitetspolitik, ytringsfrihed på de sociale medier, overvågning, negativ social kontrol, omskæring, tildækningsforbud, corona-kamp m.m. Til slut præsenteres 10 konkrete forslag, der kan øge åndsfriheden.

 • - Techgiganter og ytringsfrihed
  af Frederik Stjernfelt & Anne Mette Lauritzen
  73,95 - 198,95 kr.

  "Dit opslag er blevet fjernet" Flere og flere møder sådanne beskeder på Google, Facebook, Twitter og andre steder. Techgiganterne er i færd med at omforme hele offentligheden. Engang troede vi, at de fremmede oplysning, myndiggørelse og ytringsfrihed. En oplysningens guldalder. Nu oplever vi, at de fjerner ytringer, fanger folk i ekkokamre, bekæmper rettigheder, forvrider offentligheden og kapitaliserer ytringsfriheden. Denne bog beskriver ytringsfrihedens nye vilkår på internettet, kritiserer techgiganternes voksende magt – og foreslår alternativer.

 • af Susie Alegre
  105,95 - 222,95 kr.

  Without a moment's pause, we share our most intimate thoughts with trillion-dollar tech companies. Their algorithms categorize us and jump to conclusions about who we are. They even shape our everyday thoughts and actions - from who we date to how we vote. But this is just the latest front in an age-old struggle.Part history and part manifesto, Freedom to Think charts the history and importance of our most basic human right: freedom of thought. From Galileo to Nudge Theory to Alexa, human rights lawyer Susie Alegre explores how the powerful have always sought to get inside our heads, influence how we think and shape what we buy. Providing a bold new framework to understand how our agency is being gradually undermined, Freedom to Think is a ground-breaking and vital charter for taking back our humanity and safeguarding our reason.

 • - dagbog fra biostatens første år
  af Thomas Aastrup Rømer
  217,95 kr.

  "11. marts 2020 ændrede Danmark sig radikalt. På grund af frygt for en ny coronavirus gik vi fra en demokratisk stat til en biostat.Biopolitikken er udtryk for en omfattende reduktion af 'borgeren' til biologisk overlevelse. Dermed tages tænkningen og handlingen ud af samfundet. Samfundets dannelse erstattes af 'samfundssind'.Den Store Nedlukning er i hele sin essens et pædagogisk problem, en form for pædagogikkens, lovens og derfor også frihedens afmontering, en fejl i dannelsen."Bogens forfatter Thomas Aastrup Rømer er politolog, filosof og pædagogisk forsker. Fra dag ét har han indsamlet og diskuteret indlæg og artikler om Nedlukningen og formet sine 'smittede tanker' som en dagbog over coronaens første år. Resultatet ser han først og fremmest som et forsvar for menneskets frie samlen sig om samfundets ting, herunder opdragelse og skole, og i videre forstand tanke- og talefrihed.

 • - og dens omkostninger
  af Marianne Stidsen
  247,95 kr.

  I sit essay, som er den første samlede fremstilling af #MeToo i Norden, giver lektor og medlem af Det Danske Akademi Marianne Stidsen indblik i bevægelsens aftryk på nordisk kulturliv. Hendes fokus er på tre konkrete sager – om Københavns Universitet, Det Svenske Akademi og Forfatterskolen i Danmark – som hun selv har været med til at debattere.

 • - sammen
  af Ejvind Hansen
  182,95 kr.

  Samtaler skaber og ødelægger liv. Samtaler åbner for verden ved at lukke for den. For atkunne samtale er vi nødt til at dyrke tavsheden. Vi kan kun sikre ytringsfriheden ved atbegrænse den.Tal! – sammen handler om sådanne paradokser i samtaler, som vi ikke kan løse, men somvi alligevel må forsøge at løsne op for. Ved at forstå, hvordan vi kan begrunde vores talehandlinger og talefrihed, kan vi se, hvilken magt talen har, og hvordan vi kan blive bedre til at tale på en måde, der åbner for rummelige fællesskaber, hvor flest muligt har indflydelse, og hvor vi gennem vores forskellighed udfordrer hinanden til en bred, nysgerrig og nuanceret forståelse af forhold i verden.Den gode samtale forudsætter, at vi lærer at reflektere over samtalens grænser og indimellem at holde mund. Henvender sig til alle, der arbejder med kommunikation.

 • - Barnets lov 2024
  af Lars Buurgaard Sørensen, Advokaterne Martin Olsgaard & Kristian Korshøj Jørgensen
  124,95 kr.

  Anmeldelse af bogen:2024 er et skelsættende år inden for det lovområde, der har med tvangsfjernelser af børn at gøre. Alle brikker i puslespillet er blevet kastet op i luften af Folketinget, og ud af det er kommet ”Barnets Lov”. Nye regler er indført og eksisterende regler er ændret. Alt det - og meget mere - kommer Tvangsfjernelse.dk ind på i deres nye bog ”Tvangsfjernelse og bortadoption - Barnets Lov 2024”. De tre forfattere - eller musketerer har jeg nær sagt - har heldigvis valgt at fastholde den overordnede systematik i bogen fra de to tidligere bøger fra 2018 og 2021. Så hvis man allerede kender dem, vil det være ekstra nemt at lære alt det nye at kende.Det er lykkedes forfatterne at undgå alt for meget juristsprog, sådan at alle kan være med. Igen er de vigtigste lovregler taget med, så man har det hele ved hånden. Bogen er god at have med når man mødes med sagsbehandlere og andre professionelle, der er blevet efteruddannet og har været på kurser i de nye regler. Du undgår at blive løbet om hjørner med og kommer faktisk på rimelig omdrejningshøjde med viden og indsigt. Der er kommet endnu flere gode råd og anbefalinger til, som du kan bruge undervejs i en sag, uanset hvilket stade den befinder sig på, før under eller efter en tvangsfjernelse. Selv professionelle vil kunne få noget ud af at læse bogen - om ikke andet så for få indsigt i forældreperspektivet og i de problemer og udfordringer, som fylder meget for de berørte familier i bred forstand, herunder også bedsteforældre og andre nære slægtninge. Også unge anbragte vil få meget ud af at læse bogen. Unge, der er fyldt 15 år, har de samme rettigheder som forældre. Jeg giver bogen mine allerbedste anbefalinger og synes, at det er på sin plads at rose forfatterne for at bogen ”sælges” til en pris, der kun dækker udgifterne til bogens fremstilling og udgivelse. Mange forældre til anbragte børn og unge har ikke for mange penge på kistebunden. Morten Boas Therkildsen, advokat. Speciale i børnesager. Møderet for begge landsretter.

 • - For praktikere
  af Jon Fridrik Kjølbro
  1.347,95 - 2.086,95 kr.

  DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION FOR PRAKTIKERE, der nu foreligger i 6. udgave, indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Bogen behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen samt protokollerne og indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner såsom konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis,beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.Bogen indeholder i vidt omfang en tematisk omtale af praksis, herunder en beskrivelse af praksis i sager om udvisning på grund af kriminalitet, om tvangsfjernelse, om straffeprocessuelle tvangsindgreb og om pressens ret til ytringsfrihed. Endvidere indeholder den korte referater af domme. Det er derfor let at orientere sig og få overblik over praksis på et bestemt område.Målgruppen er praktikere, herunder advokater, anklagere, dommere og embedsmænd.Bogen er systematisk opdateret til og med 30. september 2022 og medtager derudover de væsentligste domme og afgørelser til og med 30. november 2022, herunder domme fra Storkammeret.Forfatteren har været dommer i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol indtil november 2022, hvor han var sektionspræsident og vicepræsident. Frem til april 2014 var han landsdommer i Østre Landsret, hvorfra han har haft orlov. Forfatteren har tidligere været ansat i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har arbejdet med menneskerettigheder.

 • af Ron DeSantis
  245,95 kr.

 • - Med kommentarer
  af Peter Blume
  287,95 kr.

  Den retlige regulering af adgangen til at foretage tv-overvågning og under hvilke betingelser dette kan ske har betydning for os alle og både i den offentlige og den private sektor. Tv-overvågning er blevet en del af dagligdagen i nutidens samfund. Danmark er et af de mest tv-overvågede lande. I 1982 blev den første lovregulering gennemført i lov om forbud mod tv-overvågning. Siden er loven ændret på en række punkter, og ordet »forbud« er forsvundet. I 2007 blev der gennemført en større lovrevision, der var baseret på Betænkning 1483/2006. Siden er andre ændringer gennemført, senest i 2018, hvor bl.a. de supplerende persondataretlige regler blev indsat i loven. Nye ændringer er blevet bebudet i regeringens trygheds- og sikkerhedspakke, men deres skæbne kendes ikke endnu. Siden den tidligere fremstilling (2008) er der således sket en række væsentlige ændringer, som begrunder denne bog, der tilsigter at klarlægge den nu gældende regulering. Ud over selve loven har det betydning, at persondataretten er ændret som følge af persondataforordningen med den supplerende databeskyttelseslov. Den teknologiske udvikling, herunder brugen af ansigtsgenkendelse, har ligeledes interesse for forståelsen af tv-overvågningens faktiske virkninger. Bogens har til formål at gøre nytte både for praktikere og for dem, der i almindelighed interesserer sig for denne del af retssystemet.

 • af Helle Merete Brix & Lars Vilks
  207,95 kr.

  Hvordan er det at leve et liv, hvor man konstant er omgivet af livvagter? Hvad drømmer livvagter mon om på de langevagter? Hvilket liv har Salman Rushdie haft i de 30 år, hvor han har været dødsdømt? Og hvorfor får kineserne lov at storme frem i verden, når styret bliver mere og mere brutalt?Det er nogle af de temaer, Helle Merete Brix kredser om i 30 meget forskellige og personlige tekster. Der er både tale om fiktive, satiriske breve fra bin Laden-familien til forskellige blasfemikere, poetiske essays om de samtaler, troende og ateister kan have med hinanden, og refleksioner over historiens turbulente gang tilbage fra inkvisitionens kætterbål.Den verdensberømte tegner Lars Vilks har illustreret hvert kapitel med en tegning. De er lavet som "blindtegninger", hvor kunstneren udfører sin idé uden at se på papiret imens. Dermed bliver tegningerne andet og mere end rene illustrationer. Resultatet er overraskende, utraditionelt og inspirerende for betragteren, der selv kan digte med på, hvad tegningen forestiller.Både Helle Merete Brix og Lars Vilks er overlevende fra angrebet på Krudttønden i 2015. Allerede i 2007 udstedte al-Qaeda en fatwa mod Vilks og satte en pris på hans hoved. Det er første gang siden fatwaen blev udstedt, at Lars Vilks har fået mulighed for at udgive nogle af sine værker.Uddrag af bibliotekernes anmeldelse:"Helle Merete Brix bevæger sig ubesværet rundt i de emner, der optager hende, og skriver både satirisk, alvorligt, fagligt og fiktionsorienteret om politiske emner og om tro og ateisme og ikke mindst om at bibeholde den indre frihed."

 • - Betragtninger efter et mordforsøg
  af Salman Rushdie
  211,95 kr.

  KNIV ligner ikke noget Salman Rushdie har skrevet tidligere. Han skriver mere personligt end nogensinde. Og han pakker intet ind. Det er et råt dokument om attentatet mod ham, og det gør indtryk.Den 12. august 2022 blev Salman Rushdie angrebet af en sortklædt mand, der kom springende op på scenen med en kniv, netop som Rushdie skulle til at holde foredrag om forfatteres sikkerhed. Gerningsmanden stak ham overalt, han kunne komme til, 15 steder: stikket i det højre øje gik så langt ind, at det skar den optiske nerve over og var millimeter fra hjernen, millimeter fra at slå ham ihjel. Bogen er selvbiografisk: Rushdie fortæller om sin barndom, sin familie, sin alkoholiserede far, sine børn og sin kone – og om det had, han oplevede, efter han skrev de Sataniske vers og de ti år, han levede mere eller mindre under jorden i England. Han fortæller også meget direkte om, hvordan flere ikke støttede op om ham på det tidspunkt og mente, han selv var skyld i sin situation – Jimmy Carter og Germaine Greer fx. Det nager ham stadig. I 2000 flyttede han til New York og insisterede på at leve en fri tilværelse. KNIV handler om ytringsfrihed og Salman Rushdies insisteren på at leve i frihed, og den handler om at komme igennem en frygtelig begivenhed. Bogen er et stærkt dokument, fuldstændig ublufærdigt. Det er velskrevet og interessant læsning.

 • af Robert F. Williams
  232,95 kr.

 • af Sherine Tadros
  112,95 kr.

  A gripping and ultimately empowering memoir about what it takes to be a conflict reporter ¿ and why the author decided to move into activism in order to make a real difference.Glowingly endorsed by internationally renowned journalists such as Lyse Doucet, Kim Ghattas, and Clarissa Ward, and reviewed by The Irish Times as `an engaging, intelligent, and intensely personal story¿.

 • af Orville Vernon Burton
  206,95 - 327,95 kr.

  In the first comprehensive account of the Supreme Court¿s race-related jurisprudence, a distinguished historian and a renowned civil rights lawyer scrutinize a legacy too often blighted by racial injustice. Discussing nearly 200 cases in historical context, the authors show the Court can still help fulfill the nation¿s promise of equality for all.

 • af Shami Chakrabarti
  182,95 kr.

  A powerful and urgent explanation and vindication of our human rights and freedomsAfter the devastation of World War Two, the international community came together to enshrine fundamental rights to refuge, health, education and living standards, for privacy, fair trials and free speech, and outlawing torture, slavery and discrimination. Their goal was greater global justice, equality, and peace. That settlement is now in danger, attacked by opponents from across the political spectrum and populist and authoritarian movements worldwide. We are threatened by wars, inequality, new technologies and climate catastrophe, and we need our human rights now more than ever. In this powerful, accessible book, Shami Chakrabarti, lawyer, parliamentarian and leading British human rights defender, shows us why human rights are essential for our future.Outlining the historic national and international struggles for human rights, from the fall of Babylon, to the present day, Chakrabarti is an indispensable guide to the law and logic underpinning human dignity and universal freedoms. Her intervention will engage both sceptics and supporters, equipping believers in the battle of ideas and persuading doubters to think again. For human rights to survive, they must be far better understood by everyone.

 • af Anthea (University of Technology Vogl
  1.014,95 kr.

  "A critical, interdisciplinary account of how refugees and their oral testimony are judged by refugee-receiving states. A comprehensive legal analysis of systems of refugee status determination in Australia and Canada and the role of narrative studies and narrative theory in understanding international refugee law and its application"--

 • - En antologi om kunstnerisk frihed
  af Eline Sigfusson & Signe Wulff
  255,95 kr.

  Hvad er kunstnerisk frihed? Noget, man kan tage for givet i de nordiske lande? Ja, vil de fleste sikkert svare. Men måske er det slet ikke sådan. For føles friheden egentlig helt fri, når man som udøvende kunstner gerne vil tækkes store fonde eller veletablerede museer? Hvordan ytrer man sig kunstnerisk, når tiden er hyperfølsom? Og hvor bevæger kunsten sig hen i en digital tidsalder?Det og meget mere udforsker denne antologi gennem en lang række forskellige tekster. Alle bidragydere har berøring med den kunstneriske frihed – men på hver deres måde, der spænder fra det lovmæssige og praktiske til det personlige og erfaringsbaserede. Som et kalejdoskop viser antologien forskellige muligheder at anskue emnet på.Bag antologien står a/nordi/c – en tænketank, der i 2021-2023 arbejdede på at bringe kunstverdenens praksis og den politiske virkelighed tættere på hinanden.Følgende personer har skrevet bidrag i bogen: CARSTEN STAURANNI SYRJÄLÄINENSARA WHYATTFREDERIK TYGSTRUPADELHEID ESHITOK SEYFARTH GULBRANDSENKHALED BARAKEHJENNI LAITISANDRA WEILOLE REITOVHEIKI RIIPINENANNA JUULCHRISTIAN VILLUMKRISTOFFER ØRUMSTINA GUSTAFSSONELINE SIGFUSSONSIGNE WULFF

 • af Rohan J. Alva
  170,95 - 177,95 kr.

 • - Sagen mod mystikeren Johann Konrad Dippel
  af Frederik Stjernfelt
  117,95 - 235,95 kr.

  Johann Konrad Dippel var en eventyrlig skikkelse: pietist, mystiker, alkymist, fritænker, oplyser, provokatør – og bestseller. Hans skrifter om både teologi, lægevidenskab og filosofi og hans provokerende pamfletter gjorde ham berømt over landegrænserne.I de første årtier af 1700-tallet levede han et omflakkende liv i Nordeuropa og måtte ofte flygte eller blev forvist for sine synspunkter. Flere gange blev han smidt i fængsel og hans skrifter brændt.I 1719 var han i Altona – dengang det danske riges næststørste by – for at gøre guld. Så blev der rejst en sag imod ham, der endte med livslang forvisning til Bornholm. I sagen stillede Dippel, der var en af Europas førende intellektuelle, op til kamp imod greveparret Reventlow, det mægtigste adelspar i Danmark-Norge.Alkymist i lænker udforsker sagens detaljer som midtpunkt i en skildring af Dippels hæsblæsende liv, der aldrig før har været grundigt beskrevet på dansk. Bogen udkommer 10. august 2023 på 350-årsdagen for Johann Konrad Dippels fødsel.

 • af Frédéric Mégret
  650,95 kr.

  The notion of academic freedom dates back to the creation of universities and has long been understood to be central to their vocation. This freedom has come under attack by different actors throughout its history. In the current context, rising threats to democracy and human liberties, the corporatization of research, concerns about diversity and increased societal polarization, are putting a considerable pressure on its exercise. However, academic freedom is also a concept that suffers from persistent ambiguities associated with the general notion of freedom as well as debates about the function of universities.This edited collection addresses the question of academic freedom by situating it in its broader global context. More conceptual treatments contribute to an understanding of academic freedom as distinct and separate from, although related to, freedom of expression, or student rights. These conceptual treatments are combined with studies of actual struggles over the scope of academic freedom in specific universities. The contributions come from a broad variety of sites seek to deprovincialize the conversation beyond North America or the English-speaking world.

 • - An anthology on artistic freedom
  af Eline Sigfusson & Signe Wulff
  282,95 kr.

  What is artistic freedom? Something you take for granted in the Nordic countries? Yes, most people would probably say. But perhaps this is not the case at all? After all, does freedom really feel completely free when you as an artist need to please large foundations or well-established museums? How do you express yourself artistically in hyper-sensitive times? And in which direction is art moving towards in a digital age?This anthology explores artistic freedom through a wide variety of texts. All contributors are concerned with the topic – each in their own way – ranging from the legal and practical aspects to the personal and experiential. Like a kaleidoscope, the anthology illuminates different ways of looking at the subject.The anthology is published by a/nordi/c – a think tank that from 2021-2023 worked to bring the practice of the art world and the political reality closer together.The following people have written contributions in the book:CARSTEN STAURANNI SYRJÄLÄINENSARA WHYATTFREDERIK TYGSTRUPADELHEID ESHITOK SEYFARTH GULBRANDSENKHALED BARAKEHJENNI LAITISANDRA WEILOLE REITOVHEIKI RIIPINENANNA JUULCHRISTIAN VILLUMKRISTOFFER ØRUMSTINA GUSTAFSSONELINE SIGFUSSONSIGNE WULFF

 • af Salima Marriott Gibbs
  246,95 kr.

  Salima Siler Marriott Gibbs was born and raised in segregated Baltimore Maryland. Her loving and supportive nuclear included her parents Jesse and Cordie Siler, brothers Jesse, Jr. and James and a younger sister Gloria. From being inspired by the spirit of her great grandmother Eliza Fosque, a midwife on the Eastern Shore of Virginia, to a lifetime of rewarding girlfriend and nurturing women relationships, as well as multiple challenges, emerged the adult activist.When her oldest child entered the public schools of New York City, Salima became a parent advocate. She later embraced multiple dimensions of activism that included national and international racial justice and Black feminism. Integrating activism in government, Salima Siler Marriott Gibbs was an elected delegate to the Maryland General Assembly for sixteen years before being appointed tthe Deputy Mayor of Community and Human Development of Baltimore City, 2007-2010.Bringing Into Being Our Legacy is the story of Salima Siler Marriott Gibbs' life and the legacies of the sixteen women who were the primary influencers of her evolving adult life. The book also shares her conceptualization of a Black feminist theory from the actions and thoughts of women activist of African Ancestry beginning with the trans-Atlantic slave ships to the 21st Century and the application of the theory to African American women activists.

 • af Earl Ofari Hutchinson
  86,95 kr.

  In The Chokehold, political analyst Earl Ofari Hutchinson details the controversy over police and civilian use of chokeholds, how the courts, the police and the public view the use of chokeholds, and the always lurking issue of racial bias in its use. Hutchinson asks, is it a legitimate tactic to protect, or a deadly cause of physical mayhem. The Chokehold confronts that challenging and troubling question.

 • af Nadine (Professor of Law Emerita Strossen
  128,95 - 473,95 kr.

  This concise but comprehensive book engagingly summarizes both the broad themes and specific tenets of First Amendment law, and the strongest arguments for and against protecting controversial speech such as hate speech and disinformation. It explains the many speech-protective legal rules that emerged during the Civil Rights era, demonstrating how essential free speech is for other human rights.

 • af aDj
  157,95 kr.

 • af Pavlos M. Kyprianou
  207,95 kr.

 • af Angeeta Mehta
  313,95 kr.

  Every human being possesses the right to live with grandeurwhich can only be realized with good health as well as a sense ofwell-being. As the health as well as morality of the people is cardinalto their well-being, as well as for the peace and permanence of thestate, it shall be obligatory for the legislature to safeguard andencourage these vital interests ,as healthy nation emerges fromhealthy citizens.The word health have been obtained from the old Englishword hoelth and makes reference to a state of being sound. It wasused to infer the soundness of the body.1 Health is a state which isfree from disease or impairment and is a fundamental universalhuman right .2 Health has also been defined as a zestful state of well.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.