Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Efterretningslovgivning og politiret, våbenlovgivning

Her finder du spændende bøger om Efterretningslovgivning og politiret, våbenlovgivning. Nedenfor er et flot udvalg af over 7 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Sikkerhedstjenester.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Med kommentarer
  af Ib Henricson
  398,95 kr.

  Siden sidste udgave er der sket flere væsentlige ændringer og tilføjelser til politiloven. Dels har lovgiverne, på baggrund af en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, i § 3 præciseret, hvad der skal forstås ved en frihedsberøvelse, således at begrebet efter politiloven svarer til den definition, der arbejdes med efter EMRK art. 5. Dette betyder at begrebet nu bør fortolkes mere snævert end tidligere, således at vægten lægges på intensiteten af indgrebet. Præciseringen får betydning for bestemmelserne i PL §§ 3, 5, 8, 9, 10, 11 og 13. Desuden er der tilføjet nye bestemmelser i § 2 a om tværgående informationsanalyse og i§ 6 a om oprettelsen af skærpede strafzoner. Endelig er der tilføjet et helt nyt kapitel 6 a med paragrafferne 24 a-24 e om Forsvarets bistand og beføjelser til at løse politimæssige opgaver. Samtidig er praksis ført ajour med en del nye domme og administrative afgørelser.Kommentaren er afsluttet i januar 2020.

 • - Eksperimenter med sindelagskontrol
  af Rolf Kuschel
  253,95 kr.

  Hvordan kan man nedbryde menneskers bevidsthed? Hvordan kan man udøve effektiv sindelagskontrol? Kan man skabe en programmeret dræber med hypnose?Kan man få politiske fanger til at afsløre deres dybeste hemmeligheder med skærpede forhørsmetoder?Efter angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 henvendte CIA og amerikanske politikere sig til flere psykologer og bad dem arbejde for nationens, ja verdens, sikkerhed. Forskningspenge i rigeligt mål tilflød dem, der ville forsøge at finde svarene. Lige siden Koreakrigen (1950-1953), hvor amerikanske soldater var blevet udsat for såkaldt hjernevask, har psykologer arbejdet med udvikling af sensorisk deprivation, hypnose, LSD, elektrochok, hallucinogene stoffer og skærpede forhørsmetoder. Hvor stod den mægtige amerikanske psykologforening (APA) i denne sag? Svaret er ikke særligt flatterende, for APA indgik en ’Faustisk Pagt’ med militæret, der muliggjorde psykologers deltagelse i umenneskelige eksperimenter og forhør af politiske fanger. Som generallæge Kevin Kiley sagde: ”Psykologi er et vigtigt våbensystem”.Baseret på blandt andet frigivne dokumenter fra CIA’s arkiver beskriver professor emeritus Rolf Kuschel, hvordan flere – også anerkendte – psykologer har ladet sig lokke af nemme CIA-forskningspenge til udvikling af grusomme, psykologiske torturmetoder, og hvordan enkelte psykologer tjente millioner af dollars på at rådgive og deltage i mishandling af politiske fanger på CIA’s hemmelige baser.

 • af Kira Vrist Rønn
  276,95 - 287,95 kr.

  Efterretningsvirksomhed er af gode grunde omgærdet af en høj grad af hemmeligholdelse, og det er notorisk vanskeligt at få indsigt i det konkrete arbejde, som efterretningstjenester bedriver. Som denne bog er et eksempel på, er det dog muligt at studere efterretningsvirksomhed fra en række akademiske discipliner uden at have indsigt i hemmeligheden.Bogen søger at samle et fagligt felt under betegnelsen Efterretningsstudier. Dette felt har som primært formål at behandle efterretningsvirksomhed akademisk. Gennem en kritisk, systematisk, upartisk og reflekteret tilgang forsøger forfatterne således at bringe studiet af efterretningsvirksomhed ud i lyset og bidrager dermed til en generel diskussion af efterretningsvirksomhed i demokratiske samfund.Bogen stiller skarpt på spørgsmål som: Hvornår er efterretningsvirksomhed legitim? Hvad er muligheder og begrænsninger for udøvelsen af forskellige former for demokratisk kontrol? Og hvilke dynamikker gør sig gældende i forhold til befolkningens tillid til efterretningsvirksomhed? Bogen kan anvendes som lærebog i uddannelsen og udviklingen af efterretningsmæssige kompetencer i forskellige professioner og som udgangspunkt for nuanceret og informeret offentlig dialog om efterretningsvirksomheders virke.

 • af Mette Volquartzen
  441,95 kr.

  Det globaliserede og grænseoverskridende samfund udfordrer politiet på både et operationelt og organisatorisk plan. I stigende grad indgår politikorps verden over i et samarbejde med andre aktører, fx militær og private sikkerhedsselskaber. I Danmark er der ligeledes forekommet en radikal ændring i fordelingen mellem politi- og militæropgaver, hvilket i 2018 blev indført og beskrevet i politiloven. En officiel beskrivelse af fordeling af opgaver og samarbejde mellem politi og privat vagtvirksomhed har dog indtil nu været ikkeeksisterende.Forfatteren undersøger i denne bog vagtvirksomhedsloven og relationen mellem politiet og den private vagtvirksomhed. Bogen er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling.

 • af Lisa Schreinemacher
  157,95 kr.

  Seminar paper from the year 2019 in the subject American Studies - Culture and Applied Geography, grade: 1,7, University of Bonn, language: English, abstract: This study is concerned with the historical development of the Second Amendment and how it is interpreted today. In doing so, John Vile's "A Companion to the United States Constitution and its Amendments" and Adam Winkler's "Gun Fight" have been consulted to provide background information on the history of the Second Amendment. Due to the fact that this term paper also deals with current statistics on gun control laws, it also relied on online research and online publications. Firstly, there will be a chapter that deals with the original intent of the founding fathers, who framed the Second Amendment to the United States Constitution. It will provide an historical overview of the creation of the Second Amendment and what led to its inclusion into the Bill of Rights. It further tries to explain the founder's interpretation of the Second Amendment with regards to the militia. The third chapter will focus on the question of how the National Rifle Association was able to rewrite the Second Amendment in order to gain more profit and get support for gun rights. The chapter will present the approach taken by the NRA that resulted in a new interpretation of the Second Amendment and established the perception of an individual right to possess firearms within American society. It will take into account the Supreme Court cases of "United States v. Miller" of 1939 and "District of Columbia v. Heller" of 2008, that ultimately guaranteed an individual's right to own firearms without any connection to a militia. Another chapter will focus on gun control laws and provide a comparison between the United States and other developed countries. Furthermore, this chapter will give an insight into the perception of the Second Amendment within American society and discusses current gun control policies. Finally, the last paragraph of this term paper will be a conclusion, which sums up the results achieved and gives an outlook for future research on the Second Amendment and gun control laws.

 • af Raphael Bossong
  313,95 kr.

  Der Kampf gegen den internationalen Terrorismus ist seit über fünfzehn Jahren ein zentraler Fokus der europäischen Sicherheitspolitik. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob die Vielzahl an Sicherheitsmaßnahmen und -gesetzen, die auf verschiedenen politischen Ebenen verabschiedet wurden, den Standards der Effektivität und Verhältnismäßigkeit gerecht werden. Dieser Band bietet eine entsprechende kritische Bestandsaufnahme. Raphael Bossong gibt einen Überblick zu den strategischen Trends der EU-Antiterrorismuspolitik seit 2015, während Oldrich Bures die europäischen Maßnahmen zur Kontrolle sog. ausländischer Kämpfer evaluiert. Martin Kahl entwickelt eine grundsätzliche Kritik der Effektivität der EU-Terrorismusbekämpfung. Tim Krieger und Daniel Meierrieks kondensieren die wirtschaftswissenschaftliche Debatte zur Kosten- und Folgeabschätzung des Terrorismus. Anja Jacobi und Janina Kandt analysieren die transnationale Governance zur Eindämmung der Terrorismusfinanzierung. Mit Beiträgen vonDr. Raphael Bossong, Prof. Oldrich Bures, Dr. Martin Kahl, Prof. Tim Krieger, Dr. Daniel Meierrieks, Prof. Anja Jacobi, Janina Kandt

 • - Grundlæggende viden om våbenog våbenlovgivningen i Danmark
  af Louise Knudsen
  462,95 kr.

  Våbenjura er en samlet fremstilling af det betydelige regelsæt, der danner grundlag for den danske våbenlovgivning med særlig fokus på våbenloven, våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret. Bogen kombinerer de retlige rammer med våbentekniske beskrivelser og illustrationer af en lang rækkevåbentyper for at give læseren en forståelse af de genstande, som lovgivningen omhandler. Bogen kan bruges som en introduktion til våbenlovgivning for personer uden forudgående kendskab til våben eller jura, men også som et praktiskopslagsværk og arbejdsredskab for den, der arbejder med våben og våbenlovgivningen professionelt, i foreningsregi eller bare er særlig våbeninteresseret. Forfatteren er juridisk chefkonsulent hos Forsvaret og har en baggrund i Rigspolitiet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.