Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Forfatning

Her finder du spændende bøger om Forfatning. Nedenfor er et flot udvalg af over 83 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Grundloven.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - En fortælling om Danmarks grundlove gennem 800 år
  af Kaare R. Skou
  258,95 kr.

  Grundlove er lige så meget kultur, som de er jura. De udtrykker statsmagtens syn på samfundets medlemmer, og de fordeler magten mellem samfundets øverste organer. Vores grundlove gennemgår fra Jyske Lov i 1241 og frem til vore dages Lissabon-traktat de grundlove, som det danske folk har levet og lever under.Der er ikke før skrevet en samlet fortælling om vores grundlove, de kulturhistoriske og kulturpolitiske forhold, der liggertil grund for dem, og de magtkampe, der blev udkæmpet mellem konge, kirke, adel og borger, da de blev formuleret.Der er tale om et kulturhistorisk værk med grundlovene som udgangspunkt og samlingspunkt. Grundlovsbøger har ellers mest handlet om valgmatematik og juridisk fortolkning. Det helt unikke ved denne udgivelse er, at den handler om de sædvaner, der blev sat på juridisk formel, og kulturkampen om hvilke af disse, det var værd at bevare.

 • - Hvad står der i den? Er den god nok?
  af Jens Peter Christensen
  44,95 - 116,95 kr.

  Lettilgængelig, underholdende, oplysende bog om Grundloven, med gennemgang af de forskellige emner, den omfatter: monarkiet, Folketinget, domstolene, frihedsrettigheder etc.

 • - med kommentarer
  af Michael Hansen Jensen, Jens Peter Christensen & Jørgen Albæk Jensen
  1.433,95 kr.

  Grundloven er fundamentet for det danske retssystem, og er den danske stats øverste lov. Grundloven indeholder regler om, hvem der kan lovgive i Danmark, hvordan dette foregår, og hvilke grænser der gælder for lovgivningens indhold i kraft af borgernes politiske og personlige frihedsrettigheder. Alle love har deres gyldighed fra grundloven, og ingen lov må stride mod grundloven. Grundloven er et symbol for vores retssamfund og folkestyre, og den udtrykker holdninger og værdier, som er fundamentale for det danske samfund.Denne grundlovskommentar behandler udførligt grundlovens enkelte bestemmelser. IndholdsoversigtForord Danmarks Riges Grundlov – Lov nr. 169 af 5. juni 1953 Grundlovens værdier, historie, fortolkning og forholdet til internationale traktater Kommentarer til Grundloven KAPITEL I -XI §§ 1-89Domsregister Stikordsregister

 • af Andreas Liebmann & Sarah Emilie Ginsborg
  203,95 kr.

  Dette kompendium indeholder en overskuelig sammenfatning af Jens Elo Rytters bog "Individets grundlæggende rettigheder" med selv samme inddeling af over- og underkapitler som lærebogen. Den studerende har således let ved at følge op på lektien til dagens undervisning, men vil også være godt foreberedt til eksamen ved Københavns Universitet. i faget Individets grundlæggende rettigheder samt adskillige menneskeretlige valgfag på både bachelor- og kandidatuddannelsen, der bygger videre på ovenstående lærebogs tanker. Kompendiet kan tillige benyttes af studerende ved andre uddannelsesinstitutioner og generelt interesserede i forfatningsret og statsforfatningsret.Kompendiet er, udover lærebogens opdeling i en generel og en speciel del, forsynet med domme, der er relevante for netop den del af pensum. Endvidere er der indarbejdet særlige "Bemærk-felter", hvor bemærkelsesværdige noter eller diskussioner fra lærebogen er fremhævet.

 • af Nell Rasmussen
  377,95 kr.

  Denne antologi giver en grundlæggende indføring i den menneskeretlige tænkning generelt og i specifikke persongruppers sociale og civile og politiske menneskerettigheder. Den behandler menneskeretsprincipper i sagsbehandling og praktisk socialt-, pleje- og behandlingsarbejde, og skriver sig ind i den løbende debat om etiske dilemmaer, som opstår i al socialt arbejde.Bogen tager udgangspunkt i dansk ret og Danmarks internationale menneskerettighedsforpligtelser på såvel civile og politiske som sociale og økonomiske områder i forhold til socialt arbejde i bredeste forstand.IndholdsoversigtForordAnvendte forkortelserKapitel 1. Danmarks nationale og internationale menneskeretlige forpligtelser – af Ida Elisabeth KochKapitel 2. Borgerens retsstilling og menneskerettigheder i den sociale forvaltning – af Ingelise Bech HansenKapitel 3. Menneskeretlige dilemmaer i praktisk socialt arbejde – af Jannie DyringKapitel 4. Retten til et familieliv – for børn og forældre – af Annette Kronborg & Idamarie Leth SvendsenKapitel 5. Børns rettigheder – af Anette Faye JacobsenKapitel 6. Ældres rettigheder – af Ditte Bentzon GoldschmidtKapitel 7. Flygtninges og indvandreres menneskerettigheder – af Peter StarupKapitel 8. Handicappede menneskers rettigheder – af Birgitte Kofod OlsenKapitel 9. Psykiatriramtes rettigheder – af Karl Bach JensenKapitel 10. Stofbrugeres rettigheder – af Emil Kiørboe og Nanna W. GotfredsenKapitel 11. Hjemløses rettigheder – af Tage GøttscheKapitel 12. Prostitueredes og handlede menneskers rettigheder – af Nell RasmussenLitteratursøgning om menneskerettigheder – af Karen Lise ThylstrupOversigt over love, konventioner og anden international retForfatterliste

 • - Thomæsons håndskrift
  af Ditlev Tamm & Jesper Dühring Jørgensen
  186,95 kr.

  Kongeloven er den eneste europæiske forfatning for enevælden, der kendes. Kongeloven bevarede sin fulde gyldighed fra 1665 indtil vedtagelsen af Danmarks Riges Grundlov af 1849.Thomæsons håndskrift gengives, fordi det i 1720 blev ét af de sidste håndskrifter, der ved siden af bogtryk, formidlede en tekst, som retter sig mod offentligheden. Man udgav skrevne bøger siden oldtiden, og Thomæson satte med dette håndskrift en slags punktum på en middelalderlig kommunikationsform.Barokkens djærve frodighed præger Thomæsons kalligrafiske mesterstykke. Det rummer på én gang rets-, stil- og danmarkshistorie. Håndskriftet er stadig læseligt. Frederik III udstedte Kongeloven. Hans sekretær Peder Schumacher, senere adlet som Griffenfeld, affattede og skrev på egen hånd lovens tekst; hans pompøse manuskripter var næsten Enevældens relikvier. Denne bog viser linien fra Griffenfelds manuskripter frem til Thomæsons kalligrafiske arbejde. Ditlev Tamm, retshistoriker, professor, dr.jur. et phil., fortæller om Kongelovens fundament, indførelsen af Enevælden, og om dens absolutistiske forbilleder politisk og filosofisk.Jesper Düring Jørgensen, forhenværende forskningsbibliotekar, sammenfatter tilblivelsen af håndskrifterne omkring Kongeloven, fra 1660, via den offentliggjorte lovtekst på kobbertryk, til Thomæson, 1720.Bogens udgivelse er støttet af Hans Majestæt Kong Frederik den IX og Dronning Ingrids Fond, Hendes Majestæt Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond, Augustinus Fonden samt Margot og Thorvald Dreyers Fond. IndholdsoversigtForord Ditlev Tamm"Den beste begyndelse till alting er at begynde med Gud" - en introduktion til KongelovenKongeloven i faksimile Kongeloven på tryk Jesper Düring JørgensenThomæsons afskrifter af Kongeloven Jesper Düring JørgensenMagt og arvKongeloven af 1709, editionshistorisk Epilog

 • af Henrik Zahle
  569,95 kr.

  Denne bog er en studieudgave af Henrik Zahles "Dansk Forfatningsret" og består af en sammenfatning af udvalgte afsnit af de to første bind af det oprindelige 3-bindsværk, nemlig Institutioner og regulering og Regering, forvaltning og dom (bind 3, Menneskerettigheder, indgår ikke i studieudgaven).IndholdsoversigtForordForkortelserFORFATNINGSRETTENS RAMMEForfatningsrettenGrundlovsændringRetskilderGrundlovsfortolkningFORFATNINGSRETLIGE INSTITUTIONERFolketingetRegeringenREGULERINGFunktionsteori. MagtfordelingslærenForberedelse af lovforslagFolketingets behandling af lovforslagStadfæstelse af lovenFolketingsbeslutningerFolketingets kontrol med regeringenBekendtgørelserNATIONALE BEFØJELSERStatslig forvaltningRegeringskompetenceStatslig finansretDomstole og dømmende magtKONTROLBevillingskontrolDomstolskontrolSærlige undersøgelsesorganerMinisteransvarINTERNATIONAL OG SUPRANATIONAL ORGANISATIONNational ret og international retTraktaterInternationale organisationerSupranationale organisationerDen europæiske UnionLitteraturDomme og andre afgørelserGrundlovsbestemmelserSagsregister

 • af Ruth Rubio-Marin
  268,95 kr.

  Constitutions around the world have overwhelmingly been the creation of men, but this book asks how far constitutions have affirmed the equal citizenship status of women or failed to do so. Using a wealth of examples from around the world, Ruth Rubio-Marin considers constitutionalism from its inception to the present day and places current debates in their vital historical context. Rubio-Marin adopts an inclusive concept of gender and sexuality, and discusses the constitutional gender order as it has been shaped by debates such those around same-sex marriage and the rights of trans persons. Covering a wide range of themes, from reproductive rights to political gender quotas and violence against women, this book offers a comprehensive feminist account of constitutional law. Truly international in scope and ambitious in subject matter, this is an invaluable resource for students and scholars working on gender within multiple disciplines.

 • af Rachael (Trinity College Dublin) Walsh
  280,95 - 1.039,95 kr.

 • af Gaetan (Universite de Nantes Cliquennois
  305,95 - 1.039,95 kr.

 • af James Ronald Kennedy & Walter Donald Kennedy
  437,95 kr.

 • af Albert Venn Dicey
  280,95 - 856,95 kr.

 • af Don Waisanen, Sonia R. Jarvis & Nicole A. Gordon
  297,95 kr.

 • af Daniel Rose
  232,95 kr.

 • af Joseph Livni
  544,95 - 1.193,95 kr.

 • af Kalraj Mishra
  229,95 kr.

 • af Domenico Amirante
  1.555,95 kr.

 • af Ruth Rubio-Marin & Stéphanie Hennette Vauchez
  366,95 - 1.100,95 kr.

 • af Lili (University of Otago Song
  268,95 - 1.088,95 kr.

 • - The US Supreme Court and the German Federal Constitutional Court
  af Ralf Rogowski
  1.681,95 kr.

  Constitutional litigation in general attracts two distinct types of conflict: disputes of a highly politicized or culturally controversial nature and requests from citizens claiming a violation of a fundamental constitutional right. The side-by-side comparison between the U.S. Supreme Court and the German Federal Constitutional Court provides a novel socio-legal approach in studying constitutional litigation, focusing on conditions of mobilisation, decision-making and implementation. This updated and revised second edition includes a number of new contributions on the political status of the courts in their democratic political cultures.

 • af Francis H. Smith
  317,95 kr.

  The Debates And Proceedings Of The Minnesota Constitutional Convention : Including The Organic Act Of The Territory has been considered by academicians and scholars of great significance and value to literature. This forms a part of the knowledge base for future generations. So that the book is never forgotten we have represented this book in a print format as the same form as it was originally first published. Hence any marks or annotations seen are left intentionally to preserve its true nature.

 • af Tom Ginsburg
  1.283,95 kr.

  From London to Libya, from Istanbul to Iceland, there is great interest among comparative constitutional scholars and practitioners about when a proposed constitution is likely to succeed. But what does it mean for a constitution to succeed? Are there universal criteria of success, and which apply across the board? Or, is the choice of criteria entirely idiosyncratic? This edited volume takes on the idea of constitutional success and shows the manifold ways in which it can be understood. It collects essays from philosophers, political scientists, empiricists and legal scholars, that approach the definition of constitutional success from many different angles. It also brings together case studies from Africa, Europe, Latin America, the Middle East and Asia. By exploring a varied array of constitutional histories, this book shows how complex ideas of constitutional success play out differently in different contexts and provides examples of how success can be differently defined under different circumstances.

 • af Sascha Hardt
  892,95 kr.

 • af Timothy J. Dake
  474,95 - 557,95 kr.

 • af Frank M Johnson & Tony a Freyer
  405,95 kr.

  Federal Judge Frank M. Johnson of Alabama decided many of the most important civil rights and liberties cases in twentieth-century American history. During the 1950s and 1960s, his decisions supported Martin Luther King Jr. and other civil rights fighters in their struggles for justice and equality. Johnson extended the Constitutional defense of individual rights for women, students, prisoners, mental health patients, poor criminal defendants, and voters during his active judicial career in Alabama and the South, which lasted until 1991.This collection assembles some of Johnson's most thought-provoking and insightful essays, many of which explain and defend a number of his decisions. Also included in this volume is the first published transcript of a 1980 public television interview with Bill Moyers. Meticulously detailed and documented, yet accessible to a wide range of readers, this book explores the constitutional ideals that Johnson forged and defended as he persistently overcame public officials' resistance to constitutional rights and social change.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.