Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Familieret

Her finder du spændende bøger om Familieret. Nedenfor er et flot udvalg af over 62 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Marie Louise Tüxen
  131,95 - 164,95 kr.

  Jeg ser mig selv som rytmisk er et portræt af en kvinde, som prøver at finde sig selv ved at finde en mand. Gennem 13 kapitler hører vi om hendes møder med en række mænd, om opvæksten i Næstved og forholdet til familien. Det er en bog om dét at forsøge at komme sig over en skilsmisse. “Vi trænede sammen. Vi tog bussen ud til Body House, jeg gik til aerobic, på showholdet, og han løftede vægte. Jeg vidste godt, han tog steroider, jeg så nålen, og jeg så hans muskler og næse vokse unaturligt. Det var ikke derfor, vi stoppede med at komme sammen. Det gjorde vi bare. Det gled ud, og han var sammen med en af mine veninder. Lige så stille stoppede vi med at træne sammen, vi gik heller ikke i solcentret. Jeg blev bleg, og han blev marineinfanterist på Bornholm.” Marie Louise Tüxen debuterede i Hvedekorn i 2013. Hun har lavet natradio på Radio24syv og skriver satire for WulffMorgenthaler. Hun er oprindelig fra Næstved, men nu bosat i København. Dette er hendes debutroman.

 • - Leveregler fra et skilt forældreskab
  af Flemming Møldrup & Julie Ralund
  119,95 - 161,95 kr.

  Går du og drømmer om, at det var bare en lille smule nemmere at være skilt? At du kun et par gange om året var parat til at rive hovedet af din eks og ellers kunne koncentrere dig om at være noget for dit barn?I Slug kamelen – der kommer flere giver Flemming Møldrup og Julie Ralund et ærligt indblik i deres rørende og til tider besværlige vej mod det, de kalder et skilt forældreskab.Undervejs får du forfatternes erindringer blandet med ?ne leveregler og morsomme anekdoter, som hjælper med at huske på, hvad der er kernen i det hele, nemlig barnet. Og at du vil blive nødt til at sluge en kamel eller to, tilsidesætte dine egne behov og væbne dig med tålmodighed, hvis projektet skal lykkes. Bogen slutter med et køleskabsmanifest, som rummer de vigtigste råd – lige til at kopiere eller lade sig inspirere af.

 • - Viden og værktøj der løfter børn og voksne godt videre
  af Mette Bender & Gert Martin Hald
  119,95 - 236,95 kr.

  Her er bogen til dig, der skal skilles. Dig der – med eller mod din vilje – står i en overgang med udfordringer, spændinger, frigørelse og sorg. Denne bog er sprængfyldt med psykologisk indsigt, menneskelig støtte og konkrete og lettilgængelige øvelser, der hjælper dig godt gennem krisen. Uanset hvor let eller hård din skilsmisse er. Psykolog Gert Martin Hald anbefaler den voksne at få styr på egne følelser og reaktioner som det første. Præcis som når du ved et flystyrt selv bør tage iltmaske på, før du sørger for dine børns iltforsyning. Med større følelsesmæssig balance, ro og overblik kan du bedre føre dig og dine nærmeste gennem uro og måske tumult. Du kan bedre forstå og støtte eventuelle børn gennem en måske overvældende omvæltning. "Kom godt igennem skilsmissen" giver dig værdifuld viden, om hvordan børn oplever skilsmisse, og hvordan de kan reagere afhængigt af alder og udviklingsniveau. Den forbedrer din evne til at være den bedst tænkelige stødpude for måske voldsomme følelser af sorg og vrede. Vi er forskellige og bliver skilt på forskellige måder. For nogle er skilsmisse et hårdt slag, for andre er den en personlig frigørelse. For børn er skilsmisse stort set altid forbundet med smerte, men ofte også med læring og udvikling. Bogen har også fokus på at gøre samarbejdet med den kommende eks så godt som muligt og ikke mindst på at skabe de bedst tænkelige vilkår for et godt, berigende nyt liv efter skilsmissen. Med denne bog på natbordet eller i tasken er du godt hjulpet, når det brænder på, eller der sker noget med dig selv, dine børn eller din eks, som du ikke forstår. Bogen er fuld af konkrete øvelser, der styrker din evne til at komme godt gennem en måske svær tid og videre til et godt liv som single eller i et nyt forhold.

 • - Magt, myter og misinformation
  af Susanne Staun
  44,95 - 199,94 kr.

  Ifølge forfatteren Susanne Staun har medierne – bevidst eller ubevidst – i årevis misinformeret den offentlighed, de er sat i verden for at informere – fordi de kan, fordi de ikke kan lade være. De elsker en god historie, hellere god end sand. I Mediernes møgkællinger viser Susanne Staun, hvordan medievirkeligheden skabes med alle propagandaens virkemidler, så det ligner et karaktermord på et helt køn, eftersom medierne efterviseligt har haft held til at forme den offentlige bevidsthed ved konsekvent misinformation i tæt samarbejde med interesseorganisationer: Mødre er onde kvinder, der fremsætter falske anklager og bruger alle de væmmelige tricks med det formål at monopolisere deres børn og efterlade en hale af grædende fædre i deres kølvand. Men hverken statistikker eller den aktuelt bedste viden fra nationale og internationale forskere kan levere dokumentation for den virkelighed, medierne præsenterer.

 • af Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen & Eva Naur
  484,95 kr.

  Med bogen "Familieret" har hensigten været at ajourføre undervisningsgrundlaget i faget familieret på universitetsniveau. Meget er sket siden 2.-udgaven af denne bog. Den nye ægtefællelov er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. januar 2018, og bogen er udarbejdet efter de nye regler. Der er desuden sket en række ændringer på forældreansvarslovens område, der har medført ændringer i bogens første kapitler.Der er primært tale om en lærebog, men bogen vil også være anvendelig for praktikere. IndholdsfortegnelseForordFortegnelse over anvendte forkortelserKapitel 1. Retsforholdet mellem forældre og børn - af Caroline AdolphsenKapitel 2. Ægteskabs indgåelse og registrering af partnerskab - af Caroline AdolphsenKapitel 3. Separations- og skilsmissegrundene - af Caroline AdolphsenKapitel 4. Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse, vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 5. Ændring af aftaler om vilkår mv. - af Caroline AdolphsenKapitel 6. Familieformueretten og den legale formueordning - af Eva NaurKapitel 7. Særeje og ægtepagter - af Irene NørgaardKapitel 8. Begrænsninger i rådigheden - af Irene NørgaardKapitel 9. Hæftelse for den anden ægtefælles dispositioner mv. - af Irene NørgaardKapitel 10. Gaver og aftaler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 11. Formueoverførsler mellem ægtefæller - af Eva NaurKapitel 12. Indledning om skifte - af Irene NørgaardKapitel 13. Skiftets aktiver og passiver - af Irene NørgaardKapitel 14. Den kvantitative deling - af Irene NørgaardKapitel 15. Den kvalitative fordeling af aktiver - af Irene NørgaardKapitel 16. Rettigheder, som er uoverdragelige - af Irene NørgaardKapitel 17. Beløb i henhold til ægtefællelovens §§ 41 og 42 - af Caroline AdolphsenKapitel 18. Ugifte parforhold - af Eva NaurDomsregisterLovregisterStikordsregister

 • af Caroline Adolphsen & Jane Røhl
  291,95 kr.

  Børn i familie- og socialretten er en lettilgængelig juridisk lærebog om forældres og samfundets rettigheder og pligter over for børn. Bogen beskriver den privatretlige – familieretlige – lovgivning, der gælder i forholdet mellem forældre og deres børn. Bogen beskriver endvidere den offentligretlige – sociale – lovgivning og de sociale myndigheders forpligtelser i forhold til børn i almindelighed og udsatte børn i særdeleshed.Endvidere beskrives samspillet mellem den familie- og socialretligelovgivning i forhold til børn og de forvaltningsretlige rammer formyndighedernes indsats og deres samarbejde med henblik på at sikrebørn og unges personlige udvikling og sundhed. Bogen giver en samlet fremstilling af den centrale lovgivning om børn og unge og de seneste reformer i lovgivningen.Målgrupper for bogen er først og fremmest studerende på grund- og videreuddannelserne til socialrådgiver og på efteruddannelsesforløb, der handler om børn. Bogen kan også anvendes af sagsbehandlere i Familieretshuset, som ønsker at orientere sig om den sociale lovgivning om børn. Andre faggrupper, der arbejder med børn, kan også skabesig et overblik over børns familie- og socialretlige retsstilling.Bogens forfattere er cand. jur. Jane Røhl, souschef i Familieretshuset og cand.jur., ph.d. Caroline Adolphsen, der er lektor i børneret på Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

 • af Anna Prip
  86,95 kr.

  Der var over 17.000 skilsmisser i 2016. Det er forholdsvist nemt at regne ud, hvor mange mennesker som hvert år bliver berørt af en skilsmisse på den ene eller anden måde. Familierelationer splittes, mennesker forsvinder ud af hinandens liv og skænderier bliver en del af hverdagen. Nogen kan måske håndtere situationen på en god måde, mens det for andre bliver et helvede at komme igennem. Elsk din eks er en ny bog, som guider læseren til at finde en kærlig måde at være skilt på, selv om samlivet er ophørt. En venlig tilgang, eller en venlig uenighed kommer man langt med, men det kan være svært at se, hvordan man kommer dertil, når følelserne buldrer og skænderierne har overtaget den gode dialog. Læseren får indblik i de sværeste udfordringer ved at være skilt og får råd til, hvordan hele familien bedst kommer i gennem skilsmissen. I bogen er der eksempler på familier, der er kommet igennem en skilsmisse og som kan inspirere andre til at gøre det samme. Elsk din eks giver konkret rådgivning til, hvordan sorg, savn og svigt håndteres og hvad man kan gøre, hvis det er svært at samarbejde om børnene. Forfatter Anna Prip har 10 års erfaring med skilte familier, og hendes erfaring er, at hvis man kan fokusere sin opmærksomhed fra et kærligt sted, så er der stor sandsynlighed for at den forvandler omstændighederne for alle i familien, så der opstår glæde, ro og samhørighed på trods af skilsmissen.

 • - med kommentarer
  af Anne Louise Bormann, Ib Hounsgaard Trabjerg & Johan Hartmann Stæger
  1.433,95 kr.

  Familieformueret går aldrig af mode…! Ægtefælleloven afløser den næsten 100 år gamle retsvirkningslov og indeholder en række ændringer og moderniseringer af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold – både under ægteskabet og når ægteskabet ophører. Kommentaren indeholder en gennemgang af de mange nydannelser og også redegørelser for, i hvilket omfang praksis mv. efter de hidtidige regler fortsat har relevans. Loven indeholder bl.a. nye regler om: sumsæreje og sumfællesejeomstødelse af gaver til tredjemandsammenblanding af forskellige formueartergaver mellem ægtefællerdeling ved dødreguleringskrav og kompensationskravinternationale forhold Målgruppe Bogen henvender sig til enhver med interesse for familieformueret.

 • - Skattemæssige aspekter af forældrekøb
  af Tommy V. Christiansen & Bodil Christiansen
  441,95 kr.

  FORÆLDREKØB er den første samlede fremstilling af de skatteretlige forhold, når forældre køber bolig til deres barn. Bogen gennemgår først relevante skatte-mæssige problemstillinger ved udlejning af en forældrekøbsbolig. Dernæst behandler den centrale skatte-mæssige forhold ved en efterfølgende overdragelse af forældrekøbsboligen til barnet.Mange af bogens emner og problemstillinger har også relevans i en lang række andre skatteretlige sammenhænge, herunder f.eks. ved generationsskifte af fast ejendom. Dette gælder bl.a. emner som værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem nærtstående familiemedlemmer og i aktionær-forhold, skatteretlig kvalifikation af udlejningsvirksomhed, lejefastsættelse ved udlejning mellem nært-stående familiemedlemmer samt indkomstopgørelsen for udlejningsvirksomhed.FORÆLDREKØB er en praktisk håndbog, som henvender sig til revisorer, advokater og andre, der enten rådgiver om forældrekøb eller beskæftiger sig med de skatte-mæssige aspekter af udlejning, værdiansættelse og overdragelse af fast ejendom.

 • af Hafsa Pirzada
  1.100,95 kr.

  This book presents an empirical examination of consent-seeking among Pashtun Muslims in the Pakistani province of Khyber Pakhtunkhwa (KPK), to determine whether cultural norms and beliefs have largely come to diverge from the principles of consent in Islamic law and jurisprudence. Is culture part of the 'inevitable decay' to which Max Müller says every religion is exposed? Or - if rephrased in terms of the research encapsulated within this book - are cultural beliefs and practises the inevitable decay to which Islam has been exposed in Muslim societies?Drawing on interviews with Muslims in Pakistan and Australia, the research broadly broaches questions around the rights of women in Islam and contributes to a wider understanding of Muslim social, cultural, and religious practices in both Muslim majority nations and diaspora communities. The author disentangles cultural practices from both religious and universal legal principles, demonstrating how consent seeking in Pashtun culture generally does not reflect the spirit or the intent of consent as described in Hanafi law and jurisprudence. This research will be of interest to students and scholars across sociology, anthropology, socio-legal studies, and law, with a focus on Islamically-justified law reform in Muslim nation states.

 • - Law, Practice and Precedents
  af David Salter, James Cook, Ashley Murray, mfl.
  1.886,95 kr.

  Cohabitation: Law, Practice and Precedents is the only work on the subject to provide commentary, checklists, procedural guides and precedents in a single volume making it an invaluable aid to all practitioners advising unmarried couples.

 • af Ana Cristina Santos
  481,95 kr.

 • af Eldrid Johansen
  174,95 - 283,95 kr.

  Efter at være droppet ud af gymnasiet bliver Karen sendt på højskole for at få et afbræk. Forude venter et år med sang, musik, nye venner og en hverdag, hvor hun ikke behøver at forholde sig til sine forældre, der lige er blevet skilt.Men året bliver helt anderledes, end Karen havde forestillet sig. Hun møder den store kærlighed, og pludselig handler Karens verden kun om ham. Det bliver en besættelse. Problemet er bare, at han er lærer på højskolen.Fra du så mig er inspireret af en virkelig historie og skrevet af den norske forfatter Eldrid Johansen.

 • af Kathryn S Krase
  213,95 kr.

 • af Zeynep Derya Tarman & Fatih Ibili
  727,95 kr.

 • af Princess M. Woodard
  678,95 kr.

 • af Kerry Weil Tripp
  1.457,95 kr.

 • af Anne Maree Payne
  547,95 - 1.197,95 kr.

  The removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families gained national attention in Australia following the Bringing Them Home Report in 1997. However, the voices of Indigenous parents were largely missing from the Report. The Inquiry attributed their lack of testimony to the impact of trauma and the silencing impact of parents' overwhelming sense of guilt and despair; a submission by Link-Up NSW commented on Aboriginal mothers being ';unwilling and unable to speak about the immense pain, grief and anguish that losing their children had caused them.'This book explores what happened to Aboriginal mothers who had children removed and why they have overwhelmingly remained silent about their experiences. Identifying the structural barriers to Aboriginal mothering in the Stolen Generations era, the author examines how contemporary laws, policies and practices increased the likelihood of Aboriginal child removal and argues that negative perceptions of Aboriginal mothering underpinned removal processes, with tragic consequences. This book makes an important contribution to understanding the history of the Stolen Generations and highlights the importance of designing inclusive truth-telling processes that enable a diversity of perspectives to be shared.

 • af JaneMaree Maher, Kate Fitz-Gibbon & Heather Douglas
  1.100,95 kr.

  This book examines the use of violence by children and young people in family settings and proposes specialised and age-appropriate responses to these children and young people It interrogates the adequacy and effectiveness of current service and justice system responses, including analysis of police, court and specialist service responses. It proposes new approaches to children and young people who use violence that are evidence based, non-punitive, and informed by an understanding of the complexity of needs and the importance of age appropriate service responses.Bringing together a range of Australian and International experts, it sheds new light on questions such as: How can we best understand and respond to the use of family violence by young people? To what extent do traditional family violence responses address the experiences of adolescents who use violence in family settings? What barriers to help seeking exist for parental and sibling victims of adolescent family violence? To what degree do existing support and justice services provide adequate responses to those using adolescent family violence and their families? In what circumstances do children kill their biological and adopted parents?The explicit focus on child and adolescent family violence produces new knowledge in the area of family violence, which will be of relevance to academics, policy makers and family violence practitioners in Australia and internationally.

 • af Laurie Israel
  266,95 kr.

  Getting married? Wondering about Prenuptial Agreements?For anyone who is getting married, embarking on a prenuptial agreement is often a very distressing and disappointing journey. Sometimes the negotiations irreparably damage the marriage, or even cause a couple to break up. The Generous Prenup details the problems that prenups can cause, and gives a couple guidance on how to foster a more peaceful and informed process with more caring and sensitive solutions. The Generous Prenup will be invaluable sourcebook for people who are considering having prenups, their families, lawyers, and financial advisors. In addition, married people who are finding that disagreements over money are impairing their marriage will find the content of this book extremely useful in analyzing and dealing with the roots of their discord. Postnuptial agreements (agreements made after the marriage) are possible solutions to some of these problems. This well-researched book, written by a leading attorney in the field, can help a couple understand how prenups change the laws of marriage, and how these changes may affect the marriage itself, for better and for worse. The book contains many helpful techniques to soften the heartlessness that is often embodied in standard prenuptial agreements.The Generous Prenup provides concepts and tools which foster creative and collaborative decision-making.The Generous Prenup is engaging and easy-to-understand. It contains humor as well as informative illustrations describing typical factual patterns present in many prenup negotiations. The Generous Prenup contains many sections on the dangers of prenups in first marriages. And the book details the challenges and opportunities for couples making essential financial arrangements in second marriages and how prenups can help.The Generous Prenup explains why, if you decide to have a prenup, mediation may be the best way to start the process. It also explains how to find a suitable prenuptial agreement attorney. The book is a very readable primer of all the laws affecting marriages, and how prenups change those laws.

 • af Zoe Dronfield
  272,95 - 331,95 kr.

 • af Kenisha E. Anthony
  220,95 - 321,95 kr.

 • af Samar Dehghan
  142,95 kr.

  Research Paper (undergraduate) from the year 2011 in the subject Law - Civil / Private / Family Law / Law of Succession, grade: A, University of Manchester (School of Law), course: Child Law, language: English, abstract: This paper will assess how well children¿s views are incorporated into child law decisions in England and Wales, specifically when a court is considering a care order, and whether there is any room for improvement. Allowing children to express their views over decisions which greatly affect them is a principle that has grown substantially in the last several decades. However, the extent to which children can influence and participate in civil cases has been controversial. Both sociologists and legal scholars have been concerned whether allowing a child to articulate their views is truly in their best interest. Some believe that children cannot comprehend the importance of such life-altering decisions; whilst others argue that if children¿s views were followed, it would challenge parental decisions and choices.

 • af Tom Monte & Deedra Hunter
  222,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.