Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Immaterialret

Her finder du spændende bøger om Immaterialret. Nedenfor er et flot udvalg af over 103 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier & Clement Salung Petersen
  779,95 kr.

  Immaterialret indeholder en samlet fremstilling af de i Danmark gældende regler om immaterialrettigheder.Bogen behandler bl.a. følgende emner:Immaterialretten som juridisk disciplin, herunder immaterialrettens samfundsmæssige begrundelse og historiske udvikling samt de vigtigste internationale samarbejder på områdetOphavsrettigheder og beslægtede rettighederPatentretBrugsmodelretDesignretVaremærkeretAftaler om immaterialrettighederRetshåndhævelse af immaterialrettighederImmaterialret er skrevet til jurister og andre, der søger viden om immaterialretlige emner. Med denne udgave er bogen ajourført indtil august 2017.Bogen anvendes som lærebog bl.a. på den juridiske kandidatuddannelse ved Københavns Universitet.

 • af Ida Engholm & Nanna Norup
  200,95 kr.

  Designfaget gennemgår en transformation i disse år. Før gik designeres arbejde hovedsagligt ud på at formgive objekter og håndtere specifikke designopgaver. Nu er designere ikke kun formgivere, men også projektledere, og de skal kunne indgå i alle dele af en designproces fra første idé til endeligt resultat. Designfaget er blevet mere interdisciplinært, og nutidens designere konfronterer anderledes krav end deres forgængere. Design What ?#%! dokumenterer og præsenterer den historiske udvikling, som har fundet sted indenfor designfaget fra de tidlige forsøg på at dokumentere designprocedurer ved Bauhaus-skolen i 1920’erne til nyere trends og forskning i designprocesser. Design What ?#%! er den første faglitterære tegneserie, der ndes om dette emne. Lektorer ved Danmarks Designskole, Ida Engholm og Nanna Norup, vil både fortælle og vise læseren, hvad der rører sig i designfeltet. De formidler designhistorie i overensstemmelse med tidens tværdisciplinære tendenser.

 • - Med kommentarer
  af Jens Schovsbo, Nicolai Lindgreen & Jesper Thorsen
  1.433,95 kr.

  Patentretten er en vigtig del af det moderne videnssamfunds retlige infrastruktur, og patenter har i dag stor betydning for både store og små virksomheder, hvad enten de er optaget af at beskytte egne opfindelser gennem udtagelse af patent, eller ønsker at undgå konflikt med andres rettigheder.Med denne 2. udgave er lovkommentaren ført ajour til og med juni 2017. Bogen fokuserer på dansk patentret, dvs. de regler i Patentloven, der regulerer udstedelsen af patenter og håndhævelsen af patentret i Danmark for danske myndigheder. Dansk Patentret sættes dog ind i europæiske og internationale sammenhænge, da der også tages højde for den vigtigste udvikling i EU-retten og hos EPO.Patentloven med kommentarer tilbyder en grundig gennemgang af den danske patentlov og samler dansk lovregulering sammenholdt med praksis og regulering i europæisk og international sammenhæng.

 • af Frank Bøggild & Kolja Staunstrup
  1.609,95 kr.

  Advokaterne Frank Bøggild og Kolja Staunstrup har udgivet bogen EU-varemærkeret. Bogen er den første danske fremstilling, der giver et samlet overblik over EU-varemærkeretten.Med introduktionen af EU-varemærket i 1996 blev der skabt et helt nyt og selvstændigt varemærkesystem med egne retskilder, egne processer og egne såvel administrative som dømmende organer. Praksis fra OHIM, herunder Board of Appeals, Retten og EU-Domstolen er i dag helt central for dansk og europæisk varemærkeret. Denne bog giver for første gang en samlet, dansk fremstilling af EU-varemærkeretten og den ofte vanskeligt tilgængelige praksis, der gennem årene er skabt på området. Bogens hovedfokus er de materielle aspekter af EU-varemærkeretten, og bogen foretager en grundig gennemgang af retspraksis først og fremmest fra Domstolen og Retten, men også praksis fra OHIM og national domspraksis inddrages.Fremstillingen giver endvidere et overordnet indblik i den revidering af Varemærkeforordningen og Varemærkedirektivet, der p.t. pågår. MålgruppeBogen er skrevet af praktikere og henvender sig til advokater og andre, som beskæftiger sig med varemærkeretlige problemstillinger, EU-retlige såvel som nationale.Om forfatterneForfatterne er Frank Bøggild og Kolja Staunstrup. De er og har i adskillige år været tilknyttet advokatfirmaet Kromann Reumert. Begge har omfattende praktisk erfaring med behandling af både nationale og EU-retlige varemærkeproblemstillinger og har ført en række retssager på området.

 • af Laurits Ketscher & Peter Christian Binau-Hansen
  149,95 kr.

  Kompendium i Immaterialret er et systematisk overblik over de immaterialretlige kerneområder - Ophavsret, Varemærkeret, Designret, Patentret og Brugsmodelret. Foruden dette indeholder kompendiet tillige opgaveløsningsmodeller til brug for eksamen.

 • - Med kommentarer
  af Knud Wallberg & Mikael Francke Ravn
  1.336,95 kr.

 • af Peter Blume
  740,95 kr.

  Beskyttelse af personoplysninger har fået stadig større betydning i nutidens samfund, men det er kontroversielt hvor omfattende og intensiv beskyttelsen bør være. I bogen beskrives de almindelige hensyn og værdier, der har betydning ved udformningen og anvendelsen af den retlige regulering.Fremstillingen er baseret på den nye persondataret, som følger af persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Den er derfor væsentligt revideret i forhold til forrige udgave af bogen.I bogens kapitler behandles:Personen og det privateRetskilder og aktørerDet teknologiske og retlige miljøPersondatarettens grundtrækRettighederDen offentlige sektorDen private sektorInternationale dataoverførslerInternettetPrivatliv v. informationsfrihedOvervågningDatabeskyttelsens fremtid Peter Blume er professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

 • af Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier, Tine Sommer & mfl.
  373,95 kr.

  Meget immaterialretligt beskyttet stof skabes af ansatte som led i deres arbejde for en arbejdsgiver. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, i hvilket omfang rettighederne går over til arbejdsgiveren – et spørgsmål, som løses forskelligt fra disciplin til disciplin.Bogen giver en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis. Du får en behandling af i hvilket omfang arbejdsgivere får del i retten til immaterialretligt beskyttet stof skabt af ansatte, og hvilke betingelser der skal være opfyldt i den forbindelse. Fremstillingen er fokuseret på ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, kendetegnsret og halvlederbeskyttelse.Indholdsoversigt.ForordKapitel 1. Oversigt over immaterialrettighederneKapitel 2. Ansattes ophavsrettighederKapitel 3. Lov om arbejdstageres opfindelserKapitel 4. Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutionerKapitel 5. Andre immaterialrettigheder i ansættelsesforholdBetænkninger, rapporter mv.HjemmesiderDomsregisterStikordsregister

 • af Dr Richard (Middlesex University Osborne
  245,95 kr.

 • af Susanna Monseau
  550,95 kr.

 • af Hasan Kadir Yilmaztekin
  452,95 kr.

 • af Andrew Rudge
  1.103,95 kr.

 • af Martin Senftleben, Georg Nolte, Veronika Fischer & mfl.
  1.827,95 kr.

 • af Adolf Maier
  157,95 kr.

  Thesis (M.A.) from the year 2019 in the subject Law - Media, Multimedia Law, Copyright, grade: 70 points, distinction, University of Salford (College of Business and Law), language: English, abstract: The study analyses the relevant IPR (patent, copyright, database right, trade secret) for technical data, information and know-how. The common law claim of breach of confidence forms the starting basis. The legal characteristics to classify the three subjects as proprietary rights are examined, in particular whether they can attract IP protection.Technical data, information and know-how are important in a data-driven, digital economy. Their adequate legal protection has been discussed for a long time. An additional debate on the legal characterization of data and the legal rules applicable to them has started in recent years and is still ongoing.As a contribution to this debate, this study summarizes the current state of legal protection for the three subjects and evaluates the appropriate proprietary rights. The study involves a legal research on the relevant court cases, legislation and literature. The previous court rulings concerning the breach of confidence form the basis for the legal analysis. Then, the study examines the limits of the protection of patent, copyright and database right for data, information and know-how.The newly introduced legal instrument of trade secret may provide a suitable legal protection for the three subjects and has the potential to clarify some discussed legal issues, particularly in respect of data as immaterial thing. The study shows the constant challenge to properly capture the developments in the digital technology by the legal terms and instruments of intellectual property law.

 • af Harrie Marsman
  948,95 kr.

  This English-language book is intended for trainee patent attorneys to prepare and train them for Paper A (drafting a patent application) of the European qualifying examination (EQE). After a general introduction, in a specific section the procedure to obtain a patent is discussed followed by systematic approaches to draft a patent application for the EQE with references to often made mistakes. In the appendices, Model Solutions for two past papers in all three formal languages of the EPO (DE, FR, EN) are given.Founding Author and Editor: Erich Wäckerlin was former member of a Technical Board of Appeal of the EPO and tutor at the International Section of CEIPI, Université Robert Schumann, Strasbourg.Continued by: Harrie Marsman, European representative and tutor at CEIPI, Strasbourg.Aus den Besprechungen: »Zusammenfassend ist das A-Book ein wertvoller Baustein für Qualifikationen und Kenntnisse für die Vertretung von Anmeldern vor dem EPA.« Patentanwalt Dr. Stefan Exner, CBDL Patentanwälte, München, in: Mitteilungen 03/16

 • af Paul Torremans
  800,95 - 2.673,95 kr.

  Copyright law is undergoing rapid transformations to cope with the new international digital environment. This valuable research Handbook provides a thorough and contemporary tableau of current thinking in copyright law.

 • af Kathy Bowrey
  29,95 - 452,95 kr.

 • af Fiona (Birkbeck College Macmillan
  452,95 - 1.336,95 kr.

 • af Bernard David, Pierre Kihn, Olivier Laidebeur & mfl.
  929,95 kr.

 • af Robert S. Ellinger Ph. D.
  1.161,95 kr.

 • af Andrea Hence Evans
  257,95 kr.

  While inventors can have great ideas and know everything about their inventions, they often don't know how to go about protecting those inventions. They try to get patents to protect their intellectual property but make avoidable mistakes and spend unnecessary money-and sometimes invest their life savings in inventions that are not patentable or lose their intellectual property to invention scamming companies.For people who need help navigating the patent office, All About Inventing: Everything You Need to Know About Patents from a Former USPTO Patent Examiner & Patent Attorney is invaluable. Andrea Hence Evans, former patent examiner at the USPTO and current patent attorney, has written this book to explain different types of patents, patent prosecution, how to avoid and correct rejections, and more! This book will help you understand your options to protect your invention and help you navigate your patent application through the USPTO.

 • af Henry Quevedo
  157,95 kr.

  Academic Paper from the year 2017 in the subject American Studies - Literature, grade: 1.3, University of Würzburg, course: New Media Writing, language: English, abstract: What if Captain Kirk and Mr. Spock actually did share a romantic relationship? What if Sauron had won the War of the Ring? What if Katniss had not volunteered for the annual Hunger Games and had let her little sister participate in the deathful competition to fight for her bare life? Who knows¿? Authors inevitably leave the readers of their stories deprived of information, additional plotlines and answers to countless "what ifs".Imaginative homo- and heterosexual relationships, the continuation of deceased characters or simply alternative endings of novels rob true devotees of sleep on a regular basis. So much so that discontent of fans, combined with their creativity and willingness to awaken the author within themselves, has enabled fan fiction to emerge as a popular form of fan labor with many subgenres. Being loosely defined as "any prose retelling of stories and characters drawn from mass-media content", fan fiction has appeared in fan magazines and other forms of print since the 1930s. The "explosion" of the internet in the late 1990s and early 2000s, however, has taken fan fiction to a new level of popularity. Fellow fans across the globe can interact with fan fiction, and the writers are given international recognition within their respective fandoms.This widespread recognition has also had the effect of attracting the attention of original authors, and them being confronted with stories revolving around the universe that they created. While many authors have publically stated their tolerance for or even praise of fan fiction, and have even encouraged it, others have dispraised it for its shrewdness, sexuality or often times its dreadful style of writing. However, authors have taken legal actions against plenty of their admirers in the past ¿ regardless of their personal stance on fan fiction. This paper will deal with the infringement of the author¿s rights through fan fiction under the U.S. Law and "probably most famous lawsuit ever brought by an author against a fan" ¿ J.K. Rowling against Steven Vander Ark (and RDR Books).

 • af Elizabeth Townsend Gard & Ricardo Abe Gonzalez
  302,95 kr.

 • af Charles Jeremy Hoadly
  166,95 kr.

 • - New Media, New Rules
  af Giuseppina D'Agostino
  435,95 - 1.583,95 kr.

  The Internet-fueled recycling of existing works into new media is the greatest challenge to copyright law. It looks in particular at freelance works and argues that their copyright treatment on a national and international level is inadequate to resolve ambiguities in the contracting and uses of the work.

 • - med kommentarer
  af Jakob Plesner Mathiasen, Michael Horn, Daniel Montigny & mfl.
  990,95 kr.

  Et omfattende opslagsværk om lov om kollektiv forvaltning af ophavsretLov om kollektiv forvaltning af ophavsret er en implementering af direktivet om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked.Denne bog er en klassisk lovkommentar om loven om kollektiv forvaltning af ophavsret. Loven trådte i kraft i 2016 som konsekvens af implementering af EU-direktiv herom. Udover den klassiske lovkommentar indeholder bogen en gennemgang af organisationerne inden for området og meget af den baggrundsret, som er relevant for området.Denne lovkommentar er opbygget sådan, at der er et indledningskapitel, hvor der er en kort introduktion til forvaltningsorganisationers virksomhed og en kort beskrivelse af de danske forvaltningsorganisationer. Selve lovkommentaren følger lovens opbygning. Sidst er der en omtale af de bestemmelser i ophavsretsloven, der er en implementering af forvaltningsdirektivet.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.