Markedets billigste bøger
Dag-til-dag levering

Medicinsk informatik og sundhedsfaglig informatik

Her finder du spændende bøger om Medicinsk informatik og sundhedsfaglig informatik. Nedenfor er et flot udvalg af over 6 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (6)
 • (3)
Format
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (6)
Pris
DKK
Serie
 • (1)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter la Cour
  243,95 kr.

  DE VEDVARENDE HVA' FOR NOGEN!?De vedvarende uforklarede fysiske symptomer anslås at gælde for 10-20 % af den danske befolkning, men selvom prævalensen er høj, er sygdomsgruppen præget af et manglende forfæste i det danske sundhedssystem.Denne bog er et opgør med de mest sejlivede myter inden for feltet. Den giver et overblik over den opdaterede tilgængelige viden og placerer de uforklarede symptomer i en aktuel samfundsmæssig kontekst.De vedvarende uforklarede symptomer udgør en stor udfordring i sundheds- og socialsystemet, og evidensbaseret viden er nødvendigt for at imødekomme de mange patienter og familiers legitime behov. Det drejer sig blandt andet om:FibromyalgiIrritabel tyktarmME/postviralt træthedssyndromPost comootio-syndrom/whiplashMultipel kemisk intoleranceFunktionelle bevægeforstyrrelserSygdomsangstBogen er opbygget med en beskrivende del, en klinisk orienteret del, diagnostiske værktøjer samt en beskrivelse af, hvordan en opdateret helhedsorienteret sygdomsmodel kan forstås. Den præsenterer et nutidigt vidensgrundlag for alle sundhedsprofessioner, der har med denne patientgruppe at gøre, herunder især de praktiserende læger, samt til patienter og pårørende.

 • af Per Hellung Larsen, Jens Dilling Lundgren, Lars Helleberg & mfl.
  67,95 kr.

  Brug for hjælp til biokemien?Nu kan FADL’s Forlag præsentere en planche med et samlet overblik over kroppens metaboliske reaktionsveje. Herunder citratcyklussen, som er helt central for kroppens anaboliske og kataboliske reaktioner. Kortet er overskueligt opbygget med forskellige farver – og er nem at have med og opbevare, da den er lamineret på begge sider. Så planchen holder også til kaffepletter i de travle eksamensperioder.

 • - Årsagerne til 20.000 Sygdomme
  af Birger Feldt
  403,95 kr.

  Medicinens verden er aldrig beskrevet så Enkelt og Logisk. Dette skal vi alle lære, inkl. selvbehandling af Autoimmune Sygdomme og Kræft. Ingen Rygsmerter eller Hovedpiner mere. Behandlingerne beskrevet helt i detaljer, også akut selvbehandling af kræft og for eksempel behandling af Nakkeskader og Piskesmældsskader. Læs evt. forordet på www.birgerfeldt.dk

 • - Illustrerede medicinske cases
  af Lærke Smidt Gasbjerg, Peder Kjær Gasbjerg, Laura Smidt Hansen & mfl.
  109,95 - 234,95 kr.

  ”Naturvidenskabelig førstehjælp” er den første danske naturvidenskabelige grundbog fra FADL’s Forlag suppleret af tegneserier efter stilen graphic medicine. Bogen indeholder 28 spændende kapitler, der kommer omkring alt fra videnskabsteori, cellulær transport og buffersystemer til logaritmer, genetik, iontransport og billeddiagnostik. Hele vejen igennem understøttes hvert kapitel af en tegneserie, hvor læseren kan følge Caroline, der starter i den kliniske basisuddannelse (KBU) og undervejs får mange faglige og personlige udfordringer.Medicinske problemstillinger suppleret af naturvidenskabelige fagtekster gør, at ”Naturvidenskabelig førstehjælp” bygger bro mellem det gymnasiale niveau og begyndelsen af lægevidenskabelige uddannelser på universitetet. Hvert kapitel af tegneserien er efterfulgt af et naturvidenskabeligt emne, som kort og præcist genopfrisker og perspektiverer emnet for den kommende/nuværende/tidligere medicinstuderende eller anden naturvidenskabeligt interesserede læser. Bogen kan læses fra start til slut, men kan også sagtens bruges som opslagsværk for at genopfriske store dele af lægevidenskabens naturvidenskabelige grundlag.Bag bogen står et dygtigt forfatterteam af både læger og biologer, der sikrer, at bogens høje videnskabelig niveau gøres lettilgængeligt for de studerende.

 • af Trine Ungermann Fredskild, Red: Anne Dichmann Sorknæs, Raymond Kolbæk & mfl.
  273,95 - 278,95 kr.

  I Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet foretages en rækkenedslag på, hvordan arbejdet med ny, avanceret teknologi kan tages i brug medhenblik på de markante forandringer, som det danske sundhedsvæsen gennemgår idisse år. Sundhedssektoren mærker effekterne af større demografiske,strukturelle og teknologiske bevægelser. Sundhedsinformatik skal ses som enintegreret del af professionsfagligheden og skal derfor understøtte desundhedsprofessionelles viden om, hvordan de skal agere i relation til deresprofession, når udgangspunktet er deling af data internt såvel som eksternt isundhedsvæsnet. Bogen bygger på forskellige typer af viden: erfarings‑,udviklings‑ og forskningsbaseret viden, indenfor den natur- human- ogsamfundsfaglige videnstradition. Formålet med inddragelse af disse forskelligevidenstraditioner er at give et nuanceret billede af nogle af de mange tiltag,der er på området, samt at skabe et grundlag for kritisk refleksion hos læserenift. anvendelsen af sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet.

 • af Lise Giødesen
  48,00 - 149,95 kr.

  Bogen er illustreret med billeder og børneteninger. Lise Giødesen har her samlet sine tanker og erfaringer fra den livslange hjertesag: børn på hospital. Med erfaringer – også fra USA – sætter hun fokus på børns oplevelser af mødet med hospitalets fremmede verden og de mange bekymringer og fejlopfatteler, der følger med. Bogen giver desuden vejledning til kommunikation med børn samt råd til personale og forældre om, hvordan de kan mildne erfaringerne i de fremmede omgivelser, hvor alt kan ske. Det er vigtigt, at et barn og dets familie får hjælp til at komme sikkert igennem mødet med hospitalet. Bogen er illustreret med billeder og børneteninger.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.