dk-flag   Stort fødselsdagsudsalg   dk-flag
dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag   Vi fejrer 11 års fødselsdag med stort udsalg   dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag dk-flag

Medicinsk udstyr og teknikker

Her finder du spændende bøger om Medicinsk udstyr og teknikker. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.980 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Medikoteknik.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (1.000+)
 • (64)
 • (3)
Format
 • (1.000+)
 • (708)
 • (27)
 • (24)
 • (11)
 • (3)
 • (2)
Sprog
 • (27)
 • (1.000+)
 • (115)
 • (6)
 • (1)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (4)
 • (5)
 • (7)
 • (7)
 • (7)
Serie
 • (103)
 • (29)
 • (24)
 • (22)
 • (14)
 • (12)
 • (11)
 • (11)
 • (9)
Vis mere
Tag
 • (5)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Noget om livet med Alzheimers
  af Thomas Bredsdorff
  77,95 - 192,95 kr.

  Lene Bredsdorff levede en aktiv pensionisttilværelse med litteratur, musik og rejser, da hun i 2012 fik konstateret Alzheimers. Her fortæller hendes mand, Thomas Bredsdorff, om hendes sygdomsforløb, fra de første symptomer viser sig, til hun fire år senere kommer på plejehjem. Det er en fortælling om tab – af hukommelse, sprog, tids- og rumfornemmelse og ikke mindst samliv. Men det er også en fortælling om uventede lyspunkter, om det uundværlige aktivitetscenter Klarahus, om timerne med musikterapeuten Hugo og om pludselige glimt af klarhed og glæde. Tøsne og forsytia er et personligt vidnesbyrd om alderdom og Alzheimers, men det er også en litteraturkritikers undersøgelse af aldringens filosofi og Alzheimers’ idéhistorie – en bog, der nærmer sig det store og smertelige spørgsmål: Hvad er et menneske uden hukommelse?

 • af Jesper Brandt Andersen
  139,95 - 464,95 kr.

  Niels Stensen (1638-1686) er en af de mest betydningsfulde danske naturvidenskabsmænd gennem historien. Gennem 350 år har han fascineret og inspireret både fagfolk og lægfolk i ind- og udland.I løbet af et enkelt årti, 1660’erne, gjorde han en lang række epokegørende opdagelser indenfor anatomi, geologi og krystallografi.I "Niels Stensen. Kongelig anatom og fyrstelig geolog" kaster Jesper Brandt Andersen lys over Niels Stensens naturvidenskabelige indsats, baggrunden for hans enestående karriere og årsagerne til hans konversion til katolicismen, som fik ham til at vende sig fra naturvidenskaben.Jesper Brandt Andersen (f. 1965) er privatpraktiserende speciallæge i pædiatri og faglitterær forfatter. Han har tidligere udgivet "Martin Hammerich. Kunst og dannelse i Guldalderen" (2011), "Børnelægens store bog om barnets sygdomme" (2016), "Thomas Bartholin. Lægen og anatomen. Fra enhjørninger til lymfekar" (2017) og "100 myter om allergi" (2019). Han er forfatter til en lang række artikler om lægefaglige, kulturhistoriske og medicinhistoriske emner i danske og udenlandske fagtidsskrifter samt danske aviser – og foredragsholder om samme emner i Danmark og udlandet.

 • - en grundbog
  af Erik Christensen, Hanne Fredslund, Lisa Dahlager, mfl.
  296,95 kr.

  Klinisk forskningsmetode er en introduktion til klinisk forskning – et område der spænder vidt, lige fra laboratoriet over afprøvning af lægemidler til undersøgelse af patientpopulationer. Metoderne varierer fra simple spørgeskemaundersøgelser til brug af kompliceret apparatur. Fælles er patienten og en stringent videnskabelig tankegang. Bogen beskriver, hvad der driver god forskning og selve forskningsprocessen: Hvordan en undersøgelse tilrettelægges og gennemføres, og hvordan resultaterne publiceres. I denne proces indgår aspekter af etisk og lovgivningsmæssig karakter, og der er praktiske anvisninger med hensyn til litteratursøgning, statistik, databehandling og god klinisk (forsøgs)praksis (GCP). Anden udgave er revideret og ajourført og er udvidet med et kapitel om kvalitative metoder. Bogen henvender sig bredt til læger og studerende ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter, men også andre grupper i sundhedssektoren og medicinalindustrien kan her finde praktiske råd og anvisninger samt konkrete eksempler på, hvordan problemer kan løses i forbindelse med kliniske projekter.

 • af Helle Jeppesen & Merete Norsker Bergsøe
  213,95 kr.

  Hvordan er det nu med vands densitet ved forskellige temperaturer?Kan du huske, hvordan man regner koncentrationen i en prøve ud efter intern standardmetoden? Hvordan tester man standardafvigelser?Du finder svarene i Håndbog for laboratoriefolk.Håndbog for laboratoriefolk er et opslagsværk, som er til at have med at gøre; det er nemt at finde de relevante oplysninger for arbejdet i det analytiske laboratorium, ved forberedelse af laboratoriearbejde og til løsning af teoretiske opgaver.

 • af Peter la Cour
  243,95 kr.

  DE VEDVARENDE HVA' FOR NOGEN!?De vedvarende uforklarede fysiske symptomer anslås at gælde for 10-20 % af den danske befolkning, men selvom prævalensen er høj, er sygdomsgruppen præget af et manglende forfæste i det danske sundhedssystem.Denne bog er et opgør med de mest sejlivede myter inden for feltet. Den giver et overblik over den opdaterede tilgængelige viden og placerer de uforklarede symptomer i en aktuel samfundsmæssig kontekst.De vedvarende uforklarede symptomer udgør en stor udfordring i sundheds- og socialsystemet, og evidensbaseret viden er nødvendigt for at imødekomme de mange patienter og familiers legitime behov. Det drejer sig blandt andet om:FibromyalgiIrritabel tyktarmME/postviralt træthedssyndromPost comootio-syndrom/whiplashMultipel kemisk intoleranceFunktionelle bevægeforstyrrelserSygdomsangstBogen er opbygget med en beskrivende del, en klinisk orienteret del, diagnostiske værktøjer samt en beskrivelse af, hvordan en opdateret helhedsorienteret sygdomsmodel kan forstås. Den præsenterer et nutidigt vidensgrundlag for alle sundhedsprofessioner, der har med denne patientgruppe at gøre, herunder især de praktiserende læger, samt til patienter og pårørende.

 • af Morten Møller & Martin Fredensborg Rath
  450,95 kr.

  NY GRUNDBOG I CNSCentralnervesystemets anatomi er en ny lærebog i neuroanatomi. Ud over en indføring i fagets grundlæggende elementer er bogen forsynet med tekstbokse, som relaterer neuroanatomien til sygdomme, deres behandling samt forskning i feltet. Bogen indeholder endvidere pensumdækkende afsnit om neuroembryologi, øjet og ørets anatomi samt det autonome nervesystem.Bogen er koncis, pædagogisk og rigt illustreret med tegninger, fotografier af makroskopiske præparater, mikrofotografier af histologiske snit fra hjerne og rygmarv og hjernescanninger. Hvert kapitel indledes med et resume og afsluttes med eksamensrelevante spørgsmål, hvor den studerende kan teste sin viden.Centralnervesystemets anatomi henvender sig primært til studerende ved landets fire uddannelser i medicin. Begge forfattere har stor erfaring i undervisning og eksamination i neuroanatomi for medicinstuderende. bogen anbefales også til odontologiske kurser i neuroanatomi samt til studerende ved de mellemlange sundhedsuddannelser med interesse for de kliniske aspekter af neuroanatomien.Bogen er skrevet af lektor, ph.d. ved Institut for Neurovidenskab, København, Martin Fredensborg Rath, og professor emeritus, dr.med. ved Institut for Neurovidenskab, København, Morten Møller.

 • af Pia Johansen & Ulla Ethelberg
  359,95 kr.

  Laboratorieberegninger sætter den laborantstuderende i stand til at løse beregningsopgaver i laboratoriet – både af kemisk og apparatrelateret art. Bogens indhold er tilpasset behov og niveau både i forhold til den daglige undervisning og eksamen. Tekst og eksempler gør også bogen relevant til selvstudium og som opslagsbog uden for undervisningssektoren. Tidligere udgaver er udkommet på Erhvervsskolernes Forlag

 • - 6. udgave
  af Lærke Smidt Gasbjerg
  278,95 kr.

  Nu udkommer 6. udgave af Laboratorieundersøgelser!Bogen er revideret grundigt efter opdaterede kliniske biokemiske vejledninger anno 2016, og den har fået et løft med et nyt layout og lettere opslagsfunktioner. Målet for denne opdatering er at give medicinstuderende og yngre læger let adgang til overskuelig information om de laboratorieanalyser, som de benytter i deres hverdag.Første del af bogen indeholder information om laboratorieanalyser og klinisk biokemi generelt, samt hvordan analysesvar skal tolkes. Anden del beskriver hvilke analyser, der ofte benyttes inden for forskellige sygdomskategorier og specialer. Slutteligt indeholder tredje del et alfabetisk register med beskrivelse af laboratorieanalyserne.Andre faggrupper såsom sygeplejersker, lægesekretærer og bioanalytikere, der mangler svar på formål, metode og konsekvens af laboratorieanalyserne, kan også få gavn af dette opslagsvæk.

 • - Den professionelle læge
  af Louise Binow Kjær
  131,95 - 295,95 kr.

  Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller har i høj grad præget opfattelsen af, hvad en professionel læge skal kunne i Danmark. Men hvordan træner man de forskellige lægeroller som studerende? Og hvilke elementer er vigtige i overgangen til lægerollen? "Lægens roller" giver både et overblik over og en guide til, hvordan man som studerende, yngre læge eller underviser arbejder målrettet med lægefaglig professionalisme. Bogen er ideel som lærebog i professionskurser ved medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg,men vil også være nyttig for nyuddannede læger, som ønsker at genopfriske viden og færdigheder indenfor f.eks. lovgivning, kommunikationsredskaber, ledelse og forskning. Bogen har fokus på rollerne som professionel, sundhedsfremmer, kommunikator, leder, samarbejder og akademiker, der støtter og supplerer rollen som medicinsk ekspert. I én bog får du en samlet guide til de vigtigste elementer i lægelig professionalisme. Derudover er bogen velegnet som inspirationskilde i forbindelse med jobstart og karrierevalg.

 • af Maj Siercke Bergstedt & Martin Sølvkjær
  273,95 - 303,95 kr.

  SUNDHEDSTEKNOLOGI I PRAKSIS Sundhedsteknologi er i rivende udvikling og favner mange områder og aspekter, hvor både offentlige og private aktører er i spil. Nye terminologier og udvikling af ny teknologi stiller til stadighed krav til de sundhedsfaglige uddannelser, og derfor kommer der nu en grundbog om emnet. Bogen "Sundhedsteknologi i praksis" har fokus på mødet mellem den sundhedsprofessionelle, borgeren og sundhedsteknologien. Bogens kapitler indeholder bl.a. følgende: Digitaliseringsstrategier; menneske-maskine-interaktion; etik; arbejdsgangsdesign; implementering af sundhedsteknologier; kunstig intelligens; selvmonitorering; patientens cockpit; telemedicin; robotteknologi og meget mere. Målgruppen for denne bog er sundhedsprofessionelle i bred forstand, hvor mødet med sundhedsteknologi er en hverdagsting. Teknologi forstået både i færdig form og som projekter, der udvikler ny teknologi. Bogen er primært tiltænkt bachelorstuderende, men kan også bruges i efteruddannelse af sundhedsprofessionelle og i kurser på kandidatuddannelser og for den færdiguddannede. Fagredaktørerne: Martin Sølvkjær er læge, teknolog og skabsdjøffer (MD, merk.dat., MPA) og har syv års klinisk erfaring. Mangeårigt praktisk og ledelsesmæssigt arbejde med sundhedsinformatik og mediko i hospitalsafdelinger, hospitaler, amter og region.Udarbejdelse af strategier for udvikling af sundhedsteknologi, censor på ledelses- og ingeniøruddannelser. Har gennem årene deltaget i udvikling af patientadministrative systemer, integrationsarbejde og implementeringer af større systemer. Maj Siercke Bergstedt er uddannet sygeplejerske, master i Sundhedspædagogik og cand.mag. i læring og forandringsprocesser med speciale i organisatorisk læring. Uddannet på CAMES i medicinsk simulation. Ansat på Rigshospitalet, Karkirurgisk Klinik i en ph.d.-uddannelsesstilling 2017-2020. Ekstern lektor ved Professionshøjskolen København.

 • - Håndbog for den praktiserende tandlæge og det odontologiske team
  af Henning Lehmann Bastian
  222,95 kr.

  Implantologi er den nyeste form for kirurgi i en privat tandlægepraksis. Den er et stort tandsundhedsbevarende fremskridt for patienterne. Denne bog er egnet til nybegyndere og lidt øvede. Behandlingsformen begejstrer enhver tandlæge og patient. Det er mit håb, at bogens form med tekst og tilhørende billeder i samme opslag vil lette klinikerens brug af bogen og at den vil blive en uundværlig del af klinikkens bibliotek. Tand-, mund- og kæbesygdomme er en vigtig del af tandlægens image som medicinalperson. De enkelte lidelser er forsøgt beskrevet i kort form efter samme koncept. Der er medtaget et righoldigt billedmateriale, som vil lette klinikerens mulighed for hurtig diagnostik, men som også opfylder en del kollegaers ønske om at anskueliggøre de forskellige lidelser for patienten. Kirurgisk fjernelse af visdomstænder er en evig udfordring, da man stilles overfor helt forskellige problemer hver gang. Gør ikke skade er tandlægens mantra, når man går i gang. En tandlæge som er dygtig til at fjerne visdomstænder regnes for en dygtig tandlæge og opnår hurtigt et godt ry. Komplikationer til kirurgi kan ikke undgås og de mest almindelige og deres behandling gennemgås! Alle tandlæger har komplikationer – du skal blot vide hvordan du takler dem.

 • af Henning Lehmann Bastian
  310,95 kr.

  "Oral medicin og patologi" er en vigtig del af tandlægens image som medicinalperson. De enkelte lidelser er forsøgt beskrevet i kort form efter samme koncept: definition, ætiologi, symptomer, klinik, diagnose, behandling og differentialdiagnoser. I enkelte tilfælde er der lidt overlapning, så en lidelse omtales to gange under forskellige navne.Der er medtaget et righoldigt billedmateriale, som vil lette klinikerens mulighed for hurtig diagnostik, men som også opfylder en del kollegaers ønske om at anskueliggøre de forskellige lidelser for patienten.Det er mit håb, at bogens form med tekst og tilhørende billeder i samme opslag vil lette klinikerens brug af bogen og at den vil blive en uundværlig del af klinikkens bibliotek.

 • - Grådighed, svindel og storhedsvanvid i Silicon Valley
  af John Carreyrou
  209,95 - 257,95 kr.

  Elizabeth Holmes (f. 1984) har altid været bange for nåle. Hendes livsmission var at opfinde en nem og billig metode til at tage blodprøver, der kunne afdække en lang række sygdomme. Som 19-årig droppede hun ud af universitetet og stiftede biotekvirksomheden Theranos, der ti år senere blev vurderet til en værdi på ti milliarder dollars. I 2015 var hun USA’s både yngste og rigeste selvskabte kvindelige milliardær. En lang række af USA’s mest magtfulde folk lovpriste den ambitiøse iværksætter, der kom på forsiden af magasiner som Forbes og Fortune og blev udråbt som den kvindelige Steve Jobs. Der var kun ét problem. Hendes produkt virkede ikke. Det stoppede hende dog ikke. Hun afviste al kritik, fyrede alle medarbejdere, der sagde hende imod, og fortsatte med at markedsføre sit produkt over for investorer. Hun fik endda sit apparat ind i USA’s næststørste apotekerkæde, hvor amerikanerne fik taget blodprøver. Elizabeth Holmes og Theranos blev afsløret af bogens forfatter, John Carreyrou, der har interviewet over 150 personer til bogen, heriblandt 60 tidligere ansatte hos Theranos.Kåret til årets businessbog 2018 af Financial Times og McKinsey. Udnævnt til en af årtiets ti bedste nonfiktionbøger af The Times.

 • - Medicinske selveksperimenter gennem tiden
  af Lasse Romer Olsen
  231,95 kr.

  I I embeds medfør får du historier om læger, der har udført forsøg på egen krop. Der er eksempler, der er tankevækkende, og eksempler, der er grænseoverskridende. Revolutionerende opdagelser og tragiske ulykker - nobelpriser og dødsfald. Der er eksempler fra 1614 og frem til i dag. Bogen præsenterer nogle af de mest betydelige tilfælde, og selv-forsøgene introduceres i deres rette medicinhistoriske kontekst. Bogens forfatter, Lasse Romer Olsen, forsøger ligeledes at adressere årsagerne til selvforsøgene: Er det rent etisk det mest forsvarlige? Det hurtigste? Eller har der slet og ret ikke været andre muligheder?

 • af Per Soelberg Sørensen, Bo Baslund, Ulla Feldt-Rasmussen & mfl.
  1.140,95 kr.

  Hermed foreligger den reviderede 3. udgave af den populære lærebog "Medicin"!Alle bogens kapitler er fagligt opdaterede med et øget fokus på de pædagogiske elementer, så studievenligheden er bedre end nogensinde før.Bogen er en traditionelt opbygget lærebog med en systematisk gennemgang af de medicinske sygdomme inddelt efter subspecialer. Den pædagogiske tilgang understreges af den overskuelige opbygning, de mange illustrationer og kliniske fotos samt tabeller, bokse, spørgsmål/svar og cases. Samtlige kapitler er blevet opdateret med nyeste viden og guidelines. "Medicin" er oplagt for den studerende gennem hele studietiden fra den første prækliniske kontakt med patienter til den afsluttende eksamen - og som opslagsværk til lægen efter medicinstudiet. Bogen er tilstræbt pensumdækkende for medicinstudiet i København, Aarhus, Odense og Aalborg.Bogens redaktører og forfattere er alle eksperter inden for de forskellige medicinske specialer og blandt de undervisere, som den medicinstuderende vil møde i løbet af uddannelsen.

 • - An Introduction for Students and Practitioners
  af Barker Chris Barker, Pistrang Nancy Pistrang & Elliott Robert Elliott
  332,95 - 353,95 kr.

  Fully updated to reflect the latest developments, the third edition of Research Methods In Clinical Psychology offers a comprehensive introduction to the various methods, approaches, and strategies for conducting research in the clinical psychology field. Represents the most accessible, user-friendly introduction to conducting and evaluating research for clinical psychologists and related professionals Ideal for students and practitioners who wish to conduct their own research or gain a better understanding of published research Addresses important issues such as philosophical underpinnings of various methodologies, along with socio-political issues that arise in clinical and community settings Step-by-step guidance through all phases of a clinical psychology research project from initial concept and groundwork, through to measurement, design, analysis, and interpretation Updates to this edition include new or expanded coverage of such topics as systematic review and literature searching methods, modern psychometric methods, guidance on choosing between different qualitative approaches, and conducting psychological research via the Internet

 • af Mary Louise Turgeon
  530,95 - 675,95 kr.

  The 5th edition of this classic text sets the standard for comprehensive coverage of immunology. Building from a solid foundation of knowledge and skills, trusted author Mary Louise Turgeon takes you from basic immunologic mechanisms and serologic concepts to the theory behind the procedures you'll perform in the lab. Immunology & Serology in Laboratory Medicine, Fifth Edition is the go-to resource for everything from mastering automated techniques to understanding immunoassay instrumentation and disorders of infectious and immunologic origin. Packed with learning objectives, review questions, step-by-step procedures, and case studies, this text is your key to succeeding in today's modern laboratory environment.Full-color, six-page insert of photomicrographs provide a better picture of what you'll see in the laboratory. Learning objectives at the beginning of each chapter offer a measurable outcome you can achieve by completing the material.Chapter highlights at the end of each chapter provide a summary of the most important information covered in each chapter.Review questions at the end of each chapter are tied to learning objectives further enhance your understanding.Case studies challenge you to apply your knowledge and help strengthen your critical thinking skills.Glossary at the end of the book provides quick access to key terms and definitions.NEW! Expanded chapter on Vaccines as the importance of vaccines continues to become more evident.NEW! Updated chapter on Molecular Techniques incorporates the newest technology specific to immunology. NEW! Key terms at the beginning of each chapter help you learn the important vocabulary in immunology.NEW! Case studies with added multiple-choice questions in addition to critical thinking questions will help you apply your knowledge and develop critical-thinking skills.

 • af Jesper Krogh & Francis Thomsen
  347,95 kr.

  Forskning i sundhed er en guide til alle, der ønsker at forske inden for det sundhedsvidenskabelige fagområde. Denne gennemreviderede 2. udgave har fået to helt nye kapitler om evidens og studiedesigns samt om litteratur-søgning og bibliometri. Desuden indeholder bogen praktiske redskaber til udarbejdelse af videnskabelige protokoller, fondssøgning, artikler og foredrag en introduktion til biostatistik og kritisk læsning af videnskabelig litteratur. Bogen kan med fordel anvendes i forbindelse med påbegyndelse af forskningsprojekter på alle niveauer, såsom ph.d.-projekter, bachelor- og kandidatopgaver, prægraduate forskningsårsprojekter samt andre større eller mindre forskningsprojekter. Bogen henvender sig til studerende og kandidater fra de sundhedsvidenskabelige uddannelser, især personer med baggrund inden for medicin, folkesundhedsvidenskab, odontologi, farmaci, humanbiologi og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Jesper Krogh er dr.med. Han har beskæftiget sig med klinisk og epidemiologisk forskning i depression samt hypofyse- og binyresygdomme. Han har undervist på præ- og postgraduate kurser inden for medicinsk forskningsmetode og statistik. Han er 1. reservelæge som led i hoveduddannelsen til speciallæge i endokrinologi. Simon Francis Thomsen er dr.med., ph.d. og professor i medicinsk forskningsmetodologi ved Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet. Han er speciallæge i dermato-venerologi og ledende overlæge ved Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg Hospital.

 • - Grundbog for de sundhedsvidenskabelige uddannelser
  af Simon Francis Thomsen, Jesper Krog, Carsten Hjortshøj & mfl.
  450,95 kr.

  BIOSTATISTIK & EPIDEMIOLOGIBag sundhedsvidenskabelige undersøgelser er indsamlet en lang række data. Det er en videnskabelig disciplin at gøre data overskuelige, håndtér- og analysérbare på korrekt vis, så sammenhænge mellem f.eks. adfærd og sundhed er til at forstå i et udsagn som: ”Mandlige rygere har 50 % større risiko for blodpropper”. Hvordan når man frem til det resultat? Og holder det?BIOSTATISTIK & EPIDEMIOLOGI yder læseren en forståelse af statistikken og epidemiologiens grundbegreber samt mulighed for at mestre basale værktøjer til beskrivelse af egne observationer. Første del af bogen er tilegnet statistiske begreber og analyser, f.eks. kategorisering af data og typer af tests, mens anden del af bogen beskæftiger sig med principperne bag forskning og studiedesigns. Undervejs kan læseren afprøve egne beregninger, teste sin viden, og bogens overskuelige struktur og grundige indeksikalisering gør den velegnet som opslagsværk og til støtte, når begreber fra videnskabelige artikler skal læses og forstås.Bogen henvender sig primært til medicinstuderende ved landets fire fakulteter i København, Odense, Aarhus og Aalborg, men andre faggrupper, såsom odontologi, farmaci, humanbiologi og folkesundhedsvidenskab, vil også finde de beskrevne principper anvendelige som introduktion til basal statistik og epidemiologi.

 • af Anna Lembke
  176,95 kr.

  The New York Times bestseller! All around us people are looking at their phones too much, eating too much, drinking too much. Our world is addicted to fleeting distracting pleasures that get us nowhere. Dr. Anna Lembke provides a clear way back to a balanced life. This book is about pleasure. It's also about pain. Most importantly, it's about how to find the delicate balance between the two, and why now more than ever finding balance is essential. We're living in a time of unprecedented access to high-reward, high-dopamine stimuli: drugs, food, news, gambling, shopping, gaming, texting, sexting, Facebooking, Instagramming, YouTubing, tweeting... The increased numbers, variety, and potency is staggering. The smartphone is the modern-day hypodermic needle, delivering digital dopamine 24/7 for a wired generation. As such we've all become vulnerable to compulsive overconsumption. In Dopamine Nation, Dr. Anna Lembke, psychiatrist and author, explores the exciting new scientific discoveries that explain why the relentless pursuit of pleasure leads to pain... and what to do about it. Condensing complex neuroscience into easy-to-understand metaphors, Lembke illustrates how finding contentment and connectedness means keeping dopamine in check. The lived experiences of her patients are the gripping fabric of her narrative. Their riveting stories of suffering and redemption give us all hope for managing our consumption and transforming our lives. In essence, Dopamine Nation shows that the secret to finding balance is combining the science of desire with the wisdom of recovery.

 • af Michael S. Trevisan & Tamara M. Walser
  354,95 kr.

  This practical, user-friendly resource helps students successfully complete an evaluation capstone: a dissertation, thesis, or culminating project where a student conducts an evaluation as their capstone experience. Authors Tamara M. Walser and Michael S. Trevisan present a framework to support students and faculty in maximizing student development of evaluator competencies, addressing standards of the evaluation profession, and contributing to programs and disciplinary knowledge. Their framework, and this book, is organized by six fundamentals of evaluation practice: quality; stakeholders; understanding the program; values; approaches; and maximizing evaluation use. Throughout the book they use the metaphor of the journey to depict the processes and activities a student will experience as they navigate an evaluation capstone and the six fundamentals of evaluation practice. In pursuit of a completed capstone, students grow professionally and personally, and will be in a different place when they reach the destination and the capstone journey is complete.

 • - Ethnomedicine and Therapeutic Applications
  af Maurice M. Iwu & Anselm Adodo
  441,95 kr.

  Healing Plants of Nigeria: Ethnomedicine and Therapeutic Applications offers comprehensive information on the use of herbal medicines in West Africa. Combining an evidence-based, ethnobotanical perspective with a pharmacological and pharmaceutical approach to phytomedicine, the book bridges the gap between the study of herbal plants' pharmacological properties and active compounds for the development of clinical drugs and community-oriented approaches, emphasising local use. It demonstrates how the framework of African traditional medicine can be preserved in a contemporary clinical context. The book outlines the history and beliefs surrounding the traditional use of herbs by the local population alongside their application in contemporary phytotherapy in Nigeria and West Africa. It features a critical assessment of the scientific rationale behind the use of these plants in ethnomedicine and offers a composite catalogue of phytotherapeutic and wellness agents, detailing the safety profile, efficacy, and scientific integrity of plants used to treat diseases and optimise health. Features:An ethnobotanical survey containing over 200 full-colour photographs of Nigerian and West African plants.A unique combination of ethnobotany and pharmacognosy, bridging the divide between pharmaceutical and community-oriented approaches to herbal medicine research. Contextual discussion of the therapeutic potential of Nigerian herbal medicine.Offers a template which can be used to separate the superstitious aspects of ethnomedicine from culturally inherited deposits of knowledge.A handbook for herbal and natural medicine practitioners, the book is aimed at African thinkers, scientists, healthcare providers and students of pharmacology and ethnomedicine.

 • - A Complete Guide to Quality Management in the Medical Device Industry, Second Edition
  af Itay Abuhav
  1.326,95 kr.

  Summary:This book provides valuable, effective guidance for understanding, interpreting and implementing ISO 13485:2016 standard requirements. Despite its more than 800-page length, the author has specifically designed its contents to maximize usability for the reader with a table of contents identical to that of the ISO standard itself, which enables easy navigation and orientation.Pragmatic in style and down to earth in tone, this book draws real-life examples and case-studies from the author's many years of experience in consulting to illustrate even the most complex of ISO 13485:2016 standard requirements and their implementation. Identifying relevant requirements and how they harmonize with quality management systems, developing processes for design and development, as well as product realization and validation are just a few of the issues covered in-depth by this publication.In addition, the author constantly reviews the distinctive characteristics and aspects of the medical device manufacturing industry, so that the reader can also appreciate the subject of this book in an everyday context.Features:A pragmatic and down to earth approach towards the reader's understanding of ISO 13485:2016 standard requirements implementation.Uses examples and cases from real-life based on the author's many years of experience in quality management. A table of contents structured identically to that of ISO 13485:2016 itself, allowing easier navigation and orientation for the reader.Emphasises guidance for ISO 13495:2016 standard requirements which are difficult to interpret and implementConstantly reviews the aspect of medical device industry characteristics and distinctive so the reader can reflect the content with its daily work. a a

 • af John W. Creswell
  237,95 kr.

  John W. Creswell's A Concise Introduction to Mixed Methods Research is a brief overview of mixed methods research that takes readers through the essential steps in planning and designing a study. Rather than offering an extensive treatment of mixed methods, this concise book offers individuals in the social, behavioral, and health sciences a foundation for understanding mixed methods methodology. Practical for use in workshops, seminars, global webinars, and as a supplementary text in undergraduate and graduate classes, Creswell's book is ideal for the beginner or the more advanced researcher looking for a quick primer in mixed methods, by an authoritative mixed methods scholar.

 • - A Guide to Success
  af Thomas E. Ogden
  418,95 kr.

  This third edition of the classic "e;how-to"e; guide incorporates recent changes in policies and procedures of the NIH, with particular emphasis on the role of the Internet in the research proposal process. Completely revised and updated, it reveals the secrets of success used by seasoned investigators, and directs the reader through the maze of NIH bureaucracies. In addition to providing a detailed overview of the entire review process, the book also includes hundreds of tips on how to enhance proposals, excerpts from real proposals, and extensive Internet references. This book is essential to all scientists involved in the grant writing process.Considers the reviewer's perspectiveDetailed presentation of the review processAll sections of the R01 proposal are reviewedHundreds of tips to enhance proposalsIncludes the many recent changes in NIH policiesIncludes many excerpts from real proposalsProvides extensive Internet references

 • af Kursad Turksen
  1.278,95 - 1.453,95 kr.

  Much research has focused on the basic cellular and molecular biological aspects of stem cells. Much of this research has been fueled by their potential for use in regenerative medicine applications, which has in turn spurred growing numbers of translational and clinical studies. However, more work is needed if the potential is to be realized for improvement of the lives and well-being of patients with numerous diseases and conditions.This book series 'Cell Biology and Translational Medicine (CBTMED)' as part of Springer Nature's longstanding and very successful Advances in Experimental Medicine and Biology book series, has the goal to accelerate advances by timely information exchange. Emerging areas of regenerative medicine and translational aspects of stem cells are covered in each volume. Outstanding researchers are recruited to highlight developments and remaining challenges in both the basic research and clinical arenas. This current book is the 15th volume of a continuing series.

 • af Lorenza Gonzalez-Mariscal
  1.492,95 - 1.688,95 kr.

  This volume explores the dynamic topic of tight junctions. The book focuses on tight junctions' role in sealing adjacent epithelial cells in a narrow band just beneath their apical surface. The book explains how tight junctions consist of a network of claudins and other proteins, and delves into how they hold cells together and form functional and protective barriers, regulating the passage of molecules and ions through the space between cells.The book opens with a discussion of the evolution of research on tight junctions, discussing a range of primary areas of growth, including the current knowledge on the particular physiological function of different claudins due to the development of an array of knock out mice. The chapters also explore in-depth studies of tight junctions in specific tissues (gut, lung and endothelia). This book offers a comprehensive understanding on post-translational modifications of occludin and its impact on tight junction function, as well as the molecular composition and function of tricellular tight junctions. This volume is particularly relevant to students and scientists in neuroscience, cell biology, physiology, cell differentiation, and cancer research.

 • af Julien Santi-Rocca
  1.492,95 kr.

  Periodontitis is a disease that affects more than half the adult population in the world. Treatment is often based on ancient recommendations consisting in mechanically removing material from damaged zones. However, novel therapeutic management strategies exist, from prevention to efficient treatment, and regeneration. The need of integrative approaches to circumvent this worldwide pledge can be achieved through:A better understanding of this complex disease by promoting scientific research and a comprehensive multidisciplinary approach, including epidemiology, microbiology, immunology, physiology, therapeutics, psychology, etc. A better outreach by promoting vulgarization and recommendations for health professionals.A better information of the empowered patients, leading them to consider prevention and to take part in their therapeutic course.The book "e;Periodontitis: Advances in Experimental Research"e; includes a timely collection of chapters covering all the fields of research about periodontitis, consisting in concise reviews by the best specialists themselves and with clinical perspectives for periodontitis. Recent technological advances have allowed to explore shadowed areas of periodontology.The book "e;Periodontitis: Advances in Experimental Research"e; is a unique occasion to set a milestone for a more integrated field of periodontitis, with a broad scientific, medical, and public audience thanks to dedicated sections in each chapter:Abstract and main body (scientific audience and expert clinicians)Highlights (scientific audience and clinicians)Impact for Practice (clinicians and economical/political decision makers)Summary for Patients (patients and economical/political decision makers)

 • af Sunil K. Deshmukh
  461,95 kr.

  Traditional studies in mycology mainly deal with damage caused by fungi, for instance, diseases of plants, animal ailments, air-borne pathogens, decomposition of wood and production of mycotoxins in food. Applied mycology focuses on the fermentation of foods (flours, bakery products, cheese and others) and production of fermented products (wine, beer and spirit). Further value-added approaches show the significance of fungi in the production of bioactive metabolites and pharmaceuticals used in the treatment of human diseases, including cancer, and plant diseases (e.g. pest control). Due to a dependence on fossil resources, production of bio-renewable merchandise gained importance and fungi serve as potential biological agents in sustaining global economy. Recent developments in mycology revealed their significance in the fields of advanced research, in particular building materials, packaging resources, electronic devises and leather-like goods. In addition, fungi possess several qualities to degrade non-biodegradable compounds in the ecosystem and assist in sustainable waste bioremediation. This book covers the current biotechnological advances and bio-prospect potential of fungi. Fungal biopolymers possess various applications, including prebiotics, therapeutics, immunoceuticals, drug-discovery and drug-delivery. Fungal bioactive metabolites have several implications beyond antibiotics, such as volatiles, biofuels, nematicides and pigments. They also serve as prospective tools in the production of nanoparticles of medicinal, nutritional and industrial significance. In view of environmental protection, fungal activity and products aid in bioremediation via degradation of xenobiotics and solid wastes. Fungi can produce agriculturally compatible metabolites to enhance plant production. Knowledge on fungal genomics facilitates the gene manipulation towards biotechnological applications (disease diagnosis, pathogen detection, gene expression and mutualistic interactions). This book addresses the application of fungi in different areas and serves as a potential knowledge bank for graduates, post-graduates and researchers contemplating fungal applications.

 • af Laurence J. Street
  1.125,95 kr.

  This updated fourth edition provides current information on devices and is divided into diagnostic and treatment sections. Devices are described with the theory of operation and relevant anatomical and physiological considerations. Aspects of BMET work including test equipment, standards, and information technology are also discussed. The text covers a wide variety of diagnostic and treatment devices currently used in hospitals that students will likely encounter in their career. Principles of operation and examples of use are provided. This book is unique in that it is written by an experienced biomed tech with 30 years' experience in hospitals rather than by engineers with little frontline experience. It is also unique in that it provides ancillary materials on the web and is the only guide divided into diagnostic and treatment device sections. This new edition also includes two new chapters on computers, information technology, and networking as well as health technology management.From the previous edition:"e;The book presents a comfortable balance between clinical applications, basic technical information, and various pictures of medical technologies one will encounter in the field. Additionally, related anatomy and physiology principles and essential technical terms are a nice complement to the technologies presented. The everyday duties and responsibilities of a biomed are captured by the various 'true-to-life' scenarios introduced throughout the book."e;-Joey Jones, Madisonville Community College, Kentucky, USAThis book is intended for students in biomedical engineering technology and healthcare technology management (BMET/HTM) programs as well as biomedical engineering students. Field service representatives, medical device designers, and medical device sales representatives will also find it useful.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.