Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Smitsomme sygdomme. Infektioner

Her finder du spændende bøger om Smitsomme sygdomme. Infektioner. Nedenfor er et flot udvalg af over 171 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Infektioner, immunologi og sygehushygiejne
  af Elsy Ericson & Thomas Ericson
  355,95 kr.

  Denne klassiske lærebog i mikrobiogi, immunologi og infektionssygdomme udkommer nu i 2. udgave grundigt omarbejdet og opdateret og rigt illustreret med nye pædagogiske farveillustrationer.Bogen tager udgangspunkt i sygeplejerskens ansvarsområde og omhandler mikroorganismer, infektionssygdomme, immunologi, smittespredning, diagnostik og behandling. Bogen afsluttes med et kapitel om sygehushygiejne.Bogen er grundigt bearbejdet til danske forhold af professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling ved Vejle Sygehus

 • af Ralf Agger, Graham Leslie, Bent Aasted & mfl.
  565,95 kr.

  Denne lærebog i immunologi henvender sig til universitetsstuderende i biologiske discipliner, især lægestuderende, tand- og dyrlægestuderende, biokemikere og biologer. Første halvdel af bogen gennemgår den basale immunologi, herunder et stort afsnit om medfødt immunitet, medens anden halvdel beskriver klinisk immunologiske forhold såsom infektions-immunologi, allergi, autoimmune sygdomme, transplantation, transfusion, tumor-immunologi, blodtypeserologi og medfødte immun-deficiente tilstande. Bogen er rigt illustreret.

 • af Vegard Bruun Wyller
  148,95 kr.

  Mikrobiologi– for sundhedsprofessionelleAfVegard Bruun Wyller Bogener en selvstændig lærebog, der indeholder den generelle og speciellemikrobiologi, som på anden vis er præsenteret i værket Det sunde menneske bindI og II samt Det syge menneske bind I og II af Vegard Bruun Wyller. Bogen ersuppleret med stofområder, som traditionelt ligger i faget mikrobiologi i dendanske sygeplejerskeuddannelse.

 • af Niels Høiby & Peter Skinhøj
  190,95 kr.

  Dette kompendium er skrevet af de samme forfattere, som er ansvarlige for lærebogen Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin, 4. udgave, FADL’s Forlag 2014. Kompendiet imødekommer et behov hos de studerende for en komprimeret tekst og mnemotekniske oversigtsskemaer, som kan bruges til at få overblikket over stoffet, fx i forbindelse med eksamensforberedelserne.Kompendiet er derfor ikke en ge­nerel lærebog i mikrobiologi, klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin. Her er det i stedet den velillustrere­de og pensumdækkende Klinisk mi­krobiologi og infektionsmedicin, som dækker behovet.

 • af Anne-Marie Andersen
  167,95 kr.

  Infektionshygiejne er en betegnelse for den samlede indsats i forebyggelsen af de infektioner, man måtte kunne pådrage sig under en indlæggelse på hospital, ophold på plejehjem eller under pleje, behandling og genoptræning i sundhedssektoren i øvrigt. Denne bog med titlen Infektionshygiejne giver en bred introduktion til feltet infektionsforbyggende hygiejne og hensigten med bogen er at sikre en høj infektionshygiejnisk standard blandt nuværende og kommende medarbejdere i sundhedsvæsenet. Bogen er inddelt i 24 kapitler, som hver dækker et separat område inden for infektionshygiejne, og de er alle baseret på en årelang tradition inden for infektionshygiejne og evidensbaserede anbefalinger samt love og vejledninger inden for feltet. Hvert kapitel er inddelt i en række underkapitler, som gør at læseren hurtigt kan finde det relevante afsnit. Bogen har et overskueligt layout hele vejen igennem, hvor faktabokse og illustrationer gavner forståelsen. Infektionshygiejne henvender sig til alle grupper af sundhedspersonale herunder studerende. Bogen formidler på en enkel og overskuelig måde, hvordan de sundhedssektorerhvervede infektioner kan forebygges og smittespredning undgås. En vigtig bog for alle i sundhedssektoren.

 • af Lars Igum Rasmussen & Jens Lundgren
  181,95 - 229,95 kr.

  Virus har sat dagsordenen i Jens Lundgrens arbejdsliv, lige siden han som helt ung læge stod ved sygesengen hos dødsmærkede aidspatienter og forskede i at finde en effektiv medicinsk mehandling til dem. Resultatet kan alverdens hiv-patienter takke ham for i dag.Siden coronapandemiens start har han knoklet for at hjælpe livstruede patienter og udvikle nye behandlinger med videnskabeligt dokumenteret effekt. Han har rådgivet de danske sundhedsmyndigheder og regeringen, og han har arbejdet tæt sammen med toppen af det amerikanske sundhedsvæsen under pandemigeneralen Anthony Fauci.I Vild virus giver han et unikt indblik i, hvad der sker bag kulisserne, når en virus truer os på livet og vender op og ned på vores hverdag. Bogen giver den første samlede beretning om de to vilde pandemiår: forskernes kapløb med tiden og en virus, der er en mester i at mutere, håndteringen af alle de udfordringer, virus pludselig kastede os ud i – og hvad vi har lært, så vi kan være bedre forberedte, når den næste virus udfordrer vores eksistens. For det vil ske: Pandemiernes tid er langtfra forbi.Bogen er blevet til i tæt samarbejde med Lars Igum Rasmussen, der som sundhedsredaktør på Politiken har dækket coronapandemien med mere end 200 nyhedsartikler, interviews, reportager og analyser.

 • af Karl-Erik Frandsen
  398,95 kr.

 • - Human parasitologi + Virologi + Bakteriologi og Mykologi
  af P. Bernhard, L. P. Nielsen, U. Stenz Justesen, mfl.
  257,95 kr.

  De mikrobiologiske fagområder human parasitologi, bakteriologi, mykologi og virologi er her samlet i kompendieform. Overskueligheden er i højsædet i denne bog, hvor den medicinstuderende kan danne sig et hurtigt overblik over emnerne, fx i forbindelse med eksamenslæsningen. Derudover er bogen et solidt grundlag for den, der lige er gået i gang med mikrobiologistudiet. Ud over at fungere som et godt supplement til de større lærebøger er denne kompendiesamling også meget velegnet som opslagsværk.

 • af Niels Høiby & Peter Skinhøj
  359,95 kr.

  "Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin" foreligger nu i en 4. udgave. Den er blevet gennemgribende opdateret og revideret, og nye figurer og tabeller er kommet til. Bogen er yderst velillustreret, og der er lagt stor vægt på en god og pædagogisk fremstilling af stoffet. De vigtigste eksamensrelevante begreber er opført i faktabokse."Klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin" er tilstræbt pensumdækkende og omfatter det faglige stof, som er nødvendig for at følge undervisningen og bestå eksamen i medicinsk mikrobiologi og - ikke mindst - for senere at kunne udnytte de kliniske mikrobiologiske afdelinger og Statens Serum Instituts afdelingers diagnostiske og terapeutiske muligheder til gavn for patienterne.Bogen henvender sig til medicisnke, odontologiske, humanbiologiske og bioanalytiske studerende og til læger og tandlæger og andre akademikere med interesse for klinisk mikrobiologi og infektionsmedicin.Bogen er tilpasset den nuværende studieordning på de fire danske medicisnke fakulteter i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

 • af Devi Sridhar
  128,95 - 198,95 kr.

 • af Paul Frisch & Harry Pappas
  476,95 kr.

  This timely and important book describes the impact on the hospital ability to provide patient care and how healthcare institution leveraged diverse technology solutions to combat impact of COVID-19 on providing patient care.

 • af Asian Development Bank
  384,95 kr.

  This report identifies well-established sectors needing transformation or improvement (tourism, agro-processing, and garments), along with evolving sectors with high potential for growth (electronics and digital trade) as Southeast Asian countries hammer out policies to boost post-COVID-19 recovery and secure a greener future. The first in a four-part series, the report looks at the pandemic's impact on these five sectors across Cambodia, Indonesia, Myanmar, the Philippines and Thailand. It identifies reforms and strategies to help core industries recover and grow over the medium term. This report underscores how deepening regional cooperation can help policy makers boost their countries' COVID-19 recovery and build more resilient economies and societies.

 • af Gregg Coodley
  192,95 kr.

  "e;A clearly written, information-rich guide to the impact of infectious diseases on the United States and our responses to each of them. Coodley and Sarasohn demonstrate how science and public health have had to counter fear, ignorance and hubris-along with the microbes themselves-in battles that reached a desultory climax with our misbegotten reckoning with Covid-19."e; Arthur Allen, author of The Fantastic Laboratory of Dr. Weigl"e;The book is a timely and urgent reminder that the battle against deadly infectious disease must be relentless. It celebrates our victories without losing sight of the horrendous human toll exacted, and it warns us that we repeat the mistakes of the past at our own peril."e; Stephen Coss, author of The Fever of 1721: The Epidemic that Revolutionized Medicine and American Politics---Infection has written its own history of the United States, terrifying, sickening and killing more Americans that all the nation's wars put together. Taming Infection is the story of fifteen of the worst diseases to strike the United States throughout our history and how Americans brought them under control.Some of these diseases now are associated only with far away lands. Yet, at one time, malaria afflicted most of the United States, even infecting multiple Presidents. Plague struck in San Francisco, and cholera and typhoid in New York. Diphtheria was once the great killer of American children, while smallpox infected, but luckily did not kill, both Washington and Lincoln. Thoreau, Hawthorne, Poe and Eleanor Roosevelt died from tuberculosis. Yellow fever shut down the Federal government in the then capitol of Philadelphia, forcing Alexander Hamilton to flee to an involuntary quarantine. Al Capone would succumb to syphilis while his nemesis, Eliot Ness, led the campaign against the disease in the American army in WWII. More modern afflictions, including the influenza, AIDS and Covid-19 pandemics, reminds us that infections still punish and terrify Americans. Sadly, Americans often first reacted to these calamities with ignorance, bizarre therapies and scapegoating of minorities. Protests against vaccines predated the American Revolution, while the Anti-Mask League was formed in 1918, not 2021. Yet Taming Infection is also the story of triumphs and heroes, in medicine and public health and among ordinary citizens, that helped the United States vanquish, or at least tame, these deadly maladies. Each disease has carved its own mark in American history and among Americans; some are still carving.

 • af Samuel Dancey
  177,95 - 259,95 kr.

 • - Når livet for altid er forandret
  af Tine Bay
  145,95 - 206,95 kr.

  OP IGEN er en beretning om en voldsom ulykke og gaseksplosion og er indtalt af forfatteren selv. En beretning om håb, afmagt, fight, kontroltab, viljestyrke og en helt ny virkelighed for en tidligere Miss World deltager, hjernetræner og Danmarksmester, som uforskyldt endte med voldsomme forbrændinger på begge ben, dropfod og PTSD, og som måtte gennemleve et lidelsesmarathon før tingene endte godt igen. I en søgen efter meningsfuldhed med ulykken, er bogen skrevet som den bog Tine Bay gerne selv ville have haft ved hånden undervejs på vej op igen, og er skrevet med både humor, styrke og autentisk ærlighed. Bogens kerne er en fortælling om ikke at give op, selv når det er svært og at holde fast i sig selv og sin integritet og finde sin egen vej, også når det brænder på. Den handler om at det umulige nogen gange kan blive muligt.Vi følger dramaet omkring selve ulykken, forløbet under den marathon lange komplicerede hospitalsindlæggelse, retfærdighedskampen og kampen om at komme tilbage til en form for hverdag. Fra Camilla Martins forord: “Jeg har grædt undervejs i bogen, fordi jeg har tænkt at det Tine går igennem, ville jeg aldrig nogensinde kunne have klaret. Men Tine stod det igennem, med en fuldstændig ufattelig og ukuelig vilje, og med en så fin og skrøbelig tilgang til sig selv og den Tine hun lærte at kende undervejs”. Tine Bay bruger i bogen højlydt alle mentale redskaber hun tidligere har brugt – særligt i kraft af sin funktion som mentaltræner. Det er også beskrivelsen af et menneskes møde medhospitalsvæsenet på godt og ondt. En oplevelse der undervejs er både fantastisk, fortvivlende og medrivende.

 • af Michael Cole, John Holton, Will Irving, mfl.
  611,95 - 1.467,95 kr.

 • af Patricia G. Melloy
  733,95 - 2.079,95 kr.

 • af Tim Raine, Ian B. Wilkinson & Kate Wiles
  545,95 kr.

 • af Jr. Myers
  366,95 - 1.039,95 kr.

 • af Paul A. Offit, Stanley A. Plotkin, Walter Orenstein & mfl.
  3.266,95 - 4.447,95 kr.

 • af Vasu Appanna
  733,95 - 1.834,95 kr.

 • af Henrik Elvang (University of Copenhagen Jensen
  917,95 - 2.324,95 kr.

 • af Robynne Chutkan
  208,95 kr.

 • af Yamuna Deepani (Department of Parasitology Siriwardana
  550,95 kr.

 • af Lynn Pohl
  315,95 kr.

 • af Paul G. Engelkirk, Janet Duben-Engelkirk & Robert C. Fader
  1.027,95 kr.

 • af Lisa Portolan
  427,95 kr.

 • af Peter Knight & Clare (King's College London Birchall
  305,95 - 1.467,95 kr.

 • af M. D. Gerald Paccione & M. D. Jessica Evert
  578,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.