Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Akutmedicin og førstehjælp

Her finder du spændende bøger om Akutmedicin og førstehjælp. Nedenfor er et flot udvalg af over 747 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bessel Van der Kolk
  237,95 - 387,95 kr.

  Bessel van der Kolk er en af verdens førende specialister inden for traumebehandling. I denne grundige gennemgang af emnet viser van der Kolk på baggrund af den nyeste forskning på området hvordan traumer rent faktisk forandrer krop og hjerne på en måde, der kompromitterer ofrenes evne til at føle glæde og engagement, udøve selvkontrol og føle tillid.Han undersøger innovative behandlingsmuligheder – fra neurofeedback og meditation til sport, drama og yoga – og viser nye veje til helbredelse af hjernen. NEW YORK TIMES BESTSELLER

 • - beretninger om det ubærlige
  af Anette Holmgren
  287,95 kr.

  Denne bog taler i almindeligt sprog om det, som kan synes umuligt at fortælle. Den tilbyder et ståsted, hvorfra det er muligt for alle at tale om traumer. Dens budskab er, at kun sproget kan give volden den nødvendige modstand, fordi ordet både afslører og heler det ubærlige. Komplekse traumers psykologi er beretningen om magt og vold og om menneskelig tragedie og smerte. Men det er også beretningen om modstand, om betydningsfulde værdier og om overlevelse.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  377,95 kr.

  Om bogenStress er blevet et livsvilkår for alt for mange mennesker. Hidtil har behandlingen af stress mest fokuseret på adfærdsændringer og på at tale om og lægge mærke til enhver tanke, følelse og fornemmelse. Men ifølge den metakognitive teori er det netop det overdrevne selvfokus, der skaber stressproblemerne. De mange grublerier og bekymringer er den reelle årsag til stress.”Stressbehandling med metakognitiv terapi” giver terapeuter og andre der arbejder med stressbehandling en indføring i teorien og viser, hvordan terapiformen kan bruges konkret i forbindelse med stressramte. Læseren bliver inviteret med ind i terapilokalet og lærer, hvordan metodens øvelser og teknikker bruges, hvad behandleren skal huske, og hvilke spørgsmål der er vigtige at stille. Bogen giver gavnlig viden til såvel behandlere, stressramte og pårørende.Om forfatterenLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog siden 2006 og specialist i psykoterapi, supervision og metakognitiv terapi. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder behandling, fagkurser, uddannelser og supervision.

 • af Gabor Mate
  147,95 - 173,95 kr.

 • - traumer, tilknytning og psykisk sygdom
  af Lars J. Sørensen
  317,95 kr.

  Chokerende oplevelser kan komme til at danne grundlag for livslange traumer og udvikle sig til psykisk sygdom. Bogen fokuserer på personlighedsforstyrrelsen borderline. Forfatteren beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi, og dokumenterer, hvordan traumatisering og sygdom kan undgås og behandles. Bogens detaljerigdom både i forhold til teori, behandling og illustrative eksempler gør den til en vigtig psykologisk fagbog for behandlere. Desuden kan mennesker, der er belastet af chokerende og traumatiske hændelser, samt disses pårørende, hente viden og metoder til at komme videre. Lars J. Sørensen er cand.psych. og supervisor i psykoterapi og har i 1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland.

 • - Narrativ behandling af traumatiske oplevelser
  af Michael White, Amani Al-Jamal, Bilal Hassounnh, mfl.
  264,95 - 287,95 kr.

  Denne vidtfavnende, kloge og praksisbaserede bog viser, hvordan man i praksis kan benytte narrative ideer i traumebehandling af voksne, par og/eller børn. Bogens bidrag er hentet fra hele verden og dens fokus er, at ingen mennesker er passive modtagere af svigt, overgreb, tortur eller andre former for traumatiserende handlinger; mennesker vil altid møde traumatiserende begivenheder med en modhandling.Bogen viser, hvordan terapeutisk arbejde med traumatiserede mennesker i væsentlig grad handler om genetablering af personens relation til sig selv og fornemmelse af sig selv i lyset af de traumatiske oplevelser. Bl.a. bidrager den australske terapeut Michael White, der mere end nogen anden har sat sig for at koble hukommelsesteori, udviklingspsykologi og terapeutiske metoder til en praksis, der med uendelig respekt for menneskers viden og færdigheder i relation til deres eget liv kan hjælpe mennesker fri af de traumatiske oplevelsers fortsatte negative indflydelse på deres liv.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  307,95 - 417,95 kr.

  LÆR AT SKABE METAKOGNITIVE GRUPPEFORLØB"Gruppeforløb med metakognitiv terapi" henvender sig til fagpersoner med kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at strukturere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på seks sessioner kan struktureres. Med gruppeforløb kan man som terapeut nå endnu flere mennesker, som har brug for hjælp, og samtidig få nye perspektiver på sit fag.TIDENS NYE TERAPIMETODEDen metakognitive terapi er en del af den tredje bølge af kognitive terapier. Inden for metoden fokuserer man på selvstyring af tankeprocesser frem for tankernes indhold. Metoden er specielt velegnet til behandling af forskellige former for angstlidelser som for eksempel generaliseret angst, social angst og OCD samt depression og stress. Den metakognitive metode er ikke bare en skånsom og effektiv metode i individuelle klientforløb. Den egner sig også til grupper, hvor metoden kan bruges på tværs af psykiske problematikker. Deltagerne træder ind i et læringsrum og lærer at overføre metoden til deres eget liv – ikke kun ud fra deres egen historie, men også ved at se andre deltageres problemstillinger. Hver session indeholder en køreplan til terapeuten med:- En oversigt over sessionens temaer- Forslag til, hvordan man bedst introducerer vigtige begreber til deltagerne- Øvelser- Arbejdsark til deltagerneOM FORFATTERENLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision. I årene 2014-2015 uddannede hun sig i metakognitiv terapi ved MCT Institute i Manchester. Siden har hun løbende videreuddannet sig. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder metakognitiv terapi samt kurser, uddannelser og supervision for fagpersoner. Derudover er Linda Burlan Sørensen forfatter til bøgerne "Fængslende tanker – kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi" (2018) og "Stressbehandling med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter" (2019).

 • - ACT med traumer
  af Anne Agerbo
  347,95 kr.

  Mange mennesker har haft traumatisk oplevelser og lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve et godt og meningsfuldt liv med symptomerne – hvordan lidelse og lykke kan eksistere samtidig.Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod lære at leve et lykkeligt liv med dem. Grundlæggende handler det om at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke fjernes eller fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft. Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) præsenteres som den fleksible tilgang, der kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser, hvordan symptomerne kan påvirke både individet, familier i flere generationer og hele samfund. Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler med sin farfar – en dansk politi­mand, der tilbage i 1944 var KZ-fange.Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alle andre, der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan også bruges som selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.Anne Agerbo er privat­praktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act in Life og videns­fællesskabet traumeviden.dk. Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

 • - Dissociation hos mennesker med tidlige traumer
  af Karin Dyhr
  287,95 - 290,95 kr.

  Ude af mig selv handler om dissociation, som er et omstridt og underbelyst emne inden for psykiatrien. Dissociation forekommer ofte ved traumer efter voldsomme oplevelser som vold, seksuelle krænkelser, nærtståendes dødsfald el. lign. Når virkeligheden er så grum, at vi ikke kan bære at være i den, kan vi være nødt til at 'dele os op' for at holde det ud. Psykiatrien overser i vid udstrækning dissociation. Det betyder, at mennesker ikke får behandling, eller at problemerne behandles som psykose. Mennesker, der dissocierer, bliver ofte bange, fordi de ikke ved, hvad der sker. Det samme gælder familie og venner. Ude af mig selv henvender sig til både patienter og fagfolk. Udover at bygge på forfatterens egne erfaringer giver den stemme til en lang række mennesker, der dissocierer. Det åbner mulighed for at forstå en sygdom, der hidtil været svær at sætte sig ind i. Bogen gennemgår tillige de forskellige dissociative lidelser og henviser i vid udstrækning til foreliggende psykiatrisk faglitteratur. Karin Dyhr er uddannet musikterapeut og er en særdeles aktiv foredragsholder. Hun har opnået en helt særlig status gennem sit forfatterskab, hvor hun beskriver sin egen psykiske sygdom og ikke mindst helbredelse gennem mere end ti års terapi og 70 indlæggelser. Tidligere udgivelser er Glaspigen og Bag om borderline.

 • af Alex Finlay
  137,95 - 187,95 kr.

  Det er nytårsaften i 1999. Dommedags-profeter forventer de værste kaosscenarier ved årtusindskiftet, men ingen af dem holder stik. I en Blockbuster i New Jersey bliver fire teenagere på aftenvagt angrebet og kun én overlever. Den mistænkte flygter og bliver aldrig set igen. Femten år senere angribes en anden gruppe teenagere i en isbutik i samme by, og endnu engang er der kun én overlevende. Det er mere end bare et tilfælde og den højgravide FBI-agent Sarah Keller sætter livet på spil i opklaringen af sagen.

 • af Steen Hundborg
  547,95 kr.

  FADL’s Forlag udgiver nu bind 4 i det store sygeplejeværk af Steen Hundborg, som er målrettet sygeplejerskeuddannelsens seneste bekendtgørelse, og det store værk har fokus på klinisk beslutningstagning, klinisk lederskab og patientinvolvering - og nu akutte tilstande. Lærebogen i fire bind kan anvendes gennem hele uddannelsen. Målgruppen er sygeplejestuderende, sygeplejersker, kliniske vejledere og andre som ønsker en opdateret sygeplejefaglig viden.Fjerde bind handler om sygepleje og akutte tilstande. Der fokuseres på teori og og klinik i forskningsbaserede sygeplejefaglige områder, som har indflydelse på akut sygepleje. Læseren får en bred og nuanceret indføring i problemstillinger, der knytter sig til akutsygeplejen.Forfatterne har inddraget patientinvolvering, klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen, hvor det forekommer relevant. I firebindsværket er der 94 kapitler, som kan anvendes i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Hvert kapitel er på 20–25 sider, og de er alle pædagogisk designet med resuméer, faktabokse, cases og referencer til de andre bind. Bøgerne inddrager den nyeste forskning, og 129 forfattere med specifikke akademiske kompetencer har bidraget med at skrive kapitlerne, som også er blevet bedømt af lektorer og sygeplejestuderende. Det nye firebindsværk er tiltænkt som den nye, pensumdækkende lærebog til sygeplejerskeuddannelsen.

 • - En effektiv metode til at afhjælpe ubalancer i hjernen
  af Meike Wiedemann & Kirsten Segler
  206,95 kr.

  Neurofeedback er en let, behagelig og effektiv måde at træne hjernen, så den bliver bedre til at afhjælpe en lang række forskellige ubalancer i hjernen. I et letforståeligt sprog gennemgår de to forfattere, hvad neurofeedback ”går ud på”, og hvordan det kan hjælpe i forbindelse med en lang række lidelser. Det gælder bl.a.: ADHD og ADD Autismespektrumforstyrrelser Stress Spiseforstyrrelser Depression og bipolare forstyrrelser Angsttilstande PTSD Afhængighed Epilepsi Migræne Kroniske smerter Neurofeedback er en behandlingsform, der er på vej frem overalt i verden, og bogen er den første om emnet på dansk. Lektørudtalelse:"Forfatterne beskriver emnet entusiastisk og i et letforståeligt sprog, og specielt i baggrundsafsnittet om hjernen og nervesystemet også med et glimt i øjet."Fra bogens forord: ”Mange mennesker reagerer skeptisk, når de hører om den omfangsrige liste af symptomer og tilstande, som neurofeedback med held kan anvendes ved.Der kan hurtigt opstå et indtryk af, at metoden markedsføres som et vidundermiddel. Men det er let at forklare, hvorfor så mange forstyrrelsestilstande kan påvirkes positivt af metoden. De har alle en afgørende ting til fælles: Stimuleringen af nervesystemet bliver ikke reguleret optimalt. Hvis du leder efter en ny behandlingsform for en psykisk lidelse, en neurologisk forstyrrelse eller andre kroniske problemer, så kan neurofeedback måske være det rigtige for dig. Med denne bog kan du finde ud af, om du har lyst til at afprøve denne terapiform på dig selv eller dit barn eller en slægtning.”

 • af Peter A Levine
  167,95 kr.

  An intimate memoir from Peter Levine, renowned developer of Somatic Experiencing and bestselling author of Waking the Tiger

 • af Ashlee Vance
  127,95 - 155,95 kr.

 • af Manuel C. Pardo
  949,95 kr.

 • af Jean-Dominique Bauby
  107,95 - 117,95 kr.

  `Locked-in syndrome: paralysed from head to toe, the patient, his mind intact, is imprisoned inside his own body, unable to speak or move. In my case, blinking my left eyelid is my only means of communication.'

 • af Matthew J. Friedman
  702,95 kr.

  Now in an extensively revised third edition with 65% new material, this is the authoritative reference on posttraumatic stress disorder (PTSD). Contributors examine the breadth of current knowledge on the mechanisms by which stressful events can alter psychological processes, brain function, and individual behavior. Risk and protective factors across development and in specific populations are explored. Reviewing the state of the science of assessment and treatment, the volume covers early intervention and evidence-based individual, couple/family, and group therapies. Conceptual and diagnostic issues are addressed and key questions for the next generation of researchers are identified. New to This Edition *Thoroughly revised to reflect the accelerating pace of scientific and clinical progress; includes a range of new authors. *Chapters on new topics: treatment of PTSD with comorbid disorders, and postmortem brain banking. *New chapters on previously covered topics, including DSM-5 and ICD-11 diagnostic criteria, the psychoneurobiology of resilience, and challenges in implementing clinical best practices. *New or updated discussions of such timely issues as treatment of refugees, telemental health, and technology-based interventions.

 • af Christina Rostrup Kruuse, Nina Skavlan Godtfredsen, Tina Vilsbøll, mfl.
  397,95 kr.

  AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE14. UDGAVEI over 45 år har AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE været den foretrukne kittelbog, og nu foreligger klassikeren i en helt ny og gennemrevideret 14. udgave. Siden seneste udgave udkom, har et nyt speciale i akut medicin set dagens lys, og i forbindelse med omstrukturering af akutområdet på landets afdelinger er bogen blevet endnu mere relevant. Alle bogens kapitler er opdaterede med nyeste nationale og internationale guidelines for akut diagnostik, monitorering og behandling. Derudover får du også FADL’s Forlags populære journalkoncept, psykiatrikoncept og kommunikationskoncept med.AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE er uundværlig for den medicinstuderende i klinik, ligesom den er velegnet til personalet på landets skadestuer, modtagecentre og intensivafdelinger.

 • af Shadi Angelina Bazeghi
  72,95 - 151,95 kr.

  Flowmatic er digte om en fucked-up verden, sønderrevet af krig og undertrykkelse. Kroppene er gået i stykker. Tiden er gået i stykker. De uidentificerbare kropsdele ligger spredt på slagmarken. Fortid og nutid sker på samme tid. Hvordan kan man tale fra dette sted, hjemsøgt af minderne? Et sted, hvor man er udsat og usynliggjort, betragtet som et udefrakommende objekt? Hvordan kan man fremstå som selvstændigt tænkende? Hvad er det udsatte menneskes sprog? Det giver digtene i Flowmatic et poetisk og hårdtslående bud på.

 • af Henrik From & Rikke Finland
  137,95 - 257,95 kr.

  Hvad sker der, når alt med ét bliver slukket i din krop -og hvordan tænder du den igen? Henrik From er vant til at løbe solen sort som salgsdirektør og konsulent for nogle af Danmarks største virksomheder. Han er familiefar, ægtemand og en fremragende sælger. En nat bliver alt forandret, da Henrik rammes af en blødning i hjernen. Alt går i sort og opløsning med hans totale lammelse af kroppen. Han kan hverken se, gå eller tale. Her begynder den lange, barske og sejlivede rejse tilbage til et liv med nye spilleregler, livsvilkår og indsigter. Op mod 125.000 mennesker i Danmark lever med følgerne fra en hjerneblødning. Henrik From er én af dem. Hans selvbiografi er en hudløs ærlig fortælling om, hvad der sker med en mand, der oplever at være i frit fald. Et fald fra førlighed, arbejde og ægteskab, hvor man både skal overkomme angsten, kontroltabet og sorgen over det nye liv, man har fået stillet i udsigt. Selvbiografien er dog også en fortælling om, hvordan man genvinder førligheden i alle livets aspekter, finde nye overlevelsesstrategier og det at tage livtag med livet. En central del af bogen udgør en række af konkrete værktøjer til apopleksi-ramte og deres pårørende, som kan hjælpe dem videre tilbage til hverdagen. Ligeud og frem er historien om en mand, der bliver fanget i en boble af stilstand, frustration og desperation – og bryder ud af den igen.

 • af Claus Ziegler Simonsen & Daniel Kondziella
  427,95 kr.

  Opslagsvenlig og vidensintensiv håndbog om akutte neurologiske tilstandeAKUTTE NEUROLOGISKE TILSTANDE er en praktisk hjælp til håndteringen af akutte neurologiske patienter. I de senere år har neurologien ændret karakter til også at rumme en stor akut og intensiv dimension. Derfor er der behov for en bog, som hjælper dig med vurdering og behandling af alle vigtige tilstande, man møder i den akutte neurologiske modtagelse. Størstedelen af de akutte neurologiske patienter er truet på liv eller førlighed, herunder ca. 12.000 patienter om året med stroke. Derfor er der i denne bog prioriteret et omfangsrigt kapitel om netop stroke. Derudover indeholder AKUTTE NEUROLOGISKE TILSTANDE kapitler om bl.a. akutte neuromuskulære og neuroinflammatoriske sygdomme, epilepsi, neuroinfektioner, neuroonkologiske tilstande, traumatisk hjerneskade, forgiftninger samt neuroprognosticering, hjernedød og organdonation. AKUTTE NEUROLOGISKE TILSTANDE præsenterer akut- og intensivneurologien kort og præcist, men tilstrækkeligt informativt til at adressere alle relevante problemstillinger ved dit møde med den akut syge neurologiske patient. Bogen henvender sig til medicinstuderende i klinik, yngre læger, neurologer med vagtbærende funktioner og andre med interesse for akut neurologi.

 • af Wayne A. Keast
  297,95 kr.

  Biblical Cures for the Wounded Spirit contains vital information that will answer many questions that those who suffer with PTSD and those close to them are asking. How does someone handle the grief experienced in combat? How does a spouse or other loved one handle the playing out of stress a combat veteran manifests when they return? Fear, guilt, no peace, and other issues are addressed. These are emotions that stir the soul and plague those who have experienced unimaginable trauma in a war zone or even in a violent home situation. Psychology and drugs are not the answer. New Age philosophy will not help. The Bible has the answers and will be found in these pages to be the solution that so many have been looking for.About the AuthorSaved at age 14 out of a broken, traumatizing home, Wayne A. Keast entered the Army at age 18 and discovered God's peace in the midst of Army duty that includes deployment, and long stretches away from family. After years as an enlisted soldier, Wayne was called by God into the ministry out of German guard tour on a midnight shift. Finishing college and seminary, the Army received Wayne back as a commissioned officer and chaplain.After a deployment and after surgery, Wayne was in a rehab learning about war-time PTSD issues by listening to soldiers. After much bible study, Wayne learned of God's cure for PTSD and how the inevitable wound can be treated successfully. Later, God showed Wayne a Bible verse that describes the issue. Proverbs 18:14 "The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear?" Wayne retired from the Army in 2012 with a burden for those with PTSD. This book is a compilation of the work completed in his Doctor of Ministry. Wounded Spirits is Wayne's ministry order under Wounded Spirits INC.woundedspiritsministry@gmail.comwww.biblecuresforptsd.org

 • af Robin Logie
  326,95 - 1.569,95 kr.

 • af Mark S. Greenberg
  1.109,95 kr.

  Preceded by Handbook of neurosurgery / Mark S. Greenberg. Ninth edition. [2020].

 • af Luke Flower
  555,95 kr.

  This book is a comprehensive, accurate and up-to-date practical guide to the use of point-of-care ultrasound (POCUS) in critical care. It features detailed descriptions of how to perform a POCUS examination plus practical information on using POCUS in the assessment of shock, trauma and cardiac arrest.

 • af Nathan E Goldstein
  1.054,95 kr.

  Using a practical, question-and-answer approach, Evidence-Based Practice of Palliative Medicine, 2nd Edition, helps you provide optimal care for patients and families who are dealing with serious illness. This unique reference focuses on patient and family/caregiver-centered care, highlighting the benefits of palliative care and best practices for delivery. The highly practical, user-friendly format sets it apart from other texts in the field, with concise, readable chapters organized around clinical questions that you’re most likely to encounter in everyday care. Uniquely organized using a question-and-answer approach, making it easy to find answers to common questions asked by practitioners and patients. Up-to-date, reader-friendly chapters explore interventions, assessment techniques, treatment modalities, recommendations and guidelines, communication techniques, and available resources for palliative care. Expanded discussions on hospice in every chapter, and a new emphasis on pediatrics, with increased material on pediatric malignancies, developmental delays, cystic fibrosis, and perinatal palliative care. New chapters on wellness of the palliative care practitioner, patients with opioid use disorders, telehealth in palliative care, health disparities, rural palliative care, caring for people with hematologic malignancies, integrative and alternative therapies, LGBTQ+ populations, mobile health technologies, and national palliative care implementation strategies. High-quality evidence gathered and reviewed by leading experts in palliative medicine, including clinicians, educators, and researchers across a broad range of disciplines. Numerous algorithms throughout help you make informed decisions, and "take-home" points in every chapter provide a quick summary of key content. Enhanced eBook version included with purchase. Your enhanced eBook allows you to access all of the text and figures from the book on a variety of devices. Any additional digital ancillary content may publish up to 6 weeks following the publication date.

 • af MaryCatherine McDonald
  165,95 kr.

  A profound new approach to healing trauma, grounded in a radical reframing of how we understand this nearly universal experienceFor centuries, we've been taught that being traumatized means we are somehow broken-and that trauma only happens to people who are too fragile or flawed to deal with hardship. But as a researcher, teacher, and survivor, Dr. MaryCatherine McDonald has learned that the only thing broken is our society's understanding of trauma. "The body's trauma response is designed to save our lives-and it does," she says. "It's not a sign of weakness, but of our function, strength, and amazing resilience."With Unbroken: The Trauma Response Is Never Wrong, Dr. McDonald overturns the misconceptions about trauma with the latest evidence from neuroscience and psychology-and shares tested practices and tools to help you work with your body's coping mechanisms to accelerate healing. Here, you'll explore: . What is trauma? The latest science that undoes the stigmas of shame, blame, and humiliation. Moral injury-having our basic sense of how the world should work overturned. The truth about triggers-what they really are and how they can guide the healing journey. Traumatic patterns-new findings to help break free from recurring habits and toxic dynamics. Why we can always rewrite our inner narratives, no matter how much time has passed . Finding a "relational home" for trauma-how we can help each other return to wholenessDr. McDonald's case studies reveal the many ways trauma can manifest and persist in our lives, yet there's one factor every case has in common: the trauma response itself reveals the path to healing. "Our traumatic experiences reveal that we can be bent, dented, or bruised," she says, "but we cannot be broken." For anyone who has gone through trauma or wants to help others who are struggling, here is an empowering resource for finding our way home to our bodies, rebuilding our relationships, and returning to full engagement with life.

 • af Rupi Kaur
  267,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.