Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Akutmedicin og førstehjælp

Her finder du spændende bøger om Akutmedicin og førstehjælp. Nedenfor er et flot udvalg af over 189 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Alex Finlay
  129,95 - 206,95 kr.

  Det er nytårsaften i 1999. Dommedags-profeter forventer de værste kaosscenarier ved årtusindskiftet, men ingen af dem holder stik. I en Blockbuster i New Jersey bliver fire teenagere på aftenvagt angrebet og kun én overlever. Den mistænkte flygter og bliver aldrig set igen. Femten år senere angribes en anden gruppe teenagere i en isbutik i samme by, og endnu engang er der kun én overlevende. Det er mere end bare et tilfælde og den højgravide FBI-agent Sarah Keller sætter livet på spil i opklaringen af sagen.

 • af Bessel van der Kolk
  220,95 - 355,99 kr.

  Bessel van der Kolk er en af verdens førende specialister inden for traumebehandling. I denne grundige gennemgang af emnet viser van der Kolk på baggrund af den nyeste forskning på området hvordan traumer rent faktisk forandrer krop og hjerne på en måde, der kompromitterer ofrenes evne til at føle glæde og engagement, udøve selvkontrol og føle tillid.Han undersøger innovative behandlingsmuligheder – fra neurofeedback og meditation til sport, drama og yoga – og viser nye veje til helbredelse af hjernen. NEW YORK TIMES BESTSELLER

 • - beretninger om det ubærlige
  af Anette Holmgren
  266,95 kr.

  Denne bog taler i almindeligt sprog om det, som kan synes umuligt at fortælle. Den tilbyder et ståsted, hvorfra det er muligt for alle at tale om traumer. Dens budskab er, at kun sproget kan give volden den nødvendige modstand, fordi ordet både afslører og heler det ubærlige. Komplekse traumers psykologi er beretningen om magt og vold og om menneskelig tragedie og smerte. Men det er også beretningen om modstand, om betydningsfulde værdier og om overlevelse.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  341,95 kr.

  Om bogenStress er blevet et livsvilkår for alt for mange mennesker. Hidtil har behandlingen af stress mest fokuseret på adfærdsændringer og på at tale om og lægge mærke til enhver tanke, følelse og fornemmelse. Men ifølge den metakognitive teori er det netop det overdrevne selvfokus, der skaber stressproblemerne. De mange grublerier og bekymringer er den reelle årsag til stress.”Stressbehandling med metakognitiv terapi” giver terapeuter og andre der arbejder med stressbehandling en indføring i teorien og viser, hvordan terapiformen kan bruges konkret i forbindelse med stressramte. Læseren bliver inviteret med ind i terapilokalet og lærer, hvordan metodens øvelser og teknikker bruges, hvad behandleren skal huske, og hvilke spørgsmål der er vigtige at stille. Bogen giver gavnlig viden til såvel behandlere, stressramte og pårørende.Om forfatterenLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog siden 2006 og specialist i psykoterapi, supervision og metakognitiv terapi. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder behandling, fagkurser, uddannelser og supervision.

 • - traumer, tilknytning og psykisk sygdom
  af Lars J. Sørensen
  296,95 kr.

  Chokerende oplevelser kan komme til at danne grundlag for livslange traumer og udvikle sig til psykisk sygdom. Bogen fokuserer på personlighedsforstyrrelsen borderline. Forfatteren beskriver, hvad der karakteriserer en virksom choktraumeterapi, og dokumenterer, hvordan traumatisering og sygdom kan undgås og behandles. Bogens detaljerigdom både i forhold til teori, behandling og illustrative eksempler gør den til en vigtig psykologisk fagbog for behandlere. Desuden kan mennesker, der er belastet af chokerende og traumatiske hændelser, samt disses pårørende, hente viden og metoder til at komme videre. Lars J. Sørensen er cand.psych. og supervisor i psykoterapi og har i 1979-2015 været chefpsykolog på Psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland.

 • - Narrativ behandling af traumatiske oplevelser
  af Michael White, Amani Al-Jamal, Bilal Hassounnh, mfl.
  265,95 - 270,95 kr.

  Denne vidtfavnende, kloge og praksisbaserede bog viser, hvordan man i praksis kan benytte narrative ideer i traumebehandling af voksne, par og/eller børn. Bogens bidrag er hentet fra hele verden og dens fokus er, at ingen mennesker er passive modtagere af svigt, overgreb, tortur eller andre former for traumatiserende handlinger; mennesker vil altid møde traumatiserende begivenheder med en modhandling.Bogen viser, hvordan terapeutisk arbejde med traumatiserede mennesker i væsentlig grad handler om genetablering af personens relation til sig selv og fornemmelse af sig selv i lyset af de traumatiske oplevelser. Bl.a. bidrager den australske terapeut Michael White, der mere end nogen anden har sat sig for at koble hukommelsesteori, udviklingspsykologi og terapeutiske metoder til en praksis, der med uendelig respekt for menneskers viden og færdigheder i relation til deres eget liv kan hjælpe mennesker fri af de traumatiske oplevelsers fortsatte negative indflydelse på deres liv.

 • - ACT med traumer
  af Anne Agerbo
  318,95 kr.

  Mange mennesker har haft traumatisk oplevelser og lever i dag med symptomerne efter dem. Bogen viser, hvordan man kan leve et godt og meningsfuldt liv med symptomerne – hvordan lidelse og lykke kan eksistere samtidig.Det handler ikke om at fjerne traumesymptomerne. Vi skal derimod lære at leve et lykkeligt liv med dem. Grundlæggende handler det om at gøre op med forestillingen om, at lidelse udelukker lykke. De to ting kan godt gå hånd i hånd, når vi kigger nærmere på: Hvilke værdier skal forme overleverens liv? Der skal ikke fjernes eller fikses, det drejer sig derimod om at skabe mening og livskraft. Terapien skal handle om livet fremadrettet. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) præsenteres som den fleksible tilgang, der kan hjælpe overleveren med at skabe mening og livskraft.Bogen præsenterer en ny tilgang til traumesymptomer. Den viser, hvordan symptomerne kan påvirke både individet, familier i flere generationer og hele samfund. Psykolog og forfatter Anne Agerbo tager udgangspunkt i samtaler med sin farfar – en dansk politi­mand, der tilbage i 1944 var KZ-fange.Bogen henvender sig til psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og alle andre, der møder folk med traumer i deres professionelle virke. Den kan også bruges som selvhjælpsbog af folk, der ønsker at blive klogere på egne traumer, og hvordan man kan arbejde med dem.Anne Agerbo er privat­praktiserende psykolog. Hun ejer firmaet Act in Life og videns­fællesskabet traumeviden.dk. Hun har en omfattende erfaring inden for supervision, undervisning, coaching og terapi og arbejder med ACT med inddragelse af mindfulness, storytelling og narrative elementer.

 • - En håndbog for terapeuter
  af Linda Burlan Sørensen
  278,95 - 376,95 kr.

  LÆR AT SKABE METAKOGNITIVE GRUPPEFORLØB"Gruppeforløb med metakognitiv terapi" henvender sig til fagpersoner med kendskab til metakognitiv terapi. Bogen er tænkt som en hjælp eller inspiration til terapeuten, der ønsker at strukturere et færdigt gruppeforløb inden for metoden. Undervejs i bogen får terapeuten huskelister, refleksioner over fordele og ulemper ved gruppeforløb samt en guide til, hvordan et forløb på seks sessioner kan struktureres. Med gruppeforløb kan man som terapeut nå endnu flere mennesker, som har brug for hjælp, og samtidig få nye perspektiver på sit fag.TIDENS NYE TERAPIMETODEDen metakognitive terapi er en del af den tredje bølge af kognitive terapier. Inden for metoden fokuserer man på selvstyring af tankeprocesser frem for tankernes indhold. Metoden er specielt velegnet til behandling af forskellige former for angstlidelser som for eksempel generaliseret angst, social angst og OCD samt depression og stress. Den metakognitive metode er ikke bare en skånsom og effektiv metode i individuelle klientforløb. Den egner sig også til grupper, hvor metoden kan bruges på tværs af psykiske problematikker. Deltagerne træder ind i et læringsrum og lærer at overføre metoden til deres eget liv – ikke kun ud fra deres egen historie, men også ved at se andre deltageres problemstillinger. Hver session indeholder en køreplan til terapeuten med:- En oversigt over sessionens temaer- Forslag til, hvordan man bedst introducerer vigtige begreber til deltagerne- Øvelser- Arbejdsark til deltagerneOM FORFATTERENLinda Burlan Sørensen er autoriseret klinisk psykolog og specialist i psykoterapi og supervision. I årene 2014-2015 uddannede hun sig i metakognitiv terapi ved MCT Institute i Manchester. Siden har hun løbende videreuddannet sig. Hun er indehaver af Neokognitivt Institut i København, der tilbyder metakognitiv terapi samt kurser, uddannelser og supervision for fagpersoner. Derudover er Linda Burlan Sørensen forfatter til bøgerne "Fængslende tanker – kontrollér tankemylderet med metakognitiv terapi" (2018) og "Stressbehandling med metakognitiv terapi – en håndbog for terapeuter" (2019).

 • - Dissociation hos mennesker med tidlige traumer
  af Karin Dyhr
  270,95 - 291,95 kr.

  Ude af mig selv handler om dissociation, som er et omstridt og underbelyst emne inden for psykiatrien. Dissociation forekommer ofte ved traumer efter voldsomme oplevelser som vold, seksuelle krænkelser, nærtståendes dødsfald el. lign. Når virkeligheden er så grum, at vi ikke kan bære at være i den, kan vi være nødt til at 'dele os op' for at holde det ud. Psykiatrien overser i vid udstrækning dissociation. Det betyder, at mennesker ikke får behandling, eller at problemerne behandles som psykose. Mennesker, der dissocierer, bliver ofte bange, fordi de ikke ved, hvad der sker. Det samme gælder familie og venner. Ude af mig selv henvender sig til både patienter og fagfolk. Udover at bygge på forfatterens egne erfaringer giver den stemme til en lang række mennesker, der dissocierer. Det åbner mulighed for at forstå en sygdom, der hidtil været svær at sætte sig ind i. Bogen gennemgår tillige de forskellige dissociative lidelser og henviser i vid udstrækning til foreliggende psykiatrisk faglitteratur. Karin Dyhr er uddannet musikterapeut og er en særdeles aktiv foredragsholder. Hun har opnået en helt særlig status gennem sit forfatterskab, hvor hun beskriver sin egen psykiske sygdom og ikke mindst helbredelse gennem mere end ti års terapi og 70 indlæggelser. Tidligere udgivelser er Glaspigen og Bag om borderline.

 • af Steen Hundborg
  487,95 kr.

  FADL’s Forlag udgiver nu bind 4 i det store sygeplejeværk af Steen Hundborg, som er målrettet sygeplejerskeuddannelsens seneste bekendtgørelse, og det store værk har fokus på klinisk beslutningstagning, klinisk lederskab og patientinvolvering - og nu akutte tilstande. Lærebogen i fire bind kan anvendes gennem hele uddannelsen. Målgruppen er sygeplejestuderende, sygeplejersker, kliniske vejledere og andre som ønsker en opdateret sygeplejefaglig viden.Fjerde bind handler om sygepleje og akutte tilstande. Der fokuseres på teori og og klinik i forskningsbaserede sygeplejefaglige områder, som har indflydelse på akut sygepleje. Læseren får en bred og nuanceret indføring i problemstillinger, der knytter sig til akutsygeplejen.Forfatterne har inddraget patientinvolvering, klinisk lederskab og klinisk beslutningstagen, hvor det forekommer relevant. I firebindsværket er der 94 kapitler, som kan anvendes i både den teoretiske og kliniske del af uddannelsen. Hvert kapitel er på 20–25 sider, og de er alle pædagogisk designet med resuméer, faktabokse, cases og referencer til de andre bind. Bøgerne inddrager den nyeste forskning, og 129 forfattere med specifikke akademiske kompetencer har bidraget med at skrive kapitlerne, som også er blevet bedømt af lektorer og sygeplejestuderende. Det nye firebindsværk er tiltænkt som den nye, pensumdækkende lærebog til sygeplejerskeuddannelsen.

 • af Shadi Angelina Bazeghi
  74,95 - 152,95 kr.

  Flowmatic er digte om en fucked-up verden, sønderrevet af krig og undertrykkelse. Kroppene er gået i stykker. Tiden er gået i stykker. De uidentificerbare kropsdele ligger spredt på slagmarken. Fortid og nutid sker på samme tid. Hvordan kan man tale fra dette sted, hjemsøgt af minderne? Et sted, hvor man er udsat og usynliggjort, betragtet som et udefrakommende objekt? Hvordan kan man fremstå som selvstændigt tænkende? Hvad er det udsatte menneskes sprog? Det giver digtene i Flowmatic et poetisk og hårdtslående bud på.

 • af Henrik From & Rikke Finland
  128,95 - 209,95 kr.

  Hvad sker der, når alt med ét bliver slukket i din krop -og hvordan tænder du den igen? Henrik From er vant til at løbe solen sort som salgsdirektør og konsulent for nogle af Danmarks største virksomheder. Han er familiefar, ægtemand og en fremragende sælger. En nat bliver alt forandret, da Henrik rammes af en blødning i hjernen. Alt går i sort og opløsning med hans totale lammelse af kroppen. Han kan hverken se, gå eller tale. Her begynder den lange, barske og sejlivede rejse tilbage til et liv med nye spilleregler, livsvilkår og indsigter. Op mod 125.000 mennesker i Danmark lever med følgerne fra en hjerneblødning. Henrik From er én af dem. Hans selvbiografi er en hudløs ærlig fortælling om, hvad der sker med en mand, der oplever at være i frit fald. Et fald fra førlighed, arbejde og ægteskab, hvor man både skal overkomme angsten, kontroltabet og sorgen over det nye liv, man har fået stillet i udsigt. Selvbiografien er dog også en fortælling om, hvordan man genvinder førligheden i alle livets aspekter, finde nye overlevelsesstrategier og det at tage livtag med livet. En central del af bogen udgør en række af konkrete værktøjer til apopleksi-ramte og deres pårørende, som kan hjælpe dem videre tilbage til hverdagen. Ligeud og frem er historien om en mand, der bliver fanget i en boble af stilstand, frustration og desperation – og bryder ud af den igen.

 • - En effektiv metode til at afhjælpe ubalancer i hjernen
  af Meike Wiedemann & Kirsten Segler
  203,95 kr.

  Neurofeedback er en let, behagelig og effektiv måde at træne hjernen, så den bliver bedre til at afhjælpe en lang række forskellige ubalancer i hjernen. I et letforståeligt sprog gennemgår de to forfattere, hvad neurofeedback ”går ud på”, og hvordan det kan hjælpe i forbindelse med en lang række lidelser. Det gælder bl.a.: ADHD og ADD Autismespektrumforstyrrelser Stress Spiseforstyrrelser Depression og bipolare forstyrrelser Angsttilstande PTSD Afhængighed Epilepsi Migræne Kroniske smerter Neurofeedback er en behandlingsform, der er på vej frem overalt i verden, og bogen er den første om emnet på dansk. Lektørudtalelse:"Forfatterne beskriver emnet entusiastisk og i et letforståeligt sprog, og specielt i baggrundsafsnittet om hjernen og nervesystemet også med et glimt i øjet."Fra bogens forord: ”Mange mennesker reagerer skeptisk, når de hører om den omfangsrige liste af symptomer og tilstande, som neurofeedback med held kan anvendes ved.Der kan hurtigt opstå et indtryk af, at metoden markedsføres som et vidundermiddel. Men det er let at forklare, hvorfor så mange forstyrrelsestilstande kan påvirkes positivt af metoden. De har alle en afgørende ting til fælles: Stimuleringen af nervesystemet bliver ikke reguleret optimalt. Hvis du leder efter en ny behandlingsform for en psykisk lidelse, en neurologisk forstyrrelse eller andre kroniske problemer, så kan neurofeedback måske være det rigtige for dig. Med denne bog kan du finde ud af, om du har lyst til at afprøve denne terapiform på dig selv eller dit barn eller en slægtning.”

 • - En lille bog om traumer, og hvordan man ryster dem af sig
  af Eva Dixen
  105,95 - 141,95 kr.

  Som 21-årig bliver Eva udsat for et overgreb. Et overgreb, hun forsøger at fortrænge, men som bider sig fast i hendes krop. Da det først mange år senere går op for hende, at der kan være en forbindelse imellem de muskelspændinger, hun dagligt tynges af, og det gamle ubearbejdede traume, tvinger det hende til at forholde sig til alt det, hun helst vil glemme. For hvis hendes krop virkelig er fanget i et gammelt traume, hvordan slipper hun den så fri? Hvordan overbeviser hun den om, at den ikke længere er i fare?Svarene på de spørgsmål viser sig at ligge i bevægelser – ikke hvilke som helst, men bevægelser der aktiverer og stimulerer muskelgrupper, bindevævet og forbindelsen imellem kroppen og sjælen.Flere forskere peger på, at traumer og længerevarende stress sætter sig i kroppen som fastfrossen energi og noget tyder på, at traumer er langt mere udbredte, end vi går og tror. For i modsætning til vores vante forestilling, behøver traumer nemlig ikke kun at udspringe fra krig, vold, ulykker eller naturkatastrofer. Faktisk kan traumer opstå på baggrund af hændelser, de fleste af os kategoriserer som almindelige hverdagsoplevelser. Og de kan sætte dybe spor.“Tillader vi os selv virkelig at mærke efter, bliver vores oplevelser i livet langt mere intense, og vi vil føle os mere forbundet til vores omverden og vores medmennesker. Også når det, vi mærker, måske ikke er så rart.” – Eva DixenOm forfatterEva Dixen er klummeskribent og har en baggrund i kommunikationsbranchen samt en BA i litteraturhistorie og journalistisk formidling. Eva har netop født sin anden søn og efter sin barsel planlægger hun at springe ud som selvstændig Qigong-instruktør, hvor hun drømmer om at kombinere mindfulness og bevægelse i naturen.E-bogen er lavet i fixed format

 • af Christina Rostrup Kruuse, Nina Skavlan Godtfredsen, Tina Vilsbøll, mfl.
  359,95 kr.

  AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE14. UDGAVEI over 45 år har AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE været den foretrukne kittelbog, og nu foreligger klassikeren i en helt ny og gennemrevideret 14. udgave. Siden seneste udgave udkom, har et nyt speciale i akut medicin set dagens lys, og i forbindelse med omstrukturering af akutområdet på landets afdelinger er bogen blevet endnu mere relevant. Alle bogens kapitler er opdaterede med nyeste nationale og internationale guidelines for akut diagnostik, monitorering og behandling. Derudover får du også FADL’s Forlags populære journalkoncept, psykiatrikoncept og kommunikationskoncept med.AKUTTE MEDICINSKE TILSTANDE er uundværlig for den medicinstuderende i klinik, ligesom den er velegnet til personalet på landets skadestuer, modtagecentre og intensivafdelinger.

 • af Sylvio (Syd) A. Gravel & Eleanor Sawyer
  215,95 kr.

 • af Vinod Kumar
  1.210,95 kr.

  This book provides insights into the care of cancer patients in the intensive care unit in a comprehensive manner. It provides an evidence-based approach to practitioners and postgraduate students to understand about the critical care needs of the patients suffering from malignancies. It helps the readers to develop critical thinking and encourage discussion towards improving the overall care of the patients and their families as their optimal management requires expertise in oncology, critical care, and palliative medicine and there is a dearth of books explaining about the special requirements and critical care needs of cancer patients.Each chapter is prepared by an expert in the field and contains well-prepared illustrations, flowcharts and relevant images. Chapters include latest evidence-based information which is useful for the readers.The book is useful for residents, fellows and trainees in the field of onco-anaesthesia, onco-critical care, onco-surgery, critical care and anaesthesia; practitioners and consultants in anaesthesia and onco-anaesthesia as well as intensivist, critical care experts and postgraduates in nursing.

 • af Gerald L. Weinhouse
  938,95 kr.

  For decades heavily sedated ICU patients were assumed to be asleep.  However, in the past 20 years, physiologic and epidemiologic studies have established sleep is frequently disrupted in the ICU.  The inter-relationship between ICU sleep, delirium, and survivorship has come to the forefront of ICU practice.  We now routinely aim for lighter sedation, delirium assessment has become standardized, and knowledge regarding the ICU factors leading to Post- Intensive Care Syndrome (PICS) has evolved. The importance of sleep in routine ICU management was codified for the first time in SCCM's 2018 PADIS guidelines.  This state of the art book summarizes current knowledge regarding sleep during critical illness and recovery and how the risk factors, recognition, and outcomes associated with sleep in the ICU differ from those of healthy adults. Chapters address sleep quality in both the research environment and during routine care, the factors that disrupt sleep architecture and circadian biology in the ICU setting, medications that alter sleep architecture and those that can be used to improve it, the relationship between sleep and sedation and between sleep and delirium, and current strategies that can be used to improve sleep in the vulnerable ICU population. Written by experts in the field, Sleep in Critical Illness is a valuable resource for all members of the ICU interprofessional team including critical care physicians, nurses, physician assistants, pharmacists, and respiratory therapists as well as clinicians who consult in the ICU and post-ICU settings. 

 • af Giorgio Capogna
  1.187,95 kr.

  This book provides an in-depth and complete guide explaining how to incorporate the strategic dialogue and strategic communication methods into the debriefing after the scenario, characteristics that make it unique. After examining all the aspects that allow a correct use of the simulation, such as knowledge of models, logical schemes, use of the different simulators, planning of the didactic activities and of learning process, this practical book aims to explore the advanced technique of the strategic debriefing. It encourages not only those who are approaching this new debriefing tool but also it provides a useful update to all those who are already more familiar with the standard debriefing after simulation technique.The strategic language, an effective tool in strategic psychotherapy and business problem solving, is ideal and complementary to the standard debriefing methods, making them more performing and functional because, next to common logic, it makes use of non-ordinary logical language.The book is intended for healthcare simulation debriefers and instructors, for hospitals' managers, university teachers and to all the physicians who are increasingly showing interest in active teaching processes with simulation.

 • af Margarita Pena
  1.187,95 kr.

  Acute coronary syndrome (ACS) continues to challenge our health care system in the complexity of presentation and the ever increasing number of patients exhibiting signs and symptoms of an acute coronary syndrome. Written by leading experts, Short Stay Management of Chest Pain provides scientific and clinical insights on the management of patients who arrive at the hospital with a presentation consistent with a potential acute coronary syndrome. Focusing on the cardiology aspects of chest pain, Short Stay Management of Chest Pain is a valuable tool for acute care physicians, nurses, and hospital administrators devoted to caring for this population. Short Stay Management of Chest Pain details the remarkable improvements in diagnostic accuracy and improved patient outcomes for patients presenting with suspected acute coronary syndromes.

 • af Giuseppe Amato
  1.187,95 kr.

  This book aims at filling a gap in relation to the pathophysiology of the inguinal region and the genesis of groin protrusions. While inguinal hernia is a widespread disease and hernia repair accounts for the most frequently performed surgical procedure, these two aspects have been unsatisfactorily investigated, so that to date there is no shared hypothesis on how visceral protrusion through inguinal barrier occur. Exact knowledge on the pathogenesis is fundamental for adequately managing a disease, otherwise all curative approaches would  not be  evidence-based, but merely empirically identified  and with uncertain outcomes carried out. Moreover, in absence of pathogenetic certainty, formulating guidelines simply results in an unjustified methodology harbinger of polemics and controversies. Previous studies concerning the pathogenesis of inguinal protrusions were mainly focused on the detection of biochemical changes, mostly related to collagen chains, metalloproteinase and similar elements. Nevertheless, despite decades of researches, a sure relationship between these ultrastructural modifications and visceral protrusion has not been proven. On the contrary, over the years very few investigations dealt with evidencing eventual modifications in the tissue structures of the herniated groin. An extensive research finalized to ascertain in patients and in cadavers structural changes of the tissue elements composing the groin was therefore carried out by the author and his researchers team. The findings of these studies resulted to be very useful for definitely evidencing the etiology of inguinal hernia disease. Overall, the proposed book scrutinizes and widens all emerging aspects related to pathogenesis, histology, physiology, surgical and functional anatomy of the inguinal area affected by hernia protrusion. It intends to be a reference guide to surgeons willing to better understand the structural modifications occurring in patients affected by this disease with the aim of improving treatment results.

 • af Denise Battaglini
  990,95 kr.

  This book provides healthcare professionals in Critical Care setting an easy consultation guide to fight against COVID-19. The book is divided into sections: Fundamentals of COVID-19, Pneumological critical care, Neurological manifestations, Cardiovascular manifestations, Renal manifestations, Haemostasis and coagulation, Other multi-organs involvement, Principles of therapy. Each section includes:nbsp;        brief pathophysiology of COVID-19 (ventilation, neurological, cardiovascular, etc.); nbsp;        principles of management (enriched with flowcharts and figures); nbsp;        principles of therapy; nbsp;        tips and key messages. Readers can find the most updated advices on how to face the ongoing pandemic: from principles of conventional oxygen therapy, assisted and invasive mechanical ventilation in critically ill COVID-19 patients to the complications sometimes underestimated. Tables and flowcharts provided are based on current knowledge in COVID-19 to help the clinician managing COVID-19 patients by a multiple-organs prospective.Written by international key opinion leaders of each field, the book represents a point of reference for all professionals involved in the management of COVID-19 pandemic.

 • af Mariano Scaglione
  1.187,95 kr.

  This book provides an up-to-date, systematic review of all facets of emergency radiology in patients with head and spine injuries. The aim is to equip readers with a detailed knowledge of the various radiological patterns that may be encountered, thereby facilitating prompt diagnosis under circumstances in which time is of crucial importance. The indications, value, and results of the various emergency imaging modalities, including interventional radiology, are described and illustrated in the full range of traumatic and nontraumatic head and spine emergencies. In addition, basic management principles and technological aspects are fully explained, and protocols tailored to the mechanism of injury are presented. Emergency Radiology of the Head and Spine will be of value to neuroradiologists, interventional neuroradiologists, neurosurgeons, emergency radiologists, emergency physicians, radiology residents, radiology technicians, and all physicians and surgeons who work in emergency care.

 • af Latha Ganti
  2.512,95 kr.

  The significantly expanded second edition of this full-color atlas provides a step-by-step, visual guide to the most common procedures in emergency medicine. Completely revised, it also includes new procedures such as REBOA, the HINTS test, sphenopalatine ganglion block, occipital nerve block, and lung ultrasonography. Procedures are described on a single page, or two-page spreads, so that the physician can quickly access and review the procedure at hand. The atlas contains more than 700 diagnostic algorithms, schematic diagrams, and photographic illustrations to highlight the breadth and depth of emergency medicine. Topics are logically arranged by anatomic location or by type of procedure, and all procedures are based on the most current and evidence-based practices.Atlas of Emergency Medicine Procedures, Second Edition is an essential resource for physicians and advanced practice professionals, residents, medical students, and nurses in emergency medicine, urgent care, and pediatrics.

 • af Nadia Abu El-Haj
  198,95 kr.

 • af David Hawker
  94,95 kr.

  Against the background of broad brush strokes of Nepal's history and geography, David Hawker tells a dramatic story. After 20 years working in Nepal, Nurse Ellen Findlay saw an opportunity to go and attempt to meet the desperate needs of people living in the remote and inaccessible mountains of Nepal. With vision, determination and bravery, she and surgeon Mike Smith pioneered outreach into some of Nepal's most isolated and poverty-stricken communities. For 25 years, 7-10 day surgical, medical and dental camps were organised, treating more than 100,000 sick people during civil war and political upheaval, many in places with no roads or airstrips. Finally, after the massive earthquake of 2015, specialist gynaecological and ear centres were established to provide ongoing treatment and training for Nepali clinicians.

 • af Rudrani Devi
  243,95 kr.

 • af Robert Ingersoll & Antonina Anna Scarna
  403,95 - 1.005,95 kr.

 • af U S Department of Defense
  128,95 - 284,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.