Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sygepleje: administration og ledelse

Her finder du spændende bøger om Sygepleje: administration og ledelse. Nedenfor er et flot udvalg af over 44 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Susanne Dau & Ulla Nielsby
  190,95 kr.

  Sygeplejerskestuderende vil tidligt i uddannelsen stifte bekendtskab med den kompleksitet, der er i sundhedsvæsenet, og fokus er generelt skærpet på sygeplejerskens rolle og ansvar i ledelse og samarbejde. Klinisk lederskab er derfor et uomgængeligt element i den nye sygeplejerskeuddannelse,og begrebet indgår i både den nye bekendtgørelse og studieordningen. Denne grundbog giver dig det fundament, du har brug for i arbejdet med klinisk lederskab i både teori og praksis. Bogen indrammer, hvad klinisk lederskab dækker over, og præsenterer centrale begreber, som knytter sig til klinisk lederskab, f.eks. professionalisme, beslutningstagen, patientinvolvering, forandringsledelse, konfliktløsning og etik. Den forbinder de teoretiske aspekter med konkrete dele af sygeplejerskens arbejde. Kapitlernes forfattere har en stor faglig bredde, fra nyuddannede til professorer. De bidrager i kraft af deres forskellige arbejdsområder med en lang række forskellige vinkler på klinisk lederskab fra teoretisk kontekst til klinisk praksis. SUSANNE DAU er docent (associate professor) og programleder for forskningsprogrammet Professionsudvikling og Uddannelsesforskning ved UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Susanne har i flere år arbejdet som uddannelseskoordinator for Psykiatrien i Nordjyllands Amt og som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring ved UCN. Susanne har en ph.d. indenfor Human Centered Communication and Informatics fra Aalborg Universitet. Hun er forfatter på flere internationale og nationale publikationer og indgår i forskellige nationale og internationale forskningsnetværk. ULLA NIELSBY er lektor og projektleder på sygeplejerskeuddannelsen i Campus Hjørring, UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Ulla har erfaring som underviser, afdelingssygeplejerske og uddannelsesleder. Hun er cand.cur., BA i filosofi og har gennemført flere moduler på masteruddannelsen i offentlig ledelse.

 • - Opgaver,organisation og regulering
  af Lisbeth Uhrenfeldt, Eva Just, Ulla Hybel, mfl.
  351,95 kr.

  Sundhedsvæsenet på tværs beskriver de faglige og menneskelige kompetencer, som er afgørende i et komplekst og specialiseret sundhedsvæsen. Hvis man som sundhedsprofessionel skal kunne agere selvstændigt, er det centralt, at man har fornødne tværfaglige og organisatoriske kompetencer. Det kræver et kendskab til de økonomiske vilkår og andre regulerende rammefaktorer i et sundhedsvæsen, som overvejende er offentligt finansieret og drevet. Bogens primære målgruppe er de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den kan bl.a. benyttes på fællesmodulet for sundhedsprofessionelle samt i undervisning i organisation og ledelse. Bogen henvender sig også til studerende på naturvidenskabelige, sociale og andre uddannelser, hvor de studerende efter afsluttet studium får arbejde inden for sundhedsvæsenet eller kommer til at indgå i et tæt samarbejde med professionelle i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet på tværs har fokus på sundhedsvæsenets aktører, opgaver, struktur, finansiering og regulering. Det samme gælder sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Målet er at behandle sundhedsvæsenet på tværs, så læseren får en samlet helhedsforståelse. Dels på tværs af sundhedsvæsenets mange institutioner, dels på tværs af de mange forskellige sundhedsfaglige indsatser, hvor tværfaglighed er en kernekompetence. Dette er 2. udgave af Sundhedsvæsenet på tværs. Her er foretaget en generel opdatering, og flere kapitler er omskrevet, bl.a. kapitlet om sammenhængende og koordinerede patientforløb. Der er også kommet øget fokus på tværfaglighed, som nu beskrives i et selvstændigt kapitel.

 • - Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger
  af Bo Vestergaard
  336,95 kr.

  11.000 solgt. De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange.Men hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at miste ejerskabet? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den nordamerikanske forskerpraktiker- konference “Academy of Management” i Boston. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review. ”Fair proces bør være obligatorisk læsning for alle ledere i og af forandringsprocesser. Den er systematisk og lettilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool." Charlotte Buch Gøthgen. Viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital ”Fair proces er den tilgang til forandringer, jeg har manglet i mit virke som leder i en videnstung virksomhed, hvor forandringer er hverdag. For den praksisorienterede byder den på mange brugbare redskaber. Hermed varmt anbefalet.” Morten Holst Bjørno. Produktionschef, Martin Professional A/S ”Fair proces er en af de mest anvendelige bøger om forandringsledelse, jeg har læst - en kærkommen how-to-do-it-bog, med en solid teoretisk forankring!” Martin Gredal. Skoleleder, Rosenlundskolen ”Fair proces er et fantastisk arbejdsredskab til en leder, der arbejder med forandrings-processer. Når jeg roser bogen så vældigt, er det, fordi fair proces giver vejledninger på, hvad der kan virke, og hvorfor det virker, og konkrete vejledninger, som er lige til at gå ud og bruge.” Marietta Rosenvinge. Leder af Døgncentret Frederikshavn

 • - Cases fra Europas bedste offentlige arbejdsplads
  af Bo Vestergaard
  152,95 - 244,95 kr.

  Europas bedste offentlige arbejdsplads ligger i Danmark. LEDELSEN KRÆVER, at de ca. 120 medarbejdere kan og vil løfte ansvaret for at udvikle løsninger og træffe beslutning i komplekse spørgsmål, der i de fleste organisationer er forbeholdt ledelsen, fx: Strategi: Hvordan skaber vi endnu bedre resultater for borgerne og tjener penge på det? Reorganisering: Hvilken organisering understøtter bedst strategien? Ansættelser: Hvem skal rekrutteres? Løn: Hvem skal have lønforhøjelse? Læs også om erfaringerne med en leder uden personaleansvar, der 100 procent fokuserer på strategiimplementering samt ledelsens konsekvente brug af konstruktivt korrigerende samtaler og personalesager. OM CASE-ORGANISATIONEN: Job-,Aktivitets – og Kompetencecenteret (JAC) er kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads af Great Place to Work i 2019. Faglig kvalitet og arbejdsmiljø er dokumenteret i top. OM FORFATTEREN: Bo Vestergaard er cand.scient. adm., ledelsesrådgiver, foredragsholder, proceskonsulent og forfatter til den prisvindende praktiske teori og bog “Fair proces - fra upopulære forandringer til medarbejderne der udvikler løsninger” www.fairproces.dk

 • af Barbara Mackoff
  577,95 kr.

 • af Agnes Higgins
  504,95 kr.

  This textbook explores issues central to the provision of recovery-orientated care based on ethical principles and human rights perspectives. Written by academics and nurse practitioners, this comprehensive text draws together theory, research and practice to map the landscape of Advanced Practice in Mental Health Nursing (APMHN) in Europe. Underpinned by a rights- and relational- based approach to care, the textbook is organized around six themes: theoretical and historical perspectives; foundations for collaborative working; therapeutic engagement in different contexts; beyond the clinical dimension of the APMHN role; advancing the evidence-based practice agenda and emerging issues and challenges. Each theme consists of a number of chapters that are designed to address different aspects of APMHN. With a focus on illuminating the collaborating aspect of their role and advancing nurses' competencies, debates and guidance are provided in areas such as therapeutic alliance, assessment, care-planning, mental health promotion, family work, trauma, diversity and culture, spirituality, risk and uncertainty, and prescribing. In addition to addressing the leadership, education and advocacy role, specific chapters explore the APMHN role in linking evidence to practice, in the participatory generation of evidence and maintaining professional competence. With a focus on future challenges and opportunities the textbook concludes with discussion on issues, such as eMental Health and future challenges and possibilities facing APMHNs, including challenges in informing policy, democratizing services, working across service and disciplinary boundaries, collaboratively shaping the evidence agenda, as well sustaining their role into the future.Within the book theoretical debate is grounded in case studies and/or examples from across Europe. This textbook is especially relevant to Mental Health Nurses undertaking studies at the Advanced Practice level. It is also suited to all Mental Health Nurses studying at post-graduate level who wish to advance their practice irrespective of the country. Educators, researchers and policy-makers involved in the area of Mental Health and Advanced Nursing Practice along with people with lived experiences will find the text of relevance.

 • af Mooi Standing & Peter Ellis
  251,95 - 745,95 kr.

 • af Cynthia Howard Rn Cnc
  360,95 kr.

 • af James L. Harris, Linda A. Roussel & Patricia L. Thomas
  889,95 kr.

 • af Howard I. Maibach & Ai-Lean Chew
  1.758,95 kr.

 • af Leonard Kahungu
  142,95 kr.

  Essay from the year 2018 in the subject Health - Public Health, grade: 70.00, , language: English, abstract: Guaranteeing that the National Health Service Organisations and the affiliated human resources deliver high quality and equitable care is one of the major priorities in the contemporary health services. Yet, the metrics necessary to evaluate the quality and assurance of the healthcare is a matter subject to continuous debate. In the recent past, the concerns associated with the quality of care has attracted wide-ranging interests, particularly by the Mid Staffordshire Hospital scandal. An inquiry report into the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust, the Francis Report, released on February 2013 paints a grim picture of the events that transpired during fermentation of the scandal. Unfortunately, these events led to the loss of lives, due to issues which could have been managed or addressed better. Briefly, the Stafford and Cannock Chase hospitals decided to pursue the Foundation Trust in 2005, which was subsequently granted in 2008. However, abnormally high death rates raised eyebrows from various quarters, triggering the formulation of the taskforce to look into the matter. It is largely believed that the scandal was triggered by the quest of the managers to cut down the operational costs and accomplish the minimum labour requirements in attempts to achieve the foundation status and qualify for the NHS trust funds. This indicates that the scandal was as a result of catastrophic organisational challenges that were triggered by poor change management.

 • - From Vision to Reality
  af M. Rosenmöller
  734,95 kr.

  This book constitutes an excellent source of information for gaining a better understanding of information technologies in healthcare; for reviewing how healthcare will change as a consequence; and how to manage these changes in order to realise eHealth's full potential in creating value for patients, professionals and the system as a whole.

 • af Susan B. Hassmiller & Joyce Pulcini
  441,95 kr.

 • af Kathleen Valentine, Anne Boykin & Savina Schoenhofer
  872,95 kr.

  Offers a time-tested, practical guide for nurses and other healthcare professionals who wish to transform their healthcare systems based on caring values and the promotion of intra- and inter-professional dialogue among stakeholders. It describes a theoretically grounded model created by nurses for transforming the culture of healthcare systems at all levels, and features tested strategies that facilitate accessibility, efficiency, effectiveness, and enhanced outcomes.

 • af Patrick Kimuyu
  157,95 kr.

  Document from the year 2018 in the subject Medicine - Hospital Environment, Clinical Medicine, grade: 1, Egerton University, language: English, abstract: This research paper provides a focused discussion on leadership, qualities of a leader, today¿s workforce leadership challenges, and outcomes of good/bad leadership in a healthcare organization. Leadership seems to have become a powerful tool in organizational management. This is attributable to the notion that leaders, rather than managers have significant influences in legitimate organizations. According to Bertocci (2009), one of the key reasons why leadership has become an integral element in recent years is because of the evolving nature of the business world which has become more competitive, more global and more volatile. It is also apparent that organizations are increasingly becoming technologically complex; thus, demanding a high level of expert power. Given the evolving nature of today¿s workplace environment and dynamics in the business world, it is explicit that leadership enhances organizational effectiveness through improving production, flexibility, competitiveness, quality, efficiency, satisfaction, and development.This is consistent with the opinion held by social scientists and organizational management experts who believe that effective leadership results into a level of order and consistency to the profitability, as well as quality of products and services. On the other hand, Lunenburg (2012) observes that a true leader promotes organizational effectiveness through influencing others and modifying their behavior. In retrospect, leadership has not been a complex task, but the evolving workplace environment due to changes in organizational structure and design are increasingly driving evolution in leadership. In order to cope with the current organizational change, it is believed that effective leadership is essential for organizational survival.

 • af Terri Arthur
  558,95 kr.

 • af Kennedy Kaiga
  157,95 kr.

  Diploma Thesis from the year 2017 in the subject Health - Nursing Science - Nursing Management, grade: B, , course: DIP NURSING, language: English, abstract: The main purpose of this study was to find out the factors that influence the use of the nursing process in patient care by nurses at Nyamira level five hospital. Both the factors that promote the nursing proves and also the factors that hinder the using of nursing hugely affect the outcome of nursing care that the patient receives either positively or negatively. The literature review provides the background information about the topic under investigation. A descriptive survey method was used for the study. Data was collected using a questionnaire. Stratified random sampling was used to select a sample size of 108 respondents from the target population. Analysis of data rely heavily on statistical tools which enable one to come up with better presentation of the findings using pie charts and tables.

 • - En grundbog i sygeplejen
  af Susanne Dau & Ulla Nielsby
  359,95 kr.

  Sygeplejerskestuderende vil tidligt i uddannelsen stifte bekendtskab med den kompleksitet, der er i sundhedsvæsenet, og fokus er generelt skærpet på sygeplejerskens rolle og ansvar som leder og samarbejder. Klinisk lederskab er derfor et uomgængeligt element i sygeplejerskeuddannelsen, og begrebet indgår i både bekendtgørelser og studieordninger.Denne grundbog giver dig det fundament, du har brug for i arbejdet med klinisk lederskab i både teori og praksis. Bogen indrammer, hvad klinisk lederskab dækker over, og præsenterer centrale begreber, som knytter sig til klinisk lederskab, f.eks. professionalisme, beslutningstagen, patientinvolvering, forandringsledelse, kommunikation og etik.I denne 2. udgave er tre nye kapitler tilføjet: den dobbelte kompetence, evidensbasering fra et studerendes perspektiv samt relationel koordinering.Kapitlernes forfattere har en stor faglig bredde, fra studerende og nyuddannede til professorer. De bidrager i kraft af deres forskellige arbejdsområder med en lang række forskellige vinkler på klinisk lederskab fra teoretisk kontekst til klinisk praksis.Susanne Dau er docent (associate professor) og programleder for forskningsprogrammet Professionsudvikling og Uddannelsesforskning ved UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Susanne har i flere år arbejdet som uddannelseskoordinator for Psykiatrien i Nordjyllands Amt og som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring ved UCN. Susanne har en ph.d. indenfor Human Centered Communication and Informatics fra Aalborg Universitet. Hun er forfatter på flere internationale og nationale publikationer og indgår i forskellige nationale og internationale forskningsnetværk.Ulla Nielsby er lektor og projektleder på sygeplejerskeuddannelsen i Campus Hjørring, UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Ulla har erfaring som underviser, afdelingssygeplejerske og uddannelsesleder. Hun er cand.cur., BA i filosofi og har gennemført flere moduler på masteruddannelsen i offentlig ledelse.

 • af Christelle Bruyère
  1.471,95 kr.

 • af Steen Hundborg
  530,95 kr.

  Evidensbaseret sygepleje om medicinske sygdommeMedicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje er det nutidige og gennemgribende standardværk, som forener sygdomslære og sygepleje. Bogen er både en grundbog og opslagsbog med sygeplejestuderende og sygeplejersker som målgruppe.I takt med bedre sygdomsdiagnostik, befolkningens øgede levetid, flere patienter med multisygdomme og et krav om evidensbaseret sygepleje står sygeplejersker i både primær og sekundær sektor overfor nye udfordringer. Sygeplejersker skal kunne drage omsorg, udføre sygeplejehandlinger, forebygge, behandle, lindre symptomer og kunne undervise/vejlede patienter. Det kræver en omfattende og opdateret viden om sygdomslære for at kunne udføre sygeplejeinterventioner, træffe kliniske beslutninger, varetage klinisk lederskab og samarbejde med patienten.Medicinske sygdomme og evidensbaseret sygepleje tilbyder 23 kapitler skrevet af læger og/eller kliniske sygeplejespecialister med indgående erfarings- og forskningsmæssige tilgang til specialerne.

 • af Beth Tamplet Ulrich
  550,95 kr.

  Nurse preceptors have the power and opportunity to inspire nurses to achieve greatness. Effective precepting programs depend on two critical groups: nurses who organize and manage the programs and nurses who support, teach, and coach. Beth Ulrich-nationally recognized for her research in work environments and transitional experiences of new graduate nurses-provides the knowledge, tools, skills, and wisdom both groups need for success. Written for staff nurses, their managers, and educators, this second edition of Mastering Precepting: A Nurse's Handbook for Success teaches preceptors both the science and art of precepting and empowers them to seek the support they need to be effective. For managers, it emphasizes the importance of providing nurse preceptors with positive and supportive experiences. For educators, it provides the information and knowledge required to develop and improve preceptor programs. This fully revised new edition covers:NEW: Strategies and techniques for developing preceptorsNEW: Information on developing, implementing, and evaluating preceptor programsNEW: Precepting advanced practice registered nurse students and new graduatesRoles, planning, goals, and motivationSpecific learner populationsSelf-care and burnout precautions

 • af Hb Pratibha
  318,95 kr.

  INTRODUCTION Research and Development (R&D) work is a powerful dynamism and the important source of the universal innovation, revolution and improvement, on a scientific basis (Angel & Sanchez, 2009; Dewett, 2007). R&D professionals are generally that of people who make things work, avoid waste of time, capital, and labor, and are independent, creative and positive in thinking, thought and action. When an occupational group sees itself, and is seen by others, as playing the vital role in the success of broader societal goals, it tends to demand a quite different kind of authority relationships as compared to those that are apparently performing less critical roles (Kakar, 1971, 1977; Zheng, Khoury, & Grobmeiher, 2010). The purpose of research and development (R&D) activities is to contribute novel comprehension developed plans, products, process systems, and ideas. Considering the nature of the R&D function, the products must not only be new, but technologically advance, simple and easy to use. The nature of work and activities in R&D organizations is well-planned, creative and innovative. No doubt that the R&D procedure is clearly a learning process to transmute the unknown to the known (Silaen& Williams 2007). In R&D organization the scientists are the most important asset (Jain &Triandis 1990). They are the knowledge workers who are also known as problem solvers (Reich, 1991). For successful implementation of this knowledge the scientist should not only be theoretically and practically knowledgeable, but should be innovative (Silean& Williams 2007), vigorous, dedicated and absorbed in their work as well as an organization or in other words engaged. These are attained only when employees add value through their ideas, analysis, verification, reasoning, judgment and synthesis. The purpose of the present study is to see the moderating role of leadership style on psychological capital and organizational health,

 • af Dorothy Meletta George
  335,95 kr.

  Like many others, living a life of substance and quality was a dream of Dorothy's. She grew up in Sheboygan, Wisconsin as the youngest of eight children. Being surrounded by a large, loving family inspired her to have a beautiful family of her own. When she met and married her high school sweetheart, Ronnie Manser, she could see her dreams coming true. Thirteen years later, Ronnie and Dorothy both had good jobs, a new home, and five children ages 2-12. Dorothy described their life together as, "busy and wonderful!" Dorothy worked part-time as a nurse at a local hospital. Ronnie always said, "It isn't for the money, but you never know when you will need your nursing skills." In January of 1970, the unimaginable happened when Ronnie passed away unexpectedly. Dorothy's resiliency shined during this difficult time with the support of her family, her ferocious determination, and her talents in the nursing field. This book is an autobiography by Dorothy Meletta George. In her own words, she takes you through her personal joys, tragedies, challenges, and triumphs. Dorothy describes her day with Rosa Parks and her unforgettable trip to Greece, and she includes some of her best family recipes. The biggest lesson she shares in these pages is the depiction of her transition from darkness to light in her personal and professional life. Dorothy illustrates how she became a Hospital Administrator in a male-dominated field, established herself as a nationally known Hospital Accreditation Consultant, and opened her heart to love again. This book implores you to ask yourself: am I living my dream?

 • af Mads Hjortdal Grønhøj, Heidi Have & Jette Wensien
  530,95 kr.

  Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er ikke som de gængse, teoretiske lærebøger i sygepleje. Formålet her er ikke at udfolde sygeplejen i hele sit væsen eller at beskrive kompleksiteten i professionen, men derimod at tilbyde en supplerende læringsform med fokus på klinisk sygepleje i helt konkrete, praksisnære patientforløb. Simplificering af sygeplejen er valgt ud fra et pædagogisk didaktisk hensyn, da caseformen støtter den kliniske beslutningstagen med fokus på den refleksive tankeproces, der fører frem til handlingen og viser overvejelserne bag. En kundskab, som for eksperten er lige så vanskelig at lære fra sig, som den er at tilegne sig for novicen, de studerende og de nyuddannede. Caseformen støtter læseren i at omsætte sin teoretiske viden til praksis. Gennem 115 cases på tværs af 17 medicinske og kirurgiske specialer kan læseren med sig selv som hovedperson øve sig i, hvordan sygepleje til en patient i en lignende problemstilling kan se ud – i både akutte og kroniske forløb. Formen giver fagligt råderum, da den understøtter det faktum, at sygepleje altid er personcentreret og tager udgangspunkt i den konkrete patientens særlige situation - de mange patientindividuelle forhold skal altid afspejle sig i den konkrete sygepleje.Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er skrevet af erfarne kliniske sygeplejersker og repræsenterer anerkendt og aktuel dansk sygeplejefaglig praksis inden for de valgte specialer. Casebogen henvender sig særligt til sygeplejestuderende som forberedelse til den kliniske del af sygeplejeuddannelsen og til nyuddannede og nyansatte som introduktion til deres nye kliniske speciale.

 • af Jörg Klewer
  335,95 kr.

  Mit Erfolg zum Abschluss! Dieses Buch bietet Studierenden von pflege-, therapie- und gesundheitsbezogenen Studiengängen konstruktive Anregungen zu möglichen Themen und konkrete Anleitung bei der Erstellung von Projekt-, Bachelor- oder Masterarbeiten. Viele erprobte praktische Beispiele veranschaulichen, welche Ansätze und Aufgabenstellungen denkbar sind ¿ auch in berufsbegleitenden Studiengängen. Lernen Sie ein geeignetes Thema zu finden, eine präzise Fragestellung zu formulieren und alle relevanten Informationen zu recherchieren. Außerdem erklärt der Autor die sinnvolle Gliederung von wissenschaftlichen Arbeiten und gibt wertvolle Tipps für den Schreibprozess sowie den Übergang vom Studium in die Arbeitswelt. Die übersichtliche Struktur ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugang zu den wichtigen Informationen. Die zweite Auflage ist komplett aktualisiert und überarbeitet.

 • - Grundbog i sygepleje
  af Ditte Høgsgaard
  316,95 kr.

  En grundbog om mono- og tværfagligt samt tværsektorielt samarbejdeDet danske sundhedsvæsen oplever i disse år en stigende kompleksitet, som det kan være en udfordring for patienter og pårørende at navigere i. Det stiller nye krav og forventninger til sundhedsprofessionelles evne til at samarbejde. Derfor skal sygeplejersker og de sygeplejestuderendes kompetencer styrkes for at skabe bedre sammenhæng i patientens forløb på tværs af fag og sektorer i sundhedsvæsenet. Fagligt samarbejde i sundhedssektoren giver et dybdegående indblik i, hvordan samarbejdet mellem borger, patient, pårørende og sundhedsprofessionelle fungerer i det danske sundhedsvæsen. Over 13 kapitler undersøges blandt andet patient- og brugerinddragelse, forskellige samarbejdsformer, relationel koordinering, bæredygtig ledelse og organisatoriske vilkår for mono-, tværfaglig samt tværsektorielt samarbejde.Bogen er skrevet af kompetente fagfolk, og kapitlerne retter sig primært til sygeplejestuderende og andre sundhedsprofessionelle, der søger grundlæggende viden om samarbejdets vilkår og betingelser og en forståelse af de barrierer og udfordringer, der påvirker samarbejdet.

 • - Kirurgen & dirigenten
  af Randi Beier-Holgersen & Ture Larsen
  274,95 kr.

  Hvordan træder man i karakter som leder?Denne bog handler om ledelse set fra en kirurgs og en dirigents perspektiv. Med udgangspunkt i dirigentens musiske verden argumenterer forfatterne for, hvordan dirigentens ledelseskundskaber kan anvendes konkret og praktisk i den kliniske hverdag, når akutte situationer byder på kogepunkter, hvor AKTIV LEDELSE er nødvendig.Med afsæt i et forskningsprojekt beskriver bogen en handlingsanvisende ledelsesstil med virkningsfulde værktøjer. Det kræver nemlig mod at træde i karakter foran et team, men det kræver også viden og håndelag samt masser af erfaring. Fokuspunkterne i bogen er blandt andet:· Fokusér på projektet· Håndtér de mentale udfordringer· Anvend nærvær· Fjern overflødig støj, der kan forstyrre budskabet· Få kroppen til at arbejde for dig· Læg manuskriptet til side, og tal fritBogen adresserer fire af de syv lægeroller, der ikke trænes i den kliniske verden eller på medicinstudiet, nemlig rollerne som samarbejder, leder, professionel og kommunikator. Målet er en intuitiv og ubesværet ledelse med fokus på projektet, der skal ledes, og de mennesker, der skal arbejde sammen.Læger, sygeplejersker, sundhedsprofessionelle og andre relevante professioner, som har med ledelse af mennesker i dagligdagen at gøre, kan finde inspiration i bogen til, hvordan man bliver bedre til at lede i tilspidsede situationer, som fordrer, at man træder i karakter.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.