Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Sygepleje: administration og ledelse

Her finder du spændende bøger om Sygepleje: administration og ledelse. Nedenfor er et flot udvalg af over 114 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Susanne Dau & Ulla Nielsby
  197,95 kr.

  Sygeplejerskestuderende vil tidligt i uddannelsen stifte bekendtskab med den kompleksitet, der er i sundhedsvæsenet, og fokus er generelt skærpet på sygeplejerskens rolle og ansvar i ledelse og samarbejde. Klinisk lederskab er derfor et uomgængeligt element i den nye sygeplejerskeuddannelse,og begrebet indgår i både den nye bekendtgørelse og studieordningen. Denne grundbog giver dig det fundament, du har brug for i arbejdet med klinisk lederskab i både teori og praksis. Bogen indrammer, hvad klinisk lederskab dækker over, og præsenterer centrale begreber, som knytter sig til klinisk lederskab, f.eks. professionalisme, beslutningstagen, patientinvolvering, forandringsledelse, konfliktløsning og etik. Den forbinder de teoretiske aspekter med konkrete dele af sygeplejerskens arbejde. Kapitlernes forfattere har en stor faglig bredde, fra nyuddannede til professorer. De bidrager i kraft af deres forskellige arbejdsområder med en lang række forskellige vinkler på klinisk lederskab fra teoretisk kontekst til klinisk praksis. SUSANNE DAU er docent (associate professor) og programleder for forskningsprogrammet Professionsudvikling og Uddannelsesforskning ved UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Susanne har i flere år arbejdet som uddannelseskoordinator for Psykiatrien i Nordjyllands Amt og som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring ved UCN. Susanne har en ph.d. indenfor Human Centered Communication and Informatics fra Aalborg Universitet. Hun er forfatter på flere internationale og nationale publikationer og indgår i forskellige nationale og internationale forskningsnetværk. ULLA NIELSBY er lektor og projektleder på sygeplejerskeuddannelsen i Campus Hjørring, UCN. Hun har baggrund som sygeplejerske. Ulla har erfaring som underviser, afdelingssygeplejerske og uddannelsesleder. Hun er cand.cur., BA i filosofi og har gennemført flere moduler på masteruddannelsen i offentlig ledelse.

 • - Opgaver,organisation og regulering
  af Lisbeth Uhrenfeldt, Eva Just, Ulla Hybel, mfl.
  417,95 kr.

  Sundhedsvæsenet på tværs beskriver de faglige og menneskelige kompetencer, som er afgørende i et komplekst og specialiseret sundhedsvæsen. Hvis man som sundhedsprofessionel skal kunne agere selvstændigt, er det centralt, at man har fornødne tværfaglige og organisatoriske kompetencer. Det kræver et kendskab til de økonomiske vilkår og andre regulerende rammefaktorer i et sundhedsvæsen, som overvejende er offentligt finansieret og drevet. Bogens primære målgruppe er de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Den kan bl.a. benyttes på fællesmodulet for sundhedsprofessionelle samt i undervisning i organisation og ledelse. Bogen henvender sig også til studerende på naturvidenskabelige, sociale og andre uddannelser, hvor de studerende efter afsluttet studium får arbejde inden for sundhedsvæsenet eller kommer til at indgå i et tæt samarbejde med professionelle i sundhedsvæsenet. Sundhedsvæsenet på tværs har fokus på sundhedsvæsenets aktører, opgaver, struktur, finansiering og regulering. Det samme gælder sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Målet er at behandle sundhedsvæsenet på tværs, så læseren får en samlet helhedsforståelse. Dels på tværs af sundhedsvæsenets mange institutioner, dels på tværs af de mange forskellige sundhedsfaglige indsatser, hvor tværfaglighed er en kernekompetence. Dette er 2. udgave af Sundhedsvæsenet på tværs. Her er foretaget en generel opdatering, og flere kapitler er omskrevet, bl.a. kapitlet om sammenhængende og koordinerede patientforløb. Der er også kommet øget fokus på tværfaglighed, som nu beskrives i et selvstændigt kapitel.

 • - Fra upopulære forandringer til medarbejdere, der udvikler løsninger
  af Bo Vestergaard
  377,95 kr.

  11.000 solgt. De sidste 30 års forskning viser, at to ud af tre forandringsprocesser ikke skaber mere værdi for organisationen. Men når medarbejderne har ejerskab til formålet med forandringen og er involverede i at udvikle og afprøve løsninger, så lykkes det otte ud af ti gange.Men hvordan involvere uden at miste styringen? Og hvordan styre uden at miste ejerskabet? Fair proces er en forskningsbaseret og praktisk tilgang til forløbsstyring af involverende forandringsprocesser. En tidlig udgave af bogen vandt i 2012 en pris på den nordamerikanske forskerpraktiker- konference “Academy of Management” i Boston. Uddrag af bogen er bragt i Harvard Business Review. ”Fair proces bør være obligatorisk læsning for alle ledere i og af forandringsprocesser. Den er systematisk og lettilgængelig og har solid evidensforankring. Man får sin ledelsesværktøjskasse udvidet med et power tool." Charlotte Buch Gøthgen. Viceklinikchef, Aalborg Universitetshospital ”Fair proces er den tilgang til forandringer, jeg har manglet i mit virke som leder i en videnstung virksomhed, hvor forandringer er hverdag. For den praksisorienterede byder den på mange brugbare redskaber. Hermed varmt anbefalet.” Morten Holst Bjørno. Produktionschef, Martin Professional A/S ”Fair proces er en af de mest anvendelige bøger om forandringsledelse, jeg har læst - en kærkommen how-to-do-it-bog, med en solid teoretisk forankring!” Martin Gredal. Skoleleder, Rosenlundskolen ”Fair proces er et fantastisk arbejdsredskab til en leder, der arbejder med forandrings-processer. Når jeg roser bogen så vældigt, er det, fordi fair proces giver vejledninger på, hvad der kan virke, og hvorfor det virker, og konkrete vejledninger, som er lige til at gå ud og bruge.” Marietta Rosenvinge. Leder af Døgncentret Frederikshavn

 • - Cases fra Europas bedste offentlige arbejdsplads
  af Bo Vestergaard
  157,95 - 267,95 kr.

  Europas bedste offentlige arbejdsplads ligger i Danmark. LEDELSEN KRÆVER, at de ca. 120 medarbejdere kan og vil løfte ansvaret for at udvikle løsninger og træffe beslutning i komplekse spørgsmål, der i de fleste organisationer er forbeholdt ledelsen, fx: Strategi: Hvordan skaber vi endnu bedre resultater for borgerne og tjener penge på det? Reorganisering: Hvilken organisering understøtter bedst strategien? Ansættelser: Hvem skal rekrutteres? Løn: Hvem skal have lønforhøjelse? Læs også om erfaringerne med en leder uden personaleansvar, der 100 procent fokuserer på strategiimplementering samt ledelsens konsekvente brug af konstruktivt korrigerende samtaler og personalesager. OM CASE-ORGANISATIONEN: Job-,Aktivitets – og Kompetencecenteret (JAC) er kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads af Great Place to Work i 2019. Faglig kvalitet og arbejdsmiljø er dokumenteret i top. OM FORFATTEREN: Bo Vestergaard er cand.scient. adm., ledelsesrådgiver, foredragsholder, proceskonsulent og forfatter til den prisvindende praktiske teori og bog “Fair proces - fra upopulære forandringer til medarbejderne der udvikler løsninger” www.fairproces.dk

 • af Mads Hjortdal Grønhøj, Heidi Have & Jette Wensien
  173,95 - 597,95 kr.

  Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er ikke som de gængse, teoretiske lærebøger i sygepleje. Formålet her er ikke at udfolde sygeplejen i hele sit væsen eller at beskrive kompleksiteten i professionen, men derimod at tilbyde en supplerende læringsform med fokus på klinisk sygepleje i helt konkrete, praksisnære patientforløb.Simplificering af sygeplejen er valgt ud fra et pædagogisk didaktisk hensyn, da caseformen støtter den kliniske beslutningstagen med fokus på den refleksive tankeproces, der fører frem til handlingen og viser overvejelserne bag. En kundskab, som for eksperten er lige så vanskelig at lære fra sig, som den er at tilegne sig for novicen, de studerende og de nyuddannede.Caseformen støtter læseren i at omsætte sin teoretiske viden til praksis. Gennem 115 cases på tværs af 17 medicinske og kirurgiske specialer kan læseren med sig selv som hovedperson øve sig i, hvordan sygepleje til en patient i en lignende problemstilling kan se ud – i både akutte og kroniske forløb. Formen giver fagligt råderum, da den understøtter det faktum, at sygepleje altid er personcentreret og tager udgangspunkt i den konkrete patientens særlige situation – de mange patientindividuelle forhold skal altid afspejle sig i den konkrete sygepleje.Medicinske og kirurgiske cases i sygepleje er skrevet af erfarne kliniske sygeplejersker og repræsenterer anerkendt og aktuel dansk sygeplejefaglig praksis inden for de valgte specialer. Casebogen henvender sig særligt til sygeplejestuderende som forberedelse til den kliniske del af sygeplejeuddannelsen og til nyuddannede og nyansatte som introduktion til deres nye kliniske speciale.

 • - En antologi om ledelse i et sundhedsvæsen under transformation
  af Søren Barlebo Rasmussen, Per Jørgensen & Mickael Bech
  297,95 kr.

  HVORDAN LEDER VI ET SUNDHEDSVÆSEN UNDER UDVIKLING?Det danske sundhedsvæsen er forgrenet, komplekst og presset, og det er under forandring. Med den demografiske udvikling forventes flere ældre og kroniske patienter med høje krav til pleje og behandling, og hertil føjer sig udfordringer med at sikre arbejdsmiljøer med kvalificeret personale, centralisering, digitalisering og benhård prioritering.I denne antologi tager en række eksperter afsæt i sundhedsvæsenets udfordringer og giver deres bud på, hvordan vi løser dem fra et ledelsesmæssigt perspektiv. I bogen får man indblik i og præsenteret en række værktøjer til at håndtere klassiske ledelsesopgaver og opgaver, der knytter sig specifikt til ledelse i sundhedsvæsenet. Der er kapitler, der fokuserer på borgernes og politikernes forventninger til sundhedsvæsenet; kapitler om centrale ledelsesopgaver, fx faglig ledelse, personaleledelse, driftsledelse, strategisk ledelse og det personlige lederskab; kapitler om rekruttering og tilknytning, forandringsledelse, compassionate leadership og ledelse af uddannelse og kompetenceudvikling; og kapitler om tværgående samarbejde og digitale transformationer.Det danske sundhedsvæsen har behov for ledere, der kan agere i en kompleks organisatorisk virkelighed og forstår at lede udvikling og drift sammen – først som sidst for at medarbejdere kan yde den bedste behandling og pleje til patienterne. Bogen giver bud på, hvordan dette kan realiseres, og den kan læses som inspiration og debatoplæg af alle i sundhedssektoren med lederambitioner og -ansvar.

 • af Naomi Anna Watson
  972,95 kr.

  Mapped to the 2018 NMC Standards and taking a unique lifespan approach, this book introduces the key theory and principles of communication, illustrating them in practice across different settings and scenarios and covering often overlooked areas, from anti-racist practice to menopause.

 • af Lore Wehner
  238,95 kr.

  Angehörige von Gesundheitsberufen sind durch ständige Veränderungsprozesse, Personalmangel, komplexe Dokumentationspflichten sowie den hohen Qualitätsmaßstäben und Haftungsrisiken einem steigenden Erwartungsdruck ausgesetzt. So sind vermehrt Konflikte durch Überforderung, Leistungsdruck, gesetzlichen und innerbetrieblichen Vorgaben zu beobachten. Die Konfliktebenen sind vielfältig und reichen von der Führung, über das Team und andere Berufsgruppen bis hin zum Patienten, Kunden und den Angehörigen. Besonders im Berufsalltag wirken sich ungelöste Konflikte und schwelende Konfliktpotenziale nicht nur auf das Wohlbefinden des Einzelnen aus, sondern werden rasch zum Kostenfaktor für das gesamte Unternehmen. Häufige Krankenstände, verminderte Leistungsfähigkeit, Mobbing, Burnout, hohe Personalfluktuation und Imageverlust sind nur einige Folgeerscheinungen. Die erfahrene Autorin stellt in diesem Buch speziell auf den Gesundheits- und Krankenpflegebereich abgestimmte Methoden zur Konfliktbearbeitung und -prävention vor. Fallbeispiele und Erfahrungsberichte geben Einblick in die Praxis. Der Leser erfährt Möglichkeiten, Chancen und Grenzen gewaltfreier, nonverbaler und interkultureller Kommunikation und Konfliktlösungsstrategien. Verschiedene Lösungsansätze wie z.B. Einzelgespräch, Teamgespräch und Mediation werden vorgestellt und die Vor- und Nachteile erläutert. Das neuartige Konfliktlotsenmodell gibt einen Ausblick wie zukünftig Konflikte kreativ bewältigt werden können..

 • af Andrea Johnston
  152,95 kr.

  This book is intended for a broad audience, including healthcare professionals, individuals considering a career in the medical field, and those in executive-level positions who have the power to introduce a different approach to delivering medical attention within the healthcare industry. It is also written for anyone interested in understanding the challenges nurses face in maintaining a work-life balance.This is the story of my journey, a journey that has not only shaped my life but has also ignited a vision for potential solutions to address the challenges within today's troubled healthcare system. This story includes a blueprint, outlining a dream and demonstrating how we can leverage our existing resources to establish a sustainable, functional, and positive outcome-based healthcare system.

 • af Leon E Moores
  337,95 kr.

  All Physicians Lead Every Day...but we may not recognize we are leading.If you ask 100 physicians to name a physician leader, they will uniformly name a department chair, hospital chief medical officer, or dean. In reality, the day-to-day life of every physician is a series of leadership events. Whether coaching a group of residents through morning rounds, taking an OR team through a five-hour surgery, or convincing a patient to try a new medication, doctors are in the business of leadership, that is: influencing thoughts and behaviors to achieve a desired result. But although we focus on their training and require physicians' clinical skills to be top-notch, we don't recognize leadership as a fundamental skill used by all physicians--and one that impacts team performance and patient outcomes. A few leadership-related courses are taught in most medical schools without an overarching leadership rubric, and many student doctors are too busy learning anatomy and physiology to give even those courses wholehearted attention.Leadership matters in medicine. Good physician leadership results in better patient communications and higher-performing healthcare teams. Ultimately it leads to better health outcomes for patients. All Physicians Lead argues that the medical community will benefit from recognizing leadership as a core competency for all physicians--not just CMOs and department heads, but for all practicing doctors--and lays the groundwork for accomplishing this. It offers a "clinic" in leadership skills for the working physician and makes the case that a focused leadership training curriculum, grounded in good theory and research, should be an essential part of every physician's lifelong training.All physicians lead. Now let's train them for it.

 • af Agnes Higgins
  480,95 - 547,95 kr.

  This textbook explores issues central to the provision of recovery-orientated care based on ethical principles and human rights perspectives. Written by academics and nurse practitioners, this comprehensive text draws together theory, research and practice to map the landscape of Advanced Practice in Mental Health Nursing (APMHN) in Europe. Underpinned by a rights- and relational- based approach to care, the textbook is organized around six themes: theoretical and historical perspectives; foundations for collaborative working; therapeutic engagement in different contexts; beyond the clinical dimension of the APMHN role; advancing the evidence-based practice agenda and emerging issues and challenges. Each theme consists of a number of chapters that are designed to address different aspects of APMHN. With a focus on illuminating the collaborating aspect of their role and advancing nurses' competencies, debates and guidance are provided in areas such as therapeutic alliance, assessment, care-planning, mental health promotion, family work, trauma, diversity and culture, spirituality, risk and uncertainty, and prescribing. In addition to addressing the leadership, education and advocacy role, specific chapters explore the APMHN role in linking evidence to practice, in the participatory generation of evidence and maintaining professional competence. With a focus on future challenges and opportunities the textbook concludes with discussion on issues, such as eMental Health and future challenges and possibilities facing APMHNs, including challenges in informing policy, democratizing services, working across service and disciplinary boundaries, collaboratively shaping the evidence agenda, as well sustaining their role into the future.Within the book theoretical debate is grounded in case studies and/or examples from across Europe. This textbook is especially relevant to Mental Health Nurses undertaking studies at the Advanced Practice level. It is also suited to all Mental Health Nurses studying at post-graduate level who wish to advance their practice irrespective of the country. Educators, researchers and policy-makers involved in the area of Mental Health and Advanced Nursing Practice along with people with lived experiences will find the text of relevance.

 • af Satpreet Singh
  392,95 kr.

  This book covers classical and modern leadership theories and strategies.

 • af MacKenzie Brown
  167,95 kr.

  I often laugh when I think about leading the next generation, really the current generation! It is difficult! They are different! Honestly, I have to assume I am part of the collective "generation" that we so often refer to as "the hard ones". It wasn't until I had an epiphany about leading the next generation that I realized we are doing it all wrong. They, WE, are looking for something different than the old-school "work-work" balance generations. We are looking for a better balance of life, work, and luxury. As leaders try to dig in and keep things the same, this generation is leaving the workforce and becoming a force to be reckoned with. They are different, they are smart, and they are thinking outside of the box to get what they want. As leaders, we need to embrace them. Embrace their differences. Embrace the difficulties so we can come out on the otherside with them, not against them.Let me show you how to Lead the Next Generation with my top 12 strategies for keeping up with the ever changing workforce. Let me take you into a look at how I did it, became successful, and created a following. Yep, you heard me a following! A following of the @nextgen. We are evolving, and as a leader, you should want to keep up.-Mackenzie Brown, CNMIntroductionAs a leader, you will go through hardship. You will have a vision, and you will see your vision fail; trust me it will fail in some way. But when you dig into the failure, you will see it through to success. This can happen over and over. You will grow something incredible when you keep pushing. Let yourself evolve during the good and the bad, and become the leader that you are meant to be. Stop saying no, say yes! Ask Jesus how you can serve and listen.Let me be clear before we dive in; I am not a leadership guru who writes novels on leadership styles. I will not tell you how to plan, do, study, and act. I will not tell you how to write a budget, or keep a budget. I do not have decades and decades of experience to bring to you and tell you this works and will forever work. I have four college degrees that may seem fancy, but everything I have to offer came from personal experience in the trenches leading a team. What I want to offer you are skills and strategies that I have used in real time. Skills that I have learned, re-learned, and groomed to use appropriately in all situations as a leader. These skills have worked over and over for me, and anyone that has worked alongside me will share with you the magic that happens when the team is led and not managed. I have used this strategy in nursing, but the tools I have gained and groomed can be implemented in any setting with the right mindset. I have taken something completely broken and with the help of an entire team, put it back together better than before.It takes patience, passion, and perseverance for this system to work. I can give you tools to use tomorrow to begin or transform your journey into leadership; to build your team into something magical. I am going to share my top twelve strategies to become a successful leader that generate a following of people that will never let you down.

 • af Doreen Madeleine Strzys
  648,95 kr.

  Der Pflegeberuf erfordert durch seine Komplexität neben hohem Fachwissen und einer ausgeprägten Sozialkompetenz auch das sichere Anwenden von praktischen Fertigkeiten. Der Rahmenlehrplan für den Unterricht in der Pflegeausbildung empfiehlt, dass der Unterricht eine nahe Handlungsorientierung aufweist. Der fachpraktische Unterricht ist bereits seit Jahren im Pflegeunterricht etabliert und praktische Übungen werden je nach Unterrichtsthema in den theoretischen Unterricht integriert. Die Durchführung von Simulationen hingegen ist an deutschen Pflegeschulen noch nicht selbstverständlich. Dieses Buch widmet sich der Konzepterstellung zum simulationsbasierten Lernen am Beispiel der perioperativen Pflege. Zentraler Bestandteil des Buches ist die Entwicklung eines Simulationskonzeptes innerhalb eines bestehenden schulinternen Curriculums.

 • af Margret Morgante
  178,95 - 264,95 kr.

 • af Fabian Sachs
  325,95 - 432,95 kr.

 • af Bernadette Ohnesorge
  757,95 kr.

  Im Zuge des demografischen Wandels müssen neue Versorgungskonzepte im Bereich der Altenhilfe entwickelt werden, die den Sozialraum und das Quartier in den Fokus nehmen. Den Einrichtungen der stationären Altenhilfe kommt hierbei eine besondere Rolle zu, müssen sie doch einen Wechsel vollziehen von einer Einrichtung, die den Exklusionserwartungen der Gesellschaft entspricht, hin zu einer Institution, die aktiv Inklusion fördert und Teilhabeoptionen eröffnet. Dieser Paradigmenwechsel kann jedoch nur gelingen, wenn eine Einbettung in ein Netzwerk lokaler Akteure erfolgt, welches von Kontinuität und Belastbarkeit geprägt ist, da die Bedarfe und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr, wie bisher, an einem Ort, dem Pflegeheim, sondern im Quartierskontext befriedigt werden müssen. Die empirische Studie setzt sich deshalb mit der Frage auseinander, wie diese Netzwerke strukturiert sein müssen, damit eine verlässliche Unterstützung gewährleistet werden kann. In diesem Kontext werden in zwei Fallstudien und 23 Interviewanalysen die Perspektiven der Kooperationspartner aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern mit Hilfe qualitativer Methoden der Pflege- und Sozialforschung untersucht und netzwerkanalytisch eingeordnet.

 • af Johannes Zacher
  419,95 kr.

  Digitale Chancen in der häuslichen Pflege nutzen! Dieses Buch richtet sich an Personen und Institutionen, die an der häuslichen Pflege älterer Menschen beteiligt sind und alle, die sich mit der Digitalisierung im Bereich von Gesundheit und Pflege beschäftigen. Digitale Technologien bieten nachhaltige Lösungen für vielfältige Herausforderungen in der häuslichen Versorgung. Davon können Pflegende und Pflegebedürftige in der Zukunft profitieren. Eine hohe Versorgungsqualität, Entlastung und mehr Selbstbestimmung im häuslichen Umfeld sind Ziele, die durch digitale Technologien unterstützt werden. Die Autor:innen zeigen Möglichkeiten und geben zentrale Handlungsempfehlungen für den Einsatz und die Weiterentwicklung von digitalen Lösungen. Sie stellen außerdem dar, welche Bedingungen für eine gelingende Implementierung in die Praxis zu beachten sind.

 • af Walter Swoboda
  476,95 kr.

  Technische Unterstützung für kompetente Fürsorge und Pflege!Dieses Buch zeigt den aktuellen Stand digitaler Innovation in der Pflege und richtet sich an diejenigen, die sich mit ihr auseinandersetzten und die Entwicklung vorantreiben. Prozessmanagement und Prozessoptimierung werden durch digitale Systeme vereinfacht, zusätzlich können technische Lösungen Pflegefachpersonen entlasten. Das ist wichtig, um Ressourcen zu erhalten und Personal richtig einzusetzen. Ziel ist es, die Attraktivität des Pflegeberufs zu erhöhen und gleichzeitig eine hohe Qualität der Pflege sicherzustellen.Welche Angebote und Erfahrungen wurden bisher gemacht und wie werden Produkte erfolgreich eingeführt? Warum sind valide Daten Grundlage einer guten Pflege? Welche ethischen Anforderungen sind zu erfüllen? Zu diesen relevanten und sensiblen Themen bieten die Autoren wissenschaftliche fundiertes und praxisnahes Wissen.

 • af Stefan Schmidt & Ingrid Kollak
  212,95 kr.

  Komplexe Prozesse professionell uberblicken und gekonnt zum Ziel fuhren!Dieses Buch bietet Fachpersonen aus dem Bereich Pflege und Gesundheitsversorgung einen konzentrierten Einblick uber die Instrumente des Care und Case Management Prozesses. Lernen Sie die vielschichtigen Ablaufe geschickt zu strukturieren und zielorientiert zu steuern. Durch die vorgestellten Instrumente, gestalten Sie die einzelnen Prozessphasen positiv und decken konkret die Ressourcen und den Bedarf der Patientinnen und Patienten auf. Sie ermoglichen eine effiziente interdisziplinare Arbeit und helfen, die vollbrachten Leistungen konstruktiv zu evaluieren.

 • af Valentin Ritschl, Roman Weigl & Tanja Stamm
  487,95 kr.

  In diesem Lehrbuch erhalten Studierende von gesundheitsbezogenen Studiengängen einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Forschungsmethoden in den Gesundheitswissenschaften. Eignet sich für die Erforschung von Wirksamkeitsbelegen einzelner Interventionen eher die Durchführung einer quantitativen oder einer qualitativen Studie? Was muss bei der Auswahl passender Assessments beachtet werden? Was sind die häufigsten Fehler beim Schreiben eines Abstracts und wie kann ich sie vermeiden? Das erfahrene Autorenteam liefert Ihnen die Antworten!Aus dem Inhalt:Grundlagen zu Forschung und anwendungsbezogener Wissenschaft in GesundheitsberufenQualitative und quantitative Forschung, Reviews, Assessments, ICF-basierte Forschungsmethoden u.a.Themenfindung und Aufbau einer wissenschaftlichen ArbeitPlus: Checklisten zum Fragebogendesign und Vorlage zur Erstellung eines Critical Appraised TopicsÜberwinden Sie Ihre Ängste und gewinnen Sie Sicherheit für Forschung, wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben.

 • af Hazel Cowls, Sarah Tobin & Natalie Cusack
  196,95 - 898,95 kr.

 • af Jackie S. Rowles
  457,95 kr.

  As the only book of its kind, this publication provides students, clinicians, researchers, ministries of health, and others with a valuable, thorough, and focused understanding of the development of the nurse practitioner (NP) and nurse anesthetist (NA), two advanced practice nursing roles which have improved access to care and healthcare outcomes as bilateral role development has progressed internationally. As the two roles have significant clinical differences, the book will appraise each role separately within two sections utilizing different approaches. After a thorough platform of defining and describing each role, including history and origins, education, practice, regulation, and leadership, the book guides by example, utilizing unique country case studies divided by WHO regions as exemplars for international role development as well as an outlook for the future of advanced practice nursing on the global stage. The book expands on the tenets and principles as outlined in the ICN Guidelines on Advanced Practice Nursing for Nurse Practitioners (2020) and Nurse Anesthetists (2021), providing the reader with an internationally vetted and accepted comprehension of the roles, guiding and inspiring future role development to improve global health care.

 • af Jette Lange
  472,95 kr.

  The nursing process generally is understood as key element of professional nursing care in Germany. This study follows this argument back to the introduction of the nursing process in the 1970s and 1980s. At that time, the German healthcare system underwent dramatic changes and economic reorganization, which can be understood as the emergence of the neoliberal rationale in Germany. The argument of cost explosion was used to restructure hospitals into enterprises that were to operate based on the logic of the market. Its cybernetic logic made the nursing process an ideal instrument to restructure nursing care. Perspectives of governmentality and critical accounting reveal the nursing process as an accounting tool which has made nursing calculable. And while German nurses valued its potential for professionalization, the findings suggest that a newly constituted accountable nursing vocation can instead be considered as de-professionalizing.

 • af Tim Tübbing
  377,95 kr.

  Unterrichtsentwurf aus dem Jahr 2022 im Fachbereich Pflegewissenschaft - Pflegemanagement, Note: 1,0, Fliedner Fachhochschule Düsseldorf, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Kurs wird das grundlegende Thema des Pflegeprozesses unterrichtet. Übergeordnet ist das Thema der Curriculums-Einheit 02 der Rahmenrichtlinien zuzuordnen. Das Thema Pflegeprozess bildet eine einzelne Lerneinheit. Lerneinheiten werden in der Pflegeschule jeweils durch mindestens zwei Lehrende ausdifferenziert und entwickelt. Die Lerneinheit 5 wurde von Frau J. und mir ausdifferenziert. In der Unterrichtshospitation wird die Untereinheit drei unterrichtet, die das Thema der Pflegeziele hat. Vorangegangen an die Unterrichtshospitation sind also bereits zwei Untereinheiten. Die erste Untereinheit wurde von Frau J. durchgeführt, "Einführung in den Pflegeprozess". Die zweite Untereinheit wurde von mir durchgeführt "Pflegeprobleme, Ressourcen und Pflegediagnosen". Im Anschluss an die Lerneinheit folgen noch drei weitere Untereinheiten: "Pflegemaßnahmen planen, durchführen und evaluieren", "Pflegedokumentation" und eine letzte, die eine Wissenssicherung mittels eines Pflegeplans vorsieht.

 • af Susanne Möller
  203,95 kr.

  Einfach ein gutes Team!Ohne Teamarbeit funktioniert das Gesundheitswesen nicht. Ob bei der stationren Aufnahme, whrend des Aufenthaltes eines Patienten in einer Einrichtung, bei der berleitung, im Praxisteam, in der Rehabilitation ... Angehrige der verschiedenen Berufsgruppen im Gesundheitswesen mssen somit ber ein hohes Ma an Teamfhigkeit verfgen. Mglichkeiten der Verbesserung gibt es immer. Welche Mglichkeiten wie umgesetzt werden knnen, ist Inhalt des handlichen Ratgebers. Anhand von Fallbeispielen und vielen praktischen Tipps vermittelt Susanne Mller, Psychologin und NLP-Coach, wie die Teamarbeit verbessert werden kann, welche Stolperfallen lauern und wie man sie umgeht, wie sozialen Kompetenz und Teamfhigkeit gestrkt werden kann - und wie man auch mit unfairen Situationen, wie Mobbing und Bossing, im Team umgehen kann.

 • af Louise Bangsgaard Antonsen & Joy Christina Hult Mikkelsen
  187,95 kr.

  GUIDE TIL KOORDINERING OG UDFØRELSE AF INTRAVENØS HJEMMEBEHANDLINGMed HÅNDBOG I SYGEPLEJE: INTRAVENØS HJEMMEBEHANDLING får du en grundig og praksisnær indføring i den komplekse opgave, det er at yde sygepleje til patienter, som får intravenøs behandling i hjemmet. Bogen indeholder blandt andet kapitler om intravenøse adgange, organisering af kort- og langvarig intravenøs hjemmebehandling, patientundervisning, lukkede systemer og utensilier, intravenøs behandling af børn og unge samt ledelse af intravenøs hjemmebehandling.Patienter, som behandles intravenøst i hjemmet, kan modtage både bl.a. antibiotika, parenteral ernæring og væske- og kemoterapi. Sygeplejerskens opgaver er derfor mangesidige og må udføres i et tværsektorielt samarbejde mellem hospitaler, ambulatorier, primærsektor, apoteker og eventuelle leverandører. Undervisning af patienter og pårørende i håndtering af intravenøs medicin tager udgangspunkt i sundhedspædagogiske principper og metoder, som også introduceres. Hjemmesygeplejersken har en vigtig rolle ved intravenøs hjemmebehandling, og denne bogguider i de sygeplejefaglige overvejelser og opgaver, der er relevante i patientens egen bolig.

 • af Jean Watson
  297,95 kr.

  Modern Sutras From Nurses; finding peace is co-edited by Jean Watson and Sean M Reed, and includes sage advice from nurses and care professionals as they navigate everyday challenges. "Who better to seek advice from than our caring professionals who've been at the front line of human caring during this unprecedented time."Jean Watson Written by nurses and caregivers, edited by renown theorist Jean Watson and Dr Sean Reed, this compilation of personal truths serves as a guide for all of us as we attempt to negotiate an ever complicated world. These personal truths will inspire, delight and comfort the readerSacred sutras, more formally, are brief aphoristic compositions of Ancient Hindu teachings- the way of spiritual elders; highly laden energetic words or phrases that point to spiritual truths, source, spirit as ancient truth teachings. Sutras can serve as a prayer or breaths of quietude of the busy mind. Sutras are basic forms of almost all ancient religions such as Hinduism and Buddhism and of early Indian philosophers who did not work with written texts. Sutras were memorized, chanted and recited for thousands of years and to this day as a way toward enlightenment and higher God consciousness, transcending self and outer world. Sutras in nursing can serve as ancient universal truths to live and evolve by, uniting with consciousness for caring and healing. Who better to help our collective healing and recovery than nurses? These nurses and caregivers narratives are an offering, providing a platform in which to reflect on our own beliefs and values.The unifying thread points to love as the highest level of consciousness and greatest source for all healing. With contributions from nurses and caregivers throughout the USA: Jean WatsonSean M. ReedKaren White-TrevinoJennifer DrakeDebby FlickingerLeone SheehanGloria LittlemouseJulie PiazzaPriscilla JavedPatricia CrispNatalya YimRita Romito

 • af Andreas Blank & Nicole Potthoff-Zittlau
  325,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.