Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Radiografi

Her finder du spændende bøger om Radiografi. Nedenfor er et flot udvalg af over 63 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (59)
 • (4)
Format
 • (59)
 • (3)
 • (1)
Sprog
 • (4)
 • (57)
 • (2)
Pris
DKK
Serie
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Tag
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • af Bente Bassett, Jette Ammentorp, Marianne Engelbrecht Lau & mfl.
  252,95 kr.

  Den gode patientsamtale er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogen beskriver, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Med afsæt i cases illustrerer bogen de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med patienter og pårørende. Desuden giver den mange konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis.Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, ligesom den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og pårørende.Den gode patientsamtale består af tolv kapitaler, hvor der gennemgående er fokus på færdigheder. Første beskrives Calgary-Cambridge Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag. Herefter følger kapitler om forskellige typer af samtaler, der afspejler varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste kapitler beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske kompetencer, og hvordan man kan arbejde med kollegial feedback. Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

 • af Annemarie Hellebek, Anne Marie Bak Jylling, Anne-Marie Gerdes, mfl.
  434,95 kr.

  Diagnostiske fag er en tværfaglig grundbog, som giver en systematisk introduktion til de parakliniske og diagnostiske fag. Fagene har på trods af de vidt forskellige emner mange berøringsflader og både fælles metoder og problemstillinger, og kapitlerne er så vidt muligt opbygget på en ensartet måde. Vinklen er praktisk og anvendelsesorienteret, og teksten suppleres af en række klinisk relevante og illustrative cases.De senere års hastige teknologiske udvikling har gjort de parakliniske og diagnostiske discipliner til en vigtig og nødvendig forudsætning for det kliniske arbejde. Diagnostiske fag giver, med den samlede indføring i alle fagene, en faglig baggrund for målrettet diagnostisk strategi. Bogen, som er en videreførelse af Basisbog i diagnostiske fag, er primært tænkt som en lærebog for medicinstuderende. Bogen har fokus på den viden, som alle basislæger bør være i besiddelse af, men andre ansatte i sundhedsvæsenet kan også med fordel læse bogen for at opnå indsigt i de forskellige specialer.

 • - fra idé til implementering
  af Pia Dreyer & Bodil Sestoft
  183,95 kr.

  Projektarbejde i sundhedsvæsenet beskriver projektarbejde fra den gode idé til vellykket implementering. Der er fokus på sundhedsfagligt projektarbejde, hvor der typisk arbejdes med og for mennesker. Bogen rummer mange anvendelige råd, og den er praktisk i en travl klinisk hverdag, som er kendetegnet ved en særlig deltagerkultur og læringsforståelse.Bogen kan benyttes som en trin-for-trin-guide eller som opslagsværk i alle faser af et projekt. Den er skrevet til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis – såvel til de studerende som til de mange færdiguddannede, der planlægger eller arbejder med projekter. Målet er at give læseren en lettilgængelig præsentation af de termer, begreber og redskaber, som er vigtige undervejs i et projekt.Projektarbejde i sundhedsvæsenet er opbygget om en gennemgående projektmodel, som er relevant i forskellige typer af projekter. Den kan bruges i mindre kliniske projekter med en kort tidshorisont og få deltagere, ligesom den er et godt redskab i større udviklingsprojekter, der løber over længere tid og går på tværs af en organisation.Bogen indeholder mange anvendelige skemaer og skabeloner, så læseren hurtigt og nemt kan kvalificere nye eller igangværende projekter med egne ord.

 • af Karin Larsen, Ida Torunn Bjørk & Carsten Munch Nielsen
  145,95 kr.

  Studerende i sundhedsprofessionerne skal indføres i et repertoire af praktiske færdigheder, og uddannede sundhedsprofessionelle står kontinuerligt over for at skulle lære nye praktiske færdigheder, når de flytter klinisk felt, eller når nye procedurer kommer til i deres aktuelle kliniske praksis.Nogle praktiske færdigheder har lighed med hverdagslivets praktiske handlinger, mens andre er komplekse, specialiserede procedurer, der adskiller sig væsentligt fra hverdagslivets praktiske handlinger. Uanset procedurernes karakter kræver det omtanke og øvelse at få kvalitet i handlingerne, når de skal udføres professionelt og tilpasses forskellige patienter i forskellige sundhedsfaglige kontekster.Selv om praktiske færdigheder er forskellige, er der fælles træk mellem dem, som vigtige at kende. I bogen præsenteres et generisk instrument, der indfanger disse fællestræk, og som kan anvendes i vurdering af praktisk færdighedsudøvelse og til at strukturere læringen af nye praktiske færdigheder.Bogen henvender sig til alle de sundhedsfaglige professioner. Bogen er relevant for undervisere og vejledere, der skal støtte studerende og kolleger i at lære at udføre praktiske færdigheder. Ligeledes er bogen relevant for studerende, der står over for at skulle tilegne sig praktiske færdigheder knyttet til den sundhedsprofession, de uddanner sig til.Bogen rummer praktiske øvelser og opgaver, som kan anvendes i konkrete undervisningssituationer med såvel nybegyndere, nyuddannede som erfarne sundhedsprofessionelle.

 • af Ulrich Gembruch
  1.141,95 - 1.535,95 kr.

  Dieses Buch fuhrt den Leser praxisnah durch die ganze Bandbreite der geburtshilflichen und gynakologischen Sonografie. Informieren Sie sich zu physiologischen Grundlagen, machen Sie sich mit den neuesten Ultraschalltechnologien vertraut, sehen Sie hilfreiche und exzellente Bilder zu allen Organsystemen, finden Sie Tipps und Tricks zu vermeidbaren Fehlern und vieles mehr. Alle Kapitel wurden fur die 2. Auflage sorgfaltig aktualisiert und sind auf dem neuesten Stand der klinischen Forschung. So erhalten Sie ein umfassendes Nachschlagewerk fur den optimalen Einsatz der Sonografie.

 • - Ein Leitfaden fur die Praxis
  af Horst Steiner
  365,95 - 1.022,95 kr.

  In dem Leitfaden liefern erfahrene Kursleiter und Kliniker verlassliches Wissen zum Einsatz der Dopplersonographie: Sie behandeln Physiologie sowie Pathophysiologie, geben Hinweise fur die korrekte Gerateeinstellung bei allen gangigen Indikationen und machen auf mogliche Fehlerquellen aufmerksam. Die Neuauflage wurde rundum sorgfaltig aktualisiert und mit neuen Farbabbildungen versehen. Der Band ist eine wertvolle Hilfe fur alle Gynakologen, die Dopplersonographie erlernen, und zugleich ein unentbehrliches Nachschlagewerk fur erfahrene Kliniker.

 • af Wayne R. Hedrick
  566,95 kr.

  Gain a complete understanding of sonography physics and instrumentation related to clinical practice. Technology for Diagnostic Sonography provides clear, in-depth coverage of physics principles, ultrasound transducers, pulse echo instrumentation, Doppler instrumentation, clinical safety, and quality control. It includes the latest information on real-time imaging techniques, plus a comprehensive discussion of image artifacts. With wide-ranging online review questions, it also offers ample opportunities to assess your learning progress. Written by sonography and testing expert Wayne Hedrick, Technology for Diagnostic Sonography simplifies this difficult topic and allows you to demonstrate your knowledge of physics and instrumentation on exams with the ultimate goal of preparing you for success in clinical practice. A focus on essential physics and instrumentation provides the exact technical content you need to prepare for clinical sonography practice. Accessible, conversational writing style with real-world analogies explains physics concepts and makes this difficult topic less intimidating. Examples and sample problems help you make the connection between theory and practical applications. The latest information on equipment and scanning methods ensures an understanding of how to competently and safely use ultrasound instrumentation. Comprehensive discussion of image artifacts with illustrative examples helps you recognize and eliminate artifacts. Detailed description of performance testing with tissue mimicking phantoms allows assessment of the proper operation of B-mode scanners. Practical guidance on the clinical use of mechanical index and thermal index enables practice of the ALARA principle when scanning patients. Full-color format shows scans as they appear in the clinical setting. Key terms and other learner-friendly features focus your study on important information. Summaries of essential principles and equations reinforce the most important concepts. Extensive review questions on a companion Evolve website allow realistic assessment of your knowledge.

 • af Julia Fielding
  349,95 kr.

  As physicians become more dependent upon radiologic tests for information, it is imperative that they have correct information on how and when to order them. Radiology Strategies is designed to help the medical student and non-radiology practitioner learn to make effective use of radiologic tests based on a patient's signs and symptoms. Signs and symptoms for the most commonly encountered disease processes are covered in clinical vignettes that systematically discuss: case history; background; test rationale; test of choice; radiologic images demonstrating the findings that make the diagnosis; and evidence-based references. Introductory chapters cover radiation safety; use of contrast agents; how a radiologic test can be chosen effectively based on specificity, accuracy, and pre-test likelihood of disease; and general guidelines on when and why to choose a particular imaging modality (i.e., CT, MRI, plain film). Quick reference features such as decision algorithms, an index of common signs and symptoms and a convenient two-page spread that ensures concise, at-a-glance coverage of topics make this an indispensible study aid as well as a quick reference handbook in the clinic and on the ward.

 • af Peter Hoskin
  553,95 kr.

  Imaging is a critical component in the delivery of radiotherapy to patients with malignancy, and this book teaches the principles and practice of imaging specific to radiotherapy. Introductory chapters outline the basic principles of the available imaging modalities including x-rays, CT, ultrasound, MRI, nuclear medicine, and PET. Site specific chapters then cover the main tumour sites, reviewing optimal imaging techniques for diagnosis, staging, radiotherapy planning, and follow-up for each site. The important areas of radiation protection, exposure justification, and risks are also covered, exploring issues such as balancing radiation exposure with long-term risks ofradiation effects, such as second cancer induction. This second edition has been fully revised and updated to reflect current techniques, and includes two brand new chapters on imaging for radiotherapy treatment verification, and the role of specialist MRI techniques and functional imaging for radiotherapy planning. With insights from experts in each field and over 200 illustrations, this comprehensive and easy-to-read guide will be an invaluable resource for radiation oncologists, clinical oncologists, and radiotherapists, both qualified and intraining. ABOUT THE SERIESRadiotherapy remains the major non-surgical treatment modality for the management of malignant disease. It is based on the application of the principles of applied physics, radiobiology, and tumour biology to clinical practice. Each volume in the series takes the reader through the basic principles of the use of ionizing radiation and then develops this by individual sites. This series of practical handbooks is aimed at physicians both training and practising in radiotherapy, as well as medicalphysics, dosimetrists, radiographers, and senior nurses.

 • af Tom Boterberg
  502,95 kr.

  This new volume in the Radiotherapy in Practice series provides a comprehensive and evidence-based guide to radiotherapy in the management of children and young people with cancer. It explains the roles of the various modalities of treatment available, including image-guided and intensity modulated radiotherapy, brachytherapy, proton beam therapy, and molecular radiotherapy, and aids selection of the most appropriate technique in different situations. Each cancer type in children is explored, including diagnostic investigations, risk stratification, multi-modality approaches to treatment, and decision making with regard to radiotherapy. Specific guidance is given for theplanning and prescription of radiotherapy for infants, children, and teenagers. The authors also identify the need for specialist paediatric radiotherapy service provision, and the wider requirements for radiotherapy in children, including consent, immobilisation, anaesthesia, multi-professional teamworking, and play specialist support. With over 75 colour illustrations, case histories to demonstrate the various approaches, and a carefully selected guide to further reading on each topic, this practical volume will be a valuable resource for physicians and trainees in radiotherapy and clinical oncology, and to nurses, radiographers and other allied health professionals who come into contact with young patients receiving radiotherapy. ABOUT THE SERIESRadiotherapy remains the major non-surgical treatment modality for the management of malignant disease. It is based on the application of the principles of applied physics, radiobiology, and tumour biology to clinical practice. Each volume in the series takes the reader through the basic principles of the use of ionizing radiation and then develops this by individual sites. This series of practical handbooks is aimed at physicians both training and practising in radiotherapy, as well as medicalphysics, dosimetrists, radiographers, and senior nurses.

 • af Miltiadis Krokidis
  616,95 - 812,95 kr.

  Challenging Concepts in Interventional Radiology is a cased based guide to the most challenging aspects of interventional radiology and endovascular procedures. The 31 Cases have been selected to cover a wide-spectrum of scenarios, from the endovascular repair of thoracic and abdominal aortic aneurysms to the ablation of lung and kidney tumours. Cases are examined from a multidisciplinary approach with consideration of diagnosis, practical procedures, evidence base, and guidelines. Case commentaries from renowned experts in the field provide a useful and high level narrative across each case and compliment the clinical tips and evidence provided throughout. The collaboration of authorship between trainees and experts provides a unique insight into the management of the most complex and important cases in the radiology field. With a highly user friendly format, the textbook provides clinical tips and expert commentary for easy use in every day clinical practice. Suitable for candidates for the European Board of Interventional Radiology exam, fellows of Interventional Radiology, British Society of Endovascular Therapy fellows and radiologists,Challenging Concepts in Interventional Radiology appeals to a wide-ranging level of radiologists.

 • af Francesco Pezzella
  1.880,95 - 1.936,95 kr.

  The study of the biology of tumours has grown to become markedly interdisciplinary, involving chemists, statisticians, epidemiologists, mathematicians, bioinformaticians, and computer scientists alongside biologists, geneticists, and clinicians. The Oxford Textbook of Cancer Biology brings together the most up-to-date developments from different branches of research into one coherent volume, providing a comprehensive and current account of this rapidlyevolving field. Structured in eight sections, the book starts with a review of the development and biology of multi-cellular organisms, how they maintain a healthy homeostasis in an individual, and a description of the molecular basis of cancer development. The book then illustrates, as once cells become neoplastic, their signalling network is altered and pathological behaviour follows. It explores the changes that cancer cells can induce in nearby normal tissue, the new relationship established between themand the stroma, and the interaction between the immune system and tumour growth. The authors illustrate the contribution provided by high throughput techniques to map cancer at different levels, from genomic sequencing to cellular metabolic functions, and how information technology, with its vastamounts of data, is integrated with traditional cell biology to provide a global view of the disease. The effect of the different types of treatments on the biology of the neoplastic cells are explored to understand on the one side, why some treatments succeed, and on the other, how they can affect the biology of resistant and recurrent disease. The book concludes by summarizing what we know to date about cancer, and in what direction our understanding of cancer is moving. Edited by leading authorities in the field with an international team of contributors, this book is an essential resource for scholars and professionals working in the wide variety of sub-disciplines that make up today's cancer research and treatment community. It is written not only for consultation, but also for easy cover-to-cover reading.

 • af Adam J. Fisch
  527,95 kr.

  Neuroanatomy: Draw It to Know It, Third Edition teaches neuroanatomy in a purely kinesthetic way. In using this book, the reader draws each neuroanatomical pathway and structure, and in the process, creates memorable and reproducible schematics for the various learning points in Neuroanatomy in a hands-on, enjoyable and highly effective manner. In addition to this unique method, Neuroanatomy: Draw It to Know It also provides a remarkable repository of reference materials, including numerous anatomic and radiographic brain images and illustrations from many other classic texts to enhance the learning experience. In the third edition of this now-classic text, the author completely reorganized the book based on user-feedback, taking a more intuitive and easy-to-use approach. For the first time, the illustrations are in full color. No other text in neuroanatomy engages the reader in as direct a manner as this book and none covers the advanced level of detail found while retaining the simplistic approach to the learning which has become the cornerstone of the text. Neuroanatomy: Draw It to Know It is singular in its ability to engage and instruct without overwhelming any level of neuroanatomy student.

 • - How, Why and When
  af Abigail Thrush
  482,95 kr.

  This book provides an understanding of the underlying scientific principles in the production of B-mode and Colour Flow imaging and Spectral Doppler sonograms. A basic description of common vascular diseases is given along with a practical guide as to how ultrasound is used to detect and quantify the disease. Possible treatments of common vascular diseases and disorders are outlined. Ultrasound is often used in post-treatment assessment and this is also discussed. The role of ultrasound in the formation and follow-up of haemodialysis access is a growing field and is covered in detail. Practical step-by-step guide to peripheral vascular ultrasound. Explains the basic scientific principles of ultrasound instrumention and blood flow. Fully illustrated with 175 black and white scans, 150 colour scans and 220 black and white and colour line drawings. Contributions from leading names in peripheral vascular ultrasound. Accompanying DVD includes cine loops of ultrasound scans in normal and diseased vessels and of optimum scans to show potential pitfalls and common mistakes. Four new chapters and two new contributors, both clinical lecturers in vascular ultrasound. New chapter on treatment techniques of particular interest to vascular surgeons who increasingly are required to learn basic scanning skills. Sections on ultrasound instrumentation updated to cover new developments in equipment such as broadband colour imaging. Current practices in all the vascular ultrasound applications covered are reviewed and updated.

 • af Elizabeth Carver
  927,95 kr.

  The third edition of Carvers' Medical Imaging supports radiography students to take a reflective, evidence-based approach that will enhance their practice. This important textbook comprehensively covers the full range of medical imaging methods and techniques in one volume, and discusses them in relation to imaging principles, radiation dose, patient condition, body area and pathologies. It encourages the student to critically analyse their work rather than simply carrying out tasks. The book has been updated by an impressive team of contributors to align with developments in both radiographic techniques and the role of the radiographer. It is an essential companion for students of BSc (Hons) diagnostic radiography, those undertaking a foundation degree in radiographic practice or bachelor of medicine, and postgraduates alike. Comprehensive, fully illustrated and well referenced discussion of all imaging techniques. Full image evaluation for radiographic examinations, including common errors New material on potential impact of errors on accuracy of the radiographic report New sections on preliminary clinical evaluation for projection radiography examinations, which prepares students for UK professional standards Section on cross infection implications (relevant post COVID-19) Includes imaging of children with suspected physical abuse

 • - A Survival Guide
  af Xiaoming Zheng & Christopher M. Hayre
  569,95 kr.

  This book provides an holistic picture of the application of research in radiography and focuses on multivariant methodological approaches and practices. It will provide readers insight into both contemporary and innovative methods within radiography research, backed up with evidence-based literature. This book may also be translated into other health disciplines as it introduces research to the reader by detailing terms that can often be confusing for students. These remain central in understanding the importance of research in radiography and how the generation of new knowledge is obtained. This will be supported with subsequent chapters concerning the literature, formation of research questions and detail the early beginnings of a research proposal. Chapters will include a wide range of topics, such as quantitative and qualitative methodologies and data collection tools pertinent to radiographic research, whilst discussing data analysis and need for rigor. The authors draw from our experiences, published outputs and clinical work, supported with alternate philosophies and methods used in diagnostic radiography. Each chapter will examine the multifaceted use and application of each 'sub-theme' pertinent to research in radiography, which is presented in a single text for students and, perhaps, practitioners. The targeted audience for this book is interdisciplinary but clearly focuses on those studying undergraduate radiography in response to the limited texts available. We also anticipate it to provide a useful tool for academics delivering undergraduate radiography programmes and those supporting postgraduate research. The key features will:Explore important research approaches and concepts within diagnostic radiographyProvide contemporary evidence-based practice regarding mixed method approachesProvide a 'how to guide' for understanding key research principles in a wide range of radiographic settingsEvaluate the impact of research on patients and the radiographer-patient relationship

 • af William J. Callaway & La Verne Tolley Gurley
  458,95 - 530,95 kr.

  Here's everything a beginning radiography student needs to know! Introduction to Radiologic Technology, 7th Edition offers a solid overview of your exciting career as a radiologic technologist. After covering basic learning skills, this guide provides a historical perspective on radiology and insight into key topics such as the language of medicine, digital and conventional imaging, patient care, and radiation safety. Expert authors LaVerne T. Gurley and William J. Callaway describe the classes you will take in your radiography program, the latest changes in the Registry exam, what will be required in the practice setting, and your opportunities for advancement throughout your career. An introduction to radiologic technology includes a concise overview of what to expect in your coursework.Critical thinking skills are highlighted, with four important steps to take in assessing situations and making informed decisions.Career guidelines discuss customer service, ethics and professionalism, how to join professional organizations, and how to keep up with continuing education requirements after graduation.A clear, easy-to-read style does not assume you have prior knowledge of the subject matter. New photographs accurately depict current equipment and practice standards.An increased focus on digital imaging keeps you on the cutting edge of technology.Updates include: Positioning terminologyProgram accreditationsDemographic information for better communication with culturally diverse patientsA closer alignment of the book's topics with ASRT Core Curriculum's section on fundamentals.

 • af Chris Taylor, Damian Tolan, Rachel Hyland & mfl.
  457,95 - 535,95 kr.

  Get Through FRCR Part 1: MCQs and Mock Examination is the essential and highly praised revision aid for the Royal College of Radiologists' FRCR Part 1 exam. Providing comprehensive coverage of the new FRCR Part 1 syllabus, this title presents questions in a similar style to the exam, accompanied by detailed yet uncomplicated explanations. Paying special attention to legislation, this book also covers recent advances in the field and radiation protection issues. Get Through FRCR Part 1 is ideal for FRCR candidates and tutors, radiographers, radiologists and medical physics students.

 • af Russell L. Wilson
  1.421,95 kr.

  Chiropractic Radiography and Quality Assurance Handbook is the first book devoted to erect and recumbent radiographic positioning and a practical approach to quality assurance and radiographic quality control testing. It provides a step-by-step approach to performing quality radiographic studies using radiographic images to demonstrate placement of anatomical markers and the safest location for patient identification information. Some topics covered include: o The importance of sound radiation safety practices and appropriate protection and collimationo Spinal radiography including changes in positioning to reduce exposure to female patients o Extremity radiography, covering common and specialty views to assist in diagnosis of sports injuries. Designed for both the practitioner and the student, this book provides all of the tools necessary to produce quality radiographs in a quick reference, detailed, step-by-step approach to positioning. And adding information about darkroom and film storage, film processing quality control, film artifact identification and problem solving, makes this is an in-depth, authoritative guide.

 • af Barbara J. Smith, Bruce W. Long & Jeannean Hall Rollins
  999,95 - 2.273,95 kr.

  With more than 400 projections, Merrill's Atlas of Radiographic Positioning & Procedures, 14th Edition makes it easier to for you to learn anatomy, properly position the patient, set exposures, and take high-quality radiographs. This definitive text has been reorganized to align with the ASRT curriculum - helping you develop the skills to produce clear radiographic images. It separates anatomy and positioning information by bone groups or organ systems - using full-color illustrations to show anatomical anatomy, and CT scans and MRI images to help in learning cross-section anatomy. Merrill's Atlas is not just the gold standard in radiographic positioning texts, and the most widely used, but also an excellent review in preparing for ARRT and certification exams!Comprehensive, full-color coverage of anatomy and positioning makes Merrill's Atlas the most in-depth text and reference available for radiography students and practitioners.Frequently performed essential projections identified with a special icon to help you focus on what you need to know as an entry-level radiographer. Summary of Pathology table now includes common male reproductive system pathologies.Coverage of common and unique positioning procedures includes special chapters on trauma, surgical radiography, geriatrics/pediatrics, and bone densitometry, to help prepare you for the full scope of situations you will encounter.Collimation sizes and other key information are provided for each relevant projection.Numerous CT and MRI images enhance comprehension of cross-sectional anatomy and help in preparing for the Registry examination.UPDATED! Positioning photos show current digital imaging equipment and technology.Summary tables provide quick access to projection overviews, guides to anatomy, pathology tables for bone groups and body systems, and exposure technique chartsBulleted lists provide clear instructions on how to correctly position the patient and body part when performing procedures. NEW! Updated content in text reflects continuing evolution of digital image technology NEW! Updated positioning photos illustrate the current digital imaging equipment and technology (lower limb, scoliosis, pain management, swallowing dysfunction).NEW! Added digital radiographs provide greater contrast resolution for improved visualization of pertinent anatomy.NEW! Revised positioning techniques reflect the latest ASRT standards.

 • af Peter Hoskin
  613,95 kr.

  External beam therapy is the most common form of radiotherapy, delivering ionizing radiation such as high-energy x-rays, gamma rays, or electron beams directly into the location of the patient's tumour. Now in its third edition, this book is an essential, practical guide to external beam radiotherapy planning and delivery, covering the rapid technological advances made in recent years. The initial chapters give a detailed insight into the fundamentals of clinical radiotherapy. This is followed by systematic details for each tumour site commonly treated with radiotherapy, covering indications, treatment, and planning. The final chapter covers the all important aspect of quality assurance in radiotherapy delivery. This third edition has been fully updated and revised to reflect new techniques, including details of intensity modulated radiotherapy (IMRT), image guided radiotherapy (IGRT), stereotactic body radiotherapy (SBRT), and proton therapy. Written by experts in each field, External Beam Therapy is an invaluable companion to professionals and trainees in medical physics, therapeutic radiology, and clinical or radiation oncology. ABOUT THE SERIESRadiotherapy remains the major non-surgical treatment modality for the management of malignant disease. It is based on the application of the principles of applied physics, radiobiology, and tumour biology to clinical practice. Each volume in the series takes the reader through the basic principles of the use of ionizing radiation and then develops this by individual sites. This series of practical handbooks is aimed at physicians both training and practising in radiotherapy, as well as medicalphysics, dosimetrists, radiographers, and senior nurses.

 • af Alexander Peck
  308,95 - 314,95 kr.

  Imaging informatics is a complex and historically rapidly changing field, knowledge of which is central to the practice of all imaging specialists. This convenient pocket guide provides the foundations of knowledge in informatics, allowing radiographers in training and in practice, assistant practitioners and other allied health professionals to understand, use and develop more efficient ways of imaging that will in turn deliver improved patient care.

 • - A Handbook for Practitioners
  af Swati Goyal
  408,95 kr.

  Sonography has emerged as a substantial diagnostic tool today. This handbook aims to cover ultrasound physics, abdominal and obstetric sonography, color Doppler, high resolution sonography and USG guided interventions with multiple choice questions and case reports for practical orientation.

 • - Who Eats Whom in Children's Literature
  af Carolyn Daniel
  380,95 kr.

  First published in 2006. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

 • - A Guide for Students
  af Chris Gunn
  352,95 - 434,95 kr.

  This book is a clear, concise introduction to the subject which covers all the major bones and joints in the body in a logical and systematic way to aid understanding. The three generic chapters at the start of the book, covering an overview of bone, joints and pathology, provide the basic information required to ensure that the student is able to gain the most benefit from the subsequent area-specific chapters. The text is written in note form and the drawings are as clear and simple as possible so that they can be easily reproduced by students. In this edition a number of the radiographic images have been improved and replaced and the number of imaging techniques has increased by including PET and SPECT images New to this edition Improved clarity of the joint images A number of new radiographic images Insight Boxes Inclusion of PET and SPECT colour images Bones and Joints may be used as part of a self-directed learning programme by students examining and studying the real bones of the skeleton along with the images. It can also be used as part of a revision programme or as a reference text. It is aimed at all health care students who needs a good understanding of the skeletal system.

 • af Michael Bruce Furman
  1.080,95 kr.

  Give your patients the non-surgical pain relief they need with help from the Atlas of Image-Guided Spinal Procedures. This medical reference book features a highly visual format that shows you exactly how to perform each technique to get the best results.Give your patients the pain relief they need with the latest image-guided spinal injection procedures! A highly visual format shows you exactly how to perform each technique. * Safely and efficiently relieve your patients' pain thanks to an atlas format that displays each procedure step-by-step. * See properly performed injections for yourself with an algorithmic,image-guided approach for each technique: trajectory view (demonstrates fluoroscopic "e;set up multi-planar confi rmation views (AP, lateral, oblique); and "e;safety view (what should be avoided during injection), along with optimal and suboptimal contrast patterns. * Special chapters on Needle Techniques, Fluoroscopic Imaging Pearls, Radiation Safety, and L5-S1 Disc Access provide additional visual instruction. * View drawings of radiopaque landmarks and key radiolucent anatomy that cannot be viewed fluoroscopically.

 • af Sandra L. Hagen-Ansert
  458,95 - 687,95 kr.

  The perfect chapter-by-chapter learning companion to Textbook of Diagnostic Sonography, 7th Edition, this workbook makes it easy to review key sonography concepts and reinforce your understanding of general/abdominal sonography, obstetric/gynecologic sonography, vascular sonography, and echocardiography. A wide variety of activities, review questions, and case studies strengthen your critical thinking skills and help you learn how to successfully apply your knowledge to practice. Review questions presented in a variety of formats -- short answers, multiple-choice, matching, fill-in-the-blank, and labeling -- assess learning at various levels. Review of key terms and pathology helps you reinforce your understanding of essential information. Anatomy labeling activities test your ability to identify anatomic structures in sonographic images. Image analysis exercises familiarize you with conditions you may encounter in the clinical setting.New chapters reinforce your understanding of the latest clinically relevant content in the areas of: Essentials of Patient Care for the Sonographer Artifacts in Image Acquisition Understanding Other Imaging Modalities Ergonomics and Musculoskeletal Issues in Sonography 3D and 4D Evaluation of Fetal Anomalies Case reviews with accompanying images challenge you to apply your knowledge to real-world clinical situations. Updated scans and content reflect important changes in urinary, liver, musculoskeletal, breast, cerebrovascular, gynecological, and obstetric sonography.

 • - Physics, Biology, and Protection
  af Stewart C. Bushong
  326,95 - 422,95 kr.

  Sharpen your radiographic skills and reinforce what you've learned in Bushong's Radiologic Science for Technologists, 10th Edition. Corresponding to the chapters in the textbook, this workbook helps you learn by doing worksheets, crossword puzzles, and math exercises. A Math Tutor section helps you brush up on your math skills. You'll gain the scientific understanding and practical experience necessary to become an informed, confident radiographer. In-depth coverage lets you review and apply all of the major concepts from the text. Over 100 worksheets make it easy to review specific topics, and are numbered according to textbook chapter. Math Tutor exercises provide a great refresher for beginning students or extra practice with decimal and fractional timers, fraction/decimal conversion, solving for desired mAs, and technique adjustments. Penguin boxes summarize relevant information from the textbook, making it easier to review major concepts and do worksheet exercises. New worksheets on digital radiographic technique and the digital image display provide an excellent review of the new textbook chapters. Closer correlation to the textbook simplifies your review.

 • af Ronald L. Eisenberg & Nancy M. Johnson
  627,95 - 807,95 kr.

  Covering the disease processes most frequently diagnosed with medical imaging, Comprehensive Radiographic Pathology, 5th Edition provides the essential pathology knowledge needed to produce quality radiographic images. It includes a general overview of physiology, and covers disorders and injuries by body system with descriptions of the pathology, its radiographic appearance, and treatment. Now in full color, this reference includes the latest information on CT, MRI, SPECT, PET, ultrasound, and nuclear medicine, plus the always-popular Radiographer Notes with tips for digital imaging and patient care. Expert authors Ronald L. Eisenberg and Nancy M. Johnson provide complete preparation for the classroom and for clinical practice!Comprehensive coverage helps you produce optimal images by understanding disease processes and their radiographic appearance.High-quality radiographs and images clearly demonstrate the clinical manifestations of different disease processes and represent the quality images needed in radiography practice.A body systems approach makes it easy to locate and study information, with each chapter describing general physiology and then explaining various pathologic conditions and their radiographic appearance and treatment.A discussion of specialized imaging techniques includes the full range of imaging modalities that may be needed to ensure correct diagnosis of pathologies, including ultrasound, computed tomography, magnetic resonance imaging, nuclear medicine, single-photon emission computed tomography (SPECT), or positron emission tomography (PET).Treatment sections explain the most likely treatment for each pathology along with its prognosisRadiographer Notes include tips for producing optimal radiographs along with patient management recommendations.Summary Findings tables offer a quick reference to related pathologies, including location in the body, radiographic appearances, and treatments.Study aids include an outline, key terms, objectives, and review questions for every chapter.Useful appendices include an extensive glossary, list of major prefixes, roots, and suffixes with definitions and examples. Updated content prepares you for today's practice with the latest on morbidity, mortality, and epidemiology; invasive squamous cell carcinoma; scoliosis; joint replacements; chest tubes and lines; MRSA (antibiotic-resistant staph infection); systemic and highly infectious diseases; more on fusion imaging, CT, MRI, SPECT, PET and correlation with radiography; new CT/MR images for correlation with radiographs; and Radiographer Notes updated with digital imaging information. NEW full-color illustrations are added, and updated images add realistic detail for MRI, CT, sonography, and fusion PET/CT. NEW Mosby's Radiography Online: Radiographic Pathology course enhances your understanding with interactive learning including animations, video clips, and narrated slide shows.

 • - With an Introduction to Medical Imaging
  af Ruth Ann Ehrlich
  482,95 - 711,95 kr.

  With clear, step-by-step instructions and more than 400 detailed full-color illustrations, Patient Care in Radiography, 8th Edition helps you develop the technical and interpersonal skills necessary to effectively care for radiography patients in the clinical environment. Current, comprehensive coverage aligned with ASRT curriculum guidelines helps you connect concepts to clinical applications and confidently master essential procedures and techniques for safety, transfer, positioning, infection control, assessment, and more.Integrated patient care tips and procedure descriptions help you ensure high-quality patient care as well as technical proficiency. Infection control content helps you prevent the spread of diseases. Special coverage familiarizes you with appropriate patient care for a wide range of imaging modalities. Procedure photo-essays walk you through essential techniques. Case studies help you build the critical thinking and problem-solving skills to address situations you may encounter on the job. Chapter outlines, objectives, key terms, summaries, review questions, and critical thinking activities highlight the most important chapter content and help you retain information more effectively.NEW! Updated content reflects the latest advances in: Patient comfort measures Patient care relative to patient age Assisting patients with dressing and undressing Assessment of extremities in casts Assessments of pediatric patients for evidence of potential child abuse Assessment of geriatric patients for evidence of potential elder abuse Descriptions and precautions for pediatric IV medication administration Information on pulmonary embolism Information on Jackson-Pratt and Penrose drains NEW! Full-color illustrations and photographs clarify techniques and clinical details. NEW! Safety boxes with warning icons alert you to common safety concerns youOll encounter in practice. NEW! Real-world scenarios throughout the text help you understand the practical application of chapter concepts. NEW! Simplified organization makes complex content more accessible and helps you study more efficiently.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.