Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Radiografi

Her finder du spændende bøger om Radiografi. Nedenfor er et flot udvalg af over 22 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bente Bassett, Jette Ammentorp, Marianne Engelbrecht Lau & mfl.
  249,95 kr.

  Den gode patientsamtale er en praktisk anvendelig fagbog om kommunikation i sundhedsvæsenet. Bogen beskriver, hvordan sundhedsprofessionelle kan planlægge og udføre forskellige typer af patientsamtaler i dagligdagen. Med afsæt i cases illustrerer bogen de kommunikative udfordringer, man typisk oplever i mødet med patienter og pårørende. Desuden giver den mange konkrete bud på, hvordan man som sundhedsprofessionel kan forbedre sin egen praksis.Bogen er forskningsbaseret, men illustrativ og letlæst. Den henvender sig til alle fagpersoner, der fører samtaler i sundhedsvæsenet. Den kan bruges til efter- og videreuddannelse, ligesom den er velegnet som lærebog på medicinstudiet, på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og på de erhvervsfaglige sundhedsuddannelser. Bogen kan bruges som opslagsbog, og samlet giver den et godt overblik over de mest relevante færdigheder, man har brug for, når man skal kommunikere professionelt med patienter og pårørende.Den gode patientsamtale består af tolv kapitaler, hvor der gennemgående er fokus på færdigheder. Første beskrives Calgary-Cambridge Guiden, som udgør bogens videnskabelige grundlag. Herefter følger kapitler om forskellige typer af samtaler, der afspejler varierende kliniske situationer og patienttyper. De sidste kapitler beskriver, hvad man kan gøre for at opøve og træne praktiske kompetencer, og hvordan man kan arbejde med kollegial feedback. Det afsluttende kapitel redegør for bogens evidensgrundlag.

 • af Annemarie Hellebek, Anne Marie Bak Jylling, Anne-Marie Gerdes, mfl.
  428,95 kr.

  Diagnostiske fag er en tværfaglig grundbog, som giver en systematisk introduktion til de parakliniske og diagnostiske fag. Fagene har på trods af de vidt forskellige emner mange berøringsflader og både fælles metoder og problemstillinger, og kapitlerne er så vidt muligt opbygget på en ensartet måde. Vinklen er praktisk og anvendelsesorienteret, og teksten suppleres af en række klinisk relevante og illustrative cases.De senere års hastige teknologiske udvikling har gjort de parakliniske og diagnostiske discipliner til en vigtig og nødvendig forudsætning for det kliniske arbejde. Diagnostiske fag giver, med den samlede indføring i alle fagene, en faglig baggrund for målrettet diagnostisk strategi. Bogen, som er en videreførelse af Basisbog i diagnostiske fag, er primært tænkt som en lærebog for medicinstuderende. Bogen har fokus på den viden, som alle basislæger bør være i besiddelse af, men andre ansatte i sundhedsvæsenet kan også med fordel læse bogen for at opnå indsigt i de forskellige specialer.

 • af Diane Kawamura & Tanya Nolan
  1.663,95 kr.

 • af Cornelius T Leondes
  2.283,95 kr.

 • af Oliver Gaemperli, Pál Maurovich- Horvat & Koen Nieman
  507,95 kr.

 • af Susan Stephenson & Barbara Hall- Terracciano
  535,95 kr.

 • af Rachel Kendoll
  535,95 kr.

 • af Ann Marie Kupinski
  1.294,95 kr.

 • af Toshiji Kobayashi
  911,95 kr.

 • af Akram M Shaaban, Douglas Rogers & Jeffrey Dee Olpin
  2.755,95 kr.

  Covering the entire spectrum of this fast-changing field, Diagnostic Imaging: Gynecology, third edition, is an invaluable resource for general radiologists, specialized radiologists, gynecologists, and trainees-anyone who requires an easily accessible, highly visual reference on today's gynecologic imaging. Drs. Akram Shaaban, Douglas Rogers, Jeffrey Olpin, and their team of highly regarded experts provide up-to-date information on recent advances in technology and the understanding of pathologic entities to help you make informed decisions at the point of care. The text is lavishly illustrated, delineated, and referenced, making it a useful learning tool as well as a handy reference for daily practice.

 • af Dushyant V Sahani, Anthony E Samir & Joseph R. Grajo
  893,95 kr.

  Taking a high-yield, "just the essentials" approach, Abdominal Imaging: The Core Requisites helps you establish a foundational understanding of both gastrointestinal and genitourinary imaging during rotations, prepare for the core and certifying exams, and refresh your knowledge of key concepts. This new title solves the "information overload" problem often faced by trainee and practicing radiologists by emphasizing the essential knowledge you need in an easy-to-ready hybrid format of traditional text and bullet points.

 • af M. F. Chernov, Y. Muragaki, S. Kesari & mfl.
  1.220,95 kr.

  Aggressive surgical removal is generally considered the main initial management option for most intracranial gliomas. It often results in resolution or alleviation of neurological symptoms and signs, normalizes intracranial pressure, facilitates characterization of the neoplasm, creates optimal conditions for adjuvant therapy and neurorehabilitation, and leads to prolongation of progression-free and overall survival of patients. Leading experts in neurosurgical oncology have contributed to this volume, highlighting modern principles of surgery for both newly-diagnosed and recurrent intracranial gliomas in adult as well as pediatric patients. The first of a three-volume set, it details epidemiological aspects, defines the importance of preoperative imaging, and describes current perioperative adjuvant needs. In addition, contemporary methods of intraoperative neurophysiological monitoring, the value of brain mapping for functional preservation, tips to prevent complications, and postoperative results are presented and discussed. This book and its accompanying volumes are mainly directed at neurosurgeons, neuro-oncologists and other clinicians treating patients with brain tumors.

 • af Christi Carter & Beth Veale
  774,95 kr.

  Offers coverage of computed radiography, digital radiography, and PACS. This title explores the differences between conventional and digital imaging systems and how computed and digital radiography systems fit within the radiology department.

 • - Sonographic Principles & Instrumentation
  af Steven Penny & Traci Fox
  747,95 kr.

 • af Nami R. Azar & Carolyn Donaldson
  477,95 kr.

  ...structured using very detailed ultrasonographic images, extensively explained with plain and didactic language. -- European Journal of Nuclear Medicine and Molecular ImagingUltrasound Imaging refines your ultrasound diagnostic skills and prepares you for board exams in radiology.Features of Ultrasound Imaging:Covers a wide range of radiological specialties, including renal, gastrointestinal, genitourinary, thyroid, vascular, pediatric, and obstetricEach case includes valuable tips to help readers properly interpret ultrasound images and avoid potential pitfallsNearly 100 high-quality color illustrations and 350 black and white radiographs demonstrating key ultrasound imaging cases

 • af Melissa L. Rosado-de-Christenson, Gerald F. Abbott & Mark S. Parker
  1.109,95 kr.

  A comprehensive atlas covering the breadth and depth of chest imagingWritten by renowned experts in chest imaging, Chest Imaging Case Atlas, Second Edition enables radiology residents, fellows, and practitioners to hone their diagnostic skills by teaching them how to interpret a large number of radiologic cases. This atlas contains over 200 cases on conditions ranging from Adenoid Cystic Carcinoma to Wegener Granulomatosis. Each case is supported by a discussion of the disease, its underlying pathology, typical and unusual imaging findings, management, and prognosis, providing a comprehensive overview of each disorder.Special Features of the Second Edition:Over 1500 high-quality images demonstrating normal and pathologic findings and their variations More multiplanar, CT angiographic (CTA), MRI, and 3D imaging is incorporated into the text, helping readers stay current with this rapidly changing technology 40 new cases and updated images in cases from the previous edition A new post-thoracotomy chest section addresses normal post-operative findings and complications associated with common thoracic interventional procedures The neoplastic diseases section includes the new TNM staging system for lung cancer The adult cardiovascular disease section now contains a discussion on univentricular and biventricular or end-stage heart failure including various ventricular assist devices and the Total Artificial Heart, their imaging features, and complications associated with their use The diffuse lung disease section has been expanded to include an approach to HRCT interpretation Case discussions are based on up-to-datereviews of current literature as well as classic landmark articles Pearls are provided to describe the features that may strongly support a specific diagnosis, enabling readers to sharpen their clinical diagnostic skillsThis book is an invaluable illustrated reference that all physicians in radiology and chest imaging in particular, including pulmonary medicine physicians and thoracic surgeons, should have on their bookshelf.

 • - fra idé til implementering
  af Pia Dreyer & Bodil Sestoft
  182,95 kr.

  Projektarbejde i sundhedsvæsenet beskriver projektarbejde fra den gode idé til vellykket implementering. Der er fokus på sundhedsfagligt projektarbejde, hvor der typisk arbejdes med og for mennesker. Bogen rummer mange anvendelige råd, og den er praktisk i en travl klinisk hverdag, som er kendetegnet ved en særlig deltagerkultur og læringsforståelse.Bogen kan benyttes som en trin-for-trin-guide eller som opslagsværk i alle faser af et projekt. Den er skrevet til sundhedsprofessionelle i klinisk praksis – såvel til de studerende som til de mange færdiguddannede, der planlægger eller arbejder med projekter. Målet er at give læseren en lettilgængelig præsentation af de termer, begreber og redskaber, som er vigtige undervejs i et projekt.Projektarbejde i sundhedsvæsenet er opbygget om en gennemgående projektmodel, som er relevant i forskellige typer af projekter. Den kan bruges i mindre kliniske projekter med en kort tidshorisont og få deltagere, ligesom den er et godt redskab i større udviklingsprojekter, der løber over længere tid og går på tværs af en organisation.Bogen indeholder mange anvendelige skemaer og skabeloner, så læseren hurtigt og nemt kan kvalificere nye eller igangværende projekter med egne ord.

 • af Karin Larsen, Ida Torunn Bjørk & Carsten Munch Nielsen
  149,95 kr.

  Studerende i sundhedsprofessionerne skal indføres i et repertoire af praktiske færdigheder, og uddannede sundhedsprofessionelle står kontinuerligt over for at skulle lære nye praktiske færdigheder, når de flytter klinisk felt, eller når nye procedurer kommer til i deres aktuelle kliniske praksis.Nogle praktiske færdigheder har lighed med hverdagslivets praktiske handlinger, mens andre er komplekse, specialiserede procedurer, der adskiller sig væsentligt fra hverdagslivets praktiske handlinger. Uanset procedurernes karakter kræver det omtanke og øvelse at få kvalitet i handlingerne, når de skal udføres professionelt og tilpasses forskellige patienter i forskellige sundhedsfaglige kontekster.Selv om praktiske færdigheder er forskellige, er der fælles træk mellem dem, som vigtige at kende. I bogen præsenteres et generisk instrument, der indfanger disse fællestræk, og som kan anvendes i vurdering af praktisk færdighedsudøvelse og til at strukturere læringen af nye praktiske færdigheder.Bogen henvender sig til alle de sundhedsfaglige professioner. Bogen er relevant for undervisere og vejledere, der skal støtte studerende og kolleger i at lære at udføre praktiske færdigheder. Ligeledes er bogen relevant for studerende, der står over for at skulle tilegne sig praktiske færdigheder knyttet til den sundhedsprofession, de uddanner sig til.Bogen rummer praktiske øvelser og opgaver, som kan anvendes i konkrete undervisningssituationer med såvel nybegyndere, nyuddannede som erfarne sundhedsprofessionelle.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.