Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Videnskabsfilosofi

Her finder du spændende bøger om Videnskabsfilosofi. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.490 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (1.000+)
 • (55)
 • (2)
Format
 • (1.000+)
 • (914)
 • (34)
 • (13)
 • (8)
 • (2)
 • (2)
Sprog
 • (18)
 • (1.000+)
 • (32)
 • (2)
 • (2)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (0)
 • (0)
 • (4)
 • (6)
 • (6)
Serie
 • (25)
 • (15)
 • (14)
 • (14)
 • (11)
 • (10)
 • (10)
 • (10)
 • (9)
Vis mere
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Fra Demokrit til Holger Bech Nielsen
  af Bent Raymond Jørgensen, Jørgen Lyngbye, Erland Andersen & mfl.
  260,95 - 347,95 kr.

  FYSIKKENS FILOSOFI er en biografisk oversigt over fysikkens historiske udvikling fra antikkens naturfilosofi og frem til nutidens moderne teoretiske fysik. Værket beskriver de helt store personligheder, deres banebrydende bidrag til fysikken, og hvordan deres teorier ændrede forståelsen af verden i deres samtid og tiden derefter. FYSIKKENS FILOSOFI er, ud over at være en beskrivelse af de grundlæggende principper i de ofte komplicerede teorier, også en indføring i de filosofiske og erkendelsesteoretiske aspekter af den fysiske forskning – hvad fysikken betyder for vores tænkning, for hvad vi kan vide og ikke kan vide om realiteterne i den fysiske virkelighed.

 • - Genvind autonomien i en digital tidsalder
  af Vincent Hendricks
  160,95 - 168,95 kr.

  En bog om hvordan fire gamle dyder kan give os større handlefrihed.Er vi i færd med at miste vores autonomi og myndighed som selvstændigt tænkende mennesker? Dette væsentlige spørgsmål stiller Vincent F. Hendricks i sin nye bog. Vi tænker, at vi er myndige borgere, der tager kvalificerede beslutninger om alt fra, hvem vi synes, der skal have nøglerne til statsministeriet, til hvilken smartphone, vi vil erhverve os næste gang, men i virkeligheden er vores autonomi under et gevaldigt og stort set usynligt pres i informationstidsalderen. Ifølge Hendricks taler meget nemlig for, at vi uden vores vidende er blevet berøvet vores frie vilje og i stedet er blevet til produkter, der kan handles på det evigt voksende marked for information og manipulation. Det er ærgerligt, når vi nu engang har fået evnen til kvalificeret overvejelse, beslutning og handling. Gennem videnskabelige og filosofiske overvejelser og personlige refleksioner argumenterer Hendricks for, at vejen til at generobre vores autonomi og vende verden ligger i fire klassiske latinske dyder og i en ambition om at være det, han kalder ’ordentlige mennesker’.

 • - An Introduction for Future Knowledge Workers
  af Andreas Beck Holm
  298,95 - 448,95 kr.

  Philosophy of Science tager afsæt i de studerendes fremtid som vidensarbejdere.Bogen kombinerer en grundig gennemgang af videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger med en perspektivering til vidensarbejdernes udfordringer i virksomheder og organisationer og til, hvordan de studerende selv kan arbejde med teorierne. Stoffet præsenteres tilgængeligt og overskueligt, bl.a. gennem opsummerende kapitler, fremhævning af nøglebegreber, samt arbejds- og refleksionsspørgsmål. Bogens findes også i en dansk paralleludgave.

 • - En bog om hukommelse
  af Hilde Østby & Ylva Østby
  77,95 - 240,95 kr.

  Hvor i hjernen lagres vores erindringer, og hvad er hukommelse egentlig for noget? Hvor meget og hvor godt er det muligt at huske, og hvor galt? Kan man leve et liv uden erindringer? Og kan hukommelsen virke begge veje – også fremad i tid? Vores evne til at huske er siden tidernes morgen blevet betragtet som en magisk egenskab, og de gåder, der omgiver hukommelsen, har alle dage været genstand for fascination. I denne bog foretager søstrene Hilde og Ylva Østby et dybdedyk i hukommelsens væsen og videnskabshistorie. Vi skal blandt andet høre om opdagelsen og navngivningen af den lille søhestelignende hjernedel, der skulle vise sige at være nøglen til mange af hjernens mysterier; Hippocampus betyder hestesøuhyre på latin. Undervejs interviewer de flere af verdens førende forskere på feltet og taler med mennesker, der lever med ekstrem hukommelse eller glemsel, som har falske erindringer og traumeerindringer. De møder fire skakstormestre og en bestsellerforfatter, taler med FN’s klimapanel og sender ti dykkere ned på bunden af Oslofjorden på jagt efter erindringernes natur. At dykke efter søheste er en unik og mindeværdig bog om hukommelsen, som viser os, hvordan hjernen på næsten magisk vis henter information frem og genskaber øjeblikke for os, og hvordan erindringer er en forudsætning for vores evne til at forestille os fremtiden. Men bogen handler i lige så høj grad om, at hukommelsen er en helt igennem upålidelig følgesvend, som lever efter sine helt egne regler, og at der findes erindringer, som vi er bedst tjent med at glemme.

 • - Mit pædagogiske laboratorium
  af Dorthe Jørgensen
  230,95 kr.

  Nærvær og eftertanke er en utidssvarende bog. Den handler nemlig om noget, der ikke har prioritet i dag: lydhør tilstedeværen, genuin erfaring og eftertænksom refleksion.Dorthe Jørgensen kritiserer tænkningens kår, men hun værner også om håbet ved at insistere på det nærvær og den eftertanke, der stadig findes. Bogen er udfærdiget med afsæt i forfatterens erfaringer som underviser og formidler. Hun har igennem 25 år eksperimenteret med undervisningsformer, der ansporer til fælles udforskning af spørgsmål, der ikke kan besvares med et ja eller et nej. Denne spørgen forstummer, når der bliver krævet ’faktura’ frem for ’forskning’.»Når man som underviser har tillid til sine studerende, og resultatet er gunstigt, skyldes det […] næppe kun spontan livsytring. I den situation har man nemlig ikke kun tillid til, at de ønsker at lære, men også tiltro til, at de vil foretage den mimesis, der er forudsætningen for at lære. Man har tiltro til, at de vil gøre, som man selv gør. Tilliden til de studerende er forbundet med en tiltro til, at såfremt man selv fokuserer på sagen, udviser lydhørhed og forholder sig konstruktivt, vil de gøre det samme. Man forlader sig på eksemplets magt.«Bogen henvender sig i analogi med flere af forfatterens tidligere bøger til en bred skare af læsere. Den har et pædagogisk sigte, men tager sideløbende en række dannelsesmæssige og uddannelsespolitiske spørgsmål op, og den tilfører dem nye filosofiske perspektiver.Dorthe Jørgensen (f. 1959) er filosof, idéhistoriker og teolog, debattør, forfatter og medlem af forlagets redaktionskomité. Dr.theol og dr.phil, professor i filosofi og idéhistorie ved Aarhus Universitet.

 • - videnskabsspørgsmålet i feminismen og det partielle perspektivs forrang
  af Donna Haraway
  145,95 kr.

  “Situeret viden” (1988) er – vedsiden af “A Cyborg Manifesto” (1984) – Donna Haraways bedst kendte og mestudbredte værk. Artiklen har haft stor betydning for diskussionen af, hvadvidensproduktion, videnskab og objektivitet er, og ikke mindst kan være.– Fra Lis Højgaards forord til dendanske oversættelse Gennem en kritik afobjektivitetsbegrebet – videnskabens gudetrick, hvor alt ses intetstedsfra,uden krop og kontekst – vil Haraway generobre synet som sanse- ogerkendelsessystem, nu genindlejret i specifikke praksisser, situeret. Haraway vilvise os, at der ikke eksisterer noget uskyldigt perspektiv, at hvad vi ved, erbestemt af kontekst og situation. I stedet opfordres vi til at lære at tage ansvarfor vores viden ved at forholde os åbent (ikke-beherskende og i accept af det modsætningsfyldteog paradoksale) over for, hvordan den produceres. Situeretviden er en del afbogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med væsentligvirkningshistorie. Lis Højgaard har skrevet introduktionen til teksten, der gørden relevant for studerende såvel som læsere med interesse for videnskab,objektivitet og feminisme.

 • - At skabe slægt i chthulucæn
  af Donna J. Haraway
  360,95 kr.

  Befolkningstilvækst, klimaforandringerne og Jordens sjette masseuddøen erbrændende spørgsmål for den, der vil blive i besværet med at fortsætte detjordiske liv. Der er behov for at tænke sammen på ny, på tværs af forskellemellem historiske positioner og videns- og ekspertformer. Haraway viser os en anden måde at fortælle videnskab på, billed- og metaforrig, tiltider underholderholdende, sprogligt sprudlende og altid dybt seriøs. Harawaykalder sin teoretisk og metodiske tilgang SF – snorefigur, science fiction,science fact, spekulativ feminisme, spekulativfabulering og so far. Mennesket er ikke centrum foralting. Chthulucæn fordrer sym-poiesis, at vi skaber-med, tænker-med ogbliver-til-med. Filosoffen, feministen og biologen Donna J. Haraway har brugt det mesteaf sit voksne liv på at skabe alternative perspektiver på de accepteredeideologier, der giver form til vores videnskabelige fortællinger om menneskerog natur. "At blive i besværet er en vidtfavnende bog, hvis gennemgående bestræbelse erat ruske op i vores forestillinger om verdens beskaffenhed, forstyrre vorestænkemønstre og skabe uro i vores forståelser af klodens tilstand og voresoverlevelsesmuligheder på en skadet planet på måder, der befordrer nye oganderledes overlevelsesfortællinger. Formålet er ikke en dommedagsprofeti - omend den aktuelle destruktion af arter og livsgrundlag for jordens mangfoldighedaf liv er bogens omdrejningspunkt - men at finde redskaber og begreber, sprogog fortællinger, der kan skærpe opmærksomheden og åbne for anderledes måder atskabe verdener på.” - Fra det danske forord vedLis Højgaard

 • af Michael Polanyi
  171,95 - 186,95 kr.

  Endelig foreligger denne klassiker fra 1966 på dansk. Den appellerer til alle, der interesserer sig for, hvad viden er, og hvordan vi tilegner os den. Polanyi introducerer i denne bog begrebet tavs viden, som peger på, at vi kan vide mere, end vi kan redegøre for. Den tavse viden må ses som en afgørende del af videnskabelig erkendelse og som det grundlag, vores værdier og vurderinger udspringer af. Mennesket handler på baggrund af denne ikke-sproglige viden. Bogen har tre dele; først en introduktion til begrebet tavs viden, skellet mellem aktuel tavs viden og principiel tavs viden, dernæst ideen om flere virkelighedsniveauer, der ikke kan reduceres op eller ned, og sidst beskrivelsen af etableringen af et samfund af opdagere. ”Han ønsker, at vi alle skal være engagerede opdagere i og af vores liv. Deri ligger hans revolutionære potentiale. Friheden ligger i engagementet, i at stille sig til rådighed, i at tænke kritisk i forhold til det eksisterende, i at få øje på et godt problem”, skriver Allan Holmgren i bogens danske forord.Nyt forord af nobelprisvinder Amartya Sen.MICHAEL POLANYI (1891-1976) var en ungarsk-britisk polyhistor, der gav væsentlige teoretiske bidrag til fysisk kemi, økonomi, filosofi og sociologi. Blandt hans vigtigste bøger er Science, Faith and Society og Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy.

 • - Jagten på den endelige teori
  af Jesper Møller Grimstrup
  205,95 kr.

  Findes der en teori for alting?Og kan man bruge hele sit liv på at lede efter den?Dette er nogle af de spørgsmål, den danske fysiker Jesper M. Grimstrup stiller i Shell Beach – en bog om kvantegravitation, white water kayaking og et liv med videnskab. Det er fortællingen om konferencer og tilrøgede kontorer, om jagten på den endelige teori og om at blaffe illegalt gennem Tibet. På mange måder er Shell Beach en personlig bog. En bog af en banebrydende teoretisk fysiker om hans rejse gennem den akademiske verden, hans kamp for sine egne idéer og en ny metode til at gennemføre forskning i matematisk fysik.

 • - En introduktion
  af Finn Collin
  231,95 kr.

  Socialkonstruktivismen er en indflydelsesrig moderne position inden for natur-, samfunds- og humanvidenskaberne, som også har spillet en betydelig rolle i den almindelige samfundsdebat. Det skyldes især socialkonstruktivismens kritiske dagsorden. Det er påstanden om, at visse ting eller forhold, der normalt betragtes som givne, naturlige eller ligefrem nødvendige, ved nærmere eftersyn viser sig at være menneskeværk. De er hovedsagelig frembragt og vedligeholdt af samfundsmæssige tankemønstre og praksisser. Det betyder, at vi kan ændre disse fænomener, hvis vi måtte ønske det.Socialkonstruktivismens videnskabelige dagsorden er at afdække de forskelligartede samfundsmæssige interesser, der opretholder de forskellige konstruerede fænomener, og at vise, hvorledes disse bærer aftryk af deres oprindelse. Samtidig antydes mulige alternativer til den herskende orden.Socialkonstruktivismen har dybe rødder i europæisk filosofi, og det er ikke muligt at forstå dens argumentation eller dens ærinde til bunds uden at kende denne oprindelse. Finn Collin ridser i denne bog den filosofihistoriske baggrund op og leverer en kritisk gennemgang af de centrale konstruktivistiske argumenter. Dernæst præsenteres socialkonstruktivismens vigtigste retninger og skikkelser. Det drejer sig om den såkaldte Edinburgh-skole og dens efterfølgere, heriblandt Bruno Latour, som især har beskæftiget sig med naturvidenskaberne, mens konstruktivismen indenfor human- og samfundsvidenskaberne repræsenteres af navne som Michel Foucault, Niklas Luhmann, Ernesto Laclau og Chantal Mouffe samt kritiske diskursanalytikere som Norman Fairclough.Bogen leverer en grundig, kritisk, men afbalanceret præsentation af socialkontruktivismen og dens hovedskikkelser.

 • af J.E. Andersen
  340,95 kr.

  Denne helt nye universale model og fysik, blev første gang udgivet, i bogform, 26. september 2015! Husk den vigtige dato!Denne bog, er en helt ny fagbog, i en helt ny grundlæggende 5 dimensional kvantefysik, og er skrevet for fremtidens fysikere og forskere!Denne nye model, er en fuld "visualisering", af disse to "ekstra" u opdagelige kvantefysiske dimensioner!"Genopdagelsen af den femte dimension" er en helt ny 5 dimensional kvantefysisk model, som bygger op hele universet, kun på energirige oscillerende felter, og et meget specielt universalt stof!Dette stof, er faktisk forskellen på om noget kan ses, opdages, detekteres eller ej! Dette universale stof, blev påvist og bevist af Carl David Anderson allerede i 1930erne! Dette "semifysiske stof" produceres kun af Higg's feltet!Det var kun derfor de kunne opdage dette Higg's felt, som det absolut eneste mulige felt de kunne påvise, i partikelacceleratoren! De fandt absolut ingen fysiske partikler! Husk dette! Dette er meget vigtigt, hvis du vil forstå universet som det virkeligt fremstår!Denne nye kvantefysiske hologrammodels atomer, er kun disse 4 dimensionale oscillerende energirige felter, som faktisk er fuldt ud bevist, af partikelacceleratoren, i 2016! Dette resulterer i, at 99 % af universet, faktisk består af en u opdagelig kvantefysisk side, og at 1 %, er dette mærkelige stof!Det er her virkeligheden kommer til "overfladen" og bliver fuldt ud "synlig", i det meget aktive 5 dimensionale kvantefysiske universale maskinrum! Det at noget er synligt og detekter bart, skyldes kun "stoffet"!Denne nye model afslører Tesla teknologien og Stealth teknologien, og forklarer selve årsagen til at Stealth flyet kan forsvinde i fra dagens højteknologiske radarer! Årsagen til at Stealth flyet kan forsvinde fra radaren, er at der ikke findes fysiske partikler, i det opbyggende univers! Dette "stof", kan "forsvinde" igen, helt kontrolleret, også opstår stealth effekten, i flyet!Partikelacceleratorens endelige og meget klare beviser, siger bare at der ikke kan findes fysiske partikler, og at det faktisk beviser at der aldrig har været et big-bang!! Fremdeles i dag, forskes og undervises der kun i dette falske big-bang univers!? Hvorfor?Er det kun fordi forskerne ikke forstår det helt rigtige univers, som partikelacceleratoren faktisk beviste for dem, skulle være der!?Det energirige oscillerende felt univers!?Læs bogen og bliv klogere!

 • af Mark Sinclair
  219,95 kr.

  Henri Bergson (1859-1941) was one of the most celebrated and influential philosophers of the twentieth century. He was awarded in 1928 the Nobel prize for literature for his philosophical work, and his controversial ideas about time, memory and life shaped generations of thinkers, writers and artists.In this clear and engaging introduction, Mark Sinclair examines the full range of Bergson's work. The book sheds new light on familiar aspects of Bergson's thought, but also examines often ignored aspects of his work, such as his philosophy of art, his philosophy of technology and the relation of his philosophical doctrines to his political commitments. After an illuminating overview of his life and work, chapters are devoted to the following topics:the experience of time as durationthe experience of freedommemorymind and bodylaughter and humourknowledgeart and creativitythe lan vital as a theory of biological lifeethics, religion, war and modern technologyWith a final chapter on his legacy, Bergson is an outstanding guide to one of the great philosophers. Including chapter summaries, annotated further reading and a glossary, it is essential reading for those interested in metaphysics, time, free will, aesthetics, the philosophy of biology, continental philosophy and the role of European intellectuals in World War I.

 • af Malaspina Cecile Malaspina
  328,95 kr.

  What do we understand 'noise' to be? The term 'noise' no longer suggests only aesthetic judgement, as in acoustic or visual noise, and is now relevant to domains as varied as communication theory, physics and biology. This trans-disciplinary usage leads to confusion and complication, and reveals that the question of noise is a properly philosophical problem. Presenting an analysis of the rising interest in the notion of noise, this book investigates if there can be a coherent understanding of what it is, that can be effectively shared among the natural and human sciences, technology and the arts. Drawing the philosophical consequences of noise for the theory of knowledge, Malaspina undertakes a philosophical revaluation of Shannon and Weaver's theory of 'information entropy'; this forms the basis upon which to challenge the common idea that noise can be reduced to notions of error, disorder or disorganization. The wider consequences of this analysis relate the technological and scientific aspect of noise, with its cultural and psycho-social aspects. At the heart of Malaspina's argument is the contestation of the ground upon which we judge and distinguish noise from information and finally the exploration of its emancipatory potential.

 • af David Bohm
  165,95 - 175,95 kr.

  David Bohm was one of the foremost scientific thinkers and philosophers of our time. Although deeply influenced by Einstein, he was also, more unusually for a scientist, inspired by mysticism. Indeed, in the 1970s and 1980s he made contact with both J. Krishnamurti and the Dalai Lama whose teachings helped shape his work. In both science and philosophy, Bohm's main concern was with understanding the nature of reality in general and of consciousness in particular. In this classic work he develops a theory of quantum physics which treats the totality of existence as an unbroken whole. Writing clearly and without technical jargon, he makes complex ideas accessible to anyone interested in the nature of reality.

 • - How Science Tracks Truth
  af Stathis Psillos
  251,95 - 339,95 kr.

  Scientific realism is the optimistic view that modern science is on the right track: that the world really is the way our best scientific theories describe it . In his book, Stathis Psillos gives us a detailed and comprehensive study which restores the intuitive plausibility of scientific realism. We see that throughout the twentieth century, scientific realism has been challenged by philosophical positions from all angles: from reductive empiricism, to instrumentalism and to modern sceptical empiricism.Scientific Realism explains that the history of science does not undermine the arguments for scientific realism, but instead makes it reasonable to accept scientific realism as the best philosophical account of science, its empirical success, its progress and its practice.Anyone wishing to gain a deeper understanding of the state of modern science and why scientific realism is plausible, should read this book.

 • af Zhiyi Liu
  1.172,95 - 1.336,95 kr.

  This book deeply analyzes the theoretical roots of the development of global artificial intelligence ethics and AI governance, the ethical issues in AI application scenarios, and the discussion of artificial intelligence governance issues from a global perspective. From the perspective of knowledge, the book includes not only the metaphysical research of traditional Western ethics, but also the interpretation of AI-related practical cases and international policies. The purpose of this book is not only to study AI ethics and governance issues academically, but to seek a path to solve problems in the real world. It is a very meaningful monograph in both academic theory and reality. This book responds to the implementation of China's digital economy governance and other topics. It is a cutting-edge academic monograph that combines industry, policy, and thought.In this book, the author not only discusses the humanities thoughts such as ethics, political economy, philosophy, and sociology, but also involves computer science, biology, and medicine and other science and engineering disciplines, effectively using interdisciplinary thinking as readers clarify how to explore ethical consensus and establish smart social governance rules in the era of artificial intelligence, so as to provide the most comprehensive and unique scientific and technological insights for smart economy participants, related practitioners in the artificial intelligence industry, and government policy makers. For academia, this is a representative book of Chinese scholars' systematic thinking on AI ethical propositions from a global perspective. For the industry, this is a book that understands the policies and ethical propositions faced by the development of AI industry. An important reference book, for policy makers, this is a monograph for understanding how policies in the AI industry make decisions that conform to AI industry practices and people's moral order.

 • af Lorenzo Magnani
  851,95 - 984,95 kr.

  The book analyses the concept of discoverability, and some current epistemological problems related to it, with a special attention to science. It shows that discoverability is closely related to the sustainability of human creativity in an "e;eco-cognitive"e; perspective. Advocating the need of an integral ecology and leveraging the important concept of abduction, it demonstrates that an ecology of human creativity should have priority over other needs, i.e that the first ecological duty is to protect and sustain discoverability. Enhancing discoverability will protect human creativity, and it is exactly human creativity, a form of innovative abductive cognition, that can promote the implementation of the other kinds of ecology. The author guides readers through a comprehensive discussion on the concept of discoverability, eco-cognitive situatedness, and eco-cognitive openness and closure alike. By describing some key real-world examples, he highlights the main challenges that are currently posed to human creativity and epistemic integrity. He also describes future eco-cognitive settings, discussing the problem of overcomputationalism and suggesting a reinterpretation of the role of human knowledge.Overall, this book fills an important gap in the literature on the nexus abduction - creativity - discovery, offering a source of inspiration to philosophers, epistemologists, and cognitive scientists. Yet, it also addresses researchers in other disciplines interested in the problems of scientific discovery and epistemic integrity of research.

 • af Shyam Wuppuluri
  1.172,95 - 1.336,95 kr.

  In this highly-interdisciplinary volume, we systematically study the role of metaphors and analogies in (mis)shaping our understanding of the world. Metaphors and Analogies occupy a prominent place in scientific discourses, as they do in literature, humanities and at the very level of our thinking itself. But when misused they can lead us astray, blinding our understanding inexorably. How can metaphors aid us in our understanding of the world? What role do they play in our scientific discourses and in humanities? How do they help us understand and skillfully deal with our complex socio-political scenarios? Where is the dividing line between their use and abuse? Join us as we explore some of these questions in this volume.

 • af C. D. Broad
  257,95 kr.

  C. D. Broad (1887-1971) was a British philosopher who taught for many years at Trinity College, Cambridge. Possessing extremely wide-ranging interests, Broad made significant contributions to the mind-body problem, perception, memory, introspection, the unconscious, the nature of space, time, and causation. He also wrote extensively on the philosophy of science, ethics, the history of philosophy, and the philosophy of religion and had an abiding interest in 'psychical research'-a subject he approached with the disinterested curiosity and scrupulous care that is characteristic of his philosophical work. Whilst overshadowed in his own time by figures such as Russell, Moore, and Wittgenstein, he is acknowledged to have anticipated important developments in several fields, such as emergence in philosophy of science, sense perception, and the 'growing block' theory of time in metaphysics. Although Broad published many books in his lifetime, this volume is unique in presenting some of his most interesting unpublished writings. Divided into five clear sections, the following figures and topics are covered:AutobiographyHegel and the nature of philosophyFrancis BaconHume's philosophy of the self and beliefF. H. BradleyThe historical development of scientific thought from Pythagoras to Newton CausationChange and continuityQuantitative methodsPoltergeistsParanormal phenomena.Each section is introduced and placed in context by the editor, Joel Walmsley. The volume also includes an engaging and informative foreword by Simon Blackburn. It will be of great value to those studying and researching the history of twentieth-century philosophy, metaphysics, and the recent history and philosophy of science, as well as anyone interested in Broad's philosophical thought and his place in the history of philosophy.

 • af Bernice Bovenkerk & Jozef Keulartz
  38,95 - 456,95 kr.

 • af Stavros Ioannidis
  643,95 - 963,95 kr.

  In recent years what has come to be called the 'New Mechanism' has emerged as a framework for thinking about the philosophical assumptions underlying many areas of science, especially in sciences such as biology, neuroscience, and psychology. This book offers a fresh look at the role of mechanisms, by situating novel analyses of central philosophical issues related to mechanisms within a rich historical perspective of the concept of mechanism as well as detailed case studies of biological mechanisms (such as apoptosis). It develops a new position, Methodological Mechanism, according to which mechanisms are to be viewed as causal pathways that are theoretically described and are underpinned by networks of difference-making relations. In contrast to metaphysically inflated accounts, this study characterises mechanism as a concept-in-use in science that is deflationary and metaphysically neutral, but still methodologically useful and central to scientific practice.

 • - Beauty, Imagination and Understanding
  af Milena Ivanova
  352,95 kr.

  This volume builds on two recent developments in philosophy on the relationship between art and science: the notion of representation and the role of values in theory choice and the development of scientific theories. Its aim is to address questions regarding scientific creativity and imagination, the status of scientific performances-such as thought experiments and visual aids-and the role of aesthetic considerations in the context of discovery and justification of scientific theories.Several contributions focus on the concept of beauty as employed by practising scientists, the aesthetic factors at play in science and their role in decision making. Other essays address the question of scientific creativity and how aesthetic judgment resolves the problem of theory choice by employing aesthetic criteria and incorporating insights from both objectivism and subjectivism. The volume also features original perspectives on the role of the sublime in science and sheds light on the empirical work studying the experience of the sublime in science and its relation to the experience of understanding.The Aesthetics of Science tackles these topics from a variety of novel and thought-provoking angles. It will be of interest to researchers and advanced students in philosophy of science and aesthetics, as well as other subdisciplines such as epistemology and philosophy of mathematics.

 • af Michela Massimi
  571,95 kr.

  What does it mean to be a realist about science if one takes seriously the view that scientific knowledge is always perspectival, namely historically and culturally situated? In Perspectival Realism, Michela Massimi explores how scientific knowledge grows and evolves thanks to a plurality of epistemic communities occupying a number of scientific perspectives. The result is a philosophical view that goes under the name of "e;perspectival realism"e;, and it offers a new lens for thinking about scientific knowledge, realism and pluralism in science. Perspectival Realism begins with an exploration of how epistemic communities often resort to several models and a plurality of practices, drawing on examples from nuclear physics, climate science, and developmental psychology. Massimi explains the perspectival nature of scientific representation, the role of scientific models as inferential blueprints, and the variety of scientific realism that naturally accompanies such a view. Perspectival realism is realism about phenomena (rather than about theories or unobservable entities). This novel realist view places epistemic communities and their situated knowledge center stage. The result is a portrait of scientific knowledge as a collaborative inquiry, where the reliability of science is made possible by a plurality of historically and culturally situated scientific perspectives. Along the way, Massimi offers insight into the nature of scientific modelling, scientific knowledge qua modal knowledge, data-to-phenomena inferences, and natural kinds as sortal concepts. Perspectival Realism offers a realist view that takes the multicultural nature of science seriously and couples it with cosmopolitan duties about how one ought to think about scientific knowledge and the distribution of benefits gained from scientific advancements. This is an open access title available under the terms of a CC BY-NC-ND 4.0 International license. It is free to read at Oxford Scholarship Online and offered as a free PDF download from OUP and selected open access locations.

 • af Gaston Bachelard
  247,95 - 317,95 kr.

  “Huset giver ly til dagdrømmeriet, huset beskytterdrømmeren, huset gør det muligt for os at drømme i fred. Det er ikke kun tænkning og erfaring, der begrunder menneskets værdier. Der hører visse værdier til dagdrømmen, som kendetegner mennesket i dets dybde. Dagdrømmen har endda det fortrin, at den værdsætter sig selv. Den nyder sin egen væren direkte. Derfor genopstår de steder, hvor dagdrømmen er blevet levet, i et nyt dagdrømmeri. Det er, fordiminderne om gamle boliger genopleves i dagdrømme, at fortidens boliger bliver inden i os for altid.” – Gaston BachelardDette er en bog om steder, dem, vi bebor, og de steder, der som forestillinger bor i os. Det er en bog om rum, erindring, tanke og fantasi.Rummets poetik er et fænomenologisk hovedværk om vores intime rum, oprindeligt udgivet i 1957, som hermed foreligger i dansk oversættelse.“[Bachelard] minder mig om en dygtig skakspiller, der kan tage de største brikker med små bønder.” – Michel FoucaultGaston Bachelard (1884-1962) var en fransk filosofiprofessor på Sorbonne, en fantasiens fænomenolog.

 • af Galina Weinstein
  1.330,95 kr.

  This book is a comprehensive monograph on Albert Einstein's Odyssey to Special and General Relativity. This second edition brings together the most recent studies regarding the discovery of Special Relativity between 1895 and 1905 and pertaining to the genesis of General Relativity between 1905 and 1918. The book encompasses an in-depth historiographical analysis of Einstein's theory of relativity and Einstein's own derivations and philosophical perspectives of his work. The first chapter provides a narrative of Einstein's early life until 1914 without resorting to hagiography. The second chapter discusses Fin de siecle physics; the third deals with Einstein's path to the Special Theory of Relativity and Henri Poincare's Dynamics of the Electron; the fourth focuses on the genesis of the General Theory of Relativity; the fifth chapter centralizes on Einstein's methodology and creativity, and on Poincare's philosophy; and the final section analyses the sources used in compiling this book.

 • af Huoranszki Ferenc Huoranszki
  870,95 kr.

  Philosophers approach the problem of possibility in two markedly different ways: with reference to worlds, whereby an event is possible if there is a world in which it occurs, and with reference to modal properties, whereby an event is a possible manifestation of a property of some substance or object.Showing how the world-account cannot properly explain the nature of possibilities within worlds, Ferenc Huoranszki argues that the latter approach is more plausible. He develops a theory of contingent possibilities grounded in a distinction between abilities and dispositions as real, first-order modal properties of objects, with fundamentally distinct ontological roles. By understanding abilities as first-order modal properties, and by linking such modal properties to counterfactual conditionals, Huoranszki argues we can distinguish between variably generic or specific abilities and identify more or less abstract possibilities in a world. In doing so, he furthers our understanding of how we reason with possibilities in both ordinary and theoretical contexts. Providing a novel account of dispositions, abilities and their capacity to explain modality, this book advances current debates in contemporary metaphysics.

 • af Gita Chadha
  380,95 kr.

  This volume explores how the scientific method enters and determines the dominant methodologies of various modern academic disciplines. It highlights the ways in which practitioners from different disciplinary backgrounds -- the humanities, the natural sciences, and the social sciences -- engage with the scientific method in their own disciplines.The book maps the discourse (within each of the disciplines) that critiques the scientific method, from different social locations, in order to argue for more complex and nuanced approaches in methodology. It also investigates the connections between the method and the structures of power and domination which exist within these disciplines. In the process, it offers a new way of thinking about the philosophy of the scientific method.Part of the Science and Technology Studies series, this volume is the first of its kind in the South Asian context to debate scientific methods and address questions by scholars based in the global south. It will be useful to students and practitioners of science, humanities, social sciences, philosophy of science, and philosophy of social science. Research scholars from these disciplines, especially those engaging in interdisciplinary research, will also benefit from this volume.

 • af Livio Rossetti
  380,95 kr.

  Thales the Measurer offers a comprehensive and iconoclastic account of Thales of Miletus, considering the full extent of our evidence to build a new picture of his intellectual interests and activity.Thales is most commonly associated with the claim that 'everything is water', but closer examination of the evidence that we have suggests that he could not have said anything of the sort. His real interests, and his real innovations, lay in challenges of quantitative measurement, especially measurements related to the movement of the sun. In this he had no predecessors - and, for centuries to follow, no real successors either.This book is of interest for scholars in the history of philosophy, science, and life sciences. It is aimed especially at researchers in the field, but is also accessible to students and a more general readership.

 • af Michael R. Matthews
  1.172,95 - 1.336,95 kr.

 • af Calley A. Hornbuckle, William S. Smith & Jadwiga S. Smith
  1.065,95 - 1.218,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.