Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Kemi

Her finder du spændende bøger om Kemi. Nedenfor er et flot udvalg af over 5.268 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - den ultimative guide til krystaller
  af Hall & Judy
  209,95 kr.

  Den Store bog om Krystallerer er blevet verdens populæreste opslagsbog om krystaller og er solgt på engelsk i mere end en million eksemplarer. Leksikonformatet gør dig straks i stand til at finde en kendt krystal eller identificere en krystal du ikke kender.Den dækker de praktiske og eksotiske egenskaber i hver krystal, herunder de mentale, psykologiske og fysiske effekter samt dens brug ved krystalhealing. Bogen indeholder traditionel og nutidig viden og trækker på Judy Halls 35 årige erfaringer på dette område. Det er en uundværlig opslagsbog for krystalelskere overalt.

 • - En guide
  af Troels V. Østergaard
  123,95 kr.

  En rigt illustreret guide til de sten, du finder på stranden.DANSKE STRANDSTEN giver dig en let tilgængelig bestemmelsesnøgle, så du nemt kan finde frem til, hvor netop den sten, du står med i hånden, er beskrevet i bogen. Herefter guider Geolog Troels V. Østergaard dig gennem de forskellige typer af sten: sedimentsten, metamorfe (omdannede) bjergarter og vulkanske bjergarter. Og så giver han svar på en række interessante spørgsmål om de danske sten:  Hvor kommer de fra? Hvordan er de transporteret hertil? Hvad er vandreblokke? Hvor gamle er stenene? Hvorfor er der kun sten ved nogle af de danske strande? Og hvorfor er ikke alle sten runde?

 • af Thorvald Pedersen
  235,95 kr.

 • af Peter Hald
  197,95 - 270,95 kr.

  Det er både sjovt og lærerigt at lave eksperimenter i kemi, og i 169 kemiske eksperimenter guider kemiker Peter Hald læseren igennem eksperimenter, der rimer på undervisning, undren og underholdning. Med eksperimenter kan man se og føle stoffet - og opnå en helt anderledes forståelse af kemien.Bogen er til dem, der har lyst til at eksperimentere med kemien, måske sammen med børnene. Den er også til lærere og undervisere på skoler og gymnasier, hvor man med røg og raketter gerne vil engagere eleverne og øge indlæringen. Samtidig kan bogen bruges af universitetsundervisere, der vil illustrere krystalstrukturer, termodynamik og reaktionskinetik.Langt de fleste forsøg kan udføres med enkle midler i et køkken. Man behøver nemlig ikke et fuldt udrustet laboratorium og eksotiske specialkemikalier for at lave interessant kemi og spændende videnskab.

 • af Hanne Møller Andersen & Lars Brian Krogh
  244,95 - 416,95 kr.

  Bogen er skrevet til undervisning i naturfagene: fysik, kemi, biologi og geografi. Fokus er på de fagdidaktiske aspekter og spørgsmål, som naturfagene er fælles om. Bogens to forfattere stiller skarpt på fem aktuelle udfordringer – læring, dannelse, motivation, samspil og lærerudvikling – som de mener bør imødegås for at løfte naturfagsundervisningen i Danmark (og internationalt). De diskuterer, hvilke udviklingsspor, der viser sig forude, præsenterer den nyeste forskning og omsætter de vigtigste resultater til pejlemærker og anbefalinger til undervisning i praksis. Bogen inspirerer læseren til refleksion og videreudvikling af egen praksis gennem emner som:Hvorfor undervise i naturfag?Læringsteori og evaluering.Undersøgelsesbaseret undervisning og it.Sprog og kommunikation i undervisningen.Bogen er et bind i serien Didaktik, en række af didaktikbøger til lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne samt lærerstuderende. Bøgerne går praktisk til værks og er baseret på den nyeste forskning inden for området. Lars Brian Krogh er lektor, ph.d. i naturfagsdidaktik og ansat ved læreruddannelsen på VIA University College i Aarhus. Hanne Møller Andersen er lektor, ph.d. i natur­fagsdidaktik og ansat ved Aalborg Katedralskole.

 • af Nynne Francette Nielsen Sommer
  147,95 kr.

  I denne lille håndbog får du en nem guide til at starte op med brugen af krystaller. Nynne Sommer forklarer step-by-step, hvordan du bedst vælger dine krystaller, hvad du skal være opmærksom på i forhold til købet, og hvordan du renser, oplader samt bruger dine krystaller. Derudover finder du lister over, hvilke krystaller og sten der ikke tåler sollys eller vand, samt hvilke krystaller der er potentielt giftige. Du får samlet alt, hvad du har behov for at vide for at gøre krystallerne til en spændende del af dit liv. Krystallernes historie ¨Krystallernes virkning Krystalfælden – falske krystaller, menneskeskabte og menneskebehandlede krystaller Valget af dine krystaller Krystalformernes forskellige virkninger Modtagelse, køb og rensning af dine krystaller Klargørelse af krystallerne inden brug Krystallerne i brugKrystaller, chakra, stjernetegn og numerologi Særlige forhold Uddrag af bogen Når du som person tager en krystal i hånden, vil din energi interagere med krystallens indre struktur, som vil resultere i, at den begynder at udsende disse omtalte vibrationsfrekvenser. Den energi, du udsender, indeholder også vibrationer, og det er både positive og negative energier, vi som mennesker kan udsende. Når du sidder med en krystal, som har lige netop den egenskab, du søger, vil den hurtigt modtage dine energier og sende vibrationsfrekvenser tilbage til dig og allerede dér begynde at arbejde med de problematikker, du måtte have, som krystallens egenskaber matcher. Vores celler reagerer kraftigt på disse vibrationer, og krystallens egenskab, som vi har valgt den for, vil hurtigt kunne interagere med de ramte områder, den skal hjælpe os med. Om forfatteren Nynne Sommer (f 1992). Med sin passion for krystaller og sten driver hun virksomheden Clair de Lune, hvor hun forhandler krystaller, sten, tarot-, engle- og orakelkort, røgelse og smykker m.m. Udover at være krystalformidler til dagligt er hun clairvoyant, vejleder og medium for afdødekontakt.

 • af Frank Jensen, Jens Enevold Thaulov Andersen, Jørn B. Christensen & mfl.
  356,95 kr.

  Dansksproget, rigt illustreret lærebog i grundlæggende, teoretisk, organisk og uorganisk kemi svarende til niveauet på kemistudiets første år. Teorien behandles adskilt fra stofkemien, således at emnerne kan kombineres efter behov. Sproget gør, at bogen slår bro mellem gymnasiet og de videregående uddannelser og samtidig giver de ord og udtryk, læseren for brug i formidlingen af kemi for ikke fagfolk.

 •  
  127,95 kr.

  Flot plakat ca. 70 x 100 cm

 • af Benjamín Labatut
  247,95 kr.

  Når vi ikke længere forstår verden er en roman om banebrydende videnskabelige opdagelsers skønhed og destruktivitet, om hvordan enkelte mennesker beskriver det uforståelige uden selv helt at forstå, og store intellekters bevægelser i gråzonen mellem skabelse og død.Albert Einstein modtager et brev fra Østfronten. På bagsiden af kuverten finder han det endelige bevis for den generelle relativitetsteori – men også et varsel om dens apokalyptiske konsekvenser. Fritz Haber opfinder sennepsgassen og dræber dermed en hel generation i skyttegravene under første verdenskrig, men et halvt år eft er modtager han Nobelprisen for sine kvælstofopdagelser, der har kapacitet til at afslutte hungersnød verden over.Van Goghs genialitet, Hermann Görings sidste timer, silkesommerfuglen, gift - gassen Zyklon B der dræbte millioner af internerede under anden verdenskrig, og helt almindelig gødning. Alle væves de sammen i Benjamín Labatuts roman om nogle af det tyvende århundredes største opdagelser, og hvordan de er forbundet.Når vi ikke længere forstår verden er en enestående bog om videnskabens kvantespring og disses konsekvenser. Romanen bygger på historiske fakta og virkelige personer og undersøger genialitet og besættelse balanceret på en knivsæg mellem det muliges og umuliges kunst.

 • af Henrik Haumann Parbo, Annette Nyvad & Kim Kusk Mortensen
  597,95 kr.

  Det eksperimentelle arbejde er et særkende ved kemi og har netop derfor høj prioritet i dette nye kemisystem. Kend Kemien indleder hvert kapitel med et »take home« eksperiment og afslutter med opgaver og diskussionsspørgsmål. Kend Kemien 1 er første bind i det nye lærebogssystem til kemiundervisningen i de gymnasiale uddannelser. Bogen har et indbydende og læsevenligt layout og rummer mange farvefotos og illustrationer. Til systemet hører kopimappe med eksperimenter og website på www.kendkemien.gyldendal.dk Websitet indeholder mange vigtige elementer til kemiundervisningen, bl.a. visualiseringer af kemiske processer, animationer,vejledninger til eksperimenter,data på grundstoffer og kemiske forbindelser og mange lærerige interaktive opgaver. Bog og website lægger sammen op til vekslen mellem tematiske og faglige systematiske forløb,og kommer rundt om emnerne: stoffer og blandinger,adskillelse af stoffer, atomer, kemiske bindinger, alkoholer, vand, opløsninger, syrer og baser, redoxreaktioner og fedtstoffer. Bogen inddrager kemiens vækstområder som fx aspekter af biokemi, fødevarekemi og medicinalkemi.

 • af Inger Spangsberg Jensen
  187,95 kr.

  Dette kompendium er målrettet medicin- og tandlægestuderende på 1. semester og har først og fremmest til formål at skabe et overblik over og en forståelse af den kemi, der er grundlaget for senere kurser på medicin- og tandlægestudiet – især biokemi og cellebiologi. Faget kemi er for manges vedkommende forbundet med en generel uforståelighed, og hvis man som studerende har holdt et eller flere sabbatår efter gymnasiet, kan kemi være ekstra udfordrende. Kompendiet indledes derfor med en repetition af vigtige begreber fra gymnasiet. Der er lagt stor vægt på at formidle kemien på en pædagogisk og overskuelig måde, og derfor rummer kompendiet mange illustrationer og oversigter. Desuden er perspektivering af kemien til de kurser, den er grundlag for, vægtet højt. Kompendiet er pensumdækkende for kurset “Cellens Kemiske Komponenter” (CKK). Det indeholder de relevante henvisninger til tabelværket “Kemiske data og oversigter” (kendt som “KDO”), som må medbringes til eksamen. Kompendiets form og indhold er resultatet af mange års erfaring med undervisning af medicin- og tandlægestuderende i kemi, og de studerendes input gennem årene har været af stor betydning.

 • af Jan Becher, Mikael Begtrup, Mogens Brøndsted Nielsen & mfl.
  587,95 kr.

  Denne bog behandler den organiske synteses planlægning, udførelse og efterbehandling. Fremstillingen dækker sit område i bred forstand og er tilpasset danske forhold..  Der er lagt vægt på at beskrive fremgangsmåder, praktiske tips og tricks, som er svære at finde digitalt.

 • - Eller, om at blive en krop af vand
  af Astrida Neimanis
  97,95 kr.

 • af Flemming Fischer
  317,95 kr.

  Log på praxisOnline med dit UNI-login, og få et gratis lærereksemplar. Den digitale udgave af denne titel indgår i fagpakken til kemi.Anvendt kemi 3 dækker A-niveauet i kemi og er sidste bind i et system bestående af 3 bøger. Bogen arbejder målrettet med det, kemien bruges til: De materialer, den produktion og de kemiske teknologier, der er væsentlige i det moderne samfund.I Anvendt kemi 3 behandles reaktionskinetik (reaktionsordner), termodynamik (energiomsætning), kvantekemi (orbitaler), organisk kemi (proteiner og enzymer) samt spektroskopi (IR og 1H-NMR).Systemet består desuden af Anvendt Kemi 1 og 2, som dækker henholdsvis C- og B-niveau. Anvendt Kemi er skrevet til det tekniske gymnasium - htx - men det kan naturligvis også bruges på de andre gymnasiale uddannelser. Forfatteren underviser på såvel htx som hf (VUC) i Horsens, og materialet til bogen er testet i begge uddannelser.EkstramaterialeBenyt linket her for at komme til bogens ekstramateriale. Her finder du bl.a. rettelsesblade til download. Du behøver ikke kode for at tilgå rummet, men første gang du besøger det, vil du blive bedt om at oprette dig som bruger. Herefter har du direkte adgang.

 • af Clayton Szczech
  182,95 kr.

  "Tequila is predicted to soon become the most popular spirit in the United States, and yet few people know much about tequila's long, layered history, the quickly evolving industry, and what goes into the tequila designation. A Field Guide to Tequila is the ultimate guide to the world of tequila, for margarita lovers to 100 percent agave sippers and everyone in between. Written in easy-to-digest sections, underscored by photographs, illustrations, and charts, readers will discover everything there is to know about tequila: from the precolonial vino de mezcal to the establishment of tequila's denomination of origin (the largest in the world!), from blue agave to blancos and anejos, from expert guides on how to properly select and taste tequila to recipes for the perfect paloma or sunrise. The book features profiles on all the must-know producers, from industry giants like Patron and Josâe Cuervo to innovators like G4 and Cascahuâin. Informative essays shine light on hot topics that will bring readers' expertise to new levels, including the terroir of tequila and why so many celebrities are starting tequila brands. A Field Guide to Tequila dismantles tequila's old reputation as a party drink and reveals the truly sophisticated nature of this hallowed spirit that dates back more than two hundred years"--

 • af Knud Andersen
  206,95 - 837,95 kr.

  Bogens emner er grundlaget for termodynamikken, kemiske reaktioner i ligevægt, fasediagrammer og elektrokemi. Begrebet affinitet er tillagt en central rolle gennem hele fremstillingen. Bogen giver en mere dybtgående indføring til faget end det gængse undervisningsmateriale.

 • af Henrik Haumann Parbo, Annette Nyvad & Kim Kusk Mortensen
  687,95 kr.

  Kend Kemien 2 er til undervisningen i kemi på gymnasialt B-niveau. Sammen med Kend Kemien 1 dækker bøgerne kernestoffet og giver mange muligheder for undervisning i supplerende stof. Bogen kan også være relevant for studerende på videregående udddannelser, som anvender kemi eller som stiller krav om kemi på B-niveau. Den eksperimentelle tilgang til kemien har høj prioritet. Det er motiverende for undervisningen i kemi at lade eleverne arbejde eksperimentelt. Valget af emner til belysning af kernestoffet afspejler betydningen af kemisk viden for det enkelte menneske og for samfundet. Der er således lagt vægt på at integrere dele af kernestoffet i temaer om fødevarer, lægemidler og nye materialer. Bogens ni kapitler er: Jern og redoxreaktioner Farvestoffer og maling Kemisk ligevægt Syre-baseligevægte Tilsætningsstoffer Vinens kemi Fibre og plastik - polymerer Katalysatorer - metaller og enzymer Medicin

 • af Andreas Brunschweiger
  2.749,95 - 3.293,95 kr.

  This book deals with the recent advances in DNA-Encoded Library (DEL) technology that has emerged as an alternative to high throughput screening (HTS) over the last decade and has been heralded as a "e;disruptive"e; technology for drug discovery. The book aims to provide a comprehensive overview of all of the major components of the DEL process from conception to bench execution and clinical investigations. The contributions from experts in the field combine different perspectives from academia and industry. The book will be of interest to researchers in the drug discovery field as well as to graduate students and scholars who are interested in this rapidly improving technology.

 • af Mohammad Jawaid
  1.446,95 - 1.987,95 kr.

  This book presents the selected papers presented at the 2nd World Conference on Byproducts of Palms and their Applications (ByPalma 2021), held as a virtual conference on September 28-30, 2021. The conference focused on the byproducts of palm plantations around the globe and their current and potential applications. It provided an interdisciplinary platform for leading academic scientists, researchers, artisans, entrepreneurs and industry professionals as well as palm growers to exchange recent developments, technologies, innovations, trends, concerns, challenges, and opportunities, related to palm by-products R&D, manufacturing, and crafts. As a reference, it will be of interest to students, scientists, engineers, government officials, and industrial practitioners.

 • af Keith Murray
  1.320,95 - 1.726,95 kr.

  This book consists of chapters written by international experts on various aspects of single molecule toroics (SMTs).The chapters cover a broad range of relevant topics and highlight the latest advances performed in the field. An up-to-date overview of the emerging SMT architectures is presented while particular attention is given to not only the magnetism and relaxation effects involved but also to the respective applications in advanced electronics and memory devices. The role that lanthanides play -especially that of dysprosium- is discussed, while a thorough analysis using theoretical/ab initio calculations is provided. Since SMTs have grown out of single molecule magnetism (SMM), it is an expanding and topical subject and the present book will engender excitement and interest amongst chemists, physicists, theoreticians and materials scientists. The volume will be of great interest to researchers and graduates working on this topic and particularly those involved in lanthanide chemistry, magnetism and theory. 

 • af George (ChemTec Publishing Wypych
  2.807,95 - 2.837,95 kr.

  Handbook of Curatives and Crosslinkers, Second Edition presents the mechanisms of action of these additives, methods of their use, their effects on the properties of transformed products, as well as their applications. The book outlines the most-recent information on additives that convert soluble monomers, prepolymers, or polymers to insoluble polymer networks commonly known as thermosetting polymers. Chapters cover the common use of curatives in many industrial products manufactured in large scale, such as adhesives, sealants, coatings, inks, explosives, propellants and foams, and in emerging products such as optoelectronics, light-emitting diodes, shape memory polymers, and more. In addition, crosslinkers used in typical industrial processing methods, such as solar cells, vulcanization, adhesives, foams, and roofing are covered. Each section presents the effect of the additive, including an evaluation of its chemical and physical properties. Also available is the complementary Databook of Curatives and Crosslinkers, Second Edition, which provides information on both the commercial and generic chemical products used as curatives and crosslinkers.

 • af Malgorzata (Teaching Associate Hanson
  2.807,95 - 2.837,95 kr.

  Databook of Curatives and Crosslinkers, Second Edition provides expanded coverage of the latest curative and crosslinker product data, including detailed reviews and evaluations of these product categories with key considerations, benefits, and applications highlighted. Forty groups of curatives and crosslinkers are included in the book, including the following chemical groups of additives: acids, acrylamides, aldehydes, amides, amidoamines, amines, anhydrides, aziridines, borates, epoxy-functionalized polymers, carbamides, carbodiimides, chitosan derivatives, cyanamides, diols, glutarates, glycols, graphene oxide derivatives, hydantoin glycols, hydrazides, hydroxides, hydroxyl-containing moieties, imidazoles, isocyanates, isocyanurates, ketimines, maleimides, melamines, novolacs, peroxides, peroxyketals, phenols, polyols, salts, silanes, siloxanes, thiols, titanates, and ziconium derivatives. The additives discussed in the handbook have been suggested for use in over 60 polymers and rubbers, as well as in close to 100 groups of products. Information on each additive is divided into 5 sections: General Information which covers name, CAS #, active matter, amine nitrogen, chemical class, cure schedule, and more; Physical Properties which covers odor, color, density, freezing point, gel time, particle size, thin film set time, and more; Health and Safety covering autoignition temperature, dermal LD50, exposure limits, flash point, and more; Ecological Properties covering toxicity to algae, bacteria, and fish, sewage treatment, and more, and lastly, Use and Performance which offers information on manufacturers, outstanding properties, and more.

 • af Makarand M. Ghangrekar
  942,95 - 1.237,95 kr.

  This textbook offers a complete comprehensive coverage of wastewater engineering from pollutant classification, design of collection systems and treatment systems including operational guidelines for the treatment plants. Apart from the primary and conventional secondary wastewater treatment, this book covers the details and design of advanced biological treatment systems such as sequencing batch reactor (SBR), up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) reactors and hybrid reactor, with design examples and photographs of actual working reactors which is useful for students and practicing engineers. This textbook is designed to provide complete solution for the wastewater engineering for easy reference to the users. This textbook is an ideal reference for courses taught at the university undergraduate and postgraduate level in the field of civil/environmental engineering, chemical engineering, water management and environmental science.  It should also appeal to practicing engineers in the wastewater engineering and effluent treatment plant designers.

 • af Atta-Ur Rahman
  2.437,95 kr.

  Natural products in the plant and animal kingdom offer a huge diversity of chemical structures that are the result of biosynthetic processes that have been modulated over the millennia through genetic effects. With the rapid developments in spectroscopic techniques and accompanying advances in high-throughput screening techniques, it has become possible to isolate and then determine the structures and biological activity of natural products rapidly, thus opening up exciting opportunities in the field of new drug development to the pharmaceutical industry. Studies in Natural Products Chemistry covers the synthesis or testing and recording of the medicinal properties of natural products, providing cutting edge accounts of the fascinating developments in the isolation, structure elucidation, synthesis, biosynthesis and pharmacology of a diverse array of bioactive natural products.

 • af Walter the Educator
  244,95 kr.

  "Earning a degree in chemistry changed my life!" - Walter the Educator. This book is dedicated to all the chemistry lovers, like myself, across the world. The Poetry of Potassium belongs to the Chemical Element Poetry Book Series by Walter the Educator¿. Collect all books in the series at WaltertheEducator.com. Creating a poetry book about the chemical element Potassium can be a unique and creative way to explore its properties, history, and significance. Poetry has the power to evoke emotions and convey complex ideas in a concise and impactful manner. By using this art form to delve into the world of Potassium, you can shed light on its role in science, industry, and even human health. This approach can make scientific concepts more accessible and engaging to a wider audience, fostering a deeper appreciation for the elements that shape our world.

 • af Sneh Punia Bangar
  2.307,95 - 2.512,95 kr.

  Faba bean is a species of flowering plant in the Fabaceae family and the fourth most widely grown winter season legume after pea, chickpea, and lentil. The nutritional profile of faba beans is excellent as they contain an adequate quantity of proteins, carbohydrates, vitamins, minerals and various polyphenols. Faba bean seeds are a rich source of carbohydrates and starch. Because of higher amylose content than cereal starches, legume starches provide distinctive properties such as high gelation temperature, fast retro-gradation, high resistant starch and gel elasticity to food systems. Faba bean has been a beneficial source of protein in food products worldwide for centuries and continues to be highly produced and consumed to this day.Faba bean Chemistry, Properties and Functionality studies the global status and production of faba bean food products plus their agronomy, nutritional value and potential medicinal applications. The agrarian conditions are studied in full, as are postharvest practices. The chemical makeup of faba bean is a major focus, especially in relation to nutrient composition and quality. Chapters in this text focus on anti-nutritional attributes, antioxidants and bioactive compounds plus the effects of processing, storage and cooking on their nutritional value. Starch and its modification, structure, properties and industrial applications are covered, as is protein, genetic improvement and functional product formulation. The text also looks at the future perspectives of this valuable plant and food source. To date, no reference works have exclusively covered faba bean. This book provides a much-needed single source reference point for researchers looking to gain knowledge on this important plant and its use in high protein, health-beneficial food products. 

 •  
  644,95 kr.

  Surface integrity management is remarkably important when metal alloys are used to manufacture relevant parts. Advanced materials such as titanium, nickel alloys, non-ferrous alloys, or special steels make surface integrity preservation after machining particularly difficult. Consequently, thorough finishing techniques are required to rectify the surface integrity. Engineering surfaces that exemplify the importance of surface integrity control are typically found in the transportation industry. Pieces formed using complex curved surfaces, such as turbine blades or landing gears, and molds and dies for upsetting operations are good examples. These kinds of parts are often manufactured through 3- or 5-axis machining with the aid of successive adjacent passes of hemispherical tools, whereas this ball-end milling strategy allows one to achieve complex surfaces by following the desired shape through NC interpolations generated by a CAM (it also has deep constraints). In this context, processes such as burnishing, honing, plateau-honing, grinding, and shot-peening can contribute to improving the described surfaces in terms of texture, residual stress, and hardness, and are easily maneuverable from a procedural point of view. This Special Issue collected the research results on these kinds of finishing processes, which are very important to the transportation industry.

 • af Stefan Weigl
  2.512,95 - 3.134,95 kr.

  This volume highlights the potentials as well as the limits and challenges of human breath analysis and describes the current efforts made to advance this promising technology from bench to bed. Human breath analysis is a young, interdisciplinary and innovative research field aiming to provide a smart and non-invasive diagnostic tool, which can be used for screening, detecting and monitoring of diseases or metabolic disorders. This book presents different approaches for breath analysis including real-time and offline mass spectrometry as well as optical and semiconductor gas sensing methods. Besides, the role of smart algorithms to improve the performance of those technologies and the importance of pulmonary function diagnostics for more reliable and meaningful breath analysis are highlighted. Finally, current application scenarios and future perspectives of breath analysis and pulmonary functioning tests are addressed.The volume is useful for researchers, who are new in the field, to easily get an overview of the current status and the challenges present in human breath analysis. Topics from fundamental research over targeted sensor development and application scenarios are described. Thus, this volume covers all development stages providing support and inspiration for engineers, medical doctors and scientists from various fields.

 •  
  1.140,95 kr.

  "Functional Nanomaterials for Healthcare" is a collection showcasing cutting-edge research in advanced nanomaterials for healthcare applications. As healthcare evolves through science and innovation, these articles provide the latest insights into nanomaterial applications. Researchers have tailored nanomaterials for improved diagnostics, medical imaging, precise drug delivery, tissue engineering, and groundbreaking theranostics. This compilation, written by experts, explores advanced nanomaterial synthesis, functionalization, characterization, and diverse medical uses. Dive into this significant contribution to the field, offering a comprehensive overview of the latest innovations in healthcare nanomaterials for researchers, students, and healthcare professionals.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.