Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Evolution

Her finder du spændende bøger om Evolution. Nedenfor er et flot udvalg af over 503 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Alexander von Humboldt - Videnskabens glemte helt
  af Andrea Wulf
  287,95 kr.

  Bogen fortæller historien om den tyske naturvidenskabsmand og forskningsrejsende Alexander von Humboldt (1769-1859),og om hvordan han grundlagde den måde, vi forstår og beskriver naturen på i dag.Humboldt var den mest berømte videnskabsmand i sin samtid.Hans rastløse liv var fyldt med eventyr og opdagelsesekspeditioner,uanset om han besteg Andesbjergene, besejlede Orinoco-floden eller trodsede Sibiriens kulde. Humboldt opfattede naturen som en sammenhængende helhed, og han forudsagde menneskabte klimaændringer. Betydningen af Humboldts indsats var stor i samtiden. Hans beskrivelser af landskaber og natur er sproglige mesterværker, der inspirerede store kunstnere og tænkere som Darwin og Goethe, ligesom Humboldts tanker ligger til grund for moderne vestlig naturforståelse.Opfindelse af naturen er udgivet i mere end 25 lande, og bogen har modtaget et væld af priser.

 • - En pilgrimsrejse til livets begyndelse
  af Richard Dawkins & Yan Wong
  118,95 - 269,95 kr.

  Kom med på en pilgrimsvandring på livets vej. Den starter i nutiden, hvor vi mennesker begiver os tilbage mod fortiden og vores forfædre. Undervejs møder vi vores slægtninge, som alle har en historie at fortælle: først chimpanser, så de andre aber, senere gnavere, krybdyr, fisk og mange andre, helt tilbage til encellede mikroorganismer og livets oprindelse. Gennem fortællingerne hører vi om de processer, der tilsammen former livets udvikling. Richard Dawkins' indsigtsfulde og opfindsomme tilgang til emnet gør det muligt at vise forbindelserne mellem os og alle andre levende væsener på en ny og spændende måde. Han benytter også lejligheden til at fortælle mere om nogle af de fængslende aspekter af evolutionær historie og teori: kønnet formering, artsdannelse, evolutionær konvergens, udryddelse, genetik, pladetektonik, geografisk udbredelse og meget mere. Vores forfædres fortælling kommer vidt omkring i den fascinerende historie om livet på Jorden og viser os, hvor bemærkelsesværdige vi er, hvor forbløffende en historie vi har, og hvor tæt vi er forbundet med alt levende.

 • - original version i dansk oversættelse
  af Charles Darwin
  272,95 kr.

  Charles Darwins banebrydende værk som ligger til grund for al biologisk evolutionsteori. Når man læser Darwins bog, forbavses man over hans alsidighed, viden og kombinationsevne. Han er naturhistoriker af det helt store format og så kendte han store dele af jorden". Få andre bøger har skabt en sådan storm af kontroverser som Arternes Oprindelse. Darwins teori om, at arter stammer fra andre arter ved en gradvis evolutionær proces – og at gennemsnitsniveauet for hver art øges ud fra grundtanken om at – kun den bedst egnede overlever (”the survival of the fittest”), hvilket fik debatten til at tage nye højder. Den senere accept af Darwins teorier, revolutionerede det videnskabens forløb. Darwins bidrag til den moderne videnskab, er altafgørende for, hvordan vi ser verden i dag - og næsten umulig at evaluere. Arternes oprindelse bør læses af alle med interesse indenfor biologi og for verdens evolution. Ligesom bogen har bidraget til heftig debat og fortolkning indenfor områder som filosofi og teologi. Bogen regnes for det vigtigste bidrag til biologien i videnskabens historie.Den originale version af Darwins "Arternes Oprindelse" udgives af Paludans Forlag, hvor bogen indgår i serien blandt klassiske historiske værker.

 • - Den inderste historie
  af Siddhartha Mukherjee
  73,95 - 273,95 kr.

  Dette er historien om en af de smukkeste og farligste ideer i menneskets historie. Det er historien om os selv og om vores fremtid. Historien begynder på et afsides beliggende augustinsk kloster i 1856, hvor en munk falder over idéen om en ”arvelighedsenhed”. Derpå krydser den Darwins evolutionsteori for siden at kollidere med nazisternes tanker om racehygiejne, der kulminerer i 1940’ernes rædsler. Genet transformerer efterkrigstidens biologi og omkalfatrer vores forståelse af begreber som sexualitet, temperament, valg og fri vilje. Det er en historie drevet af lige dele menneskelig genialitet og besættelse. Vævet sammen med historien er også en personlig beretning – om kræftforskeren Mukherjees egen familie, som plages af gentagne tilfælde af sindssyge, hvilket minder os om, hvor voldsomt og gennemgribende hverdagslivet påvirkes af genetik. Genet er en majestætisk historie om fremvæksten af en videnskabelig idé, og samtidig en vision om menneskeheden – vores fortid såvel som vores fremtid. Bogen er udgivet med støtte fra Statens Kunstfond.

 • - Historien om Darwin's liv og ideen, der forandrede verden
  af Hanne Strager
  43,94 - 247,95 kr.

  Evolutionsteorien er en af de helt store naturvidenskabelige teorier, på linje med Einsteins relativitetsteori. Men i modsætning til denne kan evolutionsteorien forstås af alle og enhver. Hanne Strager fortæller i en spændende beretning om Darwins vej mod evolutionsteorien, og får som en del af fortællingen samtidig fortalt hvad evolution er. Undervejs beretter hun om: • datidens forestillinger om dyre- og plantearternes opståen og udvikling • Darwins tidlige erfaringer med naturhistorie • hans store jordomsejling med Beagle • de mange observationer, han gjorde i Sydamerika og på Galápagos • det stormvejr udgivelsen af Arternes Oprindelse fremkaldte i samtiden • hvad det siden har betydet for forskningen og vores syn på livet Sidst, men ikke mindst fører bogen læseren up-to-date med de opdagelser, som er gjort efter Darwins tid, og som gør evolutionsteorien til en af de nutidens bedst underbyggede videnskabelige teorier..

 • - Menneskedyret fra fødsel til død - og lidt efter
  af Anders Kofoed
  227,95 - 235,95 kr.

  Biolog og naturformidler Anders Kofoed fortæller i denne bog om det forunderlige dyr, som i eget billede er planetens allervigtigste: mennesket.Læs om alle stadierne i menneskedyrets tilværelse og om meningen med dem - hvis der altså er en! Vores historie begynder under dynen, ved undfangelsen, og slutter under jorden, når mennesket er gået bort, og det sidste liv ebber ud. Indimellem går Anders Kofoed bagom alle de andre store øjeblikke. Spædbarnet, der begynder at pludre og får sprog. Teenageren, der flipper ud på sine forældre. Kvinden, der føder i svære smerter og giver livet videre. Forældreparret, der forlader hinanden og går på jagt efter nye mager. Bedsteforældrene, der træder til og passer slægtens yngste. De ældre, der begynder at glemme i livets efterår. Og til sidst døden, som siden tidernes morgen har været kilde til frygt og filosofisk undren for mennesket.Som ekspert i dyr trækker Anders Koefoed gennem bogen en række oplysende og underholdende paralleller til stadierne i alle de andre levende væseners liv og forklarer, at vi mennesker ikke er alene med vores mærkværdigheder. Flagermus pludrer også kærligt til deres afkom. Hunde og køer bliver også umulige teenagere. Og de gamle løver tager sig også af de unge i flokken. Der er en mening med det meste, hvis vi kigger rundt i livets store træ. 

 • - En ny historie om menneskeheden
  af David Graeber & David Wengrow
  246,95 - 297,95 kr.

  Altings begyndelse er en radikalt anderledes tolkning af menneskehedens historie, som udfordrer vores mest grundlæggende antagelser om, hvordan samfund og stater har udviklet sig siden istiden. Med en ny forståelse af, hvorfor man begyndte at dyrke landbrug og flytte sammen i byer, og hvordan der opstod stater, demokratier og ulighed, afdækker bogen også nye muligheder for, hvordan mennesket kan blive friere. Altings begyndelse forandrer grundlæggende vores forståelse af menneskehedens fortid og viser os en vej frem mod nye former for frihed, og nye måder at indrette samfundet på. Dette er et monumentalt værk med et imponerende intellektuelt vingefang, drevet af nysgerrighed, etik og tro på menneskets muligheder.

 • - A Brief History of Humankind
  af Yuval Noah Harari
  162,95 - 371,95 kr.

  New York Times BestsellerA Summer Reading Pick for President Barack Obama, Bill Gates, and Mark Zuckerberg From a renowned historian comes a groundbreaking narrative of humanitys creation and evolutiona #1 international bestsellerthat explores the ways in which biology and history have defined us and enhanced our understanding of what it means to be human.One hundred thousand years ago, at least six different species of humans inhabited Earth. Yet today there is only onehomo sapiens. What happened to the others? And what may happen to us?Most books about the history of humanity pursue either a historical or a biological approach, but Dr. Yuval Noah Harari breaks the mold with this highly original book that begins about 70,000 years ago with the appearance of modern cognition. From examining the role evolving humans have played in the global ecosystem to charting the rise of empires, Sapiens integrates history and science to reconsider accepted narratives, connect past developments with contemporary concerns, and examine specific events within the context of larger ideas.Dr. Harari also compels us to look ahead, because over the last few decades humans have begun to bend laws of natural selection that have governed life for the past four billion years. We are acquiring the ability to design not only the world around us, but also ourselves. Where is this leading us, and what do we want to become?Featuring 27 photographs, 6 maps, and 25 illustrations/diagrams, this provocative and insightful work is sure to spark debate and is essential reading for aficionados of Jared Diamond, James Gleick, Matt Ridley, Robert Wright, and Sharon Moalem.

 • - Om aben, der blev verdens herre
   
  387,95 kr.

  Evolutionens menneske – menneskets evolution præsenterer videnskabens bud på oprindelsen og udviklingen af mennesket. De seneste 150 år har forskere søgt efter sandheden om det første menneske. Men med syv millioner års forløb og op mod en million medlemmer af homolinjen, kan man kun opstille sandsynlige forløb. Evolutionens menneske – menneskets evolution. Aben der blev verdens herre fortæller viden­skabens fremstilling af, hvordan naturen skabte mennesket, og hvordan mennesket skabte kulturen. Kortlægningen af menneskets udvikling vanskeliggøres af, at evolutionshistorien ændrer sig, når nye ting dukker op. Når man fx i Marokko finder anatomisk moderne mennesker, rykker man menneskets oprindelse tusindvis af kilometer – og hundredetusinder af år. Bogen er delt op i to hovedsektioner: Evolutionens menneske behandler bl.a. menneskets evolution, udvandringen fra Afrika, befolkning af verden, tobenet gang, hjernen og fødekanalens udvikling, tabet af pelsen, bevidsthedens oprindelse og kannibalisme.Menneskets evolution behandler temaer som socialiteten, sproget, agerbruget og tøjet, beherskelse af ilden og tæmning af hunden.Bogen er skrevet i et alment forståeligt sprog og henvender sig bredt til interesserede i evolutionshistorie.

 • af Steve Brusatte
  107,95 - 197,95 kr.

 •  
  243,94 kr.

  Livet udvikler sig; det er en kendsgerning, de færreste kunne drømme om at anfægte. Men det kan være lidt sværere at forstå og acceptere, at livet er et resultat af 4 milliarder års formålsløs udvikling. Derfor har kreationister de sidste par årtier forsøgt at så tvivl om evolutionslærens gyldighed, til trods for at teorien om udvikling gennem naturlig selektion som den eneste teori også i praksis besvarer, hvordan livet i alle sine former er blevet til. Nye metoder og bedre analyser giver tilmed hele tiden mere og mere præcise svar på, hvordan livet gradvist har udviklet sig. I Evalutionsbiologiske milepæle sætter forfatterne fokus på 11 vigtige emner, der belyser livets historie: Fra hvordan de første organismer opstod for milliarder af år siden til, hvordan livet fortsat trives og udvikles på Jorden.

 • af Robert Wright
  51,95 kr.

  From one of America’s most brilliant writers, a New York Times bestselling journey through psychology, philosophy, and lots of meditation to show how Buddhism holds the key to moral clarity and enduring happiness.At the heart of Buddhism is a simple claim: The reason we suffer—and the reason we make other people suffer—is that we don’t see the world clearly. At the heart of Buddhist meditative practice is a radical promise: We can learn to see the world, including ourselves, more clearly and so gain a deep and morally valid happiness. In this “sublime” (The New Yorker), pathbreaking book, Robert Wright shows how taking this promise seriously can change your life—how it can loosen the grip of anxiety, regret, and hatred, and how it can deepen your appreciation of beauty and of other people. He also shows why this transformation works, drawing on the latest in neuroscience and psychology, and armed with an acute understanding of human evolution. This book is the culmination of a personal journey that began with Wright’s landmark book on evolutionary psychology, The Moral Animal, and deepened as he immersed himself in meditative practice and conversed with some of the world’s most skilled meditators. The result is a story that is “provocative, informative and...deeply rewarding” (The New York Times Book Review), and as entertaining as it is illuminating. Written with the wit, clarity, and grace for which Wright is famous, Why Buddhism Is True lays the foundation for a spiritual life in a secular age and shows how, in a time of technological distraction and social division, we can save ourselves from ourselves, both as individuals and as a species.

 • - I begyndelsen var Afrika – historier om livets udvikling set gennem natur og mennesker i Afrika
  af Søren Rasmussen
  43,94 - 107,95 kr.

  Forfatteren placerer læseren i spændende situationer i den afrikanske natur og blandt Afrikas mennesker, og derfra lader han umærkeligt indholdet glide over i dybt fascinerende diskussioner af, hvad biologien kan – eller ikke kan – sige om situationen. Grænserne mellem livsformer, mellem dyr og menneske, tro og videnskab er et gennemgående tema. Man skal imidlertid ikke regne med skråsikre svar på spørgsmålene, men man kan godt forvente at få sine meninger om livets mangfoldighed udfordret. Selv om forfatteren holder sig strengt til videnskaben, bringer han også dens svagheder frem.

 • - Why and How Your Dog Loves You
  af Wynne Clive D. L. Wynne
  165,95 - 274,95 kr.

  A pioneering canine behaviorist draws on cutting-edge research to show that a single, simple traitthe capacity to loveis what makes dogs such perfect companions for humans, and to explain how we can better reciprocate their affection.

 • af Edward O. (Harvard University) Wilson
  157,95 - 253,95 kr.

  From the most celebrated heir to Darwin comes a groundbreaking book on evolution, the summa work of Edward O. Wilson's legendary career.

 • af James A. Shapiro
  297,95 - 547,95 kr.

 • af Beth Shapiro
  142,95 - 151,95 kr.

  A Times Best Book of 2021 From the very first dog to glowing fish and designer pigs the human history of remaking nature. Virus-free mosquitoes, resurrected dinosaurs, designer humans such is the power of the science of tomorrow. But this idea that we have only recently begun to manipulate the natural world is false. We've been meddling with nature since the last ice age. It's just that we're getting better at it a lot better. Drawing on decades of research, Beth Shapiro reveals the surprisingly long history of human intervention in evolution through hunting, domesticating, polluting, hybridizing, conserving and genetically modifying life on Earth. Looking ahead to the future, she casts aside the scaremongering myths on the dangers of interference, and outlines the true risks and incredible opportunities that new biotechnologies will offer us in the years ahead. Not only do they present us with the chance to improve our own lives, but they increase the likelihood that we will continue to live in a rich and biologically diverse world.

 • af Charles Darwin
  127,95 kr.

  These pages include the final edition of Charles Darwin’s groundbreaking work that introduced the theory of evolution by means of natural selection.

 • af Steve Brusatte
  212,95 kr.

  New from the author of acclaimed bestseller The Rise and Fall of the Dinosaurs ("A masterpiece of science writing" ?Washington Post) and ?one of the stars of modern paleontology? (National Geographic), a sweeping and revelatory history of mammals, illuminating the lost story of the extraordinary family tree that led to us We humans are the inheritors of a dynasty that has reigned over the planet for nearly 66 million years, through fiery cataclysm and ice ages: the mammals. Our lineage includes saber-toothed tigers, woolly mammoths, armadillos the size of a car, cave bears three times the weight of a grizzly, clever scurriers that outlasted Tyrannosaurus rex, and even other types of humans, like Neanderthals. Indeed humankind and many of the beloved fellow mammals we share the planet with today?lions, whales, dogs?represent only the few survivors of a sprawling and astonishing family tree that has been pruned by time and mass extinctions. How did we get here?In his acclaimed bestseller The Rise and Fall of the Dinosaurs?hailed as ?the ultimate dinosaur biography? by Scientific American?American paleontologist Steve Brusatte enchanted readers with his definitive his - tory of the dinosaurs. Now, picking up the narrative in the ashes of the extinction event that doomed T-rex and its kind, Brusatte explores the remarkable story of the family of animals that inherited the Earth?mammals? and brilliantly reveals that their story is every bit as fascinating and complex as that of the dinosaurs.Beginning with the earliest days of our lineage some 325 million years ago, Brusatte charts how mammals survived the asteroid that claimed the dinosaurs and made the world their own, becoming the astonishingly diverse range of animals that dominate today's Earth. Brusatte also brings alive the lost worlds mammals inhabited through time, from ice ages to volcanic catastrophes. Entwined in this story is the detective work he and other scientists have done to piece together our understanding using fossil clues and cutting-edge technology.A sterling example of scientific storytelling by one of our finest young researchers, The Rise and Reign of the Mammals illustrates how this incredible history laid the foundation for today's world, for us, and our future.

 • - Og andre fantastiske fortidsdyr
  af Chris Barker
  232,95 kr.

  Kæmpestor fagbog om dinosaurerLær alle de fantastiske fortidsdyr at kende i denne kæmpestore grafisk flotte fagbog. Følg med tilbage i tiden, og kom tæt på de største, hurtigste og mærkeligst dyr, der nogensinde har levet på jorden.Tag en dukkert sammen med Pleiosauren, som er større end en bus, løb med dinosauren, som er hurtigere end en galophest, og åbn munden, og vis tænder sammen med den store kat, der har tænder så lange som køkkenknive.Her får du 192 siders spændende viden og fakta om mere end 40 fantastiske, uddøde forhistoriske dyr, som næsten kommer til live gennem rekonstruktioner.Målgruppe: 8+

 • - Et biokulturelt perspektiv
   
  267,95 kr.

  Vi kan lige så godt indrømme det. Hver især finder vi os selv dybt interessante. Det er kun naturligt. Alle dyr er optagede af deres eget ve og vel. Men modsat alle andre dyr har vi mennesker udviklet så stor en hjerne, at vi kan reflektere over ikke bare vores egen adfærd, men hele den menneskelige evolution og kultur og deres indbyrdes sammenhænge. Vi kan faktisk lære en hel del om os selv ved at studere vores biokulturelle arv. Både hvorfor vi på relativt kort tid er endt med at dominere kloden, og hvorfor vi i alverden finder alt fra politik til gyserfilm og korsetter så utroligt ophidsende.Menneske, kultur, evolution - et biokulturelt perspektiv undersøger de biologiske og kulturelle træk, der både forbinder os med og adskiller os fra resten af Jordens dyrebestand og knytter os intimt til de menneskearter, der tidligere har levet og sat spor i vores DNA. Arven fra vores fjerne forfædre og formødre bærer vi med os hele tiden, selv når vi foretager noget så nyt og moderne som at lytte til musik og se tegnefilm. Eller bliver forelskede i andre end os selv.

 • af Edmundas Lekevi¿ius
  921,95 kr.

 • af Fritz Muller
  150,95 - 357,95 kr.

 • af George Herbert Perris
  229,95 - 247,95 kr.

 • af Nicholas (Emeritus Professor of Psychology Humphrey
  105,95 - 157,95 kr.

  Conscious sensations ground our sense of self, but is it only humans who feel this way? Do other animals? Will future machines? Nicholas Humphrey tells the story of his quest to understand the evolutionary history of consciousness and explains the startling answers he has come to.

 • af Gustave Lebon
  332,95 - 502,95 kr.

 • af Lester Frank Ward
  139,95 - 172,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

 • af Ella Gilbert Ives
  204,95 - 366,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a selection from Kessinger Publishing's Legacy Reprint Series. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment to protecting, preserving, and promoting the world's literature. Kessinger Publishing is the place to find hundreds of thousands of rare and hard-to-find books with something of interest for everyone!

 • - Being a Presentation of the Several Aspects of the Latest Form of Industrial Evolution (1902)
  af Charles Ranlett Flint
  239,95 - 405,95 kr.

  Also Written By S. C. T. Dodd And Francis B. Thurber. With Numerous Expressions Of Representative Opinion And Bibliography.

 • - From The Founding Of The Bank Of France To The Present Time (1909)
  af André Liesse
  230,95 - 395,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.