Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Middelalderens filosofi

Her finder du spændende bøger om Middelalderens filosofi. Nedenfor er et flot udvalg af over 58 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Skolastisk filosofi, Aquinas, Erasmus osv.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - How to Prevail in the Age of Unreason
  af Douglas Murray
  107,95 - 197,95 kr.

  The brilliant and provocative new book from one of the world's foremost political writers

 • - Filosofi og kosmologi i middelalder og renæssance 1250-1650
  af Aksel Haaning
  116,95 kr.

  Naturens lys er en moderne klassiker i dansk faglitteratur. Bogen er både en kritisk gennemgang af den naturforståelse, der dominerede det 20. århundrede og samtidig en afdækning eller genopdagelse af en række forestillinger om natur, der er blevet afvist eller undertrykt op gennem historien. Det viser sig, at denne understrøm af forskellige natursyn og videnstraditioner er en del af filosofiens og videnskabernes historie og en stadig kilde til fornyelse og inspiration. Naturens lys er en fascinerende fortælling om en levende natur og mennesket som indfoldet heri med både krop og sjæl og ånd. Gennem bogens kapitler kommer den fortrængte historie til orde som en fortløbende fortælling, der lodder dybere og dybere og samtidig taler direkte ind i vores egen tid. Aksel Haaning (f. 1959) er uddannet som mag. art. i middelalderens latin fra Københavns Universitet, ph.d. i Science Studies fra Roskilde Universitet, hvor han er lektor i Filosofi- og videnskabs- historie. Naturens lys. Filosofi og kosmologi i middelalder og renæssance 1250-1650 er en medrivende fortælling om glemte verdensbilleder og fortrængte vidensformer, hvad man i digtning og filosofi, i videnskab og religion, kaldte verdenssjælen (anima mundi), kvintessensen, livets rod eller jordens ånd (spiritus mundi) og naturens lys (lumen naturae). Værket viser, at disse traditioner bestræber sig på at forklare og formulere en forbindelse mellem menneske og natur, mellem legeme og sjæl, og beskriver samtidig, hvordan alting er forbundet i et større hele; tankeformer, der gennem senere århundreder kom til at stå i skyggen af fortællingen om menneskets herredømme og naturen som råstof eller materiel ressource.

 • af Pia Schwarz Lausten
  297,95 kr.

  Artiklerne i denne bog tager livtag med forholdet mellem det kristne Europa og den islamiske verden i det 14.-16. århundrede. Et forhold præget af militære konfrontationer og af stærke handelsmæssige og kulturelle forbindelser. Der stilles skarpt på vestlige intellektuelles syn på tyrkerne i denne periode, renæssancen, som opfattes som grundlæggende for formuleringen af idéen om en kristen, europæisk identitet med rødder i den latinske og græske verden. Humanismen er renæssancens vigtigste intellektuelle strømning og beskrives ofte som en kulturel avantgarde der fornyede den moderne politiske diskurs i en mere verdslig retning, gav inspiration til reformationen, historicismen, var engageret i den græsk-romerske antik og dertilhørende værdier, og således i direkte modsætning til middelalderens religiøse korstogsidealer. Hvad de færreste ved er, at humanisternes bidrag til idéen om kristen identitet ofte blev formuleret i opposition til islam og osmannerne, og at der findes en stor mængde humanistisk korstogslitteratur: taler, breve, traktater, historieskrivning, digtning på latin og folkesprog, der opfordrer til militær kamp mod tyrken.

 • af Anicius Manlius Severinus Boethius
  267,95 kr.

  Filosofiens trøst er skrevet ca. 524 af en mand, som sad fængslet og ventede på at blive henrettet for forræderi mod kong Theodorik. Forfatteren Boethius var en fornem romersk senator og dybt fortrolig med hele antikkens filosofi og litteratur. I sin desperate situation fandt han trøst ved at forestille sig en samtale med Filosofien selv i skikkelse af en kvinde. Prosa veksler med digte i mange versemål og rap dialog med dybsindige udredninger af tidløse eksistensspørgsmål.Filsofiens trøst er blevet kaldt´tusind års bestseller´. Den var længe den mest læste bog i Europa efter bibelen og er kommet mange udgaver. I Danmark er den kun udkommet én gang før, i 1756. Det anonyme skrift Theoderiks historie skildrer goterkongens regeringstid - og giver Boethius´ baggrund i samtiden og beskriver hans henrettelse. Begge skrifter er oversat af Torben Damsholt.

 • - Tolv indledende kapitler og en fuldstændig oversættelse af den forbudte tekst fra middelalderen med titlen Aurora consurgens
  af Aksel Haaning
  257,95 kr.

  Aurora, eller Morgenrøde er en enestående tekst fra højmiddelalderen, der knytter tanker og billeder fra Bibelen sammen med naturfilosofiske forestillinger om naturens ånd. Denne sammenstillingvar ny og udfordrende for datidens tænkemåde. Derfor blev teksten forbudt, gemt af vejen og først genfundet og udgivet i moderne tid. Det forhold, at Aurora, eller Morgenrøde skulle være skrevet af den berømte middelalderfilosof, Thomas Aquinas, som dennes sidstevidnesbyrd kort før han døde i 1274, er blevet afvist, ikke mindst af kirken. Ny forskning åbner imidlertid spørgsmålet igen.I bogen her fortæller Aksel Haaning i tolv indledende kapitler den utrolige historie om glemte erfaringer af naturens liv fra europæisk filosofi og spiritualitet, herunder de ofte oversete bidrag fra arabisk kultur. De enkelte kapitler kan læses hver for sig, men udgør et samletbud på, hvordan fortid og nutid griber ind i hinanden. Når Haaning fortæller, står glemte tekster og tanker lyslevende for den moderne læser. Ifølge forfatteren, der har nærlæst de ældste kilder og håndskrifter, afspejler Aurora-teksten også et eksistentielt drama, der udspiller sig i vores eget forhold til natur.Bogen afsluttes med en oversættelse af den forbudte tekst til dansk.

 • af Aksel Haaning
  347,95 kr.

  I antikken og i middelalderen fandtes den filosofiske tanke om naturens lys, "lumen naturae" eller som Paracelsus kaldte det "das Liecht der Natur." I de følgende århundrede blev denne naturfilosofiske tanke videreudviklet af mange store filosoffer rundt omkring i Europa. Naturens lys afdækker områder af filosofiens og videnskabernes historie, der har stået i skyggen af den dominerende grundfortælling. Bogen består af syv kapitler, der kan læses i forlængelse af hinanden eller som selvstændige enheder hver for sig. Fremstillingen er baseret på de oprindelige kilder og indeholder kapitler om middelalderens store læger og filosoffer, Roger Bacon, Albert den Store, Jean de Rupescissa, og fra renæssancen skikkelser som Marsilio Ficino, Paracelsus og Giordano Bruno. Det store emne afsluttes med en epilog om den skæbnesvangre udvikling, der indledes med René Descartes.Aksel Haaning (f. 1959) er uddannet mag.art. i middelalderens latin og ph.d. i Videnskabsstudier. Aksel Haaning er forfatter til en romanen Tre skridt fra livet og har siden udgivet en række anmelderroste faglitterære bøger. I 2016 udkom det store værk "Jung. En stemme fra dybet"."Siden midten af 1990‘erne har Aksel Haaning præsteret et af landets mest dybtgående faglitterære forfatterskaber med middelalderens filosofihistorie i særdeleshed og den europæiske kulturarv i almindelighed som omdrejningspunkt." – Rune Engelbreth Larsen

 • af Jeffrey Skaff
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Terence O'Reilly
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Andrew W Arlig
  373,95 - 1.463,95 kr.

 • af Alfred Thomas
  989,95 kr.

 • af Alessio Santelli
  1.121,95 kr.

 • af Philip J. Van Der Eijk & P. N. Singer
  293,94 kr.

 • af Massimo Cacciari & Alessandro Carrera
  1.137,95 kr.

 • af Saloua Chatti
  837,95 kr.

  This book explores a large variety of topics involved in Arabic philosophy. It examines concepts and issues relating to logic and mathematics, as well as metaphysics, ethics and aesthetics. These topics are all studied by different Arabic philosophers and scientists from different periods ranging from the 9th century to the 20th century, and are representative of the Arabic tradition. This is the first book dealing with the Arabic thought and philosophy and written only by women. The book brings together the work and contributions of an international group of female scholars and researchers specialized in the history of Arabic logic, philosophy and mathematics.  Although all authors are women, the book does not enter into any kind of feminist trend. It simply highlights the contributions of female scholars in order to make them available to the large community of researchers interested in Arabic philosophy and to bring to the fore the presence and representativeness of female scholars in the field.

 • af Paul Strathern
  147,95 - 247,95 kr.

 • af Thomas M. Ward
  257,95 kr.

 • af Kisha G. Tracy
  187,95 kr.

 • af Marsilio Ficino
  687,95 kr.

 • af Richard Norman, Andrew Copson & Luke Donnellan
  426,95 - 1.466,95 kr.

 • af Michael Dunne
  454,95 kr.

 • af Béroalde De Verville & Valentino Bonvicini
  459,95 kr.

  The first unabridged English translation.Translated from the French and German language by Su Rathgeber. - Including 111 full-page illustrations by Charles Marie Bouton (1781 - 1853). ---------------------------------Le Edition Bonvicini's "The Way to Succeed" (The Path to Success) is the first unabridged English translation of Le Moyen de Parvenir. It provides a fresh, lucid and contemporary translation of the entire French original text, including the numerous Latin phrases. This may be an important advance over previous translated versions of this oeuvre.'A masterpiece of baroque literature' Janis L. Pallister (13): The World View of Béroalde de Verville: Expressed Through Satirical Baroque, Bowling Green State University (1971)

 • af John Monfasani & Bessarion
  1.672,95 kr.

  In 1458 George of Trebizond transferred the Plato-Aristotle controversy from the Byzantine world to the Latin by publishing his Comparatio Philosophorum Platonis et Aristotelis et Praestantia Aristotelis, a full-scale attack on Plato and the Platonic tradition from antiquity to the present day, ending with a violent diatribe on the dangers posed by the influence of Cardinal Bessarion's recently deceased teacher, George Gemistus Pletho. To respond, Bessarion knew that he would have to do so in Latin, but in actuality, he composed his response in Greek and then translated it into Latin. The result was the Liber Defensionum contra Obiectiones in Platonem, which was ready for publication by 1466. At that point, however, he withdrew it from publication in order to expand its content as well as to refine its Latinity. Bessarion's response finally appeared in 1469 as the In Calumniatorem Platonis. But it was in the Liber Defensionum that Bessarion made his major decisions on what to include as well as what to exclude from his original Greek text and exactly how he would render the Greek into Latin. Thus, to understand the language and structure of the In Calumniatorem Platonis one must turn first to the Liber Defensionum.

 • af Artur Przybys¿awski
  517,95 kr.

  This book, Thales and the Beginnings of European Reflection, is more than a field guide to all major testimonies about Thales. It does not merely contain a summary and critique of the available literature on the subject, but also lays down a new, holistic interpretation of Thales from a perspective that brings to light several important, but previously overlooked issues. An emphasis on mythology in Thales¿ thought combined with discourse analysis and a comprehensive treatment of his thinking in its pre-philosophical and pre-scientific unity is hoped to offer a unique and deeper insight into Thales¿ genius and the beginnings of European reflection.

 • af Curtis Runstedler
  1.209,95 kr.

  This book explores the different functions and metaphorical concepts of alchemy in fourteenth- and fifteenth-century Middle English poetry and bridges them together with the exempla tradition in late medieval English literature. Such poetic narratives function as exemplary models which directly address the ambiguity of medieval English alchemical practice. This book examines the foundation of this relationship between alchemical narrative and exemplum in the poetry of Gower and Chaucer in the fourteenth century before exploring its diffusion in lesser-known anonymous poems and recipes in the fifteenth century, namely alchemical dialogues between Morienus and Merlin, Albertus Magnus and the Queen of Elves, and an alchemical version of John Lydgate¿s poem The Churl and the Bird. It investigates how this exemplarity can be read as inherent to understanding poetic narratives containing alchemy, as well as enabling the reader to reassess the understanding and expectations of science and narrative within medieval English poetry.

 • af Marco Antonio Andreacchio
  598,95 kr.

  Medieval debates over "divine creation" are systematically obscured in our age by the conflict between "Intelligent Design" Creationists and Evolutionists. The present investigation cuts through the web of contemporary conflicts to examine problems seated at the heart of medieval talk about creation.

 • af Anselm von Canterbury
  191,95 kr.

  Anselm von Canterbury: Warum Gott Mensch geworden. Cur deus homoLesefreundlicher Großdruck in 16-pt-SchriftAnselm vertritt die Satisfaktionslehre, nach der der Tod Jesu ein nötiges Opfer war, um Gottes Ehrverletzung durch den Sündenfall des Menschen zu sühnen. Nur Gott selbst war groß genug, das Opfer den menschlichen Sündenfall überwiegen zu lassen, daher musste Gott Mensch werden und sündenlos sterben.Großformat, 210 x 297 mmBerliner Ausgabe, 2023Durchgesehener Neusatz mit einer Biografie des Autors bearbeitet und eingerichtet von Theodor BorkenEntstanden zwischen 1094 und 1098 in mittellateinischer Sprache unter dem Titel »Cur deus homo«. Erstdruck: Nürnberg 1491. Der Text folgt der Übersetzung durch Wilhelm Schenz von 1880.Textgrundlage ist die Ausgabe:Anselm von Canterbury: Warum Gott Mensch geworden. Übersetzt und glossiert von Wilhelm Schenz, 2. Aufl., Regensburg, Rom, New York & Cincinnati: Friedrich Pustet, 1902.Dieses Buch folgt in Rechtschreibung und Zeichensetzung obiger Textgrundlage.Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Giotto di Bondone, Die Kreuzigung, 1320-25.Gesetzt aus der Minion Pro, 16 pt.Henricus - Edition Deutsche Klassik GmbHÜber den Autor:1033 in Aosta im Piemont geboren, tritt Anselm 1060 in das normannische Benediktinerkloster Bec ein und wird drei Jahre später Prior. 1078 verfaßt er in seiner Schrift »Proslogion« den berühmten ontologischen Gottesbeweis. 1094 wird Anselm Erzbischof von Canterbury und schreibt »Cur deus homo« (Warum Gott Mensch geworden ist). Er stirbt 1109 in Canterbury. Der Theologe und Philosoph gilt als Vater der Scholastik, sein ontologischer Gottesbeweis ist bis heute einer der meistdiskutierten Gedanken der Philosophie.

 •  
  388,95 kr.

 • af Marco Nievergelt
  1.650,95 kr.

  This volume shows how late medieval dream-poetry explored problems arising from the reception of Aristotle's philosophical work concerning human knowledge. Marco Nievergelt explores how the work of three medieval poets in the genre of allegorical fiction addressed these problems in distinctive, non-academic terms.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.