Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Religiøse og spirituelle personer

Her finder du spændende bøger om Religiøse og spirituelle personer. Nedenfor er et flot udvalg af over 147 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Religiøse ledere of indflydelsesrige eller inspirerende personer som helgener, guruer, mystikere, profeter, teologer osv.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (147)
 • (5)
 • (3)
Format
 • (108)
 • (27)
 • (17)
 • (5)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (24)
 • (123)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (2)
 • (8)
 • (9)
 • (9)
Serie
 • (5)
 • (3)
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Vis mere
Tag
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - Bogen om det uendelige univers indeni
  af Lars Muhl
  186,95 kr.

  Lyset i et menneskes hjerte er historien om en ydre og indre rejse. Efter sin læremester Seerens død tager Lars Muhl på en pilgrimsrejse til Det Hellige Land. I Quamran-ørkenen besøger Muhl hulen, hvor Dødehavsrullerne blev fundet, og gør selv et bemærkelsesværdigt fund, et manuskript med titlen Asaph Muzethis Bog om det uendelig univers indeni. Det bliver starten på en indre rejse – mod afklaring og indsigt i det grænseløse åndelige potentiale, som et menneske rummer, hvis det tør gå bag om den ydre verdens vrimmel. Lyset i et menneskes hjerte henvender sig til alle mennesker, der ønsker at skabe en bedre balance og harmoni mellem den indre og ydre verden – og som har modet til at begive sig ud på rejsen mod lyset i hjertet.

 • af Marianne Aagaard Skovmand
  73,95 - 206,95 kr.

  Thomasevangeliet – der er et af de apokryfe eller hemmelige evangelier, der ikke kom med i Det Ny Testamente – blev fundet i Egypten i 1945 som en del af et større håndskriftsfund. Evangeliet foreligger her i en nyoversat, kommenteret oversættelse. Skriftets betydning er uomtvistelig, for i det videreføres motiver og tankeforestillinger fra den ældste kristendom, som uden vores kendskab til denne tradition ville være gået tabt. Hvor evangelierne i Det Nye Testamente fremstår som egentlige fortællinger om Jesus fra Nazareth, om hans liv, gerning, død og opstandelse, udgør Thomasevangeliet snarere en slags Jesusantologi; et kort og enestående ordsprogsevangelium, der giver sin fortolkning af traditionen om Jesus. I Thomasevangeliet gives der ingen fortolkning af ordene. Det er op til læseren selv at udlægge dem. Både i form og indhold minder mange af ordene om dem, vi kender fra Det Nye Testamentes evangelier, men der indgår også ord og lignelser som ikke tidligere har været kendt. I Thomasevangeliet optræder de kvindelige disciple, Maria Magdalene og Salome, på lige fod med de mandlige og stiller spørgsmål til Jesus. Og da Peter angriber Maria, fordi hun er kvinde og dermed ikke har samme ret som mændene, tages hun i forsvar af Jesus.

 • af Marianne Aagaard Skovmand
  73,95 - 192,95 kr.

  Maria Magdalene er en af Jesu trofaste disciple og ifølge Det nye Testamente den første, som den opstandne Jesus viser sig for. I Mariaevangeliet fremstår hun som en ledende discipel, der fortæller om den åbenbaring, hun har fra Jesus selv. Mariaevangeliet er ikke bevaret i sin helhed, men giver alligevel et indblik i kirkens ældste historie. En tid præget af konflikter om den sande og rette lære og om hvem, der havde autoritet til at bringe den videre ud i verden. Mariaevangeliet blev fundet i 1896 og udgivet første gang i 1955. Det er nyoversat fra koptisk af Marianne Aagaard Skovmand, som skriver en grundig introduktion til skriftet og reflekterer over dets betydning.

 • - Meditativ fordybelse i de franciskanske fortællinger
  af Lene Højholt
  73,95 - 268,95 kr.

  Frans og Clara var helt almindelige unge mennesker, som blev ramt af en stærk religiøs længsel og en efterfølgende kaldelse. Som en konsekvens af deres inderlige lytten ind i Guds vilje og deres radikale efterfølgelse i handling blev de igangsættere af et religiøst opgør med alle tidens normer og sociale skel. De havde begge stor hengivenhed til Guds skaberværk, og fordi de søgte enhed og forståelse mellem alle skabninger, åbnede de for et venskab mellem natur og mennesker, som aldrig før var set i kristendommens historie.

 • - En yogis guide til glæde
  af Sadhguru
  234,95 kr.

  INDRE FORVANDLING er den verdenskendte indiske mystiker, yogi og meditationslærer Sadhgurus personlige beretning om sin egen rejse. Det er historien om en dreng med en usædvanlig samhørighed med naturens verden, der blev en ung vovehals, som krydsede det indiske kontinent på motorcykel. Bogen beskriver hans opvågnen på en bjergtop i Sydindien, hvor tiden stod stille og hvor han forandredes radikalt. Samtidig fremlægger den et gennemprøvet program for personlig transformation, som trækker på læren fra yogaens mestre.  Indre forvandling er både løssluppen og fast i mælet, gammel og nutidig og en kærlig invitation til at leve vores bedste liv, og den er en dyb forsikring om, at vi kan gøre det, og hvordan vi kan gøre det.

 • - En italiensk rejse
  af Jørgen Johansen
  200,95 kr.

  Jørgen Johansen inviterer læseren med på pilgrimsfærd i sporene på den berømte helgen, digter, prædikant, dyreven og miljøforkæmper Frans af Assisi (1181-1226).Rejsen begynder i Assisi, middelalderens blomstrende handelsby, hvor Frans af Assisi blev født ind i en købmandsfamilie, hvis penge og forbindelser gjorde det muligt for ham at rejse i store dele af Italien. Med Johansen som kyndigguide til epokens kultur, kunst og historie følger vi Frans’ rejser i Umbrien, men også til Venedig i nord og til Rom i syd. Områder, som Johansen beskriver så levende, at lyde, stemning og dufte kommer helt tæt på. Samtidig betyder Johansens store viden og kulturhistoriske overblik, at Frans’ egen epoke føles nærværende. PÅ FRANS AF ASSISIS VEJE fortæller den fascinerende historie om købmandsarvingen, der gav alt væk til de fattige, omgikkes spedalske, stiftede en munkeorden med fattigdom og ydmyghed som idealer og levede sit liv i pagt og harmoni med dyre- og planteverdenen. Arven efter Frans forvaltes i nutidens Assisi, som er blevet et centrum for spiritualitet og bæredygtig omgang med naturen.Bogen er rigt illustreret og gennemgår de største hovedværker i kunstnernes behandlinger af Frans af Assisi – fra middelalderen over renæssancen til moderne tid. PÅ FRANS AF ASSISIS VEJE er på én gang den ideelle ledsager til Italiensrejsen og i sig selv en Italiensrejse, som man kan nyde og varmes ved under de nordligere himmelstrøg.Om forfatterenJørgen Johansen, født 1941, er forfatter og journalist. Har siden 1964 været litteraturanmelder ved Berlingske. Var i en lang årrække chef for DR Kultur, hvor han blandt andet var vært på programmet Europaklip. Har udgivet en lang række bøger, blandt andet VEJEN TIL ROM, VEJENE TIL SANTIAGO og VEJE TIL NIDAROS.

 • af J. Anker Larsen
  275,95 kr.

  J. Anker Larsens roman om en række spirituelt søgende mennesker er forbløffende aktuel. Med sine dybe og alsidige beskrivelser af menneskets sind, psyke og ånd nærmer romanen sig Dostojevskijs niveau, og den vandt da også ved sin udgivelse førsteprisen i Gyldendals store romankonkurrence.

 • - Dit bedste ligger forude!
  af Brian Houston
  128,95 kr.

  Dit bedste ligger forude!Bogen er skrevet af senior pastor og stifter af Hillsong Church, og i denneligefremme bog fortæller han om sit liv, sine erfaringer og om de kraftfuldebibelske sandheder, han har lært, som vil gøre det muligt for dig at leve fuldtud, elske fuldstændigt og lede frimodigt. Dette er alt sammen kendetegnende forJesu tid på jorden. Og uanset om du søger efter dit kald eller helhjertetforfølger dit livs mening, vil Brian Houstons forvandlende tilgang til livethjælpe dig med at navigere i tro på en vej, der er helt din egen og hjælpe digtil at opdage unikke gaver, der er skræddersyet perfekt til din rejse.For 32 år siden, da Brian Houston satte sig for at bane vejen for en kirke -med tredive mennesker i en gymnastiksal - havde han ingen idé om, hvor mangeop- og nedture, ofre og mirakuløse muligheder, han ville møde. Over tid voksedehans lille kirke og blev til det verdensomspændende Hillsong, der opfordrermennesker over hele verden til at følge den største guide, der nogensinde hargået på livets vej, nemlig Jesus. Der er ingen tvivl - dit bedste liggerforude!"Et af de spørgsmål, jeg ofte bliver stiller, er: 'Hvordan er BrianHouston som person?' LEV ELSK LED er som at sidde med Brian og lade hamfortælle dig alt, hvad han har lært igennem årtier om Gud, kirke, kultur,lederskab og livet generelt. Denne bog vil være en velsignelse for alle, uansethvor de står i deres tro og liv." - Thomas Hansen, Lead Pastor, Hillsong ChurchCopenhagen

 • - Om omsorg for vort fælles hjem
  af Pave Frans
  143,95 kr.

  En veloplagt og populær pave med et stærkt og aktuelt budskab til verdens ledere, til kristne og ikke-kristne; til en planet, der har brug for at blive rusket op til en radikal ”økologisk omvendelse”. Pave Frans’ budskab er mere end bare en økologisk dagsorden. Det er en vision for menneskeheden, for den fremtid, vi alle skal dele. ”Det påtrængende behov for at beskytte vort fælles hjem indebærer, at menneskefamilien skal samles om at søge en bæredygtig og integreret udvikling, for vi ved, at der kan ske ændringer. Jeg opfordrer derfor indtrængende til en ny dialog om, hvordan vi skal forme fremtiden for vor planet. Vi har brug for en diskussion, som inddrager alle, for miljøproblemerne og deres menneskelige årsager vedrører og påvirker os alle. Vi har brug for en ny og universel solidaritet. Vi kan alle som Guds redskaber arbejde sammen om at værne om skaberværket, hver enkelt ud fra sin kulturelle baggrund og sine evner og erfaringer.” (Pave Frans)

 • af Birgit Bidstrup Jørgensen
  140,95 kr.

  Hvert år en uge efter påske fejres i katolske kirker Guds Barmhjertigheds søndag. Den har rod i de budskaber og visioner, som den unge polske ordenssøster Faustina Kowalska (1905-38), modtog fra Jesus. Denne biografi skildrer søster Faustinas liv i klostret og hendes åndelige udvikling og bygger især på hendes berømte dagbog. Fra Jesus modtog hun opfordringen til at male et særligt billede af ham, der udtrykker andagten til Guds barmhjertighed, og til at arbejde for indførelsen af Guds Barmhjertigheds søndag. Den hellige pave Johannes Paul var inspireret af søster Faustina, og da han kårede hende til helgen i år 2000, kaldte han hende en profet for vor tid. Bogen afsluttes med de bønner, som hører til andagten til Guds barmhjertighed.Birgit Bidstrup Jørgensen (født 1954) er pensioneret sygeplejerske, lektor og forlagsredaktør.

 • af Mooji
  232,95 kr.

  ”Ethvert levende væsen er en legemliggørelse af det evige, uforgængelige selv. Livets højeste formål er at vågne op til erfaringen af denne sandhed som selve eksistensens kerne."Hvad nu hvis alt det, du tror du er – krop, sind, følelser og tillært viden – faktisk er det, du ikke er? Hvad hvis alt dette blot er et selvbillede, baseret på falsk identifikation, vaner og antagelser? Med ’Højere end himlen, større end rummet’, opfordrer Mooji os til at opdage vores sande natur som ren bevidsthed gennem simpel undersøgelse, indsigt, belæringer og lignelser. Ved at pege direkte på sandheden, mens han samtidig forholder sig til helt almindelige dagligdags udfordringer, afdækker Mooji den tidløse, grænseløse kærlighed og frihed, som vor essentielle væren emmer af. Med sin usædvanlige evne til klart og med humor og varme at kaste lys på det, som sproget ikke kan beskrive, har Mooji gennem årene åbnet tusinder af menneskers øjne.

 • af Henri Ghéon
  252,95 - 326,95 kr.

 • af Ellen Scott Davison
  175,95 kr.

 • af David Hay Fleming
  173,95 kr.

 • af Sidney Mary Sitwell
  201,95 kr.

 • af Henry Richard Linderman
  220,95 - 334,95 kr.

 • af St. Robert Bellarmine
  200,95 kr.

 • af Saint Bonaventure
  199,95 kr.

 • af Saint Augustine of Hippo
  441,95 - 539,95 kr.

 • af Edward Healy Thompson
  242,95 kr.

  2018 Reprint of 1888 Edition. Joesph is a figure in the Gospels who was married to Mary, Jesus' mother, and, in the Christian tradition, was Jesus's foster father. Joseph is venerated as Saint Joseph in the Catholic Church, Orthodox Church, Oriental Orthodox Church, Anglican Communion, Lutheranism and Methodism. Some differing views are due to theological interpretations versus historical views.In both Catholic and Protestant traditions, Joseph is regarded as the patron saint of workers and is associated with various feast days. Pope Pius IX declared him to be both the patron and the protector of the Catholic Church, in addition to his patronages of the sick and of a happy death, due to the belief that he died in the presence of Jesus and Mary. In popular piety, Joseph is regarded as a model for fathers and has also become patron of various dioceses and places.This is one of the first book length biographies of this important figure in early Christianity.

 • af Sigrid Undset
  209,95 kr.

 • af John Marius Wilson
  173,95 kr.

 • af Racine McRoskey
  215,95 kr.

 • af Margaret Carney
  193,95 kr.

 • af W. B. Conkey Company
  236,95 kr.

 • af Mary Elizabeth Herbert
  213,95 kr.

 • af Walter Scott
  409,95 - 556,95 kr.

 • af Mitch Finley
  180,95 kr.

 • af William Marion Reedy & Edward B. Waterworth
  202,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.