Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Maskinteknik

Her finder du spændende bøger om Maskinteknik. Nedenfor er et flot udvalg af over 901 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Thomas Heilmann
  205,95 kr.

 • - 2. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  217,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Dette er den anden bog i trilogien Grundlæggende konstruktion. Trilogien blev udviklet til forfatterens undervisning på Produktionteknolog uddannelse på Københavns Erhvervsakademi. Trilogien er udviklet, så den henvender sig til både ingeniører, arkitekter, maskinmestre, produktudviklere, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der ønsker at lære eller få genopfrisket, hvordan man beregner styrken i ens konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende styrkelære og er opdelt over fire kapitler: Dimensionering, Profiler, Indre kræfter og Samlinger. Bogen gennemgår gode råd om konstruktion, bevidst svageste led, tyngdepunkt, inertimoment, modstandsmoment, fra kraft til spænding, de forskellige spændingstyper, samt nedbøjning, forskydnings- og momentkurver for simple bjælkekonstruktioner. Bogen afsluttes med bolte- og svejsesamlinger samt ti cases, hvor teorierne i bogen kan anvendes. Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om styrkelærebogen på www.kandetholde.dk/styrkelæreLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • af H. E. Krex
  637,95 kr.

  Maskin Ståbi® har i mere end 40 år været en af de vigtigste bøger inden for maskinområdet.Bogen henvender sig til alle, der er beskæftiget inden for maskinkonstruktion. Maskin Ståbi® beskriver emner som materialelære, konstruktionselementer, matematik og fysik.

 • af Wang Hongwei Wang
  485,95 - 1.097,95 kr.

 • af Poul Høgh & Morten Helms Brask
  494,95 kr.

  Anvendt elektroteknik – forsyningsanlæg til elektriske installationer er en lærebog, der retter sig mod studerende, som ønsker at opnå kompetencer inden for højspændingsteknik. Bogen har særlig fokus på, at læseren får et overblik og kan se den systematik, der er fælles for transmissionsnettet og distributionsnettet. Anvendt elektroteknik – forsyningsanlæg til elektriske installationer gør sig fri af specifikke typer effektafbrydere og behandler mere generelle indstillinger. Bogen benytter impedansmetoden, der er en enkel metode og sikker nok til at foretage beregninger af kortslutningerne på 10 kV eller 20 kV niveau, samt på lavspændingsnettet. Bogen er målrettet de videregående tekniske uddannelser, især elinstallatøruddannelsen og maskinmesteruddannelsen, men kan også anvendes som håndbog af elrådgivere. Bogen er tillige rettet mod at opnå læringsmål svarende til el-autorisationsprøvens første opgave. Den er skrevet som et værktøj, der øger analyseniveauet hos de teknikere, elektrikere og el-ansvarligere, der arbejder med sikkerhed i elinstallationer, som er påvirket af højspændingsnettet.

 • - 3. Udgave
  af Kim Kjærsgaard
  217,95 kr.

  Kan det holde? Hvis din nye og dyre kontorstol går i stykker efter, at du har siddet i den få gange, ville du så købe den samme stol igen, og endda anbefale den til andre? Ved at anvende statik, styrke- og materialelære, når man konstruerer eller ombygger en konstruktion, kan man dimensionere den, så den kan holde til de forventede belastninger, der opstår når produktet anvendes.Denne bog er den første af tre lærebøger indenfor faget konstruktion. Trilogien er tiltænkt ingeniører, maskinmestre, produktudviklere, arkitekter, konstruktører, designere, håndværkere, HTX-studerende og andre, der beskæftiger sig med konstruktioner.Bogen gennemgår teorien for den grundlæggende statik som kræfter, lasttyper, understøtninger, momenter, simple bjælkekonstruktioner og ligevægt. I afsnittet om simple bjælkekonstruktioner beregnes de ydre kræfter først med den klassiske metode, og afsluttes med to nye hurtigmetoder, der på få sekunder kan bestemme reaktionerne.I slutningen af bogen vil der være øvelser i at omsætte fysiske produkter til statiske modeller, samt en case, hvor reaktionerne skal bestemmes.Om forfatterenKim Kjærsgaard er uddannet håndværker i Flyvevåbnet og ingeniør fra Aalborg Universitet i Esbjerg.Har siden 2015 arbejdet som underviser på Produktionsteknologuddannelsen på KEA - Københavns Erhvervsakademi.Samt er CEO hos VAXA Consulting.Læs mere om statikbogen på www.kandetholde.dk/statikLæs mere om trilogien på www.kandetholde.dk/bøger

 • af Mack Rafael
  266,95 kr.

 • af Paul Richards
  1.229,95 kr.

  The earlier editions of this title have been best-selling definitive references for those needing technical information about automotive fuels. This long-awaited latest edition has been thoroughly revised and updated, yet retains the original fundamental fuels information that readers find so useful.This book is written for those with an interest in or a need to understand automotive fuels. Because automotive fuels can no longer be developed in isolation from the engines that will convert the fuel into the power necessary to drive our automobiles, knowledge of automotive fuels will also be essential to those working with automotive engines.Small quantities of fuel additives increasingly play an important role in bridging the gap that often exists between fuel that can easily be produced and fuel that is needed by the ever-more sophisticated automotive engine. This book pulls together in a single, extensively referenced volume, the three different but related topics of automotive fuels, fuel additives, and engines, and shows how all three areas work together.It includes a brief history of automotive fuels development, followed by chapters on automotive fuels manufacture from crude oil and other fossil sources. One chapter is dedicated to the manufacture of automotive fuels and fuel blending components from renewable sources, including e-fuels. The safe handling, transport, and storage of fuels, from all sources, are covered.New combustion systems to achieve reduced emissions and increased efficiency are discussed, and the way in which the fuels' physical and chemical characteristics affect these combustion processes and the emissions produced are included. As CO2 is now an important emission there is also discussion regarding low and non-carbon fuels and how they might be used.There is also discussion on engine fuel system development and how these different systems affect the corresponding fuel requirements. Because the book is for a global market, fuel system technologies that only exist in the legacy fleet in some markets are included. The way in which fuel requirements are developed and specified is discussed. This covers test methods from simple laboratory bench tests, through engine testing, and long-term test procedures.

 • af Lenar&
  1.482,95 kr.

  This book presents the most recent research advances in the theory, design, control, and application of robotic systems, which are intended for a variety of purposes such as manipulation, manufacturing, automation, surgery, locomotion, and biomechanics.

 • af S. Balachandar
  2.283,95 kr.

  This book presents the proceedings of the 'IUTAM Symposium on Turbulent Structure and Particles' held in 2023. It provides a comprehensive overview of the latest research and developments in the field of turbulent dispersed multiphase flows. The book features contributions from experts in academia and industry, covering a range of topics including droplet and pollutant dispersion, sand/dust storms, sediment transport in water or air flows, fluidized beds, bubbly flows and more. The content is a valuable reference for researchers, engineers, and students who are interested in understanding the complex behavior of multiphase flows in different natural and industrial environments.

 • af Tyler Kerr
  441,95 - 456,95 kr.

  This book is an introduction to the wide and varied world of 3D printing-an incredible technology used across an ever-growing list of industries. As 3D printing continues to skyrocket in popularity, it's increasingly important to understand how these machines work and how to apply 3D printing technology to personal and professional interests. More important still, this book highlights how surprisingly easy 3D printers can be to use, even for readers who don't consider themselves particularly tech-savvy.This book provides a comprehensive overview of 3D printing for first-time users. The text introduces some of the most popular types of 3D printing technology available, as well as some of the most exciting and compelling applications across industry today. The content dives deeply into one of the most popular and widely accessible 3D print technology on the market: fused deposition modeling (FDM) 3D printing. The reader will learn basic FDM 3D printer anatomy, software settings, as well as the tips and tricks to master your own FDM 3D printer. The book provides a firm understanding of what FDM 3D printing excels at, its current limitations, and how to troubleshoot and overcome some of the most common 3D printing problems. The book then provides some 'STEAM-building' cross-disciplinary challenges and applications for the reader to complete at home.This book is for novice readers who might be early in their 3D printing journey. For those looking to learn more about introductory 3D printing and curious about how to get started, this is an excellent place to start. By the end of the book, the reader should have all the understanding and tools necessary to start 3D printing with confidence.

 • af Alireza Amirkhizi
  2.347,95 - 2.640,95 kr.

  Challenges in Mechanics of Time-Dependent Materials & Mechanics of Biological Systems and Materials, Volume 2 of the Proceedings of the 2022 SEM Annual Conference & Exposition on Experimental and Applied Mechanics, the second volume of six from the Conference, brings together contributions to this important area of research and engineering.  The collection presents early findings and case studies on fundamental and applied aspects of Experimental Mechanics, including papers in the following general technical research areas: Characterization Across Length ScalesExtreme Conditions & Environmental EffectsDamage, Fatigue and FractureStructure, Function and PerformanceRate Effects in ElastomersViscoelasticity & ViscoplasticityResearch in ProgressCellular Biomechanics and MechanobiologyBiofilms and Microbe MechanicsTraumatic Brain InjuryCardiac and Vascular BiomechanicsOrthopedic and Disease BiomechanicsTime Dependence of BiomaterialsExperimental Techniques in Biological and Biomimetic Systems

 • af Emre Özbek
  780,95 kr.

  Unmanned Aerial Vehicle Design and Technology provides readers with a comprehensive introduction to unmanned aerial systems (UAS) technology basics. The book presents clear, concise guidance on UAS system design, components, control, and operations fundamentals. Additional chapters look at unmanned aerial regulations and ethics and the historical background of UAS technology. This textbook offers a well-rounded look at unmanned flight technology, making it an ideal primer for aviation and aerospace students and anyone interested in learning more about unmanned aerial systems, including engineers, technicians, drone and flight hobbyists, and civil aviation organization officials.

 • af Vijaya Chalivendra
  1.745,95 - 2.283,95 kr.

  Mechanics of Composite, Hybrid, and Multifunctional Materials, Volume 5 of the Proceedings of the 2022 SEM Annual Conference & Exposition on Experimental and Applied Mechanics, the fifth volume of six from the Conference, brings together contributions to this important area of research and engineering.  The collection presents early findings and case studies on a wide range of areas, including:Recycled Constituent CompositesDamage DetectionAdvanced Imaging of CompositesMultifunctional MaterialsComposite InterfacesTunable Composites  

 • af Stephen P. Radzevich
  1.406,95 - 1.459,95 kr.

  This book presents the latest accomplishments in Novikov/conformal gearing as well as high-conformal gearing.  It is focused primarily on strength calculation of gear teeth and the manufacturing of gears for Novikov/conformal and high-conformal gearing along with a brief discussion of achievements in the modern theory of gearing. The modern theory of gearing is the foundation of all optimal designs of gears, gear-sets, and transmissions of all known designs, as well as, of all those to be developed in the future. As even a small improvement in efficiency on a single gear can represent a significant cost saving, given the millions of gears used in industry every year, this volume provides the design and manufacturing engineer in invaluable resource.

 • af Humphrey Hardy
  695,95 - 717,95 kr.

  This textbook aimed at upper-level undergraduate and graduate engineering students who need to describe the large deformation of elastic materials like soft plastics, rubber, and biological materials.  The classical approaches to finite deformations of elastic materials describe a dozen or more measures of stress and strain.  These classical approaches require an in-depth knowledge of tensor analysis and provide little instruction as to how to relate the derived equations to the materials to be described.  This text, by contrast, introduces only one strain measure and one stress measure.  No tensor analysis is required.  The theory is applied by showing how to measure material properties and to perform computer simulations for both isotropic and anisotropic materials.  The theory can be covered in one chapter for students familiar with Euler-Lagrange techniques, but is also introduced more slowly in several chapters for students not familiar with these techniques.  The connection to linear elasticity is provided along with a comparison of this approach to classical elasticity.

 • af Daniel Marçal de Queiroz
  717,95 - 830,95 kr.

  This textbook addresses the most recent advances and main digital technologies used in farming. The reader will be able to understand the main concepts and techniques currently used to efficiently manage agricultural production systems. The book covers topics in a general and intuitive way, with examples and good illustrations.

 • af Valentin Molotnikov
  717,95 - 830,95 kr.

  This textbook summarizes the course of engineering mechanics, designed for one or two semesters, at the undergraduate or graduate level for a range of academic majors. The book covers all the main components of the discipline including: Theoretical Mechanics, Theory of Mechanisms and Machines, Resistance of Materials, Machine Parts and Design Basic; and Interchangeability, Standardization, and Technical Measurements. It can also be used by students of other technical areas in to achieve competence in each of the listed disciplines. The concise presentation facilitates concentration on the most important elements of the concepts presented while also outlining the current state of mechanics, demonstrating engineering applications using various computer packages (MathCad, CosmosWorks, Inkscape, AutoCad), and updating data on engineering materials. Examples of both simple and complex engineering calculations are given at the end of each chapter along with self-assessment questions.

 • af Jorge Angeles
  1.431,95 - 1.782,95 kr.

  This book is aimed to provide comprehensive and systematic knowledge of kinematic synthesis as developed up to date. Modern mechanical systems require advance kinematics knowledge to support mechanism design with sound theories and methods. The book includes not only the classical foundations of kinematic synthesis, but also the latest advances developed by the authors. Moreover, many examples are included to illustrate both methods and their supporting theory.The focus is on systems of rigid bodies forming closed loops. The four-bar linkage, representing the foundations of mechanical systems,  is given due attention, in its three domains: planar, spherical, and spatial. The book contains six chapters, the first two covering fundamentals for kinematic synthesis, including qualitative synthesis. Chapters 3-5 describe, in full detail,  the function, motion, and path syntheses of single-dof linkages.  In the last chapter, the synthesis of single-dof complex linkages, including six-bar and ten-bar linkages, is introduced.The book is suitable for graduate students of mechanical engineering, researchers of mechanism and robot design, and machine design engineers.

 • af Karsten Berns, Andrey Ronzhin & Alexander Kostyaev
  2.033,95 - 2.534,95 kr.

 • af Andrew (The Pennsylvania State University) Pytel
  703,95 - 867,95 kr.

  Gain a solid understanding of Newtonian dynamics and its application to real-world problems with Pytel/Kiusalaas' ENGINEERING MECHANICS: DYNAMICS, 4E. The text focuses on both fundamental principles and important problem-solving techniques. The authors clearly introduce critical concepts using learning features that connect real problems and examples with the fundamentals of engineering mechanics. You learn how to effectively analyze problems before substituting numbers into formulas -- a skill that benefits you tremendously as you encounter real life problems that do not always fit into standard formulas. This book's concise presentation is complemented by a useful Student Study Guide that clarifies concepts and includes guided solutions to a number of additional equilibrium problems.

 • af Satyam Raikwar
  1.334,95 kr.

  This book contributes to the navigation algorithm development for an autonomous mobile orchard robot in a GNSS denied environment. In this book, an approach is provided for path planning in an orchard using an aerial view of the environment by creating Binary Occupancy Grid Maps. The path planning is further implemented by the Probabilistic Road Maps Method (PRM) over the developed Binary Occupancy Grid Maps. For robot¿s navigation, a navigation model is developed using kinematic equations of the robot. Further, the navigation module is used in conjunction with the path-planning module. The robot was tested successfully both in simulation as well as in the real environment.

 • af Haoyu Niu
  1.130,95 - 1.406,95 kr.

  Estimating evapotranspiration (ET) has been one of the most critical research areas in agriculture because of water scarcity, the growing population, and climate change. The accurate estimation and mapping of ET are necessary for crop water management. Traditionally, researchers use water balance, soil moisture, weighing lysimeters, or an energy balance approach, such as Bowen ratio or eddy covariance towers to estimate ET. However, these ET methods are point-specific or area-weighted measurements and cannot be extended to a large scale. On the other hand, while remote sensing is able to provide spatially distributed measurements, the spatial resolution of multispectral satellite images is often not enough for crops with clumped canopy structures, such as trees and vines. Unmanned aerial vehicles (UAVs) can mitigate these spatial and temporal limitations. Lightweight cameras and sensors can be mounted on the UAVs and take high-resolution images. Unlike satellite imagery, the spatial resolution of the UAV images can be at the centimeter-level. UAVs can also fly on-demand, which provides high temporal imagery. This book examines the different UAV-based approaches of ET estimation. Models and algorithms, such as mapping evapotranspiration at high resolution with internalized calibration (METRIC), the two-source energy balance (TSEB) model, and machine learning (ML) are discussed. It also covers the challenges and opportunities for UAVs in ET estimation, with the final chapters devoted to new ET estimation methods and their potential applications for future research.

 • af Zonglin Jiang
  1.365,95 kr.

  "Introducing the state-of-the-art of hypervelocity shock tunnels, this complete reference features a variety of drivers and step-by-step introductions to their theories, physics, methods and testing. This book enables researchers and engineers in aerospace to design and improve wind tunnels that simulate flow qualities of real hypersonic flyers"--

 • af Jhon Cauich
  130,95 kr.

  Vending machines are an incredibly profitable business venture that have been around for generations. With the right knowledge and skills, you can be up and running in no time. The Ultimate Guide to Starting a Vending Machine Business: Unlocking Your Path to Financial Freedom is designed to help you take the first steps towards financial freedom.

 • af José Eduardo Souza de Cursi
  2.534,95 kr.

  This proceedings book covers a wide range of topics related to uncertainty analysis and its application in various fields of engineering and science. It explores uncertainties in numerical simulations for soil liquefaction potential, the toughness properties of construction materials, experimental tests on cyclic liquefaction potential, and the estimation of geotechnical engineering properties for aerogenerator foundation design. Additionally, the book delves into uncertainties in concrete compressive strength, bio-inspired shape optimization using isogeometric analysis, stochastic damping in rotordynamics, and the hygro-thermal properties of raw earth building materials. It also addresses dynamic analysis with uncertainties in structural parameters, reliability-based design optimization of steel frames, and calibration methods for models with dependent parameters. The book further explores mechanical property characterization in 3D printing, stochastic analysis in computational simulations, probability distribution in branching processes, data assimilation in ocean circulation modeling, uncertainty quantification in climate prediction, and applications of uncertainty quantification in decision problems and disaster management. This comprehensive collection provides insights into the challenges and solutions related to uncertainty in various scientific and engineering contexts.

 • af Stefan Basler
  529,95 kr.

  Patente und Gebrauchsmuster sind unverzichtbare Instrumente in der täglichen Arbeit von Ingenieuren und Naturwissenschaftlern. Sie spielen eine wichtige Rolle beim Schutz technischer Innovationen und veröffentlichen technisches Wissen.Dieses Buch gibt einen Einblick in die spannende Welt der technischen Schutzrechte. Nach einer kurzen Einführung erklärt es dem Leser die Struktur von Patentschriften. Dies befähigt ihn diese zielgerichtet zu lesen und in kurzer Zeit zu bewerten. Weiterführende Themen richten sich an Personen die zusätzliches Wissen im Patentwesen erwerben möchten, um z.B. in einer Fachabteilung oder einem Unternehmen ohne Patentabteilung weiterführende Aufgaben zu übernehmen oder um schutzrechtsbezogene Entscheidungen treffen zu können.Der Inhalt- Einführung in das Patentwesen und wichtiger Begriffe- Übersicht über den Aufbau technischer Schutzrechtsschriften und Erklärungen zu den einzelnen Elementen- Weiterführende Themengebiete rund um das betriebliche Patentwesen und IP-ManagementDie Zielgruppen-Ingenieure, Naturwissenschaftler und Techniker mit Kontakt zu Patenten und Gebrauchsmustern- (angehende) Patentbeauftragte in Fachabteilungen oder KMU- Forschende und Entwickler, Technologie- und Innovationsmanager, Mitarbeitende in Marketing und Fertigung- Entscheider in Fachabteilungen und dem allg. Management- Studierende technisch-naturwissenschaftlicher StudiengängeDer AutorStefan Basler ist seit über fünfundzwanzig Jahren in Forschung und Entwicklung von Industrieunternehmen tätig. Im Laufe der Jahre hat er mehrere tausend Schutzrechte überflogen, mehrere hundert bewertet und ist (Mit-)Erfinder von über zwanzig nationalen und internationalen Patenten.

 • af Viktor V. (Emeritus Professor and former Dept. Head Babenko
  2.045,95 kr.

  Interaction of Disturbances in Shear Flows aims to provide a comprehensive, in-depth overview of the current state of knowledge on the subject. Authored by a highly reputed expert with decades of experience and many software patents to his credit, the volume explores the state of the art in computational fluid dynamics to demonstrate how physical measurements and visualization patterns can be applied in solving various aero- and hydrodynamic problems. It also delves into analytical methodologies to compare and contrast with the theoretical models most commonly used in the field. Additionally, it demonstrates the significance of comprehending and managing disturbances in shear flows, with discussions of applications of the research to optimize the design of aircraft, automotive vehicles, and marine vessels, with a strong emphasis on enhancing aero- and hydrodynamic efficiency, fuel economy, and the reduction of harmful emissions. Academic and industry-based readers alike will find this a useful resource to equip themselves with the tools to understand and address practical engineering and modelling challenges they are faced with in their research or work.

 • af Horst Czichos
  361,95 - 485,95 kr.

  This concise textbook introduces a systems approach to technology, describing tribological, mechatronic, cyber-physical systems, and the technologic concept of Industry 4.0 to students in a range of engineering domains. "e;Technology"e; in this book refers to the totality of human-made, benefit-oriented products, based on engineered combinations of material, energy and information. Dr. Czichos examines technology in this volume in the context of systems thinking with regard to the following main technology areasTechnical systems with "e;interacting surfaces in relative motion"e; especially in mechanical engineering, production, and transport; including the analysis of friction-induced energy losses and wear-induced materials dissipation. Technical systems that require a combination of mechanics, electronics, controls, and computer engineering for needs of industry and society. Technical systems with a combination of mechatronics and internet communication. Cyber-physical Systems for the digitalization of Industry in the development project Industry 4.0.Considers technology as combination of the physical world and the digital virtual world of information and communication.Describes the product cycle of technical systems and the corner stones of technology: material, energy and information.Presents a holistic view of technology and engineering.

 • af Jie Gao
  1.363,95 - 1.782,95 kr.

  This book starts from the design requirements of variable geometry turbines for marine gas turbines. It systematically and comprehensively introduces the flow mechanism and characteristics of variable geometry turbines, aerodynamic design methods, variable vane turning design methods, structural design technology of the variable vane system, aerodynamic characteristics and reliability test technology for variable geometry turbines, and so on.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.