Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Miljøvidenskab, miljøteknik og miljøteknologi

Her finder du spændende bøger om Miljøvidenskab, miljøteknik og miljøteknologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 2.537 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Brug PNC til forskning inden for området.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Steen Ulnits
  285,95 kr.

  I den nye Steen Ulnits-bog, Laks & havørred, øser han ud af al sin viden om disse kongefisk. Undertitlen er Opgangsfisk, da der er særligt fokus på de forhold, der gør sig gældende, når man vil fange de fisk, der er på vej op i vandløb for at gyde. Desuden inddrages andre arter, fx Røding og Stalling, som har samme opgangsadfærd som Laksefisk.Bogen indeholder alt, hvad en fluefisker har brug for at vide, om standpladser, grejet, fluerne, fiskenes adfærd, teknikker og meget andet. Det hele er krydret med tipsbokse og rigtige lystfiskerhistorier!Både nybegyndere og øvede vil finde gode råd og ny viden i denne guldgrube af en lystfiskerbog.

 • af Steen Ulnits
  277,95 kr.

  I den nye Steen Ulnits-bog, Tørflue og nymfe, behandler han med sædvanlig kyndig hånd den fiskemetode, som regnes for den fineste inden for fluefiskeri. Fluefiskeri med tørflue og nymfe er en kunstart, der kræver indgående kendskab til insekternes liv, adfærd og formering.Bogen indeholder detaljeret viden om de for fisk – og fiskere – vigtigste insekter og deres levevis. Med indsigt i livet under vandet bliver fluefiskeren i stand til at vælge både rette tid, sted og flue, hvilket fører til flere fangede fisk!I Tørflue og nymfe er der ud over dybdegående kapitler om insekterne også kapitler om grejet, særlige teknikker, ørrederne og fluemønstre, så man kan binde sine egne tørfluer.De mange tipsbokse giver ekstra viden om særlige emner, og lystfiskerhistorierne fra så godt som hele verden gør Tørflue og nymfe til en sand læseoplevelse.

 • af Marco Alverà
  147,95 kr.

 • af Kim Lykke Jensen
  167,95 kr.

  Landets vandtårne er, med deres himmelstræbende arkitektur, en vigtig del af den danske kulturhistorie.De fornemme bygninger er et monument over de almene forbedringer af levevilkårene i by og på land.Vandtårnene tegner desuden et fint billede af den arkitektoniske udvikling over de sidste 150 år.I bogen er der billeder og beskrivelser af langt hovedparten af de bevarede danske vandtårne, ligesom vandtårnenes overordnede historie bliver fortalt.

 • - Om forsøgene på at finde og udnytte Grønlands uran
  af Henrik Knudsen & Henry Nielsen
  297,95 kr.

  Det australske selskab Greenland Minerals and Energys mineprojekt på Kvanefjeld og de seneste års debat om ophævelsen af den såkaldte Nultolerancepolitik har sat spot på Grønlands uran. Men den aktuelle diskussion har en lang og spændende forhistorie, som her for første gang bliver fremlagt i detalje. I bogen beskrives og analyseres de hemmelige forsøg på at lokalisere uranreserver i Grønland i årene under og efter Anden Verdenskrig, det danske prestigeprojekt på Kvanefjeld i 1950’erne og 1960’erne, samt den voksende modstand mod uranudvinding i Grønland i perioden 1970-1988. Myte og realitet i forhold til nultolerancepolitikkens etablering i 1988 underkastes en grundig analyse. Bogens fyldige epilog, der trækker talrige tråde op til nutiden, diskuterer ikke mindst det moderne Grønlands vanskeligheder ved at komme til rette om det uranspøgelse, der er genopstået i ny skikkelse, efter at alle anså det for død og begravet i 1988. Bogen er baseret på et omfattende studium af danske, grønlandske og amerikanske kilder.

 • - Renholdning i København 1898-2011
  af Søren Federspiel
  257,95 kr.

  Vi tog skraldet er fortællingen om virksomheden R98s 113 år lange historie. Det er historien om udviklingen i den københavnske renholdning fra latrin i trætønder og metalspande båret på skuldrene til kildesorteret genanvendelse på hjul og lift. Fra skraldemændenes forklæde og bærevest af læder til sikkerhedssko og arbejdstøj i trafiksikkert design. Fra hestevogn til mobilsug. Fra en tid hvor 15-20 bajere på en arbejdsdag ikke var unormalt til totalt alkoholforbud. Bogen er et stykke industri-, social-, arbejder- og lokalhistorie, der følger hele virksomhedens historie fra en tid før kloaker og verdenskrige, og før ord som forurening og miljø kom på mode i 1960erne. Bogen følger hele udviklingen fra ”Lortemøllen” ved Kløvermarken med transportbånd til toiletindhold og ”natmænd”, som mødte klokken to om natten og ikke fik mulighed for at bade, til en moderne veldrevet og effektiv virksomhed, der tilbyder sine ansatte fitness, squash og sauna. Igennem ord og billede giver bogen et levende indblik i skraldemændenes liv og hverdag før og nu. Og vi møder vor tids karismatiske skraldemænd, fx ”Hesten”, ”Alperosen”, ”Radisen” og virksomhedens eneste skraldekvinde, som alle fortæller deres historie.

 • af Henry Sanderson
  107,95 - 151,95 kr.

 • - How Motorsport Science can Save the World
  af Kit Chapman
  132,95 - 182,95 kr.

 • af Daniel John Stine
  830,95 kr.

 • af Seth Godin
  217,95 kr.

  When it comes to the climate, we don’t need more marketing or anxiety. We need established facts and a plan for collective action.The climate is the fundamental issue of our time, and now we face a critical decision. Whether to be optimistic or fatalistic, whether to profess skepticism or to take action. Yet it seems we can barely agree on what is really going on, let alone what needs to be done. We urgently need facts, not opinions. Insights, not statistics. And a shift from thinking about climate change as a “me” problem to a “we” problem.    The Carbon Almanac is a once-in-a-lifetime collaboration between hundreds of writers, researchers, thinkers, and illustrators that focuses on what we know, what has come before, and what might happen next. Drawing on over 1,000 data points, the book uses cartoons, quotes, illustrations, tables, histories, and articles to lay out carbon’s impact on our food system, ocean acidity, agriculture, energy, biodiversity, extreme weather events, the economy, human health, and best and worst-case scenarios. Visually engaging and built to share, The Carbon Almanac is the definitive source for facts and the basis for a global movement to fight climate change.  This isn’t what the oil companies, marketers, activists, or politicians want you to believe. This is what’s really happening, right now. Our planet is in trouble, and no one concerned group, corporation, country, or hemisphere can address this on its own. Self-interest only increases the problem. We are in this together. And it’s not too late for concerted, collective action for change.

 • af Heidi Roop
  187,95 kr.

  "Every Action Matters will lay out the issues facing the planet and offer up 100 important actions that readers can take to help slow the adverse affects of climate change. Each action will get a spread and be accompanied by an infographic, statistic, or display quote to provide visual impact to the topic at hand"--

 • af Anders Hahn Kristensen, Elin Dichmann Jensen, Erik Karlsen, mfl.
  524,95 kr.

  Denne bog rummer alt, hvad du skal vide om vandforekomster, vandindvinding og vandforsyning,Den nødvendige teori er grundigt forklaret og illustreret med mange figurer og praktiske eksempler. Et omfattende stikordsregister gør bogen let at slå op i,  og de mange referencer gør det muligt altid at finde frem til yderligere oplysninger om emnerne. Bogen er således anvendelig både som lærebog på de videregående uddannelser og som håndbog for den praktiske vandværksmand eller den projekterende ingeniør.

 • af Peter Schwarz
  732,95 - 1.466,95 kr.

 • - en kommentar
  af Mogens Moe & Alex Puggaard
  477,95 kr.

  Få svar på spørgsmål om prisen for udledning af spildevandVed selskabsafgørelsen af spildevandsforsyningsselskaberne blev der fra 1. januar 2010 skabt en ny arbejdsdeling mellem kommunalbestyrelse, teknisk forvaltning og forsyning.Forsyningen har siden i langt højere grad kunnet bestemme, hvad regningen til kunden skal lyde på. Men på den anden side er der en række bestemmelser i betalingsloven, som skal overholdes, og som på nogle punkter er vanskelige at fortolke.Spildevandsbetalingsloven med kommentarer knytter sig til bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer. Lovkommentaren er baseret på lovforarbejder samt den righoldige retspraksis og kommunale tilsynspraksis.Nyt i 2. udgaveBogen er ajourført frem til 31. oktober 2014 med lovstof, administrativ praksis m.v. samt de ændringer, der følger heraf.MålgruppeBogen henvender sig dels til spildevandsforsyningsselskaber og dels til andre, der har behov for at sætte sig ind i, hvad der skal betales for udledning af spildevand, f.eks. kommuner og virksomheder.Om forfatterneAdvokat lic. jur. Mogens Moe. Han var indtil 1994 chef for Miljøstyrelsens Tilsyns- og Lovkontor. Derefter har han praktiseret som advokat med miljøsager som speciale.Landsdommer i Østre Landsret Alex Puggaard. Han har tidligere i en længere årrække arbejdet som advokat med speciale i miljøret.

 • - med kommentarer til jordforureningslovens kapitel 4 b og miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapport
  af Peter Pagh
  467,95 kr.

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme- med kommentarer til Jordforureningslovens kapitel 4 B & Miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapportI hvilken udstrækning kan en ny ejer af en ejendom eller en virksomhed blive gjort ansvarlig for en forurening, der er forvoldt af tidligere ejere?Problemstillingen betegnes ansvarssuccession og retsstillingen er kompliceret, bl.a. fordi planlovgivningen og forureningslovgivningen følger to forskellige systemer, hvortil kommer, at miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven indeholder forskellige successionsordninger.Senest er der på baggrund af EU’s direktiv om industrielle emissioner (IE-direktivet) indført en helt særlig successionsordning, der har vidtgående konsekvenser ved overtagelse af større industrielle anlæg.Bogen giver et overblik over de forskellige successionsordninger med analyse af nyere retspraksis. I bogen belyses bl.a.:Hvem er forurenerenEr en ny ejer efter planloven forpligtet til at fjerne ulovligheder begået af tidligere ejerJordforurening og grundejeransvarAnsvarssuccession for affaldHvem er påbudsadressat for forurening ved dødsboerHvem er påbudsadressat, når der er flere forurenereHvem har ansvaret for ældre forureningHvornår overtager ny ejer ansvaret for tidligere ejers forurening efter IE-direktivetHvornår kan man forpligtes til at undersøge en forurening.MålgruppeBogen er relevant for alle, der beskæftiger sig med køb og salg af fast ejendom, ligesom aktører på boligmarkedet som ejendomsselskaber og rådgivende ingeniørfirmaer kan have gavn af bogen. Om forfatterenPeter Pagh har siden 1999 været professor i miljøret ved Københavns Universitets Juridiske Fakultet.

 • - vand- og luftforurening, lyd og støj, vedvarende energianlæg
  af Jørgen Nielsen
  257,95 kr.

  -

 • af Justin McCarthy
  238,95 - 277,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

 • af Frederick Dumont Smith
  271,95 - 292,95 kr.

  This scarce antiquarian book is included in our special Legacy Reprint Series. In the interest of creating a more extensive selection of rare historical book reprints, we have chosen to reproduce this title even though it may possibly have occasional imperfections such as missing and blurred pages, missing text, poor pictures, markings, dark backgrounds and other reproduction issues beyond our control. Because this work is culturally important, we have made it available as a part of our commitment to protecting, preserving and promoting the world's literature.

 • - From Underground Sources (1899)
  af William Whitaker
  170,95 - 344,95 kr.

  This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern editions that are true to the original work.

 • - Fremtidens muligheder
  af Jørn Nielsen
  62,95 - 142,95 kr.

  Bogen beskriver en række alternative energiløsnings muligheder, som giver inspiration og nytænkning indenfor nye energiformer, som andre kan arbejde videre med. Jørn Nielsen har udviklet flere styringer med digital udlæsning af følere, som kan aflæse en solfangers temperatur samt væske indholdet af tankens temperatur både i bunden og i toppen. I en 10-årig periode , hvor Jørn boede i Filippinerne, var han i 2006 med til at udvikle et 2 volts solcellepanel på cirka 30 watt.I bogen behandles emner om vind - sol - vand - bølge - lys -trykluft - jordvarme - strøm - brint - magnetisme - kosmisk stråling.

 • af Deepti (Maharaja Sayajirao University Acharya
  436,95 - 1.589,95 kr.

 • af Phoebe (University of Connecticut Godfrey
  436,95 - 1.466,95 kr.

 • af Sayeda Begum
  436,95 - 1.466,95 kr.

 • af Irving (Texas A&M University(TAMU) Granet
  605,95 - 1.528,95 kr.

 • af Bahurudeen (BITS Pilani A
  500,95 - 1.099,95 kr.

 • af Ayodeji Emmanuel (Federal University of Technology Akure Oke
  626,95 - 1.834,95 kr.

 • af Chinmay K. (SOA University Bhubaneswar Maiti
  584,95 - 1.772,95 kr.

 • af Chun-Qing (RMIT University Li
  500,95 - 1.283,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.