Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Programmeringssprog og scriptsprog

Her finder du spændende bøger om Programmeringssprog og scriptsprog. Nedenfor er et flot udvalg af over 1.412 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Michell Cronberg
  161,95 kr.

  BEMÆRK: Der er udgivet en ny bog dækkende den nyere version 9.0 - EAN 9788799338238 - Bogen om C# 9.0---------------------------Hvis du gerne vil lære grundlæggende programmering med Microsofts populære programmeringssprog C#, eller har brug for et opslagsværk, har du fat i den helt rigtige bog. Bogen om C# 8.0 er opdelt i følgende kapitler: Introduktion til .NET, Udviklingsmiljøer, Introduktion til C#, Simple variabler, Tekster, Konstanter, Programflow, Metoder, Fejlhåndtering, Arrays, Samlinger, Dine egne typer, Klasser, Hukommelsesteori, Indkapsling, Arv, Polymorfi, Interface, Delegates, Hændelser, LINQ, Asynkron programmering.På www.bogenomcsharp.dk kan du desuden finde masser af videoer som understøtter mange af kapitlerne. Bogen kan benyttes som lærebog i C# programmering for private og på uddannelsesinstitutionerne og tager udgangspunkt i både Visual Studio og Visual Studio Code.Bogen er skrevet af Michell Cronberg, som har mange års erfaring med programmering – både som underviser, foredragsholder, konsulent og forfatter. Michell Cronberg har udgivet flere bøger og hæfter om forskellige former for programmering.

 • af Eric Matthes
  422,95 kr.

  Since its initial debut in 2015, this critically acclaimed quick-start guide to programming has taught millions of people all over the world to write clean code, solve problems, and build custom applications in the popular language of Python. The highly anticipated third edition of Python Crash Course has been completely revised with updated code, practices, and projects-making it the ultimate launchpad for beginners to start their engines and code in Python 3!

 • af Michell Cronberg
  257,95 kr.

  Hvis du gerne vil lære grundlæggende programmering med Microsofts populære programmeringssprog C#, eller har brug for et opslagsværk, har du fat i den helt rigtige bog. Bogen om C# 9.0 er opdelt i følgende kapitler: Introduktion til .NET, Udviklingsmiljøer, Introduktion til C#, Simple variabler, Tekster, Konstanter, Programflow, Metoder, Fejlhåndtering, Arrays, Samlinger, Dine egne typer, Klasser, Hukommelsesteori, Indkapsling, Arv, Polymorfi, Interface, Delegates, Hændelser, LINQ, Avancerede typer, Asynkron programmering.På www.bogenomcsharp.dk kan du desuden finde masser af videoer som understøtter mange af kapitlerne. Bogen kan benyttes som lærebog i C# programmering for private og på uddannelsesinstitutionerne og tager udgangspunkt i både Visual Studio og Visual Studio Code.Bogen er skrevet af Michell Cronberg, som har mange års erfaring med programmering – både som underviser, foredragsholder, konsulent og forfatter. Michell Cronberg har udgivet flere bøger og hæfter om forskellige former for programmering.

 • af Jacob Nordfalk
  347,95 kr.

  4. udgave har fået vejledninger i, hvordan man kommer i gang med de mest udbredte programmeringsværktøjer. Grafikprogrammering er baseret på Swing med nye afsnit om animation, fuldskærmstegning, menuer, genvejstaster, faneblade, dialoger og tabeller (JTable). Eksemplerne er opdateret og forenklet til at følge praksis for Java (TM) 2 Platform Standard Edition 6.0. Introduktion til programmering Bogen starter fra grunden af, men har du ikke programmeret før, bør du være rede til at gøre en indsats, dvs. løbende lave en række små programmer for at øve dig i stoffet. Det forudsættes endvidere, at du har godt kendskab til computere på brugerniveau. En smule kendskab til matematik er også en fordel, men bestemt ikke et krav. Objektorienteret programmering Bogen arbejder grundigt med begreberne omkring objektorienteret programmering (OOP) og giver mange praktiske eksempler på denne måde at programmere på. Den introducerer og anvender løbende relevante dele af UML-notationen, der er meget anvendt i OOP og beslægtede fag som objektorienteret analyse og design. * Objekter * Klasser * Autoboxing * Nedarvning * Polymorfi * Indkapsling * Indre klasser * Interfaces * Analyse og design * Kravslister * Brugssituationer Faciliteterne i Java Programmeringssproget Java har en række faciliteter, der kan lette programmeringen meget. Det overblik, der præsenteres i denne bog, hjælper dig med at udnytte de vigtigste faciliteter samtidig med, at hvert kapitel slutter af med at gå i dybden med en række relevante og avancerede emner. * Grafik * Brugergrænseflader (Swing) * Hændelser * Appletter * Pakker * Tråde * Filhåndtering * Håndtering af undtagelser * Objekt-serialisering * Netværkskommunikation * Databaser * Remote Method Invocation Vælg selv dit værktøj: Borland Jbuilder Eclipse.org Oracle Jdeveloper NetBeans BlueJ

 • af Henrik Tange
  317,95 kr.

 • af Steve Klabnik
  472,95 kr.

  "The Rust Programming Language, 2nd Edition is the official guide to Rust 2021: an open source systems programming language that will help you write faster, more reliable software. Rust provides control of low-level details along with high-level ergonomics, allowing you to improve productivity and eliminate the hassle traditionally associated with low-level languages. Klabnik and Nichols, alumni of the Rust Core Team, share their knowledge to help you get the most out of Rust's features so that you can create robust and scalable programs. You'll begin with basics like creating functions, choosing data types, and binding variables, then move on to more advanced concepts. In addition to the countless code examples, you'll find three chapters dedicated to building complete projects: a number-guessing game, a Rust implementation of a command line tool, and a multithreaded server."--Publisher marketing.

 • af Wøhlk & Sanne
  467,95 kr.

  This book about Visual Basic for Applications (VBA) is different from other books describing VBA for serveral reasons. It is fine-tuned for business applications and in particular business students and it includes business relevant examples. Already in the first chapters the reader is introduced to a variety of different VBA tools, which will enable him or her to write small useful business related programs. In the following chapters the same tools - and more - are presented in a more detailed and rigid way.VBA Programming in Business Economicsis structured as a textbook where each chapter is concluded with a number of exercises which can be used for individual training or as a base for computer-lab teaching. The book's webpage provides case projects that can be used to learn how to combine the material of the book in a larger context. In the situations where examples, exercises, and case projects require knowledge of specific theoretical background, this is provided as short summaries on the books webpage.Besides covering the basic programming, the book also covers programming topics that are more business related: How to use the Excel Solver from within the VBA code, how to perform simulations, and how to construct user forms and make them work with the program. Learning to make useful programs requires more than just writing a number of if- and while statements. Therefore the book also provides a chapter that illustrates how to design and structure a program.In all, this book is a hands-on-guide on VBA for graduate students in Business Economics.

 • af John Paul Mueller, Luca Massaron & Zanab Hussain
  202,95 - 317,95 kr.

  Unleash the power of Python for your data analysis projects with For Dummies! Python is the preferred programming language for data scientists and combines the best features of Matlab, Mathematica, and R into libraries specific to data analysis and visualization.

 • af Jon Bodner
  563,95 - 572,95 kr.

  Go is rapidly becoming the preferred language for building web services. While there are plenty of tutorials available that teach Go's syntax to developers with experience in other programming languages, tutorials aren't enough. They don't teach Go's idioms, so developers end up recreating patterns that don't make sense in a Go context. This practical guide provides the essential background you need to write clear and idiomatic Go.No matter your level of experience, you'll learn how to think like a Go developer. Author Jon Bodner introduces the design patterns experienced Go developers have adopted and explores the rationale for using them. You'll also get a preview of Go's upcoming generics support and how it fits into the language.Learn how to write idiomatic code in Go and design a Go projectUnderstand the reasons for the design decisions in GoSet up a Go development environment for a solo developer or teamLearn how and when to use reflection, unsafe, and cgoDiscover how Go's features allow the language to run efficientlyKnow which Go features you should use sparingly or not at all

 • - The Four Steps to Creative Programming with the Processing Language
  af Yu Zhang & Mathias Funk
  326,95 - 436,95 kr.

 • af Akshay Kulkarni
  477,95 kr.

  This book provides a deep dive into the world of generative AI, covering everything from the basics of neural networks to the intricacies of large language models like ChatGPT and Google Bard. It serves as a one-stop resource for anyone interested in understanding and applying this transformative technology and is particularly aimed at those just getting started with generative AI.Applied Generative AI for Beginners is structured around detailed chapters that will guide you from foundational knowledge to practical implementation. It starts with an introduction to generative AI and its current landscape, followed by an exploration of how the evolution of neural networks led to the development of large language models. The book then delves into specific architectures like ChatGPT and Google Bard, offering hands-on demonstrations for implementation using tools like Sklearn. Yoüll also gain insight into the strategic aspects of implementing generative AI in an enterprise setting, with the authors covering crucial topics such as LLMOps, technology stack selection, and in-context learning. The latter part of the book explores generative AI for images and provides industry-specific use cases, making it a comprehensive guide for practical application in various domains.Whether you're a data scientist looking to implement advanced models, a business leader aiming to leverage AI for enterprise growth, or an academic interested in cutting-edge advancements, this book offers a concise yet thorough guide to mastering generative AI, balancing theoretical knowledge with practical insights.What You Will LearnGain a solid understanding of generative AI, starting from the basics of neural networks and progressing to complex architectures like ChatGPT and Google BardImplement large language models using Sklearn, complete with code examples and best practices for real-world applicationLearn how to integrate LLM¿s in enterprises, including aspects like LLMOps and technology stack selectionUnderstand how generative AI can be applied across various industries, from healthcare and marketing to legal compliance through detailed use cases and actionable insightsWho This Book Is ForData scientists, AI practitioners, Researchers and software engineers interested in generative AI and LLMs.

 • - Visual Presentation for the Web
  af Eric A. Meyer & Estelle Weyl
  712,95 kr.

  If youre a web designer or app developer interested in sophisticated page styling, improved accessibility, and saving time and effort, this book is for you. This revised edition provides a comprehensive guide to CSS implementation, along with a thorough review of the latest CSS specifications.CSS is a constantly evolving language for describing the presentation of web content on screen, printers, speech synthesizers, screen readers, and chat windows. It is used by all browsers on all screen sizes on all types of IoT devices, including phones, computers, video games, televisions, watches, kiosks, and auto consoles. Authors Eric Meyer and Estelle Weyl show you how to improve user experience, speed development, avoid potential bugs, and add life and depth to your applications through layout, transitions and animations, borders, backgrounds, text properties, and many other tools and techniques.This guide covers:Selectors, specificity, and the cascadeValues, units, fonts, and text propertiesPadding, borders, outlines, and marginsColors, backgrounds, and gradientsFloats and positioning tricksFlexible box layoutThe new Grid layout system2D and 3D transforms, transitions, and animationFilters, blending, clipping, and maskingMedia and feature queries

 • af Yvonne Rogers
  762,95 kr.

  A delightful, engaging, and comprehensive overview of interaction designEffective and engaging design is a critical component of any digital product, from virtual reality software to chatbots, smartphone apps, and more.In the newly updated sixth edition of Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, a team of accomplished technology, design, and computing professors delivers an intuitive and instructive discussion of the principles underlying the design of effective interactive technologies. The authors discuss how to design and apply digital technologies in the real world, illustrated with numerous examples. The book explores the interdisciplinary foundations of interaction design, including skills from product design, computer science, human and social psychology, and others.The book builds on the highly successful fifth edition and draws on extensive new research and interviews with accomplished professionals and researchers in the field that reflect a rapidly-changing landscape. It is supported by a website hosting digital resources that add to and complement the material contained within.Readers will also find:* Explorations of the social and emotional components of interacting with apps, digital devices and computers* Descriptions about how to design, prototype, evaluate and construct technologies that support human-computer interaction* Discussions of the cognitive aspects of interaction design, as well as design and evaluation, including usability testing and expert reviews.An essential text for undergraduate and graduate students of human-computer interaction, interaction design, software engineering, web design, and information studies, Interaction Design will also prove to be indispensable for interaction design and user experience professionals.

 • af Johannes Ernesti
  612,95 kr.

  Ready to master Python? Learn to write effective code, whether you're a beginner or a professional programmer. Review core Python concepts, including functions, modularization, and object orientation and walk through the available data types. Then dive into more advanced topics, such as using Django and working with GUIs. With plenty of code examples throughout, this hands-on reference guide has everything you need to become proficient in Python!Highlights include:1) Functions2) Methods3) Attributes4) Data types5) GUIs6) Debugging7) Network communication8) Modularization9) Object orientation10) Iterators11) Generators12) Exception handling

 • - A Brain-Friendly Guide
  af Paul Barry
  523,95 kr.

  Want to learn the Python language without slogging your way through how-to manuals? With Head First Python, youll quickly grasp Pythons fundamentals, working with the built-in data structures and functions. Then youll move on to building your very own webapp, exploring database management, exception handling, and data wrangling. If youre intrigued by what you can do with context managers, decorators, comprehensions, and generators, its all here. This second edition is a complete learning experience that will help you become a bonafide Python programmer in no time.Why does this book look so different? Based on the latest research in cognitive science and learning theory, Head First Pythonuses a visually rich format to engage your mind, rather than a text-heavy approach that puts you to sleep. Why waste your time struggling with new concepts? This multi-sensory learning experience is designed for the way your brain really works.

 • af Rich Rose
  418,95 kr.

  Together, the Flutter open source UI software development kit and the Dart programming language for client development provide a unified solution to building applications capable of targeting multiple platforms. Recipes in this cookbook show you how this potent combination provides an efficient approach to application development.

 • af Chi Wang
  524,95 kr.

  Engineering Deep Learning Systems teaches you to design and implement an automated platform to support creating, training, and maintaining deep learning models. In it, you'll learn just enough about deep learning to understand the needs of the data scientists who will be using your system. You'll learn to gather requirements, translate them into system component design choices, and integrate those components into a cohesive whole. A complete example system and insightful exercises help you build an intuitive understanding of DL system design.

 • af Marcos Romero
  782,95 kr.

  Explore the faster way to build games using UE5 Blueprints using this practical guide with key images printed in colorKey FeaturesDesign a fully functional game in UE5 without writing a single line of codeImplement visual scripting to develop gameplay mechanics, UI, visual effects, VR, and artificial intelligenceDeploy your game on multiple platforms and share it with the worldBook DescriptionUnreal Engine's Blueprint visual scripting system enables designers to script their games and programmers to create base elements that can be extended by designers. With this book, you'll explore all the features of the Blueprint Editor, along with expert tips, shortcuts, and best practices.The book guides you through using variables, macros, and functions, and helps you learn about object-oriented programming (OOP). You'll discover the Gameplay Framework and advance to learning how Blueprint Communication allows one Blueprint to access information from another Blueprint. Later chapters focus on building a fully functional game step by step. You'll start with a basic first-person shooter (FPS) template, and each chapter will build on the prototype to create an increasingly complex and robust game experience. You'll then progress from creating basic shooting mechanics to more complex systems such as user interface elements and intelligent enemy behavior. The book demonstrates how to use arrays, maps, enums, and vector operations and introduces the elements needed for VR game development. In the final chapters, you'll learn how to implement procedural generation and create a product configurator.By the end of this book, you'll have learned how to build a fully functional game and have the skills required to develop an entertaining experience for your audience.What you will learnUnderstand programming concepts in BlueprintsCreate prototypes and iterate new game mechanics rapidlyBuild user interface elements and interactive menusUse advanced Blueprint nodes to manage the complexity of a gameExplore all the features of the Blueprint editor, such as the Components tab, Viewport, and Event GraphGet to grips with OOP concepts and explore the Gameplay FrameworkWork with virtual reality development in UE BlueprintImplement procedural generation and create a product configuratorWho this book is forThis book is for anyone interested in developing games or applications with UE5. Although basic knowledge of Windows OS is required, experience in programming or UE5 is not necessary.Table of ContentsExploring the Blueprint EditorProgramming with BlueprintsObject-Oriented Programming and the Gameplay FrameworkUnderstanding Blueprint CommunicationObject Interaction with BlueprintsEnhancing Player AbilitiesCreating Screen UI ElementsCreating Constraints and Gameplay ObjectivesBuilding Smart Enemies with Artificial IntelligenceUpgrading the AI EnemiesGame States and Applying Finishing TouchesBuilding and PublishingData Structures and Flow ControlMath and Trace NodesBlueprints TipsIntroduction to VR DevelopmentAnimation BlueprintsCreating Blueprint Libraries and ComponentsProcedural GenerationCreating a Product Configurator using the Variant Manager

 • - 62 Specific Ways to Improve Your TypeScript
  af Dan Vanderkam
  364,95 - 527,95 kr.

  TypeScript is a typed superset of JavaScript with the potential to solve many of the headaches for which JavaScript is famous. But TypeScript has a learning curve of its own, and understanding how to use it effectively can take time. This book guides you through 62 specific ways to improve your use of TypeScript.Author Dan Vanderkam, a principal software engineer at Sidewalk Labs, shows you how to apply these ideas, following the format popularized by Effective C++ and Effective Java (both from Addison-Wesley). Youll advance from a beginning or intermediate user familiar with the basics to an advanced user who knows how to use the language well.Effective TypeScript is divided into eight chapters:Getting to Know TypeScriptTypeScripts Type SystemType InferenceType DesignWorking with anyTypes Declarations and @typesWriting and Running Your CodeMigrating to TypeScript

 • - With Keras and PyTorch
  af Sridhar Alla & Suman Kalyan Adari
  162,95 - 445,95 kr.

  Beg-Int user level

 • - With Examples in Python, Solidity, and JavaScript
  af Wei-Meng Lee
  602,95 kr.

  Beginning-Intermediate user level

 • - Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser
  af Martin Georg Houlberg Jensen
  68,94 - 157,95 kr.

  Excel til andet end forretningsprocesser og andre seriøse - og mere almindelige - anvendelser Om at gøre regnearket til et værktøj der kan meget mere Om nye ideer, sjove indfald og at gøre det umulige muligt I denne omgang gælder det alt andet end noget seriøst, for ja, Excel kan sagtens benyttes til en masse underholdning og ikke kun anvendes forretningsmæssigt. Man skal nok være lidt ekstra vild med - eller skør med - Excel, kodning og at fordybe sig i denne tekniske og måske nok lidt smånørdede verden. Men når det er på plads, er der masser af sjove muligheder lige ved hånden. Formålet er stadig - ligesom de tidligere hæfter - at tænke alternativt, kigge udover hvad der i dag er muligt eller tænkeligt, og overgå det.

 • af Christopher Ford
  101,95 kr.

  "Aprendiendo Python: Desde los Fundamentos hasta la Programación Avanzada" es una guía completa y accesible para aprender el lenguaje de programación Python, desde los conceptos básicos hasta técnicas avanzadas. Este libro está diseñado para ayudar a lectores de todos los niveles de experiencia, desde principiantes absolutos hasta programadores con conocimientos previos que desean expandir sus habilidades en Python.En este libro, los lectores encontrarán una presentación clara y concisa de los conceptos fundamentales de Python, incluyendo variables, tipos de datos, estructuras de control, funciones y programación orientada a objetos. Cada tema se presenta de forma gradual, con explicaciones claras y ejemplos prácticos que ayudan a reforzar la comprensión.Además de los fundamentos, "Aprendiendo Python" también abarca temas más avanzados, como el desarrollo web con frameworks como Flask y Django, el procesamiento de datos y análisis con bibliotecas como Pandas y Matplotlib, y el aprendizaje automático con herramientas como scikit-learn y TensorFlow. Los lectores aprenderán cómo aplicar estos conceptos en proyectos prácticos y del mundo real, lo que les permitirá desarrollar habilidades sólidas y prácticas en Python.Este libro se distingue por su enfoque claro, práctico y orientado a proyectos, que ayuda a los lectores a aprender Python de manera efectiva y a utilizarlo para resolver una amplia variedad de problemas y aplicaciones. Con ejemplos de código detallados, ejercicios prácticos y proyectos paso a paso, "Aprendiendo Python" es una herramienta invaluable para cualquiera que desee dominar este poderoso lenguaje de programación.

 • af Marius Bancila
  572,95 kr.

  Packed with practical recipes, explore the latest advancements in C++, optimize performance, and gain insights into essential techniques though this comprehensive guide.Purchase of the print or Kindle book includes a free eBook in PDF format.Key Features:Not just a guide to C++23 programming; find the right solution to over 150 coding tasks in any modern variant of C++Learn all the most important C++ concepts through a series of hands-on, self-contained recipesFully-updated and packed with new topics including; sync output streams, tag dispatching, and C++20/23 range adaptorsBook Description:The updated third edition of Modern C++ Programming Cookbook addresses the latest features of C++23, such as the stack library, the expected and mdspan types, span buffers, formatting library improvements, and updates to the ranges library. It also gets into more C++20 topics not previously covered, such as sync output streams and source_location. The book is organized in the form of practical recipes covering a wide range of real-world problems.It gets into the details of all the core concepts of modern C++ programming, such as functions and classes, iterators and algorithms, streams and the file system, threading and concurrency, smart pointers and move semantics, and many others. You will cover the performance aspects of programming in depth, and learn to write fast and lean code with the help of best practices.It explores useful patterns and the implementation of many idioms, including pimpl, named parameter, attorney-client, and the factory pattern. A chapter dedicated to unit testing introduces you to three of the most widely used libraries for C++: Boost.Test, Google Test, and Catch2.By the end of this modern C++ programming book, you will be able to effectively leverage the features and techniques of C++11/14/17/20/23 programming to enhance the performance, scalability, and efficiency of your applications.What You Will Learn:Explore the new C++23 language and library featuresBecome skilled at using the standard support for threading and concurrency for daily tasksLeverage the standard library and work with containers, algorithms, and iteratorsSolve text searching and replacement problems using regular expressionsWork with different types of strings and learn the various aspects of compilationTake advantage of the file system library to work with files and directoriesImplement various useful patterns and idiomsExplore the widely used testing frameworks for C++Who this book is for:The book is designed for entry- and intermediate-level programmers with a foundational understanding of the C++ programming language looking to master the language and evolve into proficient modern C++ developers. Experienced C++ programmers can leverage this book to strengthen their command of C++ and find a good reference to many language and library features of C++11/14/17/20/23.

 • af Ankur Roy
  466,95 kr.

  Unleash DevOps excellence with Python and its ecosystem of tools for seamless orchestration on both local and cloud platforms, such as GCP, AWS, and AzureKey FeaturesIntegrate Python into DevOps for streamlined workflows, task automation, and improved collaborationCombine the principles of Python and DevOps into a unified approach for problem solvingLearn about Python's role in Infrastructure as Code (IaC), MLOps, networking, and other domainsPurchase of the print or Kindle book includes a free PDF eBookBook DescriptionPython stands out as a powerhouse in DevOps, boasting unparalleled libraries and support, which makes it the preferred programming language for problem solvers worldwide. This book will help you understand the true flexibility of Python, demonstrating how it can be integrated into incredibly useful DevOps workflows and workloads, through practical examples.You'll start by understanding the symbiotic relation between Python and DevOps philosophies and then explore the applications of Python for provisioning and manipulating VMs and other cloud resources to facilitate DevOps activities. With illustrated examples, you'll become familiar with automating DevOps tasks and learn where and how Python can be used to enhance CI/CD pipelines. Further, the book highlights Python's role in the Infrastructure as Code (IaC) process development, including its connections with tools like Ansible, SaltStack, and Terraform. The concluding chapters cover advanced concepts such as MLOps, DataOps, and Python's integration with generative AI, offering a glimpse into the areas of monitoring, logging, Kubernetes, and more.By the end of this book, you'll know how to leverage Python in your DevOps-based workloads to make your life easier and save time.What you will learnImplement DevOps practices and principles using PythonEnhance your DevOps workloads with PythonCreate Python-based DevOps solutions to improve your workload efficiencyUnderstand DevOps objectives and the mindset needed to achieve themUse Python to automate DevOps tasks and increase productivityExplore the concepts of DevSecOps, MLOps, DataOps, and moreUse Python for containerized workloads in Docker and KubernetesWho this book is forThis book is for IT professionals venturing into DevOps, particularly programmers seeking to apply their existing programming knowledge to excel in this field. For DevOps professionals without a coding background, this book serves as a resource to enhance their understanding of development practices and communicate more effectively with developers. Solutions architects, programmers, and anyone regularly working with DevOps solutions and Python will also benefit from this hands-on guide.Table of ContentsIntroducing DevOps PrinciplesTalking about PythonThe Simplest Ways to Start Using DevOps in Python ImmediatelyProvisioning ResourcesManipulating ResourcesSecurity and DevSecOps with PythonAutomating TasksUnderstanding Event-Driven ArchitectureUsing Python for CI/CD PipelinesCommon DevOps Use Cases in Some of the Biggest Companies in the WorldMLOps and DataOpsHow Python Integrates with IaC ConceptsThe Tools to Take Your DevOps to the Next Level

 • af John Farrier
  452,95 kr.

  Explore the C++ 23 STL with practical guidance on vectors, algorithms, and custom types for intermediate developers, enriched by real-world examples.Key FeaturesMaster the std::vector and understand why it should be your default container of choiceUnderstand each STL algorithm and its practical applicationsGain insights into advanced topics such as exception guarantees and thread safetyPurchase of the print or Kindle book includes a free PDF eBookBook DescriptionWhile the Standard Template Library (STL) offers a rich set of tools for data structures and algorithms, navigating its intricacies can be daunting for intermediate C++ developers without expert guidance. This book offers a thorough exploration of the STL's components, covering fundamental data structures, advanced algorithms, and concurrency features.Starting with an in-depth analysis of the std::vector, this book highlights its pivotal role in the STL, progressing toward building your proficiency in utilizing vectors, managing memory, and leveraging iterators. The book then advances to STL's data structures, including sequence containers, associative containers, and unordered containers, simplifying the concepts of container adaptors and views to enhance your knowledge of modern STL programming. Shifting the focus to STL algorithms, you'll get to grips with sorting, searching, and transformations and develop the skills to implement and modify algorithms with best practices. Advanced sections cover extending the STL with custom types and algorithms, as well as concurrency features, exception safety, and parallel algorithms.By the end of this book, you'll have transformed into a proficient STL practitioner ready to tackle real-world challenges and build efficient and scalable C++ applications.What you will learnStreamline data handling using the std::vectorMaster advanced usage of STL iteratorsOptimize memory in STL containersImplement custom STL allocatorsApply sorting and searching with STL algorithmsCraft STL-compatible custom typesManage concurrency and ensure thread safety in STLHarness the power of parallel algorithms in STLWho this book is forThis book is for intermediate-level C++ developers looking to enhance their software development skills. Familiarity with basic C++ syntax and object-oriented programming (OOP) as well as some exposure to data structures and algorithms is assumed.Tailored to software engineers, computer science students, and hobbyist programmers, this book delves into C++ STL for practical application, performance enhancement, and efficient coding practices.Table of ContentsThe Basics of std::vectorMastering Iterators with std::vectorMastering Memory and Allocators with std::vectorMastering Algorithms with std::vectorMaking a Case for std::vectorAdvanced Sequence Container UsageAdvanced Ordered Associative Container UsageAdvanced Unordered Associative Container UsageAdvanced Container Adaptor UsageAdvanced Container View UsageFundamental Algorithms and SearchingManipulation and TransformationNumeric and Range-Based OperationsPermutations, Partitions, and HeapsSTL with RangesCreating STL-Types ContainersCreating STL-Compatible AlgorithmsType Traits and PoliciesException SafetyThread Safety and Concurrency with the STLSTL Interaction with Concepts and CoroutinesParallel Algorithms with the STL

 • af Jorge Octavio Guzmán Sánchez
  344,95 kr.

  Jorge Octavio Guzmán Sánchez is a professor in the Computer Systems Engineering department of the Tecnológico Nacional de México / IT of Tuxtla Gutiérrez, and it is here where he teaches "Web Programming With Frameworks" and thanks to this that for several years he has been able to collect this knowledge that seeks to be in a text that can serve as teaching material for students studying the aforementioned subject.

 • af Oscar R. Frost
  142,95 kr.

  Impara subito a programmare con il linguaggio C++!Ti piacerebbe programmare con il linguaggio C++ ma non sai da dove iniziare?Vorresti imparare a creare e definire variabili?Come posso mettere in pratica il linguaggio di programmazione C++?Nel tempo il linguaggio C++ è divenuto ormai uno tra i più richiesti e utilizzati per la realizzazione di applicazioni web orientate soprattutto agli oggetti. Grazie a questo libro imparerai a programmare perfettamente e a sfruttare al massimo tutte le potenzialità del linguaggio C++. Capitolo dopo capitolo verrai accompagnato in un viaggio che parte dalle principali nozioni di base fino ad arrivare ai concetti più complessi coinvolti in tale linguaggio di programmazione. Tanti esempi pratici coincisi che ti permetteranno di chiarire l'uso del linguaggio e la progettazione dei programmi. Alla fine del libro sarai in grado di comprendere a pieno tutte le funzionalità di C++ e di metterle in pratica.Ecco che cosa otterrai da questo libro:Che cosa è C++ e le sue basiI passaggi per programmare con C++La programmazione orientata agli oggettiTipi, costanti e variabiliLe varie funzioni e le loro caratteristicheI passaggi per creare e definire variabiliCome assegnare il valore di una variabile a un'espressioneEspressioni ed operatori aritmeticiLe assegnazioniVarie istruzioni di controlloEsempi praticiE molto di più!Il linguaggio di programmazione C++ permette di scrivere codici in maniera efficiente, chiara e veloce. Proprio per questo motivo è uno dei metodi preferiti dai programmatori. Quindi cosa aspetti? Scopri subito tutti i meccanismi che si celano dietro C++ e mettili subito in pratica!

 • af Shikha Jain
  365,95 kr.

  Where algorithms dance and ideas ignite: Welcome to the rhythm of the codeDESCRIPTION Beginners in the programming world often wander to get some essential books to learn logic building with the help of algorithms, flowcharts, and minor C/Python language code. Addressing this demand, the book features over 100 solved programming questions thoughtfully arranged in incremental order of difficulty. The main objective of the book is to trigger and nurture logic-building skills among the students. The book is structured to introduce concepts gradually, ensuring a smooth learning curve. This guide gets you ready for any programming challenge, starting from simple input/output to tackling complex problem-solving. Learn decision-making with if-else, automate with loops, and understand logic using Python and C examples. Master algorithms, flowcharts, and creative thinking. Apply your skills to real-world problems and turn them into solutions.This book will help the readers develop a well-rounded skill set covering flowcharts, algorithmic thinking, and practical implementation in both C and Python languages. It will provide a holistic foundation for anyone aspiring to become proficient in coding.WHAT YOU WILL LEARN¿ Learn programming comprehensively, from basics to advanced levels.¿ Translate problem-solving methods into systematic flowcharts.¿ Build a solid foundation in algorithmic design and problem-solving.¿ Master intermediate and advanced programming techniques.¿ Gain hands-on coding experience in C and Python languages.WHO THIS BOOK IS FORThe book is tailored for entry-level college and university students eager to learn coding skills. The book is also beneficial for students and self-learners eager to crack the code to effective problem-solving.

 • af Oscar R. Frost
  142,95 kr.

  Scopri come dare interattività alle pagine web e realizza applicazioni di successo con Angular JS!Ti piacerebbe realizzare e personalizzare pagine web?Vuoi scoprire quali sono i passaggi da eseguire per creare un'applicazione semplice e funzionante?Vorresti imparare a programmare con il linguaggio Angular JS?Conoscere Angular JS è fondamentale se si vuole diventare un programmatore web di successo. Tale linguaggio di programmazione permette infatti creare, realizzare e pianificare applicazioni web sofisticate e funzionali.Grazie a questo libro potrai scoprire tutte le funzioni e le caratteristiche di Angular JS. Una prima parte viene dedicata alle principali proprietà e particolarità di tale linguaggio di programmazione per poi passare alla sua installazione e a tutte le sue funzionalità. Al termine di ogni capitolo, sono presenti tanti esempi ed esercizi in modo da permettere al lettore un apprendimento immediato e per poter mettere in pratica in modo efficace il linguaggio Angular JS. Al termine della lettura sarai in grado di di elaborare, sviluppare e personalizzare applicazioni web dinamiche e funzionali!Ecco che cosa otterrai da questo libro:Le basi del linguaggio Angular JSFrameworkCome scaricare ed installare Angular JSI passaggi per la creazione di un'applicazioneDirettive ed espressioni: tipi e caratteristicheDesign pattern: soluzioni per problemi ricorrentiI controller Angular JSFiltri e moduli: le loro funzionalitàI moduli: le loro funzionalitàModifica del layoutEsempi praticiE molto di più!Angular JS è un framework facile da utilizzare anche per chi si approccia per la prima volta al mondo della programmazione web. Se vuoi progettare e realizzare gestionali, applicazioni e siti web, questo libro è quello che ti serve!

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.