Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Persondata og datasikkerhed

Her finder du spændende bøger om Persondata og datasikkerhed. Nedenfor er et flot udvalg af over 76 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Shoshana Zuboff
  220,95 - 309,95 kr.

  Enorm rigdom og magt er i dag koncentreret i nye markeder, hvor overvågning af og forudsigelser om vores adfærd bliver købt og solgt. Shoshana Zuboff betegner fænomenet overvågningskapitalisme og kalder det for en lige så stor omvæltning af den menneskelige tilværelse i dag, som den industrielle revolution var det i det 20. århundrede. Der er tale om en hidtil uset magtkonstellation karakteriseret ved ekstreme koncentrationer af viden uden demokratisk tilsyn – og prisen er vores frihed. Med begrænset modstand fra lovgivning og samfund truer overvågningskapitalismen vores nutid og vil dominere vores fremtid – hvis vi tillader det. Anmeldelser “Læs den – den er fremragende!” ★★★★★★ - Altinget ”Det hidtil mest ambitiøse forsøg på at tegne det store billede og forklare baggrunden for digitaliseringens følger, som vi oplever dem som individer og som samfundsborgere ... En fortsættelse af traditionen fra Adam Smith, Max Weber, Karl Polanyi og – tør man sige det – Karl Marx.” – The Observer ”En tilbundsgående researchet, fængende skrevet fortælling om overvågningskapitalismens opståen og dens skadelige virkninger for vores samfund... – New York Times Book Review ”... alle bør læse denne bog som et digitalt selvforsvar. Med stort klarsyn og moralsk mod demonstrerer Zuboff ikke alene, hvordan vores hjerner støvsuges for data, men også hvordan de ændres undervejs, hurtigt og radikalt.” – Naomi Klein, forfatter til Intet bliver som før og No Logo Om forfatteren Shoshana Zuboff er amerikansk socialpsykolog, filosof og professor emerita på Harvard Business School samt ekspert i den digitale revolution. Hun har udgivet en lang række bøger i spændingsfeltet mellem teknologi, psykologi, filosofi og økonomi, og i 1988 skrev hun The age of the Smart Machine: the Future of Work and Power, som blev et skelsættende hovedværk om computeriseringen af vores arbejde og liv.

 • af Mads Vestergaard
  144,95 - 199,95 kr.

  Den digitale revolution har været båret af løfter om demokratisering og frigørelse. Men virkeligheden er blevet en anden. Det sociale kreditsystem, som er under udvikling i Kina, står som skræmmeeksempel på en statsmagt, der anvender de nyeste teknologier til at virkeliggøre en social kontrol af borgerne uden fortilfælde. Men Kina er ikke alene. I USA er der åbnet nye markeder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer friheden, hvis ikke de kommercielle teknologigiganter møder modstand fra befolkning og politikere. Og i Danmark har vi så travlt med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tillid og demokrati er under pres. I Digital totalitarisme stiller filosof Mads Vestergaard skarpt på den mørke side af den digitale revolution. Kun hvis vi kender truslerne mod det frie og demokratiske samfund, kan vi bekæmpe dem. Anmeldelser: "Det er på tide, vi opgraderer den generelle forståelse af de enorme udfordringer, den digitale udvikling giver vores samfund. Digital Totalitarisme er et rigtig godt sted at starte." - Journalisten Mads Vestergaard (f. 1979) er uddannet filosof og ph.d.-studerende ved Center for Information og Boblestudier (CIBS), Københavns Universitet.

 • - Med kommentarer
  af Kristian Korfits Nielsen & Anders Lotterup
  1.662,95 kr.

  Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven med kommentarer beskriver reglerne og praksis vedrørende både forordningen og loven, som samlet set fremadrettet vil udgøre reguleringen af databeskyttelsesretten i Danmark.Lovkommentaren er et praktisk redskab for medarbejdere i den offentlige sektor, private virksomheder, foreninger m.v., som er beskæftiget med aktiviteter, der er omfattet af forordningen og loven, og for advokater, revisorer og andre rådgivere. Bogen indeholder relevant praksis fra Datatilsynet og relevante afgørelser fra bl.a. danske domstole, EU-Domstolen og det nye Europæiske Databeskyttelsesråd.

 • - Technology and the End of the Future
  af James Bridle
  113,95 kr.

  ';New Dark Ageis among the most unsettling and illuminating books I've read about the Internet, which is to say that it is among the most unsettling and illuminating books I've read about contemporary life.'New YorkerAs the world around us increases in technological complexity, our understanding of it diminishes. Underlying this trend is a single idea: the belief that our existence is understandable through computation, and more data is enough to help us build a better world. In reality, we are lost in a sea of information, increasingly divided by fundamentalism, simplistic narratives, conspiracy theories, and post-factual politics. Meanwhile, those in power use our lack of understanding to further their own interests. Despite the apparent accessibility of information, we're living in a new Dark Age. From rogue financial systems to shopping algorithms, from artificial intelligence to state secrecy, we no longer understand how our world is governed or presented to us. The media is filled with unverifiable speculation, much of it generated by anonymous software, while companies dominate their employees through surveillance and the threat of automation. In his brilliant new work, leading artist and writer James Bridle surveys the history of art, technology, and information systems, and reveals the dark clouds that gather over our dreams of the digital sublime.

 • - Teknoantropologiske perspektiver
  af Klavs Birkholm & Niels Frølich
  312,95 kr.

  Lige nu fejrer algoritmerne deres indtog i alle sektorer af samfundslivet: de sociale medier, sundhedsplatformen, hospitalernes diagnostiske systemer, bilindustrien, det omorganiserede skattevæsen, ældreforsorgen, database-marketing og ikke mindst nye managementprincipper i den offentlige sektor − principper, der markedsføres under betegnelsen “afbureaukratisering”.Men selv om opmærksomheden på algoritmernes autoritet er vokset, finder størsteparten af hele denne udvikling upåagtet sted og uden nogen form for eftertænksom debat om de etiske og samfundskulturelle perspektiver. Det vil denne antologi søge at råde bod på ved at rejse en række af de centrale spørgsmål. Hvordan får vi bedre indblik i algoritmernes udformning og rolle? På hvilken måde udgør de nye datastrømme en trussel mod demokratiet? Hvor flyder ansvaret hen, og kan individet bevare magten over egne data?Klavs Birkholm er direktør for tænketanken TeknoEtik.Niels Frølich er IT- og telekommunikationskonsulent.

 • af Susie Alegre
  107,95 - 147,95 kr.

  Without a moment's pause, we share our most intimate thoughts with trillion-dollar tech companies. Their algorithms categorize us and jump to conclusions about who we are. They even shape our everyday thoughts and actions - from who we date to how we vote. But this is just the latest front in an age-old struggle.Part history and part manifesto, Freedom to Think charts the history and importance of our most basic human right: freedom of thought. From Galileo to Nudge Theory to Alexa, human rights lawyer Susie Alegre explores how the powerful have always sought to get inside our heads, influence how we think and shape what we buy. Providing a bold new framework to understand how our agency is being gradually undermined, Freedom to Think is a ground-breaking and vital charter for taking back our humanity and safeguarding our reason.

 • af Peer Schaumburg-Müller & Line Budtz Pedersen
  803,95 kr.

  Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis indeholder en samlet fremstilling af databeskyttelsesretten med fokus på arbejdsretten.Bogen indeholder både en analyse af de nye databeskyttelsesretlige regler og en lang række praktiske anvisninger på, hvordan reglerne kan håndteres i praksis – i form af paradigmer, vejledninger og forslag til forretningsgange.Bogen giver en præcis, konkret og brugbar gennemgang af de nye regler, uden at læseren skal kaste sig ud i nærmere studier af et meget kompliceret retsområde.Databeskyttelse i arbejdsretten – fra jura til praksis er et praktisk værktøj, der henvender sig til medarbejdere i virksomheder, arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer, advokater, revisorer og andre rådgivere, der beskæftiger sig med persondataretten.Om forfatterneLine Budtz Pedersen er advokat og sektionschef i TDC Group. Hun har mange års erfaring med compliance og har i de seneste år indgående beskæftiget sig med inkorporeringen af databeskyttelsesforordningen.Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC Group, ekstern lektor på CBS og adjungeret professor på Aalborg Universitet. Han er forfatter og medforfatter til en lang række bøger bl.a. inden for arbejdsret.

 • af Laurent Richard & Sandrine Rigaud
  97,95 - 197,95 kr.

 • af Hanne Marie Motzfeldt
  568,95 kr.

  I 2016 blev EU's efterhånden så berømte databeskyttelsesforordning vedtaget. I 2018 fik forordningen virkning i dansk ret, og den regulerer i dag store dele af det digitale samfunds databehandling, suppleret af databeskyttelsesloven.Forordningens vagt og upræcist formulerede regler er i dag præciseret i en række retningslinjer, vejledninger, udtalelser og afgørelser fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd og Datatilsynet, ligesom en række domme er afsagt siden 2018. Grundlæggende databeskyttelsesret gennemgår de væsentligste dele af den almindelige databeskyttelsesret under inddragelse af dette, nyere materiale.Gennemgangen er struktureret efter en række temaer: · Databeskyttelsesrettens nyere historik, formål og sigte · Databeskyttelsesrettens retskilder · Databeskyttelsesforordningens og –lovens anvendelsesområder · Databeskyttelsesrettens reguleringsmodel og aktører · De grundlæggende behandlingsprincipper · Kravene om behandlingsgrundlag og hjemmel · De registreredes rettigheder · De databeskyttelsesretlige ansvarlighedsregler · Reglerne om overførsler til tredjelande og internationale organisationer · Tilsyn, håndhævelse og sanktioner Bogen er blevet til på baggrund af et ønske om en opdatering af lærebogsmaterialet i databeskyttelsesret på Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. Den er skrevet af lektor, ph.d. Hanne Marie Motzfeldt, der har undervist i faget siden 2019.

 • - Technology, Policy, and the Integrity of Social Life
  af Helen Nissenbaum
  217,95 - 747,95 kr.

  As use of information technology increases, we worry that our personal information is being shared inappropriately, violating key social norms and irreversibly eroding privacy. This book describes how societies ought to go about deciding when to allow technology to lead change and when to resist it in the name of privacy.

 • af Burcu Ayse Balci
  159,95 kr.

  Dette kompendium indeholder en overskuelig sammenfatning af Peter Blumes bog Databeskyttelsesret. Kompendiet behandler de eksakt samme emner som lærebogen, men inddrager og perspektiverer samtidig til den nye persondataforordning, som fremover vil danne grundlag for den danske persondataret samt for undervisningen i persondataret på Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Kompendiet har primært fokus på det juridiske aspekt af persondataretten, som er det, den studerende vil blive eksamineret i, og fokuserer mindre på det retspolitiske aspekt, og den studerende vil således have let ved at følge op på lektien til dagens undervisning og samtidig være godt forberedt til eksamen. For virksomheder, der skal sørge for compliance med forordningen, kan kompendiet bruges som en håndbog til at skabe overblik over, hvilke krav der nu skal opfyldes, og hvilke krav der er blevet skærpet i forhold til tidligere, for at undgå de nye sanktioner, der følger med forordningen. Slutteligt kan kompendiet bruges af alle, der ønsker at kende til deres allerede eksisterende rettigheder, men også til de nye, spændende rettigheder, som følger med forordningen.

 • af Nadia Nedjah, Dharma P. Agrawal, B. B. Gupta & mfl.
  2.347,95 kr.

  This book covers selected high-quality research papers presented in the International Conference on Cyber Security, Privacy and Networking (ICSPN 2021), organized during 17-19 September 2021 in India in Online mode. The objectives of ICSPN 2021 is to provide a premier international platform for deliberations on strategies, recent trends, innovative approaches, discussions and presentations on the most recent cyber security, privacy and networking challenges and developments from the perspective of providing security awareness and its best practices for the real world. Moreover, the motivation to organize this conference is to promote research by sharing innovative ideas among all levels of the scientific community, and to provide opportunities to develop creative solutions to various security, privacy and networking problems.

 • af Alan Tang
  472,95 - 1.117,95 kr.

 • af Tamara Shoemaker, Daniel Shoemaker & Ken (Oakland Community College Sigler
  389,95 - 1.117,95 kr.

 • af James Adamson & Branden (CISSP and CISM) Williams
  472,95 kr.

 • af V. Ravi Kumar, Sam Goundar, H L Gururaj, mfl.
  832,95 kr.

 • af Dan Farmer & Wietse Venema
  388,95 kr.

 • af Shui Yu, Youyang Qu, Mohammad Reza Nosouhi & mfl.
  567,95 kr.

 • af Shimon Brathwaite
  377,95 - 742,95 kr.

 • af Qi Xuan, Yong Min & Zhongyuan Ruan
  1.400,95 kr.

 • af Frank L. Lewis, Kyriakos G. Vamvoudakis, Yan Wan & mfl.
  1.980,95 kr.

 • af Tom H. Luan, Longxiang Gao, Yong Xiang, mfl.
  1.204,95 kr.

 • af Parikshit N. Mahalle
  1.386,95 kr.

  This book extends the work from introduction of ubiquitous computing, to the Internet of things to security and to privacy aspects of ubiquitous computing. The uniqueness of this book is the combination of important fields like the Internet of things and ubiquitous computing. It assumes that the readers' goal is to achieve a complete understanding of IoT, smart computing, security issues, challenges and possible solutions. It is not oriented towards any specific use cases and security issues; privacy threats in ubiquitous computing problems are discussed across various domains. This book is motivating to address privacy threats in new inventions for a wide range of stakeholders like layman to educated users, villages to metros and national to global levels. This book contains numerous examples, case studies, technical descriptions, scenarios, procedures, algorithms and protocols. The main endeavour of this book is threat analysis and activity modelling of attacks in order to give an actual view of the ubiquitous computing applications. The unique approach will help readers for a better understanding.

 • af Sean M Bailey & Kropp Devin
  212,95 kr.

  Everyone is besieged by a nonstop cyber-crime wave that victimizes millions of people and businesses each year. And trouble usually starts with a click.In just the next 24 hours: Scammers will target the public with 94 billion emails Hackers will seize and hold 88,000 computers for ransom Identity thieves will impersonate 35,000 peopleHow we handle our online security is critical to protecting our personal and professional lives. But guidance for staying safe has been fragmented and confusing-until now.Hack-Proof Your Life Now! demystifies the topic and introduces you to the New Cybersecurity Rules-clear, sensible, and do-able actions that will quickly improve your security.Can anyone really be safe and secure online? Yes, there is a way to quickly shut down hackers, thieves, and identity scammers and enjoy good online security, say authors Sean M. Bailey and Devin Kropp. They contend that anyone can dramatically boost their online security by taking a handful of inexpensive and easy-to-accomplish actions.Their book begins by asking the reader to measure his or her online security with a 10-question cybersecurity quiz. Nearly everyone scores poorly. But that changes quickly as the authors introduce the New Cybersecurity Rules, a set of 15 principles organized around three mindsets that must be cultivated in order to achieve higher security: Secrecy. Email addresses, passwords, credit files, Social Security numbers, and other personal information need greater levels of protection. Governments and private companies have done a miserable job guarding personal data. Only individual actions can limit exposure to hackers' data breaches. The authors offer eight secrecy-boosting rules, including this one: Stop using a personal email address for online banking and credit accounts. It's too easily stolen. Instead, create a financial-only email account to use exclusively for finances. That limits exposure to just a few secure places on the Internet where the financial-only email resides, making it harder for hackers to scoop up and exploit.Omniscience. Just like the financial services industry, consumers must use technology to become "financially all-knowing" and monitor-in real time- personal banking and credit matters. By placing one's self at the center of online security (a key theme of the book), everyone can rest assured that identity thieves aren't quietly stealing their money or ruining their credit. One recommended omniscience rule: Set up notifications on banking and credit cards to instantly become aware whenever cash leaves any accounts or when credit is charged. It's a way to instantly spot fraud or identity theft, a solid protection to have at no extra cost.Mindfulness. Enacting the New Cybersecurity Rules instills a stronger security mindset, the authors tell us. But how can it be maintained? Safety degrades without permanent changes to computer behaviors and security awareness. But the hackers never sleep. Even the best protected inbox will still receive a few dangerous emails. What to do? The authors suggest their 10-Second EMAIL Rule, an easy to remember mnemonic for staying mindful of avoiding malicious links. EMAIL stands for "Examine Message and Inspect Links" and shows how to spot and unmask dangerous blackmail spam and identity theft malware. It's a Zen-like practice that can benefit everyone every time they check their email.

 • af Hamid Jahankhani, Shaun Lawson & Arshad Jamal
  469,95 kr.

 • af Pete Hancock
  244,95 kr.

 • af Barry Meier
  286,95 kr.

  A Pulitzer Prize winning investigative journalists journey into a billon-dollar secret industry that is secretly shaping our world the booming business of private spying, operatives-for-hire retained by companies, political parties and the powerful to dig up dirt on their enemies and, if need be, destroy them.For decades, private eyes from Allan Pinkerton, who formed the first detective agency in the U.S., to Jules Kroll, who transformed the investigations business by giving it a corporate veneer, private spies were content to stand in the shadows. Now, that is all changing. High-profile stories grabbing recent headlines the Steele Dossier, Black Cube, the Theranos scandal, Harvey Weinsteins attacks on his accusers all share a common thread, the involvement of private spies. Today, operatives-for-hire are influencing presidential elections, the news media, government policies and the fortunes of companies.. They are also peering into our personal lives as never before, using off-the shelf technology to listen to our phone calls, monitor our emails, and decide what we see on social media. Private spying has never been cheaper and the business has never been more lucrativejust as its power has never been more pervasive. Spooked is a fast-paced, disturbing and, at times, hilarious tour through the shadowlands of private spying and its inhabitants, a grab-bag collection of ex-intelligence operatives, former journalists and lost souls. In this hidden world, information is currency, double-crosses are commonplace, and hacking can be standard procedure. Drawing on his journalistic expertise and unique access to sources, Barry Meier uncovers the secrets private spies want to keep hidden.

 • af Max Nomad
  317,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.