Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Software til industrien og teknologi

Her finder du spændende bøger om Software til industrien og teknologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 178 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  149,95 - 344,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til programmeringssproget Struktureret Tekst (ST) der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Indhold: - Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks og grundlæggende ST-programmering - Stor guide til fornuftig navngivning af variabler - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ARRAY, STRING - Guide til opdeling i program moduler og funktioner - Mere end 90 PLC-kode eksempler i farver - FIFO, RND, 3D ARRAY, digitalt filter - Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering - Guide til løsning af programmeringsopgaver Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring. Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt. Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie. ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog. Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  117,95 - 389,95 kr.

  This book gives an introduction to the programming language Structured Text (ST) which is used in Programmable Logic Controllers (PLC).The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC).This 3rd edition has been updated and expanded with many of the suggestions and questions that readers and students have come up with, including the desire for many more illustrations and program examples.CONTENTS:- Background, benefits and challenges of ST programming- Syntax, data types, best practice and basic ST programming- IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide for best practice naming, troubleshooting, test and program structure- Sequencer and code split-up into functions and function blocks- FIFO, RND, sorting, scaling, toggle, simulation signals and digital filter- Tank controls, conveyor belts, adaptive pump algorithm and robot control- PLC program structure for pumping stations, 3D car park and car wash - Examples: From Ladder Diagram to ST programmingThe book contains more than 150 PLC code examples with a focus on learning how to write robust, readable, and structured code.The book systematically describes basic programming, including advice and practical examples based on the author´s extensive industrial experience.The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years´ experience in specification, development, programming and supplying complex control solutions and supervision systems. The author is Assistant Professor and teaches PLC programming at Dania Academy, a higher education institution in Randers, Denmark.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  88,95 - 350,95 kr.

  This book gives an introduction to Structured Text (ST), used in Programmable Logic Control (PLC). The book can be used for all types of PLC brands including Siemens Structured Control Language (SCL) and Programmable Automation Controllers (PAC). CONTENTS: - Background, advantage and challenge when ST programming - Syntax and fundamental ST programming - Widespread guide to reasonable naming of variables - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guide to split-up into program modules and functions - More than 90 PLC code examples - FIFO, RND, 3D ARRAY and digital filter - Examples: From LADDER to ST programming - Guide to solve programming exercises Many clarifying explanations to the PLC code and focus on the fact that the reader should learn how to write a stable, robust, readable, structured and clear code are also included in the book. Furthermore, the focus is that the reader will be able to write a PLC code, which does not require a specific PLC type and PLC code, which can be reused. The basis of the book is a material which is currently compiled with feedback from lecturers and students attending the AP Education in Automation Engineering at the local Dania Academy, "Erhvervsakademi Dania", Randers, Denmark. The material is thus currently updated so that it answers all the questions which the students typically ask through-out the period of studying. The author is Bachelor of Science in Electrical Engineering (B.Sc.E.E.) and has 25 years of experience within specification, development and supplying complex control solutions and supervision systems. Within these years, the author has 7 years of experience within Pascal programming and 12 years of experience with solutions and systems containing PLC. The author is Assistant Professor and teaching PLC control systems at higher educations at a Danish Academy of Business and Technology: Erhvervsakademi Dania, Randers, Denmark. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tommejerantonsen/

 • - IEC 61131-3 og best practice ST-programmering
  af Tom Mejer Antonsen
  149,95 - 384,95 kr.

  Denne bog giver en introduktion til Struktureret Tekst (ST)der benyttes i Programmerbare Logiske Controllere (PLC) Denne 3. udgave er opdateret og udvidet med mange af de forslag og spørgsmål som læserne og de studerende er kommet med, herunder ønsket om mange flere illustrationer og programeksempler.INDHOLD- Baggrund, fordele og udfordringer ved ST-programmering - Syntaks, datatyper, bedst praksis og grundlæggende ST-programmering - IF-THEN-ELSE, CASE, FOR, CTU, TON, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING- Guide og tips til navngivning, fejlfinding, opgaver, test og programstruktur- Sekvensprogrammering og opdeling i funktioner og funktionsblokke- FIFO, RND, sortering, skalering, simuleringssignaler og digitalt filter- Tankstyring, instrument puls tæller, puls-pause, adaptiv pumpe algoritme- PLC-kode til pumpestationer, 3D parkeringshus, vaskehal og robotstyring- Eksempler: Kom fra LADDER over til ST-programmering Bogen indeholder mere end 150 PLC kodeeksempler i farver og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, og struktureret kode.Bogen går systematisk frem med beskrivelse af de grundlæggende ST-begreber og programmering, herunder tips, og med inddragelse af forfatterens 25 års praktiske erfaring.Der er mange steder uddybende forklaringer til PLC-koden og der er fokus på at læseren lærer at skrive robust, læsbar, struktureret og overskuelig PLC-kode. Desuden fokuseres på at kunne skrive PLC-kode, som ikke kræver en bestemt PLC-type og PLC-kode der kan genbruges, samt PLC-løsninger, der kan benyttes internationalt.Grundlaget for bogen er et materiale, som er udarbejdet løbende med feedback fra undervisere og studerende på automationsteknolog-uddannelsen hos Erhvervs-akademi Dania. Materialet er således løbende opdateret, så det giver svar på de spørgsmål og udfordringer, de studerende typisk har gennem deres studie.ST-programmering til PLC-styringer er fra omkring år 2010 begyndt at blive mere udbredt i Danmark, og siden år 2015 er mange virksomheder i Danmark begyndt udelukkende at levere PLC-styringer, hvor der benyttes ST som det foretrukne programmeringssprog. Dette kræver at flere medarbejdere kan ST og det er et af argumenterne, for at udgive denne bog.Bogen er primært udarbejdet til brug på den videregående fuldtidsuddannelse Automationsteknolog og deltidsuddannelsen Automation og Drift.

 • - IEC 61131-3 and best practice ST programming
  af Tom Mejer Antonsen
  197,95 - 350,95 kr.

 • - IEC 61131-3 y la mejor práctica de programación ST
  af Tom Mejer Antonsen
  88,95 - 160,95 kr.

  Este libro proporciona una untroducciåon al Texto Estructurado (ST), usado en el control lógico programable (PLC). El libro puede ser usado para todos los tipos de marcas de PLC, incluido el Lenguaje de Control Estructurado de Siemens (SCL) y los Controladores de Automatización Programable (PAC). CONTENIDO - Antecedentes, ventajas y desafíos en la programación ST. - Sintaxis y programación fundamental de ST. - Guía generalizada para nombrar lazonablemente las variables. - CTU, TOF, TON, CASE, STRUCT, ENUM, ARRAY, STRING - Guía para dividir en módulos de programa y funciones. - Más de 90 ejemplos de código PLC. - FIFO, RND, 3D ARRAY y filtro digital. - Ejemplos: de programación de LADDER a ST. - Guía para resolver ejercicios de programación. Muchas explicaciones aclaratorias del código PLC y un enfoque en el hecho de que el lector debe aprender a escribir un código estable, robusto, legible, estructurado y claro, están incluidos en el libro. Además, el enfoque es que el lector podrá escribir un código PLC, el cual no requiere un tipo de PLC específico y un código de PLC, y se puede reutilizar. La base del libro es un material que actualmente está compilado con comentarios de profesores y estudiantes que asisten a la Educación AP en Ingeniería de Automatización en la Academia Dania local 'Erhvervsakademi Dania', en Randers, Dinamarca. Por lo tanto, el material se actualiza, para que responda a todas las prguntas que los alumnos suelen formular durante el período de estudio. El autor es licenciado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica (B.Sc.E.E.) y tiene 25 años de experiencia en especificación, desarrollo, programación y suministro de soluciones complejas de control y supervisión de sistemas. El autor es profesor adjunto e imparte sistemas de control PLC en educación superior.

 • af Falgun Thakkar, Rahul K. Kher, Prasan Kumar Sahoo, mfl.
  773,95 kr.

 • af Hrudaya Kumar Tripathy, Khaled Shaalan, Sushruta Mishra & mfl.
  1.650,95 kr.

  The book discusses how augmented intelligence can increase the efficiency and speed of diagnosis in healthcare organizations. The concept of augmented intelligence can reflect the enhanced capabilities of human decision-making in clinical settings when augmented with computation systems and methods. It includes real-life case studies highlighting impact of augmented intelligence in health care. The book offers a guided tour of computational intelligence algorithms, architecture design, and applications of learning in healthcare challenges. It presents a variety of techniques designed to represent, enhance, and empower multi-disciplinary and multi-institutional machine learning research in healthcare informatics. It also presents specific applications of augmented intelligence in health care, and architectural models and frameworks-based augmented solutions.

 • af Roman Z. Morawski, Jakub Wagner & Pawe¿ Mazurek
  1.430,95 kr.

 • af Ivo D. Dinov
  1.022,95 kr.

 • af Ivan Selesnick, Iyad Obeid & Joseph Picone
  837,95 kr.

  This book provides an interdisciplinary look at emerging trends in signal processing and biomedicine found at the intersection of healthcare, engineering, and computer science. It examines the vital role signal processing plays in enabling a new generation of technology based on big data, and looks at applications ranging from medical electronics to data mining of electronic medical records. Topics covered include analysis of medical images, machine learning, biomedical nanosensors, wireless technologies, and instrumentation and electrical stimulation. Biomedical Signal Processing: Innovation and Applications presents tutorials and examples of successful applications, and will appeal to a wide range of professionals, researchers, and students interested in applications of signal processing, medicine, and biology.

 • af Carmela Comito, Ester Zumpano & Agostino Forestiero
  1.209,95 kr.

 • af Shruti Jain, Mandeep Singh, Sudip Paul & mfl.
  1.767,95 kr.

  Artificial intelligent systems, which offer great improvement in healthcare sector assisted by machine learning, wireless communications, data analytics, cognitive computing, and mobile computing provide more intelligent and convenient solutions and services. With the help of the advanced techniques, now a days it is possible to understand human body and to handle & process the health data anytime and anywhere. It is a smart healthcare system which includes patient, hospital management, doctors, monitoring, diagnosis, decision making modules, disease prevention to meet the challenges and problems arises in healthcare industry. Furthermore, the advanced healthcare systems need to upgrade with new capabilities to provide human with more intelligent and professional healthcare services to further improve the quality of service and user experience. To explore recent advances and disseminate state-of-the-art techniques related to intelligent healthcare services and applications. This edited book involved in designing systems that will permit the societal acceptance of ambient intelligence including signal processing, imaging, computing, instrumentation, artificial intelligence, internet of health things, data analytics, disease detection, telemedicine, and their applications. As the book includes recent trends in research issues and applications, the contents will be beneficial to Professors, researchers, and engineers. This book will provide support and aid to the researchers involved in designing latest advancements in communication and intelligent systems that will permit the societal acceptance of ambient intelligence. This book presents the latest research being conducted on diverse topics in intelligence technologies with the goal of advancing knowledge and applications healthcare sector and to present the latest snapshot of the ongoing research as well as to shed further light on future directions in this space. The aim of publishing the book is to serve for educators, researchers, and developers working in recent advances and upcoming technologies utilizing computational sciences.

 • af Hiroki Takada & Kiyoko Yokoyama
  762,95 kr.

  This book outlines the electro-activity in the human body, human behavior, and other bio-information during image viewing and applies it to a hygienic and clinical setting. The book begins by explaining the basic science of brain measurements and the endocrine system, before analyzing the bio-signals obtained from electrocardiogram (ECG), electrogastrography (EGG), electro-oculography (EOG) and much more. As the book subsequently demonstrates, these bio-signals can be measured using wearable devices, and the data can be used to detect undiagnosed diseases and health-relevant abnormalities. Especially in the field of nursing care for the elderly and rehabilitation, these new options for the management and analysis of biological information hold considerable potential. Bio-information for Hygiene offers a valuable resource for both new and established researchers, as well as students who are seeking comprehensive information on environmental/occupational health and health promotion. It will also assist technical staff whose work involves bio-informatics.

 • af Charles P. Friedman, Jeremy C. Wyatt & Joan S. Ash
  574,95 kr.

 • af Fadi Al-Turjman & Anand Nayyar
  1.540,95 kr.

 • af Harish Sharma, Karm Veer Arya & Mukesh Saraswat
  1.419,95 kr.

 • af Manoj Kumar, Fadi Al-Turjman, Akashdeep Bhardwaj & mfl.
  1.319,95 kr.

 • af Karl H. Höhne
  596,95 kr.

 • af Ana Fred, Catia Pesquita, Claudine Gehin, mfl.
  624,95 kr.

 • af E. Bienenstock, G. Weisbuch & F. Fogelman Soulie
  920,95 kr.

 • af Khalid Raza
  1.519,95 kr.

  This book encapsulates and occupies recent advances and state-of-the-art applications of nature-inspired computing (NIC) techniques in the field of bioinformatics and computational biology, which would aid medical sciences in various clinical applications. This edited volume covers fundamental applications, scope, and future perspectives of NIC techniques in bioinformatics including genomic profiling, gene expression data classification, DNA computation, systems and network biology, solving personalized therapy complications, antimicrobial resistance in bacterial pathogens, and computer-aided drug design, discovery, and therapeutics. It also covers the role of NIC techniques in various diseases and disorders, including cancer detection and diagnosis, breast cancer, lung disorder detection, disease biomarkers, and potential therapeutics identifications.

 • af Rahul Saxena
  409,95 kr.

  The book focuses on mathematical modelling of COVID-19 pandemic using the Susceptible, Infectious, and Recovered (SIR) model. The predictive modelling of the disease, with the exact facts and figures, provides a ground to reason about growing trends and its future trajectory. The book emphasizes on how the pandemic actually spreads out, lockdown impact analysis, and future course of actions based on mathematical calculations. Moreover, since COVID-19 spread outburst has been twice, the intensity studies and comparative analysis of the two waves of COVID-19 are another interesting feature of the book content. The book is a knowledge base for various researchers and academicians to dive into the detailing of the COVID spread (mathematical) model and understand how it could be explored to draw outcomes. To represent the factual information and analytical results effectively, graphical and diagrammatic representations have been appended at appropriate places. To keep the explanation simple and yet concrete, mathematical concepts have also been introduced; to carry out analysis to generate results for understanding the viral dynamics.

 • af Shuai Ding
  566,95 - 878,95 kr.

  This book aims to stay one step beyond the innovations of information and communication technologies and smart healthcare management and provides an overview of the risks smart healthcare management could help to alleviate, and those risks it would create or amplify. Inclusive discussions of the core of smart healthcare services in the perspective of system engineering are enclosed, such as smart healthcare definition, data information knowledge service, and intelligent hospital management. Summaries of technological and theoretical innovations spanning each step of the modern healthcare system are included, from health screening, clinical diagnosis, cancer screening, to in-hospital mortality monitoring, minimally invasive surgeries, and medical data storages. Analytics of risks reduced and induced by these innovations are provided, with potential solutions to such risks in healthcare management discussed. This book seeks to provide demonstrative examples of incidence capable innovations of healthcare technologies, which, while greatly enhancing abilities of healthcare workers and institutions, could pose risks to patients and sometimes even greater threats to the integrity of the healthcare system. The style of the book is intended to be demonstrative but most suited for researchers and graduate students, explaining the methodology behind healthcare innovations, with some citations and some deep scholarly reference.

 • af Tanzila Saba
  2.201,95 kr.

  This book focuses on contemporary technologies and research in computational intelligence that has reached the practical level and is now accessible in preclinical and clinical settings. This book's principal objective is to thoroughly understand significant technological breakthroughs and research results in predictive modeling in healthcare imaging and data analysis. Machine learning and deep learning could be used to fully automate the diagnosis and prognosis of patients in medical fields. The healthcare industry's emphasis has evolved from a clinical-centric to a patient-centric model. However, it is still facing several technical, computational, and ethical challenges. Big data analytics in health care is becoming a revolution in technical as well as societal well-being viewpoints.  Moreover, in this age of big data, there is increased access to massive amounts of regularly gathered data from the healthcare industry that has necessitated the development of predictive models and automated solutions for the early identification of critical and chronic illnesses. The book contains high-quality, original work that will assist readers in realizing novel applications and contexts for deep learning architectures and algorithms, making it an indispensable reference guide for academic researchers, professionals, industrial software engineers, and innovative model developers in healthcare industry.

 • af Triwiyanto Triwiyanto
  2.327,95 kr.

  This book presents high-quality peer-reviewed papers from the International Conference on Electronics, Biomedical Engineering, and Health Informatics (ICEBEHI) 2021 held at Surabaya, Indonesia, virtually. The contents are broadly divided into three parts: (i) electronics, (ii) biomedical engineering, and (iii) health informatics. The major focus is on emerging technologies and their applications in the domain of biomedical engineering. It includes papers based on original theoretical, practical, and experimental simulations, development, applications, measurements, and testing. Featuring the latest advances in the field of biomedical engineering applications, this book serves as a definitive reference resource for researchers, professors, and practitioners interested in exploring advanced techniques in the field of electronics, biomedical engineering, and health informatics. The applications and solutions discussed here provide excellent reference material for future product development.

 • af David Bienvenido-Huertas
  1.104,95 kr.

  This book presents contributions on new technologies in building and construction. Buildings are complex elements that impact environment significantly. The sustainability of this sector requires a holistic and multidisciplinary approach that allows adequate strategies to be established to reduce its environmental impact. This heterogeneity is represented in these chapters, which have been developed by researchers from different countries. The book is divided into three sections: (i) analysis, (ii) design and modeling, and (iii) solutions. The book chapters together represent an advance in current knowledge about new technologies in building and construction, crucial for researchers, engineers, architects, policy makers, and stakeholders.

 • af MD Atiqur Rahman Ahad
  1.980,95 kr.

  This book presents the best-selected research papers presented at the 3rd International Conference on Activity and Behavior Computing (ABC 2021), during 20-22 October 2021. The book includes works related to the field of vision- and sensor-based human action or activity and behavior analysis and recognition. It covers human activity recognition (HAR), action understanding, gait analysis, gesture recognition, behavior analysis, emotion, and affective computing, and related areas. The book addresses various challenges and aspects of human activity recognition-both in sensor-based and vision-based domains. It can be considered as an excellent treasury related to the human activity and behavior computing. 

 • af M. Shamim Kaiser
  1.980,95 kr.

  This book includes selected peer-reviewed papers presented at the International Conference on Trends in Electronics and Health Informatics (TEHI 2021), organized by Department of Electronics and Communication Engineering and Department of Computer Science and Engineering, Pranveer Singh Institute of Technology Kanpur, India, during 16-17 December 2021. The book is broadly divided into five sections-artificial intelligence and soft computing, healthcare informatics, Internet of things and data analytics, electronics, and communications.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.