Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Landsbyer, landboliv: for alment interesserede læsere

Her finder du spændende bøger om Landsbyer, landboliv: for alment interesserede læsere. Nedenfor er et flot udvalg af over 29 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Livet på landet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Peter Henningsen
  257,95 kr.

  Dengang vi var bønder er en pragtudgivelse om Danmarks historie som bondeland. Med afsæt i ældre tiders bondekultur forklares og beskrives de danske bondegårde, som de så ud fra 1700-tallet til starten af 1900-tallet. Hvad tænkte beboerne om verden? Hvad troede de på? Hvordan talte de? Hvordan gik de klædt? Hvad spiste de? Hvilket liv udspillede sig bag bindingsværket og de lerklinede tavl?Den gamle danske bondegård er et velkendt stykke arkitektur, der i mange afskygninger ligger spredt ud over det danske landskab. Som vidnesbyrd om Danmarks fortid som landbrugsland er de en væsentlig del af vores kulturarv og historie.Bogen beskriver de danske bønders mentalitet og kulturform og de regionale forskelligheder i produktionsformer, som skabte de gamle bondegårde, ligesom variationerne i byggeskikken klarlægges og beskrives. Bogen er rigt illustreret med flere hundrede billeder af gamle gårde fra Danmark, hvoraf stort set ingen tidligere har været publiceret.

 • - Skridt på vej mod selvforsyning
  af Frank Erichsen
  43,94 - 231,95 kr.

  Frank Erichsen - ung, seriøs bondemand på Djursland - giver i denne bog sit bud på, hvordan man på én sæson klarer: - at bygge et drivhus, - høste sine æbler og lave cider af dem (sammen med nabo Claude), - holde gæs og bygge dem et hus, - lave sin egen økse, - slå sit eget hø med egen hjemmekonstruerede le, - få det bedste udbytte af sine bønner i køkkenhaven – og få det daglige arbejde og familieliv til at gå op i en højere enhed. ”Siden ganske ung har jeg haft en stor interesse for at arbejde med det, man under en hat kan kalde for selvforsyning. Selvforsyning som målet og midlet for min tilværelse var dog noget der først langt senere kom ind i billedet. For mig var det og er det stadig den euforiske fornemmelse af at tilegne sig kundskaber, der gør en i stand til at klare sig selv, der var motivationen. Hvad end det så er at holde hest, sætte rypesnare, lufte en traktor eller dyrke gulerødder uden orm.”

 • - fra Skagen til Rendsborg
  af Jesper Asmussen
  199,95 kr.

  Når man rejser langs Hærvejen, bevæger man sig helt bogstaveligt i hundredetusindvis af forfædres fodspor; her har konger og dronninger sneglet sig frem i lange optog, når hoffet bevægede sig rundt i riget. Her har stovte bønder tålmodigt ført deres kreaturer sydpå mod de store markeder i Nordtyskland, og budbringere har jaget frem med vigtigt nyt. Her har drabelige hære på krigstogt marcheret hærgende frem ... Hærvejen afspejler ikke blot vores historie. Den er vor historie.Langs ruten venter mængder af små og store interessepunkter. Mange vigtige og afgørende begivenheder står afmærket med skiltning, monumenter og mindesmærker, men også de små historier kan findes på vejen – skæve, finurlige, sørgelige og muntre hændelser har udspillet sig langs den ældgamle vej. Ofte er der ingen særlige spor at se, men med en kyndig og vidende vejleder i hånden er det alligevel muligt at se alle historierne. Og netop en sådan kyndig vejleder er denne bog om Hærvejen.Det imponerende grundige forarbejde og den gennemførte og læservenlige tekst gør bogen til den bedst tænkelige rejseledsager på en færd langs Hærvejen.

 • af Helle Juhl
  231,95 kr.

  Der var så dejligt ude på landet tager dig i billeder og ord med tilbage til det 20. århundredes bondeland. Fra tiden omkring første verdenskrig til slutfirserne og med vægten lagt på de mennesker, der fødtes, levede og døde i det. Forudsætningerne for livet på landet er i dag nogle helt andre, og det har sat sig tydelige spor overalt, om man nu kan lide eller ej.

 • - 1940'ernes farvel til bondesamfundet
  af Aksel Hundslev
  154,95 kr.

  Fortællingen om et landsbysamfund i 1940’erne – før stokroserne visnede, strå­tagene forsvandt fra de gamle bindingsværksgårde, og en lille, grå Ferguson-­traktor indvarslede nye tider. Beskrevet af en, der som bondedreng ­oplevede det sidste årti, før de danske landsbyer med revolutionær styrke ændredes fra hundredårig stilstand til dynamisk udvikling.“Jeg blev sidste led i slægtskæden af ejere – og var ham, som lukkede og slukkede for familiens gennem århundreder jordbundne, stillestående bondetilværelse bygget på traditioner. Jeg blev en lillebitte brik i det spil, der med syvmileskridt ændrede dansk landsbyliv. Nogle af de store paradigmeskift med brud i de vante mønstre ser man ikke i samtiden. Derfor lagde landsbyens beboere ikke mærke til, at deres liv var på vej til at blive voldsomt ændret. Ofte hørte jeg dem sige: ”Nu kan de da ikke finde på mere nymodens!” Men det kunne ”de”! Og det fik katastro­fale følger for det landsbysamfund, som levede under landsbyens højeste punkt, kastanje­træet på min fødegård.”

 • - Evald Tang Kristensen om mennesker og landskaber
  af Palle O. Christiansen
  146,95 kr.

  For få år siden oplevede folkemindeforskeren Palle O Christiansen, at hans bog om De forsvundne - hedens sidste fortællere blev en formelig bedstsælger. I Dagligliv i 1800–tallets Jylland præsenterer han verdens betydeligste indsamler af mundtlig tradition, Evald Tang Kristensen. Bogen rummer et lille udvalg af Evald Tang Kristensens opdagelser fra det gamle Jylland, der her præsenteres i et fornemt bind med gamle, smukke, maleriske og præcise illustrationer. Evald Tang Kristensens liv var præget af en svær barndom, og hans eget liv fandt først kursen, da han nedbøjet af sorg over sin unge kones død og deres nyfødte barns død, på sin mors opfordring gav sig til at samle optegnelser fra en gammel visekælling i landsbyen. Bogen er inddelt i ni kapitler med hver sit overordnede tema: om mennesker, mad og boliger på heden, om studedrift, om Viborg-egnen og almuelivet, om sagn og fortællinger, om hvorfor spøgelser er hovedløse og om tro og tradition i juletiden. I det sidste kapitel vender han bøtten og tegner folkelige portrætter af arrestanterne i københavnske retssager. Københavnsk folkeliv som udkantkultur. Palle O. Christiansen forbinder kapitlerne med en række oplysende introduktioner. Gennemillustreret.

 • af Jesper Asmussen
  199,95 kr.

  Gamle billeder og historier fra Amager er en hyggelig billedbog med billedtekster, som bringer et væld af gamle øjebliksbilleder til skue og leder tilskueren og læseren bagud tilen svunden tid. Alle billederne samt landkortene er hentet i forskellige samlinger og bagefter nænsomt bearbejdet og tilpasset på nutidig vis.Ved hjælp af alle de fine billeder kommer bogen det ganske Amagerland rundt, og vi kommer endda på besøg ude på Saltholm, som i århundreder nærmest regnedes med til Amager, da bønderne lod kvæg græsse på den nærliggende ø. Et utal af de stedlige historier bliver tillige gengivet og skildret om amagernes elskede ø i hverdag og til fest.Lad billederne tale for sig selv, og tag med en rundt til datidens Christianshavn, Kløvermarken, Sundbyerne, Amagerbro, Islands Brygge, Ørestad, Store Magleby, Tårnby, Kastrup, Kongelunden og Dragør samt det flade bondeland ind imellem – det er der alt sammen.

 • af Richard Mabey
  77,95 - 217,95 kr.

  The classic foraging guide to over 200 types of food that can be gathered and picked in the wild, Food for Free returns in its 40th year as a sumptuous, beautifully illustrated and fully updated anniversary edition.Originally published in 1972, Richard Mabey's classic foraging guide has never been out of print since. Food for Free is a complete guide to help you safely identify edible species that grow around us, together with detailed artwork, field identification notes and recipes.In this stunning 40th anniversary edition, Richard Mabey's fully-revised text is accompanied by photographs, new recipes and a wealth of practical information on identifying, collecting, cooking and preparing, history and folklore. Informatively written, beautifully illustrated and produced in a new, larger format, Food for Free will inspire us to be more self-sufficient and make use of the natural resources around us to enhance our lives.

 • - rundt om øernes historie
  af Jesper Asmussen
  199,95 kr.

  Bornholm er enestående på mange måder – øen har en eventyrlig og i dansk sammenhæng helt unik natur med ejendommelige bjerg- og jordarter samt sin helt egen kultur på en mageløs plads i Østersøen.Bornholm er en ø med meget at byde på og er samtidig et øland, der har så godt som alt – for man finder det hele på denne østdanske ø. Bornholms urtid og forhistorie går tilbage til oldtiden, og geologisk fra Jordens tidligste tider med eksempelvis fund af fascinerende dinosaurfossiler, gådefulde solsten og billedskønne guldgubber, frem til spændende middelalderborge og frihedskrige og op til industriens tider, som alt bæres til skue i denne bog.I bogen finder man også de små historier. De, som handler om rene bornholmske begivenheder og tildragelser, der spænder fra folkeeventyr, kunst, personer, kirker, hændelser, almuemål med mere – og de behøver såmænd ikke at være højtravende eller skelsættende. De er stadig en del af den store fortælling og får dermed en vigtig plads i denne udgivelse, så man så at sige kommer hele øen rundt.Bogen vil være god til alle gæster og besøgende, men såmænd også til fastboende – her kan alle blive mere fortrolige med den ø, vi alle sammen elsker.

 • af Jakobína Sigurðardóttir
  154,95 kr.

  Fortælleren i denne korte roman ser tilbage på en gang hun rejste med kystbåden fra det nordvestligste Island til Reykjavik. Her kommer hun til at dele kahyt med en ældre, gift kvinde, Salome eller Sala, som i brudstykker afdækker sit livs historie – om alt det, der har fyldt mest i tilværelsen: børnene, kærligheden, synden, arbejdet, det daglige slid for at overleve i en barsk natur. Alt sammen berettes det frem i en intens, intim atmosfære skabt under samtalens tillid. I hjemlandet er Í sama klefa (1981) det af Jakobína Sigurðardóttirs værker, der læses mest og optrykkes oftest. Den islandske titel kan både betyde ”i samme kahyt” og ”i samme celle” – med den danske titel betones både romanens konkrete ramme og dens almene kvindehistoriske dimension.

 • - De danske byers historie 1536-1720
  af Ole Degn
  275,95 kr.

  I dag bor hovedparten af danskerne i byer, og de fleste betragter byerne og bylivet som en næsten naturgiven selvfølgelighed. Men i virkeligheden er de danske byer produktet af en lang, historisk tilblivelsesproces, hvor byens funktion og indretning over århundrederne har ændret sig markant. Nu får vi for første gang en samlet fremstilling af de danske byers historie i en helt afgørende periode af deres udvikling - fra Reformationens omvæltninger af den bestående samfundsorden i første halvdel af 1500-tallet, henover etableringen af en stærk, dansk enevældig kongemagt og frem til afslutningen af Store Nordiske Krig i 1720, der indvarslede på en lang florissant periode for de danske byer.Elegant og vidende væver forfatteren skiftende konjunkturer, internationale relationer og lokale forhold sammen til et portræt, der ikke bare beskriver byernes rum og bygninger, men som også kommer helt tæt på deres beboere og det dagligliv, der udspillede sig inden for deres mure. Forfatteren bruger sin omfattende indsigt, opbygget gennem mere end 50 års studier i dansk og europæisk byhistorie, til at identificere og beskrive og forklare forskellige bytyper og deres særegenheder fra byer med et kongeligt slot over fæstningsbyer, søfarts- og færgebyer og ned til de mindste byer.Bogen er rigt illustreret og gennemgår alle bylivets facetter - både de institutionelle, politiske, sociale og økonomiske - på baggrund af kyndig brug af skattelister, told- og afgiftsregnskaber og materiale fra dødsboopgørelser og af den eksisterende forskningslitteratur suppleret med helt nye, hidtil upublicerede kildestudier.Her er kort sagt en byhistorie, der både trækker de store historiske linjer op og samtidig lader læseren komme helt tæt på datidens dagligliv med arbejde, konflikter og fester.

 • af James Herriot
  112,95 - 217,95 kr.

 • af Antonia Dundas
  167,95 kr.

 • af Emma Manners Rutland
  107,95 - 217,95 kr.

 • af Tobias Jones
  128,95 - 221,95 kr.

 • af Johnny (Honorary Life Member British Association for Shooting and Conservation Scott
  154,95 kr.

 • af Gwen Wilkinson
  147,95 kr.

 • af Kat Ailes
  137,95 kr.

 • af Johnny (Honorary Life Member British Association for Shooting and Conservation Scott
  182,95 kr.

 • af Tiffany Francis-Baker
  197,95 kr.

  South Downs, England

 • af Mary Killen & Giles Wood
  177,95 kr.

  The Nutty IdyllAre you considering escaping the city for a blissful new way of life in the countryside? Estate agents may be feeding you with persuasive visions of Arcadia, but realities are more helpful. Read on.Former townies Giles and Mary have embraced country life for over thirty years, each in their own different way. Mary is more inclined to engage in the social opportunities offered by the local community. While Giles's pre-occupations include his organic no-dig veg patch and regenerative agriculture as 'the only method that could save the ecosystem from imminent disaster'.Together they sift through the unhelpful dreamy myths and offer their own, two-handed pragmatic reality, obtainable for all. In robust back-and-forth exchange, they de-mystify every aspect of life in rural outposts, celebrating the peaks and navigating the troughs, from planning wars and ghost hunting to dog walking and bargain hunting.Join Giles and Mary in this book, as they share their hard-earned lessons to help us all find our own way to a new, contented country life, where perfect isn't the point.

 • af John Gilbey
  147,95 kr.

 • af Nick Goldsmith
  167,95 kr.

 • af John Lewis-Stempel
  136,95 kr.

  'It reminded me all over again of why I threw up everything for the magic of La Belle France' Carol Drinkwater, author of The Olive Farm'Warm and vivid and beautiful' Trevor Dolby, author of One, Place de l'Eglise'An utterly beguiling immersion in La France Profonde, keenly observed and beautifully told' Felicity Cloake, author of One More Croissant for the RoadFor fans of Peter Mayle, La Vie is a perfect slice of sunny escapist joy from the Sunday Times bestselling John Lewis-Stempel.The Charente: roofs of red terracotta tiles, bleached-white walls, windows shuttered against the blaring sun. The baker does his rounds in his battered little white van with a hundred warm baguettes in the back, while a cat picks its way past a Romanesque church, the sound of bells skipping across miles of rolling, glorious countryside.For many years a farmer in England, John Lewis-Stempel yearned once again to live in a landscape where turtle doves purr and nightingales sing, as they did almost everywhere in his childhood. He wanted to be self-sufficient, to make his own wine and learn the secrets of truffle farming. And so, buying an old honey-coloured limestone house with bright blue shutters, the Lewis-Stempels began their new life as peasant farmers.Over that first year, Lewis-Stempel fell in love with the French countryside, from the wild boar that trot past the kitchen window to the glow-worms and citronella candles that flicker in the evening garden. Although it began as a practical enterprise, it quickly became an affair of the heart: of learning to bite the end off the morning baguette; taking two hours for lunch; in short, living the good life - or as the French say, La Vie.

 • af The Ramblers' Association
  167,95 kr.

 • af Christina Strutt
  241,95 kr.

  At Home with Country celebrates the romance of Cabbages & Roses and shows how Christina Strutt's evocative vintage style is equally at home in city apartments, rural retreats and seaside cottages.From urban high-rises to coastal hideaways, the great manor homes of England to the smallest beach house on the other side of the Atlantic, the beauty of the Cabbages & Roses brand is the gentle but highly visible vintage design. This lavish book embodies all locations—country, city and coast. Chapters encompass Classic Country, Modern City, Island Country and Outdoor Country. Homes that bring together the old and the new, evoking the atmosphere of each season, sit beside city spaces where urban living combines with vintage style—think faded florals and ticking fabrics softening an industrial space, splashes of colour to enliven it and contrasting textures to add interest. Coastal dwellings are fresh, breezy and dreamy—beautifully suited for beach living. The book shows that the country can come to the city, that the city can benefit from coastal settings and that the Cabbages & Roses style is a gentle, unassuming and, above all, beautiful asset to any home as it easily complements all environments.

 • af Antje Steffen
  172,95 kr.

  In diesem Buch erzählt die Autorin von den Erlebnissen ihrer Familie mit den familieneigenen Hühnern.Schnarchi und Co. veränderten den Tagesablauf der Familie und brachten so einigen Schwung mit in den Alltag.In kleinen Kapiteln beschreibt die Autorin, wie die Hühner den Weg in den Garten und die Herzen der Familienmitglieder gefunden haben.Die Menschen, die bisher die Hühnergeschichten gelesen haben, waren begeistert und regten die Autorin dazu an, sie in einem Buch festzuhalten.

 • - familiens spisebord var tavst vidne til mange dramatiske begivenheder
  af Aksel Hundslev
  102,95 - 175,95 kr.

  Carolyn og Aksel Hundslevs spisestuebord, der også stod i Aksels fødegård, har en lang og mærkværdig historie. ­Intet andet spisebord har, ved siden af sit egent­lige formål, en fortid blandt andet som:– operationsbord ved et lårbensbrud i 1911– underlag ved fødsel af et drengebarn i 1935– skrivepult ved udarbejdelse af vedtægter foren husmandsforening, en hesteavlerforening samt verdens første børnedyrskue i henholdsvis 1903, 1946 og 1950– som optællingsbord for spandfulde af pengesedler fra en pigtrådskoncert i 1967 og meget mere …Er du snart færdig? Jeg skal dække bord! fortæller om hændelser, som var højdramatiske i datidens landsbymiljø og spændende at læse om i nutiden.“Det er kun i eventyr, at ting kan fortælle. Og så alligevel … det gamle spisebord i Carolyns og min spisestue kan gennem os fortælle sin historie om, hvad det har været centrum og udgangspunkt for i flere generationer. Det er ikke småting, det har lagt bordplade til!”

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.