Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Vejret og klima: for alment interesserede læsere

Her finder du spændende bøger om Vejret og klima: for alment interesserede læsere. Nedenfor er et flot udvalg af over 172 bøger om emnet. Det er også her du finder emner som Bøger for alment interesserede læsere om vejret, inklusive storme og andre ekstreme vejrforhold, og om klimaet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Naomi Klein
  72,95 - 147,95 kr.

  “Naomi Klein er et geni. Hun formår at sammenkoble politik, økonomi og historie og udskille enkle og stærke sandheder med universel betydning."Robert F. Kennedy, Jr.I 'Intet bliver som før' viser Naomi Klein, at klimaforandringer ikke blot er endnu en sag, der kan arkiveres pænt mellem skat og sundhedsforsikring. Klimaforandringer er en alarmklokke, der ringer for at fortælle os, at vi må forandre vores økonomiske system, der allerede fejler. Klein viser i en grundig og overbevisende gennemgang af fakta, at massiv reduktion af drivhusgasser er vores bedste mulighed for samtidig at reducere stigende ulighed, gentænke vores demokratier og   genopbygge vores skrantende lokale økonomier.Klein blotlægger den ideologiske desperation hos klimabenægterne, de skruppelløse vildfarelser blandt geoingeniører og de tragiske nederlag for alt for mange grønne strategier. Og hun viser uhyre præcist, hvorfor det frie marked og globaliseringen ikke har kunnet – og ikke kan – overvinde klimakrisen, men i stedet gør ondt værre med stadig mere ekstreme   udvindinger i følgeskab med uhæmmet katastrofekapitalisme.Klein argumenterer for, at de nødvendige ændringer i vores omgang med naturen og hinanden ikke skal betragtes som en urimelig straf, men snarere som en gave: De er den gnist, der kickstarter transformationen af vores ødelagte økonomier og skæve prioriteringer. Baseret på et tæt kendskab til de nyeste græsrodsinitiativer viser Klein, hvordan den truende katastrofe skaber helt nye og alternative måder at tænke økonomi og udvikling på. Kan vi gennemføre forandringerne i tide? Kun én ting er sikker: Med klimaforandringerne bliver intet som før.

 • - – opdagelsesrejser og klima gennem 1000 år
  af Svend Albrechtsen
  287,95 kr.

  Hvordan kunne vikingerne sejle helt til Amerika? Hvorfor var det lige i 1400-1500-tallet, at vi europæere for alvor opdagede resten af verden? Bogen fortæller om sejlads på verdenshavene fra vikingetiden til i dag. Og den viser, hvordan klimaet har spillet en væsentlig rolle for de store opdagelser.Kom med ind i en verden af fantastiske opdagelser og søeventyr og mød de sejlivede matroser og kaptajner, der sejlede på de syv verdenshave. I en kronologisk gennemgang fortæller forfatteren om opdagelsesrejserne, og han sammenfatter vejr, skibe og resultater over en periode på 1.000 år: fra vikingernes togter til Grønland og Vinland over de store opdagelsesrejser fra 1400-tallet og frem til 1900-tallet. Herunder beskrives trekantshandelen i 1700-tallet samt de fuldriggede klipperes kapsejlads på tværs af oceanerne i 1800-tallet.Bogens udgangspunkt er de klimamæssige udfordringer og muligheder, der gennem tiden har øget eller vanskeliggjort sejladsen. Bl.a. skyldes de store opdagelsesrejser i 14-1500-tallet, at der netop i denne periode var særligt gunstige vilkår for sejladsen – vejrforhold, som afveg ganske væsentligt fra dem, vi kender i dag.Fokus er på de sørejser og rejsende, der har skabt et gennembrud i udforskningen af havene: vikingerne, Vasco da Gama, Christoffer Columbus, Fernando de Magellan, James Cook, Vitus Bering og mange flere. Det er spændende læsning for alle historie- og sejlinteresserede – samt for alle, der interesserer sig for vejr og vind og for, hvordan klimaet påvirker vores daglige liv.Svend Albrechtsen er sejlsportsmand og pensioneret søofficer. Efter afslutningen på sin militære karriere har han brugt sin viden og erfaring – som både pilot, skibsfører og sejlsportsmand – på at udbrede kendskabet til forholdene på havet gennem sit forfatterskab og en omfattende foredragsvirksomhed

 • - Humanistiske perspektiver på klimaforandringer
  af Mikkel Fugl Eskjær & Mikkel Sørensen
  167,95 kr.

  Antologien Klima og Mennesker adresserer et af de absolut mest aktuelle emner i vor tid: Klimaet, klimaforandringerne og klimadebatten. Hvor forskningen omkring klimaet som udgangspunkt har taget afsæt i naturvidenskabelige metoder og målinger, betragter denne bog emnet ud fra en humanistisk optik – fra menneskets synspunkt.Den ser bl.a. på, hvilke mytologier, forestillinger og fortællinger mennesket gør brug af, når vi skal tale om og forstå klimaforandringerne og ikke mindst de konsekvenser, de har for den menneskelige tilværelse. Hvordan er isbjørnen f.eks. kommet til at spille mytisk-ikonisk rolle i klimadebatten, hvor den af kunstnere, politikere og miljøbevægelser bringes i spil som et symbol på den arktiske naturs potentielle forsvinden i en verden med klimaforandringer?Antologien består af tre dele: Første del omhandler vores kulturelle og historiske forudsætninger for at forstå og respondere på klimaforandringer. I andel del behandles de kulturelle repræsentationer og fortolkninger af klimaet, der findes i bl.a. litteraturen, kunsten og massemedierne. Sidste del handler om klima og praksis – her undersøges det, hvordan forskellige initiativer, som har til hensigt at reducere vores CO₂-aftryk, opfattes af de mennesker, der er involverede.Antologiens ni artikler er skrevet af forskere fra et bredt spektrum af det humanistiske felt. Samlet giver artiklerne et bud på en humanistisk klimaforskning, der kan skabe nye rammer for vores måde at forstå og reflektere over de klimatiske forandringer.Mikkel Sørensen er cand. mag i arkæologi og ph.d. i arktisk arkæologi, lektor ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Fra 2005-2009 ansat på Nationalmuseets center for Grønlandsforskning, hvor han har deltaget i det tværvidenskabelige GeoArk-forskningsprojekt.Mikkel Fugl Eskjær er cand.mag. og ph.d. i Film- pg medievidenskab, lektor ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Han er bl.a. forfatter til bogen 'Film som kommunikationsmedie'.

 • af Erik Buch & Peter Aakjær
  297,95 kr.

 • af Jesper Ryberg & Thomas Søbirk
  67,95 kr.

  Klimaforandringernes konsekvenser er i dag tydeligere end nogensinde før. Men hvordan bør vi handle i forhold til klimaforandringerne? Hvordan bør klimabyrden fordeles? Og hvem bærer ansvaret? Klima og etik belyser de etiske perspektiver af klimaforandringerne. Bogen har forord af Connie Hedegaard

 • - En ufortalt historie
  af Peter Frankopan
  260,95 - 277,95 kr.

  ”Bogen har intellektuel tyngde og dramatisk styrke som en tsunami.” The TimesNår vi taler historie, handler det sjældent om isvintre, tørke eller økosystemer. Peter Frankopan viser i sit ambitiøse og skelsættende værk, at forholdet mellem menneske og det naturlige miljø er en afgørende, hvis ikke definerende, faktor i den globale historie. Fortidens større naturkatastrofer og ekstreme vejrhændelser kan i høj grad kaste lys over de enorme klimamæssige udfordringer, vi dagligt konfronteres med."Den foranderlige klode" giver stemme til en ufortalt historie om menneskehedens usædvanlige evne til at tilpasse sig til og forme de naturlige omgivelser gennem tiden: om hvordan religion og sprog har præget vores syn på natur og miljø, om vikingesamfundets opståen som konsekvensaf flere års mislykket høst, om den nordamerikanske ekspansions forbindelse til et soludbrud i 1700-tallet og om, hvordan et vulkanudbrud på Island blev en vigtig faktor for Osmannerrigets fald. Trangen til at manipulere med vejret er en længere historie om krig og imperalisme.I en tour de force af en fortælling fra Big Bang til vores egen tid foretager forfatteren arkæologiske, meteorologiske, geologiske og demografiske nedslag og udgravninger, som belyser samspillet mellem menneske, natur, miljø og klima. Et samspil i konstant forandring og bevægelse.

 • af Simon Clark
  163,95 - 297,95 kr.

 • af Jostein Gaarder
  160,95 - 165,95 kr.

  Engang midt på dagen, måske var det en søndag, for jeg pludselig sam-men og så verden som for første gang. Det var, som om jeg slog øjnene op i en trylleverden. Fuglenes sang lød som lyden af fløjter og glas. I gaderne legede børnene nærmest i en stråleglans. Alt var eventyr, underfuldt. Og her var jeg. Jeg befandt mig på indersiden af en dyb og inderlig hemmelighed, i en gåde, ingen kunne gætte.Selve fortryllelsen varede blot i nogle sekunder, som et slående under, men det søde chokblev siddende i kroppen længe efter og har aldrig siden sluppet sit tag. Med udgangspunkt i hændelser og oplevelser fra sit eget liv har Jostein Gaarder skrevet en personlig, smuk historie, et forsøg på at forstå verden, en livsfilosofi. I denne charmerende og fabulerende fortælling vender han tilbage til tanker, der har optaget ham livet igennem. Lige siden han som barn så verden for første gang og spurgte sig selv: Er det ikke mærkeligt, at vi lever? Er det ikke mærkeligt, at verden findes? Eller siden dengang i skoven under åben himmel – nogle år ældre – hvor han mærkede, at han virkelig tilhører denne verden, at han er denne verden. Gaarder begrænser sig ikke til sin egen levetid, men skriver engagerende og letforståeligt om universets tid helt tilbage til Big Bang for 13,8 milliarder år siden. Sådan placerer han fortællingen om jorden i en kosmisk verdensorden. Ikke mindst holder han os fast på det vigtigste af alle spørgsmål: Hvordan skal vi kunne bevare menneskehedens civilisation og selve livsgrundlaget på vores egen planet?Jostein Gaarder (f. 1952) har haft enestående stor succes med romanen Sofies verden, som er oversat til 64 sprog og solgt i mere end 50 millioner eksemplarer. Gaarders rige forfatterskab bestående af både børne- og voksen- bøger – Kabalemysteriet, Julemysteriet, I et spejl, i en gåde, Vita Brevis, Maya, Appelsinpigen, Anna og Nova og mange andre – er udgivet over hele verden og nyder stor international opmærksomhed og anerkendelse.

 • - Viden om vores verden
  af Johan Rockström & Owen Gaffney
  257,95 kr.

  "Når vi mennesker for alvor sætter os noget for og gør brug af vores ressourcer, kan vi udrette næsten hvad som helst." - Greta ThunbergI Klodens grænser undersøger de to stjerneforskere Johan Rockström og Owen Gaffney det dramatiske tab af klodens biodiversitet og de afgørende grænser for Jordens bæredygtighed. Dem kan vi undgå at overskride, hvis vi gentænker menneskets forhold til planeten og handler nu. Her på randen af et kritisk øjeblik i menneskehedens historie, præsenterer Rockström og Gaffney en vision for ”planetær varetagelse” og udstikker en ny kurs for vores fremtid.Bogen er rigt illustreret og med forord af Greta Thunberg.Johan Rockström er professor i miljøvidenskab, leder af Potsdam Institute for Climate Impact Research og chefforsker i nonprofit organisationen Conservation International. Owen Gaffney er ekspert i global bæredygtighed og analytiker ved Stockholm Resilience Centre og Potsdam Institute for Climate Impact Research. Udgivelsen er støttet af Carlsbergfondet som led i projektet 'Naturvidenskaben genfortalt'

 • af Oluf Danielsen
  346,95 kr.

 • af Poul Arnedal & Ulla Kayano Hoff
  162,95 kr.

  100 steder at huske før de forsvinder er skabt af de samme som har stået bag de sidste 10 års største udstillingssucceder i Danmark. Jorden set fra Himlen og Spirit of the Wild, der blev besøgt af flere millioner mennesker.

 • af Teresa Goodridge
  77,95 kr.

  These 31 summer scenes will delight colorists yearning for year-round sunshine! Original designs include seascapes, blooming gardens, and idyllic farm vistas as well as romantic picnics, sunsets, and a beach wedding.

 • af Mikkel Thorup & Jakob Bek-Thomsen m.fl.
  187,95 kr.

 • af Lars Mæhle
  115,95 - 247,95 kr.

  "Sindsoprivende spændende science-fiction" Bogbotten.dk "En højeksplosiv spændingsroman" Børn & Bøger Fem unge fra fem forskellige verdensdele efterlades alene på verdens mest barske og isolerede ø, Bouvet Island i Det Sydlige Ishav. De er deltagerne i Realityspillet 2052 – en konkurrence på liv og død for at redde klimaet. Alt, hvad der sker på øen, streames live til milliarder af seere verden over. Vinderen får en enorm pengepræmie, men noget går galt. Helt galt. Lars Mæhle er en prisvindende norsk forfatter, der er oversat til flere sprog. Hans seneste ungdomsroman, "Fuck off / I love you" udkom på forlaget Vild Maskine i 2015.

 • af Kasper Møller Nielsen & Jens Ringgård Christiansen
  190,95 kr.

  NY MYTEBOG OM VEJR OG KLIMA!Måske kender du dilemmaet: Bliver jeg mere våd af at løbe gennem regn, end hvis jeg går? Svaret finder du i bogen 100 myter om vejr og klima.Vejret har eksisteret længe før mennesket, men lige så længe vi mennesker har eksisteret, har vi været påvirket af vejret. Derfor er der efterhånden utroligt mange myter om vejr og klima, og rigtig mange informationer at holde styr på. Hvad er vås og hvad er virkelighed?I 100 myter om vejr og klima tager forfatterne hånd om 100 velkendte myter, der på en humoristisk, videnskabelig og letforståelig måde behandles og dømmes enten sande eller falske – både dem om CO2, torden, snevejr, Antarktis og Amazonas, og alt derimellem. Findes der fx to ens snefnug eller ej? Kan gigtpatienter virkelig mærke, at et omskift i vejret er på vej? Og er det solpletter, der er hovedårsagen til klimaforandringerne, eller er Antarktis faktisk ved at blive større?

 • - og de problemer vi står overfor
  af Jens Koch
  132,95 kr.

  Bogen omhandler de mange faktorer, der har indflydelse på jordens klima, både i fortiden og nu. Den tager udgangspunkt i de ændringer af klimaet, der historisk har været igennem tiderne, lige fra da dinosaurerne levede på jorden, til vikingerne befolkede Grønland, svenskerne gik over bælterne og til den sidste lille istid, der fik Themsen til at fryse til. De menneskeskabte indvirkninger på klimaet bliver sat i relief til de naturlige årsager. Bogen er skrevet for at give læseren et indblik i, at der er mange andre årsager til en kommende klimaændring end den stående debat om CO2-indvirkningen på klimaet. Dette for at skabe en basal viden, således at der kan komme en mere nuanceret tilgang til de alvorlige fremtidsudsigter, vi mennesker har på vores planet. Uddrag af bogen Der er, som beskrevet i de foregående afsnit, mange muligheder, som vi ikke kan gardere os imod, og uanset hvad vi gør, så vil der komme klimaændringer, vi ikke kan gøre noget ved. Det kan skyldes f.eks. kraftige vulkanudbrud, solens ændring af udstråling, jordens ændrede bane om solen og naturligvis nedslag fra en kraftig meteor. Desuden har vi de menneskeskabte ændringer. Dette emne er der debat om inden for videnskaben, og den fylder meget i det offentlige rum. En liste over mulige menneskeskabte årsager: CO2 – øget mængde i atmosfæren Udledning af gasser fra dyrehold Skovfældning, ændrede økoområder Enorme bebyggelser – byer Befolkningstilvækst Om forfatteren Forfatteren Jens Koch er uddannet elektroingeniør. Han har arbejdet indenfor IT, dels som tekniker, men også som underviser af fagfolk. Han har hele livet været interesseret i astrofysik, herunder bl.a. jordens klimahistorie, og det har givet ham lyst til at skrive denne bog, da der efter hans mening mangler generel oplysning om emnet.

 • - How to Survive the Worst Storms, Floods, Droughts and Cold Spells
  af Gerrie McCall
  195,95 kr.

  Surviving Extreme Weather is a complete guide to coping with extreme weather, packed with real-life examples and step-by-step techniques for survival. Each chapter explains in detail how to cope with a different element, from what to do if flood waters are approaching your home to what to do if caught an avalanche.

 • - Meteorologiens historie
  af Erk. A. Rasmussen
  387,95 kr.

  Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det, sagde Storm P. Fra tidernes morgen har mennesket fascineret betragtet himlen og funderet over universets indretning - og lige så længe har vi drømt om at kunne forudsige og måske endda påvirke vejret.Vejret gennem 5000 år er en rigt illustreret videnskab- og kulturhistorisk beretning om meteorologiens udvikling. De første systematiske observationer af vejret kendes fra mesopotamiske lertavler, mens grundstenen til en egentlig meteorologisk videnskab blev lagt med de græske filosoffers erkendelse af, at hagl og stormvejr ikke er udtryk for gudernes vrede, men naturfænomener, der kan forklares rationelt.Bogen følger de videnskabelige gennembrud og vildfarelser, der førte fra oldtidens astrologiske vejrvarsler til nutidens computerbaserede langtidsprognoser. Undervejs inddrages historiske begivenheder, hvor meteorologien har spillet en afgørende rolle - som da vejrudsigterne fik direkte indflydelse på forløbet af de allieredes invasion i Frankrig i juni 1944.I vore dage er ønsket om at kontrollere vejret så stærkt som nogensinde. Vi prøver ikke længere at formidle vejrguderne gennem ritualer, men det diskuteres, om voldsomme cykloner og stigende temperaturer er varsler om kommende klimakatastrofer, og om det er muligt at afværge et sådant ragnarok. Meteorologiske spørgsmål, der har optaget mennesker gennem 5000 år.

 • af Tayo Oshaye
  164,95 - 247,95 kr.

 • af Jakob Dall
  1.378,95 kr.

  +2°C er et værk skabt af fotograf Jakob Dall, der gennem tre årtier har dokumenteret klimaforandringernes konsekvenser og de mennesker, der lever og overlever hverdagen, hvor katastrofen rammer.Billederne fortæller respektfuldt historier med menneskelig værdighed og giver håb om nye løsninger til at overkomme klimaudfordringen.Bogen skildrer klimaforandringernes konsekvenser fra 18 af de mest udsatte lande og viser hverdagen for de mennesker, der lever med de katastrofale påvirkninger som temperatur stigningerne medfører.Temperaturen i de 18 lande der er dokumenteret i denne bog, er siden 1971 i gennemsnit steget med +1,34°C og endnu mere i nogle af de specifikke områder, som bogen omhandler er gennemsnitstemperaturen steget til over +2°C.Ved +2°C stigning af verdens gennemsnits temperatur bliver det næsten umuligt for os mennesker at tæmme de selvforstærkende destruktive kræfter af klimaændringer og det stigende antal klimakatastrofer. Derfor har næsten alle verdens landes ledere tilsluttet sig The Paris Agreement i 2015, i håbet om at bremse den globale opvarmning.Bogen er opdelt i landeafsnit, hvor billederne er suppleret med tekster til hvert land, der beskriver forholdene og fremtidige forandringer.Forord af forfatter Carsten Jensen og efterskrift af Jens Friis Lund, professor ved Københavns universitet.Indbinding: Lærredsindbundet clamshell kassette med foliepræg og billede ilagt prægeramme + et nummereret og signeret tryk.Lærredsindbunden hardcover med foliepræg.Papir: 150 gr. garda pat bianka

 • af Brian Clegg
  114,95 kr.

  Everyone has an interest in the weather, whether it's to check the prospects for a day out or to know when best to harvest a crop. The Earth's weather systems also provide some of the most dramatic forces of nature, from the vast release of energy in a lightning flash to the devastating impact of tornadoes and hurricanes.For centuries, our only real guide to future weather was folklore, but with the introduction of the first weather forecasts and maps in Victorian times, attempts were made to give some warning of the weather to come. Until relatively recently, these forecasts could be wildly inaccurate - think of Michael Fish's denial that there was a storm on the way the night before the UK's great storm of 1987. This was due to the mathematically chaotic nature of weather systems, first discovered in the 1960s, understanding of which would transform forecasting from the 1990s and mean that meteorologists became amongst the foremost users of supercomputers.

 • - At leve med klimaforandringerne på Svalbard
  af Line Nagell Ulvisåker
  247,95 kr.

  Line Nagell Ylvisåker bor med sin familie på Svalbard, som er hårdt ramt af klimaforandringer. Inden vi ser os om vil temperaturen på Svalbard være steget med otte grader. Min verden smelter er en alarmerende historie om livet med laviner, jordskred, smeltende isbjerge og sultne isbjørne.Longyearbyen er et paradoks. Den eksisterer kun på grund af kulminedrift, og kul bidrager til klimaforandringerne, som folk her lider under. Ylvisåker har opbygget en tilværelse i Arktis som journalist sammen med sin mand og deres børn, og nu må hun med stigende frygt iagttage, hvordan hendes by bliver et stadig mere ugæstfrit sted. Da en lavine begraver flere huse og slår mennesker ihjel, begynder Ylvisåker at undersøge årsagerne til og konsekvenserne af opvarmningen af Arktis. Hun taler med meteorologer, klimaforskere, erfarne fangere, møder sultne isbjørne og måler de stigende vandtemperaturer i Nordishavet.”En historie om klimakrisen, der er lige så lærerig som den er fængslende.” Süddeutsche Zeitung”En gribende, stærk bøn mod klimakatastrofen.” 3SAT ’Kulturzeit’”En rapport fra fronten om kampen mod klimaændringer, den er både oplysende og rørende.” FocusLine Nagell Ylvisåker (f. 1982) er journalist, forfatter og foredragsholder og har boet på Svalbard siden 2005. Efter næsten fem år som freelancer og forfatter er Line Nagell Ylvisåker siden 2023 tilbage som redaktør på Svalbardposten, hvor hun tidligere har arbejdet i tolv år.

 • af California Office of State Engineer
  427,95 kr.

  This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work.This work is in the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and relevant.

 • af Scott Chaskey
  257,95 kr.

 • af Hardeep Singh
  372,95 kr.

  Rural households in developing countries face several types of risks, dominant among them is weather risk. Researchers ¿ag a host of factors responsible for greater vulnerability of farm households to weather risks in developing economies: (i) a signi¿cant proportion of sown area is under rainfed; (ii) rural households face substantial variation in their income across seasons and years due to vagaries of monsoon; (iii) households lack the adaptive capacity in terms of their access to information, institutions, infrastructure and ¿nances to cope with such weather risks; (iv) lastly, systemic weather shocks make informal risk sharing mechanisms infeasible for resource poor households and force many to sell their productive assets leading to dire consequences in terms of future outcomes. Further, it has been noted that weather patterns are becoming more and more unpredictable over time as the temperature is rising, rainfall is becoming more irregular and the frequency of extreme events such as droughts, ¿oods, heatwaves, etc. has been increasing over time. This further aggravates the problems posed by weather risks to agriculture and agriculture-based livelihoods. Examining the impacts of weather risks on agricultural productivity and further on overall economy of an agricultural household has generated a lot of interest. Besides examining the impacts of weather shock variables on agricultural productivity or pröts, several studies have also discussed about coping mechanisms employed by farmers to reduce agricultural income losses due to weather shocks. While examining the impacts of rainfall variations on crop yields, existing literature has focused on either level of or deviations in seasonal rainfall. They have ignored the role of uncertainty in monsoon onset in explaining losses in crop yields. The timing of monsoon arrival has many repercussions for agricultural house- holds and the biodiversity in a region. Changes in the pattern of arrival of monsoon over time have been documented in the literature. Several reasons have been cited to explain the changes in the pattern, the most important ones being variation in temperature due to climate change.

 • af Stephen J. Pyne
  177,95 - 217,95 kr.

  Lige så længe der har været liv på jorden, har der været ild. Igennem to millioner år har mennesket forfinet sin evne til at mestre ilden og derved fuldkommen forandret verden – og mennesket selv. Mad tilberedt over ild gav os store hjerner og små maver og placerede os i toppen af fødekæden. Mennesket brugte ilden til at præparere jorden som en del af en økologisk cyklus. Men da vi begyndte at afbrænde fossile brændsler, ødelagde mennesket sit forhold til ilden. Klimaforandringerne og de mange skovbrande viser med al tydelighed, hvordan ilden nu kan kontrollere os.Ildens tidsalder er historien om, hvordan vi med ilden som energikilde forandrede planeten, og hvordan vi på bæredygtig vis kan genindtage rollen som planetens fakkelbærere. Stephen J. Pyne er professor emeritus ved Arizona State University med speciale i miljøhistorie og navnlig ildens historie. Pyne er forfatter til mere end 40 bøger, og med Ildens tidsalder udkommer han for første gang på dansk.Udgivelsen er støttet af Carlsbergfondet.

 • af Jimmy Gump
  322,95 kr.

  Assessing the Role of Sea Spray in Turbulence ModulationUnlock the Secrets of the Ocean's Dynamic Dance with the Wind!Dive into the intriguing world of turbulent ocean surfaces with our latest publication, Assessing the Role of Sea Spray in Turbulence Modulation. Authored by [Your Name], this groundbreaking work explores the enigmatic relationship between high wind speeds and the ocean's drag coefficient.Preface: Unveiling Nature's Turbulent SymphonyIn the preface, the author delves into the heart of the matter, challenging existing paradigms in oceanography. At high wind speeds, where traditional theories fall short, our author proposes a fascinating hypothesis-sea spray may hold the key to understanding the reduction in drag at the ocean surface. Through meticulous direct numerical simulations (DNS) employing the Lattice Boltzmann method (LBM) and Lagrangian particle tracking, the book unveils the complex interplay of air turbulence, hurricanes, and sea spray droplets.Key Findings: A Glimpse into the Ocean's IntricaciesImplications: Navigating Uncharted WatersThe book challenges conventional wisdom, presenting results that question established notions about the impact of sea spray on drag coefficients. As the mean streamwise velocity of the carrier phase experiences a slight reduction in the logarithmic layer, contrary to previous studies, the true nature of the particle effect on drag coefficients emerges as an open question.Why This Book?Assessing the Role of Sea Spray in Turbulence Modulation is not just a book; it's a journey into the heart of ocean turbulence. Are you ready to explore the untamed waters of scientific discovery? Order your copy today and embark on a voyage into the mysteries that lie beneath the surface.

 • af Alan Sealls
  527,95 - 562,95 kr.

 • af Edward Joseph Lowe
  162,95 - 322,95 kr.

 • af Federal Aviation Administration
  518,95 kr.

  This is the official and all-new FAA Aviation Weather Handbook, FAA-H-8083-28.Current in 2023. Complete and unabridged. Printed in Color.Pilots and dispatchers must learn how to recognize marginal or hazardous weather--and avoid weather that is truly dangerous. The official Aviation Weather Handbook, prepared by the FAA, gives a detailed look at every aspect of weather that pertains to flight safety. It gives the pilot vital tools for flight planning and key information for making inflight weather decisions.This comprehensive handbook is an essential resource for experienced pilots, flight instructors, and students. It is a reference work that every pilot will want to keep close at hand--and an invaluable help for those preparing for FAA Knowledge Exams and airman certification.Includes chapters on:Heat and temperature Water vapor Earth-atmosphere heat imbalances Atmospheric pressure and altimetry Jet streams and wind Vertical motion and clouds Atmospheric stability Precipitation Weather radar Mountain weather Tropical Weather Weather and obstructions to visibility Turbulence Icing Thunderstorms Forecasts and advisories Aviation weather toolsAnd much, much more! The Aviation Weather Handbook consolidates information from the following advisory circulars (AC) into one source document. By doing this, the Federal Aviation Administration (FAA) streamlines access to the FAA's weather documentation. The following AC's are now canceled:AC 00-6, Aviation WeatherAC 00-24, ThunderstormsAC 00-30, Clear Air Turbulence AvoidanceAC 00-45, Aviation Weather ServicesAC 00-54, Pilot Windshear GuideAC 00-57, Hazardous Mountain Winds

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.