Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Familiehistorie og slægtsforskning

Her finder du spændende bøger om Familiehistorie og slægtsforskning. Nedenfor er et flot udvalg af over 50 bøger om emnet.
Show more
Filter
Filter
Bogtype
 • (50)
 • (12)
Format
 • (24)
 • (13)
 • (12)
 • (6)
 • (6)
 • (1)
Sprog
 • (35)
 • (15)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (2)
 • (6)
 • (6)
 • (6)
Serie
 • (1)
Tag
 • (7)
 • (6)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (4)
 • (3)
Vis mere
Sorter efterSorter Populære
 • - En håndbog for alle som beskæftiger sig med slægtsforskning
  af Jørgen Green & Michael Green Schmidt
  229,95 kr.

  Slægtsforskerens ABC er et let håndterligt opslagsværk for alle, som er interesseret i slægtsforskning. Bogen indeholder forklaringer på de udtryk, som man støder på, når man læser kirkebøger, lægdsruller, retsudskrifter, skifter og andre arkivalier m.m. Den indeholder også vejledning om, hvor man kan finde de forskellige oplysninger, hvilke regler der gælder om adgangen til disse oplysninger, hvordan man kommer i gang med slægtsforskning på arkiverne og på internet, samt hvordan man afslutter sin slægtsforskning med udarbejdelse og udgivelse af en slægtsbog. Herudover er en række relevante historiske emner grundigt beskrevet i bogen. Bogen er opbygget alfabetisk, som gør det nemt at finde oplysningerne og afsluttes med et omfattende stikordsregister. I 3. udgave er bogen blevet ajourført med en række nye afsnit og med flere oplysninger om de mange arkiver, som efterhånden er blevet lagt ud på internet.

 • - om slægten og folket
  af Ove Korsgaard
  45,95 - 236,95 kr.

  Bogen tager udgangspunkt i Ove Korsgaards eget liv og hans egen familie, og han bruger ”familien som metode”, som han selv siger. Det bliver på en måde også en beskrivelse af Danmarks forvandling fra landbrugsland til industriland, og bogen føjer sig på smukkeste vis til den beskrivelse af det nordlige Jylland, som Knud Sørensen, Jens Smærup Sørensen og Hans Edvard Nørregård-Nielsen har påbegyndt.

 • af Niels Hein
  188,95 kr.

  Dette er bogen, som klæder dig og din familie på til at gå på opdagelse i jeres egen historie. Den er en værktøjskasse med gode råd til, hvordan man griber sagen an, når man vil kende sin historie, både slægtshistorien og hvordan den forgrener sig ind i den større danmarkshistorie. Min familiehistorie hjælper med at svare på spørgsmål som fx: - Hvor stammer jeres familie fra? – om familieforgreninger ud i hele verden. - Hvordan laver man stamtræ og anetavler? – om slægtshistorie og hvordan man gør. - Hvad kan slægtens navne sige om familiehistorien? – om bondenavne, adelsnavne og stednavne. - Hvilken historie kan jeres hjem fortælle? – om historien i bolig og ting. - Hvad kan kroppen fortælle? – om hår, hud øjne og historien i vores DNA. - Hvordan levede jeres forfædre deres liv? – om bryllupper,traditioner, sygdom, arbejde, hverdag, barndom og død i gamle dage. Min familiehistorie er bogen om, hvordan jeres familie blev til – fyldt med tips, tricks og gode råd - og med plads til, at I kan skrive jeres egen historie i tekst og billeder.

 • - hvorfor og hvordan
  af Unna Hvid
  58,95 kr.

  Forfatteren til 'Skriv din livsfortælling' vil gøre dig opmærksom på, hvor vigtigt det er, at du får skrevet din livsfortælling ned i tide. Den mundtligt overleverede historie overlever kun så længe, der er nogen til at fortælle den videre. Når den først er skrevet ned, kan den leve for altid, og kommende generationer i familie og slægt kan have glæde af den og lære af den. Forfatterens råd til dig er derfor: Skynd dig at komme i gang med at skrive din livsfortælling ned! Og hvis du har et ældre familiemedlem, hvis historie, du gerne vil bevare, så tag kontakt! Vent ikke, til det er for sent. I bogen får du praktiske handleanvisninger til, hvordan du skriver din livsfortælling, også selv om du måske synes, det er en stor opgave at komme i gang med. Du får derfor råd til at skrive i overskuelige dele, du får spørgeguides og en skriveproces i 9 trin, du kan følge. Du vil derudover få forslag til, hvordan du kan få hjælp til at skrive din historie af for eksempel et familiemedlem, så det bliver et fælles projekt, hvis du har lyst til det. Det er forfatterens håb, at du kan bruge denne bog til at skrive din egen fortælling som en gave til din familie; en gave som har lang rækkevidde ned gennem generationer i din slægt.

 • - En danmarkshistorie
  af Jes Fabricius Møller
  256,95 kr.

  Den glücksborgske familie har i 2013 siddet på den danske trone i 150 år, vores nuværende dronning i mere end en fjerdedel af denne tid. I Dynastiet Glücksborg – en danmarkshistorie udfolder Jes Fabricius Møller Danmarks og det glücksborgske kongehus’ fælles historie. Hvad der i dag anerkendes som et nærmest lykkeligt forhold mellem statsmagt, befolkning og statsoverhoved, begyndte med en katastrofe og fortsatte med flere fejlgreb. Da kompromiskandidaten, den ret ukendte tyske prins Christian af Glücksborg, i 1863 overtog den danske trone efter den barnløse Frederik 7. var hans opgave klar: Han skulle være samlingspunkt i en statsdannelse, som bestod af både kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg. Men forholdet mellem Danmark og Glücksborgerne var meget tæt på at ende som en kort, ulykkelig forlovelse. Kun få dage efter sin tiltræden måtte kongen underskrive en ny forfatning, der med usvigelig sikkerhed ville føre til krig. Efter nederlaget i 1864 stod tyske Christian tilbage med en helt ny opgave: at regere en dansk nationalstat, hvis indre drivkraft bl.a. blev et inderligt had til alt tysk. Men gradvis har det glücksborgske kongehus gradvis tilpasset sig den rolle, som gør monarken til den måske mest respekte-rede statsinstitution i landet. Vejen er gået igennem flere alvorlige politiske kriser i forholdet mellem monark og stat. Jes Fabricius Møller fortæller levende om Christians 9.s succesfulde etablering af et nyt dansk dynasti og om sønnen Frederik 8.s kortvarige regering. Og om hvordan sønnesønnen Christian 10., den første glücksborger med dansk som modersmål, førte udenrigspolitik på egen hånd under 1. Verdenskrig og senere blev anklaget for at have begået statskup. Monarkiet blev reddet af Thorvald Stauning, og især under besættelsen udviklede forholdet sig til et frugtbart samarbejde, hvor kongen var et samlende nationalt symbol og samtidig fungerede som effektivt redskab for regeringens politik. Denne smukke, rigt illustrerede bog fortæller, hvordan det tætte samarbejde mellem statsoverhoved og regeringschef er blevet fortsat med held lige siden: under Frederik 9. og dronning Ingrid, som lagde nye alen til kongehusets popularitet, og under Dronning Margrethe, hvor tilslutningen har nået nye højder. Jes Fabricius Møller (f. 1966), er lektor i historie ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet med speciale i bl.a. de europæiske monarkiers nyere historie. Han har i en årrække fungeret som anmelder af historisk litteratur ved forskellige danske dagblade og har tidligere skrevet bl.a. Hal Koch – en biografi (2009).

 • af Grethe Clausen
  161,95 kr.

  Beskrivelser fra Arnborgs gårde, deres historie, deres ejere. Her er hvad jeg har fundet og skrevet om gårdene i Arnborg og omegn. En stor tak til alle, der har bidraget med oplysninger til gårdenes historier. Endvidere har jeg mine oplysninger fra kirkebøger, Hammerum Herreds folketællinger, skøder fra Rigsarkivets matrikelsider, DIS Danmark, Landsarkivet i Viborg og Lokalarkivet i Herning. Alle årstal ved overtagelse er fra tinglyste skøder.

 • af Tommy P. Christensen
  150,95 kr.

 • af Anne-Marie Thomsen
  145,95 - 188,95 kr.

  I året 1777 bliver en lille dreng født i dølgsmål af en ukendt kvinde. Hun afleverer drengen i kassen ved Den Kongelige Fødselsstiftelse. Han bliver givet navnet Jens Sørensen og bliver sendt i pleje hos degnen i et lille sogn på Sjælland. Hele livet bærer han mærkatet ” kassebarn”. 250 år senere kommer en lille pige til verden. Hun vokser op i skyggen af en negativ social arv, der i mange generationer har forhindret ethvert nyt kim til noget stort i at vokse og gro. Det er arven efter Jens Sørensen. På trods af en hård barndom og mange anbringelser i fremmede hænder klarer hun sig igennem. Men noget vigtigt er tabt på den turbulente vej mod voksenlivet – den nøgle, der kan åbne op for helingen fra barndommens traumer. Findes den mon i historien om kassebarnet? Uddrag af bogen Når jeg sidder her med min barndoms sagsakter foran mig, så er det kun, fordi jeg har brug for at få sat den sidste brik af min livs- og familiehistorie på plads. For svaret på, hvorfor det endte, som det gjorde i min familie, ligger ikke i disse sagsakter. Beskrivelsen af min krigszonebarndom er kun svage ekkoer af begivenheder, der startede længe før min fødsel. Den opvækst, jeg fik, er symptomer på en langt mere kompleks problemstilling, som jeg forud for besøget i hjemkommunen har brugt mange ressourcer på at forstå. Det begyndte for mere end 250 år siden. Om forfatteren Anne-Marie Thomsen (f. 1960) er uddannet pædagog i 1989, diplomuddannelse i Dannelse, etik og læring 2007, uddannet KRAP-pædagog i 2016. Har undervist i slægtsforskning i aftenskoleregi og i workshops om at finde sin historie for tidligere anbragte. Arbejder nu inden for det pædagogiske specialområde.

 • - Slægtens gåderbi 1900-tallet, 2. udg.
  af Per Andersen
  229,95 kr.

 • af Michael Dupont
  188,95 kr.

  Slægtsforskning er i dag en meget udbredt hobby, og flere og flere slægtsforskere får øjnene op for DNA, og hvad DNA kan bruges til. Inde i os alle lever der spor efter mange af de utallige forfædre, der har været med til at skabe os. En DNA-test kan kaste lys over, hvem man har arvet DNA fra, og hvordan segmenterne fordeler sig i ens kromosomer. Denne bog henvender sig til begynderen, der arbejder med DNA i sin slægtsforskning for første gang, og som gerne vil have en introduktion til emnet og nogle fif til, hvordan man kan komme i gang, og se hvad DNA-resultatet kan bruges til. En DNA-undersøgelse er en spændende og inspirerende rejse tilbage i tiden, en rejse gennem ens egen krop. Bogen giver dig en forståelse for, hvad der gemmer sig bag dine testresultater, og hvor faldgruberne er. Desuden indeholder den en guide til DNA-firmaet Family Tree DNA og viser dig bl.a., hvordan du kan uploade dine resultater fra Family Tree DNA til MyHeritage og GEDmatch. Du finder også en introduktion til nogle metoder og redskaber såsom triangulering, AutoCluster og DNA Painter.

 • - En fortælling om en slægt med kunstnere i 4 generationer
  af Steen Johansen

  Navnet Jerichau har været mig bekendt siden min tid på Københavns Universitet. Dengang kom jeg dagligt til Hovedbygningen på Frue Plads, og derfor gik jeg ofte forbi statuen af David foran Frue Kirke, og her så jeg navnet Jerichau i bunden af statuen. Ved besøg på Statens Museum for Kunst havde jeg set Panter­jægeren med navnet Jerichau, og naturligvis kunne man se navnet Jerichau på mange af Glyptotekets statuer og figurer. Ligeledes havde jeg på et vist tidspunkt set billeder af maleren Jens Adolf Jerichau på udstillingen på Lousiana. Og jeg havde også lagt mærke til, at maleriet ”Danmark” var malet af Elisabeth Jerichau- Baumann. Sammenhængen mellem disse 3 kunstnere havde jeg imidlertid aldrig rigtigt tænkt over. Men der var – og er – en sammenhæng. Det fandt jeg så ud af, da jeg en dag mødte en rigtig levende Jerichau – i kød og blod – under et ophold på klostret San Cataldo ved Amalfi i det sydlige Italien. Det var mit første møde med billedkunstneren Jan Holger Jerichau, oldebarn af det berømte ægtepar, billedhuggeren Jens Adolf Jerichau og malerinden Elisabeth Jerichau-Baumann og nevø af maleren Jens Adolf Jerichau. Det vakte min interesse og gav stof til eftertanke. Det er så hensigten med denne bog at gøre rede for kunstnerslægten Jerichau i historisk perspektiv og med udgangspunkt i den (foreløbig) sidste udøvende kunstner på stammen, Jan Holger Jerichau. Nærværende fortælling om kunstnerslægten Jerichau er en ­beretning om det usædvanlige og helt enestående i, at så mange medlemmer af familien over så lang en årrække har kunnet føre den kunstneriske tradition videre. De enkelte familiemedlemmer vil blive beskrevet som kunstnere og mennesker. Med hver deres fortrin og hver deres mangler og svagheder. Deres værker vil blive omtalt så udførligt som muligt. Vurderingen af arbejderne hentes fra udsagn af kunstkendere og kunsteksperter, som på forskellige tidspunkter har givet deres mening til kende i bøger og artikler. Mit ærinde er at gøre rede for lykke og ulykke ved det kunstneriske gen som arv fra generation til generation i slægten Jerichau.

 • af Sarai Meyron & Carina Gerke
  217,95 kr.

  No Words of Warmth / Keine wärmenden Worte ist ein hybrides Künstlerbuch, das in Text, Bild und Ton Einblick in das Leben einer jungen jüdischen Künstlerin in Deutschland gewährt. Assoziationen von Schwester, Tochter, Mutter und Großmutter werden durch die Augen der Protagonistin zu einer feministischen Stimme verwoben, die sich mit der Vergangenheit und deren Fortwirken in der Gegenwart auseinandersetzt. Realität und Fantasie verschwimmen in einen Bewusstseinsstrom, der so wahrhaftig ist wie die Erinnerung oder die erinnerte Geschichte. In dem Buch wird eine neue Generation sichtbar, die sich bewusst für das Leben in Deutschland entschieden hat und sich weder durch die Religion noch durch den Zionismus definiert, sondern als kulturell jüdisch - und die vereint ist im Aufgebehren gegen den Antisemitismus und in der kritischen Selbstreflexion. Sarai Meyron, geb. 1995 in Jerusalem, lebt und arbeitet in Braunschweig.--No Words of Warmth / Keine wärmende Worte is a multifaceted and hybrid art book-combining text, sound, and images-that provides a glimpse of a young Jewish woman's life as an artist in Germany. Associations relating to the roles of sister, daughter, mother, and grandmother are woven together through the eyes of the protagonist to create a cohesive feminist voice that explores the past and its influence on the present. Reality blurs with fantasy in a form of stream-of-consciousness writing that is as true as memory or remembered history. Energized by a process of critical selfreflection, this book can be seen as a stand against dehumanization, and a reflection of Jewish life in Germany today. Sarai Meyron, b. 1995 in Jerusalem, lives and works in Braunschweig.

 • - fra Kongernes Jelling
  af Hans Kurt Nielsen
  115,95 - 240,95 kr.

  Slægtsbog om en typisk fodermester familie i Jelling i første halvdel af 1900-tallet.Bogens første 100 sider handler om ægteparret Agnes og Emil, samt deres efterkommere.Resten af bogen er en beskrivelse af familiens forfædre.Fra midten af 1600-tallet til år 2022 beskriver bogen ni generationer af slægten.

 • - Historie om Niels Christensen og Oline Thidemann og deres børn
  af Jørn Dietrich
  207,95 - 337,95 kr.

  Denne bog er andet bind i trilogien om min slægt. Den første bog, som blev udgivet i oktober 2020, handlede om Thidemann-slægten i Middelfart, forfatterens tipoldeforældre og tidligere generationer i byen. I denne bog fortsætter beretningen om slægten og fortæller om mine oldeforældre Niels Christensen og Oline Marie Thidemann. I 1880 købte Niels proprietærgården, Smidstrupgård, i Smidstrup syd for Vejle, og i 1881 blev han gift med naboens datter, den 19 år yngre Oline. De levede 30 år på gården og opdrog her ni børn. Efterhånden som børnene voksede op, rejste de til København, og i 1911 solgte forældrene gården og flyttede til Skovshoved nord for København, for at være i nærheden af børnene i deres livs efterår. Endvidere berettes om børnenes liv og hvad de foretog sig, deres ægteskab og børn m.m. Et længere afsnit beretter om de to ældste brødres bilforretning, som i 1910erne og 20erne blev en af landets største.I 1922 sejlede Oline den lange tur til Rio for at besøge sin datter. Under den lange sejlads havde hun god tid til at skrive lidt om sit liv, om hvordan hun oplevede den lille provinsbys sladder, da forlovelsen med den meget ældre Niels blev kendt. Hun fortæller bl.a. om sin skolegang i Middelfart, den korte ungdom, hvordan det gik op for hende, at Niels nærede kærlige følelser for hende, om ægteskabet med Niels og om livet på gården med deres mange børn.Bogen bygger på et virvar af indsamlet historisk materiale og erindringer fra nulevende familiemedlemmer. Hertil kommer at der er bevaret mange breve fra Niels og Oline, som forældre og børn skrev til hinanden, talrige dokumenter fra forskellige instanser og der findes tillige ualmindelig mange fotografier fra familiemedlemmernes liv. Hertil kommer de mange arkivalier om familiens medlemmer som er fundet i Rigsarkivet, Det kgl. Bibliotek, Middelfart Byarkiv, Smidstrup & Omegns Museum, Dansk Veteranbil Klub og andre arkiver. Alle disse mange puslespilsbrikker er sat sammen til historien om Niels og Oline og deres børn.

 • af Anna Sofie Hagen

  En slægtstavle over mandlige efterkommere i lige linje af Johann Hagen. Den er en ajourføring af en slægtstavle lavet i 1884 af O. M. Giersing.

 • af Teresa Lim
  156,95 kr.

 • af Angela Findlay
  156,95 kr.

 • af Kate Quinn
  110,95 kr.

  Zwei Frauen im Nachkriegsfrankreich auf der Suche nach der Wahrheit 1915: Eve Gardiner, schüchtern und stotternd, wird unerwartet vom Geheimdienst angeworben. Sie verliebt sich in ihren Verbindungsoffizier, der sie nach Frankreich hinter feindliche Linien schickt. Dort soll sie einen Verräter beschatten. Unter Lebensgefahr trifft Eve eine schreckliche Entscheidung. 1947: Die junge Amerikanerin Charlie St. Clair bittet Eve, sie ins chaotische Nachkriegsfrankreich zu begleiten. Charlie sucht nach ihrer verschollenen Cousine. Und Eve kennt den Mann, für den die junge Frau gearbeitet hat. Nach all den Jahren scheint es an der Zeit, eine alte Rechnung zu begleichen. »Großartige Frauen, von denen man nicht genug bekommen kann.« BookPage

 • af George Michelsen Foy
  141,95 kr.

  Sich orientieren zu können ist eine der wichtigsten menschlichen Eigenschaften überhaupt, ob im dunklen Hausflur oder als Pilot eines Jumbojets. Doch wie beeinflusst das Navigieren unsere Gehirne, unser Gedächtnis und unseren Alltag? In einer faszinierenden Mischung aus persönlicher Erzählung und wissenschaftlichen Fakten begibt sich George Michelsen Foy auf die Suche nach dem Geheimnis um den tragischen Tod seines Ur-Ur-Großvaters, der 1844 bei einem Schiffsunglück ums Leben kam. Durch seine Geschichte zeigt uns Foy letztlich, wie die Orientierung unseren Alltag bestimmt - und dass diese besondere Fähigkeit heute bedrohter ist denn je.

 • af J. P. Earwaker
  81,95 kr.

  Excerpt from A Lancashire Pedigree Case: Or a History of the Various Trials for the Recovery of the Harrison Estates, From 1878 to 1886; Together With a Full Account of the Many Forgeries and Fraudulent Entries in Parish Register, Marriage Licence Bonds &CAudacity of these fortune-hunters become very remarkable indeed. I venture to think that there is no case on record in.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

 • af Eric E. Flora
  605,95 kr.

  John and Sarah (Harter) Flora moved from Preble County, Ohio to Carroll County, Indiana in 1829. The German-speaking couple bought land, befriended the Indians, raised eight children and had a town named after them. John and Sarah were members of the German Baptist Church (Dunkards). John and Sarah, their children and grandchildren were "builders." Some physically built homes and buildings. Others built successful businesses. Still others preached the Gospel in an eternal building effort. Some moved and built new communities in the wild lands of the West. Today, their descendants number over nine thousand and their town (Flora, Indiana) still remains with a population of two thousand and thirty-six.

 • af Francis Orpen Morris
  128,95 kr.

  Excerpt from A Series of Picturesque Views of Seats of the Noblemen and Gentlemen of Great Britain and Ireland, Vol. 6: With Descriptive and Historical LetterpressTo see olden buildings, castles, the houses of an ancient aristocracy, and monasteries, we must visit the land of our fathers.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

 • af Historical Society of Haddonfield
  81,95 kr.

  Excerpt from Haddonfield Historical Society Publications: First SeriesBut there was no Haddonfield then, and the home of Francis Collins was isolated, five miles from the little vil lage of Newton and without intermediate settlements. Its loneliness may be realized by examination of Thomas Sharp's map made eighteen years later, which shows but five houses between Mountwell and Newton. The Mount well residence was narrow and long, the inside doors were painted white and there was a large fireplace in the living room. At the southerly side of the house was a frame kitchen with a brick ¿oor, and outside the corner of this frame kitchen was a good cistern with fine willow trees hanging over it. There was a well also, but the water was too deep to be reached. Fine shrubbery of lilac bushes and other varieties grew about the house. One of the members of this Society used to visit at this house about 1856, andthough at that time she knew nothing of its history, she recalls having the impression that the house was very old.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

 • af Thomas W. Baldwin
  169,95 kr.

  Excerpt from Vital Records of Milford, Massachusetts: To the Year 18501. When places other than Milford or Massachusetts are named in the original records they are given in the printed copy.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

 • af Boston Listing Board
  169,95 kr.

  Excerpt from Ward 4 Precinct 1, City of Boston: List of Residents 20 Years of Age and Over, as of January 1, 1958°connor Jere miah Dem Friar Cather.ine Monaghan No-rah Dem Mornissey Ellen dem.mulianey ann-lf Sheghy Catherine Dem Sullivan Anna Vandiae Anne E Allén Delia M dem°a11én James L °8ar¢y James ?b-k'obks Edward c Dwinell Mary °téta Gene tate-mary °tatr6ulfi Laurier °wilson William Barrows Loretta °macdonaid George.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

 • af J. W. Clay
  146,95 kr.

  Excerpt from The Registers of Wath-Upon-Dearne, Yorkshire: Baptisms and Burials, 1598-1778; Marriages, 1598-1779The Second Volume, also parchment, contains the Baptisms and Burials, 1725 to 1778, and the Marriages, 1725 to 1753.The Third Volume is solely Marriages, 1754 to August, 1779, and is paper with the modern printed forms.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

 • af George W. Creasey
  196,95 kr.

  Excerpt from The City of Newburyport in the Civil War: From 1861 to 1865; With the Individual Records of the Soldiers and Sailors Who Served to Its Credit, Also the War Records of Many Natives and Residents of the City, Credited to Other PlacesThe writer presents this volume to the citizens of his native city as purely a work of love. At the close of the Civil War we found, that notwithstanding the loyalty and patriotism of our city during that eventful period, and its earnest and hearty support of the National Government, that it had not only promptly furnished all the men it was called upon by the State to provide, but had actually ex ceeded by more than one hundred and fifty men (including those in the 40th New York Infantry) all demands made upon it, yet it had absolutely given no thought to, or made the slightest provision for, the preservation of the names or the collating of the records of those who had given of their time, their health, and their lives for the preservation of the Union and the honor and good name of the city.Feeling assured that but a short time would elapse before many of the names as well as the honorable records of the veterans would be lost if some effort were not made to pre serve them, I began in 1869 the task of collecting the individ ual records of all who went from Newburyport or served to its credit during the war. The work has been a long and continuous one, demanding more of my time and energy than I ever dreamed of devoting to it; and yet now that it has been completed, and the records placed in such permanent form as to insure their identity, as well as their permanency for the future, I am amply repaid.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

 •  
  133,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.