Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Undervisningsmidler: psykologi

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: psykologi. Nedenfor er et flot udvalg af over 41 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Bessel van der Kolk
  219,95 - 356,95 kr.

  Bessel van der Kolk er en af verdens førende specialister inden for traumebehandling. I denne grundige gennemgang af emnet viser van der Kolk på baggrund af den nyeste forskning på området hvordan traumer rent faktisk forandrer krop og hjerne på en måde, der kompromitterer ofrenes evne til at føle glæde og engagement, udøve selvkontrol og føle tillid.Han undersøger innovative behandlingsmuligheder – fra neurofeedback og meditation til sport, drama og yoga – og viser nye veje til helbredelse af hjernen. NEW YORK TIMES BESTSELLER

 • af Ole Schultz Larsen
  626,95 kr.

  Psykologiens veje præsenterer forskellige retninger inden for psykologien: PsykoanalyseBehaviorisme Evolutionær psykologi Eksistentiel og humanistisk psykologi Kognitiv psykologi Socialpsykologi Bogen beskæftiger sig også med flere af de vigtigste psykologiske discipliner samt en række temaer med stor relevans for nutidens samfund; udviklingspsykologi, familieliv, kønsroller, omsorgssvigt og opdragelse for at nævne nogle få. På denne baggrund formår bogen at kaste lys over en række specifikke psykologiske problemstillinger - herunder stress, intelligens, kriser, kønsroller og læring. Bogen er bygget op, så hvert kapitel udgør en afsluttet helhed, som man kan arbejde med uafhængigt af andre kapitler.

 • - individuelt og kollektivt
  af Malene Mygind & Frans Ørsted Andersen
  287,95 kr.

  Robusthed er en nødvendighed i nutidens samfund, hvor hastighed, forandringer og krav om fleksibilitet hele tiden øges. Vil vi møde denne udfordring klogt, er det vigtigt, at vi sætter fokus på at øge både den individuelle og kollektive robusthed i hverdagen. Samtidig kræver det en accept af, at det er et fælles ansvar, og at robusthed ikke er noget, der kan pålægges den enkelte alene. Forskning i robusthed og resiliens dokumenterer i stigende grad, at forhold som følelsesmæssig selvindsigt og reguleringsevne, oplevelse af mening, mulighed for fordybelse og utilgængelighed, vedholdenhed og samarbejdsevne, engagement og mestring kan øge vores trivsel og robusthed. Robusthed i praksis er en introduktion til, hvordan vi kan forstå robusthedsbegrebet, og hvorfor det er væsentligt lige nu. Bogens 11 forfattere kommer på den baggrund med en række konkrete bud og anvisninger på, hvordan man kan udvikle robusthed privat, på arbejdspladserne og i samfundet.Bogens klare sprog, værktøjer og anvisninger samt de mange specifikke øvelser, refleksionsbokse og oversigter gør den velegnet til ledere, konsulenter, undervisere, coaches, sundhedspersonale og terapeuter.

 • - Techplatformenes indflydelse på tidens fakta, følelser og fortællinger
  af Vincent F. Hendricks & Camilla Mehlsen
  157,95 - 247,95 kr.

  Internettet er en potentielt demokratisk sfære, hvor alle kan få taletid. Men de sociale platforme har stor indflydelse på det enkelte menneskes digitale adfærd, ligesom de kan ekskludere alt fra vaccinemodstandere til den amerikanske præsident.Med analyser af fænomener som selfies, fake news og nudes viser Vincent F. Hendricks og Camilla Mehlsen, hvordan de sociale platforme administrerer tidens fakta, følelser og fortællinger og i praksis kan styre, hvad vi opfatter som sandt og falskt, rigtigt og forkert, grimt og smukt – online såvel som offline.Det er ikke for sent at skabe et mere demokratisk internet. Hendricks og Mehlsen kalder med Sandhedsministeriet på en nytænkning af techgiganternes rolle i den digitale infrastruktur.Camilla Mehlsen, cand.mag., er digital medieekspert i Børns Vilkår og indehaver af MehlsenMedia. Medlem af TechDK Kommissionen. Har bl.a. udgivet Teknologiens testpiloter (2016), Hvordan bliver vi digitalt dannede? (med Vincent F. Hendricks, 2018) og Homo Futura (2020) samt undervisningsmaterialet LIKE (2019) og undersøgelsen Influencere – de nye unge mediehuse (2020).Vincent F. Hendricks er dr.phil., ph.d. og professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet. Medlem af TechDK Kommissionen. Har bl.a. udgivet Spræng boblen (2016), Fake news (med Mads Vestergaard, 2017), Hvordan bliver vi digitalt dannede? (med Camilla Mehlsen, 2018) og Vend Verden (2020).

 • - grundbog til psykologi på B-niveau
  af Magnus Riisager
  464,95 kr.

  PsykB er den oplagte nye grundbog at benytte sig af til psykologi på B-niveau. Bogen er udstyret med 12 kapitler, hvoraf de ni er temakapitler, der hver belyser et særligt tema fra psykologifagets kernestofområder. Dermed oplever eleverne, hvordan psykologien bidrager til vores forståelse af os selv og den verden, vi lever i. Kapitlerne er derudover fyldt med håndgribelige, varierende og kreative arbejdsopgaver, mens nye teorier, empiriske undersøgelser og mere klassiske opgaver træner eleverne i alt fra fagets kompetencemål og feltarbejde til synopsisskrivning og eksamenøvelser.Bogens kapitler er:Sådan arbejder man i psykologi på B-niveauPsykologiens videnskabelige metoderSådan designer og udfører man feltarbejdeTema: Det kommunikerende menneskeTema: Følelsernes psykologiTema: Præstationernes psykologiTema: Det gode livTema: Tilknytning og kærlighedTema: RetspsykologiTema: VidnepsykologiTema: Klinisk psykologiTema: Højhastighedssamfund og diagnosekulturMagnus Riisager (red.) er lektor i psykologi på Slagelse Gymnasium og har skrevet flere bøger, bl.a. Fagdidaktik i psykologi (som redaktør og bidragsyder, 2018) og PsykC (2021).

 • - aktuelle teorier og nyere forskning
  af Ulla Søgaard
  557,95 kr.

  Psykologi – aktuelle teorier og nyere forskning er en grundbog i psykologi, som tager udgangspunkt i nyere neurobiologisk forskning inden for indlærings- og hukommelsespsykologi, og den indeholder bl.a kapitler om perception, indlæring, udvikling, motivation, socialpsykologi, identitet, personlighed og rolle samt en ny retning i faget: integrativ psykologi.Bogen dækker de kernestof-områder, som er beskrevet i læreplanen for psykologi, gymnasiale uddannelser på B- og C-niveau.

 • - Hvordan behandlingen af psykiske lidelser kan blive bedre
  af Birgit Valla
  202,95 - 247,95 kr.

  Der bruges store ressourcer på at hjælpe mennesker, der lider psykisk. Men hvor meget hjælper det egentlig? Hvad siger de mennesker, vi skal hjælpe, om det, der er vigtigt for dem? Hvad kan vi lære? Birgit Valla tager i denne bog fat på sådanne spørgsmål og giver optimistiske løsninger på, hvordan vi kan gøre psykiatrien bedre. Det at få tilbagemeldinger fra dem, der modtager hjælp, er essentielt. Og det at finde ud, hvad vi skal gøre med denne feedback, er mindst lige så vigtigt. På den måde kan vi forbedre os som terapeuter og som psykisk sundhedsvæsen. Lyt til det, folk fortæller, opsøg ny viden, øv dig, og find modet til at gå nye veje. Potentialet for forbedring er enormt. Birgit Valla er psykolog og specialist i klinisk psykologi. Hun har stor erfaring med feedbackinformeret arbejde.

 • af Magnus Riisager & Mette Morell
  244,95 - 416,95 kr.

  Fagdidaktik i psykologi er en indføring i fagets didaktik til lærere på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Bogen består af både teoretiske og forskningsbaserede tilgange til psykologifaglig didaktik kombineret med en lang række praktiske ideer til, hvordan man som psykologilærer kan håndtere fagets udfordringer på konstruktive måder. Psykologi er et komplekst fag, der stiller såvel lærer som elev over for en bred vifte af udfordringer såsom:Hvad er fagets rolle i forhold til almendannelse?Hvordan tackler man etiske problemstillinger, når faget går tæt på?Hvordan formidler man teorier, undersøgelser og psykologiske metoder?Hvilke strategier træner bedst elevernes evne til at tænke kritisk?Hvordan evaluerer man undervisningen formativt?Hvordan håndterer man bedst de muligheder, som digitale læremidler rummer?Bogen udkommer i serien Didaktik. Bogens bidragydere er Magnus Riisager, Mette Morell, Jette Hannibal, Janne Toftgaard og Thilde Bo Schmidt.

 • af Christian Skjødt Pedersen
  385,95 kr.

  Evolutionspsykologi er en tilgang til psykologi, der forklarer menneskers adfærd som resultatet af millioner af års evolution. Evolutionspsykologers ambition er intet mindre end at afdække menneskets natur, og tanken er, at den evolutionære tilgang kan anvendes til at belyse et hvilket som helst psykologisk tema.Bogen giver først en introduktion til begreberne evolution og evolutionspsykologi og tager derefter fat på en række af de mange temaer, som evolutionspsykologer har beskæftiget sig med. Af eksempler kan nævnes:Kønsforskelles oprindelseÅrsagerne til, at mennesker nærer fordomme og går i krig mod hinandenBaggrunden for vores interesse for sladder om kendteÅrsagerne til, at mennesket er så intelligent en art.Evolutionspsykologi er baseret på nyere forskning, og med udgangspunkt i denne forskning præsenteres væsentlige evolutionspsykologiske begreber og teorier. Bogen inddrager desuden mange konkrete eksempler, der knytter begreberne og teorierne til erfaringer fra dagligdagen.

 • - Behandlerens guide til ACT i teori og praksis
  af Rikke Kjelgaard
  173,95 - 317,95 kr.

  Drømmer du om at lære de effektive, evidensbaserede og håndgribelige strategier, som skaber vilde og varige forandringer for dine klienter og for dig selv? Samtaler som forandrer er behandlerens guide til ACT i teori og praksis. Bogen er skrevet af Rikke Kjelgaard, en af Danmarks største kapaciteter inden for ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Her får du som behandler en grundig introduktion til ACT med masser af kliniske eksempler og øvelser. Du bliver præsenteret for de grundlæggende begreber og for modellens bærende principper. Du får en gennemgang af kerne­processerne i ACT samt eksempler på, hvordan disse processer udspiller sig i det terapeutiske møde. Du følger med i en række samtaler som netop demonstrerer kerneprocesserne. Du lærer at lave sagskonceptuali­se­ring, at skabe fleksibilitetsprofiler, og du lærer, hvordan du designer dine egne metaforer. Du får desuden en række generelle tips til, hvad du skal gøre – og hvad du skal undgå at gøre – for at skabe samtaler, som forandrer.

 • af Sigmund Freud
  121,95 - 197,95 kr.

 • af Bella M Chapman
  282,95 kr.

 • af Natasha Schvey
  282,95 kr.

  From Attachment to Mindfulness to Zone of Proximal Development, P is for Psychology is a whimsical and accessible introduction to the fascinating field of psychology for both parents and children alike. Written by a licensed clinical psychologist and mom, the book features a new term for every letter of the alphabet, drawing from clinical, cognitive, developmental, and social psychology. Each term is accompanied by a full-color, playful illustration to entertain readers of all ages, and a glossary in the back provides additional information for curious minds who want to know a bit more. This book makes an excellent gift for baby showers or even a clever graduation gift for the soon-to-be psychologist in your life. It may not help you defend your dissertation or study for your licensing exam, but it will bring a smile to your face, and hey, maybe you'll even learn something new!

 • af Michael Molin
  207,95 kr.

  Terapi for Mennesker i Uniform er en bog om, hvad det vil sige at være menneske bag uniformen, og de særlige udfordringer det rummer. Uanset om uniformen er blå, grøn, rød, hvid eller usynlig, er der et menneske i den, som kræver omsorg, forståelse og beskyttelse for at fungere optimalt. Noget vi ofte glemmer, fordi uniformens værdier, identitetsfølelse og intense dagligdag tager over. Men hvis ikke vi først og fremmest lærer at være menneske, risikerer vores psyke at lide et knæk, den dag livet i uniform hober sig op til noget, som vi ikke længere kan overskue. Det være sig stress, udbrændthed eller traumer.Med afsæt i sine mere end 18 år i politiet og i sin rolle som krise- og traumeterapeut fortæller Michael Molin om sin egen vej til selverkendelse, og de overvejelser han har måttet gøre sig for at blive et helt menneske igen efter sine egne traumer fra tjenesten. Samtidig giver han et unikt indblik i krise- og traumeterapien, og hvad den kan gøre for mennesker i uniform og deres pårørende. Ikke kun efter traumet er en realitet, men også som den altafgørende forebyggende indsats.

 • - Om østlige og vestlige veje til personlig udvikling
  af Ken Wilber
  217,95 kr.

  “Hvem er jeg?” Dette spørgsmål har sandsynligvis præget mange af os, helt tilbage fra tidernes morgen og den dag i dag er det fortsat et af de måske mest nagende af alle de spørgsmål, som vi søger svar på. Der er svar, der strækker sig fra det hellige til det verdslige, fra det komplekse til det enkle, fra det videnskabelige til det romantiske, fra det politiske til det individuelle. Men i stedet for alene at undersøge de mange svar på spørgsmålet, så anviser bogen den specifikke og grundlæggende proces, der finder sted, når et menneske stiller og besvarer spørgsmålene: “Hvem er jeg? Hvad er mit virkelige selv? Hvad er min grundlæggende identitet?” I bogen præsenterer Ken Wilber et letforståeligt kort over den menneskelige bevidsthed og skaber orden i den store forvirring, der hersker på området, hvor utallige teorier og praksis hver især beskriver sig selv som den rigtige. I sidste ende drejer al personlig udvikling som om at nå til bage til den bevidsthed, hvor mennesket føler sig som værende 'et med alting. Bogen viser, hvordan du trin-for-trin kan gøre denne rejse. "Ken Wilber" der er en af dette århundredes mest banebrydende personligheder inden for bevidstheds forskning er psykolog og filosof – og er anerkendt som en af vor tids mest vidtspændende tænkere. Han skrev sin første bog som 23-årig og har siden udvidet sit forfatterskab med mere end 20 bøger, hvoraf flere efterhånden er oversat til dansk. Han er desuden grundlæggeren af The Integral Institute, som er en tænketank, der forsker i integral teori og praksis. Bogen er oversat til dansk i et tæt samarbejde med ID ACADEMY, hvor den indgår, som en vigtig del af undervisningen på psykoterapeutuddannelsen.

 • af Clive Gifford
  167,95 kr.

  You & Your Amazing Brain includes an unusual mix of surprising science, history, natural world examples, cultural amusement and astonishing stories all focused on brains, intelligence and learning in humans and other animals.

 • af Jennifer Wild
  147,95 kr.

 • af Dk
  117,95 kr.

  Now in Ukrainian.It's a wrinkly, spongy mass the size of a cauliflower that sits in our heads and controls everything we do! Welcome to the world of the brain...What is the brain made of? How does it work? Why do we need one at all? Discover the answers to these questions and much more in this fun, fact-packed introduction to the brain.Filled with colourful illustrations and bite-sized chunks of information, this book covers everything from the anatomy of the brain and nervous system to how information is collected and sent around the body. Other topics include how we learn, memory, thinking, emotions, animal brains, sleep, and even questions about the brain that are yet to be answered. With entertaining illustrated characters, clear diagrams, and fascinating photographs, children will love learning about their minds and this all-important organ.The Brain Book is an ideal introduction to the brain and nervous system. Perfect for budding young scientists, it is a great addition to any STEAM library.

 • af Sean Covey
  214,95 kr.

  The 7 Habits of Highly Effective People Guided Journal for Teens offers journal prompts, worksheets, and exercises to help you accomplish all your short and long-term goals.

 • af Alice Harman
  147,95 kr.

 • af Rachael Davis
  207,95 kr.

  A beautifully illustrated biography anthology, discover that tells the hidden mental health stories of 21 famous figures from science, sport, music and politics, from past and present.

 • af John Lok
  207,95 kr.

  In consumer time psychology part, consumer behavioral research topic is general businessmen whom have interest to investigate. They aims may expect to find whether how and why the consumers select to buy the product or research whether which factots can influence consumers' choices to change their consumption attitudes or desires to select to buy the product or consume the service. In this book theater audience psychology part, I shall explain why any theatre performance must need have good seats and hall facilities to let audiences to feel comfortable to see any performances, instead of facilities supply requirement. Audiences visual demand to actor individual performance, the actor performance must need to satisfy audiences visual leisure enjoyment. So, any global theatres must need have good performance hall and comfortable seats as well as every actor individual excellent performance skill to satisfy any one audience individual visual leisure need in theatre performance market demand and supply view.

 • af Cerridwen Greenleaf
  117,95 kr.

  "Dreams. We all have them. Good and bad ones. Some may be as simple as a dream about going to the mall with friends. But others can be much more complicated. Do you ever wonder what your dreams really mean? Is your subconscious trying to tell you something more? This gorgeous (and gifty) book guides young readers as they learn to decipher the deeper meanings behind some of their craziest dreams. With a primary focus on friendship, family, and school-and how dreams often reflect uncertainty in these areas of life-Dream On touches on the areas most important to middle grade readers. From falling or forgetting to turn in an assignment to being lost in the woods, readers will be able to examine their subconscious in a new, exciting way. The book also includes overviews and sidebars exploring the fascinating science behind REM-sleep and how our brains work during the various cycles of sleep that lead to dreaming"--

 • af José Maria Mayrink
  387,95 kr.

 • af Stephanie Corcoran
  132,95 kr.

 • af Robert Guarino
  197,95 kr.

 • af David Sobel
  197,95 kr.

 • af Paul Harrington
  217,95 kr.

  Based on the international bestseller "The Secret, The Secret to Teen Power" explains the laws of attraction in relation to teen issues, and tells how teens can transform their own lives and live their dreams by understanding and using the power they have in their hands.

 • af Jay Mcgraw
  165,95 kr.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.