Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Undervisningsmidler: filosofi

Her finder du spændende bøger om Undervisningsmidler: filosofi. Nedenfor er et flot udvalg af over 45 bøger om emnet.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Grundbog i filosofi
  af Michael Rasmussen & Thomas Falk Larsen
  363,95 kr.

  Et samlet grundbogsmateriale til filosofiundervisningen i gymnasiet og HF. Bogen tager udgangspunkt i læreplanen for Filosofi C, men kan også bruges på Filosofi B, særligt kapitlet 'Logik og argumentationsteori'.Bogen indeholder fremstillinger af nogle af de vigtigste discipliner indenfor teoretisk og praktisk filosofi. Til hvert kapitel finder du en samling af både nye og mere traditionelle kildetekster, flere af dem foreligger her første gang på dansk.Med bogen har vi lagt vægt på en aktuel og moderne tilgang til filosofien uden at miste blikket for det klassiske kernestof. Bogen er skrevet i øjenhøjde med dets publikum, og problemstillingerne er nærværende og relevante for elevernes hverdag.

 • - 45 øvelser
  af Oscar Brenifier
  183,95 kr.

  Hvordan lærer man at tænke selvstændigt? Den franske filosof Oscar Brenifier beskriver i denne bog filosofiske samtaler i klasselokalet som undersøgende samtalefællesskaber, der styrker elevernes selvstændig tænkning. Eleverne lærer at stille spørgsmål til hinanden, selv at tænke over og give svar, gå respektfuldt og kritisk på opdagelse i andres og egne svar samt forsvare egne holdninger med argumenter. Hermed trænes elevernes sproglige og sociale kompetencer. Oscar Brenifier, verdenskendt filosof og filosofisk vejleder igennem mange år, præsenterer i denne bog, skrevet til det danske marked, 45 filosofiske øvelser, der kan danne udgangspunkt for de filosofiske samtaler. Øvelserne er opdelt i nem, middel og svær, da dette kan være en hjælp til lærere, som ønsker at benytte undersøgende samtaler med og mellem elever som pædagogisk fremgangsmåde. Samtalerne skal styres af læreren og være velstrukturerede, så de ikke strander i modsætninger mellem personlige opfattelser. Indledningsvist beskrives derfor lærerens rolle og hvordan de filosofiske samtaler igangsættes og struktureres samt hvilke forhindringer, der kan opstås. Bogen henvender sig primært til folkeskolelærere og lærerstuderende, men vil være inspirerende for alle voksne, der vil igangsætte og støtte børn og unges egen tænkning gennem samtale.

 • af Christian Gorm Tortzen, Rasmus Sevelsted, Steffen Lund Jørgensen & mfl.
  276,95 kr.

  Platon er en af den vestlige verdens mest betydningsfulde filosoffer, og hans værker læses af mange studerende på landets gymnasier og universiteter, men hidtil har kun et mindre udsnit af hans dialoger været tilgængelige i moderne udgaver. I forbindelse med udgivelsen af Platons Samlede Værker i ny oversættelse (2009-2004) udsender Gyldendal derfor studieudgaver af de mest læste dialoger. Oversættelserne er sammen med indledninger og oversigter de samme som i den samlede udgave, men studieudgaverne indledes med en generel introduktion til det athenske samfund, som dialogerne udspiller sig i, og til Platon og hans værk. Introduktionen er skrevet med særligt henblik på førstegangslæsere.

 • - En inspirationsbog for unge filosoffer
  af Sven Nordqvist & Peter Ekberg
  235,95 kr.

  ER DU NYSGERRIG? Er du nysgerrig på verden? Har du tænkt på, hvad lykke er, hvorfor lige netop du findes, om alting er en drøm, hvordan det går til, når vi tænker, og hvad der menes med, at noget er sandt? Hvis du på et eller andet tidspunkt har spekuleret over den slags sager, så har du filosoferet. Det er aldrig for sent eller for tidligt at blive filosof. Når man først rigtigt er begyndt at spekulere, så længes man efter at få mere at vide … Tænk selv giver et let fatteligt og fascinerende indblik i, hvad filosofi egentlig handler om. Du kommer til at møde flere klassiske filosoffer og desuden stifte bekendtskab med en række store spørgsmål, som lærer dig at filosofere selv. Tænk selv er den perfekte første filosofibog for alle dem, der hele tiden spørger og vil vide mere, og bogen sprudler med Sven Nordqvists spø(r)gefulde tegninger.

 • af Christoffer Boserup Skov & Kasper Larsen
  215,95 kr.

  Bogen skærer ind til benet og fortæller dig, hvad videnskabteori er, hvad du kan bruge det til, og hvorfor det er vigtigt. Ni korte og letlæste kapitler giver dig overblik over centrale videnskabsteoretiske begreber. Bogens kapitler: Hvad er videnskabsteori? Når vi laver teorier om verden Hvordan begrunder vi viden? Forklaring på fænomener Findes der videnskabelig sandhed? Naturvidenskabelig metodeHumanvidenskabelig metode Samfundsvidenskabelig metode Videnskabsetik

 • af Christian Gorm Tortzen & Rasmus Sevelsted
  279,95 kr.

  Platon er en af den vestlige verdens mest betydningsfulde filosoffer, og hans værker læses af mange studerende på landets gymnasier og universiteter, men hidtil har kun et mindre udsnit af hans dialoger været tilgængelige i moderne udgaver. I forbindelse med udgivelsen af Platons Samlede Værker i ny oversættelse (2009-2004) udsender Gyldendal derfor studieudgaver af de mest læste dialoger. Oversættelserne er sammen med indledninger og oversigter de samme som i den samlede udgave, men studieudgaverne indledes med en generel introduktion til det athenske samfund, som dialogerne udspiller sig i, og til Platon og hans værk. Introduktionen er skrevet med særligt henblik på førstegangslæsere.

 • af Christoffer Boserup Skov & Kasper Larsen
  359,95 kr.

  Mennesket i verden gennemgår centrale filosofiske emner som etik, videnskabsteori, filosofi om mennesket og politisk filosofi på en letlæselig og letforståelig facon. Den spænder vidt fra klassiske filosoffer som Platon, Descartes og Kant til mere moderne tænkere som Nietzsche, Kuhn og Singer. Derudover er der også fundet plads til de danske filosoffer David Favrholdt og Peter Kemp. Der er tekstuddrag fra 16 filosoffer, arbejdsspørgsmål, spørgsmål til fordybelse og efter hvert kapitel en lille oversigt over de væsentligste begreber.

 • - sammen
  af Ejvind Hansen
  183,95 kr.

  Samtaler skaber og ødelægger liv. Samtaler åbner for verden ved at lukke for den. For atkunne samtale er vi nødt til at dyrke tavsheden. Vi kan kun sikre ytringsfriheden ved atbegrænse den.Tal! – sammen handler om sådanne paradokser i samtaler, som vi ikke kan løse, men somvi alligevel må forsøge at løsne op for. Ved at forstå, hvordan vi kan begrunde vores talehandlinger og talefrihed, kan vi se, hvilken magt talen har, og hvordan vi kan blive bedre til at tale på en måde, der åbner for rummelige fællesskaber, hvor flest muligt har indflydelse, og hvor vi gennem vores forskellighed udfordrer hinanden til en bred, nysgerrig og nuanceret forståelse af forhold i verden.Den gode samtale forudsætter, at vi lærer at reflektere over samtalens grænser og indimellem at holde mund. Henvender sig til alle, der arbejder med kommunikation.

 • - et Platon-udvalg
  af Christian Gorm Tortzen & Jørgen Mejer
  433,95 kr.

  Dette nye Platon-udvalg omfatter Alkibiades, Symposion, Hulebilledet, Theaitetos og Forsvarstalen. Alle tekster er nyoversat af Jørgen Mejer og Chr. Gorm Tortzen og præsenteres i læservenligt layout.Udvalget, der omfatter i alt 196 normalsider, er foretaget ud fra to synspunkter: Læseren præsenteres for flere forskellige sider af forfatterskabet samtidig med, at Platons centrale filosofiske problemstillinger belyses.Kend dig selv indledes med en introduktion til Platon og det filosofiske miljø i Athen i 400-tallet; hver oversat tekst har en selvstændig indledning og fodnoter, som gør det muligt at læse den på egen hånd

 • - Religionshistoriske hovedværker i uddrag
   
  161,95 kr.

 • af Søren Kierkegaard
  173,95 kr.

  "En bog for litteraturelskere, forfattere og forfatterspirer".Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) essay "Forord", udkom første gang den 17. juni 1844 og er en lille morsom og tankevækkende bog om de glæder og sorger, man som forfatter har, når man skal skrive forord til en bog eller en artikel.I denne udgave af "Forord" er teksten tekstnært ændret til nudansk af mag.art. Jens Staubrand, der tillige har udvalgt billederne og skrevet de uddybende informationer som billedtekster indeholder.Det er forlagets håb at denne nudanske, gennemredigerede udgave af dette lille litterær-filosofiske værk vil tiltale den nutidige læser, ligesom det er vores håb, at bogens billeder og deres ofte fyldige tekster giver læseren en dybere og mere rig læseoplevelse, end hvis man kun havde den nøgne tekst.

 • - Inspirerer til fælles fordybelse og filosofiske samtaler med børn fra 5 år
  af Michael Siegmund & Arlett Siegmund
  173,95 - 178,95 kr.

  Kan man føre filosofiske samtaler med børn? Absolut - intet kunne være lettere! Med denne fantastiske fortællebog kommer du legende let i gang med at føre filosofiske samtaler om verden omkring os i børnehøjde. Bogens hovedpersoner, uglerne Nils og Karl, kommer ud for en masse spændende oplevelser undervejs i denne fængende historie. Undervejs i bogen stilles filosofiske spørgsmål, der indbyder til nærmere refleksioner og diskussioner mellem børn og voksne. Dermed giver bogen anledning til sjove og spændende samtaler - et hit i alle aldre!

 • - Artiklen til Encyclopedia Britannica
  af Edmund Husserl
  167,95 - 215,95 kr.

  Fænomenologi er navnet på Edmund Husserls vigtigste forsøg på at formulere sin filosofi for en bred læserskare, og foreligger her i dansk oversættelse. Teksten er skrevet til Encyclopedia Britannica, så enhver skulle kunne slå “fænomenologi” op og læse den. Derfor er den et tætpakket og gennemarbejdet udtryk for hele Husserls filosofi, hans væsentligste begreber og den kritik, han rettede mod naturvidenskaben og den empiriske psykologi. Fænomenologi er en oplagt introduktion til Husserls transcendentale fænomenologi, bevidstheden, intentionaliteten og livsverdenen. Den markerer samtidig bruddet med eleven Martin Heidegger, der deltog i udarbejdelsen af teksten, indtil begge måtte sande, at de ikke længere kunne enes om, hvad fænomenologi vil sige. Fænomenologi er en del af bogserien AFTRYK, der samler korte og vedkommende filosofiske tekster med væsentlig virkningshistorie. Anders Dræby har skrevet introduktionen til teksten, der gør den relevant for studerende såvel som andre læsere med interesse for fænomenologi, psykologi og filosofi.

 • - Platon og Euklid tegner og fortæller
  af Christian Gorm Tortzen, Hanne Eggert Strand, Christian Marinus Taisbak & mfl.
  371,95 kr.

  Matematisk filosofiSamarbejde på tværsQ.E.D. er til matematik, oldtidskundskab, religion og almen studieforberedelse. Bogen indeholder indledninger, kommentarer, læsningsforslag og anvisninger på, hvordan man i praksis kan samarbejde mellem fagene.Sammenhæng mellem matematik og filosofiQ.E.D. viser den nære sammenhæng mellem matematikkens sprog og den filosofiske retning, som udsprang af Sokrates undervisning i Athen i 400-tallet f. Kr., og som blev formidlet af Platon. Kernen i Q.E.D. er to græske tekster i ny dansk oversættelse: Platons dialog Menon og Euklids Elementers 1. og 2. bog. Ved at læse teksterne opdager læseren samtidig forbindelse mellem Platons filosofi og Euklids geometri.Q.E.D. Hvilket skulle bevisesQ.E.D. - Quod erat demonstrandum er en forkortelse, der bruges, når et matematisk bevis er vel gennemført. Ligesom selve bevisførelsen er Q.E.D. et udtryk for en 2.500-årig europæisk videnskabstradition, der er blevet formidlet til hele verden.

 • af Oscar Brenifier
  149,95 kr.

  Hvad tænker du om livet?Tænk selv–bøgerne er lavet til alle, som har lyst til at tænke selv og til at jonglere med spørgsmål, som handler om alle de vigtige ting – om en selv og de andre, om livet og om den verden, vi lever i. Tænk selv-bøgerne er en hjælp for voksne, som vil tale sammen med børn, og ikke bare give dem færdige svar. Bøgerne er fyldt med humoristiske tegninger, der sætter fantasien i gang og hjælper forståelsen på vej, når de mange spørgsmål forbindes med kendte situationer fra børn og voksnes hverdag. I Hvad tænker du om livet? møder du seks store spørgsmål og mange svar. Men de bedste svar er dem, du selv giver - alene eller sammen med andre. Hvordan får du et lykkeligt liv?, Hvorfor lever vi? og Hvorfor skal vi dø?, er sådanne spørgsmål. Oscar Brenifier (tekst) & Jérôme Ruillier (tegninger)Udkommer 30. Marts 201096 sider, illustreretISBN: 978-87-92542-04-5Pris: 229 kr.

 • af David Cayley
  178,95 kr.

 • af The School Of Life
  134,95 kr.

  Als Kind ist man besonders neugierig. Man entdeckt die Welt, sieht vieles zum ersten Mal, beschäftigt sich mit dem Wie und Warum. Man stellt Fragen, auf die die Erwachsenen oft keine Antwort haben oder für die mit zunehmendem Alter die Wissbegierde gesunken ist. Dabei sind die Fragen meist spannend und tiefsinnig: Wo finde ich das Glück? Warum bekommt nicht jeder das gleiche Geld? Was ist Zeit? Woher weiß ein Hund, dass er ein Hund ist?Das Team von »The School of Life«, dem internationalen Bildungsprogramm, das vom Philosophen Alain de Botton gegründet wurde, gibt einfach erklärte Einblicke in die Welt der Philosophie und zeigt uns, warum die Ideen der großen Denker*innen nach wie vor von Bedeutung sind. Mit Fragen nach dem Sinn des Lebens, nach dem Entdecken und Verstehen des Selbst und der Welt um uns herum überträgt »The School of Life« die philosophischen Lehren auf die Erlebenswelt von Kindern und bietet damit einen idealen Einstieg in die Philosophie.

 • af Jamia Wilson
  134,95 kr.

  Ein philosophisches Sachbuch für Kinder ab 10 Jahren Wer bin ich?Was ist Gerechtigkeit? Und woher wissen wir, was richtig und falsch ist? Die ganz großen Fragen - irgendwann stellen wir sie uns alle auf die eine oder andere Weise. Aber wie findet man die passenden Antworten? Dieses Sachbuch bietet einen modernen und vielfältigen Blick auf die wichtigsten philosophischen Themen. Mit klugen Worten von Aristoteles oder Maya Angelou und aktuellen Beispielen regt es zum kritischen Denken an. So kann man sich selbst eine Meinung bilden und eigene Ideen entwickeln. Ein Guide zu Meinungsbildung und respektvoller Diskussion mit leuchtend bunten Illustrationen.

 • af Trudee Romanek
  106,95 kr.

 • af Michael Siegmund
  92,95 - 143,95 kr.

  Filosofiske samtaler med børn!Hvordan smager lykke? Kan man give et andet menneske lykke i gave? Hvad gør dig glad helt ned i maven?I denne bog finder du de 44 bedste spørgsmål til at filosofere over emnet "Lykke". Sammen med inspirerende billeder indbyder spørgsmålene til fælles fordybelse og samtale.Filosofiske samtaler kan føres hvor som helst og når som helst - i skolen, derhjemme eller på vej fra A til B. Fælles samtaler om filosofiske emner giver børn og unge nye perspektiver og input på en sjov og lærerig måde. Serien "Filosofiske samtaler med børn" gør det legende let at fordybe sig i livets store spørgsmål sammen.

 • af Michael Siegmund
  92,95 - 143,95 kr.

  Filosofiske samtaler med børn!Har du en sjæl? Hvorfor er du til? Hvilke store mål vil du gerne nå her i livet?I denne bog finder du de 44 bedste spørgsmål til at filosofere over emnet "Mig og min verden". Sammen med inspirerende billeder indbyder spørgsmålene til fælles fordybelse og samtale.Filosofiske samtaler kan føres hvor som helst og når som helst - i skolen, derhjemme eller på vej fra A til B. Fælles samtaler om filosofiske emner giver børn og unge nye perspektiver og input på en sjov og lærerig måde. Serien "Filosofiske samtaler med børn" gør det legende let at fordybe sig i livets store spørgsmål sammen.

 • - 7.-9. klasse - pk. a 10 stk.
  af Jennifer Fox Eades & Carmel Proctor
  248,95 kr.

  Træn dine personlige styrker giver konkrete bud på, hvordan lærere, akt-vejledere og konsulenter kan planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb, der lærer børn om personlige styrker, både egne og andres.Træn dine personlige styrker er tænkt som et fleksibelt undervisningsforløb. Materialet præsenterer en bred vifte af konkrete undervisningsforslag, der umiddelbart kan anvendes i praksis uden særlige forudsætninger. Målet er at give børn konkrete redskaber til at forholde sig til deres egne personlige ressourcer og lære dem, hvordan de kan udvikle deres personlige potentiale - til glæde for dem selv og for fællesskabet. Materialet kan anvendes i almenundervisningen, men er lige så anvendeligt i et special- eller individuelt forløb.I denne sampak er der 10 stk. styrkehæfte 3. Styrkehæfte 3 henvender sig til 7. 8. og 9. klasse. Materialet bygger på resultater fra den positive psykologi, og de nævnte styrker er baseret på Peterson og Seligmans (2000) klassifikation af styrker, kaldet Values in Action (VIA). Disse styrker er imidlertid kun et udgangspunkt - der findes muligvis flere hundrede styrker. Jo mere, man leder efter styrker, jo flere finder man!

 • - 3.-4. klasse - pk. a 10 stk.
  af Jennifer Fox Eades & Carmel Proctor
  248,95 kr.

  Træn dine personlige styrker giver konkrete bud på, hvordan lærere, akt-vejledere og konsulenter kan planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb, der lærer børn om personlige styrker, både egne og andres.Træn dine personlige styrker er tænkt som et fleksibelt undervisningsforløb. Materialet præsenterer en bred vifte af konkrete undervisningsforslag, der umiddelbart kan anvendes i praksis uden særlige forudsætninger. Målet er at give børn konkrete redskaber til at forholde sig til deres egne personlige ressourcer og lære dem, hvordan de kan udvikle deres personlige potentiale - til glæde for dem selv og for fællesskabet. Materialet kan anvendes i almenundervisningen, men er lige så anvendeligt i et special- eller individuelt forløb.I denne sampak er der 10 stk. styrkehæfte 1. Styrkehæfte 1 henvender sig til 3. og 4. klasse. Materialet bygger på resultater fra den positive psykologi, og de nævnte styrker er baseret på Peterson og Seligmans (2000) klassifikation af styrker, kaldet Values in Action (VIA). Disse styrker er imidlertid kun et udgangspunkt - der findes muligvis flere hundrede styrker. Jo mere, man leder efter styrker, jo flere finder man!

 • - 5.-6. klasse - pk. a 10 stk.
  af Jennifer Fox Eades & Carmel Proctor
  248,95 kr.

  Træn dine personlige styrker giver konkrete bud på, hvordan lærere, akt-vejledere og konsulenter kan planlægge og gennemføre forskellige undervisningsforløb, der lærer børn om personlige styrker, både egne og andres.Træn dine personlige styrker er tænkt som et fleksibelt undervisningsforløb. Materialet præsenterer en bred vifte af konkrete undervisningsforslag, der umiddelbart kan anvendes i praksis uden særlige forudsætninger. Målet er at give børn konkrete redskaber til at forholde sig til deres egne personlige ressourcer og lære dem, hvordan de kan udvikle deres personlige potentiale - til glæde for dem selv og for fællesskabet. Materialet kan anvendes i almenundervisningen, men er lige så anvendeligt i et special- eller individuelt forløb.I denne sampak er der 10 stk. styrkehæfte 2. Styrkehæfte 2 henvender sig til 5. og 6. klasse. Materialet bygger på resultater fra den positive psykologi, og de nævnte styrker er baseret på Peterson og Seligmans (2000) klassifikation af styrker, kaldet Values in Action (VIA). Disse styrker er imidlertid kun et udgangspunkt - der findes muligvis flere hundrede styrker. Jo mere, man leder efter styrker, jo flere finder man!

 • - En undersøgelse af videnskabernes ontologiske belysning hos Edmund Husserl, Alexandre Koyré og Gaston Bachelard
  af Søren Gosvig Olesen
  336,95 kr.

  Viden og fænomen undersøger en udviklingslinje fra tysk fænomenologi (Husserl) til fransk epistemologi (Koyré og Bachelard) og forsøger derigennem at fastholde den opfattelse, at videnskaberne må bygge på et ontologisk grundlag, som det er op til filosofien at belyse. Dermed er afhandlingen solidt placeret uden for videnskabsteoretisk mainstream. Viden og fænomen er krævende læsning, men den er en ressource, hvis man søger et grundigt kendskab til fænomenologien eller epistemologien. Derudover udgør bogen et kvalificeret indlæg i diskussionen om forholdet mellem videnskaberne og filosofien. Afhandlingen udkom på tysk i 1997 og blev forsvaret for habilitationsgraden (den internationale doktorgrad) på fransk i 1998. Den foreligger hermed for første gang på dansk. Søren Gosvig Olesen (født 1956) læste filosofi hos Gérard Granel og tog embedseksamen i filosofi og filosofihistorie fra Sorbonne i 1982. Derefter var han i en årrække ansat ved universiteterne i Odense og Århus. I 1996-1999 var han forskningsbibliotekar på Det kongelige Bibliotek, og siden da har han været lektor ved Afdeling for filosofi på Københavns Universitet. Han debuterede med essayet La philosophie dans le texte (1982). Hans hovedværk er Transcendental historie fra år 2000, et værk der kom i udvidet udgave på tysk og engelsk i 2012. Desuden har han skrevet indføringer og monografier som Vejledning til Heidegger (1990, rev.udg. 2013) og Filosofien i Frankrig (1993, rev.udg. 2021).

 •  
  161,95 kr.

  Die Welt der Philosophie für Kinder und Jugendliche erklärtWas ist Wirklichkeit? Woraus besteht die Welt? Was ist ein gutes Leben? Gerade Kinder sind fasziniert von der Bedeutung der Welt und dem Platz, den wir Menschen darin einnehmen. Dieses vielseitige Philosophiebuch nimmt junge Leser*innen ab 10 Jahren bei ihrer Suche nach Antworten an die Hand. Zahlreiche Abbildungen, Diagramme und witzige Illustrationen im Comicstil bringen Licht in knifflige Fragestellungen und führen anschaulich in philosophische Traditionen aus aller Welt ein.Spannendes Philosophie-Wissen für junge Denker*innen Von Wirklichkeit und Identität über Gerechtigkeit bis hin zu Glück und Wissen - dieses umfassende Nachschlagewerk bietet Mädchen und Jungs eine ideale Einführung in die wichtigsten Themen der Philosophie. Farbige Abbildungen und spannende philosophische Fragen laden dazu ein, in die großartige Welt berühmter Denker und deren Ideen einzutauchen - von Konfuzius und Platon über Immanuel Kant bis zu Karl Marx. . Anschauliche Einführung in die Philosophie für junge Leser*innen: Die wichtigsten Denker und philosophischen Traditionen aus aller Welt und aus verschiedenen Epochen auf einen Blick.. Alltagsnahe Gedankenexperimente regen zum Nachdenken an - z.B.: Denke an ein rotes Objekt. Wie kannst du wissen, dass andere Menschen eine Farbe genauso wahrnehmen wie du? . Spannende philosophische Fragen für Kinder und Jugendliche: z.B. Ist Sprache logisch? Was ist Kunst? Was sind Raum und Zeit?. Zahlreiche Fotos, Illustrationen im Comicstil und Diagramme unterstützen den Verständnisprozess wichtiger philosophischer Aussagen oder Fragestellungen.. Übersichtliche Zeitleiste zu den wichtigsten Stationen der Geschichte der PhilosophieEin aufregender Rundumblick auf die Welt der Philosophie! In diesem alltagsnahen Philosophiebuch erhalten Kinder einen spannenden Einblick in die großen Fragen des Lebens.

 • af Oscar Wilde
  128,95 kr.

  In dem Märchen verscheucht ein Riese spielende Kinder aus seinem Garten und errichtet eine Mauer um sein Anwesen. Das führt dazu, dass dort ewiger Winter herrscht:Erst als sich die Kinder durch eine Öffnung in der Mauer heimlich in den Garten schleichen, kommt die Sonne zurück und der Garten erwacht wieder. Der Riese beobachtet die Kinder vom Fenster seines Hauses und erkennt erst jetzt den Grund für das Ausbleiben des Frühlings. Er sieht einen Jungen, der zu klein ist , um -wie seine Freunde - in die Kronen der Bäume zu klettern Der Riese will dem Jungen helfen. Alle Kinder laufen davon, außer dem kleinen Jungen, der zu verweinte Augen hat, um den Riesen kommen zu sehen. Er lässt sich von ihm auf den Baum heben und küsst den Riesen, woraufhin die anderen Kinder in den Garten zurückkehren:"Und als all die anderen Kinder sahen, dass der Riese nicht länger böse war, kamen sie eilig zurück - und mit ihnen kam der Frühling. ,Von nun an, Kinder, ist dies euer Garten', sagte der Riese, nahm eine riesige Axt und riss die Mauer nieder."Die Kinder spielen hinfort wieder regelmäßig im Garten des Riesen, der jedoch unter ihnen den kleinen Jungen, der ihn einst geküsst hatte, vermisst. Er war einfach nicht mehr da."In der Ecke des Gartens war ein Baum über und über mit herrlichen Blüten bedeckt. Seine Zweige waren vergoldet und silberne Früchte hingen von ihnen herab. Und unter dem Baum stand der kleine Junge, den der Riese so sehr in sein Herz geschlossen hatte."Er hastet hinaus in den Garten und muss erkennen, dass der Junge Verletzungen an Händen und Füßen hatte. Als der Riese ihn fragt, wer ihm diese Wunden zugefügt habe, bezeichnet der kleine Junge diese als "die Wunden der Liebe" und lädt den Riesen in seinen Garten, das Paradies ein.

 • af Heather Camlot
  121,95 kr.

  "Imagine all the people living life in peace": Stell dir vor, Soldaten würden sich weigern, Waffen zu tragen, oder Kampfpiloten würden Blumensamen statt Bomben abwerfen? Stell dir vor, Musik hätte die Macht, den demokratischen Gedanken weiterzutragen? Unmöglich, denkst du? Auf keinen Fall. All diese Ideen sind von Menschen in die Tat umgesetzt worden - als Zeichen gegen Gewalt, Krieg und totalitäre Machtverhältnisse.Heather Camlot hat 15 Geschichten über wahre Begebenheiten zusammengetragen, in denen sich Menschen der Gewalt und dem Krieg widersetzt haben. Geschichten, die zeigen, dass jeder von uns einen Unterschied machen kann.

 • af Ralf Koerrenz & Friederike von Horn
  687,95 kr.

  The Lost Mirror traces cultural patterns in which the interpretation of learning and education was developed against the backdrop of Hebrew thought.The appreciation of learning is deeply rooted in the Hebrew way of thinking. Learning is understood as an open and history-conscious engagement of man with culture. The consciousness of history is shaped by the motif of the unavailability of the "other" and the difference to this "other". This "other" is traditionally remembered as "God", but may also be reflected in the motifs of the other person or the other society. The Lost Mirror reminds us of a deficit, which is that in our everyday thinking and everyday action, we usually hide, forget and partly suppress the meaning and presence of the unavailable other. The book approaches this thinking through portraits of people such as Janusz Korczak, Martin Buber, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, Jean-Francois Lyotard and others.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.