Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af af Jens Kristiansen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • af af Jens Kristiansen
    719,95 kr.

    Grundlæggende arbejdsret giver en samlet fremstilling af det arbejdsretlige system i fire hoveddele med fokus på:• Grundstrukturen i det arbejdsretlige regel- og processystem, herunder de særlige vilkår for offentlige ansættelsesforhold og EU-rettens voksende betydning for dansk arbejdsret (del 1).• De grundlæggende principper for det kollektive overenskomstforhold, herunder indgåelse, anvendelse og opsigelse af overenskomster, arbejdsgiverens ledelsesret, medarbejderindflydelse, konfliktret, fredspligt og det fagretlige processystem (del 2).• Hovedreglerne om ansættelsesforholdet, herunder forbud mod forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, alder og handicap, indgåelse af ansættelsesaftaler, forskellige ansættelsesformer, løn- og arbejdstidsvilkår, arbejdsfravær ved sygdom, fødsel og ferie, vilkårsændringer, virksomhedsoverdragelse samt opsigelse og ophævelse af ansættelsen (del 3).• De centrale principper om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen med inddragelse af såvel de arbejdsmiljøretlige regler som det arbejdsskaderetlige system (del 4).Jens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og forfatter til en række arbejdsretlige bøger, herunder Den kollektive arbejdsret fra 2014 og Ansættelsesret fra 2020.

  • af af Jens Kristiansen
    826,95 kr.

    Ansættelsesret giver en samlet fremstilling af retsforholdet mellem arbejdsgivere og lønmodtagere med fokus på:• Lønmodtager- og arbejdsgiverbegrebet, samspillet mellem ansættelseskontrakter, overenskomster, lovgivning og menneske- og EU-retlige forpligtelser samt lov- og værnetingsvalg ved grænseoverskridende arbejde.• Grundprincipper for ansættelse, herunder arbejdsgiverens ledelsesret, foreningsfrihed, forskelsbehandling på grund af bl.a. køn, alder og handicap samt persondatabeskyttelse.• Ansættelse af medarbejdere og forskellige ansættelsesformer, herunder deltidsarbejde, tidsbegrænset arbejde og vikararbejde.• Løn og andre former for vederlag, arbejdstidens omfang og tilrettelæggelse, lønmodtageres fravær ved bl.a. sygdom, fødsel og ferie samt generelle krav til parternes adfærd, herunder respektpligt og loyalitetspligt.• Fremgangsmåde ved ændringer i arbejdsvilkår og parternes stilling ved virksomhedsoverdragelse.• Opsigelse og ophævelse af ansættelsesforholdet, herunder indskrænkninger i arbejdsgiverens adgang til at afskedige og bortvise medarbejdere.Jens Kristiansen er professor i arbejdsret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og forfatter til en række arbejdsretlige bøger, herunder Den kollektive arbejdsret fra 2014 og Grundlæggende arbejdsret fra 2020

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.