Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Anders Trillingsgaard

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Sådan skaber I kurs, koordinering og commitment
  af Anders Trillingsgaard
  303,95 - 363,95 kr.

  Ledelsesteamet gentænkt bygger på en ny forståelse af ledelse og ledelsesteam. I bogen samles ”best current knowledge” om ledelsesteam i et tilgængeligt og praksisrelevant format kombineret med talrige øvelser og cases. Bogens 12 pointer viser, hvordan ledelsesteam kan nå frem til et bedre og mere effektfuldt samarbejde. Blandt pointerne er:•Ledelse er ikke noget, I er. Det er noget, I producerer•Ledergrupper udvikler sig i eksperimenterende livtag med gradvist mere besværlige realiteter•Jeres møder er for ringe, punktum.•En ledergruppe uden styringsoverblik er som en leder uden en kalender•DU skal udvikle dig, hvis gruppen skal udvikle sig•Dybden i jeres forhold afgør kvaliteten af jeres fakta Bogen er skrevet til ledelsesteam, som ønsker at skabe nye fælles forståelser og tilrettelægge udviklingstiltag til netop deres team, under netop deres betingelser. Dermed bliver teamet i stand til at få de bedst mulige organisatoriske resultater ud af de ressourcer, det råder over."At forstå og udvikle ledelsesteamet er en afgørende forudsætning for ledelsesmæssig succes. Og nærværende bog indeholder en sjælden rigdom af perspektiver til udvikling af ledergruppernes ledelsesgrundlag. 'Ledelsesteamet gentænkt' sætter en ny dagsorden for ledelse i grupper. Dels udfoldes et flot vokabularium, dels opstilles en struktureret og anvendelig model for udvikling i mange forskellige faser, dimensioner og perspektiver, og dels skabes mange flere nuancer omkring ledelsesgrupperne, end hvad vi normalt tænker på." - Fra bogens forord af Alfred Josefsen

 • - Professionel feedback, der skiller sig ud
  af Poul Nørgård Dahl, Helle Alrø, Finn Thorbjørn Hansen, mfl.
  229,95 - 269,95 kr.

  Her er bogen, der giver dig ny inspiration til og nye ambitioner for arbejdet med feedback. Feedback gentænkt gør op med en række ikke-underbyggede og forældede forståelser, som gør feedback trættende og mislykket. Vi skal ikke smide disse forståelser ud, eller prøve at erstatte dem med noget andet. Vi skal genbruge det bedste, opdatere vores tænkning, skærpe vores metoder og begreber, og finde ny gnist og ambition i arbejdet med feedback. Bogens bidrag spænder vidt med mange nye og gamle tanker, hundredvis af års erfaringer og mange gode modeller at støtte sig til: • Fire gentænkninger af feedback. • Hjælp til at levere en gedigen, dialogisk feedback. • Bud på lederens vej gennem de mange dilemmaer ved leder-feedback på performance til sine medarbejdere. • Talenters og deres talentudvikleres perspektiver på de mest succesfulde feedback-øjeblikke. • De særlige udfordringer med at give feedback i en team-sammenhæng. • Bevægelsen fra enkelte sporadiske og uorganiserede feedbacks til en organisationskultur, hvor feedback er en naturlig, ukompliceret del af såvel strategien som de daglige interaktioner. • Bud på, hvordan man som modtager gør sig til aktiv leder af feedbacken og får sorteret, så man kan investere i den mest umiddelbart brugbare feedback. • Bud på, hvordan man kan for berede sig på at give ubehagelig feedback og få sagt de ting, som rollen kræver. • Indsigt i, hvordan magtspil og etik påvirker den måde, hvorpå man håndterer feedback. • Beskrivelse af trænerens påkrævede disciplin og faglige kompetence for at gøre feedback rigtig, interessant og nyttig for udøveren. • Erfaringer fra den militære frontlinje, hvor feedback er en fast indøvet rutine, der omhandler og afgør liv og død. Feedback gentænkt er redigeret af Anders Trillingsgaard. Bogen henvender sig til alle, der i professionel sammenhæng skal give og modtage feedback.

 • - En antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation
  af Claus Elmholdt, Lene Tanggaard, Thea Mikkelsen, mfl.
  301,95 - 355,95 kr.

  Innovation udgør i dag et vigtigt samfundsmæssigt anliggende for både politikere, virksomhedsledere, medarbejdere og andre, og der diskuteres fra mange forskellige faglige vinkler og interesser. Med denne antologi sættes der fokus på, hvordan erhvervspsykologien bidrager til innovation i offentlige og private virksomheder. Bogens forfattere er psykologer med omfattende erfaring som både forskere eller konsulenter. Tilsammen præsenterer de et bredt udvalg af cases og psykologisk teori. Gennem eksempler fra egen praksis og diskussioner med afsæt i den nyeste viden om innovation viser de, hvordan erhvervspsykologien kan bidrage til at stille de relevante spørgsmål og sørge for fokus og retning i bestræbelserne på at skabe et mere innovativt samfund. De praksisnære cases bringer læseren fra uddannelse, hjemmepleje og sundhedsvæsenover ledelse, arkitekter og folkeskolen til PPR (kommunernes Pædagogisk PsykologiskRådgivning) og rådgivende ingeniører. Redaktørerne er Mads Bendixen, som arbejder som erhvervspsykolog hos ingeniørvirksomheden Alectia samt lektor Niels Christian Mossfeldt Nickelsen fra Aarhus Universitet, DPU. Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for innovation i organisationer og i samfundet generelt.

 • af Anders Trillingsgaard
  263,95 kr.

  What we need is a redefinition of leadership teams and teamwork, which is exactly what this book represents.Many of the leadership tasks in today’s organizations cross organizational boundaries. They require a well-functioning leadership team to be solved professionally. However, as Anders Trillingsgaard points out in the first lines of the book: “Leadership teams can be like organizational black holes that consume and destroy all the energy, initiative and ambition of both leaders and employees. Or they can be fountains or even geysers of relentless progress, exciting ambitions, creative collaboration and human development.”TEAMWORK & LEADERSHIP REDEFINED is built around 8 redefining insights that challenge widespread, yet outdated understandings of teamwork and leadership that often give rise to confusion and ineffective leadership.To give the reader more room for discussion and interpretations the book also contains three separate case studies co-authored by leading colleagues in the field of leadership team training:BRIAN PETERSEN, THE TABLE GROUPANNELISE GOLDSTEIN, MAERSK TANKERSLOTTE SVALGAARD, INSEAD AND ACTION LABTEAMWORK & LEADERSHIP REDEFINED er oversat til engelsk af Jens Czapkowski fra Ledelsesteamet gentænkt, Dansk Psykologisk Forlag 2015.

 • - How to build shared direction, alignment and commitment through new approaches to team tasks, meeting types and leadership roles
  af Anders Trillingsgaard
  312,95 kr.

  Although our organizations have changed over time, many of our widely held understandings of leadership, teams and team development have not changed for decades. What we need is a redefinition of leadership teams and teamwork, which is exactly what this book represents. Many of the leadership tasks in today’s organizations cross organizational boundaries. They require a well-functioning leadership team to be solved professionally. However, as Anders Trillingsgaard points out in the first lines of the book: "Leadership teams can be like organizational black holes that consume and destroy all the energy, initiative and ambition of both leaders and employees. Or they can be fountains or even geysers of relentless progress, exciting ambitions, creative collaboration and human development."TEAMWORK & LEADERSHIP REDEFINED is built around 8 redefining insights that challenge widespread, yet outdated understandings of teamwork and leadership that often give rise to confusion and ineffective leadership. To give the reader more room for discussion and interpretations the book also contains three separate case studies co-authored by leading colleagues in the field of leadership team training: BRIAN PETERSEN, THE TABLE GROUP ANNELISE GOLDSTEIN, MAERSK TANKERSLOTTE SVALGAARD, INSEAD AND ACTION LAB

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.