Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Andreas Laursen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - – juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede
  af Ole Spiermann, Oluf Jørgensen, Jørn Vestergaard, mfl.
  292,95 kr.

  Robust mandat: Danmark har igennem de sidste ca. 20 år – siden indgangen til det 21. århundrede – deltaget aktivt i en række internationale krige og militære missioner.Mens tidligere danske udsendelser overvejende var til FN-kontrollerede fredsbevarende missioner med en begrænset bemyndigelse til at anvende magt, så har de danske udsendelser i løbet af de sidste årtier været til lande med væbnet konflikt med deciderede kamphandlinger og med et robust mandat for de danske soldater til at anvende magt.Det skifte der er sket på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område har haft stor betydning for det danske samfund og sat sig mange spor, men mens der er gennemført forskellige evalueringer af den danske krigsindsats, er der ikke foretaget en tværgående retlig. Robust mandat udfylder dette tomrum.Juraen har netop på mange forskellige niveauer indtaget en central rolle for den danske indsats. De danske styrker har været i krig med et robust mandat og med deraf affødte robuste juridiske udfordringer. Hvornår er det lovligt at anvende magt mod en anden stat? Hvornår må danske styrker bruge dødelig væbnet magt eller frihedsberøve fjendtlige civile? Hvordan håndterer man formodede pirater, der er tilbageholdt ud for Afrikas Horn? Hvem holder øje med de danske internationale militære missioner? Og hvad gør vi med danske statsborgere, der udrejser til krigszoner i fx Syrien og deltager i kamphandlinger mod danske styrker?Det er disse juridiske udfordringer, der – set i forhold til dansk ret og folkeretten – er fokus for denne bog, herunder hvordan udfordringerne er blevet håndteret, samt om der er fundet tilfredsstillende løsninger på dem.Bogen er udgivet med støtte fra Margot og Thorvald Dreyers Fond

 • af Andreas Laursen
  475,95 kr.

  Den Internationale Straffedomstol kan snart fejre 10 års jubilæum som aktiv domstol. De nationale straffesystemer er imidlertid forblevet de primære fora, når det gælder retsforfølgning af internationale forbrydelser, herunder kerneforbrydelserne folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Bogen undersøger bl.a. om de centrale internationale forbrydelser kan straffes efter dansk ret og er en tilbundsgående undersøgelse af, om der eksisterer de påkrævede og tilstrækkelige materielle straffebestemmelser til i Danmark at retsforfølge personer, der mistænkes for at have begået internationale forbrydelser.

 • - Interpretation, Modification and the Use of Force
  af Andreas Laursen
  286,95 kr.

  To buy the book from outside Denmark, please phone +45 3919 5500 or e-mail: forlag@djoef.dk1. edition 2006, 348 pages, paperback.Price (excl. VAT, postage & handling): Approx. EURO 48, £ 31, $ 60.The international rules governing the use of force in international relations have been under pressure in recent years. They have on several occasions been challenged by states' practice, be it through actual acts (for example in the case of Kosovo 1999, Afghanistan 2001 and Iraq 2003) or in statements (such as the 2002 US National Security Strategy). A fundamental question concerns how international law reacts to such challenges: does is disintegrate or does it adapt to the new circumstances?This book is located at the intersection of two central and challenging issues in international law. The first concerns the ways in which such normative frameworks change, evolve, or are modified in international law. The second concerns the extent to which the basic norms governing the use of force against terrorists have changed significantly since the attacks on New York and Washington,DC in 2001.Part One of the present book sets out to examine the relationship between a treaty and subsequent challenging claims and acts by states. It is found that practice subsequent to a treatymay be central to the interpretation of the treaty or may in fact cause an informal modification of the treaty. In addition, the exact operation of subsequent practice is identified. Part Two applies the findings of Part One to the use of force against terrorists. Initially, a number of incidents involving the use of force against terrorists are described. These examples of state practice and the reactions thereto are then analyzed in order to determine their effect on international law, in particular in the areas of the requirement of state involvement, the definition of an armed attack, the issues of necessity and proportionality and the state of necessity excuse. It is found that international law in this area has in fact developed and adapted to meet new challenges posed by terrorism.The author is a prosecutor with the Special International Crimes Office in Copenhagen, Denmark. This book is his Ph.D. thesis that was submitted and defended at the European University Institute inFlorence, Italy.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.