Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage
Anette Christensen

Bøger af Anette Christensen

Anette Christensen, er født og opvokset i Skjern, men har boet i Herning det meste af sit liv, hvor hun har gået på både gymnasiet og seminariet. I en årrække arbejdede hun som sproglærer i folkeskolen, inden hun sammen med sin mand blev selvstændig og startede rejsebureauet, Ichtus Rejser, og ejendomsmæglerbureauet, Casa Espana, begge med adresse i Herning. Nu bor hun og i Tyrkiet, hvor hun skriver og fokuserer på personlig udvikling. Mercedes Sosa – The Voice of Hope har været undervejs i 10 år og for den 54 årige forfatter er bogen lidt af en bedrift, da de fleste tilgængelige kilder kun fandtes på spansk, mens bogen blev skrevet og redigeret på engelsk i en tid præget af store personlige udfordringer.
Vis mere
Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - My life-transforming encounter
  af Anette Christensen
  212,95 kr.

  Persecuted, banned, and exiled, the legendary Argentine folk singer Mercedes Sosa made South America’s dictators tremble in the 1970s. Nicknamed, “The Voice of the Voiceless”, Sosa became an icon of democracy and a much-loved mother of Latin America.Mercedes Sosa – The Voice of Hope charts Sosa’s remarkable life and career and offers a psychological profile that reveals the secret behind Sosa's enormous impact. Besides being a personal profile of the artist and a chronicle of Latin American music, history, and politics, the author explores the scientific underpinnings of how her profound connection with Sosa and Sosa’s music changed her life. By doing so, Christensen opens an avenue to personal transformation that is accessible to anyone.Sosa’s extraordinary example, coupled with Christensen’s inspiring discoveries will enable the reader to use life’s challenges as a stepping stone for growth. This narrative calls out for the best in all of us—for authenticity, empathy, and compassion. 

 • - My life-transforming encounter
  af Anette Christensen
  217,95 kr.

  Dansk debut forfatter springer ud internationalt med den første biografipå engelsk om den latinamerikanske legende, Mercedes Sosa.Som en hyldest til den legendariske argentinske folkesanger, aktivist, ogmenneskerettighedsforkæmper, Mercedes Sosa, i folkemunde også kaldt ”La Negra”,lancerer den danske forfatter, Anette Christensen, Mercedes Sosa - The Voice of Hope.Christensen hørte om Mercedes Sosa for førte gang den 4. oktober 2009, dagen hvorkunstnerens død blev annonceret i de danske nyheder. Alligevel ændrede mødet medMercedes Sosa forfatterens liv og Christensen har lige siden fordybet sig i MercedesSosa's musikalske og personlige univers.Udover at være den mest succesfulde argentinske sanger nogensinde er Mercedes Sosaogså kendt for budskabet om fred og solidaritet og blev ved hjemkomsten fra sit 3 årigeeksil i Europa Sydamerikas symbol på demokrati. For Christensen, er Mercedes Sosa ikkebare Latinamerikas ”Pachamama”, men Sydamerikas svar på Nelson Mandela. Da derikke fandtes en biografi om legenden på engelsk, valgte forfatteren at dedikere sig tilopgaven. "Sosa er en rollemodel, der bevidstgør os og revolutionerer vores hjerter ogvores samvittighed. Hun inspirerer os til at gøre verden til et bedre og mere retfærdigt stedfor alle," siger Christensen.Mercedes Sosa – The Voice of Hope, kortlægger Sosa's ekstraordinære liv og karriere ogtegner en psykologisk profil, der afslører, hvordan Sosa’s opdragelse i en fattigarbejderklassefamilie, det politiske miljø i Argentina under diktaturet i 70’erne samtpersonlige trængsler formede hende som menneske og som kunstner.Christensen lægger ikke skjul på at hun befandt sig i en større livskrise da hun hørte omMercedes Sosa første gang og at mødet med Sosa forandrede hendes liv. Som LeonardCohen synger i sangen, Anthem, ’There is a crack in everything, that is how the light getsin’, blev Mercedes Sosa det lys der fandt vej til forfatteren i en mørk tid. Christensensnysgerrighed efter at forstå hvorfor Mercedes Sosa gjorde så stort et indtryk på hende, harværet drivkraften til at skrive biografien. Med udgangspunkt i sit livsforvandlende mødemed Sosa udforsker Christensen, hvorledes vores dybeste relationer, kan have engenoprettende virkning på både krop og sjæl. Christensen har været i tæt samarbejdemed et hold af førende terapeuter på New Zealand for at få neurovidenskabelig belæg forteorien om at positive relationer kan sætte skub i vores personlige udvikling og medvirke tilat læge trauma, der går helt tilbage til barndommen. Mercedes Sosa – The Voice of Hopeer et direkte produkt af forfatterens personlige rejse. Den åbner en ny dør til selvudviklingsom er let tilgængelig for alle.Med sin ærlige og ligefremme fortællestil inspirerer Christensen læseren til at bevæge sigfremad på sin personlige rejse! Dette er en fortælling, der kalder på at få det bedste frem ios alle – den kalder på ægthed, empati og medfølelse. Du kan forandre verden ved atvære dig selv, det er Mercedes Sosa’s liv et eksempel på”, afslutter Christensen. Christensen har i de seneste år haft løbende kontakt til Mercedes Sosa’s familie ogMercedes Sosa Fonden i Argentina, som har givet bogen sine anbefalinger. MercedesSosa – The Voice of Hope, udkom på spansk i Latinamerika i december 2018.

 • af Anette Christensen
  135,95 kr.

 • - Un hommage a La Negra, la voix de l`Amerique Latine (1935 - 2009)
  af Anette Christensen
  110,95 kr.

 • - Un tributo alla vita di una delle piu grandi artiste rivoluzionarie contemporanee in America Latina
  af Anette Christensen
  111,95 kr.

 • - Un homenaje a La Negra, la voz de Latinoamerica (1935-2009)
  af Anette Christensen
  131,95 kr.

  Con su poderosa voz y su irresistible presencia en el escenario, la cantante folklórica argentina, Mercedes Sosa, era una intérprete de clase mundial, cuya influencia fue mucho más allá de las fronteras de la música. Incluida en la lista negra como una de las personas más peligrosas para el régimen de Argentina en la década de 1970, se convirtió en el punto de referencia subterráneo para los pobres y oprimidos, y en un icono de la democracia que luchó contra los dictadores de América del Sur con su voz.Junto con su carrera de toda la vida, que le valió cuatro premios Grammy, Sosa también trabajó como Embajadora de Buena Voluntad para los niños en América Latina y el Caribe, y se le otorgó el prestigioso puesto de Vicepresidenta del Consejo de la Tierra. Apodada "La voz de los sin voz", Sosa surgió como una leyenda y una madre muy querida de América Latina.Aunque Mercedes Sosa fue una de las artistas más reconocidas en la música internacional y colaboró con músicos de la talla de Luciano Pavarotti, Sting y Joan Baez, ella siguió siendo una heroína desconocida fuera de América Latina. Sin embargo, ahora diez años después de su muerte, el legado de Sosa continúa brillando. Su ejemplo de integridad y solidaridad sigue vivo y la convierte en un modelo a seguir que señala el camino hacia un mundo más empático y compasivo.¿Pero cómo una niña criada en una familia pobre de la clase trabajadora india obtuvo tanta influencia? Mercedes Sosa – Mas que una Canción explora el secreto detrás del notable impacto de Sosa y revela cómo su educación, circunstancias políticas y tragedias personales formaron su vida y su carrera. Se encuentra a punto de conocer a una mujer que lo inspirará con su coraje y autenticidad.“En su voz, la vida se convierte en canción con un aroma a esperanza tan dulce y hermoso como la flor que crece en los caminos de aquellos que buscan.”Contacto: mercedes-sosa.com Título en español: Mercedes Sosa - More than a Song 

 • - A tribute to "La Negra," the voice of Latin America (1935-2009 )
  af Anette Christensen
  155,95 kr.

  With her powerful voice and compelling stage presence, the Argentine folk singer, Mercedes Sosa, was a world-class performer, whose influence went far beyond the borders of music. Blacklisted as being one the most dangerous people to the regime in Argentina in the 1970s, she became the underground reference point for the poor and oppressed, and an icon of democracy who fought South America’s dictators with her voice. Alongside her lifelong career, which earned her four Grammy Awards, Sosa also worked as Goodwill Ambassador for the children in Latin America and in the Caribbean, and was granted the prestigious position of Vice President of the Earth Council. Nicknamed, “The Voice of the Voiceless”, Sosa emerged as a legend and a much-loved mother of Latin America. Although Mercedes Sosa was one of the most recognized artists in international music, and collaborated with musicians ranging from Luciano Pavarotti, Sting and Joan Baez, she remained an unsung hero outside of Latin America. However, now ten years after her death, Sosa’s legacy continues to shine. Her example of integrity and solidarity lives on and make her a role model who points out the path to a more emphatic and compassionate world. But how did a girl raised in a poor Indian working class family gain such influence? Mercedes Sosa - More than a Song explores the secret behind Sosa’s remarkable impact and reveals how her upbringing, political circumstances and personal tragedies formed her life and her career. You are about to meet a woman who will inspire you by her courage and authenticity."In her voice, life becomes a song with a scent of hope as sweet and beautiful as the flower that grows in the paths of those who looks forward."More information: mercedes-sosa.comTitle in Spanish: Mercedes Sosa - Más que una Canción

 • - Un encuentro que cambio mi vida
  af Anette Christensen
  212,95 kr.

  Perseguida, proscrita y exiliada, la legendaria cantante folclórica argentina Mercedes Sosa hizo temblar a los dictadores sudamericanos en los '70. Apodada "La Voz de los que No Tienen Voz", Sosa se convirtió en un ícono de la democracia y una muy amada madre de América Latina.Mercedes Sosa - La Voz de la Esperanza expone la notable vida y carrera de Sosa, y ofrece un perfil psicológico que revela el secreto detrás de su enorme impacto. Además de ser un perfil personal de la artista y una crónica de la música, historia y política latinoamericana, en él la autora explora las bases científicas de la manera en que una profunda conexión con Sosa y su música le ha cambiado la vida. Al hacerlo, Christensen abre un amplio camino a la transformación, accesible para cualquiera.El extraordinario ejemplo de Sosa, en combinación con los inspiradores descubrimientos de Christensen, permitirán al lector utilizar los desafíos de la vida como peldaños para su crecimiento personal. Esta historia es un llamado a lo mejor en cada uno de nosotros; un llamado a la autenticidad, la empatía y la compasión.IN ENGLISH Persecuted, banned, and exiled, the legendary Argentine folk singer Mercedes Sosa made South America's dictators tremble in the 1970s. Nicknamed, "The Voice of the Voiceless", Sosa became an icon of democracy and a much-loved mother of Latin America. Mercedes Sosa - The Voice of Hope charts Sosa's remarkable life and career and offers a psychological profile that reveals the secret behind Sosa's enormous impact. Besides being a personal profile of the artist and a chronicle of Latin American music, history, and politics, the author explores the scientific underpinnings of how her profound connection with Sosa and Sosa's music changed her life. By doing so, Christensen opens an avenue to personal transformation that is accessible to anyone.Sosa's extraordinary example, coupled with Christensen's inspiring discoveries will enable the reader to use life's challenges as a stepping stone for growth. This narrative calls out for the best in all of us-for authenticity, empathy, and compassion.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.