Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Ann Kristin Larsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
  • - Vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode
    af Ann Kristin Larsen
    211,95 kr.

    Ann Kristin LarsenEn enklere metodeVejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetodeDenne bog vejleder studerende i elementær samfundsvidenskabelig metode. Den guider overskueligt og enkelt den studerende gennem forskningsprocessens faser og centrale begreber. Gennem teori, enkle forklaringer og et gennemgående eksempel viser forfatteren, hvordan studerende i praksis kan gennemføre små undersøgelser og forskningsprojekter. Hun præsenterer kvantitative og kvalitative tilgange i et komparativt perspektiv, der viser styrker og svagheder ved dem hver især. Derudover giver hun gode råd til rapportskrivning, og øvelser, der er oplagte til både selvstudium og undervisningssammenhæng. Bogen henvender sig især til professionsuddannelserne.Ann Kristin Larsen har siden 1996 været lektor i samfundsfag ved Høgskolen i Oslo. I 2007 blev hun studieleder samme sted.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.