Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Anne-Dorte Bruun Nielsen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Helle Isager, Anne-Dorte Bruun Nielsen, Caroline Adolphsen & mfl.
  441,95 kr.

  Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift.Der findes få ansatte på universiteterne, der har været synonym med deres fag i samme grad som Irene Nørgaard. Gennem mere end 30 år har hun været med til at bære og forme fagene familie- og arveret på Aarhus Universitet – i flere år endda helt alene – og jurastuderende fra Aarhus kan ikke sige »bodel«, »særeje« eller »pensionsrettigheder« uden at tænke på Irene.IndholdForordNotits om forfatterneDel 1. FamilieformueretIrene fik ret – Om anpartssæreje, indtægter af gamle særejer og Højesterets dom af 3. november 2016 -af Jørgen U. Grønborg og Johan Hartmann Stæger Skattemæssige udfordringer med hidtidig fælles (ejer)bolig ved ægtefælleskiftet, som følge af separation eller skilsmisse - af Elisabet Jensen og Uffe Nørgaard Beregnet husleje i ægtefælleskifte -af Kirsten Reimers-Lund og Henrik Asboe Hvordan sikres krav på salgssummen fra et efterfølgende salg? -af Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard KristensenPensioners behandling på ægtefælleskiftet -af Anne Broksø, Anne Kjærhus Mortensen og Per AndreasenMuslimske ægteskabskontrakter som instrumenter for ligestilling mellem ægtefæller og harmonisering af forholdet mellem religiøs og verdslig ret -af René Franz HenschelFortsættelse af almene boliglejemål ved samlivsophævelse og død –af Hans Henrik EdlundProsessuelt barneperspektiv på deling av formue ved ekteskapets opphør -af Tone SverdrupFamilie- og arveret i praksis -af Mogens Pedersen Del 2. ArveretSuccessions rækkefølger – En løsning for moderne familier elleren kilde til konflikter? -af Anne Louise BormannNår ophavsmanden dør -af Birgit LiinDødslejegaver -af Annette Kronborg og Hans Viggo Godsk PedersenBristende forudsætninger i arveretten – med særligt fokus på U 2016.519 H -af Caroline AdolphsenArveforordningen og Danmark -af Kasper SteensgaardBorde lagen innehålla formkrav för hur testamente återkallas? -av Tapani Lohi Del 3. AndetFamilieideologi og normer i retlig regulering af familien - Et retssociologisk perspektiv på familieretten - af Bettina Lemann KristiansenForsikringsretlig identifikation mellem ægtefæller henholdsvis samlevende -af Susanne KierArbejdsbetingede fosterskader -af Helle IsagerDet er så yndigt at følges ad« indtil ... -af Gorm Toftegaard NielsenEr det strafbart at leve sammen med en kriminel? -af Nicolaj Sivan HolstBørn og unge som forbrugere i en teknologiseret verden – og lidt om Pokémon Go -af Anne-Dorte Bruun NielsenVærgemålssurrogater – fremtidsfuldmagt eller generalfuldmagt som alternativ til værgemål -af Erik WerlauffVoksne inhabile og de pårørendes rolle – Udvalgte tendenser i den retlige positionering af de pårørende (særligt ægtefællen) over for inhabile voksne -af Eva NaurFinansielle god skik-regler – Civilretlig betydning og praktiske konsekvenser - af Tanja JørgensenVedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde -af Rasmus Kristian Feldthusen Bibliografi over professor, dr.jur. Irene Nørgaards litterære juridiske produktion - af Per Teglborg

 • af Susanne Karstoft, Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen, mfl.
  667,95 kr.

  Denne reviderede og ajourførte 7. udgave rummer et udvalg af specielle formueretlige og formueretsrelaterede emner og er primært skrevet til brug for undervisningen på jurastudiets bacheloruddannelse. Men bogen kan ligeledes anvendes af andre, der ønsker at skaffe sig et hurtigt overblik over et af de behandlede emner.

 • af Lars Hedegaard Kristensen, Torsten Iversen & Anne-Dorte Bruun Nielsen
  562,95 kr.

  Denne 4. udgave af Lærebog i dansk og international køberet indeholder nye domme og ny litteratur siden 3. udgaven. De ændringer af købeloven der er foretaget ved lov nr. 523 af 6. juni 2007 (om forældelse) og lov nr. 718 af 25. juni 2010 (om rekonstruktion) er naturligvis også medtaget.Fremstillingen er en decideret lærebog og er i omfang tilpasset det timetal, der er til rådighed for undervisningen i faget køberet på bacheloruddannelsen i jura på universitetet.

 • af Anne-Dorte Bruun Nielsen
  351,95 kr.

  Salget af pakkerejser og individuelt sammensatte rejser er i stadig vækst både målt i antal rejser og i samfundsøkonomisk værdi. Rejseaftaler er kendetegnet ved at være betalt på forhånd, og som kunde ved man ikke præcist, hvad man får. Af disse grunde har lovgivningen både i Danmark og i EU tillagt rejsekunden en øget beskyttelse i forhold til køb af andre tjenesteydelser. Desværre er reglerne noget komplicerede og uoverskuelige. Rejsejura indeholder den første danske samlede fremstilling af rejsekunders og passagerers rettigheder og forpligtelser.Rejsejura har hovedvægten på to områder, nemlig dels passagerers rettigheder ved fly-, tog- og busrejser samt kundens retsstilling ved køb af pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.Særligt forordning om passagerers rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og forsinkelser ved flyrejser behandles detaljeret, ligesom de nye regler i lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer gennemgås. Hertil kommer afsnit om Rejsegarantifonden og Pakkerejse-Ankenævnet.Markedets ”problembørn” skifter fra årti til årti. Det var i 1990-erne timeshareaftaler, der gav anledning til mange sager. For tiden er leje af biler et ”ramt” område. Rejsejura indeholder en beskrivelse af de aktuelle problemer og en række anbefalinger til at undgå disse. Endvidere indeholder bogen en kort beskrivelse af de særlige forhold, som Airbnb indebærer i og med, at der er tale om en (også forudbetalt) aftale mellem to private, men med en professionel mellemmand.Kundens mulighed for at klage er beskrevet i forbindelse med hvert enkelt emne.Problemstillingerne belyses ved hjælp af en beskrivelse og gennemgang af relevante retsregler samt domme og afgørelser fra Danmark, EU og fra Pakkerejse-Ankenævnet.

 • af Helle Isager, Anne-Dorte Bruun Nielsen, Caroline Adolphsen & mfl.
  414,95 kr.

  Da professor Irene Nørgaard i sommeren 2017 takker af efter at have været ansat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, siden august 1983, fandt kolleger det som en must, at dette måtte markeres med et festskrift.Der findes få ansatte på universiteterne, der har været synonym med deres fag i samme grad som Irene Nørgaard. Gennem mere end 30 år har hun været med til at bære og forme fagene familie- og arveret på Aarhus Universitet – i flere år endda helt alene – og jurastuderende fra Aarhus kan ikke sige »bodel«, »særeje« eller »pensionsrettigheder« uden at tænke på Irene.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.