Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Anne Tortzen

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - Muligheder og faldgruber
  af Anne Tortzen
  227,95 kr.

  Samskabelse står højt på dagsordenen hos offentlige ledere og rummer en ambition om at forny velfærdssamfundet gennem samarbejde med borgere, lokalsamfund og virksomheder.Denne bog tilbyder et kritisk-konstruktivt blik på det ”magiske” begreb samskabelse. Den undersøger de muligheder og faldgruber, der er forbundet med ambitionen om at samskabe: Hvordan kan vi forstå samskabelse i en styringskontekst? Hvilken ledelse skal til for at understøtte samskabelse? Hvad sker der med demokrati og magt i samskabelse – og hvordan kan man som offentlig medarbejder skabe gode vilkår for samarbejde?Bogen kombinerer indsigter fra forskningen med konkrete cases og indbyder til refleksion over, hvad vi egentlig har gang i, når vi samskaber. Samtidig giver den konkrete anvisninger på, hvilke greb der er afgørende for at lykkes med samskabelse. Den er en invitation til samskabelse for viderekomne i form af en realistisk, reflekteret og lærende samskabelsespraksis.Samskabelse af velfærd henvender sig til ledere, konsulenter og praktikere i den offentlige sektor samt studerende på højere uddannelser og på efter- og videreuddannelser for offentlige ledere.Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog, er ekspert i borgerinddragelse og samskabelse. Hun har en ph.d. fra RUC om samskabelse i danske kommuner.

 • af Anne Tortzen & Manon de Jongh
  194,95 - 217,95 kr.

  Hvad er samskabelse? Hvad sker der med samskabelse, når den møder virkeligheden og hverdagen? Kan samskabelse indfri de store ambitioner om fremtidens velfærdssamfund? I begrebet samskabelse ligger visionen om et velfærdssamfund, hvor borgere og lokalsamfund indtager en stærk og aktiv rolle. Et samfund, hvor offentlige organisationer, civilsamfundet og private virksomheder arbejder sammen på tværs og finder løsninger på genstridige samfundsproblemer som ensomhed, klimaudfordringer og integration. I disse år forsøger mange ledere, medarbejdere og folkevalgte at forme samskabelsesambitionerne og føre dem ud i livet. Men ambitionerne støder ofte på grund, når de rammer hverdagens forhindringer og paradokser. KORT & GODT OM SAMSKABELSE I PRAKSIS handler om, hvordan organisationerne bliver bedre gearet til at arbejde samskabende. Forfatterne har mange års erfaring inden for borgerinddragelse og samskabelse, og de sammenfatter her deres viden og fører læseren mod de vigtigste pejlemærker i det samskabende landskab.Om forfatterne:ANNE TORTZEN er cand. scient.pol., journalist og proceskonsulent. Hun er ph.d. fra RUC med afhandlingen Samskabelse i kommunale rammer. Grundlægger og leder af virksomheden Center for Borgerdialog (www.centerforborgerdialog), som rådgiver offentlige organisationer om borgerinddragelse og samskabelse og formidler forskningsmæssig viden om feltet. MANON DE JONGH er chefkonsulent i UKON A/S og arbejder med ledelses- og organisationsudvikling, især i offentlige organisationer. Hun er ph.d. i organisationspsykologi fra Utrecht Universitet i Holland og er systemisk og psykodynamisk efteruddannet.

 • af Anne Tortzen & Annika Agger
  317,95 kr.

  DEN GRØNNE OMSTILLING KRÆVER NYE MÅDER AT ARBEJDE PÅ Kommunerne har ambitiøse klimaplaner på dagsordenen i disse år. Med dem følger øgede krav til offentlige medarbejdere og ledere om et nyt mindset, nye roller og samarbejder på tværs. Fokus i denne bog er den grønne omstilling, som den tager sig ud i et demokratisk og styringsmæssigt lys. Bogen giver et overblik over forskning, erfaringer og cases fra både indland og udland med det formål at vise vejen til, hvordan vi kan lykkes bedre med grønne tiltag i et samarbejde mellem kommuner og engagerede borgere og virksomheder. Med udgangspunkt i konkrete eksempler kortlægger forfatterne de udfordringer, den grønne omstilling stiller kommunerne overfor, og giver inspiration til, hvordan de kan nytænke beslutningsprocesser og samarbejde med borgere og lokalsamfund. Bogen henvender sig til beslutningstagere og medarbejdere i den offentlige sektor, til klimainteresserede borgere eller græs- rødder og til studerende inden for forvaltning, planlægning, miljø og klima. "Bogens solide analyser, teoretiske perspektiver og konkrete eksempler er et oplagt og inspirerende afsæt for vores aktuelle samarbejde med Gate 21’s partnere om at bevæge sig fra plan til handling og kaste sig ud i rollen som handlingsorienteret katalysator af lokal omstilling.”- Dorte Fænø Mondrup, seniorprojektleder, Gate 21

 • - Folkekirken på vej ud af skabet?
  af Anne Tortzen, Erling Andersen & Esben Thusgård
  185,95 kr.

  Denne bogs ambition er at inspirere til en samtale om kirkens rolle i velfærdssamfundet. De seneste år er det offentlige begyndt at invitere borgere og civilsamfund ind i et samarbejde om at løse komplekse udfordringer som hjemløshed, integration, mistrivsel og ensomhed. Det er det, nogle kalder ‘samskabelse’. Den aktuelle bevægelse i samfundet henimod at arbejde mere samskabende er en gave til folkekirken. Den bevægelse åbner mulighed for en samtale om, hvordan kirken kan finde et nyt ståsted og en ny måde at være kirke på, der bidrager til at skabe samfundsmæssig værdi. Bogen beskriver og debatterer de forandringer i retning af en mere udadvendt og samarbejdende kirke, der alle­rede er i gang mange steder. Med konkrete ­eksempler viser den, hvordan kirkens sproglige, kulturelle og rumlige ressourcer kan sættes i spil på nye måder i samarbejde med lokalsamfund, kommune og borgere.

 • - Byer der går foran
  af Anne Tortzen
  247,95 kr.

  Bogen tager dig med til fire europæiske byer, der går foran, når det gælder demokratisk fornyelse: Reykjavik, Amsterdam, Glasgow og Barcelona. Hvorfor gik de i gang? Hvilke metoder har de benyttet? Og hvilke erfaringer har de gjort sig?Borgersamlinger, borgerbudgetter og samskabende processer. Det er nogle af de nye metoder, byer og lokalsamfund i disse år griber til for at udvikle det lokale demokrati og give borgerne mere direkte indflydelse i deres lokalområde. Der er et stort behov for at forny demokratiet. Vi oplever et demokratisk underskud og en tillidskløft. Samtidig vokser behovet for at få flere med til at løse de samfundsmæssige udfordringer. Spørgsmålet er bare: Hvor gør vi det bedst – og hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på?Hvis du som forvalter, politiker eller græsrod arbejder med at styrke borgernes deltagelse i udvikling af byer og lokalsamfund, klima, integration eller velfærd, kan bogen give dig begreber og metoder til nye måder at arbejde på og til at forstå, hvad der er på spil i demokratiet og i byudviklingen.Demokratisk fornyelse henvender sig til studerende inden for offentlig forvaltning, politik og administration samt de, som i deres daglige arbejde har borgerinddragelse eller demokratiudvikling som felt.Anne Tortzen, ph.d., leder af Center for Borgerdialog, er ekspert i demokratiudvikling, borgerinddragelse og samskabelse. Hun har siden 2009 rådgivet kommuner i Danmark og Norden om demokratiudvikling.

 • - Demokrati i øjenhøjde
  af Anne Tortzen
  207,95 kr.

  Borgerinddragelse i kommuner og regionerBorgerinddragelse - demokrati i øjenhøjde er på én gang en debatbog og en håndbog. Bogen er et opråb til lokalpolitikerne om at gå mere i dialog med borgerne. Udfordringen er at holde liv i engagementet og fællesskabsfølelsen i en tid, hvor individualismen råder. Bogen indeholder en række best practice eksempler på borgerinddragelse i danske kommuner og regioner samt redskaber til bedre borgerinddragelse.Bogens forfatter Anne Tortzen er scient.pol. og journalist samt proceskonsulent og facilitator. Har siden 1998 drevet sin egen virksomhed, AtZ Kommunikation, der arbejder med kommunikation, analyser og forandringsprocesser.Står desuden i spidsen for Center for Borgerdialog, som rådgiver kommuner og regioner, der vil udvikle dialogen med borgerne. Se Center for Borgerdialog"Gennem mange år har borgerne først og fremmest opfattet sig selv som brugere, der udelukkende deltager og giver tilbagemeldinger på afgrænsede ydelser. Men evner vi at tænke nyt om roller for borgere, politikere og embedsmænd kan der frigøres enorme ressourcer ved at udvikle medborger-skabet. Potentialet er der, og i bogen "Borgerinddragelse - demokrati i øjenhøjde" gives der flere inspirerende eksempler fra danske såvel som fra udenlandske cases, hvor det er lykkedes at bringe borgerens ressourcer i spil som medborgere. Så er du på jagt efter idéer og redskaber til at udvikle lokaldemokrati er bogen et rigtig godt sted at hente inspiration."Jørn Sørensen, borgmester, Holbæk Kommune "Bogen indeholder glimrende beskrivelser af såvel metoder til borgerinddragelse som konkrete nationale og internationale eksempler, man kan tage ved lære af. Der er pædagogiske gennemgange af de overvejelser, man bør gøre, inden man går i gang. Der er anvisninger til, hvordan dialogen med borgeren kan gennemføres og hvordan, man som organisation kan arbejde med opgaven. Bogen er således rigtig god at få forstand, hvis man som leder eller praktiker i kommuner og regioner ønsker at arbejde systematisk med borgerinddragelse."Anders Agger, kommunaldirektør, Ballerup Kommune "En inspirationsbog og detaljeret vejledning i borgerdeltagelse, borgerinddragelse og praktisk nærdemokrati, der godt kan ende som pligtlæsning i de højere luftlag på landets rådhuse og regionshovedkvarterer."- Lektørudtalelse"Stor viden, stærkt engagement og skriveglæde går op i en højere enhed i Anne Tortzens "Borgerindragelse - demokrati i øjenhøjde", en af de bedste og mest tilgængelige bøger om nærdemokratiets tilstand og borgerinddragelsens muligheder."Tom Ekeroth, Danske Kommuner, No. 1 2009

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.