Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Bente Elkjær

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • af Morten Knudsen, Peer Hull Kristensen, Anne Reff Pedersen, mfl.
  507,95 kr.

  Klassisk og moderne organisationsteori er et oversigtsværk på dansk, som har holdbarhed ud over de helt aktuelle diskussioner. Bogen forsøger at give overblik over såvel teoretiske som praktiske delfelter, i håndbogsform. Indholdet afspejler både klassiske og internationalt udbredte perspektiver og mere aktuelle perspektiver hvoraf visse repræsenterer områder, hvor dansk og skandinavisk forskning har fået en særlig tyngde.Bogens er skrevet til studerende fra bachelorniveau og opefter, men kan med fordel også bruges på efteruddannelser, hvor det organisatoriske stof har særlig interesse.

 • af Klaus Nielsen, Helle Plauborg, Cathrine Hasse, mfl.
  347,95 kr.

  Bogen beskæftiger sig med to vigtige, beslægtede uddannelsesvidenskabelige discipliner: Didaktik handler om undervisning, men da hensigten med undervisning er, at mennesker skal lære, er læring en vigtig del af didaktikken. Læring handler om læreprocesser, og selvom disse kan foregå uden undervisning, vil man oftest analysere dem ud fra et ønske om at fremme læring, og dermed bliver didaktikken vigtig for læring.Bogen tegner et landskab af forskellige teorier inden for begge felter. Den er skrevet dels til universitetsstuderende, bl.a. på bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab, dels til faget Pædagogik og lærerfaglighed på læreruddannelsen.

 • - - i lyset af John Deweys pragmatisme
  af Bente Elkjær
  243,95 kr.

  Hvordan kan man forstå, analysere og arbejde med læring i arbejdslivet?Når læring går på arbejde tager udgangspunkt i Jean Lave og Etienne Wengers teori om, at læring finder sted gennem deltagelse i praksisfællesskaber. I bogen videreudvikles teorien med inspiration fra den amerikanske pragmatisme, hovedsageligt som John Dewey beskrev den. Pragmatisme er en filosofisk retning, hvor viden tager afsæt i kropslig og emotionel erfaring, der udvikles i en gensidig relation mellem handling og tænkning.John Deweys forskning og liv var på mange måder flettet sammen med udviklingen af pragmatismen, som var forankret i sin tids videnskabelige landvindinger, evolutionslæren og den eksperimentelle psykologi, og bogen beskriver levende denne udvikling. Bogen rummer eksempler på analyser af læring i arbejdslivet samt præsenterer en model, som både indtænker arbejdets praksis, dets organisering og muligheden for at engagere sig og hele tiden lære.Når læring går på arbejde, som udkom første gang i 2005, og har i denne 2. udgave været igennem en omfattende gennemskrivning og er på mange måder en helt ny bog.

 • af Bente Elkjær & Anne-Grete Lysgaard
  76,95 kr.

  Der findes en del litteratur om, hvad man bør gøre, hvis man vil udvikle organisatorisk læring og Lærende Organisationer. Og der findes ganske lidt om, hvad der faktisk foregår i danske virksomheder i dag - især hvad angår mindre virksomheder.  På baggrund af 6 cases fra mindre virksomheder forsøger forfatterne at råde bod på dette tomrum. Bogen henvender sig især til konsulenter, men også undervisere og studerende med interesse for læring og organisationsudvikling vil finde bogen interessant.

 • - en håndsrækning til læreruddannelsen
  af Svend Brinkmann, Bente Elkjær & Thomas Aastrup Rømer
  130,95 kr.

  John Dewey er en stemme, der tværs gennem århundreder tilbyder en håndsrækning til de lærerstuderende, der vil være deltagere i samtalen om design af undervisning og læring og om uddannelsens demokratiske betydning i den særlige samværsform, der udvikles gennem den deliberative samtale mellem mennesker dvs. mellem lærer og elev i det formaliserede uddannelsessystem. Uddannelse er ikke i sig selv "dannende" men kan blive det undersærlige omstændigheder, mener John Dewey.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.