Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Bente Halkier

Filter
Filter
Genre
 • (3)
 • (5)
 • (9)
 • (9)
Bogtype
 • (10)
 • (5)
Format
 • (4)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
 • (1)
Sprog
 • (11)
 • (4)
Pris
DKK
Serie
 • (2)
Tag
 • (4)
 • (3)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - En grundbog
  af Birger Steen Nielsen, Hans Hauge, Casper Bruun Jensen, mfl.
  485,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kvalitative metoder belyser, hvordan mennesker oplever og beretter om verden, hvordan de agerer, og hvordan menneskelige fænomener fremtræder og udvikler sig i komplekse sammenhænge. Metoderne er på forskellig vis egnede til at beskrive, forstå, fortolke og analysere den menneskelige erfarings mange nuancer og kvaliteter. De kvalitative metoder har været i hastig vækst i human- og samfundsvidenskaberne i de seneste ca. 25 år, og forskere har på tværs af faggrænser udviklet et væld af forskellige teknikker, tilgange og perspektiver.I denne 3. udgave er samtlige kapitler reviderede og opdaterede. Bogen inkluderer et nyt kapitel om kvalitative forløbsstudier samt et nyt kapitel om uddannelse i kvalitativ metode. I takt med udbredelsen af kvalitative metoder og undersøgelser er det mere vigtigt end nogensinde at udvikle det kvalitative forskningshåndværk. Denne bog tilbyder et overblik over typiske, kvalitative metoder, og hvordan disse anvendes i dansk og international kontekst.Bogens 30 kapitler giver en indføring i de kvalitative metoders teori, men lægger først og fremmest vægt på konkret at beskrive den håndværksmæssige kunnen, som præger indsigtsgivende kvalitative studier. Bogen er velegnet for både studerende og erfarne kvalitative forskere.Svend Brinkmann er professor ved Aalborg Universitet.Lene Tanggaard er rektor på Designskolen i Kolding og professor ved Aalborg Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Erik Albæk, Bente Halkier, Flemming Svith, mfl.
  365,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

   En lærebog om samfundsvidenskabelige metoder i journalistik og politisk kommunikation   Denne lærebog er skrevet til alle, der beskæftiger sig med journalistik, medier og kommunikation, særligt politisk kommunikation. Den henvender sig især til studerende, men også alle andre, der ønsker at lave deres egne undersøgelser eller skærpe deres kritiske sans, når de bliver præsenteret for en undersøgelse eller en ny meningsmåling.   Forskningsmetoder i journalistik og politisk kommunikation præsenterer forskningsprocessen fra planlægning til dataindsamling og -analyse og giver indblik i både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Bogens forfattere præsenterer desuden en lang række eksempler på aktuelle forskningsresultater, der dækker alt fra praktikanters dagligdag på redaktioner over politikernes tone i valgkampe til effekterne af, hvordan kontanthjælpshjælpsmodtagere omtales i medierne.   Bogen er redigeret af David Nicolas Hopmann og Morten Skovsgaard, begge fra Syddansk Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bente Halkier
  148,95 kr.

  Denne titel er erstattet af 9788759322086

 • af Bente Halkier
  157,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Fokusgrupper giver en håndgribelig og praktisk introduktion til arbejdet med denne meget udbredte metode. Med bogen ved hånden er læseren klædt godt på til selv at gennemføre fokusgrupper. Bogen præsenterer en række vigtige metodiske valg og muligheder ved brug af denne metode, lige fra de første overvejelser om udvælgelse af fokusgruppens deltagere til den afsluttende analyse af data. Samtidig belyser bogen en række problemstillinger på overordnet videnskabsteoretisk niveau såvel som på helt konkret niveau. Bogen indeholder desuden en kritisk diskussion af, hvornår fokusgruppeinterviews er en velvalgt metode og, hvornår man hellere skal anvende andre metoder. Fokusgrupper udkom første gang i 2002 og er siden brugt af tusindvis af studerende, forskere og praktikere. I 3. udgaven er denne populære metodebog gennemskrevet og opdateret bl.a. med en ny og aktuel gennemgående case.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bente Halkier, Oluf Danielsen, Birgitte Ravn Olesen, mfl.
  291,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kommunikationsvidenskabelige studier kan med fordel trække på sociologiske og metateoretiske perspektiver. Sådan lyder budskabet med bogen her! I bogen præsenteres læseren for forskellige teoretiske tilgange og begreber, der hver især er frugtbare, når man skal analysere forskellige kommunikative problemstillinger. De teoretiske tilgange viser, hvor forskelligt analyser kan gribes an, og at refleksion på et metateoretisk niveau bidrager både til analyserne og til diskussion af resultaterne.Læseren præsenteres for udvalgte teorier og begreber fra teoretikere som Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas og Niklas Luhmann og fra teoretiske retninger som dialogisk kommunikation, praksisteori, aktionsforskning, feministisk teori m.fl. - hele tiden holdt op imod og anvendt i forhold til kommunikation og medievidenskab. Bogen henvender sig til undervisere og studerende på videregående uddannelser inden for kommunikation, film- og medievidenskab. 

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Dahler-Larsen, Søren Risbjerg Thomsen, Jørgen Elklit, mfl.
  468,95 - 477,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Grundbogen i en ny, udvidet og opdateret 3. udgave. De tre nye kapitler er: ”Eksperimentelle design”, ”Big data – alternative datakilder og analysemuligheder” og ”Designbaseret inferens”.Bogen er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens centrale metoder: planlægning af undersøgelsen, indsamling og analyse af kvalitative data, indsamling og analyse af kvantitative data og kombination af metoder og formidling.De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater.Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels at overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til.Kasper Møller Hansen er professor ved Københavns Universitet, Lotte Bøgh Andersen er professor ved Aarhus Universitet, og Sune Welling Hansen er lektor ved Syddansk Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Samfundsvidenskabelige perspektiver
  af Lotte Holm, Bente Halkier, Lisbeth Haastrup, mfl.
  313,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Mad og måltider har en lang række sociale og kulturelle betydninger i menneskers liv. Denne bog fortæller om måltiders rolle for vore sociale fællesskaber, fx i familien, om de normer og symboler, der knytter sig til mad og som forbinder den med vores identitet og om hvordan kroppens behov og funktioner håndteres i hverdagens rytmer. Den fortæller også om sammenstød mellem madkultur, sundhed og miljøhensyn, om rådgivning om sunde kostvaner og om hvad mad og måltider betyder for mennesker i institutioner som hospitaler, plejehjem, skoler og daginstitutioner til børn.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Michael Hviid Jacobsen, Inger Glavind Bo, Casper Bruun Jensen, mfl.
  451,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Sociologiens problemer – en grundbog leverer en pædagogisk indføring i sociologien og samfundets mest betydningsfulde problemfelter.Hvert kapitel tager fat i en central sociologisk problematik og udfolder herfra et overblik over de mest betydningsfulde teoriskoler og begreber, de definerende historiske og aktuelle udviklinger på området og de mest skelsættende empiriske studier og indsigter. Alt sammen med afsæt i danske samfundserfaringer og med udblik til den øvrige, globale verden. Bogen giver derfor anledning til at åbne vores forståelse af samfundet og dets problemer og udfordringer på nye og sociologisk kvalificerede måder.Mens der på dansk findes en række bøger, der introducerer til centrale sociologiske teorier og metoder, sætter denne grundbog sociologiens problemer i centrum såvel teoretisk som empirisk.Bogens bidragsydere udgøres af en vifte af kompetente sociologiske forskere fra hele landets universiteter og forskningsmiljøer. Bogen er redigeret af lektor i sociologi Anders Blok og af lektor i politisk sociologi Carsten Bagge Laustsen.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bente Halkier, Helene Brembeck, Peter Jackson, mfl.
  973,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  By exploring how various types of convenience food have become embedded in consumers' lives, it considers what lessons can be learnt from the commercial success of convenience food for those who seek to promote healthier and more sustainable diets.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Politiske og administrative modeller under pres
  af Hanne Foss Hansen, Lotte Holm, Bente Halkier, mfl.
  322,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Der tales meget om globalisering i disse år. Men spørgsmålet er, hvilke konsekvenser globaliseringen ved nærmere eftersyn har for dansk politik. Det spørgsmål besvares i denne bog.Globaliseringens udfordringer analyserer globaliseringens påvirkning af en række områder af dansk politik og forvaltning: den danske forvaltning generelt, finanspolitik, arbejdsmarked, sikkerhedspolitik, klimapolitik, mediepolitik, fødevarepolitik og sundhedspolitik. Bogen er skrevet af førende eksperter inden for de forskellige områder og giver en enestående forståelse af et emne, som trods udbredt diskussion kan forekomme diffust.Martin Marcussen og Karsten Ronit er lektorer på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bente Halkier, Helene Brembeck, Peter Jackson, mfl.
  697,95 kr.

  This book questions the simplistic view that convenience food is unhealthy and environmentally unsustainable. By exploring how various types of convenience food have become embedded in consumers' lives, it considers what lessons can be learnt from the commercial success of convenience food for those who seek to promote healthier and more sustainable diets. The project draws on original findings from comparative research in the UK, Denmark, Germany and Sweden (funded through the ERA-Net Sustainable Food programme). Reframing Convenience Food avoids moral judgments about convenience food, and instead provides a refreshingly novel perspective guided by an understanding of everyday consumer practice. It will appeal to those with an interest in the sociology and politics behind health, consumerism, sustainability and society.

 • af Peter Dahler-Larsen, Søren Risbjerg Thomsen, Jørgen Elklit, mfl.
  309,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til. Metoder i statskundskab er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens mest centrale metoder i fire dele: - planlægning af undersøgelsen - indsamling og analyse af kvalitative data - indsamling og analyse af kvantitative data - fra analyse til færdigt produkt De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater. Lotte Bøgh Andersen er lektor ved Aarhus Universitet, Kasper Møller Hansen er professor ved Københavns Universitet, og Robert Klemmensen er lektor ved Syddansk Universitet.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Food in Medialised Everyday Lives
  af Bente Halkier
  342,95 kr.

  In public debates, communication campaigns and public policies, it is increasingly common to attribute to consumers and their agency an ability to help solve a broad array of societal problems. This tendency is particularly clear in the field of food consumption, owing to the fact that food is both materially and symbolically central for consumers in everyday life as well as for large scale institutionalized dynamics. In order to shed light on the challenges facing food consumption, this volume takes an innovative theoretical approach, presenting four empirical Danish case studies which are compared with other analyses drawn from the wider international context. Consumption Challenged will appeal not only to sociologists of consumption, risk and the environment, but also to policy makers and researchers in the fields of geography, communication, media, governance and social psychology.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.