Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Bente Schwartz

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (1)
 • (2)
 • (7)
 • (3)
 • (9)
Bogtype
 • (13)
 • (2)
Format
 • (13)
 • (2)
Sprog
 • (15)
Pris
DKK
Tag
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
 • (2)
Sorter efterSorter Populære
 • af Bente Schwartz
  147,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Det danske samfund arbejder officielt for ligestilling mellem kønnene. Vi er forpligtet til det af internationale konventioner, vi er pålagt det via vores medlemskab af EF og vi har selv vedtaget nationale ligestillingslove, der formaliserer forpligtelserne. Alligevel er det ikke helt klart for alle, hvad det egentlig er, vi arbejder for. Mange er også i tvivl om det overhovedet er nødvendigt at arbejde for sagen. Vi har ingen uligheder. Eller også har vi rettet op på dem. Vi har ligestilling. Og har vi ikke ligestilling, er det fordi, det ikke kan lade sig gøre." Så langt? Så godt? Hvad nu? – sådan spørger Bente Schwartz i sin bog om ligestilling i det danske samfund. Er der mere tilbage at kæmpe for, eller har vi opnået så meget ligestilling, som det er muligt? Bogen er en velegnet håndbog til at arbejde med ligestilling i om omkring folkeskolen. Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bente Schwartz
  184,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  "Vi har nemlig fået maskuliniseret tilværelsen, og må nu privat og offentligt leve på markedets præmisser. Men det er vi ved at dø af! Så der er grund til at være tændt. Og jeg kan ikke læne mig tilbage. Endnu. Når jeg er tændt, er det ikke fordi kvinder er ofre. Men fordi begge køn er i klemme. Efter min mening er der ingen oplagte vindere i den samfundsmæssige udvikling. Der er derimod tab hos alle parter." Bente Schwartz gør status på ligestilling mellem kønnene og spørger samtidig, om det virkelig er til nogens bedste, at kvinder nu arbejder – tilnærmelsesværdigt – lige så meget som mænd og har måttet opgive sin kønslige identitet for at nå til dette punkt. Resultatet er, at begge køn smelter sammen til et køns- og identitetsløst væsen i et forsøg på at passe ind i det markedsøkonomiske paradis, uden at det fører til lykke eller selverkendelse for nogen af parterne. Bente Schwartz opfordrer til at se på hele mennesket, og hvad der skal til for at få markedet til at passe til mennesket, i stedet for at få mennesket til at passe til markedet. Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  "Familier kommer vi alle fra. Vi generaliserer derfor gerne om familier. Vi tror, vi ved, hvad vi taler om. Gør vi det?Familien er ikke en entydig størrelse. Familier repræsenterer en variation af samlivsformer, tro, værdier, holdninger og praksis. Familien har derfor forskellig betydning i forskellige menneskers liv. Har du tænkt over, hvad din familie betyder for dig?"Bente Schwartz‘ bog går bag om de mange aspekter ved familielivet, som præger os alle. Hun viser, hvor stor indflydelse ens barndom og familie har på ens senere liv, hvordan familiestrukturer og familiens værdi har ændret sig gennem historien, og de mange forskellige typer familier der findes i dag.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  Vi bliver alle til en vis grad defineret af vores køn, uanset om vi vil det eller ej. Køn er noget, der bliver debatteret ivrigt, og dog bliver kønsdebatten ofte opfattet som en ligestillingskrig – en krig, de færreste gider udkæmpe. Derfor forbliver store dele af kønsforskningen og –debatten uudforsket, og det gør det svært for den enkelte at forstå sig selv ud fra et kønsmæssigt synspunkt og at se de problematikker, et kønsopdelt samfund kan skabe."Køn – om piger, drenge, kvinder og mænd" er et nyttigt redskab i oplysning om kønsforskning. Bogen egner sig til brug i undervisning i folkeskolen, men kan også bruges på pædagog- og lærerseminariet, høj- og efterskoler og som selvstudium for forældre og andre voksne.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  "Denne bog henvender sig til dig, som er ung. Den har til formål at give dig en bred livsorientering, så du bliver i stand til at finde frem til dine styrker og lære at bruge dem hensigtsmæssigt.Livskundskab forbinder du nok umiddelbart med en visdom, som gamle mennesker har. Livskundskab hører imidlertid ikke kun alderdommen til. Livskundskab kan du erhverve dig som yngre, hvis du har relevante og tidssvarende redskaber at tolke og tyde dig selv med."Bente Schwartz‘ bog er velegnet til brug i undervisning i folkeskolen og på ungdomsuddannelser. Den beskæftiger sig med vigtige emner som familielivet, livskvalitet, rettighed, moral og etik, frihed, normer, ansvar og retfærdighed – kort sagt livskundskab.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  Familien er på godt og ondt det sted, vi for første gang lærer at knytte kontakt til andre mennesker. Vores forhold til familien har afgørende betydning for vores vilkår i verden og for vores evner til at skabe meningsfulde relationer senere i livet. Familien har altså afgørende betydning for et menneskes liv, også når det ikke længere er en del af familien.Begrebet familie er i løbende forandring. Der findes i dag nye typer af familier, og selv definitionen af kernefamilien forandres stadig. Bente Schwartz‘ bog belyser familiens store betydning for individet og samfundet og sætter fokus på de forandringer, familien som institution har gennemgået i det tyvende århundrede. Bogen er velegnet som undervisningsmateriale såvel som til selvstudium.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  Hvad er "det gode liv", og hvordan opnår man det? Ud fra hvordan samfundet er skruet sammen, skulle man tro, at "det gode liv" opnås ved at arbejde så meget som muligt på bekostning af familieliv, fritidsinteresser og alt, hvad der ikke hører til på arbejdspladsen. Men kan det virkelig passe? Forfatter og debattør Bente Schwartz argumenterer for, at det gode liv i høj grad omfatter det, der bliver nedprioriteret til fordel for arbejdet, og at der trænger til at ske en forandring, for at der kan blive plads til livet uden for arbejdsmarkedet.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  "Kønnet betyder mere for vore liv, end vi umiddelbart tror. Kønnet betinger, hvad vi ser og oplever i tilværelsen. Fra vi er små, spores vi ind på de livsområder, der "passer" til vores køn. Vi lærer at tænke, tale, prioritere, føle, handle og reagere som kvinder og mænd. Når kvinder og mænd mødes, kommer de med hver deres forskellige forudsætninger. Denne bog er en indføring i nogle af kønnenes møder og den psykologi, der ligger bag dem."Bente Schwartz‘ bog "Adam og Eva" dækker en lang række problemstillinger inden for ligestilling og kønsforskning. Med udgangspunkt i specifikke cases beretter bogen om kvinde- og mandesproget, og hvad der kan gå galt i kommunikationen mellem kønnene, om den kønsspecifikke opdragelse i familien og i samfundet, ligestilling og kønsroller i parforholdet og mande- og kvindekulturen generelt.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  ""Psyke og soma" giver læseren psykologiske tilgange til det moderne liv og til den sundhed og sygdom, der følger det. Bogen fokuserer på de komplekse samspil, der foregår imellem menneskets indre og ydre verden. Læseren får dermed redskaber til at se på sig selv og sin tid. Det er første skridt på vejen for den, der vil lære at styre sin tilværelse."I mange år har lægerne taget sig af de fysiske lidelser og psykologerne af de psykiske problemer. Krop og sind er blevet skilt fra hinanden, som om de to ikke hang sammen. Bente Schwartz‘ bog "Psyke og soma" opfordrer til et helhedsorienteret syn på mennesket, hvor der tages højde for, at psyke og legeme påvirker hinanden positivt såvel som negativt.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  Aya er ni år og bor i Elfenbenskysten i Afrika. Hun kan godt lide at gå i skole, men det allerbedste, hun ved, er, når hun besøger bedstefar efter skole. Han kan nemlig så mange spændende historier om ånder. I dag skal han fortælle om ånderne i havet …Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  "Det danske samfund arbejder officielt for ligestilling mellem kønnene. Vi er forpligtet til det af internationale konventioner, vi er pålagt det via vores medlemskab af EF og vi har selv vedtaget nationale ligestillingslove, der formaliserer forpligtelserne. Alligevel er det ikke helt klart for alle, hvad det egentlig er, vi arbejder for. Mange er også i tvivl om det overhovedet er nødvendigt at arbejde for sagen. Vi har ingen uligheder. Eller også har vi rettet op på dem. Vi har ligestilling. Og har vi ikke ligestilling, er det fordi, det ikke kan lade sig gøre."Så langt? Så godt? Hvad nu? – sådan spørger Bente Schwartz i sin bog om ligestilling i det danske samfund. Er der mere tilbage at kæmpe for, eller har vi opnået så meget ligestilling, som det er muligt? Bogen er en velegnet håndbog til at arbejde med ligestilling i om omkring folkeskolen.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  "Vi har nemlig fået maskuliniseret tilværelsen, og må nu privat og offentligt leve på markedets præmisser. Men det er vi ved at dø af! Så der er grund til at være tændt. Og jeg kan ikke læne mig tilbage.Endnu.Når jeg er tændt, er det ikke fordi kvinder er ofre. Men fordi begge køn er i klemme. Efter min mening er der ingen oplagte vindere i den samfundsmæssige udvikling. Der er derimod tab hos alle parter."Bente Schwartz gør status på ligestilling mellem kønnene og spørger samtidig, om det virkelig er til nogens bedste, at kvinder nu arbejder – tilnærmelsesværdigt – lige så meget som mænd og har måttet opgive sin kønslige identitet for at nå til dette punkt. Resultatet er, at begge køn smelter sammen til et køns- og identitetsløst væsen i et forsøg på at passe ind i det markedsøkonomiske paradis, uden at det fører til lykke eller selverkendelse for nogen af parterne. Bente Schwartz opfordrer til at se på hele mennesket, og hvad der skal til for at få markedet til at passe til mennesket, i stedet for at få mennesket til at passe til markedet.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  Hvilken rolle spiller forfatteren for den tid, han eller hun selv lever i? Hvad kan forfatteren bidrage med til samfundet og dets forståelse af sig selv? Bente Schwartz har interviewet forfatterne Naja Marie Aidt, Carl Quist Møller, Janus Kodal, Hanne-Vibeke Holst, Lise Nørgaard, Bodil Bredsdorff, Ole Sohn og Jytte Borberg om deres syn på litteraturens plads i samfundet, og hvilken rolle, de selv føler, de indtager som forfattere.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  Den største gave, du kan give andre, er fortællingen om dit eget liv. Kun du kan fortælle netop den historie: du er eksperten og bærer historien i dig. Ved at fortælle den knytter du fortid, nutid og fremtid sammen i et meningsfuldt hele, og du bliver klogere på dig selv og din tid."Livshistorien. En erindringshåndbog" giver dig på en letforståelig måde inspiration og konkrete ideer til, hvordan du kan fortælle din historie. Du får redskaber til at lukke fortiden op med og gode råd om, hvordan du kan sætte gang i erindringsprocessen. Hvad enten du foretrækker at fortælle selv eller arbejde sammen med andre, f.eks. i fortælleværksteder, er bogen en praktisk hjælp til at komme i gang.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

 • af Bente Schwartz
  65,95 kr.

  "Kvinder kæfter op og de kan ikke holde på en hemmelighed.Hvis man så bare forstod dem, kvinderne, men kvinder er ikke rigtig kloge. Og hvad skal de bruge deres hoveder til?Kvinder er listige pengegriske pyntesyge og beregnende.Kvinder er stridbare og ustabile.Kvinder skal styres med hård hånd for de kan intet styre selv."Bente Schwartz har samlet en række ordsprog og sentenser om kvinder, der alle bidrager til problemer mellem kønnene. De er udtryk for nogle mænds fordomme og frustrationer og for deres manglende evne eller vilje til at forstå kvinder.Den danske forfatter Bente Schwartz (f. 1946) står bag en lang række bøger og artikler om køn, ligestilling, familie og kulturmøde. Bente Schwartz er oprindeligt uddannet skolelærer, og en del af hendes bøger kan bruges i undervisning på forskellige niveauer.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.