Tidligere bogreolen.dk  |  Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Bente Søndergaard

Filter
Filter
Genre
 • (4)
 • (5)
 • (1)
Bogtype
 • (10)
 • (1)
Format
 • (5)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (10)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Serie
 • (2)
Tag
 • (5)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sorter efterSorter Populære
 • - Social- og sundhedsassistent
  af Anja Semke, Henrik Wiben, Anna C. Engers, mfl.
  396,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Faget ”Mødet med borgeren og patienten” indeholder forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. kommunikation, psykologi, pædagogik og kultur.Bogen giver dig forudsætninger for at kunne møde og kommunikere med alle typer af borgere og patienter med respekt og værdighed. Det kræver viden om fx livshistorie, kulturel baggrund, mestring og motivation. Du kan også læse om konflikter og konflikthåndtering, sorg og krise, og få viden om samarbejdet med mennesker med kroniske lidelser, patientinddragelse og professionelle relationer. Endvidere bidrager bogen til, at du, på en etisk måde, kan hjælpe den enkelte borger eller patient med en sundhedspædagogisk indsats – også når det er nødvendigt at bruge magt. At arbejde sundhedspædagogisk udgør en væsentlig del af dit arbejdsområde, og sundhedspædagogik er et vigtigt redskab i det sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arbejde.Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog), som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Social- og sundhedsassistent
  af Lone Andersen, Anja Semke, Henrik Wiben, mfl.
  839,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Faget ”Psykisk sygdom og sygepleje” indeholder forskellige faglige temaer med udgangspunkt i bl.a. psykiske sygdomme, sygeplejefaglige teorier og metoder, relationer og socialpædagogik.Bogen giver dig forudsætninger for at kunne udføre psykiatrisk sygepleje i et tværprofessionelt samarbejde, både i social- og hospitalspsykiatrien. Nogle af kapitlerne beskriver konkrete tilgange til samarbejdet med borgere og patienter med psykiske sygdomme, herunder fx recovery, miljøterapi og forskellige andre terapiformer. Andre kapitler beskriver den konkrete sygepleje relateret til specifikke sygdomsdiagnoser.Bogen udmærker sig især ved at tage udgangspunkt i mennesket med psykisk lidelse. Brugere og pårørende opfattes som eksperter gennem erfaring, og medarbejderne som eksperter gennem uddannelse. De pårørende opfattes som resurser i den psykosociale rehabilitering, og social- og sundhedsassistenten som professionel relationsmedarbejder i både hospitalspsykiatri og socialpsykiatri.Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog), som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • - Social- og sundhedsassistent
  af Anja Semke, Henrik Wiben, Anna C. Engers, mfl.
  644,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Faget ”Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering” beskriver forskellige faglige begreber som fx funktionsevne, mestring, livskvalitet, borger- og patientinvolvering, sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering.Bogen giver dig forudsætninger for at kunne arbejde tværprofessionelt med sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende opgaver hos borgere og patienter i såvel primær som sekundær sektor. Bogens teoretiske grundlag er teorien om menneskelig aktivitet samt begreberne aktivitet og deltagelse, som er hentet fra WHO’s internationale klassifikation, ICF. Bogens teori relaterer sig til praksis bl.a. ved at inddrage cases og eksempler. Desuden er der i bogen beskrevet forskellige redskaber og modeller, der kan anvendes i praksis.Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog), som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Anja Semke, Henrik Wiben, Bente Søndergaard, mfl.
  399,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Forebyggelse og rehabilitering indgår i Munksgaards serie til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Faget Forebyggelse og rehabilitering giver konkrete bud på, hvordan eleven kan planlægge, udføre og evaluere forskellige former for forebyggende og rehabiliterende aktiviteter, der tager udgangspunkt i en analyse af aktiviteterne, borgerens funktionsniveau og aktuelle livssituation. Desuden er der fokus på forebyggelse af immobilitet, brug af træningsplaner samt anvendelse af hjælpemidler og anden velfærdsteknologi. Bogen udmærker sig især ved at sætte mennesket i centrum for den forebyggende og rehabiliterende indsats, med det formål at kunne leve et selvstændigt og meningsfuldt liv, trods funktionsnedsættelse og handikap. Desuden giver bogen indblik i nogle grundtanker, begreber og metoder inden for forebyggelse og rehabilitering. Med den trykte bog følger også en digital udgave af bogen (i-bog), som indeholder supplerende tilbud i form af fx lydfiler, opgaver og egen notesbog.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Henrik Andersen, Bente Søndergaard & Christina Klyhs Albeck
  448,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  En bog til elever, der er i gang med uddannelsen til social- og sundhedsassistent.Som elev indgår man i både arbejds- og læringsfællesskaber i praktikperioderne, og det er vigtigt, at både elev og vejleder hele tiden er bevidste om, hvad der ligger i praktikmålene, og hvordan man kan arbejde med dem. Denne bog kan hjælpe både elever og vejledere til at forstå og arbejde med målene.Bogen indeholder en grundig beskrivelse af de 20 praktikmål, som indgår i praktikuddannelsen. Alle målene er uddybet, og der er forslag til en lang række opgaver, som eleven kan løse for at nå målene.Bogen hjælper også til at skabe større sammenhæng mellem skole- og praktikperioder, bl.a. ved at der i opgaverne er henvisninger til relevante kapitler i lærebøgerne. Desuden bygger en del af bogens opgaver på redskaber og modeller, som både findes i lærebøgerne og som opslag bagerst i praktikbogen.I bogen er også beskrevet, hvordan man kan arbejde med mål på forskellige niveauer og hele tiden dygtiggøre sig både fra praktik til praktik og i resten af arbejdslivet som social- og sundhedsassistent.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jette Nielsen, Anne van der Merwede, Bente Søndergaard, mfl.
  466,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lærebog for social- og sundhedshjælpere indeholder alle områdefagene i social og sundhedshjælperuddannelsen og er opdelt i tre dele: Første del handler om social- og sundhedshjælperens ”Eget arbejdsliv”. Anden del hedder ”Et hverdagsliv” og har fokus på borgerens hverdag, rytme, ressourcer og social- og sundhedshjælperens indsats for at få hverdagslivet til at fungere. Tredje del af bogen kaldes ”Et anderledes hverdagsliv” og handler om et liv med bl.a. handicap, hukommelsessvigt, sindslidelse, krise og død. Alle kapitler tager afsæt i historier fra hverdagslivet og indeholder forslag til opgaver samt ideer til videnssøgning. Bogen henviser løbende til den tilhørende opslagsbog: Hjælperleksikon I anden udgave er vedlagt en lydbog på cd-rom og tekstændringerne er kun få.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jette Nielsen, Anne van der Merwede, Bente Søndergaard, mfl.
  145,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Hjælperleksikon for social- og sundhedshjælpere er et alfabetisk ordnet opslagsværk med faktaviden, der understøtter og supplerer teksten i Lærebog for social- og sundhedshjælpere. Bogen indeholder bl.a. anatomi, kostens næringsstoffer, sikkerhedsorganisationer, lovstof, konkrete eksempler på forflytninger og beskrivelse af symptomer på sygdomme som apopleksi og dissemineret sclerose. I anden udgave af Hjælperleksikon er vedlagt en lydbog på cd-rom. Desuden er bogen udvidet med emnerne: biologiske aldersforandringer, diabetes, forstoppelse, forebyggelse, gigt (leddegigt og slidgigt), lungebetændelse, medicintilskud, sundhedsopfattelser og alle love er ajourført.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Bente Søndergaard, KSS Development & Mette Elisabeth Bruun
  256,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Kultur- og aktivitetsfag bygger på tidligere bog: Kultur og aktivitet til social- og sundhedsassistenter. Bogen er opdelt i fire dele. I første del er temaet kultur med hovedvægt på kulturen i hverdagslivet, kulturmøde, kulturel baggrund, kultur og livsforløb, livsanskuelse og religion. Anden del handler om aktivitetsfag med emner som fx livskvalitet, det aktive liv, sanser og følelser, motivation, udvikling gennem aktivitet, vedligeholdelse og træning af daglige færdigheder, den aktive patient. Omdrejningspunktet i tredie del er social- og sundhedsassistentens arbejde med kultur- og aktivitetsfag i praksis, hvor refleksion og analyse af aktiviteterne er en væsentlig del af arbejdet. Aktivitetseksemplerne foregår i den praksis, hvor assistenterne oftest er ansat. Fjerde del har fokus på social- og sundhedsassistentens eget arbejdsliv. Her gennemgås principper for arbejdsteknikker. Bagest i bogen er en aktivitetsvifte med teoretiske redskaber og masser af inspiration og ideer til arbejdet med kultur- og aktivitetsfaget. Gennem hele bogen er der øvelser med problemstillinger fra arbejdslivet, samt forslag til supplerende læsning.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Peter Lodberg, Johannes Nissen, Bente Søndergaard & mfl.
  142,95 - 251,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  Lægfolksteologi er en indføring i teologien skrevet til lægfolk. Bogen er en grundig introduktion til og en præsentation af fagområdet teologi – skrevet til lægmand. I bogen bliver de bibelske fag, kirkehistorien, de systematisk teologiske fag samt de praktiske fag taget under kærlig behandling. Forfatterne til bogens kapitler er eksperter inden for hver deres område og fører læseren sikkert og inspirerende rundt i teologiens verden. Bogen udgives i anledning af Teologi for lægfolks 50-års jubilæum. Pressen skriver: ★★★★ - Kristeligt Dagblad

  • Fragt
  • 39,95 kr.
 • af Jette Nielsen, Anne van der Merwede, Bente Søndergaard, mfl.
  12,95 kr.
  Fragt 39,95 kr.

  • Fragt
  • 39,95 kr.
Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.