Vi bøger
Levering: 1 - 2 hverdage

Bøger af Bertel Haarder

Filter
Filter
Sorter efterSorter Populære
 • - 14 kloge bedsteforældre deler livsglimt og familiehistorier
  af Per Schultz Jørgensen, Hilda Heick, Samuel Rachlin, mfl.
  115,95 kr.

  Bedsteforældre fortæller ofte, at børnebørn kaster et nyt og uventet skær over livet. Familiens nye medlemmer er en gave, der spreder glæde og sætter tanker i gang. I Brev til mine børnebørn fortæller 14 kloge bedsteforældre hjertevarmt om det liv, der har formet dem, og giver erfaringer videre. Musiker og forfatter Elisabeth Gjerluff Nielsen pakker en rygsæk med gode minder og den danske sangskat, mens folketingspolitiker Bertel Haarder taler for frisind og folkestyre rundet af en opvækst i Sønderjylland efter Anden Verdenskrig, og familievejleder Lola Jensen tager pulsen på skiftende tiders børneopdragelse. Bogens breve oser af levet liv og tegner et mangfoldigt portræt af det 20. århundrede. En oplagt bog til alle bedsteforældre om dem, der vil hylde sammenholdet på tværs af genertionerne. Med plads til at nedskrive egne tanker og minder sidst i bogen. Mød: Ghita Nørby - Elisabeth Gjerluff Nielsen - Per Schultz Jørgensen - Lola Jensen - Bertel Haarder - Pia Kjærsgaard - Hilda og Keld Heick - Margrete Auken - Kjeld Holm - Annette og Jørgen Due Madsen - Margrethe Kähler - Samuel Rachlin

 • af Bertel Haarder
  27,95 kr.

  "Moderniseringssangen"God morgen i stuen, jeg vil nu traktereog ekstemporere om vores nye plan:Vi alting og alle skal modernisere,det siger regeringen, hør nu her hvordan:og tralalulalalaj,det er på vej!"Bertel Haarder har i årevis været kendt som regeringens huspoet, og folketingsmedlemmer på alle sider af det politiske skel er glade for hans humoristiske og rammende vers. Her har han samlet en række af de bedste sange fra 1982 til 1992. Til sammen giver sangene et anderledes og morsomt syn på ti års politik.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  18,94 kr.

  Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder skriver om sin opvækst i Sønderjylland i 1940’erne.‘Sønderjysk højskolebarn’ er en digital single baseret på et uddrag af bogen ‘Min barndom i 50’erne’, Lindhardt og Ringhof 2015.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  I "Midt i en klynketid" fra 1980 forsøger Bertel Haarder at finde en forklaring på det mærkelige fænomen, at klynkeriet synes at stige i takt med velstanden i det danske samfund. Den garvede politiker beskriver med humor, bid og dokumentation alt det, han mener ligger til grund for klynkeriet i det danske samfund anno 1980, samt hvilke løsninger der kan komme det til livs.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "Den danske velfærdsmodel har ‘sejret ad helvede til‘ og er blevet en klods om benet på velfærden. Den er gået langt ud over, hvad hensynet til ligheden kan begrunde. Den er blevet invaderet af de velbjærgede og deres børn, og den skæmmes af stivhed, spild og velfærdstab, fordi folk ikke selv får lov at administrere velfærden. Den øger tilmed arbejdsløsheden."Bertel Haarder langer kraftigt ud efter de ting, han mener, er med til at forpurre Danmarks forhold til omverdenen og sin egen stræben efter velfærd. Det er denne stræben, der en dag vil blive velfærdsstatens undergang, hvis ikke der rettes op på tilstanden i det, Bertel Haarder kalder "Tornerose-Danmark".Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Marianne Jelved, Alexander von Oettingen, Bertel Haarder, mfl.
  122,95 kr.

  Selv om ”pissedårlig politik” ikke er et gængs uddannelsespolitisk begreb, så er det et vigtigt begreb, da det skærper bevidstheden om, hvad der skal til for at opnå den gode politik for landets uddannelser. Det har velmenende idealer om uddannelsespolitik ikke kunnet gøre.Pissedårlig politik er således en kommentar til den aktuelle debat om uddannelsespolitik.Forfatterne folder sig ud med humor og skarpe pointer i et frit og læsevenligt sprog, der samtidig tager læseren med rundt om debegreber, som danner klangbund for tidens drøftelser om uddannelsespolitik.Læs Pissedårlig politik, og få indblik i det politiske maskinrum.

 • af Bertel Haarder
  27,95 kr.

  "Vi har dommedagsprofeterne, der hver dag kan fortælle os at jordens undergang er nær.Vi har et regeringsparti, der vil centralisere og dirigere og som er den vigtigste hindring for, at ønskerne om lønforbedringer og forbedrede offentlige ydelser kan opfyldes.Vi har et oprør fra midten, som slet ikke er et oprør, men en ukritisk efterplapren af tidens moderigtige fejlslutninger.Her er et liberalt svar på tidens udfordringer."Sådan skriver Bertel Haarder i starten af sit lange indlæg i et særtryk af tidsskriftet Liberal i 1978. Den garvede politiker og cand.scient.pol. giver i klare vendinger udtryk for det liberalistiske syn på samfundet, som han har bibeholdt hele vejen igennem sin lange og flotte politiske karriere.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • - Fortællinger og sange fra Borgen
  af Bertel Haarder
  92,95 kr.

  Alle ved, at Bertel Haarder er en populær og folkelig politiker. Færre ved, at han er en fremragende sangskriver, som står for den musikalske underholdning ved Venstres landsmøder og sommergruppemøder, ved Folkemødet på Bornholm og ved mange andre arrangementer. Det er blevet en fast julebebuder, at han skriver sang i begyndelsen af december og sender den på mail til alle Folketingets medlemmer. "Toppen af min digterkarriere nåede jeg, da Johanne Schmidt-Nielsen fortalte, at ?det i familien Schmidt-Nielsen nu er en tradition at synge Bertels julesang?." De ca. 80 sange og fortællinger udgør en meget underholdende politisk Danmarkshistorie om de seneste 35 år, for Bertel Haarder skåner ikke nogen - og slet ikke sine egne partifæller og forbundsfæller. Illustreret med fotos og satiretegninger.

 • - med højskolen i ryggen
  af Bertel Haarder
  43,94 kr.

  Første del af Bertel Haarders erindringer handler om opvæksten på Rønshoved Højskole i Sønderjylland, om studieår i Aarhus og USA, om lærervirksomhed på Askov Højskole – og om politik.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "Det døde kredsløbVi er blevet dygtige til at tage arbejdet fra hinanden.Det er et særkende for Danmark, at befolkningen i enestående grad er opdelt i stærke faglige organisationer, hvis vellykkede pression i farligt omfang har begrænset borgernes adgang til at arbejde så meget, de lyster.Det er betænkeligt; for i det samme land er der (af bl.a. samme grund) en helt usædvanlig stor del af indbyggerne, der lever af skatten på arbejde, hvilket for længst har indbragt et urørligt verdensmesterskab i indkomstskattetryk. Og dét begrænser yderligere mængden af udført arbejde."Den garvede liberale politiker Bertel Haarder kritiserer i stærke vendinger det, han kalder den organiserede arbejdsløshed. Nogle af de store udfordringer, han udpeger, er underbeskæftigelse, overbeskatning og politikernes afmagt, når de ønsker at ændre strukturen. Bogen giver et spændende billede af arbejdsmarkedet i 1970‘erne set med liberale øjne.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  1.378,95 kr.

  Alle ved, at Bertel Haarder er en populær og folkelig politiker. Færre ved, at han er en fremragende sangskriver, som står for den musikalske underholdning ved Venstres landsmøder og sommergruppemøder, ved Folkemødet på Bornholm og ved mange andre arrangementer. Det er blevet en fast julebebuder, at han skriver sang i begyndelsen af december og sender den på mail til alle Folketingets medlemmer."Toppen af min digterkarriere nåede jeg, da Johanne Schmidt-Nielsen fortalte, at ’det i familien Schmidt-Nielsen nu er en tradition at synge Bertels julesang’."De ca. 80 sange og fortællinger udgør en meget underholdende politisk Danmarkshistorie om de seneste 35 år, for Bertel Haarder skåner ikke nogen – og slet ikke sine egne partifæller og forbundsfæller.Udgivelsen er en storskrift-udgave i 2 bind til svagsynede i serien MAGNUMBØGER Lindhardt og Ringhof.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "Overforbrug, ressourcemisbrug og udbytning er velkendte betegnelser for de rige landes rovdrift på råstoffer og energikilder og deres økonomiske samkvem med udviklingslandene. I den indenlandske økonomi beskyldes de private producenter for kunstigt at oppuste forbruget af "unyttige" forbrugsgoder ved hjælp af salgsfremstød, reklame, "indbygget forældelse" og – om muligt – politisk pression.Kun de færreste synes at have opdaget, at den offentlige sektors svulmende forbrug i mindst lige så høj grad er præget af producentstyrede kræfter og mekanismer, der skaber overforbrug og ufrihed til skade for den uorganiserede almeninteresse."I sin bog "Statskollektivisme og spildproduktion" kritiserer Bertel Haarder den offentlige sektor for dens strategi om centralisme og vækst for enhver pris, der til forveksling ligner kæmpekoncernernes interesser.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "Der blæser en frisk liberal vind over Europa. Stivnede strukturer og tænkemåder bryder sammen. Gudebillederne er væltet, og en ny realisme bryder frem, især hos de unge.Ligesom vi i de foregående årtier er stødt mod nogle ‘grænser for vækst‘, således er vi også stødt mod nogle ‘grænser for politik‘.Vi har opgivet overtroen på, at politiske indgreb, paragraffer og bevillinger er løsningen på alle samfundsproblemer, ligesom vi ikke længere er så sikre på, at pædagogik og behandling er løsningen på menneskelige problemer, der måske har åndelige og moralske årsager.""Slip friheden løs!" er skrevet i 1990, hvor friheden for alvor vandt frem i Østeuropa, i takt med at Jerntæppet blev hævet over de tidligere sovjetlande. Bertel Haarder funderer over frihedens betydning og dens plads i politik i det nye Europa.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "25 år går hurtigt. Der kan siges meget om de sandsynlige udviklingsforløb – og de mulige.Men når man ser 25 år tilbage, til Koreakrigen, Truman, Stalin, VK-regering og grundlovsændring, så får man alligevel et chokerende indtryk af de forandringer, der kan ske – og vil ske – i løbet af et kvart århundrede. Mulighederne er enorme."Bertel Haarders bog fra 1977 er en fremtidsvision om, hvordan danskerne vil være i år 2002 set med en erfaren politikers øjne. Hvordan vil man til den tid se på det fælles europæiske projekt, på materialismen, økonomi, socialisme, liberalisme og de mange andre emner, der optog danskerne i slutningen af 1970‘erne?Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "Institutionernes tyranni" er Bertel Haarders opråb mod 1970‘ernes voksende afhængighed af og prioritering af forskellige offentlige institutioner. Han beskriver, hvordan institutionerne griber ind i individets frihed og privilegier, og hvor svært det er at nedlægge en institution, når man først har besluttet, at den er nødvendig. Bogens forskellige perspektiver på det danske samfund bliver ved med at være relevante i det nye årtusind.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "Med denne bog vil jeg hverken forhåne mit land eller spytte i min rede. Jeg er dansk sønderjyde af fødsel og opvækst og har – også som undervisningsminister – været stærkt optaget af, at vi som danske må have et levende forhold til "det danske", dvs. vore fælles kulturelle erfaringer."Uden på noget tidspunkt at forråde sin egen fædrelandskærlighed beskriver Bertel Haarder i "Den bløde kynisme" noget af det, han ser som mest problematisk i den danske selvopfattelse. Bundet i historiens kollektive traumer er der udviklet en folkesygdom, som Bertel Haarder kalder "den bløde kynisme", som består af en blanding mellem mindreværdskompleks og selvovervurdering. Den bløde kynisme kan bruges til at forklare nogle af de debatter og problemer, der herskede i Danmark i 1980‘erne og 1990‘erne: tendensen til at skyde skylden for alt ondt på EU samt en selvforherligelse, der får os til at se med onde øjne på nydanskere og indvandrere.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

 • af Bertel Haarder
  63,94 kr.

  "Vi lever i en tid, hvor verdensbilledet ændrer sig hurtigere, end nogen havde turdet drømme om. Vi ser østlandene gøre op med fortiden og påkalde sig Vestens gamle frihedsidealer i kampen mod undertrykkelse og stagnation.I Danmark har vi ikke undertrykkelse, men i høj grad stagnation, både åndeligt og materielt. Vi har brug for fornyelse og vækst i ordets positive betydning."Bertel Haarder gør i 1990 status over det danske samfund set i lyset af resten af Europas tilstand og den danske velfærdsstats fortid. Han argumenterer for, at man med mindre politik, regulering og regler vil få mere frihed, og Danmark vil blive sat fri til at trives igen, ligesom dengang Christiansborg næsten intet vedtog.Bertel Haarder (f. 1944) er en dansk politiker og forfatter. Han har siddet i Folketinget og Europa-Parlamentet for Venstre i en lang årrække. Bertel Haarder har af flere omgange været minister blandt andet undervisnings- og forskningsminister og integrationsminister. Han er uddannet cand.scient.pol. og har udgivet flere bøger om dansk politik og samfund.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.