Markedets laveste priser
Dag-til-dag levering

Bøger af Bill Gates

Filter
Filter
Genre
 • (2)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
Type
 • (6)
 • (5)
 • (1)
Format
 • (5)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
Sprog
 • (1)
 • (7)
 • (1)
Pris
DKK
Bedømmelse
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
 • (2)
Sorter efterSorter Populære
 • - De løsninger vi har, og de gennembrud vi behøver
  af Bill Gates
  118,95 - 227,95 kr.

  Bill Gates’ formulering af den opgave, som klimaforandringerne stiller os over for, er lige så enkel, som den er ambitiøs: Vi skal nedbringe den årlige globale udledning af drivhusgasser fra de nuværende 51 mia. tons til... nul! I denne vigtige og velunderbyggede bog fremlægger han en omfattende, praktisk – og letforståelig – plan for, hvordan verden kan nå dette mål i tide til at undgå en klimakatastrofe.Bill Gates har brugt et årti på at undersøge klimaforandringernes årsager og virkninger. Med hjælp fra eksperter inden for fysik, kemi, biologi, ingeniørvidenskab, statskundskab og økonomi har han fokuseret på, hvad der skal gøres for at standse planetens kurs mod en miljømæssig katastrofe.I bogen giver han os en skarpsynet beskrivelse af de udfordringer, vi står over for. Som teknologiudvikler har Bill Gates erfaret, hvordan ny teknologi og innovation kan forandre verden. Med afsæt i denne erfaring beskriver han de områder, hvor teknologien allerede bidrager til at reducere CO2-udledningerne, hvor og hvordan den nuværende teknologi kan bringes til at fungere mere effektivt, hvor der er brug for teknologiske gennembrud, og hvem der arbejder på disse helt nødvendige innovationer. Endelig fremlægger han en konkret, praktisk plan for at nå målet om at få CO2-udledningerne ned på nul, idet han ikke alene foreslår politiske målsætninger, som regeringer bør arbejde ud fra, men også hvad vi som enkeltpersoner kan gøre for at holde vores regeringer, vores arbejdsgivere og os selv ansvarlige i denne livsvigtige kamp for klimaet.Bill Gates gør det klart, at det ikke bliver let at få vores udledning af drivhusgasser helt ned på nul, men hvis vi følger den plan, han fremlægger her, er det faktisk et mål, der ligger inden for vores rækkevidde.

 • - The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need
  af Bill Gates
  112,43 - 186,95 kr.

 • af Bill Gates
  160,95 - 183,95 kr.

 • - The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need
  af Bill Gates
  190,95 kr.

 • - Using a Digital Nervous System
  af Bill Gates
  297,95 kr.

 • - Insight from the World's Greatest Entrepreneur
  af Bill Gates & Janet Lowe
  179,95 - 451,95 kr.

  Love him or hate him, Bill Gates has single-handedly shaped the technological future of the twenty-first century. Created through the independent research of bestselling author Janet Lowe, Bill Gates Speaks documents the life and ambitions of one of the world's most unique business and cultural leaders.

 • - A "e;This I Believe"e; Essay
  af Bill Gates
  18,95 kr.

  Bill Gates discusses his optimism that creativity and intelligence will make the world a better place in "e;Unleashing the Power of Creativity,"e; his contribution to NPR's This I Believe series. This I Believe is a National Public Radio program that features Americans, from the famous to the unknown, completing the thought that begins with the series title. The pieces that make up the program compel listeners to re-think not only what and how they have arrived at their own personal beliefs, but also the extent to which they share them with others.Featuring a star-studded list of contributors that includes John McCain, Isabel Allende, and Colin Powell, as well as pieces from the original 1950's series including Helen Keller and Jackie Robinson, the This I Believe collection also contains essays by a Brooklyn lawyer, a woman who sells yellow pages advertising in Fort Worth, and a man who serves on the state of Rhode Island's parole board. The result is a stirring, funny and always provocative trip inside the minds and hearts of a diverse group of Americans whose beliefs, and the incredibly varied ways in which they choose to express them, reveal the American spirit at its best.This short audio essay is an excerpt from the audiobook edition of the This I Believe anthology.

 • - Succeeding in the Digital Economy
  af Bill Gates & Collins Hemingway
  89,93 kr.

  Most companies have a sizeable investment in technology but are realising only 20% of its potential benefit. BUSINESS @ THE SPEED OF THOUGHT introduces the concept of the digital nervous system which unites all systems and processes under one common infrastructure, allowing companies to make quantum leaps in efficiency, growth and profit. Using detailed tours of Microsoft and other major corporations, Gates demonstrates how integrated technology can transform any business by energizing its three major elements: customer/partner relationships, employees and process, and offers practical suggestions on how this can be achieved.

 • af Bill Gates
  142,43 kr.

  In diesem dringenden, mageblichen Buch legt Bill Gates einen weitreichenden, praktischen - und zuganglichen - Plan dafur vor, wie die Welt die Treibhausgasemissionen rechtzeitig auf Null senken kann, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. Seit einem Jahrzehnt untersucht Bill Gates die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels. Mithilfe von Experten aus Physik, Chemie, Biologie, Ingenieurwesen, Politikwissenschaft und Finanzwesen hat er sich auf das konzentriert, was getan werden muss, um die unserem Planeten bevorstehende Umweltkatastrophe zu verhindern. In diesem Buch erklrt er nicht nur, warum wir auf eine Netto-Null-Emission der Treibhausgase hinarbeiten mssen, sondern erlutert auch, was wir konkret tun mssen, um dieses beraus wichtige Ziel zu erreichen. Mit klarem Blick beschreibt er die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ausgehend von seinem Verstndnis von Innovation und dem, was ntig ist, um neue Ideen auf den Markt zu bringen, beschreibt er die Bereiche, in denen die Technologie bereits zur Emissionsreduzierung beitrgt, wo und wie die aktuelle Technologie effektiver gestaltet werden kann, wo bahnbrechende Technologien bentigt werden und wer an diesen wesentlichen Innovationen arbeitet. Abschlieend legt er einen konkreten, praktischen Plan zur Erreichung des Ziels vor, hinsichtlich der Emissionen auf Null zu kommen. Er schlgt nicht nur politische Manahmen vor, die Regierungen ergreifen sollten, sondern auch, was wir als Einzelne tun knnen, um unsere Regierung, unsere Arbeitgeber und uns selbst in diesem entscheidenden Unterfangen zur Verantwortung zu ziehen. Wie Bill Gates deutlich macht, wird das Zielvon null Emissionen nicht einfach oder leicht zu erreichen sein, aber wenn wir den von ihm hier dargelegten Plan befolgen, ist es ein Ziel, das durchaus in unserer Reichweite liegt.

Gør som tusindvis af andre bogelskere

Tilmeld dig nyhedsbrevet og få gode tilbud og inspiration til din næste læsning.